Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 23. marraskuuta 2015 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausumat
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 4.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 5.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö: ks. pöytäkirja
 6.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla): ks. pöytäkirja
 7.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 8.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 9.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 10.Käsittelyjärjestys
 11.Dohan kehitysohjelman tilanne WTO:n kymmenettä ministerikokousta silmällä pitäen (keskustelu)
 12.Ihmisoikeudet EU:n ja Vietnamin välisissä kauppaneuvotteluissa (keskustelu)
 13.Ecuadorin liittyminen EU:n, Perun ja Kolumbian väliseen kauppasopimukseen (keskustelu)
 14.Uusi eläinten hyvinvointia koskeva strategia vuosille 2016-2020 (keskustelu)
 15.Epätasa-arvoisuuden ja erityisesti lapsiköyhyyden vähentäminen (lyhyt esittely)
 16.Koheesiopolitiikka ja marginalisoituneet yhteisöt (lyhyt esittely)
 17.EU:n rooli YK:ssa (lyhyt esittely)
 18.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 19.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 20.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (486 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (2130 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö