Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Pirmdiena, 2015. gada 23. novembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojumi
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 4.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 5.Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti (sk. protokolu)
 6.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants) (sk. protokolu)
 7.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 8.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana) (sk. protokolu)
 9.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 10.Darba kārtība
 11.Pašreizējais stāvoklis Dohas attīstības programmas norisē pirms desmitās PTO Ministru konferences (debates)
 12.Cilvēktiesību jautājums ES un Vjetnamas tirdzniecības sarunās (debates)
 13.Ekvadoras pievienošanās tirdzniecības nolīgumam, kas noslēgts starp ES un Kolumbiju un Peru (debates)
 14.Jauna dzīvnieku labturības stratēģija 2016.-2020. gadam (debates)
 15.Nevienlīdzības samazināšana, īpašu uzmanību pievēršot bērnu nabadzības problēmai (īss izklāsts)
 16.Kohēzijas politika un marginalizētas iedzīvotāju grupas (īss izklāsts)
 17.ES loma Apvienoto Nāciju Organizācijā (īss izklāsts)
 18.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 19.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 20.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (486 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (2130 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika