Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 23 listopada 2015 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 4.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 5.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego: Patrz protokól
 6.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól
 7.Składanie dokumentów: patrz protokół
 8.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 9.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 10.Porządek obrad
 11.Stan negocjacji dauhańskiej agendy rozwoju w kontekście 10. konferencji ministerialnej WTO (debata)
 12.Prawa człowieka w negocjacjach handlowych między UE a Wietnamem (debata)
 13.Przystąpienie Ekwadoru do Umowy o handlu zawartej między UE i jej państwami członkowskimi a Kolumbią i Peru (debata)
 14.Strategia dotycząca dobrostanu zwierząt na lata 2016–2020 (debata)
 15.Zmniejszenie nierówności ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa dzieci (krótka prezentacja)
 16.Polityka spójności a społeczności marginalizowane (krótka prezentacja)
 17.Rola UE w ONZ (krótka prezentacja)
 18.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 20.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (486 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2130 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności