Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Pondelok, 23. novembra 2015 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenia predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 4.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 5.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity: pozri zápisnicu
 6.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 7.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 8.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 9.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 10.Program práce
 11.Súčasný stav rozvojového programu z Dauhy so zreteľom na 10. Konferenciu ministrov WTO (rozprava)
 12.Ľudské práva v obchodných rokovaniach medzi EÚ a Vietnamom (rozprava)
 13.Pristúpenie Ekvádoru k obchodnej dohode medzi EÚ na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej (rozprava)
 14.Nová stratégia v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na roky 2016 – 2020 (rozprava)
 15.Znižovanie nerovností s osobitným zameraním na chudobu detí (stručná prezentácia)
 16.Politika súdržnosti a marginalizované komunity (stručná prezentácia)
 17.Úloha EÚ v rámci OSN (stručná prezentácia)
 18.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 19.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 20.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (486 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2130 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia