Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2237(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0310/2015

Ingediende teksten :

A8-0310/2015

Debatten :

PV 23/11/2015 - 15
CRE 23/11/2015 - 15

Stemmingen :

PV 24/11/2015 - 5.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0401

Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 24 november 2015 - Straatsburg Herziene uitgave

6.6. Vermindering van de ongelijkheden, met bijzondere focus op kinderarmoede (A8-0310/2015 - Inês Cristina Zuber)
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). Pane předsedající, já jsem podpořil tuto zprávu, protože považuji za velký problém, jak narůstá fenomén dětské chudoby v Evropě. V posledních pěti letech problémem dětské chudoby na území Evropské unie bylo zasaženo více než 1,6 milionu dětí a protože tento trend je vzrůstající a negativní, je nutné, abychom se i my zde na úrovni Evropské unie tímto problémem zabývali a abychom hledali nějaké řešení.

Já jako pravicový politik podporuji restriktivní fiskální politiky jednotlivých národních států ve snaze udržet vyrovnané rozpočty. Na druhou stranu je třeba říci, že úsporná opatření by se neměla dotýkat dětí a neměla by zvyšovat jejich chudobu, neměla by mít vliv na jejich sociální zabezpečení a na přístup k školskému vzdělávacímu systému, protože do budoucna si tak vytváříme problém nevzdělané a sociálně slabé generace, která může být velkým problémem pro Evropu i v rámci vnitřní bezpečnosti.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). Bērni ir mūsu nākotne. Šie nav tukši vārdi ļoti parasta iemesla dēļ – ja nav bērnu, nav arī nākotnes. Tīri pēc fakta. Līdz ar to jebkuras politikas izstrādāšanai un tās konsekventai implementēšanai jāpamatojas tieši uz tā principa, ka mums jāgarantē mūsu bērniem nepieciešamība, pieejamība kvalitatīvai dzīvei, izglītībai, kā arī tālākai nodarbinātībai un aktīvai iesaistei valsts un sabiedrības dzīvē. Pašlaik diemžēl ar katru gadu, neskatoties uz dažādu realizēto projektu un programmu skaitu un likumdošanas aktu virkni, nabadzībā šodien Eiropas Savienībā, sociālā atstumtībā dzīvojošo bērnu skaits palielinās Eiropas Savienībā. Ņemot vērā nabadzības kā parādības sarežģīto specifiku, mūsu dalībvalstīm kopā ar attiecīgām ES institūcijām un iestādēm, it īpaši Eiropas Komisiju, jādara daudz vairāk, lai garantētu bērniem pieejamību pārtikai, apģērbam, mājoklim, kvalitatīvai izglītībai un tā tālāk. Mums jācīnās par šīm vērtībām. Atbalstu.

 
  
MPphoto
 

  Deirdre Clune (PPE). Mr President, I was happy to support this report and I thank the rapporteur for bringing it to the floor today, because child poverty and the fact that we are told that one in four children in Europe lives below the poverty line is unacceptable. We have this knowledge and we need to act on it in terms of investing in education, in particular. Education is key and reduces poverty, and it is not good enough just to provide education facilities for children; we also need to involve families, parents and guardians in that mission to ensure that they fully buy into the fact that an education is a ticket for the children to relieve them from poverty.

There is also much more we can do in the area of health care, housing and nutrition programmes, and for all of us here in this Parliament who know we are an ageing society: we are growing old. We will need these children in the future, and so there is not only a moral obligation to invest in these children right now, but it also makes sense from an economic and a societal point of view.

 
  
MPphoto
 

  Филиз Хюсменова (ALDE). Г-н Председател, според данни на Евростат процентът на деца, живеещи в бедност и социална изолация за държави като България, Румъния и Унгария, достига до 40 процента. Детската бедност води до липса на достъп до качествена храна, здравеопазване, отпадане от училище. Ограничените възможности формират порочен кръг на социална изолираност.

Ето защо подкрепям доклада за намаляване на неравенството и бедността сред децата и смятам, че политиките ни трябва да са насочени към преодоляване на причините за детска бедност и към подпомагане на децата и тяхното развитие, на безработните родители, самотните майки и родителите на деца в неравностойно положение. Необходимо е също така конкретна стратегия за инвестиране в децата в рамките на Европейския и социален фонд и Фонда за подпомагане на най-нуждаещите се лица, както и включване на преодоляването на детската бедност сред целите на стратегията „Европа 2020“.

 
  
MPphoto
 

  Lucy Anderson (S&D). Mr President, I am pleased to vote for this report calling for a real commitment from Member States to tackle child poverty and reduce social inequalities.

Across the EU, one in four children are living in poverty, and in my own constituency of London this increases to a shocking 37%. Many MEPs in this House were proud to support the report’s call for a child guarantee fund for each child to have access to free healthcare, childcare and education, as well as decent housing and adequate nutrition. Tomorrow in the UK Parliament, the Conservative Government will pursue further its shameful plans to cut in-work social security and will push an estimated 640 000 more children in London into poverty next year.

In contrast, under Labour Governments before 2010, the number of children living in absolute poverty fell substantially. I and my colleagues will therefore continue to fight for child poverty to be eradicated everywhere.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). Pane předsedající, já chci rovněž sdělit, že jsem hlasoval pro tuto zprávu, i když s určitými rozpaky. Bylo zde řečeno, že je vzrůstající trend počtu dětí, které jsou ohroženy chudobou. To je nepochybně pravdou a i z tohoto důvodu jsem považoval za svojí povinnost podpořit tuto zprávu. Nicméně myslím si, že stát nemůže nahradit starostlivého rodiče, a já jsem rád, že některá navržená ustanovení z té zprávy neprošla, například stanovení minimálních standardů pro bydlení dětí. Nepochybně je důležité, aby i děti bydlely v přiměřených podmínkách, ale pokud rodiče nemohou toto ubytování zajistit, tak kdo je nahradí? Stát? Nebo to bude Evropská unie? Já jsem rád, že některé volání po sociálních jistotách nebylo vyslyšeno v této zprávě, protože je nad rámec toho, co si asi v tuto chvíli mohou dovolit státy. Ale jinak jsem rád tuto zprávu podpořil.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). A Uachtaráin, vótáil mé i bhfabhar na tuarascála seo mar is tuarascáil an-tábhachtach í. Táimid ag caint faoi leanaí óga agus iad i mbochtanas agus téann sé sin i gcoinne geallúintí a tugadh do leanaí óga i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe agus caithfimid rud éigin a dhéanamh faoi.

Dar ndóigh, nuair a bhíonn leanaí bocht, ní féidir leo aon rud a bheith acu. Agus gach rud a ghabhann le bochtanas, cuireann sé isteach orthu: easpa bia, easpa tithíochta, easpa seirbhísí sláinte, easpa seirbhísí oideachais agus fiú amháin gan seans a bheith acu súgradh agus cluichí a imirt.

Ós rud é go bhfuil an tAontas Eorpach ar cheann de na réigiúin is saibhre ar domhan caithfimid a bheith an-fheargach i ndáiríre faoi seo; níl aon chiall leis. B’fhéidir go raibh leithscéal againn i rith an chúlaithe eacnamaíochta, ach ós rud é go bhfuil an geilleagar ag fás anois caithfimid díriú air seo go práinneach, agus gach seans a thabhairt do leanaí óga saol maith a bheith acu. Baineann sé seo le mo thír féin agus leis na tíortha eile san Aontas.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). Elnök Úr, a ma gyermekei a jövő Európájának polgárai. A növekvő gyermekszegénység és tartós mélyszegénység korunk Európájának egyik legsürgetőbb kihívása. Riasztó, hogy a 21. század Európájában növekszik az alultáplált gyermekek aránya és rég legyőzöttnek hitt betegségek jelentek meg ismét. Elgondolkoztató és a közvetlen problémán túlmutató, hogy a gyermekszegénység kockázata számos tagállamban a magas munkaintenzitású családok esetében is fennáll. A Bizottság határozzon meg egy útitervet az említett kihívások leküzdésére, tegye az európai szemeszter és az Európa 2020 stratégia irányításának prioritásává a gyermekszegénység és a növekvő iskolai lemorzsolódás elleni küzdelmet, valamint ugyanezen stratégia keretében határozzon meg a gyermekszegénység és a társadalmi kirekesztés csökkentésére vonatkozó részcélokat. Ezúttal szeretném felhívni valamennyi tagállam figyelmét is a gyermekszegénység elleni küzdelem fontosságára, amely kontinensünk jövőjének záloga.

 
  
MPphoto
 

  Monica Macovei (ECR). Domnule președinte, dreptul la educație, dreptul la asistență medicală, dreptul de a avea un acoperiș deasupra capului, dreptul de a participa la deciziile care-i privesc și multe altele sunt garantate pentru copii în Convenția ONU cu privire la drepturile copilului.

Cu toate acestea, mulți copii nu au auzit de așa ceva și multe guverne se pare că nu aud de așa ceva și nu vor să aplice aceste prevederi.

În Uniune este o situație foarte gravă. Unu din patru copii trăiește acum la limita sărăciei și suntem în Uniunea Europeană, o lume bogată. Acesta este rezultatul unor politici guvernamentale iresponsabile din partea unor guverne.

Am votat pentru acest raport pentru că prevede măsuri care să îmbunătățească această situație, care să aibă capacitatea să schimbe viețile copiilor, măsuri privind accesul la educație, la sănătate, la locuințe.

Sper că aceste recomandări vor fi și aplicate. Sărăcia copiilor este sărăcia părinților care nu au un loc de muncă și care nu își permit să își țină copiii în școli.

Un proverb grec spune că o civilizație înflorește atunci când oamenii plantează copaci în umbra cărora nu vor sta niciodată. Haideți să plantăm acești copaci. Fără copii nu există viitor.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). Mr President, my generation has seen the most severe fall in world poverty in human history. The number of people in severe poverty as defined and measured by the United Nations has fallen by two thirds over the last 25 years. The sharpest drops have been in Africa and Asia. And what has fuelled that extraordinary and happy story? Free trade: the integration of these markets into the global markets and the naked pursuit of profit by mobile phone companies and others bringing investment to these regions.

I hate to break this to you in this house, but it was not caused by a vote on reducing inequalities with a special focus on child poverty: we have not contributed a jot or a tittle to these happy falls in global poverty. The best thing we can do in this Chamber is to release the genius of a free people. All we have to do is stop regulating, stop interfering and stand aside.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). Mr President, it is a sign of the times that, in a report focusing on the very important issue of inequality and child poverty, we are yet again debating an issue for which national governments should have primary responsibility. Member States, their authorities and their local representatives are best placed to identify where improvements can and must be made to ensure that each of their citizens has a fair and equal stake in society. It does not need Europe to dictate this.

That said, there are a number of conclusions that can be drawn from the text of this report. I hold a balanced view on how to drum out inequalities and improve quality of life for everyone. We believe that, on the one hand, we in the United Kingdom as a nation are blessed and well equipped to provide proportionate, effective and accessible welfare benefits to those in our society who need them most; incentives for those who want to make the transition to the workplace; and protection for the most vulnerable. On the other hand, we feel a driving economic growth and creating jobs is the key to raising the quality of life for all.

 
  
MPphoto
 

  Jonathan Arnott (EFDD). Mr President, you may believe in a high level of public services and a high tax economy; you may oppose privatisation; you may support wealth redistribution and income redistribution; and you may take a view that, fundamentally, universal benefits are better than means-tested benefits. Those are all positions which many people hold. But to my mind, it is fundamentally and morally wrong to misuse the very serious issue of child poverty as a vehicle to push these left—wing policies.

I personally feel that there is far more that we should do, as a nation, within the United Kingdom to tackle child poverty. My problem with this report, however, was that it had so much content on issues that are so different to the issue of child poverty. Therefore I could not support the report as a whole.

 
  
 

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. ‒ UKIP abstained on this non-legislative and non-binding report because we do not oppose actions to tackle the very serious issue regarding child poverty. However, we do oppose calling for any more EU initiatives and interference as the EU is completely undemocratic and the only people that should decide how we tackle child poverty should be our own elected government, not bureaucrats in Brussels. The EU’s own policy on this is a failure, as they have admitted they are very unlikely to hit their own target by 2020 on poverty and social exclusion. Also, if the UK didn’t pay £55 million a day to the EU, we could do so much more to help children who are in poverty. The EU is one of the problems, not the solution.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ Il documento in analisi illustra mirabilmente la stretta connessione tra il persistere delle disuguaglianze sociali ed economiche e l'incremento del tasso di povertà infantile nei paesi membri. Gli ostacoli finanziari, amministrativi e lavorativi, che famiglie disagiate o comunque appartenenti a comunità discriminate incontrano, producono inevitabilmente effetti drammatici sui bambini nella loro fase di crescita. Si auspica, in tal senso, un intervento pregnante da parte degli Stati membri nella predisposizione di strumenti di politica sociale idonei a scongiurare e contrastare il fenomeno. Migliorare, infatti, l'integrazione delle comunità emarginate, facilitare il loro accesso al mondo del lavoro e prevedere strumenti di sussidio sociale qualitativamente più significativi potrà senza dubbio migliorare le condizioni di vita dei bambini stessi. A tal scopo, ho espresso voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor porque considero inaceptable que hoy, en Europa, uno de cada cuatro niños esté en riesgo de pobreza y exclusión social y veinte millones no tengan acceso a una comida caliente al día. Es imperativo que garanticemos que todos los niños y niñas tengan acceso a sanidad, a educación, a una vivienda digna y a una alimentación adecuada.

Por ello los socialistas hemos propuesto establecer una garantía infantil como parte de un plan integrado europeo de lucha contra la pobreza infantil, que englobe además los programas que brindan ayuda y oportunidades a los padres para salir de las situaciones de exclusión social e integrarse en el mercado laboral. En este sentido, lamentamos profundamente que la propuesta no vaya acompañada de un fondo específico para la garantía, puesto que la derecha europea en su totalidad no ha apoyado su creación.

El informe también pide a la Comisión que la lucha contra la pobreza infantil sea una prioridad central del nuevo Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2016, porque invertir en la infancia no es solo invertir en el futuro de la UE, sino que es una cuestión de justicia social.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque sitúa las causas de la pobreza infantil en su auténtico marco estructural y no en el ámbito familiar, como suele ocurrir en las propuestas neoliberales. Se reconoce el papel fundamental del derecho a la salud, la educación y la protección social, además del derecho a un trabajo digno, para luchar contra la pobreza infantil. De esta manera se pone de relieve la necesidad de construir otra sociedad, y no solo de adoptar otras políticas, para acabar con este grave problema social.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. – I voted in favour of this very progressive report, which was authored by my GUE/NGL colleague. As a result of the economic crisis and the austerity measures that have been imposed, many social indicators have deteriorated, including the level of child poverty in Europe.

Between 2008 and 2012 the number of children at risk of poverty in the EU rose by almost one million. By 2013, one in four children in the EU was living at risk of poverty or social exclusion.

This report understands child poverty as a multidimensional phenomenon, which needs to have a multidimensional solution. The solutions proposed in this report are based on policies that promote access to universal, public, free and quality education, health and social security services, promoted by Member States to children and their families. The proposals also guarantee cultural inclusion, democratic participation, nutrition and adequate housing.

Most importantly, this report acknowledges that child poverty cannot be viewed in isolation from the broader family and community context that children are raised in. As a result, the solutions proposed deal with tackling unemployment, promoting job security, parenting support and public development of social-educative networks.

 
  
MPphoto
 
 

  Max Andersson (Verts/ALE), skriftlig. ‒ Jag röstade för ett avslag av punkt 47 andra delen då jag anser att alla barn skall ha tillgång till hälso- och sjukvård, utbildning och barnomsorg, men hur detta organiseras budgetmässigt i EU:s olika medlemsstater ser olika ut. I Sverige berör detta t.ex. framförallt kommunala och regionala budgetar. Medlemsländerna bör även framöver ha rätt att utforma detta enligt sina system och därför röstar jag nej till att alla medlemsstater skall tilldela en specifik budgetpost för denna fråga.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Cette proposition reprend intégralement les dispositions de la Convention des Nations Unies sur les droits des enfants : l'éducation, la santé, le logement, la protection, les loisirs, le temps libre, la nutrition, et les soins dans l'environnement familial.

Considérant que la pauvreté infantile continue de progresser dans l'Union, le Parlement européen demande à la Commission d'agir en augmentant les dotations du FSE et en appliquant le principe du revenu minimum européen (résolution 2010 du Parlement européen n° 2010/2039 INI).

Quant aux États-membres, ils sont priés d'étendre généralement aux enfants la gratuité de l'accès à l'éduction publique, etc.

Bien évidemment, la pauvreté des enfants est scandaleuse. Néanmoins, il faudrait commencer par s'interroger sur les raisons de cette pauvreté: familles éclatées, chômage généralisé, quartiers déclassés pour cause d'insécurité, immigration incontrôlée...

L'État n'a plus les moyens de soutenir ses services publics. Demander que ceux—ci soient universels et gratuits est impensable dans la situation actuelle. La lutte contre la pauvreté passe d'abord par un retour au plein-emploi et à un modèle familial traditionnel stable.

J'ai voté en faveur de la nouvelle proposition présentée par mon collègue du Front National, Dominique Marti. Celle-ci n'ayant pas obtenu la majorité, j'ai voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette délibération car elle demande aux États membres d'intensifier leurs efforts en matière de lutte contre les inégalités sociales, en particulier contre la pauvreté infantile.

Consultez notre carte pour en savoir plus sur les chiffres dans les différents pays.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (S&D), por escrito. He votado a favor porque considero inaceptable que hoy, en Europa, uno de cada cuatro niños esté en riesgo de pobreza y exclusión social y veinte millones no tengan acceso a una comida caliente al día. Es imperativo que garanticemos que todos los niños y niñas tengan acceso a sanidad, a educación, a una vivienda digna y a una alimentación adecuada.

Por ello los socialistas hemos propuesto establecer una garantía infantil como parte de un plan integrado europeo de lucha contra la pobreza infantil, que englobe además los programas que brindan ayuda y oportunidades a los padres para salir de las situaciones de exclusión social e integrarse en el mercado laboral. En este sentido, lamentamos profundamente que la propuesta no vaya acompañada de un fondo específico para la garantía, puesto que la derecha europea en su totalidad se ha negado a apoyar su creación.

El informe también pide a la Comisión que la lucha contra la pobreza infantil sea una prioridad central del nuevo Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2016, porque invertir en la infancia no es solo invertir en el futuro de la UE, sino que es una cuestión de justicia social.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą, kurio tikslas – paraginti ES valstybes aktyviau spręsti vaikų skurdo problemą, kuri dar pagilėjo dėl ekonominės krizės. Pagal statistinius duomenis apie 26 mln. vaikų ES gresia pavojus patirti skurdą ir socialinę atskirtį. 2014 m. duomenimis, daugiausia ant skurdo slenksčio atsidūrusių vaikų buvo Rumunijoje (51 proc.), Bulgarijoje (45,2 proc.) ir Vengrijoje (41,4 proc.) Lietuvoje šis rodiklis praeitais metais buvo šiek tiek didesnis nei ES vidurkis ir siekė 28,9 proc. Lyginant su 2010–2013 m. laikotarpiu skurdo rizikoje atsidūrusių vaikų Lietuvoje dalis sumažėjo keliais procentiniais punktais. Pritariu, kad valstybės narės turi didinti paramos ir socialinių teisių iniciatyvų, skirtų konkrečiai ne tik vaikams, bet ir tėvams, kiekį ir veiksmingumą ir skatintų taikyti tokius darbo įstatymus, kuriais šeimoms būtų užtikrinama socialinė apsauga ir kovojama su mažų garantijų darbu. Pritariu raginimams valstybėms narėms teikti būtinas subsidijas siekiant užtikrinti visų vaikų teisę į kultūrą, sportą ir laisvalaikį.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFDD), in writing. ‒ UKIP abstained on this non-legislative and non-binding report because we do not oppose actions to tackle the very serious issue regarding child poverty. However, we do oppose calling for any more EU initiatives and interference as the EU is completely undemocratic and the only people that should decide how we tackle child poverty should be our own elected government, not bureaucrats in Brussels. The EU’s own policy on this is a failure, as they have admitted they are very unlikely to hit their own target by 2020 on poverty and social exclusion. Also, if the UK didn’t pay £55 million a day to the EU, we could do so much more to help children who are in poverty. The EU is one of the problems, not the solution.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ La sage proposition d'une autre résolution déposée par mon groupe, Europe des Nations et des Libertés, ayant été rejetée, j'ai voté contre ce texte proposé par la vice-présidente de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, Inês Cristina Zuber.

Pas une plénière sans qu'on nous soumette au moins un rapport motivé par la funeste "théorie du genre". On ne s'étonnera pas que j'aie voté contre le rapport de cette communiste portugaise.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J'ai évidemment soutenu ce rapport qui recommande aux États membres de s'engager avec volontarisme dans l'élaboration de politiques de lutte contre la pauvreté infantile axées sur la correction des principaux facteurs qui contribuent à la pauvreté des enfants.

Alors qu'un enfant sur quatre dans l'Union court un risque de pauvreté, il faut en effet déployer une approche multisectorielle pour enrayer ce phénomène dramatique et inacceptable.

Cela passe évidemment dans des politiques et aides sociales adaptées mais aussi des mesures volontaristes en matière d'emploi, de lutte contre le décrochage scolaire, d'accès à la culture ou à l'ensemble des activités sociétales.

L'aide aux parents fragilisés est par ailleurs également fondamentale.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), por escrito. Más de uno de cada cuatro niños en la UE está en riesgo de pobreza y exclusión social. Esta cifra ha aumentado de manera preocupante como consecuencia de la crisis económica y los continuos recortes sociales por parte de algunos gobiernos europeos, como el Gobierno del Partido Popular en España. Por más señas, un informe de Unicef sobre la infancia en España reveló que la inversión en infancia se redujo un 14,6 % entre 2010 y 2013, es decir, que se recortaron 775 euros por niño, volviéndose así a cifras anteriores a 2007.

Este informe muestra una vez más el compromiso de este Parlamento en la lucha contra la pobreza infantil, de conformidad con los compromisos que ha adquirido en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Por todo ello hemos votado a favor, aunque lamentamos profundamente que no se haya conseguido un acuerdo para la creación de un fondo específico de lucha contra la pobreza infantil, que hubiese permitido una mayor inversión, un empleo más eficiente de los fondos y una mejor monitorización de su uso.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ He votado a favor del informe sobre la reducción de las desigualdades, en especial con respecto a la pobreza infantil. He votado a favor de la necesidad de introducir una garantía infantil con un fondo específico así como una sección con objetivos vinculantes en el Ìndice de crecimiento anual del Semestre Europeo. En la Unión Europea tenemos que poner en marcha todos los mecanismos necesarios para acabar con la lacra de la pobreza infantil, es algo inadmisible. Nuestros hijos e hijas son nuestro futuro.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Le rapport Zuber est malheureusement victime de ses bonnes intentions. Partant en effet du constat que la pauvreté infantile a beaucoup progressé ces dernières années en Europe, le texte diffuse une série de propositions irréalistes en se trompant de postulat de base. Certes, la proposition couvre l'ensemble des droits de l'enfant, rappelant notamment ceux évoqués dans la convention des Nations Unies sur le sujet. Cependant, la rapporteur Zuber oublie que de l'environnement familial dépend le bien-être de l'enfant, et qu'une solution viable au problème de la pauvreté infantile ne saurait se régler sans la lutte contre la précarisation professionnelle et sociale des parents.

C'est pourquoi j'ai voté contre cette proposition et soutenu celle déposée par Dominique Martin au nom du groupe ENL. Plus réaliste, l'autre proposition de résolution de mon collègue rappelle que c'est en résorbant le chômage des parents en Europe que l'avenir des enfants sera assuré. Par ailleurs, il faut rappeler que ce sont les politiques européennes d'austérité qui sont responsables de la déchéance des politiques sociales nationales. Il faut donc redonner, en la matière, du pouvoir décisionnel aux États membres, qui pourront dès lors mettre en place de véritables réformes des systèmes éducatifs et de santé au bénéfice des enfants.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Condivido pienamente le finalità del testo che intende comporre una strategia per lottare contro la povertà infantile, garantendo l'accesso dei bambini all'istruzione e alle cure.

Non sono invece d'accordo sulle modalità e gli strumenti proposti dal relatore per raggiungere questi importanti obiettivi. Il modello di governance del Semestre europeo, invocato dalla relazione, così come una maggiore ingerenza della Commissione nelle politiche sociali si sono già rivelati più occasioni strumenti fallimentari e controproducenti.

Per tutti questi mi sono astenuta.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. He votado a favor porque considero inaceptable que hoy, en Europa, uno de cada cuatro niños esté en riesgo de pobreza y exclusión social y veinte millones no tengan acceso a una comida caliente al día. Es imperativo que garanticemos que todos los niños y niñas tengan acceso a sanidad, a educación, a una vivienda digna y a una alimentación adecuada.

Por ello los socialistas hemos propuesto establecer una garantía infantil como parte de un plan integrado europeo de lucha contra la pobreza infantil, que englobe además los programas que brindan ayuda y oportunidades a los padres para salir de las situaciones de exclusión social e integrarse en el mercado laboral. En este sentido, lamentamos profundamente que la propuesta no vaya acompañada de un fondo específico para la garantía, puesto que la derecha europea en su totalidad se ha negado a apoyar su creación.

El informe también pide a la Comisión que la lucha contra la pobreza infantil sea una prioridad central del nuevo Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2016, porque invertir en la infancia no es solo invertir en el futuro de la UE, sino que es una cuestión de justicia social.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau už itin svarbų pranešimą dėl kovos su didžiuliu vaikų skurdu. Paradoksas, kad šiuo metu Europos Sąjungoje, labiausiai išsivysčiusiame žemyne, daugiau negu vienas iš keturių vaikų gyvena skurde, o daugelyje šalių skurdas labiau gresia vaikams negu suaugusiems. Todėl esu įsitikinusi, kad mums reikalingos naujos konkrečios priemonės, kaip siūlau aš ir socialdemokratų frakcija. Mes primygtinai raginame Komisiją ir valstybes nares sukurti Vaikų garantiją, pagal kurią kiekvienas skurstantis vaikas galėtų gauti nemokamas sveikatos ir vaikų priežiūros, ugdymo, deramo apgyvendinimo ir tinkamos mitybos paslaugas. Tai galėtų būti panaši priemonė į dabar jau veikiančią Jaunimo užimtumo iniciatyvą. Džiaugiuosi, kad šiandien Europos Parlamento dauguma pritarė Vaikų garantijai.

Kad galėtume sumažinti vaikų skurdą, turime tam sukurti specialų ES biudžetą, nes be pinigų mes negalėsime nieko padaryti. Dabar turime skirtingų priemonių vaikų skurdo mažinimui, tačiau jos nėra suderintos ir dažniausiai pinigai iš fondų yra skiriami kitoms sritims, o investicijoms į vaikus pinigų tiesiog nebelieka. Taigi, turime kovoti su skurdu nuo kuo jaunesnio amžiaus, kad visi vaikai turėtų vienodas galimybes ir nebūtų pasmerkti skursti. Jei suteiksime tokias galimybes jau nuo mažens, tai didelė tikimybė, kad išvengsime didžiulio jaunimo nedarbo ateityje ir nereikės kurti papildomų priemonių su tokiu nedarbu kovoti.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ Az egyenlőtlenségek csökkentéséről és különösen a gyermekszegénységről ma elfogadott jelentést támogattam szavazatommal. A határozat legfontosabb elemei a magyar kormányzat utóbbi években bevezetett intézkedéseit támasztották alá. Ennek ellenére a baloldali többség által elfogadott jelentés régebbi statisztikák és felmérések számait vette figyelembe, ami jelentősen torzította a jelenlegi helyzetre vonatkozó adatokat és trendeket.

A szavazás során a néppárti álláspontot követtem és egyetértek azzal, hogy a munkahelyteremtés elsődleges fontosságú, mint ahogy a magas energiaárak és a rezsikiadások csökkentése is hozzájárul a szegénység elleni küzdelemhez. A gyermekétkeztetés ingyenessé tétele és annak általánosabb hozzáférhetősége az első prioritások közé került a jelentésben, amit támogatok. Azt a megállapítást is helyesnek tartom, hogy a háztartások adósságállományának enyhítése is jelentős mértékben javíthat és javított is az emberek helyzetén.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Konvencija ZN o otrokovih pravicah določa, da je treba vsem otrokom zagotoviti pravico do izobraževanja, zdravstvenega varstva, stanovanja, zaščite, prostega časa, uravnotežene prehrane ter odraščanja v družinskem okolju. Žal smo v EU priča temu, da se določbe konvencije ne uresničujejo, številni otroci so le še v večji stiski. Revščina se namreč poglablja. Delež revnih otrok staršev z nižjo stopnjo izobrazbe se namreč od leta 2008 dalje povečuje, večje tveganje za revščino obstaja pri otrocih, ki so rojeni v socialno ogroženih soseskah in v etnično neprilagojenih skupnostih. Zato je potreba po integraciji vseh ljudi iz tretjih držav, ki že živijo v EU, kot tistih, ki v EU prihajajo v migrantskih valovih, tudi v luči boja proti revščini otrok, nujna.

Sam sem v času županovanja v Krškem posvetil veliko časa in energije za izboljšanje položaja Romov in romskih otrok. Ključno je predvsem zavedanje o pomenu pridobivanja izobrazbe. Socialna neenakost se namreč prenaša z generacije na generacijo, otroci pa lahko posledice revščine in socialne izključenosti trpijo vse življenje.

Zato je pri spopadanju z revščino potreben skupek vertikalnih in horizontalnih ukrepov, ki morajo iti v smer zmanjševanja socialne izključenosti. Eden ključnih pogojev za to je ustvarjanje kakovostnih delovnih mest. Poročilo sem seveda podprl.

 
  
MPphoto
 
 

  Simona Bonafè (S&D), per iscritto. ‒ Nell'Unione europea più di un bambino su quattro è a rischio di povertà o di esclusione sociale. L'aumento delle disuguaglianze e la povertà infantile sono dunque realtà che non possiamo ignorare. Fra gli elementi che hanno sottolineato questa tendenza vi sono le politiche di austerità e i loro effetti sulle condizioni socio-economiche e sul mercato del lavoro dei vari paesi, le quali hanno dimostrato nuovamente il legame che vi è fra le politiche di redistribuzione della ricchezza ed occupazionali e l'aumento del divario sociale.

Alla luce di ciò, la relazione in oggetto, che io sostengo, mira a dare maggiore visibilità alla lotta contro la povertà infantile, ricordandoci che per affrontare tale problematica occorre un approccio integrato. Se da un lato è necessario, infatti, rafforzare il sistema dei servizi di protezione sociale all'interno dell'Unione, affinché questi siano in grado di garantire a tutti i bambini l'accesso all'assistenza sanitaria e a un'istruzione di qualità, all'alloggio e a un'alimentazione equilibrata, dall'altro dobbiamo mettere anche le famiglie, specialmente le più svantaggiate, nella posizione di offrire ai propri figli le migliori condizioni di vita possibili, accrescendo le opportunità esistenti sul mercato del lavoro e garantendo ai genitori un migliore equilibrio fra vita lavorativa e familiare.

 
  
MPphoto
 
 

  Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this report because it clearly calls for children to be prioritised in Member States when it comes to housing, education, health care and nutrition. Austerity policies have created a situation where 27.7% of children are at risk of poverty and social exclusion. In my home country, Ireland, the figure is above average and has actually doubled since the economic crash in 2008. Extremely worrying is the fact that 1 500 children are currently homeless in Ireland.

This report addresses issues such as social exclusion and the need to tackle unemployment and promote job security, which will help to lift families out of poverty. The report encourages a holistic approach to dealing with the issue of child poverty and references the UN Convention on the Rights of the Child that guarantees all children universal access to housing, education, nutrition and healthcare.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ Le politiche di austerità stanno creando disastri sociali in Europa: è ormai evidente a tutti che il taglio di servizi sociali e di investimenti da parte degli Stati ha raddoppiato il numero di famiglie che vivono in condizioni di povertà e di esclusione sociale in Europa. Le persone maggiormente colpite dall'austerità sono i bambini e le madri sole: la percentuale di bambini che vivono in povertà assoluta e di lunga durata (oltre 3 anni) è in aumento. In paesi come Estonia, Grecia e Italia è raddoppiato il numero di bambini che non possono mangiare carne, pollo o pesce per due giorni consecutivi in un mese. L'aumento della povertà colpisce anche l'accesso ad asili, istruzione e servizi sanitari: dal 2008 è aumentato in tutti gli Stati membri il numero di famiglie che non possono mandare i figli all'asilo o alla formazione superiore e che rinunciano a prestazioni mediche o chirurgiche per mancanza di denaro. L'aumento delle disuguaglianze e della povertà aggrava la frammentazione sociale e l'abbandono scolastico, deprimendo i consumi e rischiando di innescare spirali recessive di grande portata. È quindi evidente che l'austerità ha fallito: dobbiamo invertire la rotta e comprendere che nessun dato contabile vale quanto la salute dei nostri bambini.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ La pauvreté infantile a beaucoup progressé en Europe avec l'accroissement des inégalités sociales qui résultent des cures d'austérité appliquées dans la plupart des États membres.

Ce rapport recommande à la Commission d'instaurer un revenu minimum européen, d'augmenter le budget du FSE et d'être plus indulgent avec les États membres en matière de rigueur budgétaire. Par ailleurs, le rapporteur invite les autorités nationales à garantir la gratuité de l'école publique et des transports en commun pour les enfants. Les gouvernements nationaux sont également tenus d'améliorer les services publics ainsi que d'accroitre le nombre de logements sociaux.

Après avoir imposé des politiques d'ultra-austérité dans tous les États de l'Union, les institutions européennes jouent le rôle du pompier pyromane. Les recommandations sont inapplicables en période de crise structurelle aggravée par une pression migratoire totalement incontrôlée. C'est la raison pour laquelle Dominique Martin, au nom du groupe ENF, a déposé une autre proposition de résolution visant à introduire la préférence nationale dans l'attribution des prestations sociales afin de favoriser directement nos nationaux les plus vulnérables, victimes des conséquences de la mondialisation sauvage et des politiques ultra-libérales appliquées dans l'Union européenne.

J'ai donc voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Raportul privind reducerea inegalităților, în special a sărăciei în rândul copiilor urmărește elaborarea unor politici de combatere a sărăciei în rândul copiilor prin diminuarea factorilor de sărăcie și consolidarea sprijinului social care vizează copiii.

În vederea îndeplinirii obiectivului Strategiei Europa 2020 de reducere a numărului de persoane afectate de sărăcie cu cel puțin 20 de milioane până în 2020 este necesară acordarea unei mai mari vizibilități acestor politici privind combaterea sărăciei în rândul copiilor la cele mai înalte nivele politice ale Uniunii.

Având în vedere că o cincime din populația totală a Uniunii are vârsta sub 18 ani, iar unul din patru copii trăiesc la limita sărăciei sau a excluziunii sociale în întreaga UE, se impune ca statele membre să recurgă la măsuri imediate în combaterea sărăciei și să acorde mai multă atenție utilizării fondurilor structurale ale Uniunii pentru a crește bunăstarea generală.

Am votat în favoarea raportului privind reducerea inegalităților, în special a sărăciei în rândul copiilor, considerând că este momentul ca statele membre să acționeze prompt în elaborarea unor politici de prevenție și combatere a sărăciei, garantând dreptul tuturor copiilor la condiții prospere de viață și la un acces egal la cultură, sănătate și bunăstare.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ La relazione raccomanda la definizione di una tabella di marcia per l'attuazione dell'approccio basato su tre pilastri adottato nella raccomandazione "Investire nell'infanzia: spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale", mettendo a punto indicatori precisi e specifici del livello di povertà infantile e delle zone maggiormente colpite da questo fenomeno. Gli Stati membri dovranno così attuare le raccomandazioni specifiche emanate dalla Commissione nell'ambito del Semestre europeo.

Gli scopi sono nobili e condivisibili (la lotta alla povertà infantile, l'accesso dei bambini all'istruzione pubblica gratuita e a cure adeguate a costi accessibili…), ma non vedo come possano essere realizzati insistendo sul fallimentare e a-democratico modello di governance rappresentato dal Semestre europeo. Peraltro, richiedere un maggiore ruolo della Commissione in tema di assistenza sociale prefigura un'ingerenza eccessiva nelle competenze degli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian-Silviu Buşoi (PPE), în scris. ‒ Tuturor copiilor ar trebui să li se garanteze dreptul la educație, servicii de sănătate, protecție, locuință, dreptul la activități recreative și timp liber, la o alimentație echilibrată, dreptul de a fi crescuți în cadrul unei familii și dreptul de a participa la deciziile care îi afectează, conform Convenției ONU cu privire la drepturile copilului.

Convenția este departe de a fi îndeplinită în cadrul UE, toate rapoartele indicând creșterea nivelului sărăciei în rândul copiilor în Europa. Riscul de sărăcie și excluziune socială a crescut între 2008 și 2012 de la 26,5 % la 28 %, iar în 2013 (conform cu datele Eurostat ) în UE 28, un număr de 26,5 milioane de copii erau expuși riscului de sărăcie și de excluziune socială.

Susțin Propunerea de rezoluție a PE referitoare la reducerea inegalităților, în special a sărăciei în rândul copiilor, considerând necesar ca statele membre să ofere subvenții pentru garantarea dreptului la cultură, sport și activități recreative pentru toți copiii, cu accent deosebit pe copiii care trăiesc în condiții de sărăcie, copiii din zonele îndepărtate, copiii cu handicap și migranții. De asemenea consider importantă consolidarea drepturilor sociale garantate de stat, pentru a proteja copiii de abuz, violență și neglijare.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor porque considero inaceptable que hoy, en Europa, uno de cada cuatro niños esté en riesgo de pobreza y exclusión social y veinte millones no tengan acceso a una comida caliente al día. Es imperativo que garanticemos que todos los niños y niñas tengan acceso a sanidad, a educación, a una vivienda digna y a una alimentación adecuada.

Por ello los socialistas hemos propuesto establecer una garantía infantil como parte de un plan integrado europeo de lucha contra la pobreza infantil, que englobe además los programas que brindan ayuda y oportunidades a los padres para salir de las situaciones de exclusión social e integrarse en el mercado laboral. En este sentido, lamentamos profundamente que la propuesta no vaya acompañada de un fondo específico para la garantía, puesto que la derecha europea en su totalidad se ha negado a apoyar su creación.

El informe también pide a la Comisión que la lucha contra la pobreza infantil sea una prioridad central del nuevo Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2016, porque invertir en la infancia no es solo invertir en el futuro de la UE, sino que es una cuestión de justicia social.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ La convention des Nations unies relative aux droits de l'enfance prévoit que tous les enfants se voient garantir le droit à l'éducation, à des services de santé, au logement, à la protection, aux loisirs et au temps libre, ainsi qu'à un régime équilibré et à des soins dans un environnement familial.

Cependant on constate encore de nombreux problèmes quant au respect des droits des enfants en Europe. Le rapport met en exergue ces manquements et propose certaines mesures en vue d'éliminer la pauvreté et l'exclusion sociale chez les enfants. Nous devons veiller à ce que les enfants vivent dans les meilleures conditions possibles à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Union européenne. J'ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione sulla "Riduzione delle disuguaglianze, con particolare attenzione alla povertà infantile", perché nell''Unione europea a circa 13 milioni di bambini e adolescenti mancano gli elementi di base necessari al loro sviluppo. Troppi bambini e adolescenti continuano a non avere accesso a beni o servizi di base necessari al proprio sviluppo in Paesi che hanno tutti i mezzi per fornire loro la possibilità di un completo sviluppo e determinazione.

Le disuguaglianze tra i paesi dell'UE sono in aumento ed è allarmante che la percentuale di bambini che soffrono di malnutrizione sia in crescita. La percentuale di bambini che non possono permettersi di mangiare carne, pollo o pesce per due giorni consecutivi è drammaticamente raddoppiata dal 2008. Gli Stati membri devono impegnarsi concretamente per mettere a punto politiche intese a contrastare la povertà infantile, che siano incentrate sulla correzione dei fattori di tale povertà e aumentino l'efficacia e la quantità del sostegno sociale specificamente rivolto ai bambini.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ UKIP abstained on this non-legislative and non-binding report because we do not oppose actions to tackle the very serious issue regarding child poverty. However, we do oppose calling for any more EU initiatives and interference as the EU is completely undemocratic and the only people that should decide how we tackle child poverty should be our own elected government, not bureaucrats in Brussels. The EU’s own policy on this is a failure, as they have admitted they are very unlikely to hit their own target by 2020 on poverty and social exclusion. Also, if the UK didn’t pay £55 million a day to the EU, we could do so much more to help children who are in poverty. The EU is one of the problems, not the solution.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report because it outlines many measures which I believe will be effective in the elimination, or at least reduction, of child poverty and social exclusion. We need to make sure that the youngest members of our society meet their basic needs but also that they have access to quality education and health services.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa relazione perché ritengo fondamentale che gli Stati membri aumentino in termini di quantità, importo, portata ed efficacia il sostegno e i diritti sociali specificatamente rivolti ai bambini, ma anche ai genitori (come, ad esempio, i sussidi di disoccupazione o l'incremento dei diritti di maternità e paternità) e promuovano leggi sul lavoro che garantiscano i diritti sociali e la sicurezza delle famiglie e contrastino il lavoro precario, l'assunzione illegale e lo sfruttamento dei lavoratori, attuando o rafforzando le prestazioni sociali universali destinate ai minori quale diritto intrinseco del bambino.

Sono contento che nel testo finale siano stati accolti emendamenti con cui si chiedono più tutele per le famiglie di basso reddito che sono maggiormente a rischio di povertà, considerando che la povertà infantile è generata dalla povertà delle famiglie. Nei nostri emendamenti abbiamo inoltre evidenziato che permangono ostacoli finanziari, amministrativi e di altra natura pratica all'istruzione per i bambini appartenenti a gruppi emarginati, che c'è una necessità di sostegno sociale anche per i genitori disoccupati come il reddito minimo adeguato, mettendo in evidenza anche il fenomeno del lavoratore povero, e la necessità di incrementare la spesa pubblica nell'ottica di raggiungere obiettivi di lotta contro la povertà infantile.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), in writing. – We need to offer a future to our next generation by breaking the vicious circle of poverty at the youngest age possible. This means ensuring that every child at risk of poverty has access to free healthcare, free education, decent housing and adequate nutrition. In the last few years, the Commission has neglected this area of work, and it is about time that they put it back on the agenda, be it through pressure from the European Parliament or from the Member States’ citizens and civil society. Europe will fail the current and future generations if it does not address inequalities in access to basic human services, for European children, which are once again widening on our Continent. We call on the Commission to introduce a child guarantee, with a specific fund, ideally with the revision of next year’s multiannual financial framework. The child guarantee could be a long—term tool to offer equal opportunities to a whole generation as well as support for parents to come out of social exclusion situations and to integrate into the labour market.

 
  
MPphoto
 
 

  Caterina Chinnici (S&D), per iscritto. ‒ I dati più recenti sulle condizioni dei minori in Europa mostrano una realtà caratterizzata da profonde inaccettabili diseguaglianze. Gli ultimi rapporti sulla povertà infantile infatti ci presentano un quadro preoccupante. Dal 2008 al 2012 il numero dei minori a rischio di povertà è aumentato di circa un milione e mezzo: gran parte di loro non ha accesso ad una alimentazione sana, all'istruzione e vive in ambienti inadeguati.

Di fronte a questi dati, credo che difficilmente potrà essere raggiunto l'obiettivo della Strategia Europa 2020 di ridurre di almeno 20 milioni le persone a rischio o in situazione di povertà e di emarginazione sociale. Occorre migliorare il coordinamento delle politiche europee ma soprattutto occorre "investire nell'infanzia" cosi come si è voluto sottolineare con la dichiarazione scritta che insieme con altri colleghi stiamo promuovendo.

Presto si aprirà il dibattito sulla revisione della Strategia Europa 2020 e spero davvero sia l'occasione per individuare azioni e misure volte a designare programmi di lungo periodo per ridurre la povertà, ma soprattutto per dare all'Unione europea una vera dimensione sociale. Spero che la Commissione accolga la richiesta del Parlamento di introdurre una garanzia per i minori dotata di un fondo specifico.

Per questi motivi ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), γραπτώς. ‒ Η παιδική φτώχεια πηγάζει από την φτώχεια των οικογενειών. Αποτελεί γεγονός ότι το ένα πέμπτο του συνολικού πληθυσμού της Ε.Ε. είναι κάτω των 18 ετών και ότι παρά τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί, περισσότερα από ένα στα τέσσερα παιδιά διατρέχουν σήμερα κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Είναι ακόμη σημαντικό να αναφερθεί ότι οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας από τους άνδρες και ότι η αντιμετώπιση της φτώχειας των γυναικών δεν είναι σημαντική μόνο ως αυτοσκοπός, αλλά έχει επίσης ζωτική σημασία για τις προσπάθειες μείωσης της παιδικής φτώχειας.

Άρα είναι πολύ σημαντική η έκθεση και τυγχάνει της στήριξης μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η έκθεση σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδική φτώχεια καταλήγει σε εύστοχες διατυπώσεις για την ανάγκη προστασίας μιας ιδιαίτερα ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας και γι' αυτό υπερψήφισα.

Η θετική μου ψήφος όμως δεν συνιστά επιδοκιμασία της πολιτικής την οποία ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία επιδεινώνει τις ανισότητες και την παιδική φτώχεια. Είναι χαρακτηριστικό πως μόνο κατά στην περίοδο 2008-2012 ο αριθμός των παιδιών που απειλούνται από τη φτώχεια στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο.

Στην Ελλάδα, μια από τις χώρες που έχουν πληγεί βαρύτερα από την οικονομική κρίση και τις πολιτικές λιτότητας, το ποσοστό παιδιών που ζει κάτω ή στο όριο της φτώχειας, αγγίζει το 37% το έτος 2014, σύμφωνα με τη Eurostat.

Η ζοφερή αυτή πραγματικότητα αποτελεί μέγιστη πρόκληση για όλους μας, ώστε να σταθούμε με κάθε τρόπο δίπλα σε αδύναμες κοινωνικές ομάδες για να πετύχουμε βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Είναι προφανές πως οι εκθέσεις δεν επαρκούν και η Ευρώπη καλείται επιτέλους να πάρει χειροπιαστές και γενναίες αποφάσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio voto a favore della relazione concernente la riduzione delle disuguaglianze, con un'attenzione particolare alla povertà infantile. Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, a tutti i bambini deve essere garantito il diritto all'istruzione, ai servizi sanitari, all'alloggio, alla protezione, a partecipare alle decisioni che li riguardano, al tempo libero e alle attività ricreative, a una dieta equilibrata e alla crescita all'interno di una famiglia. Tuttavia, all'interno dell'Unione europea, la Convenzione è lontana dall'essere soddisfatta. Secondo alcune relazioni recenti, infatti, anche in Europa i bambini sono sempre più sotto la minaccia della povertà e dell'esclusione sociale. Pertanto, il Parlamento europeo, con la presente relazione invita gli Stati membri ad adottare quanto prima misure efficaci al fine di rispondere a tali sfide e a attuare gli obiettivi della Convenzione della Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione considerando che occorre dare maggiore visibilità alla lotta contro la povertà infantile ai massimi livelli politici europei, affinché l'UE possa raggiungere l'obiettivo previsto dalla strategia Europa 2020 di ridurre il numero di persone colpite dalla povertà di almeno 20 milioni entro il 2020, e considerando inoltre che le disuguaglianze sociali, che sono aumentate a causa di politiche pubbliche e di bilancio irresponsabile e finanziariamente insostenibili, favoriscono notevolmente l'incremento della povertà infantile, e che in diciannove Stati membri i bambini sono i più esposti al rischio di povertà.

Conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, a tutti i minori dovrebbe essere garantito il diritto all'istruzione, a servizi di assistenza sanitaria, all'alloggio, alla protezione e alla partecipazione alle decisioni che li riguardano.

Infine, vorrei porre l'accento sulla necessità, da parte della Commissione, di investire nell'istruzione pubblica e finanziata da risorse pubblica, designando metodi d'insegnamento specifici per i gruppi sociali più vulnerabili, perché ritengo che l'istruzione possa essere una priorità chiave nel far sì che i bambini acquisiscano le competenze che potranno permettere loro di accedere a posti di lavoro qualificati.

 
  
MPphoto
 
 

  David Coburn (EFDD), in writing. ‒ UKIP abstained on this non-legislative and non-binding report because we do not oppose actions to tackle the very serious issue regarding child poverty. However, we do oppose calling for any more EU initiatives and interference as the EU is completely undemocratic and the only people that should decide how we tackle child poverty should be our own elected government, not bureaucrats in Brussels. The EU’s own policy on this is a failure, as they have admitted they are very unlikely to hit their own target by 2020 on poverty and social exclusion. Also, if the UK didn’t pay £55 million a day to the EU, we could do so much more to help children who are in poverty. The EU is one of the problems, not the solution.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ Todas as crianças devem ter garantido o direito à educação, a serviços de saúde, à habitação, à proteção, à participação nas decisões que os afetem, ao lazer e ao tempo livre, a uma dieta equilibrada e a cuidados no meio familiar, tal como estipulado na Convenção dos Direitos da Criança da ONU.

Infelizmente, na UE, a convenção ainda está longe de ser cumprida na sua plenitude. Torna-se, pois, necessário um quadro político abrangente para dar resposta à pobreza infantil e promover o bem-estar infantil com base em três pilares, nomeadamente o acesso a recursos adequados no quadro do Fundo Social Europeu, o acesso a serviços inclusivos e de qualidade e a participação das crianças na sociedade e no processo decisório, reconhecendo as crianças como titulares de direitos.

Na utilização dos recursos financeiros dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) e na definição das políticas sociais, os Estados-Membros deverão dedicar maior atenção às formas de proteger da pobreza as famílias com crianças com problemas de saúde.

As políticas de apoio às crianças devem ser fortemente marcadas pela prevenção, contendo estratégias de longo prazo no combate às desigualdades sociais.

 
  
MPphoto
 
 

  Jane Collins (EFDD), in writing. – UKIP abstained on this non-legislative and non-binding report because we do not oppose actions to tackle the very serious issue regarding child poverty. However, we do oppose calling for any more EU initiatives and interference as the EU is completely undemocratic and the only people that should decide how we tackle child poverty should be our own elected government, not bureaucrats in Brussels. The EU’s own policy on this is a failure, as they have admitted they are very unlikely to hit their own target by 2020 on poverty and social exclusion. Also, if the UK didn’t pay £55 million a day to the EU, we could do so much more to help children who are in poverty. The EU is one of the problems, not the solution.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ La povertà infantile in Europa sta registrando un aumento allarmante. In termini numerici, tra il 2008 e il 2012, il numero di bambini a rischio di povertà o di esclusione sociale in Europa è aumentato di quasi un milione, con un incremento di mezzo milione nel solo periodo compreso tra il 2011 e il 2012. La povertà infantile impedisce a milioni di bambini di avere accesso all'istruzione, ai servizi di assistenza sanitaria, alla protezione, allo svago e al tempo libero, a un'alimentazione equilibrata e a un normale contesto familiare.

I principali fattori che determinano la povertà infantile sono rappresentati dalla cattiva gestione delle strategie di ridistribuzione della ricchezza, dall'inefficacia delle misure statali di sostegno al reddito, dalla non adeguata fornitura di servizi di assistenza e dalla situazione lavorativa precaria dei genitori.

Concordo pertanto con la proposta del relatore di pianificare importanti politiche intese a contrastare tale fenomeno, mirando ad arginare le cause di tale povertà e ad aumentare l'efficacia, la quantità e e la portata del sostegno sociale specificamente rivolto ai bambini. Sarà inoltre necessario promuovere leggi sul lavoro che garantiscano diritti sociali e un salario minimo, in modo da offrire maggiore sicurezza alle famiglie e contrastare il lavoro precario.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ The number of children living in absolute or long-term poverty is increasing, thereby leading to a higher number of children also experiencing social exclusion and inequality. Poverty for children does not only mean the inability of a family to house and feed children but also takes into consideration the inability of children to participate in sports, culture, educational activities and so on. Recommendations made in this report encourage Member States to promote social rights and labour laws directed at children and their parents that strengthen the fundamental welfare benefits of the child. The report also calls for funds to be re-allocated to food aid programmes. In terms of education, steps must be taken to provide quality education and effective access to such education for all children whether they are impoverished or not. I thus voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ L'obiettivo della proposta è di aumentare e rafforzare in termini di quantità, importo ed efficacia il sostegno ai diritti sociali, in particolare in riferimento alla condizione dei bambini, ma anche ai genitori (come, ad esempio, i sussidi di disoccupazione o l'incremento dei diritti di maternità e paternità), promuovendo leggi sul lavoro che garantiscano i diritti sociali e la sicurezza delle famiglie e contrastino il lavoro precario, l'assunzione illegale e lo sfruttamento dei lavoratori, attuando o rafforzando le prestazioni sociali universali destinate ai minori quale diritto intrinseco del bambino. Per tali motivi il mio voto non poteva che essere favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque sitúa las causas de la pobreza infantil en su auténtico marco estructural y no en el ámbito familiar, como suele ocurrir en las propuestas neoliberales. Se reconoce el papel fundamental del derecho a la salud, la educación y la protección social, además del derecho a un trabajo digno, para luchar contra la pobreza infantil. De esta manera se pone de relieve la necesidad de construir otra sociedad, y no solo de adoptar otras políticas, para acabar con este grave problema social.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ Le disuguaglianze sociali favoriscono notevolmente l'incremento della povertà infantile e, sulla base di dati recenti, sono in aumento in Europa sebbene la riduzione dell'esclusione sociale e della povertà siano tra gli obiettivi della strategia Europa 2020. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione che ho votato in favore, chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare con urgenza misure volte ad affrontare queste problematiche. In particolare, si chiedono maggiori investimenti che abbiano un effetto sull'infanzia, per esempio nell'educazione e istruzione, anche attraverso un migliore impiego del Fondo sociale europeo, del Fondo di aiuti europei agli indigenti e del Programma dell'UE per l'occupazione e l'innovazione sociale. Inoltre, si ritiene che i bambini debbano essere anche una priorità nella programmazione e nell'attuazione delle politiche regionali e di coesione. Per risolvere appieno il problema, il Parlamento europeo chiede alla Commissione di creare indicatori per l'analisi della povertà infantile, con riferimento all'accesso all'educazione, alle cure infantili, ai servizi sanitari e agli alloggi. Solo con dati chiari circa la dimensione dell'esclusione sociale e della povertà infantile potremo mettere in campo le giuste politiche.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. ‒ Az ENSZ-egyezmény szerint minden gyerek számára biztosítani kell a normális életkörülményekhez való jogot, mint például oktatásra, egészségügyi ellátásra, pihenésre, kiegyensúlyozott étkezésre és a rendes családi környezetre vonatkozó jogokat. Európában mégis nagymértékben van jelen a szegénység és a társadalmi kirekesztés a gyermekek körében, ami korlátozza a gyermekek esélyeit a jó minőségű oktatásra és az egészségügyi ellátásra. A jelentés ezekre a problémákra javasol intézkedéseket, koncentrálva a gyermekszegénységre és a hozzá kapcsolódó problémák kiváltó okaira. A gyermekszegénység felszámolása kiemelkedően fontos szerepet kell, hogy játsszon minden tagállamban, ezért a jelentést megszavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ Według danych Eurostatu liczba dzieci zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym na terenie UE rośnie z roku na rok. Problem ten bezpośrednio związany jest z nierównościami społecznymi, pogłębiającymi się m.in. na skutek nieodpowiednich i nieracjonalnych pod względem finansowym strategii politycznych kierowania państwem, wdrażanych w wielu państwach członkowskich. W dziewięciu z nich, w tym w Polsce, zagrożone ubóstwem są nawet dzieci pochodzące z rodzin o wysokiej intensywności pracy. Ponad 20% obywateli UE nie ukończyło 18 roku życia, co szczególnie powinno motywować do działania w kierunku poprawy ich obecnej sytuacji. Przede wszystkim, walka z ubóstwem dzieci powinna stać się priorytetem na najwyższym szczeblu politycznym UE, co powinno w konsekwencji przełożyć się na politykę rządów krajowych państw członkowskich. Warto podkreślić, że strategia „Europa 2020” zakłada zmniejszenie liczby osób dotkniętych ubóstwem do 2020 r. o co najmniej 20 mln, a w realizacji tego postulatu mogłoby pomóc wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych, dotychczas rzadko przeznaczanych na takie cele. Nieodzowne jest jednak pełne zaangażowanie się państw członkowskich w próbę rozwiązania tego problemu, które, moim zdaniem, powinno wyrażać się przede wszystkim w opracowaniu krajowych strategii politycznych mających na celu walkę z ubóstwem dzieci na szczeblu centralnym, jak i samorządowym. W trosce o los najmłodszych obywateli UE zagłosowałem za przyjęciem rezolucji.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report as I believe that children are our present and our future and as politicians we need to do our best to provide them with a safe, healthy and prosperous environment for them to reach their full potential. However the crisis that some Member States face has, together with their austerity policies, contributed to the increase in child poverty levels. As the Commission has avoided developing any proposals in this respect, this report aims at putting forward suggestions to help the EU reduce poverty and inequality in this field and work towards Europe 2020 targets. I supported these suggestions as I believe that we need to offer a future to our next generation by breaking the vicious circle of poverty at the youngest age possible. This means ensuring that every child at risk of poverty has access to free healthcare, free education, decent housing and adequate nutrition.

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica Dăncilă (S&D), în scris. ‒ Susțin și întăresc ideea raportoarei referitoare la faptul că atât Comisia Europeană cât și Parlamentul European ar trebui să utilizeze oportunitatea oferită de revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual pentru a majora creditele destinate Fondului social european și Programului de ajutor alimentar pentru persoanele cele mai defavorizate.

Este, de asemenea, important ca Comisia Europeană să pună în practică venitul european minim, astfel cum a fost susținut de către Parlament în rezoluția din 2010 referitoare la rolul venitului minim în lupta împotriva sărăciei și în promovarea unei societăți incluzive în Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport d'initiative propose des mesures pour éliminer la pauvreté et l'exclusion sociale chez les enfants, de plus en plus menacées en Europe selon l'ONU.

Entre 2008 et 2012, le nombre d'enfants courant un risque de pauvreté ou d'exclusion sociale en Europe a augmenté de près d'un million. En 2013, 26,5 millions d'enfants dans l'Union risquaient de tomber dans la pauvreté ou l'exclusion sociale. Axé sur les causes de la pauvreté des enfants et son élimination, le rapport propose de fixer des indicateurs permettant de mieux évaluer la pauvreté, l'exclusion sociale, la discrimination et la participation à la vie publique.

Soutenant les objectifs de ce texte, ainsi que l'accent mis sur l'éducation et la formation, j'ai voté en faveur.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Le nombre d'enfants risquant d'être victimes de la pauvreté ou de l'exclusion sociale est en augmentation au sein de l'espace économique européen. Il est donc nécessaire que l'Union agisse afin de s'attaquer aux causes économiques et sociales de la pauvreté infantile et développe des indicateurs permettant de mieux évaluer ce phénomène. C'est la raison pour laquelle j'ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella De Monte (S&D), per iscritto. ‒ Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, a tutti i bambini deve essere garantito il diritto all'istruzione, ai servizi sanitari, all'alloggio, alla protezione, al tempo libero e alla crescita all'interno di una famiglia. Tuttavia, all'interno dell'UE, la Convenzione è lontana dall'essere soddisfatta. La povertà infantile in Europa è in crescita parallelamente all'aumento delle disuguaglianze sociali. Queste ultime generano svantaggi intergenerazionali e gli effetti negativi della povertà e dell'esclusione sociale sui bambini possono durare tutta la vita. La povertà è pluridimensionale e deve essere intesa non solo come assenza di copertura dei bisogni fondamentali dei bambini, ma anche come assenza di accesso all'istruzione e impossibilità di partecipare alle attività ricreative. Ho votato a favore di questa relazione poiché ritengo sia essenziale offrire ai bambini l'opportunità di vivere in un ambiente che consenta loro di crescere e di sviluppare capacità cognitive, di comunicazione, sociali ed emotive indispensabili per il loro futuro.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. ‒ Les moins de 18 ans sont aujourd'hui les plus exposés au risque d'exclusion sociale. En Europe, trop d'enfants n'ont pas aujourd'hui accès à l'éducation, aux soins médicaux, à une alimentation équilibrée ainsi qu'à des activités de bien-être.

Il est primordial que la Commission et les États membres se mobilisent pour lutter contre ces fléaux. Cette lutte ne sera efficace que si des moyens suffisants y sont alloués. À cet égard, la création d'un fonds européen spécifiquement consacré à la réduction de la pauvreté infantile va dans le bon sens.

 
  
MPphoto
 
 

  Angélique Delahaye (PPE), par écrit. ‒ La pauvreté infantile et l'exclusion sociale croissent avec l'augmentation des inégalités sociales: les enfants nés dans des quartiers ou régions économiquement défavorisés, dont les parents ont un faible niveau d'éducation ou d'emploi, sont plus susceptibles d'avoir un accès limité aux services de santé et à l'éducation.

En conséquence, j'ai voté pour le rapport Zuber relatif à la réduction des inégalités, en particulier la pauvreté des enfants. Cette résolution recommande aux États membres d'augmenter la quantité, les montants, l'étendue et l'efficacité des aides sociales destinées spécifiquement aux enfants tout en développant des politiques sociales préventives visant à éviter la pauvreté infantile.

Je me félicite de l'adoption de ce rapport qui va permettre de fournir les aides nécessaires pour garantir à tous les enfants le droit à la santé, culture, au sport et aux loisirs.

 
  
MPphoto
 
 

  Andor Deli (PPE), írásban. ‒ Az egyenlőtlenségek csökkentéséről, és különösen a gyermekszegénységről ma elfogadott jelentést támogattam szavazatommal. A szavazás során a néppárti álláspontot követtem és egyetértettem a jelentéstevővel abban, hogy a munkahelyteremtés elsődleges fontosságú, mint ahogy a magas energiaárak és a rezsikiadások csökkentése is hozzájárul a szegénység elleni küzdelemhez. A gyermekétkeztetés ingyenessé tétele és annak általánosabb hozzáférhetősége az első prioritások közé került a jelentésben, ami a magyar kormányzat eddigi, helyes megközelítését támasztja alá. Azt az álláspontot is osztom, hogy a háztartások adósságállományának enyhítése is jelentős mértékben javíthat és javított is az emberek helyzetén, ami szintén a magyar kormányzat prioritása volt az elmúlt években.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), par écrit. ‒ J'ai apporté mon soutien à cette résolution demandant aux États membres de faire de la lutte contre la pauvreté infantile une priorité.

La convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant dispose que tous les enfants devraient avoir un accès à l'éducation, à des soins de santé, à un logement, à des activités récréatives ainsi qu'à une alimentation équilibrée. Or, 26 millions d'enfants européens sont exposés à un risque de pauvreté et d'exclusion sociale, soit 27,7 % des moins de 18 ans. Les chiffres varient d'un État membre à un autre: ils sont surtout élevés dans les pays de l'Est. En Belgique, en 2014, 23,2 % des enfants étaient concernés. Un nombre croissant d'enfants sont aussi confrontés à un risque de malnutrition.

Le problème est multidimensionnel. La pauvreté n'est pas qu'une question d'argent: elle est aussi liée aux questions d'exclusion sociale, de santé et d'éducation. Les enfants qui vivent au sein de familles monoparentales sont de manière générale davantage confrontés à la pauvreté. Parmi les recommandations que je soutiens en particulier figure la demande aux États membres de garantir à tous les enfants l'accès à une éducation publique, gratuite, ouverte à tous et de qualité à tous les âges.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. – Az egyenlőtlenségek csökkentéséről és különösen a gyermekszegénységről ma elfogadott jelentést támogattam szavazatommal. A határozat legfontosabb elemei eredetileg Kósa Ádám EP-képviselő javaslatain alapultak, amelyek a magyar kormányzat utóbbi években bevezetett intézkedéseit támasztották alá. Ennek ellenére a baloldali többség által elfogadott jelentés régebbi statisztikák és felmérések számait vette figyelembe, ami jelentősen torzította a jelenlegi helyzetre vonatkozó adatokat és trendeket.

A szavazás során a néppárti álláspontot követtük és egyetértettünk a jelentéstevővel abban, hogy a munkahelyteremtés elsődleges fontosságú, mint ahogy a magas energiaárak és a rezsikiadások csökkentése is hozzájárul a szegénység elleni küzdelemben. Kósa Ádám javaslata a gyermekétkeztetés ingyenessé tétele és annak általánosabb hozzáférhetősége tekintetében az első prioritások közé került a jelentésben, ami a magyar kormányzat eddigi, helyes megközelítését támasztja alá. Azt az álláspontot is osztjuk, hogy a háztartások adósságállományának enyhítése is jelentős mértékben javíthat és javított is az emberek helyzetén, ami szintén a magyar kormányzat prioritása volt az elmúlt években.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport avait pour but la réduction de la pauvreté infantile dans le monde. Néanmoins, si la pauvreté des enfants est un problème que l'on ne peut pas négliger, elle est avant toute chose le fait de celle des parents.

Il est indispensable de se concentrer sur les revenus des parents, seuls responsables de leurs enfants. L'Union européenne n'a pas à s'immiscer dans les relations et la structure familiales qui relèvent des parents seuls.

Enfin, la théorie du genre étant encore incluse à tort et à travers ici, j'ai donc voté pour l'autre proposition déposé par notre groupe, et j'ai voté contre les autres propositions.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Duncan (ECR), in writing. ‒ Whilst I recognise the urgent need to combat inequalities, including child poverty, I do not consider it a competence of the EU to instruct Member States on how best to deliver policies that are tailored to match the needs of people throughout the UK. I recognise the potential value of the EU as a means to focus attention on the need for action, and for brokering exchanges of advice and assistance for those Member States that need it. This report calls for too many initiatives which go beyond what the role of EU should be.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Съгласен съм, че има много данни и статистика, която показва, че бедността сред децата нараства. България продължава да има най-високата детската бедност в Европейския съюз. Данни на Националната мрежа за децата показват, че около 637 хиляди деца у нас живеят в риск от бедност и социално изключване. Това е почти два пъти повече от средната стойност за ЕС.

За да решим един такъв проблем обаче, са необходими мерки, но аз не намирам, че този доклад предлага такива конкретни мерки. Тук просто се излага проблематиката в сектора.

Предложението за специален фонд за гаранция на бедните деца, които да получават безплатно образование, здравеопазване, дрехи и прочие може да е прекрасна идея, но утопична. Кой според вас ще пълни този фонд и как да поискам на България да предлага такива безплатни услуги, когато нашият БВП през 2014 година е 5,500 евро на глава от населението а този на Белгия за същия период е 33,800 евро?

Децата са нашето бъдеще и да им предложим здраве и образование е наше морално задължение! Всички ние сме подписали и конвенцията на ООН за правата на детето и тя налага правни задължения на държавите да предоставят необходимите условия правата на децата да могат реално да бъдат упражнявани.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Σε πολλά κράτη μέλη και κυρίως στην Ελλάδα αυξάνεται το ποσοστό των παιδιών που ζουν σε απόλυτη και μακροπρόθεσμη φτώχεια λόγω της οικονομικής κρίσης. Τα αρνητικά μέτρα πολιτικής που λαμβάνονται σήμερα θα έχουν ανεπανόρθωτες αρνητικές επιπτώσεις στις ζωές των παιδιών και στην κοινωνία.

Η έκθεση απέχει από τη σύσταση αλλαγών και περικοπών στις δημόσιες υπηρεσίες των κρατών μελών, και προτείνει αντ’ αυτών μια συνεκτικότερη πολιτική αύξησης και ανακατανομής των κονδυλίων της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, είναι ομοίως επιτακτική ανάγκη να καταργηθεί η Συνθήκη περί οικονομικής διακυβέρνησης και προϋπολογισμού.

Επίσης, η έκθεση στηρίζει τις αναγκαίες επιδοτήσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί το δικαίωμα στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την ψυχαγωγία για όλα τα παιδιά, προκειμένου να προστατευθούν από την κακοποίηση, τη βία και την παραμέληση.

Τέλος, η έκθεση ζητά την αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων και ειδικών στις κοινωνικές υπηρεσίες, ώστε να αυξηθεί η ιατρική, ψυχολογική και κοινωνική περίθαλψη των παιδιών, που σημαίνει δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Για όλους τους παραπάνω λόγους υπερψηφίζουμε την έκθεση A8-0310/2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. ‒ Az egyenlőtlenségek csökkentéséről és különösen a gyermekszegénységről ma elfogadott jelentést támogattam szavazatommal. A határozat legfontosabb elemei eredetileg Kósa Ádám EP-képviselő javaslatain alapultak, amelyek a magyar kormányzat utóbbi években bevezetett intézkedéseit támasztották alá. Ennek ellenére a baloldali többség által elfogadott jelentés régebbi statisztikák és felmérések számait vette figyelembe, ami jelentősen torzította a jelenlegi helyzetre vonatkozó adatokat és trendeket.

A szavazás során a néppárti álláspontot követtük és egyetértettünk a jelentéstevővel abban, hogy a munkahelyteremtés elsődleges fontosságú, mint ahogy a magas energiaárak és a rezsikiadások csökkentése is hozzájárul a szegénység elleni küzdelemhez. Kósa Ádám javaslata a gyermekétkeztetés ingyenessé tétele és annak általánosabb hozzáférhetősége tekintetében az első prioritások közé került a jelentésben, ami a magyar kormányzat eddigi, helyes megközelítését támasztja alá. Azt az álláspontot is osztjuk, hogy a háztartások adósságállományának enyhítése is jelentős mértékben javíthat és javított is az emberek helyzetén, ami szintén a magyar kormányzat prioritása volt az elmúlt években.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE), por escrito. ‒ La pobreza no es sólo una cuestión de dinero. Además de la imposibilidad de acceder a necesidades básicas de los niños, como los alimentos, la ropa y la vivienda, la pobreza también está vinculada con la exclusión social y la falta de acceso a la sanidad y la educación de calidad. Por ello, desde la UE y en virtud de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, debemos seguir trabajando para garantizar que los niños puedan acceder a estos derechos.

Esta semana los eurodiputados aprobamos por abrumadora mayoría una resolución que pide a los países de la UE que redoblen sus esfuerzos para combatir la pobreza infantil y las desigualdades sociales. Y este proyecto de informe propone una serie de medidas para eliminar la pobreza y la exclusión social entre los niños, estando por tanto en la dirección adecuada para seguir avanzando en la reducción de la pobreza infantil así como sus consecuencias.

 
  
MPphoto
 
 

  Bill Etheridge (EFDD), in writing. – UKIP abstained on this non-legislative and non-binding report because we do not oppose actions to tackle the very serious issue regarding child poverty. However, we do oppose calling for any more EU initiatives and interference as the EU is completely undemocratic and the only people that should decide how we tackle child poverty should be our own elected government, not bureaucrats in Brussels. The EU’s own policy on this is a failure, as they have admitted they are very unlikely to hit their own target by 2020 on poverty and social exclusion. Also, if the UK didn’t pay £55 million a day to the EU, we could do so much more to help children who are in poverty. The EU is one of the problems, not the solution.

 
  
MPphoto
 
 

  Fredrick Federley (ALDE), skriftlig. ‒ Resolutionen innehåller ett flertal djupt problematiska punkter. Bland annat är det enligt min uppfattning helt fel att EU ska förespråka en lagstadgad minimilön, det är något för medlemsstaterna att besluta om och i Sverige ska lönerna sättas av arbetsmarknadens parter.

Det är också fel politik att förespråka ökade offentliga utgifter och att förorda att kommissionen ska avstå från att rekommendera privatiseringar och flexiblare arbetsvillkor. En rad medlemsstater, däribland Sverige, står inför stora strukturella utmaningar som kräver både flexiblare arbetsvillkor och privatiseringar. Jag röstade mot dessa felaktigheter men jag röstade för denna resolution. Arbetet med att minska barnfattigdomen är en mycket viktig fråga och detta betänkande tar bland annat upp behovet av starka skyddssystem för att skydda barn mot våld och behovet av förebyggande arbete för att minska fattigdomen. Detta är för mig viktiga frågor som jag valde att stödja i och med att rösta för betänkandet. Såväl arbetet för att minska barnfattigdomen som arbetet med en mer flexibel arbetsmarknad kommer att fortsätta och jag ser fram emot att vara en fortsatt del av det arbetet.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ A pobreza infantil é uma realidade na UE: 1 em cada 4 crianças vive em risco de pobreza e de exclusão social. Segundo a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças, todas as crianças têm direito a educação, cuidados de saúde, alojamento, lazer e uma alimentação equilibrada. De acordo com o Eurostat, em 2014, cerca de 26 milhões de crianças e jovens viviam em risco de pobreza e de exclusão social, ou seja, 27,7% de todas as crianças que vivem na UE.

Há crianças a viver em risco de pobreza em todos os Estados-Membros. Os países com maior percentagem de crianças a viver em risco de pobreza são a Roménia (51%), a Bulgária (45,2%) e a Hungria (41,4%).Os países com as percentagens mais baixas são a Dinamarca (14,5%), a Finlândia (15,6%) e a Suécia (16,7%). A subnutrição também está a crescer entre as crianças europeias. De acordo com a UNICEF, na Estónia, Grécia e Itália, a percentagem de crianças que não pode permitir-se comer carne ou peixe de dois em dois dias duplicou desde 2008.

Por isso, os Estados-Membros têm de assegurar às crianças e às suas famílias o acesso à educação, saúde e segurança social, e é necessário fazer face ao desemprego, promover a segurança do emprego e redes parentais-educacionais e sociais, alimentação equilibrada e alojamento adequado. Votei a favor do relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre cette délibération parce que l'autre proposition déposée par un collègue de notre groupe n'a pas été prise en compte.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Mais de um quarto das crianças na UE vive em risco de pobreza ou de exclusão social. Em 2013, 26,5 milhões de crianças corriam o risco de cair na pobreza e exclusão social. As políticas que fizeram empobrecer as famílias são as mesmas que atiram as crianças para a pobreza, negando-lhes direitos que constam da Convenção sobre os Direitos da Criança, nomeadamente os direitos à saúde, educação e proteção social.

O relatório recomenda aos Estados-Membros legislações laborais que garantam direitos sociais, incluindo um salário mínimo obrigatório adequado que respeite as práticas nacionais e os acordos coletivos e que proporcione uma maior segurança às famílias e combata os vínculos precários, promovendo o trabalho com direitos sociais. A Comissão Europeia é instada a abster-se de recomendar reformulações e cortes na administração pública dos Estados-Membros, de promover a flexibilização das relações de trabalho e a privatização de serviços públicos, as quais têm conduzido, inequivocamente, ao enfraquecimento dos direitos sociais das crianças.

O relatório defende que as políticas de prevenção da pobreza devem garantir o acesso universal e gratuito aos serviços públicos, particularmente no que se refere à assistência a crianças, educação, saúde, habitação e atividades de lazer. Defende subvenções sociais universais dirigidas às crianças, como seu direito próprio e intrínseco. Impunha-se este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Fitto (ECR), per iscritto. ‒ Ho votato contro la proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla riduzione delle disuguaglianze, con un'attenzione particolare alla povertà infantile. Nonostante il mio rinnovato sostegno nei confronti di politiche proattive per i diritti dei minori e per il welfare dei nuclei familiari, la suddetta proposta contiene un programma di "redistribuzione della ricchezza" la cui formulazione deve rimanere, a mio avviso, di dominio nazionale e non europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Cieľom navrhovaného uznesenia Európskeho parlamentu je snaha motivovať členské štáty k väčším investíciám do detí, podpory ich výchovy a rozvoja. Počet detí, ktoré sú priamo ohrozované chudobou v Európe sa zvyšuje od roku 2008. Tento negatívny trend sa nedarí uspokojivo zvrátiť ani napriek istej miere hospodárskeho oživenia. Nárast rizika chudoby a sociálneho vylúčenia detí súvisí s ekonomickými ťažkosťami a spôsobom akým sa s nimi Európa rozhodla v posledných rokoch vyrovnávať. Ide o milióny detí v celej Európskej únií a príčinou sú nepochybne najmä úsporné opatrenia z posledných rokov. Ich dôsledkom je aj obmedzovanie sociálnej podpory mladých rodín či vyššia hrozba nezamestnanosti. Ohrozenie detí chudobou stúpa spoločne so sociálnymi nerovnosťami. Najnižší podiel detí žijúcich v chudobe majú štáty s najsilnejšími sociálnymi systémami. Príkladom môžu ísť najmä škandinávske krajiny, ale aj susedné Rakúsko.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Questa relazione non può trovare il mio appoggio in quanto, seppur gli scopi siano nobili e condivisibili (la lotta alla povertà infantile, l'accesso dei bambini all'istruzione pubblica gratuita e a cure adeguate a costi accessibili), non vedo come possano essere realizzati insistendo sul fallimentare modello di governance europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Σε πολλά κράτη μέλη και κυρίως στην Ελλάδα αυξάνεται το ποσοστό των παιδιών που ζουν σε απόλυτη και μακροπρόθεσμη φτώχεια λόγω της οικονομικής κρίσης. Τα αρνητικά μέτρα πολιτικής που λαμβάνονται σήμερα θα έχουν ανεπανόρθωτες αρνητικές επιπτώσεις στις ζωές των παιδιών και στην κοινωνία.

Η έκθεση απέχει από τη σύσταση αλλαγών και περικοπών στις δημόσιες υπηρεσίες των κρατών μελών, και προτείνει αντί αυτών μια συνεκτικότερη πολιτική αύξησης και ανακατανομής των κονδυλίων της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, είναι ομοίως επιτακτική ανάγκη να καταργηθεί η Συνθήκη περί οικονομικής διακυβέρνησης και προϋπολογισμού.

Επίσης, η έκθεση στηρίζει τις αναγκαίες επιδοτήσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί το δικαίωμα στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την ψυχαγωγία για όλα τα παιδιά, με σκοπό να προστατευθούν από την κακοποίηση, τη βία και την παραμέληση.

Τέλος, η έκθεση ζητά την αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων και ειδικών στις κοινωνικές υπηρεσίες, ώστε να αυξηθεί η ιατρική, ψυχολογική και κοινωνική περίθαλψη των παιδιών, που σημαίνει δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Για όλους τους παραπάνω λόγους υπερψηφίζω την έκθεση A8-0310/2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ Considering the alarming increasing levels of poverty and child poverty that the crisis and austerity policies have created in the EU, I believe it is about time to raise awareness about the need to develop policy responses to reduce poverty and inequalities in the EU and work towards the EU2020 targets.

I strongly support the introduction, in the report, of the Europe 2020 sub-target on reducing child poverty and social exclusion, to make the reduction of child poverty and social exclusion visible and explicit at all stages of the European Semester, to include in each Annual Growth Survey a specific section with the binding target on fighting child poverty and promoting children’s well-being.

It is fundamental that we enhance universal welfare benefits targeting children and that we invest in free, public education. We need to offer a future to our next generation by breaking the vicious circle of poverty at the youngest age possible. This means ensuring that every child at risk of poverty has access to free healthcare, free education, decent housing and adequate nutrition.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. ‒ Az egyenlőtlenségek csökkentéséről, és különösen a gyermekszegénységről ma elfogadott jelentést támogattam szavazatommal. A határozat legfontosabb elemei eredetileg Kósa Ádám EP-képviselő javaslatain alapultak, amelyek a magyar kormányzat utóbbi években bevezetett intézkedéseit támasztották alá. Ennek ellenére a baloldali többség által elfogadott jelentés régebbi statisztikák és felmérések számait vette figyelembe, ami jelentősen torzította a jelenlegi helyzetre vonatkozó adatokat és trendeket.

A szavazás során a néppárti álláspontot követtük és egyet értettünk a jelentéstevővel abban, hogy a munkahelyteremtés elsődleges fontosságú, mint ahogy a magas energiaárak és a rezsikiadások csökkentése is hozzájárul a szegénység elleni küzdelemben. Kósa Ádám javaslata a gyermekétkeztetés ingyenessé tételében és annak általánosabb hozzáférhetősége tekintetében az első prioritások közé került a jelentésben, ami a magyar kormányzat eddigi, helyes megközelítését támasztja alá. Azt az álláspontot is osszuk, hogy a háztartások adósságállományának enyhítése is jelentős mértékben javíthat és javított is az emberek helyzetén, ami szintén a magyar kormányzat prioritása volt az elmúlt években.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ Tekintettel a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményre, mely szerint minden gyermek számára biztosítani kell a jogot az oktatáshoz, az egészségügyi szolgáltatásokhoz, a lakhatáshoz, a védelemhez, az őket érintő döntésekben való részvételhez, a szabadidős tevékenységekhez és a szabad időhöz, a kiegyensúlyozott étrendhez és ahhoz, hogy családban nevelkedjen, meglátásom szerint az EU-ban ezek teljesítése sajnos nem kielégítő. Aggasztó, hogy (hároméves időszakot tekintve) a tartós mélyszegénységben élő gyermekek aránya nő. A társadalmi egyenlőtlenségek generációkon át újratermelik a hátrányokat, továbbá a szegénység és a társadalmi kirekesztettség gyermekekre gyakorolt negatív hatásai egy életen át tarthatnak. Ennél fogva úgy gondolom, hogy a helytelen politikai intézkedések visszafordíthatatlan negatív hatással lesznek ezeknek az embereknek az életére és a társadalomra.

Támogatom, hogy a tagállamok nyújtsanak a kultúrához, sporthoz és szabadidőhöz fűződő jog biztosításához szükséges támogatást valamennyi gyermek számára, és ez a szegénységben, a távoli területeken, illetve fogyatékkal élő gyermekeket és a migráns gyermekeket helyezze középpontba. A gyermekek visszaéléstől, erőszaktól és elhanyagolástól való védelme érdekében fontos a szociális jogok megerősítése, amelyeket az államnak kell garantálnia, növelve a szociális szolgáltatásokat nyújtó alkalmazottak és szakemberek számát a fiatalok orvosi, lelki és szociális gondozásának fokozása céljából.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor convencido de que, tal y como establece la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, se debe garantizar a todos los niños el derecho a la educación, a los servicios sanitarios, a la vivienda, a la protección, a participar en las decisiones que les afectan, al ocio y el tiempo libre, a una dieta equilibrada y a recibir cuidados en el medio familiar. Por lo tanto, la UE debe de legislar para respetar lo establecido en la Convención. No podemos permitir que la pobreza infantil crezca en la Europa, tal y como indican todos los informes. Las desigualdades sociales reproducen las desventajas de forma intergeneracional, y los efectos negativos de la pobreza y la exclusión social sobre los niños pueden durar toda la vida. Por lo tanto la UE debe hacer más y mejor para erradicar la lacra de la pobreza infantil y las desigualdades.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor porque considero inaceptable que hoy, en Europa, uno de cada cuatro niños esté en riesgo de pobreza y exclusión social y veinte millones no tengan acceso a una comida caliente al día. Es imperativo que garanticemos que todos los niños y niñas tengan acceso a sanidad, a educación, a una vivienda digna y a una alimentación adecuada.

Por ello los socialistas hemos propuesto establecer una garantía infantil como parte de un plan integrado europeo de lucha contra la pobreza infantil, que englobe además los programas que brindan ayuda y oportunidades a los padres para salir de las situaciones de exclusión social e integrarse en el mercado laboral. En este sentido, lamentamos profundamente que la propuesta no vaya acompañada de un fondo específico para la garantía, puesto que la derecha europea en su totalidad se ha negado a apoyar su creación.

El informe también pide a la Comisión que la lucha contra la pobreza infantil sea una prioridad central del nuevo Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2016, porque invertir en la infancia no es solo invertir en el futuro de la UE, sino que es una cuestión de justicia social.

 
  
MPphoto
 
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. Es inaceptable que hoy, en Europa, uno de cada cuatro niños esté en riesgo de pobreza y exclusión social y veinte millones no tengan acceso a una comida caliente al día. Es imperativo que garanticemos que todos los niños y niñas tengan acceso a sanidad, a educación, a una vivienda digna y a una alimentación adecuada. Por eso he votado a favor de este informe.

Los socialistas hemos propuesto establecer una garantía infantil como parte de un plan integrado europeo de lucha contra la pobreza infantil, que englobe además los programas que brindan ayuda y oportunidades a los padres para salir de las situaciones de exclusión social e integrarse en el mercado laboral. En este sentido, lamentamos profundamente que la propuesta no vaya acompañada de un fondo específico para la garantía, puesto que la derecha europea en su totalidad se ha negado a apoyar su creación.

El informe también pide a la Comisión que la lucha contra la pobreza infantil sea una prioridad central del nuevo Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2016, porque invertir en la infancia no es solo invertir en el futuro de la UE, sino que es una cuestión de justicia social.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. – La grave crisi che si è abbattuta sull'Europa ha inevitabilmente compromesso le politiche socioeconomiche, sanitarie e culturali dei governi nazionali, contribuendo all'incremento delle disuguaglianze sociali e, in particolare, al rischio indigenza infantile: nel 2013, secondo dati Eurostat, erano 26,5 milioni i bambini a rischio povertà in Europa. Numeri inaccettabili per l'Unione, che dovrebbe invece essere primo garante dei diritti umani e di quelli dei bambini in particolare, come la Convenzione delle Nazioni Unite proclama.

È questo il momento di agire: sta a noi eurodeputati cercare di intervenire cogliendo l'opportunità, come suggerito dalla relazione della collega Zuber, che sostengo con favore, della revisione intermedia del quadro pluriennale degli stanziamenti del Fondo sociale dell'UE, promuovendo un reindirizzamento di fondi a favore di azioni di inclusione sociale e contrasto ai rischi di malnutrizione, disgregazione familiare, sovraesposizione a malattie croniche dei più piccoli senza la garanzia di avere accesso gratuito e democratico alle cure. L' Europa indirizzi le sue risorse e i suoi impegni affinché sia garantito il rispetto dei diritti fondamentali dei nostri figli.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della risoluzione del PE sulla povertà infantile perché nell'UE un bambino su quattro è a rischio di povertà e di esclusione sociale. Lottare in modo concreto contro questa profonda ingiustizia deve essere un impegno massimo per l'UE e per gli Stati membri al pari di altre emergenze.

La situazione nell'UE è a macchia di leopardo ma le cifre che Eurostat ci consegna sono ineludibili: ben 26 milioni di bambini nel 2014 erano a rischio di povertà e di esclusione sociale, vale a dire il 27,7% dell'intera popolazione europea, con l'aggravante che data l'età, i bambini non sono in grado di provvedere da soli al proprio sostentamento.

La povertà infantile è un problema dalle molteplici sfaccettature, non è solo un problema di mancanza di fondi o di volontà, è fondamentalmente un problema legato all'esclusione sociale, alla salute, all'educazione. Un bambino povero è un bambino che non viene nutrito bene, che non riceve un'educazione adeguata, e sarà un adulto escluso dal mondo del lavoro, perché scarsamente scolarizzato e conseguentemente escluso dalla formazione professionale.

Investire nei bambini, è il miglior investimento che la società possa fare. La parola ora alla CE che deve fare di più e subito.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe heute gegen den Bericht über die Verringerung von Ungleichheit mit besonderem Schwerpunkt auf Kinderarmut gestimmt, da der nichtlegislative Initiativbericht – trotz manch guter Ansätze – in vielen Bereichen klar über sein Ziel hinausschießt, die Rechte der Eltern missachtet und die Subsidiarität verletzt. Ich unterstütze uneingeschränkt die Rechte der Kinder, bin aber mindestens genauso überzeugt davon, dass dies auf den jeweils zuständigen politischen Ebenen geschehen muss. Dem inhaltsleeren Vorschlag der S&D-Fraktion zur Schaffung einer „Europäischen Kindergarantie“ erteile ich auch deshalb eine klare Absage. Kinder brauchen Taten, keine Worthülsen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Kinderarmut ist auch in Europa nach wie vor traurige Realität. Dem gilt es konsequent entgegenzuwirken. Kinder sind die Zukunft für unsere alternde Gesellschaft. Deshalb begrüße ich diesen Bericht und setze mich auch weiterhin dafür ein, dass soziale Ungleichheit reduziert wird und Bildungsangebote für alle zugänglich sind.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ Child poverty remains a problem in my constituency of the West Midlands, as in the rest of the UK. UK Government policies, however, perpetuate situations where poverty needlessly affects young people. Labour MEPs have always championed a better quality of life, especially for the most vulnerable in society. I supported this report, which calls for a real commitment from Member States to tackle the factors which are causing child poverty and increase the scope of social support for children. It promotes labour laws that guarantee – amongst other things – a statutory adequate minimum wage and collective agreement, which will provide greater security for families and help us fight precarious employment.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE), in writing. ‒ This report received my support today. Indeed, a special focus should be placed on child poverty and I commend the rapporteur for bringing this to the floor in today’s vote. How is it possible in today’s day and age that one in four of Europe’s children live below the poverty line? We have to do more, much more and invest further in education. In addition, I voted in favour of the introduction of a child guarantee with its specific fund which could have clear objectives at European Level. Furthermore, I supported a specific indicator on children at risk of poverty or social exclusion in the Economic and Monetary Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ El informe es un texto progresista, con un enfoque pluridimensional de la pobreza infantil, para la que se piden soluciones también integrales. Entre otras, se propone que los Estados miembros adopten políticas que promuevan el acceso a una atención sanitaria, unos servicios sociales y una educación universales, públicos, gratuitos y de calidad tanto para los niños como para las familias, al tiempo que garantizan la inclusión cultural, la participación democrática, una alimentación equilibrada y una vivienda adecuada.

En el informe se vincula la situación de pobreza y exclusión social de los niños a la de sus progenitores y se subraya que, para que los niños tengan bienestar y vean salvaguardados sus derechos de infancia, se tienen que tomar medidas que aborden el desempleo, la seguridad en el trabajo, el apoyo familiar o el desarrollo público de las redes socioeducativas. Es importante mencionar que el texto recoge aspectos de género.

El informe no refleja nuestro rechazo del Semestre Europeo o las recomendaciones específicas por país pero, en cualquier caso, su contenido es positivo para la reducción de las desigualdades, con especial atención a la pobreza infantil, por lo que hemos votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Grapini (S&D), în scris. ‒ Am votat acest raport și toate amendamentele depuse deoarece consider că este nevoie de o intensificare a politicilor de reducere a inegalității, în special a sărăciei în rândul copiilor.

Creșterea numărului de copii expuși, riscul de sărăcie, numărul mare, de peste 25 de milioane de copii expuși sărăciei, impune măsuri de urgență pentru a salva copiii din ghearele foamei, sărăciei și excluziunii.

Este nevoie să se investească în politici de reducere a abandonului școlar, educația fiind un drept european egal pentru toți cetățenii.

În același timp este nevoie să se reducă gradul de sărăcie și pentru a putea avea acces la sistemul de prevenție și asigurare a sănătății.

Consider oportun acest raport și prevederile lui și l-am votat în speranța că măsurile vor fi transpuse în practică.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report because child poverty in my constituency remains a problem and the Tories continue to be bent on maintaining a situation where poverty needlessly affects young people. Labour MEPs have always championed a better quality of life, especially for the most vulnerable in society. The report calls for a real commitment from Member States to tackle the factors which are causing child poverty and increase the scope of social support for children. It promotes labour laws that guarantee – amongst other things – a statutory adequate minimum wage and collective agreement, which will provide greater security for families and fight precarious employment.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor porque considero inaceptable que hoy, en Europa, uno de cada cuatro niños esté en riesgo de pobreza y exclusión social y veinte millones no tengan acceso a una comida caliente al día. Es imperativo que garanticemos que todos los niños y niñas tengan acceso a sanidad, a educación, a una vivienda digna y a una alimentación adecuada.

Por ello los socialistas hemos propuesto establecer una garantía infantil como parte de un plan integrado europeo de lucha contra la pobreza infantil, que englobe además los programas que brindan ayuda y oportunidades a los padres para salir de las situaciones de exclusión social e integrarse en el mercado laboral. En este sentido, lamentamos profundamente que la propuesta no vaya acompañada de un fondo específico para la garantía, puesto que la derecha europea en su totalidad se ha negado a apoyar su creación.

El informe también pide a la Comisión que la lucha contra la pobreza infantil sea una prioridad central del nuevo Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2016, porque invertir en la infancia no es solo invertir en el futuro de la UE, sino que es una cuestión de justicia social.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Plus d'un enfant sur quatre est exposé au risque de pauvreté en Europe. C'est inadmissible. C'est pourquoi j'ai soutenu le rapport qui vise à réduire la pauvreté des enfants. Il propose une approche complète insistant sur la nécessité de créer des outils d'analyse et de mettre en œuvre des politiques de lutte contre ces phénomènes.

Les politiques conseillées sont multidimensionnelles et s'attaquent aux principaux facteurs de la pauvreté des enfants – qui ne sont pas que financiers, ce qui permet d'en avoir une vue et une approche globales afin de la combattre. Elles concernent à la fois les parents (par l'intermédiaire de la législation du travail, de la lutte contre le chômage, des aides sociales), l'accès et le parcours des enfants à l'école, leurs activités extrascolaires, les soins de santé nécessaires, un logement et une alimentation équilibrée.

Nous encourageons également la mise en place d'un suivi de ces politiques par des outils pertinents, afin de poursuivre des actions de long terme et de prévention, qui permettront d'éradiquer les inégalités sociales et la pauvreté des enfants. Enfin, cette résolution vise également à lutter contre la violence faite aux enfants.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ I have voted for the report on reducing inequalities with a special focus on child poverty since this is a very sensitive issue. I strongly believe that all Member States should put their best efforts to combat child poverty. Member States when using European Structural and Investment Funds (ESIF) resources and developing social policies, should devote greater attention to protecting families (especially single-parent families) with children with health problems, against poverty. It is of utmost importance to invest in sensible child—welfare policies that support the development of empowered individuals, capable of integrating into society and into the labour market, rather than focusing on the consequences of their social exclusion and poverty.

 
  
MPphoto
 
 

  Jytte Guteland, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson och Marita Ulvskog (S&D), skriftlig. – Mer än vart fjärde barn i EU befinner sig idag i riskzonen för fattigdom eller social utestängning. Mellan 2008 och 2012 ökade antalet barn i riskzonen för fattigdom eller social utestängning i Europa med nära en miljon, varav en halv miljon bara mellan 2011 och 2012. Konsekvenserna är många, t ex ökar nu andelen barn som lider av undernäring, med följden att sjukdomar som tidigare försvunnit från EU (till exempel rakit) återkommer. Bekämpningen av barnfattigdom måste omgående ges större politisk uppmärksamhet, också för att EU ska kunna uppnå målet i Europa 2020-strategin om att minska antalet fattiga med minst 20 miljoner senast år 2020. Vi socialdemokrater välkomnar därför detta initiativbetänkande.

Vi vill dock understryka att barns tillgång till utbildning, sjukvård och social trygghet främst är en fråga för medlemsländerna och de nationella välfärdssystemen. Samtidigt kan EU spela en stor roll i att stötta medlemsländernas arbete, särskilt via strukturfonderna. EU kan även underlätta samarbete över gränserna samt utarbeta gemensamma riktlinjer och mål för att bekämpa barnfattigdom. Att se till att barnperspektivet kommer med i alla relevanta delar av det politiska beslutsfattandet, även på EU-nivån, är också ett framgångsrikt sätt att förebygga och bekämpa barnfattigdomen.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. He votado a favor porque considero inaceptable que hoy, en Europa, uno de cada cuatro niños esté en riesgo de pobreza y exclusión social y veinte millones no tengan acceso a una comida caliente al día. Es imperativo que garanticemos que todos los niños y niñas tengan acceso a sanidad, a educación, a una vivienda digna y a una alimentación adecuada.

Por ello los socialistas hemos propuesto establecer una garantía infantil como parte de un plan integrado europeo de lucha contra la pobreza infantil, que englobe además los programas que brindan ayuda y oportunidades a los padres para salir de las situaciones de exclusión social e integrarse en el mercado laboral. En este sentido, lamentamos profundamente que la propuesta no vaya acompañada de un fondo específico para la garantía, puesto que la derecha europea en su totalidad se ha negado a apoyar su creación.

El informe también pide a la Comisión que la lucha contra la pobreza infantil sea una prioridad central del nuevo Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2016, porque invertir en la infancia no es solo invertir en el futuro de la UE, sino que es una cuestión de justicia social.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. ‒ Az egyenlőtlenségek csökkentéséről és különösen a gyermekszegénységről ma elfogadott jelentést támogattam szavazatommal. A határozat legfontosabb elemei Kósa Ádám EP-képviselő javaslatain alapultak, amelyek a magyar kormányzat utóbbi években bevezetett intézkedéseit támasztották alá. Ennek ellenére a baloldali többség által elfogadott jelentés régebbi statisztikák és felmérések számait vette figyelembe, ami jelentősen torzította a jelenlegi helyzetre vonatkozó adatokat és trendeket.

A szavazás során a néppárti álláspontot követtük és egyetértettünk a jelentéstevővel abban, hogy a munkahelyteremtés elsődleges fontosságú, és a magas energiaárak és a rezsikiadások csökkentése is hozzájárul a szegénység elleni küzdelemhez. Kósa Ádám javaslata a gyermekétkeztetés ingyenessé tételére és annak általánosabb hozzáférhetőségére az első prioritások közé került a jelentésben. Azt az álláspontot is osztjuk, hogy a háztartások adósságállományának enyhítése jelentős mértékben javíthat és javított is az emberek helyzetén, ami szintén a magyar kormányzat prioritása volt az elmúlt években.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η έκθεση, αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τις θέσεις της Αριστεράς. Καλεί τα κράτη μέλη να δεσμευτούν πραγματικά να αναπτύξουν πολιτικές για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας που να εστιάζουν στην εξάλειψη των παραγόντων που επηρεάζουν την παιδική φτώχεια. Τους ζητά να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα, την ποσότητα, τα ποσά και την εμβέλεια της κοινωνικής στήριξης που απευθύνεται στα παιδιά, αλλά και στους γονείς που είναι άνεργοι.

Η μείωση των ανισοτήτων, ιδιαίτερα όταν εστιάζεται στην παιδική φτώχεια αποτελεί ένα πολύ ευαίσθητο θέμα για μας. Πολύ περισσότερο όταν η συγκεκριμένη έκθεση υπογραμμίζει τη διασύνδεση των πολιτικών ανακατανομής του πλούτου, την αποτελεσματικότητα εισοδηματικής στήριξης που δίνει η κυβέρνηση, την εργασιακή πολιτική και την κατάσταση των γονέων στην αγορά εργασίας ως κύριους παράγοντες προαγωγής ή καταπολέμησης της φτώχειας

Για τους πιο πάνω λόγους η ενδεδειγμένη στάση ήταν η υπερψήφιση της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ I supported this report on reducing inequalities with a special focus on child poverty. More than one in four children in the EU are at risk of poverty and social exclusion and the poverty rate for children is higher than that of any other age group, although this varies across Member States. The report highlights that a number of factors are involved in perpetuating the cycle of poverty, including not only material concerns such as food and shelter but also access to education, healthcare and intergenerational poverty. I supported the call for the Commission to set a Europe 2020 sub-target on reducing child poverty and social exclusion and to include in each Annual Growth Survey a specific section with the binding target on fighting child poverty as well as to include a specific indicator on children at risk of poverty or social exclusion in the social dimension of the EMU. I did not support the call for a child guarantee with a specific fund to be established as I believe that Member States can and should better utilise already—existing EU structural funds to fight the alarming rate of poverty among children in Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I voted for this report because it proposes a number of measures to help eliminate poverty and social exclusion among children. All children must be guaranteed the right to education, healthcare, housing, protection, recreation and leisure time as well as a balanced diet. As the report on child poverty in Europe shows, children are increasingly under threat of poverty and social exclusion. Poverty and social exclusion not only result in basic needs, such as food and housing not being given, but also generally include access to high-quality education and health services and participation in sporting or cultural leisure activities.

 
  
MPphoto
 
 

  Anja Hazekamp (GUE/NGL), schriftelijk. Kinderarmoede is een ernstig probleem. Het is een schande dat kinderen nog steeds in armoede leven. De Partij voor de Dieren komt op voor de allerzwaksten in onze samenleving. Maar de bestrijding van kinderarmoede door Brussel mag niet mag worden misbruikt om Europees sociaal en economisch beleid aan lidstaten op te leggen. Dit gaat ten koste van de soevereiniteit van de lidstaten. Wij kunnen in Nederland heel goed zelf ons sociaal en economisch beleid bepalen en hebben goede sociale zekerheidsnormen. We hebben geen Europese hervormingsagenda nodig om hier afbreuk aan te doen. De oproep vanuit Europa om kinderarmoede aan te pakken steun ik echter van harte.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Helmer (EFDD), in writing. ‒ UKIP abstained on this non-legislative and non-binding report because we do not oppose actions to tackle the very serious issue regarding child poverty. However, we do oppose calling for any more EU initiatives and interference as the EU is completely undemocratic and the only people that should decide how we tackle child poverty should be our own elected government, not bureaucrats in Brussels. The EU’s own policy on this is a failure, as they have admitted they are very unlikely to hit their own target by 2020 on poverty and social exclusion. Also, if the UK didn’t pay £55 million a day to the EU, we could do so much more to help children who are in poverty. The EU is one of the problems, not the solution.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe gegen den Initiativbericht der Kollegin Zuber über die Verringerung von Ungleichheit mit besonderem Schwerpunkt auf Kinderarmut gestimmt, da der Bericht – trotz manch guter Ansätze – in vielen Bereichen klar über sein Ziel hinausschießt, die Rechte der Eltern missachtet und die Subsidiarität verletzt. Ich unterstütze uneingeschränkt die Rechte der Kinder, bin aber mindestens genauso überzeugt davon, dass dies auf den jeweils zuständigen politischen Ebenen geschehen muss. Dem inhaltsleeren Vorschlag der S&D-Fraktion zur Schaffung einer „Europäischen Kindergarantie“ erteile ich auch deshalb eine klare Absage. Kinder brauchen Taten, keine Worthülsen. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass der Euro abgeschafft werden muss, weil er zu Zwist und Zwietracht in Europa führt!

 
  
MPphoto
 
 

  György Hölvényi (PPE), írásban. ‒ Az egyenlőtlenségek csökkentéséről és különösen a gyermekszegénységről ma elfogadott jelentést támogattam szavazatommal. A határozat legfontosabb elemei eredetileg Kósa Ádám EP-képviselő javaslatain alapultak, amelyek a magyar kormányzat utóbbi években bevezetett intézkedéseit támasztották alá. Ennek ellenére a baloldali többség által elfogadott jelentés régebbi statisztikák és felmérések számait vette figyelembe, ami jelentősen torzította a jelenlegi helyzetre vonatkozó adatokat és trendeket.

A szavazás során a néppárti álláspontot követtük és egyetértettünk a jelentéstevővel abban, hogy a munkahelyteremtés elsődleges fontosságú. Emellett a magas energiaárak és a rezsikiadások csökkentése is hozzájárul a szegénység elleni küzdelemhez. Kósa Ádám javaslata a gyermekétkeztetés ingyenessé tétele és annak általánosabb hozzáférhetősége tekintetében az első prioritások közé került a jelentésben. Ez a magyar kormányzat eddigi, helyes megközelítését támasztja alá. Azt az álláspontot is osztjuk, hogy a háztartások adósságállományának enyhítése is jelentős mértékben javíthat és javított is az emberek helyzetén, ami szintén a magyar kormányzat prioritása volt az elmúlt években.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Honeyball (S&D), in writing. ‒ I represent London, where more than half a million children are living below the poverty line. Worryingly, levels of in-work poverty have grown. Labour MEPs have always championed a better quality of life, especially for the most vulnerable in society. This report calls for a real commitment from Member States to tackle the root causes of child poverty and increase the scope of social support for children. It also promotes labour laws which include a statutory adequate minimum wage and collective agreements. This will provide greater security for families and fight precarious employment.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. ‒ Dans l'un des continents les plus riches au monde, la pauvreté infantile s'est accrue de manière préoccupante, progressant de plus d'un million d'enfants entre 2008 et 2012.

Ces enfants sont privés d'accès aux services de base comme l'éducation et la santé et souffrent d'exclusion, ce qui accroît les inégalités, le décrochage scolaire et le déclassement.

L'Union européenne, toujours première à dénoncer les inégalités et la pauvreté dans le monde, devrait peut-être faire l'inventaire de ses propres actions ou inactions et évaluer l'efficacité des milliards d'euros dépensés depuis des décennies dans la politique de cohésion, en particulier, dans le Fonds social européen (FSE).

La paupérisation des peuples européens est une tendance inacceptable qui contribue à creuser le fossé de l'incompréhension à l'égard d'une Europe qui clame son attachement aux droits et aux libertés des citoyens européens mais qui faillit, dans le même temps, à en apporter la démonstration.

Cependant, la responsabilité première de cet échec n'est pas à attribuer à l'Union qui est, somme toute, dépourvue de compétences en matière de politique sociale et d'éducation, mais bien aux États membres et aux autorités territoriales qui n'ont pas su réagir correctement face à ce phénomène.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (S&D), in writing. ‒ Once again I am forced to speak regretting that Conservative and UKIP MEPs from my region have ignored social need in our constituency, but to say that I am proud Labour has voted for European action for social justice – here specifically to combat child poverty.

More than 30% of children in Great Yarmouth, Luton, Norwich and Peterborough are trapped in poverty, according to the Centre for Research in Social Policy.

Why do the other parties vote against setting the aim of guaranteeing those children better healthcare, education, childcare, decent housing and adequate nutrition – and setting up a small European Union fund to pump prime local actions needed to support this?

This is also a report which promotes employment laws that guarantee a statutory minimum wage and collective agreements, which provide greater security for families and fight precarious employment.

That is about combating poverty at its roots.

The truth is that the Conservatives and UKIP put their ideological hatred of Europe before the love we should all feel for our children.

Britain’s ʽSave the Childrenʼ asked us to vote for this report. I did. Labour did. It is for others to explain why they refused to do so.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. ‒ This report’s call for Member States to make a real commitment to developing policies to fight child poverty is timely. In the United Kingdom we currently have a right—wing Tory government fully intent on slashing millions of pounds from welfare and public bodies. These ideologically—driven cuts are harming families across Scotland and the UK and will only result in the already horrendous child poverty statistics increasing.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), in writing. ‒ Children are at a great risk of poverty in 19 Member States. Women are at greater risk of poverty than men and tackling women’s poverty is not only important in its own right but also of vital importance in efforts to reduce child poverty.

In the EU, we must ensure that every child at risk of poverty has access to free healthcare, free education, decent housing and adequate nutrition. Europe will be a better place if we make equal opportunities a reality for all children in Europe. I voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za izvješće o smanjenju nejednakosti s posebnim naglaskom na siromaštvo djece jer smatram da stopa siromaštva među djecom u Europi postaje sve viša i zabrinjavajuća. Gospodarska je kriza pridonijela mnogim problemima, pa je tako utjecala i na nemogućnost ostvarivanja osnovnih dječjih prava utvrđenih u Konvenciji UN-a o pravima djeteta, koja se tiču zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite. Ova tema treba veću političku vizibilnost na razini Europske unije, te rad svih zemalja članica na smanjenju siromaštva među djecom, njihovim obiteljima, njihovoj isključenosti iz društva i smanjenju napuštanja školovanja, gdje su brojke izrazito poražavajuće.

Jedan od ciljeva strategije Europa 2020. jest smanjenje broja ljudi pogođenih siromaštvom za najmanje 20 milijuna do 2020. godine. Kako bi se taj cilj ostvario potrebno je strateški djelovati na mnogim područjima u svim državama EU-a na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, stoga glasujem za ovo izvješće u želji poboljšanja trenutnog stanja vezanog za veliku brojku siromašne djece u Europi.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ La proposition de résolution du Parlement reprend intégralement les droits déjà garantis par la Convention des Nations Unies sur les droits des enfants, à savoir l'éducation, la santé, le logement, la protection, les loisirs, le temps libre, la nutrition, et les soins dans l'environnement familial.

La Commission est invitée notamment à augmenter les dotations du FSE et à appliquer le principe du revenu minimum européen (résolution 2010 du Parlement européen n° 2010/2039 INI).

De leur côté, les États membres sont tenus d'étendre généralement aux enfants la gratuité de l'accès aux différents droits garantis, tels que l'éducation, les transports, les soins, les loisirs…

Cette proposition se focalise sur l'enfant, atome autonome, au détriment de la famille qui est pourtant son premier environnement de développement, le second étant la société dans son ensemble. Or d'une part, la détresse de l'enfant est en généralement directement lié à celle de sa famille, laquelle est, d'autre part, indirectement lié aux problèmes auxquels nos États font face, et qui peuvent être tout autre qu'économique.

Enfin les mesures proposées sont illusoires pour se concrétiser dans les finances publiques de nos états.

J'ai voté contre cette proposition.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. – I abstained on this non-legislative and non—binding report because my fellow MEPs and I do not oppose actions to tackle the very serious issue regarding child poverty. However, we do oppose calling for any more EU initiatives and interference as the EU is completely undemocratic and the only people that should decide how we tackle child poverty should be our own elected government, not bureaucrats in Brussels. The EU’s own policy on this is a failure, as they have admitted they are very unlikely to hit their own target by 2020 on poverty and social exclusion. Also, if the UK didn’t pay £55 million a day to the EU, we could do so much more to help children who are in poverty. The EU is one of the problems, not the solution.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Ježek (ALDE), písemně. ‒ Jako člen meziskupiny EP pro práva dětí jsem měl o zprávu paní poslankyně Zuberové mimořádný zájem. Ačkoli jsem nesouhlasil s několika nerealistickými návrhy tohoto nelegislativního dokumentu, rozhodl jsem se jej společně s ostatními poslanci liberální frakce podpořit, aby se začala na evropské úrovni řešit problematika dopadů chudoby na děti a mládež.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport du rapport de ma collègue Inês Cristina Zuber sur la réduction des inégalités, en particulier dans le cas de la pauvreté touchant les enfants, qui s'accroît en Europe.

Contre cette aberration, le Parlement européen soutient donc l'augmentation des aides spécialement tournées vers les enfants mais en n'oubliant pas les parents. Le Parlement invite également les États-membres à mettre en place des politiques sociales préventives et des plans de réduction de la pauvreté infantile ainsi qu'à renforcer les droits sociaux et les aides dans la culture, le sport et les loisirs.

Ce rapport a été adopté à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport envisage un certain nombre de mesure sur la réduction des inégalités, de la pauvreté et de l'exclusion sociale chez les enfants en Europe. Il vise principalement l'accès à l'éducation et à la formation.

J'ai bien évidemment voté en faveur de ce rapport car la pauvreté infantile reste malheureusement une réalité en Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Es ist nicht zu erwarten, dass die Einrichtung neuer Fonds und der Erlass europäischer Richtlinien die Problematik der Ungleichheit lösen können. Ebenso bleibt es fraglich, ob eine Kompetenzausweitung der Kommission durch die Einführung dieser Thematik in das Europäische Semester tatsächlich der Kinderarmut entgegenwirken kann.

Ich habe mich aus diesem Grund der Abstimmung zu diesem Bericht enthalten.

Da Länder unterschiedlich stark von der Kinderarmut betroffen sind, soll die nationale Kompetenz der einzelnen Mitgliedstaaten bestehen bleiben, da nur so gewährleistet ist, dass eine effiziente und prompte Umsetzung von nationalen Aktionsplänen zur Bekämpfung der Kinderarmut gesichert werden kann.

 
  
MPphoto
 
 

  Rikke Karlsson (ECR), par écrit. ‒ Oui, il faut lutter contre la pauvreté, en particulier celle des enfants et des jeunes adultes. En attaquant le mal à sa racine, et pas seulement dans ses effets. Or, l'Union est vraiment la plus mal placée pour prétendre mener ce combat. Malgré les mirifiques promesses de prospérité vendues avec chaque nouveau traité européen, le chômage de masse s'est installé presque partout en Europe, les classes moyennes disparaissent et la plupart de nos enfants payent en effet socialement, psychologiquement et culturellement très cher les choix économiques, monétaires et institutionnels de l'Europe depuis plus de trente-ans.

C'est en rapatriant plusieurs compétences essentielles entre les mains de nos États, comme le demande le Royaume-Uni pour lui-même, et en abandonnant son projet intégrationniste dont l'échec est patent ainsi que ses ingérences jusque dans l'intimité des citoyens, que l'Union européenne rendra le meilleur service aux Européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I supported this report. Labour MEPs have always championed a better quality of life, especially for the most vulnerable in society. The report calls for a real commitment from Member States to tackle the factors which are causing child poverty and increase the scope of social support for children. It also promotes labour laws that guarantee a statutory adequate minimum wage and collective agreement, which will provide greater security for families and fight precarious employment.

 
  
MPphoto
 
 

  Dieter-Lebrecht Koch (PPE), schriftlich. Ich halte diesen Bericht für eine sehr wichtige Initiative des Parlaments.

Dem Thema Kinderarmut muss viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Kinder in Europa sind zunehmend von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht. Statistiken belegen, dass in der EU ein Viertel aller Kinder Armut und soziale Ausgrenzung erlebt. Im Jahr 2013 waren 26,5 Mio. Kinder dem Risiko von Armut oder sozialer Ausgrenzung ausgesetzt, und seit 2008 verzeichneten zwei Drittel der EU-Mitgliedstaaten eine gestiegene Kinderarmut. Dem gilt es entgegenzuwirken.

Die Armut im Kindesalter kann lebenslange Auswirkungen haben. So unterliegen Kinder, die in Armut aufwachsen, einem größeren Risiko, auch als Erwachsene arm zu sein.

Jedes Kind sollte die Möglichkeit haben, sein Potenzial voll auszuschöpfen.

Doch müssen wir beim Aufdecken und der Bekämpfung der Ursachen der Kinderarmut auch aufpassen, dass wir im Rahmen unserer Bemühungen nicht zu weit gehen. So sehr ich den Bericht insgesamt begrüße, kann ich drei Abschnitten des Berichtes nicht zustimmen:

Die Förderung der Flexibilisierung der Arbeitsbeziehungen führt in meinen Augen keineswegs zu einer Schwächung der sozialen Rechte der Kinder (§ 10);

Dem Recht auf eine geeignete und angemessene Wohnung kann ich nicht zustimmen (§ 18);

Auch ein garantiertes Recht der Frauen auf sexuelle und reproduktive Gesundheit kann ich nicht befürworten (§ 38).

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Kölmel (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe gegen den nichtlegislativen Initiativbericht der Berichterstatterin über die Verringerung von Ungleichheit mit besonderem Schwerpunkt auf Kinderarmut gestimmt, da der Bericht – trotz manch guter Ansätze – in vielen Bereichen klar über sein Ziel hinausschießt, die Rechte der Eltern missachtet und die Subsidiarität verletzt. Ich unterstütze uneingeschränkt die Rechte der Kinder, bin allerdings mindestens genauso überzeugt davon, dass dies auf den jeweils zuständigen politischen Ebenen geschehen muss. Dem inhaltsleeren Vorschlag zur Schaffung einer „Europäischen Kindergarantie“ erteile ich auch deshalb eine klare Absage. Kinder brauchen Taten, keine Worthülsen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. ‒ Az egyenlőtlenségek csökkentéséről és különösen a gyermekszegénységről ma elfogadott jelentést támogattam szavazatommal. A határozat legfontosabb elemei eredetileg a saját javaslataimon alapultak, amelyek a magyar kormányzat utóbbi években bevezetett intézkedéseit támasztották alá. Ennek ellenére a baloldali többség által elfogadott jelentés régebbi statisztikák és felmérések számait vette figyelembe, ami jelentősen torzította a jelenlegi helyzetre vonatkozó adatokat és trendeket.

A szavazás során a néppárti álláspontot követtem és egyetértettem a jelentéstevővel abban, hogy a munkahelyteremtés elsődleges fontosságú, mint ahogy a magas energiaárak és a rezsikiadások csökkentése is hozzájárul a szegénység elleni küzdelemben. A gyermekétkeztetés ingyenessége és általánosabb hozzáférhetősége tekintetében beadott módosítóm az első prioritások közé került a jelentésben, ami a magyar kormányzat eddigi, helyes megközelítését támasztja alá. Azt az álláspontot is osztom, hogy a háztartások adósságállományának enyhítése is jelentős mértékben javíthat és javított is az emberek helyzetén, ami szintén a magyar kormányzat prioritása volt az elmúlt években.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. – Egyértelműen támogatandó a jelentés célja. Jó szándéka is vitán felül áll, mindemellett a megoldásai még javíthatók. Szerencsés volna a szakma által a tartós eredmények elérése érdekében legjobbnak tartott állami bentlakásos iskolarendszer kiépítése és működtetése, melynek valóban jelentősebbek a beruházási igényei, azonban ezek megtérülnek társadalmi távlatokban nézve. Igazságosabb, a multinacionális cégeket arányosan terhelő adórendszerrel a fedezet könnyen előteremthető.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Ho dato il mio parere positivo a questa proposta con lo scopo di proteggere i soggetti più deboli e in particolare a tutela dei diritti dell'infanzia. Questo provvedimento introduce, sulla falsariga della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, una serie di norme che combattono la povertà infantile e l'esclusione sociale dei bambini. Una delle priorità di questo Parlamento è garantire il diritto all'istruzione, all'assistenza sanitaria, all'alloggio, alla protezione, alla ricreazione e al tempo libero per tutti i bambini.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), par écrit. ‒ Le rapport sur la pauvreté infantile dresse un constat sans appel. Entre 2008 et 2012, le nombre d'enfants menacés par la pauvreté a fortement augmenté. Les politiques d'austérité ayant supprimé des pans entiers de la protection sociale, il ne reste plus de filet de sécurité pour empêcher ces enfants et leurs parents de tomber dans une situation de privation matérielle sévère.

Malgré les attaques de la droite, qui a essayé de réécrire le rapport, la rapporteure s'est attelée à détourner les cadres de surveillance économique pour y introduire des objectifs clairs de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Les solutions proposées sont la défense de services publics universels et gratuits, du droit du travail qui protège les parents, ainsi que la définition d'une allocation-chômage et d'un revenu minimum pour chaque État.

Inês Zuber demande la création d'indicateurs sociaux ayant la même importance que les objectifs économiques et budgétaires qui corsètent les budgets nationaux, mais qui serviront à pousser les États et l'Union européenne à agir contre la pauvreté.

Je me félicite donc de la large adoption de ce rapport, malgré l'opposition des élus européens les plus conservateurs et du Front National.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ Le rapport de Mme Zuber sur la "réduction des inégalités, en particulier la pauvreté des enfants" est aberrant: c'est un fouillis où elle case pêle-mêle la théorie du genre, les inégalités, l'ingérence européenne et beaucoup d'espoirs irréalisables.

L'erreur d'approche est flagrante: la détresse de l'enfant est liée à celle des parents, et cette détresse s'avère souvent plus sociale qu'économique. On parle de revenus des ménages, sans mentionner la famille.

Les mesures politiques proposées sont irréalistes en période de crise structurelle aggravée par une pression migratoire totalement incontrôlée. Quel État a les moyens d'assurer de tels services universels et gratuits, ne serait-ce qu'à ses propres citoyens? Aucun.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ Les députés FN ont voté contre ce rapport car il est confus et irréaliste. En outre, il se rallie à la théorie du genre. C'est dommage car le thème de la réduction des inégalités, dans l'optique louable d'arracher les enfants à la pauvreté, méritait mieux.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque sitúa las causas de la pobreza infantil en su auténtico marco estructural y no en el ámbito familiar, como suele ocurrir en las propuestas neoliberales. Se reconoce el papel fundamental del derecho a la salud, la educación y la protección social, además del derecho a un trabajo digno, para luchar contra la pobreza infantil. De esta manera se pone de relieve la necesidad de construir otra sociedad, y no solo de adoptar otras políticas, para acabar con este grave problema social.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Lucke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe mich bei dem nichtlegislativen Initiativbericht der Kollegin Zuber über die Verringerung von Ungleichheit mit besonderem Schwerpunkt auf Kinderarmut der Stimme enthalten, da der Bericht – trotz manch guter Ansätze – in vielen Bereichen über sein Ziel hinausschießt, die Rechte der Eltern missachtet und die Subsidiarität verletzt. Ich unterstütze uneingeschränkt die Rechte der Kinder, bin aber mindestens genauso überzeugt davon, dass dies auf den jeweils zuständigen politischen Ebenen geschehen muss. Dem inhaltsleeren Vorschlag der S&D-Fraktion zur Schaffung einer „Europäischen Kindergarantie“ erteile ich auch deshalb eine klare Absage. Kinder brauchen Taten, keine Worthülsen. Gleichzeitig enthält der Bericht aber auch viele gute Vorschläge, denen ich keinen Stein in den Weg legen möchte. Deshalb meine Stimmenthaltung.

 
  
MPphoto
 
 

  Krystyna Łybacka (S&D), na piśmie. ‒ Poparłam sprawozdanie w sprawie zmniejszania nierówności ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa dzieci. W kontekście tego sprawozdania zwracam szczególną uwagę na dostęp do wysokiej jakości bezpłatnej edukacji dla wszystkich jako narzędzia do likwidacji nierówności społecznych. Zapewnienie dzieciom i ludziom młodym równych szans edukacyjnych zmniejsza ryzyko marginalizacji, wykluczenia społecznego oraz stanowi szansę na poprawę jakości ich życia, zatrudnienia oraz statusu społeczno-ekonomicznego.

Należy także monitorować i zapobiegać zjawisku przedwczesnego kończenia nauki wśród ludzi młodych, które przyczynia się do zwiększenia ryzyka wykluczenia społecznego i biedy oraz stanowi poważną barierę dla wzrostu ekonomicznego i zwiększania zatrudnienia. Podczas gdy w całej Unii Europejskiej wskaźnik osób przedwcześnie kończących naukę spada, to w dalszym ciągu utrzymują się znaczne dysproporcje w tym zakresie pomiędzy poszczególnymi krajami i regionami. W niektórych państwach członkowskich obserwujemy nawet niepokojący wzrost tego odsetka.

Apeluję do państw członkowskich o zwiększenie inwestycji w edukację i opiekę nad dziećmi. Większe nakłady finansowe i ich efektywna dystrybucja ukierunkowana na obszary najbardziej dotknięte zjawiskiem ubóstwa dzieci pozwolą zapewnić optymalne warunki dla ich dalszego rozwoju oraz zapobiec ewentualnym społecznym i gospodarczym konsekwencjom ubóstwa.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ S chudobou nelze bojovat deklaracemi a nesystémovým přeposíláním financí. Je třeba zejména uvolnit obchod a nechat chudé státy prodávat nám své zboží a také zbohatnout.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Temeljna prava djeteta zajamčena su Poveljom UN-a o pravima djeteta koja se odnose na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, dom, igru i uravnoteženu prehranu. Petina stanovništva Unije mlađa je od 18 godina, a više od četvrtine djece prijeti siromaštvo i socijalna isključenost. Važno je ojačati socijalna prava koja država mora jamčiti, te osnažiti medicinsku, psihološku i socijalnu skrb djece i mladih. Nužna je provedba i socioekonomskih istraživanja.

Podržala sam izvješće zastupnice Inês Cristine Zuber jer nejednakost, siromaštvo i socijalna isključenost djece stvaraju začarani krug koji oduzima djeci prilike za rast i sigurnu budućnost te rezultira većim brojem neobrazovanih i nezaposlenih.

Neophodno je povećati socijalna prava usmjerena na djecu, ali i na roditelje. Potrebno je ojačati gospodarstvo kako bi roditelji imali posao, te mogli adekvatno brinuti o djeci. Hrvatska prednjači sa stopom nezaposlenosti, a puna je potencijala i mogućnosti za rast i razvoj u odnosu na države istočne Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Светослав Христов Малинов (PPE), в писмена форма. ‒ С колегите ми от Европейския парламент одобрихме с огромно мнозинство резолюция, която призовава за справянето с проблема на детската бедност в Европа.

Статистиката показва, че през 2014 година средното ниво на детската бедност в държавите членки на ЕС е 27,7%, или 26 милиона деца. С други думи, приблизително всяко четвърто дете е застрашено от живот в условия на бедност. Децата са най-уязвими към последствията от недостига на храна, дрехи, сигурно жилище, ограничен достъп до здравеопазване и образование. За съжаление, България е на второ място в тази статистика, с висок дял от изложени на този риск деца, наред с Румъния и Унгария.

Ето защо, Европейският парламент поставя проблема на дневен ред и настоява за по-голяма ангажираност и адекватни политики в борбата срещу детската бедност и нейните причини. Несъмнено главната роля за справянето с тези трудности имат държавите чрез техните социални политики. Европа също трябва да инвестира повече в своето бъдеще чрез конкретни мерки насочени към децата в безработни семейства, такива с един родител и със специални нужди.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. ‒ Podľa štatistík je dnes jedno zo štyroch detí v rámci EÚ vystavené riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia. Je alarmujúce a smutné zároveň, že v 21. storočí sa napriek prijatým záväzkom sociálne systémy EÚ a jej členských štátov nedokážu s týmto problémom vyrovnať. Svedčí to o nedostatočnej zodpovednosti nás všetkých, o nedostatočnom prerozdelení zdrojov, o nezohľadňovaní potrieb sociálne odkázaných a čo je najhoršie, o nedostatku spolupatričnosti a súcitu.

Je zjavné, že vyhlásenia, výzvy a správy neprinášajú v tejto oblasti zásadné zmeny. Riešenie tohto problému však už nemožno odkladať. Preto je nutné zo strany EÚ čo najskôr prijať takú legislatívu, ktorá určí záväzné, jasné, účinné a sankcionovateľné opatrenia na riešenie tohto problému.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Απέχω από την ψηφοφορία της έκθεσης σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδική φτώχεια, διότι δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre cette proposition de résolution. Notre groupe ENF a d'ailleurs déposé une autre proposition de résolution afin de contrer les suggestions aberrantes de ce texte.

L'ensemble de cette proposition repose sur une erreur d'approche magistrale: n'en déplaise au rapporteur, la pauvreté infantile est d'abord et avant tout la pauvreté des ménages, et c'est donc envers les parents que nous devons agir. Le rapporteur s'étend sur les problèmes de revenus des ménages en oubliant systématiquement de parler des familles.

Quant aux mesures qu'elle propose, savant mélange d'idéalisme, de théorie du genre et d'immigrationisme, elles sont absolument irréalisables en période de crise structurelle! Assurer des services universels, gratuits et de bonne qualité dans tous les domaines est un bel objectif, mais aucun pays à l'heure actuelle n'a les ressources pour atteindre ce rêve.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ Under the UN Convention on the Rights of the Child, all children should be guaranteed the right to education, healthcare services, housing, leisure and a balanced diet. Yet in Europe things look rather different. According to Eurostat, about 26 million children (anyone under 18) were at risk of poverty and social exclusion in 2014. This represents 27.7% of all children in the EU. This is a disgrace for our society.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Sono favorevole alla relazione concernente la riduzione delle disuguaglianze con particolare attenzione alla povertà infantile. Le disuguaglianze tra i paesi e la povertà infantile dell'UE sono fenomeni in aumento che richiedono risposte imminenti volte ad attuare piani per l'abbassamento della soglia della povertà e a fissare obiettivi di riduzione dell'esclusione sociale. È necessario che gli Stati membri garantiscano diritti sociali e sussidi, necessari per contrastare gli allarmanti e crescenti tassi di povertà in Europa, per promuovere la loro inclusione sociale e il loro benessere generale.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písemně. ‒ Dnes jsme projednávali zprávu, která zdůrazňuje zejména význam boje s dětskou chudobou. Musíme si uvědomit, že pětina z celkového počtu obyvatel EU je mladší 18 let a i bohužel přes přijaté závazky je v EU v současné době ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením každé čtvrté dítě. Ve zprávě konstatujeme, že jsme si těchto fenoménů vědomi a apelujeme na členské státy, aby se skutečně zavázaly k rozvoji politik boje s dětskou chudobou, jež by se soustředily na nápravu faktorů podmiňujících dětskou chudobu a na zvýšení účinnosti, množství a oblasti působnosti sociální podpory konkrétně zaměřené na děti, ale i na rodiče, kteří jsou nezaměstnaní nebo sice pracující, ale přesto ohroženi dopadem chudoby. Musíme podporovat takové pracovněprávní předpisy, které zaručují sociální práva, včetně zákonem dané minimální mzdy respektující vnitrostátní praxi, a kolektivní dohody, které budou rodinám poskytovat větší zabezpečení a bojovat proti nejistému zaměstnání a podporovat zaměstnání s odpovídajícími sociálními právy. Zprávu jsem v konečném hlasování podpořil.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Die ENF-Entschließung zu diesem Thema geht weitaus besser auf die individuellen Bedürfnisse der Mitgliedstaaten ein und erwartet nicht, dass neue Fonds und Richtlinien auf der europäischen Ebene eingerichtet werden.

Des Weiteren wird in diesem Bericht eine Kompetenzausweitung vorangetrieben, bei der fraglich ist, ob sie den Kindern, die in Armut leben oder armutsgefährdet sind, wirklich helfen wird.

Daher enthalte ich mich meiner Stimme.

 
  
MPphoto
 
 

  Anthea McIntyre (ECR), in writing. ‒ British Conservatives voted against this report. While agreeing that ending inequalities and child poverty is essential, we do not agree that a top—down EU blueprint is the most appropriate solution. Conservatives do not support binding EU targets, nor do we support calls for the EU to interfere in areas where there is no EU competence, including the provision of social welfare, housing and the financing of public services. Conservatives firmly believe in the principle of subsidiarity but agree that there is a role for the EU to provide a platform for Member States to exchange best practice. We recognise the potential value of the EU as a means to focus attention on the need for action, and for brokering exchanges of advice and assistance for those Member States that need it. Member States should be encouraged to work towards the goal of ending child poverty by, for example, taking policy measures that will support families; improve living standards and prevent children in poverty from becoming adults in poverty by raising their education attainment. How the Member States achieve such goals should be left up to the Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Ce rapport dresse le constat accablant de la situation de la pauvreté chez les enfants au sein de l'Union. Alors qu'un cinquième de la population totale de l'Union a moins de 18 ans, plus d'un enfant sur quatre est aujourd'hui menacé de pauvreté ou d'exclusion sociale.

Pour y remédier, le rapport rappelle le rôle des États grâce à l'accès à des services publics de qualité (en particulier en matière d'accueil des enfants, d'enseignement, de santé, de logement et d'activités de loisirs). Il appelle également à renforcer "l'efficacité, la quantité, les montants et la portée des aides sociales destinées spécifiquement aux enfants, mais également aux parents chômeurs ou aux travailleurs pauvres comme les allocations de chômage et un revenu minimal adéquat".

Enfin, il rappelle qu'il s'agit également "de promouvoir une législation du travail garantissant les droits sociaux, notamment un salaire minimal garanti conformément aux pratiques nationales et aux conventions collectives qui apportera une plus grande sécurité aux familles et luttera contre les statuts précaires".

Je vote pour ce texte progressiste sans illusion quant à ses conséquences.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ La proposition de résolution du Parlement reprend intégralement les droits déjà garantis par la Convention des Nations Unies sur les droits des enfants, à savoir l'éducation, la santé, le logement, la protection, les loisirs, le temps libre, la nutrition, et les soins dans l'environnement familial.

La Commission est invitée notamment à augmenter les dotations du FSE et à appliquer le principe du revenu minimum européen (résolution 2010 du Parlement européen n° 2010/2039 INI. De leur côté, les États membres sont tenus d'étendre généralement aux enfants la gratuité de l'accès aux différents droits garantis, tels que l'éducation, les transports, les soins, les loisirs…

Cette proposition se focalise sur l'enfant comme si celui-ci était indépendant, autonome, en dehors de toute cellule familiale, qui pourtant est son premier repère, son environnement immédiat. Sa détresse est donc, dans la majeure partie des cas, directement liée à celle de sa famille, elle-même étant parfois accentuée par des problèmes sociétaux ou économiques plus globaux.

Enfin les mesures proposées sont inadaptées pour se fondre dans les finances publiques de chaque État membre. C'est pourquoi je m'oppose au texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ O número de crianças em situação de pobreza e exclusão social já era um grande problema na UE mesmo nos anos de crescimento económico, com elevadas taxas de empregabilidade, mesmo antes de a recessão e os programas de austeridade começarem. Já em 2007, os valores de pobreza infantil atingiam os 26,3% e, em 2011, os 26,9%.

Concordo com a necessidade do desenvolvimento de políticas para combater a pobreza infantil, mas que também passa pela atribuição de apoios específicos de emergência social, quer seja no âmbito do aumento das pensões mais baixas, quer seja na criação efetiva de emprego e diminuição do desemprego.

Abstive-me no presente relatório por discordar da forma como o mesmo foi redigido pela relatora, afastando-se do objetivo principal do relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. This report aims at tackling the worrying trend of the rising number of children at risk of poverty and social exclusion in the EU. These inequalities can affect a child for life as childhood is when socio-economic and cognitive skills are developed. Therefore, I voted in favour of increasing the EU’s appropriation of funds to fighting poverty and social cohesion.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), schriftelijk. – De voorbije jaren is de kinderarmoede in een aantal lidstaten van de Europese Unie fors toegenomen. Deze stijging is een van de ongewenste effecten van de financiële en economische crisis. 1 op de 4 kinderen in Europa heeft een verhoogd risico om in de armoedeval terecht te komen. Omdat een dergelijke situatie een bijzonder zware hypotheek legt op de verdere ontwikkeling van de cognitieve en sociale vaardigheden van een kind, moet elke vorm van kinderarmoede snel en met passende middelen worden vermeden en bestreden. In de eerste plaats omdat kinderen in alle omstandigheden het recht moeten hebben zich te ontplooien tot weerbare individuen, maar ook en vooral om te vermijden dat de opgelopen cognitieve en materiële achterstand van generatie op generatie wordt overgedragen.

Om permanente en structurele armoede bij jongeren een halt toe te roepen is het dus aangewezen dat de Commissie en de lidstaten duidelijke doelstellingen ambiëren en instrumenten ontwikkelen om kinderarmoede terug te dringen. Het beste recept tegen sociale uitsluiting en generatie-armoede is ervoor te zorgen dat kinderen, ongeacht hun huidige materiële of sociale achtergrond, toegang blijven krijgen tot degelijke voeding, energie, goede gezondheidszorgen en kwaliteitsvol onderwijs.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. ‒ V situácii, keď je každé štvrté dieťa v Európe je ohrozené chudobou, považujem za dôležité o tejto téme hovoriť, preto podporujem znižovanie nerovností s osobitným zameraním na chudobu detí. Súhlasím, že zaobchádzanie s deťmi v našich krajinách sa musí stať prioritou pre vlastný rozvoj a tiež naším príspevkom k celosvetovej vízii solidarity a spravodlivejšieho rozdeľovania zdrojov. Dôležité je však k tomu nájsť tú správnu cestu, pričom však tá navrhovaná spravodajkyňou je v niektorých bodoch skôr slepou ulicou. Takým je napríklad odporúčané zvyšovanie dávok v nezamestnanosti, ktoré môže pôsobiť skôr demotivačne, čo chudobu detí skôr prehĺbi ako odstráni. Vlády členských štáty naopak musia vytvoriť prostredie, kde vznikajú pracovné miesta, čo prináša riešenie nielen z krátkodobého, ale aj dlhodobého hľadiska, keďže deti vo svojich rodičoch môžu vidieť pozitívne vzory. Súhlasím však, aby sa v rámci boja proti chudobe detí zamerala pozornosť aj na postavenie žien starajúcich sa o ne či o rodinných príslušníkov s osobitnými potrebami a so zdravotným postihnutím. V súčasnosti totiž mnohokrát ženám práve kvôli tomu klesajú dôchodky. Za spôsob ako to zmeniť by však mali byť zodpovedné primárne vlády členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I have voted in favour of the report on reducing inequalities with a special focus on child poverty, which aims to raise awareness about the need to develop policy responses to reduce poverty and inequalities in the EU and work towards the EU2020 targets. Europe needs to offer a future to our next generation by breaking the vicious circle of poverty at the youngest age possible. This means ensuring that every child at risk of poverty has access to free healthcare, free education, decent housing and adequate nutrition. Europe will be a better place if we make equal opportunities a reality for all children in Europe. However, I have never supported paragraphs guaranteeing women the right to sexual and reproductive health.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság statisztikai tényekre és társadalmi-gazdasági összefüggésekre alapozott jelentése alapvető problémát feszeget: a társadalmi egyenlőtlenségek növekedését, ezen belül is annak legsúlyosabb következményét, a gyerekszegénységet. Vitathatatlan, hogy 2008 és 2012 között a szegénység vagy a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett gyermekek száma majdnem egymillióval nőtt Európában, hogy számuk csak 2011 és 2012 között félmillióval emelkedett, hogy 2008 és 2012 között 26,5%-ról 28%-ra nőtt a szegénység vagy a társadalmi kirekesztés kockázata, vagy, hogy 2013-ban az EU28-ban 26,5 millió gyermeket fenyegetett a szegénység és a társadalmi kirekesztés. A jelentésben fölvetett probléma igen súlyos, amellyel az Európai Uniónak kétségkívül kezdenie kell valamit akkor is, ha a megfogalmazott konkrét javaslatok nem mindegyike látszik végrehajthatónak, ezért az előterjesztést megszavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ Le groupe ENF a déposé une autre proposition de résolution qui insiste sur le fait que la pauvreté infantile est avant tout celle des parents, et que ce sont donc eux qui doivent bénéficier des politiques sociales. C'est en sortant les parents de la pauvreté (grâce au travail ou à un salaire parental) que nous en sortirons les enfants.

Cette proposition supprime aussi toute mention de théorie du genre, rappelle la responsabilité des politiques européennes d'austérité, et appelle à la préférence nationale durant la mise en place des futures politiques. Elle demande également une réforme des systèmes éducatifs et de santé, afin de les rendre plus efficaces et plus adaptés à la nouvelle réalité.

Enfin, chaque fois que c'est possible, elle supprime l'implication de la Commission et redonne le pouvoir décisionnel aux États membres. Son rejet implique notre abstention sur le rapport d'origine.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ A realidade europeia aponta para um aumento da pobreza infantil e da exclusão social, colidindo com o disposto na Convenção dos Direitos das Crianças da ONU, que declara que deverá ser garantido a todas as crianças o direito à educação, aos cuidados de saúde, à habitação, à proteção, ao lazer e ao tempo livre, a uma alimentação equilibrada e a receber cuidados num meio familiar.

A Europa enfrenta atualmente uma grave crise económica que, em consequência, afeta as famílias e, especialmente, as crianças. As desigualdades existentes vão além da carência das necessidades básicas, incluindo também o acesso aos serviços educativos e de saúde, bem como a possibilidade de integrarem atividades culturais, desportivas e de lazer. A definição de objetivos e políticas públicas que diminuam a pobreza infantil deverá ser uma prioridade, devendo ser executadas medidas no contexto da União Europeia, bem como nos respetivos Estados-Membros, como, por exemplo, a garantia de acesso à educação.

Neste sentido, voto a favor do presente relatório, na medida em que considero fundamental proteger os direitos das crianças, através de metas de redução da pobreza infantil e da exclusão social.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport Zuber concerne la réduction des inégalités et en particulier la pauvreté infantile. En effet, cette dernière a beaucoup augmenté ces dernières années du fait des politiques d’austérité, de réduction des dépenses de santé et de retraites, mais aussi de la politique libre échangiste de l’UE depuis des décennies, politique qui accroit les inégalités. Rappelons par ailleurs qu’Emmanuel Todd avait prédit l’effondrement du système soviétique en 1976 grâce à ce genre d’indicateurs démographiques mal orientés.

Le Parlement propose donc, bien tardivement, l’arrêt des coupes budgétaires en supprimant le PSC, l’augmentation des dotations au FSE et l’application d’un revenu minimum européen.

Cependant, ce rapport est lacunaire. Il se concentre sur l’enfant, alors qu’il faut aussi s’intéresser à l’environnement dans lequel il vit (dégradation de la situation des parents, voire des grands-parents puisque la solidarité intergénérationnelle joue beaucoup, ce qui plaide pour l’arrêt des coupes dans les pensions de retraite).

Par ailleurs, les mesures proposées sont pour la plupart utopistes. Il est totalement incohérent de vouloir accueillir de plus de migrants — et donc de consacrer davantage de crédits à cette gestion — tout en voulant accroître les crédits pour réduire les inégalités.

J’ai donc décidé de voter contre cette proposition.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport dont l’objectif est de parvenir à réduire la pauvreté dans l’UE et en particulier à améliorer les conditions de vie des enfants victimes de la pauvreté.

Ce texte demande notamment aux États membres de garantir aux enfants des soins de santé universels, publics, gratuits et de qualité en matière de prévention, de vaccination et de soins de santé primaires. Il les invite également à instaurer des normes minimales en matière de logement pour répondre aux besoins des enfants et assurer leur bien-être.

Je soutiens pleinement la mesure de ce texte qui recommande aux États membres de mieux utiliser les ressources des fonds structurels et d’investissement européens (ESI) dans le cadre de l’élaboration de leurs politiques sociales, pour atteindre l’objectif d’une réduction d’au moins vingt millions du nombre de personnes confrontées à la pauvreté.

 
  
MPphoto
 
 

  Luigi Morgano (S&D), per iscritto. ‒ Il terzo rapporto della Caritas sull'impatto della crisi in Europa presenta dati preoccupanti in merito alla crescita della povertà e delle diseguaglianze, dove più di un bambino su quattro è a rischio di povertà o esclusione sociale. Le esigenze dei bambini sono direttamente collegate alla situazione sociale delle famiglie, per cui risolvere i problemi dei bambini significa, in larga misura, risolvere i problemi della famiglia. La povertà è pluridimensionale e deve essere intesa non solo come assenza di copertura dei bisogni fondamentali quali il cibo, i vestiti e l'alloggio, ma anche come assenza di accesso all'istruzione e ai servizi sanitari di qualità e impossibilità di partecipare ad attività sportive, culturali e ricreative.

Sostengo convintamente la creazione di una garanzia per i minori, con un proprio fondo specifico, per permettere a ogni bambino di avere accesso all'assistenza sanitaria gratuita, all'istruzione gratuita, all'assistenza per l'infanzia gratuita, a un alloggio dignitoso e a un'alimentazione adeguata. Garantire questi servizi fondamentali è cruciale perché gli effetti negativi delle diseguaglianze sui bambini possono durare tutta la vita. Investire sui bambini non è solo un obbligo morale, ma anche una priorità economico-sociale, nella consapevolezza che le politiche favorevoli alla famiglia hanno effetti positivi a lungo termine.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport Zuber pour réduire les inégalités, en particulier la pauvreté des enfants.

Selon la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfance, tous les enfants doivent se voir garantir le droit à l'éducation, à des services de santé, au logement, à la protection, aux loisirs et au temps libre, ainsi qu'à un régime équilibré et à des soins dans un environnement familial. Cependant, ces exigences de la convention des Nations unies dans les pays de l'Union ne sont encore respectées pour tous les enfants, car selon des rapports sur la pauvreté des enfants en Europe, les enfants européens aussi sont de plus en plus menacés de pauvreté et d'exclusion sociale.

La pauvreté et l'exclusion sociale entraînent non seulement une couverture insuffisante des besoins fondamentaux, comme l'alimentation et le logement, mais impliquent également, pour la plupart, le manque d'accès à des services d'éducation et de santé de qualité et l'impossibilité de participer à des activités sportives, culturelles et de loisirs. Le projet de rapport propose un certain nombre de mesures en vue d'éliminer la pauvreté et l'exclusion sociale chez les enfants, qui sont loin de faire l'unanimité au sein de la commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ La povertà infantile in Europa è in crescita parallelamente all'aumento delle disuguaglianze sociali. Diverse organizzazioni concordano sul fatto che la causa principale di questo incremento sia costituita dalle cosiddette misure di austerità (riduzione significativa del sostegno sociale a favore dei bambini e delle famiglie, aumento della disoccupazione, diffusione del lavoro precario, incremento del carico fiscale). Con l'approvazione di questa relazione intendiamo chiedere a tutti gli Stati membri di aumentare l'importo, la portata e l'efficacia del sostegno rivolto non solo ai bambini, ma anche ai genitori (ad esempio, i sussidi di disoccupazione o l'incremento dei diritti di maternità e paternità), promuovendo, al contempo, leggi sul lavoro che garantiscano i diritti sociali e la sicurezza delle famiglie e contrastino il lavoro precario, l'assunzione illegale e lo sfruttamento dei lavoratori. Spetta, inoltre, alla Commissione operare coerentemente con le raccomandazioni adottate nel febbraio 2013, proponendo una politica più coesiva di incremento e di ridistribuzione dei fondi UE. I bambini devono essere considerati come una priorità nella programmazione e attuazione delle politiche regionali e di coesione, utilizzando il Fondo sociale europeo per realizzare le misure volte a ridurre la povertà infantile e a stabilire obiettivi di applicazione, che dovrebbero essere soggetti ad un controllo regolare.

 
  
MPphoto
 
 

  Renaud Muselier (PPE), par écrit. ‒ Je n'ai pas pu voter pour ce rapport, mais je soutiens pleinement la position du groupe PPE et de la délégation française consistant à adopter ce rapport.

Il apporte des pistes intéressantes pour sortir les enfants de la pauvreté. Néanmoins, aussi pertinent soit-il, la question de la pauvreté infantile ne saurait se régler sans une amélioration globale du niveau de vie des populations des pays les moins développés.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ According to the UN Convention on the Rights of the Child, all children should be guaranteed the right to education, health services, housing, protection, to participate in decisions that affect them, leisure and free time, a balanced diet and to be raised within a family. I have voted for this report that will increase in quantity, amount, scope and effectiveness the support and social rights specifically directed to children but also to parents.

 
  
MPphoto
 
 

  Момчил Неков (S&D), в писмена форма. – От над две години Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите призовава за създаването на „Детска гаранция“. Днес повече от всякога имаме нужда от този механизъм. Предизвикателствата, пред които е изправен ЕС – последствията от терористичните атаки в Париж и бежанската криза, налагат да предприемем действия в няколко насоки.

Образованието и средата са факторите, които оформят индивида, неговите възгледи и отношение към околните и света. Именно бедността и социалното изключване пък са сред причините, които водят до капсулирането и маргинализирането на някои общности в ЕС. Поради тези причини смятам, че основен приоритет в борбата срещу детската бедност трябва да бъде намаляването на нивата на ранно отпадане от училищната система.

Вярвам, че установяването на „Детска гаранция“ ще даде тласък за предприемането на мерки за това, всяко дете да получи безплатен достъп до образование и здравеопазване, прилично място за живеене и храна, отговаряща на неговите нужди. Именно този потенциал ме кара с пълна увереност и убеденост в каузата да подкрепя този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), în scris. ‒ Am susținut prin votul meu de astăzi acest raport deoarece sunt de părere că fondurile europene aflate la dispoziția statelor membre și mai ales cele programate pentru perioada 2014-2020 trebuie să fie direcționate mult mai eficient și masiv către integrarea comunităților marginalizate, cu scopul combaterii sărăciei și integrării acestor comunități.

De asemenea, este foarte important ca în cel mai scurt timp să existe o definiție clară, care să conțină indicatori îndeajuns de clari pentru a putea determina exact care comunități pot fi desemnate ca fiind marginalizate. În același timp, este important să avem în vedere, la stabilirea acestor criterii, flexibilitatea acestor comunități și specificitatea culturală a fiecărei țări.

În ceea ce privește femeile și copii din aceste comunități, trebuie să recunoaștem că aceste categorii sunt expuse mult mai ușor fenomenului discriminării, iar lipsa fondurilor și a strategiilor de includere a acestor comunități nu vor face decât să accentueze aceste nedreptăți sociale, intolerabile pentru o Uniune Europeană a secolului în care trăim.

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Niedermüller (S&D), írásban. ‒ „Az egyenlőtlenségek csökkentése, különös tekintettel a gyermekszegénységre” című jelentés hangsúlyozza, hogy gyermekek jólétébe és szegénységből való kiemelésébe való befektetés nemcsak morális kötelességünk, hanem társadalmi és gazdasági prioritás is. A Szocialisták és Demokraták európai parlamenti frakciója egy az európai költségvetésből támogatott gyermek garancia bevezetését követeli a gyermekszegénység megszüntetése érdekében, melyet a magyarországi adatok tükrében a DK is támogat.

Ez a garancia biztosítaná, hogy minden gyermek ingyenesen hozzáférjen az egészségügyhöz, az oktatási rendszerhez, a gyermekgondozáshoz, a tisztességes lakhatáshoz és a megfelelő táplálkozáshoz. Úgy véljük, csak így törhető meg a szegénység ördögi köre, mert ezt a lehető legfiatalabb korban el kell kezdeni. A Gyermek Garancia egy hosszú távú eszköz, mely egyenlő lehetőséget biztosít egy egész generáció számára, valamint támogatást nyújt a szülőknek a társadalmi befogadás és a munkaerőpiacra történő beilleszkedés terén. Ezért támogatom a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe mich bei diesem Bericht meiner Stimme enthalten, da er eine Kompetenzüberschreitung darstellt und weitere Kompetenzausweitung zulasten der Nationalstaaten fordert. Es ist zwar gut, Kinderschutz in Europa-2020-Zielen zu verankern und in die EMU aufzunehmen, jedoch sollte das den Mitgliedstaaten vorbehalten bleiben.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – J’ai soutenu ce rapport qui dresse un bilan alarmant sur la situation de pauvreté et d’exclusion sociale vécue par un enfant sur quatre au sein de l’Union européenne, et qui appelle au renforcement de la politique européenne de lutte contre la pauvreté des enfants. Le rapport insiste notamment sur la responsabilité des États membres d’offrir des services publics de qualité et des dispositifs d’aides sociales renforcés et plus adaptés pour lutter contre les risques d’isolement, d’exclusion sociale ou de précarité des enfants et de leur famille.

Je salue les allusions faites à la situation des régions ultrapériphériques qui ne doivent pas être mises à l’écart d’un renforcement de l’efficacité et de la qualité des dispositifs de protection de l’enfance, ces régions étant aussi particulièrement touchées par les problèmes liés à la pauvreté.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Olukorras, kus statistika kohaselt elab ELis vaesusriskis iga neljas laps ja Eestis 22 protsenti lastest, on ülim aeg, et riigid seaksid vaesusriski kaotamise oma prioriteetide hulka. Lastele ja nende vanematele peab tagama ligipääsu haridusele, tervishoiuteenustele ravikindlustusele.

 
  
MPphoto
 
 

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE), por escrito. Más de uno de cada cuatro niños en la UE está en riesgo de pobreza y exclusión social. Esta cifra ha aumentado de manera preocupante como consecuencia de la crisis económica y los continuos recortes sociales por parte de algunos gobiernos europeos, como el Gobierno del Partido Popular en España. Por más señas, un informe de Unicef sobre la infancia en España reveló que la inversión en infancia se redujo un 14,6 % entre 2010 y 2013, es decir, que se recortaron 775 euros por niño, volviéndose así a cifras anteriores a 2007.

Este informe muestra una vez más el compromiso de este Parlamento en la lucha contra la pobreza infantil, de conformidad con los compromisos que ha adquirido en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Por todo ello hemos votado a favor, aunque lamentamos profundamente que no se haya conseguido un acuerdo para la creación de un fondo específico de lucha contra la pobreza infantil, que hubiese permitido una mayor inversión, un empleo más eficiente de los fondos y una mejor monitorización de su uso.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. ‒ Balsavau už šį pranešimą.

Vaikų skurdas yra daugialypė socialinė problema, todėl jos sprendimui būtinas ypatingas dėmesys. Reikia nustatyti ir įgyvendinti įvairių politikos krypčių įgyvendinimo ir poveikio stebėsenos priemones, siekiant mažinti vaikų skurdą ir socialinę atskirtį bei užtikrinti jų prevenciją, taip pat skatinti vaikų gerovę.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, nepaisant ekonomikos augimo, skurstančiųjų procentas nemažėja. Todėl būtina kuo greičiau įveikti vaikų skurdą, kuris turi ilgalaikes arba negrįžtamas pasekmes patiems vaikams bei visuomenei. Skurde užaugę vaikai dažniau ir patys skursta. Todėl labai svarbu pasiekti, kad vaikai, augantys skurdžiose šeimose, nepatektų į skurdo „spąstus“. Jiems turi būti suteiktos galimybės pakilti iš skurdo socialiniais laiptais aukščiau. Visų amžiaus grupių vaikai turėtų nemokamai gauti įtraukų ir kokybišką viešąjį ugdymą ir mokymą. Turime pašalinti uždarus skurdo ratus, sumažinti visuomenės susiskaidymą ir socialinę įtampą.

 
  
MPphoto
 
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης ( NI), γραπτώς. ‒ Ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός των παιδιών των εργατικών λαϊκών οικογενειών που βιώνουν την εξαθλίωσή τους, στερούμενα την πρόσβαση σε βασικά αγαθά, στέγαση, σίτιση, απαραίτητα είδη διατροφής, δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση και υγεία, είναι ο καθρέφτης της βαρβαρότητας του εκμεταλλευτικού καπιταλιστικού συστήματος.

Την αιτία αυτής της εξαθλίωσης αποκρύπτει η έκθεση που στηρίζει την αντιλαϊκή στρατηγική της ΕΕ και του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης που οδηγεί σε νέα αδιέξοδα τις εργατικές λαϊκές οικογένειες.

Η έκθεση επιδιώκει να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα, την καταπολέμηση δηλαδή της παιδικής φτώχειας με τους στόχους της στρατηγικής "Ευρώπης 2020" του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της ΟΝΕ που η υλοποίησή τους προϋποθέτει τη χρεοκοπία των εργαζομένων. Ενδεικτικό είναι ότι η έκθεση κάνει λόγο για "οικονομικά προσιτή και προσβάσιμη εκπαίδευση" απορρίπτοντας το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση για όλα τα παιδιά.

Για τη φτώχεια και την εξαθλίωση υπάρχει ένοχος και έχει όνομα: είναι τα μονοπώλια και η πολιτική προστασίας της κερδοφορίας τους που ακολουθούν πιστά η ΕΕ και οι αστικές κυβερνήσεις. Για αυτό οι λαοί πρέπει να τα ανατρέψουν, προκειμένου να χαράξουν το δρόμο για μια κοινωνία και οικονομία που θα σχεδιάζονται με κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών της εργατικής τάξης και των παιδιών της.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτρης Παπαδάκης ( S&D), γραπτώς. ‒ Υπερψήφισα την έκθεση με θέμα τη μείωση των ανισοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδική φτώχεια. Περισσότερα από ένα στα τέσσερα παιδιά διατρέχουν σήμερα κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ. Στόχος της Ε.Ε. - και επίκεντρο της εν λόγω έκθεσης - είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης των παιδιών και της ευημερίας τους, διαμέσου της καταπολέμησης της φτώχειας και της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσής τους.

Η αξιοπρεπής διαβίωση του ατόμου ιδιαίτερα στους οικονομικούς καιρούς που διέρχονται κράτη-μέλη της Ε.Ε. αποτελεί κορυφαίο στόχο της κοινοτικής πολιτικής. Από τα σημαντικά σημεία της έκθεσης είναι ότι καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη, υπό το φως της αποδυνάμωσης των δημόσιων υπηρεσιών, να θεσπίσουν εγγύηση για τα παιδιά για την οποία θα υπάρχει ειδικό ταμείο, έτσι ώστε κάθε φτωχό παιδί να έχει πρόσβαση σε δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, δωρεάν παιδεία, δωρεάν παιδική μέριμνα, αξιοπρεπή κατοικία και επαρκή διατροφή, στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού ολοκληρωμένου σχεδίου για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας.

Η καθολική εστίαση των πολιτικών μας προς αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, για να μπορέσει να είναι καρποφόρα, δε μπορεί παρά να στοχεύει τη βελτίωση της ποιότητας και των συνθηκών διαβίωσης εκάστης οικογένειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. ‒ UKIP abstained on this non-legislative and non-binding report because we do not oppose actions to tackle the very serious issue regarding child poverty. However, we do oppose calling for any more EU initiatives and interference as the EU is completely undemocratic and the only people that should decide how we tackle child poverty should be our own elected government, not bureaucrats in Brussels. The EU’s own policy on this is a failure, as they have admitted they are very unlikely to hit their own target by 2020 on poverty and social exclusion. Also, if the UK didn’t pay £55 million a day to the EU, we could do so much more to help children who are in poverty. The EU is one of the problems, not the solution.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Ho appreso i dati resi noti da Eurostat sulla gravità della situazione per quanto riguarda la povertà infantile. Ritengo che, in un momento storico come quello che stiamo vivendo, la questione puramente economica o legata allo stile di vita non sia la sola problematica. Rifletto su una più grave conseguenza sociale che la povertà infantile può produrre e mi riferisco a fenomeni di esclusione che possono sfociare in sentimenti di rifiuto nei confronti della società che non ha saputo farsi carico dei problemi di una minoranza. Per questo ritengo che provvedere alla crescita, alla nutrizione, all'educazione e alle prospettive future dell'infanzia sia un beneficio per l'intera società. Accolgo questo testo con grande favore, anche in vista della giornata contro la violenza sulle donne di domani, e voto positivamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Paunova (PPE), in writing. I supported the resolution, which urges Member States to reduce inequality and tackle the pressing situation of child poverty across the EU. As a Bulgarian, whose country ranks 2nd in child poverty level in the EU, I believe it is vital for the country’s future to ensure access to education, health and welfare of all children and their families. There is no doubt that reducing, and even abolishing, child poverty should be on top of our agendas. In September 2015, world leaders adopted a new set of sustainable development goals, which will be followed by all countries, including the 28 EU Member States. We cannot achieve true sustainable development without investing in those who will actually support it – today’s children, everywhere.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Pravo na obrazovanje, zdravstvo, stanovanje, zaštitu, rekreaciju i slobodno vrijeme, uravnoteženu prehranu i skrb u obiteljskom okruženju zajamčeno je Konvencijom UN-a o pravima djeteta. Hrvatska je peta po siromaštvu u EU-u. Roditelji više od 17 000 djece ne mogu priuštiti obrok svojoj djeci u školama. Uspjeli smo ukloniti povijesne kriterije koji su nas sprječavali da sudjelujemo u programu dostave mlijeka u školama te smo tako barem malo ublažili teške posljedice gospodarske krize i siromaštva koja nas pogađa tamo gdje smo najranjiviji – a to su djeca. No, to nije dovoljno! Ni jedno dijete ne smije biti gladno! Siromaštvo u najranijem djetinjstvu ostavlja trajne i neizbrisive posljedice na čovjeka. Dijete je dijete, bez obzira na vjeru, rasu, nacionalnost i sve ono što nas razlikuje. Mnoga djeca nisu u sustavu socijalne pomoći jer njihovi roditelji rade, no za svoj rad mjesecima nisu primili plaću. Moramo se boriti protiv toga. Djeca nisu kriva za odluke odraslih, kao ni za prilike u kojima su se zatekli.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. – Ce rapport Zuber concerne la réduction des inégalités et en particulier la pauvreté infantile. En effet, cette dernière a beaucoup augmenté ces dernières années du fait des politiques d’austérité, de réduction des dépenses de santé et de retraites, mais aussi de la politique libre échangiste de l’UE depuis des décennies, politique qui accroit les inégalités. Rappelons par ailleurs qu’Emmanuel Todd avait prédit l’effondrement du système soviétique en 1976 grâce à ce genre d’indicateurs démographiques mal orientés.

Le Parlement propose donc, bien tardivement, l’arrêt des coupes budgétaires en supprimant le PSC, l’augmentation des dotations au FSE et l’application d’un revenu minimum européen.

Cependant, ce rapport est lacunaire. Il se concentre sur l’enfant, alors qu’il faut aussi s’intéresser à l’environnement dans lequel il vit (dégradation de la situation des parents, voire des grands-parents puisque la solidarité intergénérationnelle joue beaucoup, ce qui plaide pour l’arrêt des coupes dans les pensions de retraite). Par ailleurs, les mesures proposées sont pour la plupart utopistes. Il est totalement incohérent de vouloir accueillir de plus de migrants — et donc de consacrer davantage de crédits à cette gestion — tout en voulant accroitre les crédits pour réduire les inégalités.

J’ai donc décidé de voter contre cette proposition.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Uslijed zabrinjavajućeg rasta globalnog siromaštva, posebice onog dječjeg, uzrokovanog između ostalog i politikama mjera štednje koje su produbile ekonomsku krizu, pojavila se potreba za razvojem konkretnog, dosad nepostojećeg prijedloga koji bi težio reduciranju siromaštva i nejednakosti u EU-u u skladu s ciljevima EU 2020. Stoga je S&D skupina u suradnji s Odborom za zapošljavanje i socijalna pitanja pokrenula inicijativu za donošenje jednog takvog prijedloga. Jedno od temeljnih postulata svake politike ljudskih prava jest da svako dijete mora imati pravo na besplatno obrazovanje, zdravstvenu skrb, smještaj i prikladnu prehranu. Smanjenje dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti mora biti vidljivi i eksplicitni cilj u svim fazama Europskog semestra te bi u svaku Godišnju anketu o rastu trebalo uključiti posebnu sekciju s obvezujućim ciljevima dječje dobrobiti. Potrebno je da Komisija utvrdi poseban fond za garanciju za djecu iz kojega bi se subvencionirale najosnovnije dječje potrebe, i to revizijom višegodišnjeg financijskog okvira sljedeće godine. Taj bi instrument također pomogao i roditeljima te djece da se lakše integriraju u tržište rada i izvuku iz socijalne isključenosti. Države članice i Komisija moraju djecu postaviti kao prioritet u planiranju i implementaciji regionalnih i kohezijskih politika te više ulagati u njihovu dobrobit putem Europskog socijalnog fonda.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ EU, ostvarujući svoja prava i izvršavajući svoje obveze izravno utječe na države članice i europske građane. Nužno je da pitanja kojima se bavi budu orijentirana na sve razine funkcioniranja građanskog društva. Iako su međunarodni odnosi i financijska politika najviše u fokusu javnosti, ne smijemo zaboraviti da svako društvo prije svega čine ljudi. Trenutačno u našem susjedstvu vlada velika migracijska kriza i sad više nego ikada moramo pokazati solidarnost i brigu za potrebite. Zaštita ljudskih prava i osiguranje osnovnih životnih potreba kao što su hrana, voda, siguran smještaj, zdravstvena skrb, obrazovanje smatraju se temeljnim idealima i moramo raditi na tome da budu osigurana svima. Statistike pokazuju da je broj djece kojoj prijeti siromaštvo ili socijalna isključenost porastao za gotovo milijun i sada iznosi 26,5 milijuna djece u 28 država članica. Izvješće pokazuje da produbljivanje društvenih nejednakosti potiče povećanje siromaštva djece i utječe na nastavljanje nepovoljnih životnih okolnosti. Također, posljedice siromaštva i socijalne isključenosti mogu trajati cijeli život i nastaviti se u budućim generacijama. Siromaštvo je univerzalni problem i moramo kvalitetno pristupiti njegovu rješavanju. Slažem se s prijedlozima mjera kolegice Zauber i mislim da povećanje socijalnih naknada, revizija radnog i socijalnog zakonodavstva, osiguranje pristupa obrazovanju i zdravstvenoj skrbi mogu pozitivno odgovoriti na tu situaciju.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Poche (S&D), písemně. ‒ Jako pro sociálního demokrata je pro mě nanejvýš důležité, abychom řešili nejen chudobu samotnou, ale především její příčiny. Velmi zásadní otázkou je pak chudoba dětí. Děti musíme nejen podporovat, do dětí musíme především investovat. Jakákoliv podpora musí být přitom cílená a efektivní. Na úrovni výborů se nám podařilo prosadit do zprávy několik klíčových bodů, jako jsou například investice do bezplatného veřejného vzdělávání, do zajištění bezplatné zdravotní péče nebo do slušného bydlení pro každé dítě. V rámci našich snah o to, aby bylo co nejméně dětí vystaveno chudobě a sociálnímu vyloučení, se musíme především zasadit o větší zabezpečení rodin. Jedním z prvních kroků musí být vytvoření takových pracovně-právních předpisů, které zajistí sociální práva a odpovídající ohodnocení odvedené práce, včetně zákonem stanovené minimální mzdy. Zaměřit se musíme také na postavení žen a mužů, které pečují o děti nebo rodinné příslušníky s postižením a zvláštními potřebami.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ La povertà infantile è purtroppo presente anche in Europa. Nel nostro continente un bambino su quattro sarebbe esposto al rischio della povertà e dell'esclusione sociale. Secondo i dati forniti da Eurostat, nel 2013, 26 milioni di bambini sarebbero stati esposti al rischio di povertà ed esclusione sociale. Si tratta del 27,7% dei cittadini europei con meno di 18 anni. Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino, a tutti i bambini deve essere garantito il diritto all'istruzione, all'assistenza sanitaria, all'alloggio, alla protezione, alla ricreazione e al tempo libero, così come a una dieta equilibrata e a un'educazione familiare. Il progetto di relazione propone una serie di misure per eliminare la povertà e l'esclusione sociale tra i bambini. Pertanto, voto a favore di questa risoluzione, con l'auspicio che gli Stati membri decidano d'intensificare i propri sforzi in materia di lotta contro le disuguaglianze sociali, in particolare contro la povertà infantile.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport car nous devions envoyer un message clair, notamment pour lutter contre la pauvreté des enfants. J'insiste sur le fait que nous devions aussi, à la différence de certains de nos collègues, nous positionner en faveur de la garantie pour les femmes d'un accès aux droits en matière de santé sexuelle et génésique. Il était important de le souligner.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ Segundo a Convenção dos Direitos das Crianças da ONU, todas as crianças devem ter garantidos os direitos à educação, a serviços de saúde, à habitação, à proteção, a participar nas decisões que as afetam, ao lazer e tempo livre, a uma dieta equilibrada e a receber cuidados no meio familiar.

No entanto, mesma na UE, a Convenção está longe de ser integralmente cumprida. Com efeito, os relatórios apontam para um aumento da pobreza infantil na Europa. O presente relatório analisa as causas da pobreza infantil e propõe algumas medidas destinadas a combatê-la. Votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ UKIP abstained on this non-legislative and non-binding report because we do not oppose actions to tackle the very serious issue regarding child poverty. However, we do oppose calling for any more EU initiatives and interference as the EU is completely undemocratic and the only people that should decide how we tackle child poverty should be our own elected government, not bureaucrats in Brussels. The EU’s own policy on this is a failure, as they have admitted they are very unlikely to hit their own target by 2020 on poverty and social exclusion. Also, if the UK didn’t pay £55 million a day to the EU, we could do so much more to help children who are in poverty. The EU is one of the problems, not the solution.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. ‒ La pauvreté infantile progresse inexorablement d'année en année en Europe. Selon les données d'Eurostat de 2013, 26,5 millions d'enfants de l'UE-28 risquent de sombrer dans la pauvreté et l'exclusion sociale et 1,6 million d'enfants sont déjà dans un état de privation matérielle sévère.

C'est intolérable et fort éloigné des droits proclamés par la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfance. Et si les raisons de s'émouvoir sont nombreuses, les moyens pour endiguer ce phénomène sont compliqués à mettre en œuvre dès lors que la manne financière en provenance des autorités publiques est limitée.

Des pistes existent pourtant dans le rapport Zuber pour renforcer les "filets de sécurité" et réduire le nombre de familles avec enfants exposées au risque de pauvreté. Primo, les États membres doivent continuer à garantir un système éducatif et des soins de santé universels, publics, gratuits et de qualité. Deuzio, la Commission européenne et le Parlement européen doivent saisir l'opportunité de révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel pour augmenter les dotations du Fonds social européen et du programme d'aide alimentaire aux plus démunis.

La Commission Juncker donnerait aussi un visage social à son action en lançant une proposition législative de revenu minimum européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté pour la résolution visant à réduire les inégalités, en particulier la pauvreté chez les enfants. Le nombre d'enfants menacés par la pauvreté ou l'exclusion sociale a considérablement augmenté ces dernières années en Europe, atteignant 26,5 millions d'enfants en 2013. Aujourd'hui, plus d'un enfant sur quatre risque de sombrer dans la pauvreté ou l'exclusion dans l'Union. De plus, les inégalités ne cessent de se creuser entre les pays européens, et le pourcentage d'enfants souffrant de malnutrition est en augmentation.

C'est pourquoi nous appelons la Commission et les États membres à fixer des objectifs de réduction de la pauvreté et de l'exclusion sociale, et à mettre en place des plans multidimensionnels pour y parvenir, en accordant une attention particulière aux enfants les plus menacés. L'éducation peut jouer un rôle important dans la réalisation de ces objectifs; il est dès lors important de garantir à tous les enfants l'accès à une éducation publique, ouverte à tous et de qualité à tous les âges, et de lutter contre le décrochage scolaire.

Il convient également d'instaurer une garantie pour l'enfance afin que ces enfants puissent bénéficier de soins de santé gratuits, d'une éducation gratuite, d'un accueil gratuit, d'un logement décent et d'une alimentation adéquate.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ De acordo com a Unicef, entre 2008 e 2013, mais 1,6 milhões de crianças passaram a viver em privação material severa em 30 países da Europa. A pobreza infantil cresce a par com o aumento das desigualdades sociais. Os efeitos negativos da pobreza e exclusão social sobre as crianças prolongam-se por toda a vida.

É nos primeiros anos de vida que se formam as habilidades cognitivas e socioeconómicas, o que significa que as medidas políticas negativas tomadas hoje terão impactos negativos irreversíveis na vida destas pessoas e na sociedade. É uma pobreza relativa que perpetua as desigualdades sociais.

É fundamental que os EM aumentem os montantes e a eficácia dos apoios sociais dirigidos à infância e aos pais e que promovam uma legislação laboral que garanta direitos sociais e segurança às famílias. Os dados são claros no caso português: uma em cada quatro crianças em Portugal vive em agregados com privação material; mais de meio milhão perdeu o direito ao abono de família; o apoio do Estado às famílias é inferior à média da OCDE. Não restam dúvidas de que precisamos de outras políticas para o nosso país e para a União.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor porque considero inaceptable que hoy, en Europa, uno de cada cuatro niños esté en riesgo de pobreza y exclusión social y veinte millones no tengan acceso a una comida caliente al día. Es imperativo que garanticemos que todos los niños y niñas tengan acceso a sanidad, a educación, a una vivienda digna y a una alimentación adecuada.

Por ello los socialistas hemos propuesto establecer una garantía infantil como parte de un plan integrado europeo de lucha contra la pobreza infantil, que englobe además los programas que brindan ayuda y oportunidades a los padres para salir de las situaciones de exclusión social e integrarse en el mercado laboral. En este sentido, lamentamos profundamente que la propuesta no vaya acompañada de un fondo específico para la garantía, puesto que la derecha europea en su totalidad se ha negado a apoyar su creación.

El informe también pide a la Comisión que la lucha contra la pobreza infantil sea una prioridad central del nuevo Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2016, porque invertir en la infancia no es solo invertir en el futuro de la UE, sino que es una cuestión de justicia social.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ En 2013, 26,5 millions d’enfants dans l’UE—28 risquaient de sombrer dans la pauvreté ou l’exclusion sociale. Un chiffre inacceptable compte tenu du niveau de richesse créé sur notre continent.

Afin de mener une politique efficace à cet égard, il est important de garder à l’esprit que la pauvreté des enfants est un phénomène pluridimensionnel qui nécessite donc une réaction pluridimensionnelle. Bien entendu, l’emploi constitue un facteur primordial, mais pas forcément déterminant. Il ne garantit en effet pas toujours la fin de la pauvreté pour les familles des enfants concernés.

Je suis d’avis que pour lutter en faveur de la réduction de la pauvreté des enfants, les États membres doivent consacrer davantage de moyens par l'intermédiaire de leurs politiques de soutien destinées spécifiquement aux enfants, politiques qui doivent notamment être basées sur la prévention.

En ce qui concerne la Commission, la lutte contre la pauvreté doit être prise en compte dans toutes les étapes du processus budgétaire du Semestre européen ainsi que dans les politiques de cohésion. Enfin, la dimension sociale de l’UEM doit intégrer un indicateur spécifique de la pauvreté infantile.

Ce jour, j’ai décidé de voter en faveur du rapport qui reprend les idées exposées ici.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ Tendo por base a convenção dos Direitos das Crianças da ONU, toda e qualquer criança tem o direito à educação, a cuidados de saúde, à habitação, proteção, acesso ao desporto, lazer e cultura, entre outros.

Porém, estes direitos ainda não são cumpridos na sua plenitude em toda a UE. O aumento da pobreza infantil é um facto que, infelizmente, se tem agravado e, como tal, os problemas que precocemente lhe estão associados têm impacto na forma como se desenvolverão as gerações futuras.

Deste modo, subscrevo as medidas constantes do relatório que dizem respeito à necessidade de travar a exposição das crianças à pobreza e exclusão social e as medidas previstas com vista à minimização das consequências deste verdadeiro flagelo social.

Considero ainda que identificar as causas que estão na origem da pobreza infantil e combatê-las eficazmente e sem tréguas, promovendo e assegurando a educação e os mais básicos direitos das crianças na UE, deverão ser desígnios da União e, numa escala mais ampla, desígnios de todos os Governos a nível mundial, pelo que votei favoravelmente este Relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui a pour objectif d'identifier les causes et de proposer certaines mesures afin de réduire les inégalités, en particulier la pauvreté et l'exclusion sociale des enfants.

Ce texte rappelle que, selon la convention de l'ONU relative aux droits de l'enfance, tous les enfants doivent se voir garantir le droit à l'éducation, à la santé, au logement ou encore à la protection. Ces droits fondamentaux ne sont pas garantis dans les faits aux enfants européens. Ainsi, entre 2008 et 2012, on a enregistré au sein de l'Union européenne une augmentation du nombre d'enfants menacés par la pauvreté ou par l'exclusion sociale d'un million.

Devant ce chiffre alarmant, ce projet de rapport propose donc des mesures afin de lutter efficacement contre l'exclusion sociale des enfants: l'augmentation de la quantité, des montants, de l'étendue et de l'efficacité des aides sociales, le développement de politiques sociales préventives et de plans visant à éviter et réduire la pauvreté infantile ou encore l'augmentation des dotations du Fonds social européen. Ces mesures permettraient de s'attaquer efficacement au phénomène grave de la progression de la pauvreté infantile.

L'Union européenne doit agir de toute urgence.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione sulla riduzione delle disuguaglianze con un'attenzione particolare alla povertà infantile, in quanto ritengo fondamentale che l'Unione europea si adoperi al fine di garantire a tutti i bambini il diritto all'istruzione, ai servizi sanitari, all'alloggio, alla protezione, a partecipare alle decisioni che li riguardano, al tempo libero e alle attività ricreative, a una dieta equilibrata e alla crescita all'interno di una famiglia.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (ENF), per iscritto. ‒ Mi sono astenuto in quanto gli obiettivi che il testo si pone sono condivisibili, ma temo non possano essere realizzati insistendo sul fallimentare modello di governance finora adottato.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ El informe es un texto progresista, con un enfoque pluridimensional de la pobreza infantil, para la que se piden soluciones también integrales. Entre otras, se propone que los Estados miembros adopten políticas que promuevan el acceso a una atención sanitaria, unos servicios sociales y una educación universales, públicos, gratuitos y de calidad tanto para los niños como para las familias, al tiempo que garantizan la inclusión cultural, la participación democrática, una alimentación equilibrada y una vivienda adecuada.

En el informe se vincula la situación de pobreza y exclusión social de los niños a la de sus progenitores y se subraya que, para que los niños tengan bienestar y vean salvaguardados sus derechos de infancia, se tienen que tomar medidas que aborden el desempleo, la seguridad en el trabajo, el apoyo familiar o el desarrollo público de las redes socioeducativas. Es importante mencionar que el texto recoge aspectos de género.

El informe no refleja nuestro rechazo del Semestre Europeo o las recomendaciones específicas por país pero, en cualquier caso, su contenido es positivo para la reducción de las desigualdades, con especial atención a la pobreza infantil, por lo que hemos votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), in writing. ‒ I give my full backing to this report and the proposal for a child guarantee scheme. More substantial efforts are needed to break the cycle of poverty, poor nutrition, ill-health and underachievement in education. This cycle perpetuates existing inequalities and the disadvantages suffered by vulnerable groups. Strong EU backing, including funding, for a child guarantee scheme could help to ensure that all children have a decent chance regardless of their background.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), písemně. ‒ Ekonomická krize a s ní spojená úsporná opatření zasáhla všechny vrstvy společnosti. Počet evropských dětí ohrožených chudobou vzrostl o neuvěřitelný 1 milion. Děti postižené chudobou jsou selháním celé společnosti. Problematika chudoby a sociálního vyloučení s dopadem na děti a mládež je zásadní pro budování soudržné společnosti. Prioritou musí být zajištění dostupného vzdělání a zdravotní péče. Návrh zprávy, která se této problematice podrobně věnuje, jsem proto podpořila.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. – He votado a favor de este informe porque sitúa las causas de la pobreza infantil en su auténtico marco estructural y no en el ámbito familiar, como suele ocurrir en las propuestas neoliberales. Se reconoce el papel fundamental del derecho a la salud, la educación y la protección social, además del derecho a un trabajo digno, para luchar contra la pobreza infantil. De esta manera se pone de relieve la necesidad de construir otra sociedad, y no solo de adoptar otras políticas, para acabar con este grave problema social.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing. ‒ I abstained on this vote. I do not wish to see the EU get involved in this area, but I do recognise the importance of ending child poverty.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. ‒ Istnienie znaczących nierówności społecznych stanowi bardzo poważny problem w niemal każdym państwie, nie tylko w Europie, ale na i całym świecie. Ubóstwo, brak dostępu do podstawowej infrastruktury edukacyjnej, medycznej i transportowej sprawiają, że nierówności te powtarzają się z pokolenia na pokolenie, a często ulegają nawet pogłębieniu.

Zgodnie z Konwencją ONZ o prawach dziecka „wszystkie dzieci powinny mieć zagwarantowane prawo do edukacji, ochrony zdrowia, mieszkalnictwa, ochrony, udziału w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą, wypoczynku i czasu wolnego, zbilansowanej diety i opieki ze strony rodziny”. Są to konieczne elementy gwarantujące prawidłowy rozwój kolejnych pokoleń, dlatego też wydatki mające na celu poprawę warunków życia najmłodszych, nawet jeśli niektórym mogą wydawać się kosztowne, stanowią w rzeczywistości najlepszą inwestycję w ich przyszłość.

Zwiększenie przez państwa członkowskie nakładów na walkę z ubóstwem, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy warunków życia i możliwości rozwojowych dzieci, wydaje się koniecznym i pilnym zagadnieniem. Świadczą o tym dostępne analizy, wskazujące, że w okresie 2008–2012 na obszarze UE-27 poziom zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wzrósł z 26,5% do 28%, a badania Eurostatu z roku 2013 szacują, że na terenie UE-28 mieszkało wtedy 26,5 mln dzieci zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report because child poverty in my constituency remains a problem and the Tories continue to be bent on maintaining a situation where poverty needlessly affects young people. Labour MEPs have always championed a better quality of life, especially for the most vulnerable in society. The report calls for a real commitment from Member States to tackle the factors which are causing child poverty and increase the scope of social support for children. It promotes labour laws that guarantee – amongst other things – a statutory adequate minimum wage and collective agreement, which will provide greater security for families and fight precarious employment.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne. ‒ Ako rodičia chceme iste len to najlepšie pre naše deti. Je smutné, ak je detstvo poznačené chudobou a nedostatkom základných vecí. Zároveň však je v kompetencii členských štátov riešiť otázky sociálnej a rodinnej politiky. Z tohto dôvodu som hlasoval v prípade legislatívneho uznesenia Európskeho parlamentu o znižovaní nerovností s osobitným zameraním na chudobu detí proti predloženému návrhu. Úradníci z Bruselu totiž nemôžu určovať, aká má byť výška životnej úrovne slovenských rodín.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ V EÚ žije pod hranicou chudoby 84 miliónov ľudí, čo je približne 16 percent európskej populácie. Veľmi znepokojujúce je to, že viac ako 25 miliónov detí v Európskej únii (EÚ) je ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením, teda jedno dieťa zo štyroch. Mrzí ma, že percento detí, ktoré žije v Európskej únii v chudobe, je vyššie ako percento dospelej populácie žijúcej v chudobe a chudoba detí sa zvyšuje spoločne so sociálnymi nerovnosťami. Myslím si, že je v záujme nás všetkých, aby sa sociálne nerovnosti a negatívny vplyv chudoby a sociálneho vylúčenia na deti neprenášali naprieč generáciám a mali nežiaduci vplyv na život týchto ľudí a na spoločnosť. Aj preto som hlasovala za uznesenie, lebo som presvedčená o tom, že znižovanie nerovností a zaobchádzanie s deťmi v našich vlastných krajinách sa musí stať prioritou pre náš vlastný rozvoj. Správu som podporila aj s ohľadom na dodržiavanie ľudských práv, ktoré sa EÚ a jej členské štáty zaviazali rešpektovať v medzinárodných a európskych zmluvách vrátane Dohovoru OSN o právach dieťaťa. Očakávam, že vďaka prijatým opatreniam sa zlepší politika boja proti detskej chudobe a podarí sa dosiahnuť cieľ stratégie Európa 2020 znížiť počet ľudí ovplyvnených chudobou aspoň o 20 miliónov.

 
  
MPphoto
 
 

  Michaela Šojdrová (PPE), písemně. ‒ Zpráva o snižování nerovností se zvláštním zaměřením na dětskou chudobu nemá sice přímé legislativní dopady, ale je to velmi silný apel na činnost orgánů EU. Jsem ráda, že byla schválena a že jsem mohla jako stínová zpravodajka za PPE přispět k její tvorbě. Jsem ráda, že se nám podařilo ze zprávy vypustit zbytečné byrokratické požadavky na Komisi či vytváření nových úřadů a naopak prosadit důraz na to, že chudoba dětí je závislá na situaci jejich rodičů a rodin, kterým je právě nutné cíleně pomáhat a vytvářet pro ně co nejlepší podmínky.

Náš přístup je také ten, že cestou z chudoby a k lepší perspektivě dětí je zlepšení jejich vzdělání, zejména dokončení středního vzdělání. Kvalitní a dostupné vzdělání je i v této zprávě zdůrazněno jako jeden z hlavních nástrojů pro snížení chudoby. V souvislosti s migrační krizí se zpráva obrací také na členské státy, aby péče o děti migrantů byla zajištěna právě s ohledem na úmluvu o právech dítěte. Jde především o život dětí, ale jde také o boj proti jejich vyloučení – frustraci a následné radikalizaci, což je nyní vrcholně aktuální.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Večina držav članic do zdaj ni posvetila veliko pozornosti uporabi strukturnih sredstev EU v boju proti zaskrbljujočim in še vedno naraščajočim stopnjam revščine med otroci. Evropska komisija je v ta namen pripravila priporočilo "Vlaganje v otroke: prekinimo krog prikrajšanosti". V tem poročilu je predlagala celovit okvir politike za reševanje problemov revščine in spodbujanje njihove dobrobiti na podlagi treh stebrov. Slednji se osredotočajo na dostop do ustreznih sredstev v okviru Evropskega socialnega sklada, na dostop do kakovostnih in vključujočih storitev in na udeležbo otrok v družbi in pri odločanju. EP je že večkrat pozval k izvajanju svežnja o socialnih naložbah in tudi podpira omenjeno priporočilo Komisije. Menim, da je potrebno v boju proti revščini otrok imeti pristop vključevanja vseh generacij, saj se bo le tako lahko prekinil medgeneracijski krog tveganja revščine. Prav tako pa menim, da bi morala EU boju proti revščini otrok nameniti več pozornosti in posledično zagotoviti večjo prepoznavnost. Le tako bo mogoče doseči enega izmed ciljev strategije Evropa 2020, ki se zavzema za znižanje števila revnih za vsaj 20 milijonov. Ker poročilo poleg že napisanega med drugimi vsebuje tudi dobre in konstruktivne predloge Komisije za primeren boj proti revščini otrok, sem slednje na glasovanju podprl

 
  
MPphoto
 
 

  Renato Soru (S&D), per iscritto. ‒ In materia di povertà infantile, assistiamo oggi a un divario drammatico tra i diritti sanciti a livello internazionale e la realtà. Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del bambino, infatti, i bambini dovrebbero avere accesso all'educazione, alle cure mediche, a un'abitazione, a delle attività ricreative e anche a un'alimentazione equilibrata. Tuttavia, allarmanti dati Eurostat mostrano che più di un bambino su quattro (26 milioni di giovani cittadini europei, quasi il 30% della popolazione sotto i 18 anni) sarebbe esposto al rischio della povertà e dell'esclusione sociale, un disagio che è aumentato in seguito alla crisi economica.

Per questo ho espresso voto favorevole sulla risoluzione che chiede agli Stati membri di impegnarsi maggiormente per ridurre le disuguaglianze sociali e di stabilire la lotta alla povertà infantile come priorità. A tal fine, sostengo la proposta secondo cui gli Stati membri debbano intensificare gli sforzi per migliorare le condizioni di vita dei bambini e creare una garanzia per l'infanzia che assicuri loro l'accesso all'educazione pubblica, gratuita, aperta a tutti e a tutte le età. Poiché non esiste migliore investimento in una società di quello nell'infanzia, questa garanzia dovrebbe essere considerata come uno strumento chiave per la stabilità e prosperità dell'Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Starbatty (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe gegen den nichtlegislativen Initiativbericht der Kollegin Zuber über die Verringerung von Ungleichheit mit besonderem Schwerpunkt auf Kinderarmut gestimmt, da der Bericht – trotz manch guter Ansätze – in vielen Bereichen klar über sein Ziel hinausschießt, die Rechte der Eltern missachtet und die Subsidiarität verletzt. Ich unterstütze uneingeschränkt die Rechte der Kinder, bin aber mindestens genauso überzeugt davon, dass dies auf den jeweils zuständigen politischen Ebenen geschehen muss. Dem inhaltsleeren Vorschlag der S&D-Fraktion zur Schaffung einer „Europäischen Kindergarantie“ erteile ich auch deshalb eine klare Absage. Kinder brauchen Taten, keine Worthülsen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Naším spoločným záujmom je vytvoriť také podmienky, aby každé dieťa malo rovnakú šancu uplatniť sa v živote podľa vlastných schopností a predstáv. Za spôsob ako to dosiahnuť by však mali byť zodpovedné primárne vlády členských štátov, nie európske inštitúcie.

 
  
MPphoto
 
 

  Helga Stevens (ECR), schriftelijk. ‒ De N-VA delegatie onthield zich bij de stemming over dit verslag. Het uitbannen van kinderarmoede moet voor N-VA een prioriteit zijn. Het is echter aan de lidstaten te bepalen hoe doelstellingen inzake armoedebestrijding moeten worden bereikt. Het voorliggend verslag respecteert onvoldoende de bevoegdheidsverdeling tussen de EU en de lidstaten. Het is met name ook belangrijk dat lidstaten beleidsautonomie behouden inzake de inrichting van hun sociale zekerheidssystemen en dat ingezet kan blijven worden op een beleid ter bestrijding van (kinder)armoede. De N-VA delegatie benadrukt evenwel de positieve rol die de EU kan spelen bij het aankaarten van de armoedeproblematiek en het aansporen en ondersteunen van de lidstaten, bijvoorbeeld door het faciliteren van de uitwisseling van 'goede praktijken'.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Podržavam ovo izvješće jer smatram da u 21. stoljeću svako dijete bez obzira na svoje podrijetlo, vjeru ili nacionalnost ima pravo na zdravstvenu njegu, obrazovanje, dom, zaštitu i vrijeme za igru. Danas u EU-u nemaju sva djeca to pravo. Mnogobrojna djeca u Europskoj uniji danas nemaju ni redovite dnevne obroke, a kamoli kvalitetno obrazovanje. Određeni broj djece je segregiran od većinske zajednice te im je onemogućena socijalna interakcija s drugom djecom. Smatram da Europska unija kao predvodnica ideje o jednakosti svih bez obzira na bilo kakve razlike ili hendikepe mora omogućiti svim svojim građanima jednaka prava, a posebno najranjivijim skupinama u koje spadaju i djeca.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report as child poverty in my constituency remains a problem and the Tories continue to be bent on maintaining a situation where poverty needlessly affects young people. Labour MEPs have always championed a better quality of life, especially for the most vulnerable in society. The report calls for a real commitment from Member States to tackle the factors which are causing child poverty and increase the scope of social support for children. It promotes labour laws that guarantee – amongst other things – a statutory adequate minimum wage and collective agreement, which will provide greater security for families and fight precarious employment.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Svoj djeci treba biti zajamčeno pravo na obrazovanje, zdravstvene usluge, smještaj, zaštitu, sudjelovanje u odlukama koje na njih utječu, razonodu i slobodno vrijeme, uravnoteženu prehranu i skrb u obiteljskom okruženju. Ključne usluge koje najčešće omogućuju lokalne i regionalne vlasti uključuju zdravstvo, obrazovanje, podršku roditeljima i obiteljima, smještaj i zaštitu. Zemlje članice su pozvane da implementiraju uvođenje univerzalne socijalne pomoći za djecu, kao što je pružanje subvencioniranih ili besplatnih obroka, osobito za onu ugroženu i siromašnu. Donošenje aktivne mjere za zapošljavanje u sklopu sveobuhvatnih strategija i politika potrebno je kako bi se podržao pristup roditelja kvalitetnim radnim mjestima i primjerenom dohotku te pristup visokokvalitetnim javnim uslugama (osobito u području skrbi za djecu, obrazovanja, zdravlja, smještaja i aktivnosti u slobodno vrijeme).

Ovo izvješće podržavam jer smatram da je borbi protiv siromaštva djece potrebno dati veću političku vidljivost na najvišoj političkoj razini EU-a. Posljedice siromaštva i socijalne isključenosti djece mogu trajati cijeli život, te se prenose iz generacije u generaciju.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Sulík (ECR), písomne. ‒ Návrh som nepodporil. Aj keď nerovnosť, obzvlášť u detí, môže byť problémom, mnohé odporúčania predstavené v návrhu v konečnom dôsledku zvyšujú chudobu a ubližujú najmä tým, ktorých majú chrániť. Ide najmä o dôraz na zvyšovanie minimálnej mzdy, rôznych sociálnych benefitov a podobne.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za poročilo o zmanjšanju neenakosti s posebnim poudarkom na revščini otrok.

Kot družba smo odgovorni za dobrobit otrok in na vseh nas je, da v polnosti uresničujemo Konvencijo o otrokovih pravicah, ki v središče postavlja interes, zaščito in pravice otrok.

Države podpisnice smo dolžne poskrbeti, da je sleherni otrok zaščiten pred vsemi oblikami nasilja, zlorab, zanemarjanja, krutega ravnanja in izkoriščanja.

Najučinkovitejša rešitev za zmanjšanje naraščajoče revščine otrok je v razvoju gospodarstva, dvigu gospodarske rasti in v odpravljanju brezposelnosti.

Gospodarska kriza namreč vpliva na naraščanje revščine pri otrocih ter na uveljavljanje pravic, ki jih imajo otroci v skladu s Konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Svoboda (PPE), písemně. ‒ Hlasoval jsem pro přijetí zprávy o snižování nerovností se zvláštním zaměřením na dětskou chudobu, jelikož se domnívám, že je třeba na toto téma upozornit. Dle statistik Eurostatu či OECD roste v posledních letech počet dětí, které jsou ohroženy chudobou. Jsem toho názoru, že s dětskou chudobou je třeba bojovat především adekvátní prorodinnou politikou, nicméně je jasné, že bohužel ani ideální prorodinná politika není stoprocentní zárukou pro vyloučení chudoby ze života dětí. Těmto dětem (rodinám) je poté potřeba nabídnout pomocnou ruku a zvýšit tak šanci na jejich zdravý vývoj a budoucí plnohodnotné zapojení do společnosti. Tato zpráva má tedy za cíl upozornit na aktuální situaci, přičemž v řadě bodů apeluje na jednotlivé členské státy, což je zcela v souladu s principem subsidiarity, která by se v těchto otázkách měla uplatňovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η μείωση των ανισοτήτων, ιδιαίτερα όταν εστιάζεται στην παιδική φτώχεια αποτελεί ένα πολύ ευαίσθητο θέμα για μας ως Αριστερά. Πολύ περισσότερο όταν η συγκεκριμένη έκθεση υπογραμμίζει τη διασύνδεση των πολιτικών ανακατανομής του πλούτου, την αποτελεσματικότητα εισοδηματικής στήριξης που δίνει η κυβέρνηση, την εργασιακή πολιτική και την κατάσταση των γονέων στην αγορά εργασίας ως κύριους παράγοντες προαγωγής ή καταπολέμησης της φτώχειας.

Η έκθεση, αντανακλώντας εν πολλοίς θέσεις της Αριστεράς, συνιστά στα κράτη μέλη να δεσμευτούν πραγματικά να αναπτύξουν πολιτικές για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας που να εστιάζουν στην εξάλειψη των παραγόντων που επηρεάζουν την παιδική φτώχεια, όπως αυτοί αναφέρθηκαν πιο πάνω. Τους ζητά επίσης: να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα, την ποσότητα, τα ποσά και την εμβέλεια της κοινωνικής στήριξης που απευθύνεται ειδικά στα παιδιά, αλλά και στους γονείς που είναι άνεργοι. Να καταπολεμήσουν το φαινόμενο των εργαζόμενων φτωχών (μέσω επιδομάτων ανεργίας και επαρκές ελάχιστο εισόδημα). Να προωθήσουν εργατική νομοθεσία που να εξασφαλίζει κοινωνικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου επαρκούς νόμιμου κατώτατου μισθού σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές και τις συλλογικές συμβάσεις, και η οποία να παρέχει μεγαλύτερη ασφάλιση για τις οικογένειες και να καταπολεμά την επισφαλή απασχόληση, προάγοντας ταυτόχρονα την εργασία με επαρκή κοινωνικά δικαιώματα.

Για τους πιο πάνω λόγους υπερψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ A jelentés kiemeli, hogy minden gyermek számára biztosítani kell a jogot az oktatáshoz, az egészségügyi szolgáltatásokhoz, a lakhatáshoz, a védelemhez, az őket érintő döntésekben való részvételhez, a szabadidős tevékenységekhez és a szabad időhöz, a kiegyensúlyozott étrendhez és ahhoz, hogy családban nevelkedjen (gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény). Az EU-ban azonban messze nem kielégítő az egyezményben foglaltak teljesítése. Éppen ezért támogattam a jelentést, mivel Európában nő a gyermekszegénység.

Ezen belül sajnálatos, hogy Magyarországon a kormányzat a megoldások helyett inkább eltörölte a szegényéggel kapcsolatos statisztikai mutatókat, holott köztudott, hogy már mintegy 4 millió ember él a létminimum alatt és több mint félmillióra nőtt az éhező gyermekek száma. Sajnos a magyar kormányzat nem veszi figyelembe azt, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek generációkon át újratermelik a hátrányokat, továbbá a szegénység és a társadalmi kirekesztettség gyermekekre gyakorolt negatív hatásai egy életen át tarthatnak. Az Európai Parlament szavazatával kinyilvánította, hogy alapvető fontosságú az, hogy a tagállamok növeljék a kifejezetten a gyermekeknek és a szülőknek szóló támogatások mennyiségét, összegét, hatókörét és hatékonyságát (például a munkanélküli segélyek vagy kiterjesztett szülői jogok). Úgy vélem, hogy a minőségi munkahely teremtése és a minimálbér növelése direkt- és indirekt módon megoldás lehet az egyenlőtlenségek megszűntetésére.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Szejnfeld (PPE), na piśmie. ‒ Strategia „Europa 2020” zakłada zmniejszenie liczby osób dotkniętych ubóstwem o co najmniej 20 mln do roku 2020. Ze względu na bardzo ambitny charakter niezbędne jest podejmowanie działań na wszystkich szczeblach: unijnym, krajowym i regionalnym, by z tym problemem walczyć jak najskuteczniej. Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego wskazuje, że konieczne jest zwracanie większej uwagi na wykorzystanie funduszy strukturalnych w celu zwalczania alarmujących i ciągle rosnących wskaźników ubóstwa wśród dzieci w Europie.

Parlament w swoim sprawozdaniu kładzie również nacisk na zapewnienie przez państwa członkowskie bezpłatnej i powszechnej edukacji, opieki zdrowotnej i zabezpieczeń społecznych dla najuboższych. Uważam, że ten dokument we właściwy sposób akcentuje problemy i stojące przed nami wyzwania, dlatego też zdecydowałem się zagłosować za jego przyjęciem.

 
  
MPphoto
 
 

  Dario Tamburrano (EFDD), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa relazione che espone in maniera molto chiara gli aspetti da affrontare per ridurre le diseguaglianze, con particolare attenzione alla povertà infantile che cresce di pari passo con l'aumento delle disuguaglianze sociali. È noto che i paesi con livelli più alti di disuguaglianza sociale hanno anche maggiori probabilità di avere livelli più alti di povertà e di esclusione sociale infantile. Nella relazione si sottolineano, tra le altre cose, la necessità di: 1) tutelare maggiormente le famiglie a basso reddito; 2) offrire un sostegno sociale specifico per i genitori disoccupati e per i genitori lavoratori indigenti, ad esempio tramite un reddito minimo adeguato; 3) superare gli ostacoli finanziari, amministrativi e di altra natura per l'istruzione dei bambini appartenenti a gruppi emarginati; 4) incrementare la spesa pubblica per il raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla povertà infantile.

È di fondamentale importanza aiutare le famiglie a basso reddito che sono a rischio povertà, poiché la povertà infantile discende direttamente dalle condizioni economiche e sociali del nucleo famigliare di riferimento. Abbiamo il dovere morale di assicurare a tutti i bambini le migliori condizioni possibili entro le quali possano sviluppare al meglio le proprie competenze socio-cognitive.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Tapardel (S&D), în scris. ‒ Am fost obișnuiți să tratăm problema sărăciei la nivel național, regional și local. E adevărat că autoritățile locale se află în avangarda combaterii sărăciei în rândul populației, însă ar trebui acordată o mai mare vizibilitate politică acestei situații la nivelul Uniunii, mai ales când la rădăcina problemei se află inegalitățile sociale.

Din păcate, copiii sunt segmentul de populație cu cel mai mare risc de sărăcie în 19 state membre. Statisticile sunt îngrijorătoare: în ciuda angajamentelor asumate de către statele membre, mai mult de unul din patru copii trăiesc acum la limita sărăciei sau a excluziunii sociale în întreaga Uniune.

Conform Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, tuturor copiilor ar trebui să li se garanteze dreptul la educație, servicii de asistență medicală, locuință și protecție.

Raportul pe care l-am votat astăzi vizează măsuri de atenuare a sărăciei în rândul copiilor, în special crearea unei garanții și a unui fond pentru a oferi în mod gratuit accesul la asistență medicală, la învățământ, îngrijire și a îmbunătăți oportunitățile pe piața muncii pentru părinți, cu precădere pentru femei.

Personal, sunt o susținătoare a unei mai bunei integrări a femeilor pe piața muncii și am lansat un număr de acțiuni în acest sens.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ Nous avons voté cette semaine un texte tirant la sonnette d’alarme sur la pauvreté des enfants en Europe. Les chiffres sont sans appel: un enfant européen sur quatre est près de sombrer dans l’exclusion sociale et la pauvreté. Précarité, malnutrition, non accès aux soins: la pauvreté infantile s’installe durablement dans nos pays.

Une proportion de 27,7% des jeunes, soit 26 millions d’enfants européens se trouvent au bord du gouffre, victimes d’une politique d’austérité trop souvent aveugle et inhumaine, et de politiques nationales qui ne sont plus assez sociales.

Par son vote aujourd’hui, le Parlement européen tire la sonnette d’alarme et fait la lumière sur ces chiffres dramatiques.

Il appartient à la Commission européenne et aux États membres de mettre en place les outils d’une politique nettement plus solidaire que celle en vigueur à l’heure actuelle afin de ne pas condamner le futur de la jeunesse européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I supported this report, which underlines that a better use of structural funds can be used to fight child poverty in Europe. Over the past years, child poverty has dramatically increased and more than one child out of four is at risk of poverty and social exclusion, which covers monetary poverty, material deprivation and low work intensity.

This report, among other things, encourages Member States and the Commission to agree on EU standards and establish a methodology for determining the cost of raising a child. Resources to prevent and fight child poverty should also be found jointly. For this reason and with respect for the principle of subsidiarity, I opposed those provisions which imposed on Member States a specific solution on national competences, for instance the provision on providing free healthcare.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabelle Thomas (S&D), par écrit. ‒ Les politiques d'austérité ont renforcé les effets de la crise. Nous avons assisté à un accroissement de la pauvreté en Europe. Elle frappe durement les enfants, qui subissent de plein fouet les conséquences de l'affaiblissement de l'État-providence au nom de l'orthodoxie budgétaire et de la sacro-sainte règle des 3 %.

Le rapport Zuber propose que soit inscrit dans les priorités politiques de l'Union européenne l'objectif de réduction des inégalités et de lutte contre la pauvreté des enfants. Nous insistons également sur la nécessité d'une éducation gratuite et de qualité, qui doit être accessible à tous. Enfin, nous proposons que soit créée une garantie pour les enfants qui permettrait d'assurer une éducation gratuite, des soins de santé remboursés, un logement digne et une nutrition adaptée aux enfants, tout en permettant à leurs parents de trouver un emploi décent pour cesser d'être mis au ban de la société.

Alors que la Commission reste inerte, nous voulons l'obliger à proposer une législation. Face à l'urgence et à la détresse sociale vécue par de nombreuses familles européennes, nous ne pouvons rester les bras croisés, il faut agir et poser enfin les bases d'une Europe sociale en actes.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrizia Toia (S&D), per iscritto. ‒ Più di 26 milioni di bambini nei 28 paesi dell'Unione europea sono a rischio povertà o esclusione sociale. Queste cifre sono inaccettabili. Ritengo essenziale inserire la lotta alla povertà infantile tra gli obiettivi specifici dell'agenda Europa 2020. Occorrono maggiori investimenti per la protezione sociale, la sanità, l'istruzione e gli alloggi sociali. Oltre alla costituzione, come chiesto dal gruppo S&D, di fondi di "garanzia infantile", non possiamo continuare a restare inermi di fronte a milioni di minori, in tutta Europa, che vivono in situazioni di disagio, che si acuiscono a causa della crisi in atto. Chiediamo con decisione alla Commissione europea e agli Stati membri di fare di più per garantire servizi di base alle famiglie e combattere in maniera ferma la povertà infantile anche prevedendo risorse ad hoc.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdemar Tomaševski (ECR), raštu. ‒ Vienareikšmiškai remiu Europos Parlamento narės I. C. Zuber ataskaitą dėl kelių priežasčių. Visos esančios ataskaitos nurodo į suintensyvėjusį vaikų skurdą Europoje. 2008–2012 metais Europoje buvo pastebėtas vaikų, kuriems gresia skurdas ar socialinė atskirtis, skaičiaus padidėjimas beveik milijonu. Dramatiška yra tai, kad procentas vaikų, gyvenančių visiškame ir ilgalaikiame skurde (daugiau nei 3 metai) auga. Socialinės nelygybės kartojasi iš kartos į kartą, o neigiamas skurdo ir socialinės atskirties poveikis vaikams gali trukti visa jų gyvenimą, nes per pirmuosius vaiko gyvenimo metus yra išsilavinami pažintiniai ir socioekonominiai gebėjimai, o tai reškia, kad nepalankūs šiandienos politiniai veiksmai turės neigiamų pasekmių šių žmonių ir visos visuomenės gyvenime. Todėl reikėtų skatinti valstybes nares daugiau investuoti į veiksmus, kuriais siekiama kovoti su vaikų skurdu. Turėtume tai padaryti atsižvelgiant į krikščioniškąsias Europos šaknis.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Ovo izvješće Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja, kao i prijašnja izvješća na vlastitu inicijativu zastupnice Zuber već standardno grubo i nepotrebno zadiru u kompetencije pojedinačnih država članica Unije.

Izvješće sadrži brojne plemenite i univerzalne ciljeve kojima dajem beskompromisnu i punu podršku; kao što su povećanje efikasne socijalne potpore, poziv na kreiranje proaktivnih i preventivnih politika usmjerenih na djecu i roditelje, garantiranje univerzalne dostupnosti zdravstvene njege djeci, institucionalizaciju djece kao zadnje moguće sredstvo, prelazak iz institucija u obiteljsko te zajednicom vođeno okruženje itd.

Međutim, ne mogu se složiti s dijelovima izvješća koji su neproporcionalni cilju koji se želi postići, istodobno s namjerom kršeći princip supsidijarnosti na kojemu se temelji zakonodavstvo Europske unije. Tvrdnje po kojima smanjenje minimalnih nacionalnih neto plaća te smanjenje socijalnih davanja pridonosi porastu siromaštva i socijalne isključenosti, preporuke da države članice na sebe preuzmu zakonsku obvezu garantiranja naknada za nezaposlene te minimalnih primanja roditeljima, ponovni poziv na promoviranje rodne ideologije putem poziva na garantiranje univerzalne, javne, besplatne i kvalitetne zdravstvene njege u segmentu seksualnih i reproduktivnih prava te još brojnim sličnim pozivima.

Ovakve pozive držim skandaloznim i destruktivnim zadiranjem u isključive kompetencije pojedinačnih država članica Unije.

Stoga sam glasovala suzdržano.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Poročilo o zmanjševanju neenakosti s posebnim poudarkom na revščini otrok sem podprla, ker je revščina otrok zelo velik problem, saj kar vsak četrti otrok v Evropski uniji živi na pragu revščine ali socialne izključenosti. Menim, da bi morali imeti vsi otroci pravico do izobraževanja, zdravstvenega varstva in odraščanja v normalnem in varnem družinskem okolju. Prav tako ne smemo dopustiti, da se na račun varčevalnih ukrepov, ki so sicer nujni, poglablja revščina med otroci.

 
  
MPphoto
 
 

  Yana Toom (ALDE), in writing. ‒ In recent years in Europe the number of children at risk of poverty or social exclusion as well as children living in absolute and long-term poverty has increased. In Estonia, the percentage of children who cannot eat meat, chicken or fish two days running has doubled since 2008. The right to free and universal education, health and social security systems is crucial for the efficient fight against child’s poverty. The Commission should make tackling the early school leaving rate an explicit priority.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ El informe es un texto progresista, con un enfoque pluridimensional de la pobreza infantil, para la que se piden soluciones también integrales. Entre otras, se propone que los Estados miembros adopten políticas que promuevan el acceso a una atención sanitaria, unos servicios sociales y una educación universales, públicos, gratuitos y de calidad tanto para los niños como para las familias, al tiempo que garantizan la inclusión cultural, la participación democrática, una alimentación equilibrada y una vivienda adecuada.

En el informe se vincula la situación de pobreza y exclusión social de los niños a la de sus progenitores y se subraya que, para que los niños tengan bienestar y vean salvaguardados sus derechos de infancia, se tienen que tomar medidas que aborden el desempleo, la seguridad en el trabajo, el apoyo familiar o el desarrollo público de las redes socioeducativas. Es importante mencionar que el texto recoge aspectos de género.

El informe no refleja nuestro rechazo del Semestre Europeo o las recomendaciones específicas por país pero, en cualquier caso, su contenido es positivo para la reducción de las desigualdades, con especial atención a la pobreza infantil, por lo que hemos votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. ‒ All measures taken by the European Union institutions and Member States to improve the lives of the most vulnerable, especially young people, will have my support.

It would be good to see which policies are being applied in the countries with less childhood poverty to serve as an example to other European countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ La pauvreté infantile a beaucoup progressé ces dernières années en Europe, en raison de l’augmentation des inégalités sociales, et des mesures d’austérités suivies par les États membres. Les catégories sociales les plus touchées sont les familles monoparentales, les chômeurs, les migrants, tandis que les pays méditerranéens sont les plus concernés par ce phénomène statistique.

1. L’ensemble des droits est couvert dans cette proposition, mais en se concentrant sur l’enfant, on oublie parfois l’environnement et la famille, qui devraient pourtant retenir davantage l’attention.

2. Les mesures politiques proposées sont irréalistes en période de crise structurelle aggravée par une pression migratoire totalement incontrôlée.

3. En revanche, assurer une meilleure protection sociale aux familles les plus vulnérables doit répondre à des critères objectifs, et les protéger des abus des institutions financières s’impose comme une évidence.

Ce texte est aberrant et on y retrouve encore la funeste théorie du genre.

Je vote CONTRE.

 
  
MPphoto
 
 

  Mihai Ţurcanu (PPE), în scris. ‒ 27,7 % dintre copiii europeni sunt expuși riscului de sărăcie și excluziune socială, iar acest fapt va avea consecințe pentru ei pe tot parcursul vieții.

Din păcate, ponderea cea mai mare a copiilor care trăiesc în sărăcie este în România (51 %), urmată de Bulgaria (45,2 %) și Ungaria (41,4 %). Procentul cel mai mic se înregistrează în țările scandinave, situația cea mai bună fiind în Danemarca (14,5 %).

Având în vedere faptul că această situație, agravată în anii crizei economice, afectează grav drepturile elementare ale copiilor și are impact sever în timp în materie de ocupare a forței de muncă și de integrare socială, consider că se impun de urgență măsuri eficiente și coordonate de reducere a decalajelor între statele membre și pe acest plan atât de sensibil.

Am votat în favoarea raportului referitor la reducerea inegalităților, în special a sărăciei în rândul copiilor, pentru că este nevoie de ameliorarea strategiei la nivel european prin garantarea accesului la un învățământ public gratuit și de calitate pentru copiii de toate vârstele, furnizarea de materiale școlare de bază, de mese nutritive si transport școlar necesar pentru copiii defavorizați, pentru a favoriza frecventarea școlii.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ Minden jelentés azt jelzi, hogy Európában nő a gyermekszegénység. 2008 és 2012 között a szegénység vagy a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett gyermekek száma majdnem egymillióval nőtt Európában; 2013-ban az Eurostat adatai szerint az EU28-ban 26,5 millió gyermeket fenyegetett a szegénység és a társadalmi kirekesztés. Magyarországon a gyermekek 41,4 százaléka, majd minden második gyermek kénytelen szegénységben élni. Ez is bizonyítja, hogy az elmúlt években tragikus szociális krízis alakult ki a magyar társadalomban. Háromszázezer gyermek él rendkívül rossz táplálkozási körülmények között, ötven-hatvanezer gyermek pedig nem jut mindennap rendes táplálékhoz. Európai demokrataként csakis támogatni tudok minden olyan kezdeményezést, amely a gyermekszegénység felszámolását tűzi ki célként. Igennel voksoltam.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ El informe es un texto progresista, con un enfoque pluridimensional de la pobreza infantil, para la que se piden soluciones también integrales. Entre otras, se propone que los Estados miembros adopten políticas que promuevan el acceso a una atención sanitaria, unos servicios sociales y una educación universales, públicos, gratuitos y de calidad tanto para los niños como para las familias, al tiempo que garantizan la inclusión cultural, la participación democrática, una alimentación equilibrada y una vivienda adecuada.

En el informe se vincula la situación de pobreza y exclusión social de los niños a la de sus progenitores y se subraya que, para que los niños tengan bienestar y vean salvaguardados sus derechos de infancia, se tienen que tomar medidas que aborden el desempleo, la seguridad en el trabajo, el apoyo familiar o el desarrollo público de las redes socioeducativas. Es importante mencionar que el texto recoge aspectos de género.

El informe no refleja nuestro rechazo del Semestre Europeo o las recomendaciones específicas por país pero, en cualquier caso, su contenido es positivo para la reducción de las desigualdades, con especial atención a la pobreza infantil, por lo que hemos votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. – Vaikų skurdas didėja kartu su socialinės nelygybės didėjimu. Dėl socialinės nelygybės nepalanki socialinė padėtis perduodama iš kartos į kartą, o neigiamas skurdo ir socialinės atskirties poveikis vaikams gali trukti visą gyvenimą, nes vaikai ankstyvuoju gyvenimo etapu formuoja savo pažintinius ir ekonominius bei socialinius įgūdžius, o tai reiškia, kad neigiamos politikos priemonės, kurių imamasi šiandien, turės negrįžtamą neigiamą poveikį šių asmenų gyvenimui ir visuomenei. Skurdas yra daugiamatis ir turi būti suprantamas ne tik kaip nesugebėjimas patenkinti pagrindinių vaiko poreikių, pavyzdžiui, maisto, drabužių ir būsto, bet ir nepakankamos galimybės gauti švietimo ir kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugas bei negalėjimas dalyvauti sporto, kultūros ir kitoje laisvalaikio veikloje.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the resolution on reducing inequalities with a special focus on child poverty. This topic is extremely important and the resolution acknowledges a lot that has been already said at the UN level, about guaranteeing to all children the right to education, healthcare services, housing, protection, participation in decisions that affect them, leisure and free time, a balanced diet and the receipt of care in a family environment. But it is still necessary that EU countries also make children a priority in their policies. It is crucial that Member States guarantee that all children have access to free, inclusive and quality public education at any age and that Member States make a real commitment to developing policies to fight child poverty that focus on correcting child poverty factors and increase the effectiveness, quantity, amounts and scope of the social support specifically directed at children, but also at parents who are unemployed and the phenomenon of the working poor (such as unemployment benefits and adequate minimum income) and to promote labour laws that guarantee social rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Hablamos de un informe que se centra en las causas de la pobreza infantil y en cómo combatirlas, prestando especial atención a la educación y a los derechos del niño y pidiendo el desarrollo de indicadores que midan de mejor modo la pobreza, la exclusión social y la discriminación para poder lograr una mejor comprensión de estos fenómenos. Por ello considero necesario votar a favor de dicho informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Valenciano (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor porque considero inaceptable que hoy, en Europa, uno de cada cuatro niños esté en riesgo de pobreza y exclusión social y veinte millones no tengan acceso a una comida caliente al día. Es imperativo que garanticemos que todos los niños y niñas tengan acceso a sanidad, a educación, a una vivienda digna y a una alimentación adecuada.

Por ello los socialistas hemos propuesto establecer una garantía infantil como parte de un plan integrado europeo de lucha contra la pobreza infantil, que englobe además los programas que brindan ayuda y oportunidades a los padres para salir de las situaciones de exclusión social e integrarse en el mercado laboral. En este sentido, lamentamos profundamente que la propuesta no vaya acompañada de un fondo específico para la garantía, puesto que la derecha europea en su totalidad se ha negado a apoyar su creación.

El informe también pide a la Comisión que la lucha contra la pobreza infantil sea una prioridad central del nuevo Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2016, porque invertir en la infancia no es solo invertir en el futuro de la UE, sino que es una cuestión de justicia social.

 
  
MPphoto
 
 

  Bodil Valero (Verts/ALE), skriftlig. Alla barn skall ha tillgång till hälso- och sjukvård, utbildning och barnomsorg, men hur detta organiseras budgetmässigt i EU:s olika medlemsstater ser olika ut. I Sverige berör detta t.ex. framförallt kommunala och regionala budgetar. Medlemsländerna bör även framöver ha rätt att utforma detta enligt sina system och därför röstar jag nej till att alla medlemsstater skall tilldela en specifik budgetpost för denna fråga.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque sitúa las causas de la pobreza infantil en su auténtico marco estructural y no en el ámbito familiar, como suele ocurrir en las propuestas neoliberales. Se reconoce el papel fundamental del derecho a la salud, la educación y la protección social, además del derecho a un trabajo digno, para luchar contra la pobreza infantil. De esta manera se pone de relieve la necesidad de construir otra sociedad, y no solo de adoptar otras políticas, para acabar con este grave problema social.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report because child poverty remains a key problem in Wales and the UK more generally as 28 per cent of children across the country grow up in relative poverty. However, this problem exists across the EU and needs to be tackled. I therefore welcome a report at a European level, particularly as the Tories continue to maintain a situation where poverty needlessly affects young people across the UK. Labour MEPs have always championed a better quality of life for all, but especially for the most vulnerable in society our society. Children need to grow up in an environment where they are giving a decent chance in life. This report calls for a real commitment from Member States to tackle the factors which are causing child poverty and increase the scope of social support for children. It promotes labour laws that guarantee – amongst other things – a statutory adequate minimum wage and collective agreement, which will provide greater security for families and fight precarious employment.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik stemde voor het verslag omdat we de laatste jaren in Europa een stijging van het aantal kinderen in structurele armoede hebben vastgesteld. Dit verslag onderstreept dat we allen dringend meer moeten doen tegen kinderarmoede.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. ‒ Ce rapport de ma collègue portugaise du PCP constate la progression de la pauvreté infantile en Europe. Ainsi, entre 2008 et 2012, le nombre d'enfants menacés par la pauvreté ou l'exclusion sociale a augmenté d'environ un million, atteignant 26,5 millions d'enfants.

La pauvreté infantile croît parallèlement aux inégalités sociales et les pays ayant les niveaux d'inégalités sociales les plus élevés sont ceux qui affichent les taux de pauvreté infantile les plus importants.

Les politiques de répartition des richesses et la politique de l'emploi, bien mises à mal ces dernières années par les politiques d'austérité au bénéfice de la réduction des déficits budgétaires et de la dette, sont des outils majeurs d'intervention pour faire changer les choses à terme.

Il faut développer les aides sociales en faveur des enfants et de leurs parents (allocations de chômage par exemple), promouvoir des législations garantissant les droits sociaux et la sécurité des ménages ou encore intégrer dans les budgets nationaux des dépenses destinées à lutter contre la pauvreté infantile.

Sans révision des règles européennes, ce rapport restera lettre morte. Je vote néanmoins pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Estima-se que mil milhões de crianças vivam em zonas afetadas por conflitos; um quarto dessas crianças tem menos de cinco anos e é-lhes negado o direito à educação. São números da ONU. Estima-se ainda que 65 milhões de crianças sejam afetadas por situações de emergência e de crises prolongadas e que aproximadamente 37 milhões de crianças em idade para frequentar o ensino primário e baixo secundário não o façam.

Grande parte das situações de emergência e das crises prolongadas é uma dolorosa demonstração do carácter desumano, explorador e agressivo do sistema capitalista e tem causas e responsáveis: os processos de desestabilização em vários pontos do globo e as guerras de agressão imperialistas, a política de domínio económico e de saque dos recursos naturais.

Apesar de ser de saudar o apelo aos Estados-Membros para que contribuam para o aumento dos fundos humanitários para a educação de crianças em situações de emergência para 4% da ajuda humanitária prevista no orçamento da UE, defendemos que esses fundos deverão ser canalizados para a promoção do acesso universal a uma educação pública, gratuita e de qualidade em todos os graus de ensino.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Die ENF-Entschließung zu diesem Thema geht weitaus besser auf die individuellen Bedürfnisse der Mitgliedstaaten ein und erwartet nicht, dass neue Fonds und Richtlinien auf der europäischen Ebene eingerichtet werden. Des Weiteren wird in diesem Bericht eine Kompetenzausweitung vorangetrieben, bei der fraglich ist, ob sie den Kindern, die in Armut leben oder armutsgefährdet sind, wirklich helfen wird. Daher enthalte ich mich meiner Stimme.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniele Viotti (S&D), per iscritto. ‒ Negli ultimi anni è emerso un preoccupante aumento della percentuale di bambini che vivono in povertà assoluta. Dal 2008 la percentuale di bambini che non possono mangiare carne o pesce per due giorni consecutivi è praticamente raddoppiata. Questo ha portato a un'inevitabile crescita delle diseguaglianze sociali e di esclusione sociale infantile in molti paesi. Avendo l'inderogabile dovere di garantire un futuro per le nuove generazioni e di lottare contro il circolo vizioso della povertà ho espresso un chiaro e deciso voto favorevole. Garantire un futuro a un bambino significa garantire il futuro dell'Europa e dei cittadini che verranno.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (ECR), schriftlich. ‒ 2010 war ein „EU-Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung“ – außer Spesen nichts gewesen. Um Kinderarmut in der EU zu bekämpfen, bedürfte es eigentlich überhaupt keines eigenen Initiativberichterstattungsverfahrens. Wer möchte schon, dass Kinder in Armut leben? Niemand. Auch ich nicht. Aber Worte sind Politik und Worte machen Politik. Deswegen enthält diese Entschließung unter dem Vorwand der Bekämpfung von Kinderarmut vor allem jene kommunistischen Steuerungselemente der Gesellschaft, die ich keinesfalls unterstütze. Kinderarmut zu bekämpfen darf nicht durch unlautere Mittel durch die EU vorangebracht werden. Dazu gehört der weitreichende EU-Eingriff in die Lohnpolitik der Mitgliedstaaten oder auch der weitreichende Eingriff der EU in die nationale Sozialpolitik mit Forderungen, umfangreiche Sozialhilfe gratis ohne Gegenleistung zu erhöhen. Natürlich fehlt auch nicht das Recht auf Abtreibung – die Kinder der Ärmsten sind auch den Feministinnen zu viel. „Eigenverantwortung“ kommt übrigens in der ganzen Entschließung nicht ein einziges Mal vor. Aber ist es nicht zielführender, die Rolle von Vätern und Müttern und ihre Verantwortung für ihre Kinder zu stärken, anstatt die EU dazu zu verleiten, in Staatssozialismus zurückzufallen? Im Bundestag würden sich die Positionen der Altparteien zu diesem wichtigen Thema nuancieren. In Straßburg jedoch stimmt Die Linke geschlossen mit CDU/CSU, SPD, FDP und Grünen.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Ward (S&D), in writing. ‒ More than 1 in 4 children are at risk of poverty or social exclusion in the EU, which is a total of 26 million+ minors. Children living in poverty are at a higher risk of poor health, are more likely not to finish school, experience worse relationships with their peers and consequently are unable to reach their full potential in life. As a children’s rights champion and co-founder of the parliamentary Children’s Rights intergroup, this report was of particular importance for me.

Child poverty in my NW England constituency and across the UK remains a problem; the Tories continue to pursue austerity policies that promulgate poverty and have a disproportionate effect on young people. Labour MEPs have always championed a better quality of life, especially for the most vulnerable in society. The report calls for a real commitment from Member States to tackle the factors which cause child poverty, and increase the scope of social support for children. It promotes labour laws that guarantee, amongst other things, collective agreements and a statutory adequate minimum wage which will provide greater security for families and fight precarious employment. For all these reasons I voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report because child poverty in my constituency remains a problem and the Conservative government has not done enough to help the young people disproportionately affected by their policies. Labour MEPs have always championed a better quality of life, especially for the most vulnerable in society. The report calls for a real commitment from Member States to tackle the factors which are causing child poverty and increase the scope of social support for children. It also promotes labour laws that guarantee a statutory adequate minimum wage and collective agreement, which will provide greater security for families and fight precarious employment.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of the report on reducing inequalities with a special focus on child poverty. I agree with the UN Convention on the Rights of the Child stating that all children should be guaranteed the right to education, health services, housing, protection, recreation and leisure time, as well as a balanced diet and to be raised within a family. Different reports on child poverty in Europe show that children are increasingly under threat of poverty and social exclusion. I support that it is essential that Member States and the European Commission to take a number of meaningful measures to eliminate poverty and social exclusion among children. The report focuses on the causes of child poverty and how to tackle them.

 
  
MPphoto
 
 

  Jadwiga Wiśniewska (ECR), na piśmie. ‒ Problem ubóstwa dzieci jest zjawiskiem wielowymiarowym i zdecydowanie wymagającym podjęcia działań, które kierować się będą fundamentalną dla prawa międzynarodowego zasadą dobra dziecka. Sprawozdanie zawiera zalecenia mogące poprawić sytuację materialną dzieci oraz opiekę zdrowotną nad nimi, jak np. dążenie do zapewnienia większej skuteczności wsparcia socjalnego czy zapewnienie powszechności opieki zdrowotnej. Nie uważam jednak, że sprawozdanie zostało sporządzone w sposób neutralny światopoglądowo. Nieakceptowalne jest dla mnie wykorzystywanie trudnej sytuacji dzieci do promowania prawa do „zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego”. Sformułowanie to jest niejasne w świetle prawa międzynarodowego i wobec silnych tendencji, aby wywodzić z niego prawo do swobodnego i niedyskryminacyjnego decydowania o swojej reprodukcji - a więc także tego, kiedy przerwać ciążę - nie może zyskać mojego poparcia. Zaskakuje mnie, że sprawozdanie mające dotyczyć poprawy sytuacji dzieci, wzmacnia roszczenia osób pragnących uniknąć rodzicielstwa. Wobec powyższego, głosowałam przeciwko sprawozdaniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. ‒ Každý rok pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby upozorňujem na problém chudoby rodín s malými deťmi. To, že v bohatej Európskej únii žijú milióny detí v chudobe, je zahanbujúce. Schválené uznesenie obsahuje mnoho dobrých návrhov a je mi veľmi ľúto, že som sa v záverečnom hlasovaní musela zdržať. Dôvodom pre moje rozhodnutie bolo ideologicky podmienené vsunutie sexuálneho a reprodukčného zdravia do textu, ktorý sa týkal starostlivosti o zdravie tehotných žien a matiek. Tehotným ženám a matkám a ich nenarodeným deťom a novorodencom je potrebné poskytnúť maximálnu zdravotnú starostlivosť, ale termín „sexuálne a reprodukčné zdravie“ sa žiaľ často chápe tak, že zahŕňa aj umelý potrat.

So záujmom som si prečítala aj alternatívnu rezolúciu z dielne ENF, ale keďže v rámci frakcie EPP sme prijali zásadu nepodporovať žiadne iniciatívy francúzskych nacionalistov, ktorých politické postoje škodia Európe aj Slovensku, hlasovala som proti ich pozmeňujúcemu návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Θεόδωρος Ζαγοράκης ( PPE), γραπτώς. ‒ Ψήφισα θετικά στην συγκεκριμένη ψηφοφορία. Η παιδική φτώχεια αποτελεί όνειδος για την διεθνή κοινότητα και προσβολή της ανθρώπινης φύσης. Δεν χωρά καμία έκπτωση στη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα των δικαιωμάτων των παιδιών. Η καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας, οφείλει να αποτελεί προτεραιότητα κάθε πολιτικού σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Zalba Bidegain (PPE), por escrito. ‒ A raíz de sucesos como la crisis económica y, más recientemente, la crisis migratoria, se están creando grandes desigualdades en la población. Sin duda, estoy a favor de tomar medidas para reducir esta situación. En España la igualdad ha sido siempre una prioridad, por lo que nos hemos centrado en ofrecer un sistema de bienestar social que garantice educación y sanidad para todos los niños menores de 18 años, además de una garantía de rentas. Tras la crisis económica aprobamos el PNAIN 2013-2016, principalmente centrado en la lucha contra la pobreza infantil y su garantía de bienestar. Así pues, mi posición a favor de este voto es clara, apoyo sin duda estas medidas.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomáš Zdechovský (PPE), písemně. ‒ Rozhodl jsem se podpořit tuto zprávu hájící práva dětí vycházející z Úmluvy o právech dítěte. Děti jsou naší budocností a je třeba je chránit a poskytovat jim zvláštní péči. Považuji za nutné udělat maximum pro to, aby děti nevyrůstaly v chudobě a sociálním vyloučení, protože takovýto stav je zárodkem budoucích problémů, jako je trestná činnost a radikalizace vedoucí k terorismu. V celku se zprávou souhlasím, avšak v některých jednotlivostech mám své výhrady.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne. ‒ Znižovanie nerovností so zameraním na detskú chudobu považujem za tému, ktorou by sme sa mali v rámci Európskej únie zaoberať, pretože čoraz viac pribúda detí, ktoré sú vystavené chudobe a s ňou spojenému sociálnemu vylúčeniu a väčšinou v dôsledku chudoby rodičov nemajú prístup ku kvalitnému vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, či dôstojnému bývaniu. Správa poslankyne Zuber podľa môjho názoru vystihla problémy, ktorým deti v Európskej únii čelia, nesúhlasím však s predkladanými riešeniami týchto problémov. Deťom z chudoby nepomôže, ak budeme navrhovať zvyšovanie dávok v nezamestnanosti, či zjednocovať hodnoty minimálnej mzdy v celej Európskej únii, naopak, členské štáty by sa mali snažiť vytvárať prostredie, ktoré je vhodné pre tvorbu pracovných miest, odbornú prípravu a zvyšovanie kvalifikácie rodičov, ktorí potom môžu ísť svojim deťom príkladom, a zároveň zabezpečiť deťom kvalitné vzdelávanie, ktoré považujem za efektívny prostriedok vymanenia sa z chudoby. Keďže, ako som uviedla, táto správa obsahuje aj pozitívne aspekty, s ktorými súhlasím, ale aj mnoho návrhov, ktoré som podporiť nemohla, v záverečnom hlasovaní som sa zdržala.

 
  
MPphoto
 
 

  Damiano Zoffoli (S&D), per iscritto. ‒ Mi rallegro molto del risultato della votazione odierna sulla risoluzione "Riduzione delle disuguaglianze, con particolare attenzione alla povertà infantile" con cui gli eurodeputati, riuniti in sessione plenaria a Strasburgo, hanno chiesto a larga maggioranza agli Stati membri di stabilire la lotta alla povertà infantile come priorità e di garantire a tutti i bambini l'accesso all'educazione pubblica, gratuita, aperta a tutti e a tutte le età. Si tratta di un messaggio forte che ci mette di fronte a una situazione non da tutti conosciuta: la povertà infantile è una realtà anche in Europa – secondo Eurostat, 26 milioni di bambini sarebbero stati esposti al rischio di povertà ed esclusione sociale nel 2014, cioè il 27,7% dei cittadini europei di meno di 18 anni – e la politica di austerità di questi anni non ha fatto altro che peggiorare questa situazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. ‒ As políticas que fizeram empobrecer as famílias da UE são as mesmas que atiraram as crianças para a pobreza, negando-lhes muitos dos direitos que constam da Convenção sobre os Direitos da Criança, nomeadamente os direitos à saúde, educação e proteção social.

Por isso, neste relatório, recomendamos aos Estados-Membros legislações laborais que garantam direitos sociais, incluindo um salário mínimo obrigatório adequado que respeite as práticas nacionais e os acordos coletivos e que proporcione uma maior segurança às famílias e combata os vínculos precários, promovendo o trabalho com direitos sociais. Por isso, defendemos subvenções sociais universais dirigidas às crianças, como seu direito próprio e intrínseco. Incentivamos legislações que protejam ou aumentem os direitos de maternidade e paternidade, salvaguardem o regresso ao trabalho das mulheres após a gravidez e a licença de maternidade e apoiem as famílias monoparentais, que são maioritariamente femininas.

Votámos contra as partes que foram incluídas no relatório que consideram que esta tragédia pode ter resolução através do Semestre Europeu ou das regras da União Económica e Monetária, porque consideramos que aquilo que causa, em grande parte, o problema, deve ser combatido e não pode ser parte da solução.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Resolucijo Evropskega parlamenta o zmanjševanju neenakosti s posebnim poudarkom na revščini otrok (2014/2237(INI)) sem podprl, ker se strinjam s predlaganimi pozivi resolucije, da se institucije EU, agencije EU, organi držav članic in drugi deležniki dejavno in celovito vključijo v reševanje revščine otrok in socialne izključenosti.

Potrebno je, da se razvijejo in izvajajo integrirani sistemi za zaščito otrok in mladine, še posebej tistih s posebnimi potrebami, pred nasiljem, zlorabo, izkoriščanjem in zanemarjanjem.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid