Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 23 november 2015 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalanden av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 4.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 5.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 6.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 7.Inkomna dokument: se protokollet
 8.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 9.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 10.Arbetsplan
 11.Läget för utvecklingsagendan från Doha inför WTO:s tionde ministerkonferens (debatt)
 12.Mänskliga rättigheter i handelsförhandlingarna mellan EU och Vietnam (debatt)
 13.Ecuadors anslutning till handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru (debatt)
 14.En ny strategi för djurs välbefinnande för 2016-2020 (debatt)
 15.Att minska ojämlikhet, med särskilt fokus på barnfattigdom (kortfattad redogörelse)
 16.Sammanhållningspolitiken och marginaliserade befolkningsgrupper (kortfattad redogörelse)
 17.EU:s roll i FN (kortfattad redogörelse)
 18.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 20.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (486 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2130 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy