Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 23 november 2015 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 4.Samenstelling Parlement: zie notulen
 5.Verzoek om opheffing van de immuniteit: zie notulen
 6.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 7.Ingekomen stukken: zie notulen
 8.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 9.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 10.Regeling van de werkzaamheden
 11.Stand van zaken van de Doha-ontwikkelingsagenda in het licht van de tiende Ministeriële Conferentie van de WTO (debat)
 12.Mensenrechten in de handelsbesprekingen tussen de EU en Vietnam (debat)
 13.Toetreding van Ecuador tot de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru (debat)
 14.Een nieuwe dierenwelzijnstrategie voor de periode 2016-2020 (debat)
 15.Vermindering van de ongelijkheden, met bijzondere focus op kinderarmoede (korte presentatie)
 16.Cohesiebeleid en gemarginaliseerde gemeenschappen (korte presentatie)
 17.De rol van de EU binnen de VN (korte presentatie)
 18.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 19.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 20.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (486 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2130 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid