Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Luni, 23 noiembrie 2015 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Declarațiile Președintelui
 3.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente: a se vedea procesul-verbal
 4.Componența Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 5.Cerere de ridicare a imunității parlamentare: consultaţi procesul-verbal
 6.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 7.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 8.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 9.Continuări ale avizelor şi rezoluţiilor Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 10.Ordinea lucrărilor
 11.Situația actuală a Agendei de dezvoltare de la Doha în perspectiva pregătirilor pentru cea de a 10-a Conferință ministerială a OMC (dezbatere)
 12.Drepturile omului în cadrul negocierilor comerciale dintre UE și Vietnam (dezbatere)
 13.Aderarea Ecuadorului la Acordul comercial dintre UE, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte (dezbatere)
 14.O nouă strategie privind bunăstarea animalelor pentru 2016-2020 (dezbatere)
 15.Reducerea inegalităților, în special a sărăciei în rândul copiilor (prezentare succintă)
 16.Politica de coeziune și comunitățile marginalizate (prezentare succintă)
 17.Rolul UE în cadrul ONU (prezentare succintă)
 18.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 19.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 20.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (486 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (2130 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate