Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2104(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0308/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0308/2015

Συζήτηση :

PV 23/11/2015 - 17
CRE 23/11/2015 - 17

Ψηφοφορία :

PV 24/11/2015 - 5.8
CRE 24/11/2015 - 5.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0403

Συζητήσεις
Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

6.8. Ο ρόλος της ΕΕ εντός των Ηνωμένων Εθνών (A8-0308/2015 - Paavo Väyrynen)
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  David Campbell Bannerman (ECR). Mr President, I voted against this dangerous report, as it represents yet another EU power grab to usurp the sovereignty of democratic, elected Member State governments. This is all part of ʽever closer unionʼ and EU empire-building. Its call for ʽreform of the Security Council that would ensure a permanent seat to the EUʼ would force Britain and France to surrender their seats as permanent members of the UN Security Council. It would spell the end of Britain being at the heart of international security at the very time when the world faces such an unprecedented ISIS threat.

This is a hostile attack on Britain’s and France’s sovereignty and one we must resist and reject. We have already had to give up our seat at the World Trade Organization, and we cannot do our own trade deals. We must not now give Brussels our seat on the Security Council.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). Pane předsedající, já jsem hlasoval pro tuto zprávu, protože se domnívám, že je nutné řešit reformu Rady bezpečnosti OSN a obecně orgánů Organizace spojených národů. Jasně se ukazuje v těchto chvílích, kdy bezpečnostní situace ve světě, v Evropě se zhoršuje, že Rada bezpečnosti a obecně orgány OSN nejsou schopny dostatečně rychle a efektivně jednat. To znamená, pokud tato zpráva, kterou jsme dnes přijali, bude dalším impulsem k tomu, že členské státy Evropské unie budou tlačit na ostatní členské státy OSN, aby se reforma provedla, pak já osobně budu spokojený. Myslím si, že svou logiku má i to, že by Evropská unie měla mít jedno křeslo v Radě bezpečnosti, nicméně zde ponechávám prostor, aby se vedla debata o tom, jak má být Rada bezpečnosti OSN do budoucna ještě reformována. Ale situace současná není dobrá, je potřeba změny a k tomu snad tato zpráva může přispět.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). Pēdējā laikā Eiropas Savienība pozicionē sevi kā kaut kas daudz lielāks nekā vienkārši starpvalstu kopiena vai pārnacionāla organizācija. Mūsdienās tā jau tagad ir pasaules pārvaldes struktūrā un institūtu neatņemama sastāvdaļa. Un Eiropas Savienība bieži vien pozicionē sevi kā viena no aktīvākajām ANO pamatprincipu aizstāvētājām pasaulē attiecībā uz cīņu pret globālo sasilšanu, konfliktu atrisināšanu, diskriminācijas izbeigšanu, kultūras apmaiņu un tā tālāk. Kaut gan tās dalībvalstu savstarpējo dažāda līmeņa konfliktu un nepiekritības dēļ ANO darbība ne vienmēr bijusi efektīva, kas attiecas arī uz mūsdienām, kopš Otrā pasaules kara beigām šī vislielākā pasaules vēsturē organizācija bijusi viena no primāriem starptautisko attiecību aktoriem. Tas noved pie loģiska secinājuma, ka Eiropas Savienībai kaut tāpēc, ka tās dalībvalstis ir vienas no galvenajām ANO iestāžu finansētājām, aktīvi jāpiedalās ANO darbā un jāietekmē tas. Paldies!

 
  
MPphoto
 

  Deirdre Clune (PPE). Mr President, the role of the EU within the UN allows us to act in a forum that is designed to tackle global challenges. The Lisbon Treaty recognised the EU as one such partner when it was established. In times of international crisis and in the face of global challenges, it also allows the EU to participate, particularly through its High Representative for Foreign Affairs and Security.

As we are speaking in times of global challenges, I think we should remind ourselves of what the UN was established for: to maintain international peace and security, to promote the peaceful settlement of disputes, to promote and protect human rights and fundamental freedoms, and to promote economic and social development. The EU, in conjunction with the UN, has a key role to play in addressing these challenges. Ireland joined the United Nations in 1955 – 60 years ago – and its membership of the UN allows it to progress its foreign policy objectives.

I supported the report. I am happy to do so and happy to continue to participate in discussions as we evaluate the EU’s role in the UN.

 
  
MPphoto
 

  Jill Seymour (EFDD). Mr President, the United Nations is a pretty self-explanatory organisation, with the key word being ‘nations’. The EU is not a nation, even though some in this place desperately want it to be. Is this another cynical plot for the EU to take over our UN seat? I hope not. The EU is not a nation and therefore has no place at the UN.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). A Uachtaráin, arís vótáil mé i bhfabhar na tuarascála seo agus táim sásta leis, go háirithe ós rud é gur mise an rapóirtéir a bhí ag EPP don tuarascáil.

So certainly this is a very important report, and I welcome the fact that we want greater cooperation and coordination with the United Nations, particularly when you think that the EU and its Member States are the biggest contributors to development and humanitarian aid through the United Nations. This is a very important facet. Often it is difficult to reconcile, particularly nowadays, that the EU itself is being targeted. We saw what happened in Paris, the threats in Brussels, by countries to whom we are giving a lot of help. This highlights the fact that we have to work harder in coordinating our efforts here, but also with the United Nations, to try and help these countries develop so that peace can be established and the terror comes to an end.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). Mr President, we keep hearing that federalism has peaked and that we are having a more loose, flexible approach, and that we have a new Commissioner who is trying to pass fewer regulations. Then we have these debates demanding a single EU seat at the United Nations. It is the supreme definition of statehood that you sit as a sovereign entity. My objection is not that it is the British and French seats which are being given up – of course I do object to that, but I do not expect vast sympathy from the rest of the House. It is to the idea that we are building a state and government without any underpinning sense of nationhood. There is no European public opinion, there is no European demos, there is no sense of community of identity in Europe in the way that there is in Sweden or Portugal or Hungary. So purely from bureaucratic fiat, we think that we can create a flag, put a state behind it and get people to fall in line. It does not work. Human nature is always stronger than bureaucratic plans. Nations exist because they are cohesive units. The European Union is not.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). Mr President, at a time of uncertainty and concern encompassing Europe in the aftermath of the callous terrorist attacks in Paris, it is hugely disappointing that this report on the role of the EU and the UN chooses to focus on integration and a single representative mandate for Europe rather than promote better national cooperation and coordination to the betterment of all our citizens. Instead of pursuing a seat for the EU on the UN or giving sound bites about the importance of Europe’s apparatus within the UN, attention should turn to how Europe can act as a liaison for national voices rather than purport to be the voice that trumps everything else.

The DUP has believed – and always will believe – that governments elected by the people of the United Kingdom, and the armed forces that bravely defend our nation, are best placed to represent our interests on the world stage. We need no other voice. What we do need is better coordination, common-sense cooperation and, as in the statement given by Mr Cameron and President Hollande this week, a better awareness and knowledge of how we can work together nationally to face down the terrorist threat that faces many countries across Europe.

 
  
MPphoto
 

  Jonathan Arnott (EFDD). Mr President, the UN is the United Nations. The European Union is not a nation, should never be a nation and cannot replace the nation. I hope, therefore, it is clear that the EU should have no role in the United Nations.

 
  
MPphoto
 

  Diane James (EFDD). Mr President, the United Kingdom is one of two European Union Member States within the United Nations that have a permanent veto-holding status, France being the other. I will not support any European Union proposal that undermines, subverts or diminishes the UK’s position as a key United Nations member.

The European Union may well have delusions of grandeur to supplant individual Member States on this important decision-making body, but I will never ever support that European Union objective. Therefore I voted against all of the key votes on this subject.

 
  
MPphoto
 

  Bill Etheridge (EFDD). Mr President, well this is the easiest explanation of vote I will ever make, and it is quite simple. UN – United Nations. The EU is not a nation. The UK is a proud, sovereign, independent nation. It will always remain that way, I hope to God, and I shall certainly never play any part in that being changed, so I will always vote against measures like this, and I hope to goodness that we always maintain our independence, our sovereignty and our own individual place at the UN.

 
  
  

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this report. The UK’s place on the UN Security Council, and our ability to act independently on the Security Council in the interests of the British people, is a corner stone of British security and of our position on the global stage.

This report seeks to impede that ability, primarily with the ultimate goal of giving the EU a permanent seat on the Security Council and by the assertion that, until this goal is reached, the UK must represent EU common positions decided by the High Representative and other Member States on the Security Council. UKIP believe that the British Government is elected by the British people to defend their interests on the global stage, not those of the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ Ante el aumento de guerras y conflictos armados, tengo el pleno convencimiento de que, ahora más que nunca, urge sentar las bases de un nuevo orden internacional a través de una reforma de la ONU, a fin de que esta cuente con mecanismos efectivos para defender el Derecho internacional, los derechos humanos y el multilateralismo a escala mundial.

Si bien coincido con el informe en la necesidad de una reforma de la ONU que refuerce su legitimidad y la dote de un funcionamiento más transparente y democrático, no comparto la orientación dada por el ponente a esta reforma. Este propone reforzar la cooperación entre las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a fin de aumentar la sumisión de los Estados a las organizaciones del sistema capitalista a nivel internacional.

Además, el informe sostiene que la UE desempeña actualmente un papel de promoción de la paz y de prevención de conflictos y gestión de crisis en el mundo, por lo que debería tener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Sin duda, esto supondría un menoscabo de la soberanía de los Estados miembros de la UE. Por estos motivos he votado en contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson and Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing. – We voted against this report as it sought to call and support for the EU as a single entity to have a more significant role in dictating foreign policy, whilst decreasing the influence of Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ Angesichts der immer globaler werdenden Herausforderungen und der demnächst stattfindenden UN-Klimakonferenz in Paris ist die Rolle der EU im Rahmen der Vereinten Nationen eine zentrale Frage. Ich begrüße diesen Initiativbericht, der sich u. a. für die Einrichtung eines EU-Sitzes im Sicherheitsrat ausspricht und eine verbesserte Kooperation und Koordination zwischen den Mitgliedstaaten fordert. Nur so kann die EU ihre gemeinsamen Bemühungen mit den Vereinten Nationen zielgerichteter in Angriff nehmen, vor allem was die Gewährleistung von Weltfrieden, Sicherheit, Entwicklungshilfe und den Schutz der Menschenrechte angeht.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Pour ne pas changer, ce rapport va dans le sens d'un abandon de plus en plus poussé de la souveraineté des États. En effet, il propose de contraindre les États membres, dont ceux qui ont un droit de veto au conseil de sécurité, à coordonner leur action. Par ailleurs, il promeut un alignement de la position des États membres sur les intérêts de l’Union européenne, en proposant la création d’un siège de l’Union au conseil de sécurité, et l’obligation pour les États de défendre les positions de l’Union au sein du conseil de sécurité, ainsi que de tenir informer les autres États membres de leurs intentions et positions. Ainsi, les États membres de l'Union sont priés de parler d’une seule et même voix.

Par ailleurs, ce rapport est idéologiquement inquiétant. Il montre l'ambition de Bruxelles de façonner le monde à son image en imposant la reconnaissance d'une myriade de droits aux communautés LGBTI, la fin de la peine de mort partout, etc.

Enfin, le texte émet une disposition qui résume à elle seule le non-sens de ce rapport: l’introduction du principe de réfugié climatique dans le droit international.

J'ai naturellement voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport car il réitère l'engagement au sein de l'ONU de l'Union européenne (UE) pour un multilatéralisme efficace. Cet engagement trouve ses racines dans la conviction que, pour répondre avec succès aux crises globales, aux défis et aux menaces, la communauté internationale a besoin d'un système multilatéral efficace fondé sur les droits et les valeurs universels.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl ES vaidmens JT didinimo. Dėl didelio senų arba naujai atsirandančių saugumo problemų skaičiaus ES saugumo aplinka darosi vis nestabilesnė ir nepastovesnė. ES įvairiais būdais ir pasinaudodama įvairiomis formomis aktyviai dalyvauja JT sistemos darbe, tačiau šios pastangos turėtų būti labiau matomos. Norėdama geriau pasiekti savo sutartyje įtvirtintus užsienio politikos tikslus ES turėtų stengtis stiprinti pasaulinį valdymą JT sistemos viduje ir didinti savo ir savo valstybių narių įtaką joje. ES turi aktyviai remti visapusišką JT sistemos reformą, kad būtų sustiprintas jos teisėtumas, regioninis atstovavimas, skaidrumas, atskaitomybė ir veiksmingumas reaguojant į šių dienų iššūkius. Taip pat svarbu pagyvinti Generalinės Asamblėjos darbą.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this report. The UK’s place on the UN Security Council, and our ability to act independently on the Security Council in the interests of the British people, is a corner stone of British security and of our position on the global stage.

This report seeks to impede that ability, primarily with the ultimate goal of giving the EU a permanent seat on the Security Council and by the assertion that, until this goal is reached, the UK must represent EU common positions decided by the High Representative and other Member States on the Security Council. UKIP believe that the British Government is elected by the British people to defend their interests on the global stage, not those of the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J'ai approuvé cette résolution qui insiste sur le fait que les objectifs de l'Union en matière de politique étrangère seront mieux rencontrés dans le cadre des Nations unies. On peut ici notamment citer les problématiques liées à la paix, à la sécurité, au développement et au respect des droits de l’homme auxquelles l’Union fait face et qui doivent trouver des réponses à l’échelle mondiale.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), por escrito. He votado a favor de este informe por la urgente necesidad de reforzar el papel de la Unión Europea en la ONU, con el objetivo de alcanzar de manera más satisfactoria los objetivos relativos a nuestra política exterior.

La reforma más importante, defendida con mi trabajo desde la Comisión de Desarrollo, es el desarrollo del actual Consejo Económico y Social en un Consejo de Desarrollo Sostenible. Este Consejo se asegurará de que los organismos de la ONU tengan un enfoque más político, y que la coordinación entre ellos mejore.

Por último, quería destacar mi voto positivo en la enmienda 1, en la que insta a la UE a que apoye el refuerzo de la coherencia, las sinergias y las complementariedades entre las supervisiones de las operaciones de paz, la estructura para la consolidación de la paz de las Naciones Unidas y la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad. Además, la enmienda recoge la revisión de la política de ayuda humanitaria, que ahora establece que el Derecho humanitario internacional y la legislación en materia de derechos humanos podrían justificar que se ofrezca a las mujeres víctimas de violaciones de guerra la posibilidad de abortar sin riesgo.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ He votado a favour de este informe para hacer un mejor uso de los mecanismos de cooperación existentes, a fin de asegurar que los Estados miembros en el Consejo de Seguridad de la ONU defiendan las posiciones comunes de la UE. Dentro de esta estrategia para mejorar la presencia de la UE en el sistema de las Naciones Unidas también hay otras propuestas, como revitalizar el trabajo de la Asamblea General y reformar el Consejo Económico y Social. Agradezco a mi compañero de grupo el esfuerzo realizado.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Je me suis fermement opposée à ce texte qui cherche à mettre à bas la souveraineté des nations au profit d'un gouvernement mondial et en opposition totale avec le respect de la démocratie et de la volonté des peuples.

L'Union européenne, avec ses prétentions d'État fédéral et qui a pourtant déjà largement échoué — les dramatiques récentes attaques terroristes nous le rappellent — dans son objectif de maintien de la sécurité et de la paix cherche ainsi à briser les voix des États membres à l'ONU, notamment de ceux qui, comme la France, ont un droit de veto au sein du Conseil de sécurité.

Le rapport ose par ailleurs le plus sérieusement du monde s'auto-congratuler des "actions de paix" menées par l'Union dans le monde, sans prendre la mesure de sa responsabilité dans la déstabilisation actuelle du Proche et Moyen-Orient.

Pendant ce temps, le rapport exhorte les États membres à applaudir des deux mains les prises de position irresponsables de l'Union auprès de l'ONU (voir paragraphe 6 du rapport). Les tenants d'un fédéralisme européen ne cachent même plus leur volonté d'inféoder les nations européennes aux institutions de l'Union (paragraphe 14).

Tout patriote qui a à cœur la paix, la sécurité et la liberté des nations européennes se devait donc de rejeter ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Pur essendo una relazione con contenuti solo parzialmente condivisibili, permangono passaggi che reputo controversi e contraddittori, quindi mi sono espressa con un voto di astensione.

 
  
MPphoto
 
 

  Malin Björk (GUE/NGL), skriftlig. ‒ Jag har lagt ner rösten.

Betänkandet har många positiva sidor. Jag uppskattar t.ex. skrivningarna om arbete för de mänskliga rättigheterna och jämställdhet, liksom skrivningarna om fattigdomsbekämpning. Det är också positivt att parlamentet uttalar sig för att nästa generalsekreterare i FN ska vara en kvinna.

Men i betänkandet finns också en grundton som stöder tanken om en EU-federal stat, t.ex. genom att sikta på en plats för EU i ett utvidgat säkerhetsråd i FN. Jag är motståndare till en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik och en EU-federal stat, därför väljer jag att lägga ner rösten.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe sobre la posición de la UE en relación a las reformas que puedan llevarse a cabo en Naciones Unidas para fortalecer la organización y alcanzar mejor los objetivos de política exterior de la UE.

Apoyo la reforma del sistema de Naciones Unidas como medio para el fortalecimiento de la eficiencia de la organización y promover mejor los objetivos de política exterior de la UE. La UE debe desempeñar un papel activo dentro de la organización, proyectar sus valores, y contribuir a un multilateralismo eficaz para aportar soluciones globales a los problemas globales. En este sentido, nos sumamos a la petición la UE para tener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad.

Las enmiendas socialistas han enriquecido el informe con referencias a los derechos humanos, la igualdad de género, los derechos LGTBI, la no proliferación, la responsabilidad de proteger y la moratoria sobre la pena de muerte. También hacemos un llamamiento a la UE a que participe activamente en el debate sobre la definición jurídica del término "refugiado climático" y expresamos nuestro deseo de que la siguiente persona elegida para ocupar el puesto de Secretario General de las Naciones Unidas sea una mujer.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi Europos Sąjunga, visiškai laikydamasi Jungtinių Tautos Chartijos nuostatų, turi unikalią galimybę sutelkti įvairių diplomatinių, saugumo, gynybos, ekonominių, vystymosi ir humanitarinių priemonių išteklius. ES taip pat atlieka svarbų vaidmenį sudarant dvišalius ir daugiašalius prekybos susitarimus ir parengė aktyvios prekybos politikos priemones, kuriomis siekiama skatinti ekonomikos augimą, skurdo mažinimą ir aplinkos bei gamtos išteklių apsaugą. Be to, ES yra viena iš labiausiai atsidavusių žmogaus teisių, pagrindinių laisvių, kultūros vertybių ir įvairovės, demokratijos ir teisinės valstybės gynėjų ir skatintojų; kadangi nuostatos dėl šių principų įtrauktos į visus ES dvišalius partnerystės susitarimus ir joms skirtas svarbus vaidmuo daugiašalėje ES politikoje; kadangi ES visada labai aktyviai rėmė tarptautinį teisingumą. Taigi, ES atlieka svarbų vaidmenį remiant JT operacijas abipusiškai rūpimose srityse, visų pirma saugant nuo ginkluoto konflikto nukentėjusius civilius asmenis, ypač moteris ir vaikus. Europos Parlamentas palankiai vertina didelį ES indėlį teikiant paramą vystymuisi ir humanitarinę pagalbą visame pasaulyje. Be to, svarbu pabrėžti, kad ES kartu su savo valstybėmis narėmis daugiausia pasaulyje prisideda prie paramos vystymuisi ir humanitarinės pagalbos.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ Az Unió nemzetközi szintű fellépése a demokrácia, a jogállamiság, az egyenlőség, a szolidaritás, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok egyetemes és oszthatatlan voltának és az emberi méltóság tiszteletben tartásának elveire épül, amint ezt az Unióról szóló szerződés 21. cikke is rögzíti. A ma elfogadott jelentés emlékeztet arra, hogy az EU külpolitikájának elvei és céljai szorosan kapcsolódnak az ENSZ céljaihoz. Kiemeli, hogy az EU előtt álló kihívások globális megoldásokat, a globális problémák pedig uniós fellépést igényelnek. Éppen ezért céljainak eléréséhez globális partnerekre van szüksége, nevezetesen a béke és a biztonság és a terrorizmus terjedésének megakadályozása terén.

Az Uniónak tehát továbbra is törekednie kell az ENSZ-en belüli globális kormányzás megerősítésére. Az Európát sújtó migrációs és menekültválság vonatkozásában szavazatommal támogattam a jelentést, mely – többek között – felhívja az Uniót és az ENSZ-t arra, hogy az eddiginél is szorosabban együttműködve kezeljék a válságot, és – egyebek mellett – segítsék a migráció kiindulópontjául szolgáló országok gazdasági helyzetének az orvoslását és ezek fenntartható fejlesztését. Tekintettel az ENSZ küszöbön álló párizsi Éghajlat-változási Konferenciájára, szavazatommal azt is támogattam, hogy az EU és az ENSZ fokozzák erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy ezen csúcstalálkozón jogilag kötelező erejű megállapodás szülessen.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Strinjam se s poročilom o vlogi EU v OZN, ki opozarja na pomanjkljivosti v delovanju celotne EU napram OZN kot glavnemu svetovnemu forumu za izboljšanje svetovnega reda. OZN je nedvomno najboljši forum za spodbujanje vrednot in interesov EU, saj jih prenaša na globalno raven.

A v sistemu delovanja OZN je veliko težav, ki po mojem mnenju gredo v škodo EU. EU namreč v okviru OZN ne more nastopati kot enotna entiteta, saj je delovanje OZN usmerjeno v posamezne države in ne toliko v meddržavne organizacije, kot je EU. EU sama ima tudi probleme z neenotno zunanjo politiko, zaradi česar v mednarodnih odnosih ne igra najpomembnejše vloge. Tu bistveno večjo vlogo odigrajo interesi posameznih držav članic, interes EU kot celote pa je pogostokrat postavljen na stranski tir, saj ga je velikokrat težko že identificirati, kaj šele zagovarjati.

Zato je pri spopadanju z aktualnimi globalnimi izzivi v okviru EU potrebna enotnost, kritičnost in odločnost, ki se mora izkazati tudi na ravni OZN. Države morajo nehati z egoističnim razmišljanjem in branjenjem svojih interesov za vsako ceno, pač pa se morajo z izzivi spopadati z ramo ob rami.

 
  
MPphoto
 
 

  Simona Bonafè (S&D), per iscritto. ‒ Le sfide che si pongono oggi dinnanzi a noi richiedono una risposta globale e il forum principale all'interno del quale è possibile potenziare la governance internazionale e promuovere gli interessi dell'Unione europea resta quello delle Nazioni Unite. Il contributo offerto dall'Unione europea sulla scena internazionale nel campo dell'azione diplomatica e di sicurezza, nell'ambito degli aiuti umanitari ed economici, nonché il suo impegno concreto nella promozione di politiche ambientali ambiziose e sostenibili la pongono in una posizione di avanguardia anche all'interno delle Nazioni Unite.

Tuttavia, per sfruttare al meglio questo potenziale e far sì che la sua azione internazionale abbia una valenza reale ed effettiva, l'Unione deve agire in modo il più possibile unito e compatto. Ciò ad esempio facendo sentire la sua voce in merito a questioni di fondamentale importanza, come quella riguardante la riforma del sistema delle Nazioni Unite, ed espandendo la sua influenza soprattutto negli ambiti nei quali ha gli strumenti e le capacità per assumere un ruolo guida, come quello dell'azione per lo sviluppo sostenibile.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. Podržavam Izvješće o ulozi EU-a u okviru UN-a.

Podupirem reformu sustava UN-a kao sredstva za jačanje učinkovitosti organizacije i bolje promicanje ciljeva EU-a za vanjsku politiku.

Slažem se da EU mora igrati aktivnu ulogu unutar organizacije, čuvati svoje vrijednosti i doprinositi djelotvornom multilateralizmu s ciljem pružanja globalnih rješenja za globalne probleme.

Isto tako, drago mi je da ovo izvješće šalje snažnu poruku o potrebi reforme Vijeća sigurnosti uz nadu kako će uskoro biti moguće vidjeti i ženu koja obnaša funkciju glavne tajnice Ujedinjenih naroda.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ L'Unione europea ha una grande responsabilità davanti al mondo, sia come grande attore macroregionale sia come realtà ricca e sviluppata che costituisce un esempio virtuoso di democrazia, coesistenza pacifica tra culture diverse e stabilità. L'UE può e deve esercitare un ruolo di leadership mondiale nella tutela dei diritti umani, nella promozione di un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo, nel sostegno alla democrazia e alle libertà civili, nell'incoraggiare il contrasto al cambiamento climatico, nella diffusione dei saperi e delle conoscenze, nell'avanzamento verso un mondo più giusto e coeso, nel contrastare le dittature e il terrorismo internazionale. Ma l'Europa può fare tutto questo solo se parla con una voce sola: è necessario gettare il cuore oltre l'ostacolo e compiere il passo in avanti. Avviare una fase costituente federale che doti l'Unione di un vero governo europeo con competenze esclusive su difesa, politica estera ed emergenze internazionali. Solo così la voce dei cittadini europei sarà ancora più autorevole e rispettata. Solo così il contributo dell'UE nell'ambito delle Nazioni Unite sarà più utile e più efficace.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Viitorul Uniunii Europene este legat de pacea, securitatea, dezvoltarea și situația drepturilor omului la nivel mondial, prin aceasta vădindu-se clar necesitatea cooperării cu ONU.

Provocările cu care se confruntă UE necesită soluții globale, iar problemele globale necesită implicit și acțiuni europene. Datorită strânsei corelații între principiile și obiectivele politicii externe ale Uniunii Europene, care sunt consacrate în articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană și cele ale ONU, dar și faptului că articolul 21 din TUE cere în mod explicit respectarea principiilor Cartei ONU și a dreptului internațional, viitorul ambelor organizații este intrinsec legat și buna lor funcționare depinde și de modul în care își gestionează colaborarea și acțiunile.

Având în vedere faptul că UE participă deja activ, sub auspiciile ONU, la promovarea păcii, securității și progresului, este necesar să întărim rolul Uniunii și al statelor membre în cadrul ONU cu privire la toate domeniile de interes extern, printre care managementul crizelor, prevenirea atrocităților, consolidarea statului de drept, crizele umanitare și ajutorul umanitar.

UE nu poate soluționa aceste amenințări singură, ci are nevoie de sprijinul partenerilor internaționali, tocmai de aceea am votat în favoarea acestui raport, considerând colaborarea dintre UE și ONU ca fiind fundamentală.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Voto di astensione poiché, sebbene si segnalino come positive le osservazioni che la relazione muove nei confronti dell'attuale gestione amministrativa sul funzionamento interno delle Nazioni Unite e i processi decisionali, gli impegni di spesa e la rendicontazione delle attività appaiono troppo poco trasparenti ed efficaci.

Tuttavia, la semplice "maggior presenza" dell'UE negli organi delle Nazioni Unite legittimerebbe troppo la stessa come soggetto politico in grado di rappresentare le istanze dei popoli europei. Pertanto, all'interno di un doveroso e impellente processo di riforma delle Nazioni Unite, andrebbe più che altro perseguito un maggior peso decisionale dei singoli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian-Silviu Buşoi (PPE), în scris. ‒ UE are nevoie de parteneri globali pentru atingerea obiectivelor sale de politică externă, în mod special în domenii precum pacea și securitatea, crima organizată, terorismul, conflictele regionale, state eșuate și proliferarea armelor de distrugere în masă. Articolul 21 alineatul (1) din TUE stipulează că UE și statele sale membre împărtășesc valorile și principiile Cartei ONU.

Mediul de securitate al UE este tot mai instabil din cauza numărului mare de provocări de securitate. Conflicte precum cel din Ucraina, Siria, Irak, ascensiunea organizației teroriste ISIS, criza din Libia și amenințarea teroristă din Africa (Sahel, Libia și Cornul Africii) constituie amenințări grave care necesită răspunsuri la nivel global.

Susțin propunerea de rezoluție a PE referitoare la rolul UE în cadrul ONU. Consider că în îndeplinirea obiectivelor sale de politică externă (conform cu prevederile tratatului), este important ca UE să depună eforturi pentru întărirea guvernării globale în cadrul sistemului ONU și să crească amploarea influenței sale în cadrul acestui sistem, toate acestea în contextul angajamentului UE de a sprijini activ o amplă reformă a sistemului ONU, cu scopul de a-și consolida legitimitatea, transparența, reprezentarea regională, responsabilitatea și eficacitatea cu care răspunde sfidărilor complexe și multidimensionale din prezent.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione sul "Ruolo dell'UE nell'ambito delle Nazioni Unite", perché l'Unione europea partecipa attivamente, sotto l'egida dell'ONU, alla promozione della pace, della sicurezza e del progresso, attraverso la sua politica estera e di sicurezza comune. L'UE e i suoi Stati membri hanno dunque un ruolo cruciale nella promozione dei principi e degli obiettivi dell'ONU e nel risolvere i problemi comuni dell'umanità.

L'ONU deve rimanere un punto di riferimento strategico dell'azione esterna dell'Unione europea e quest'ultima, considerando l'insieme dei suoi Stati membri, è il principale contributore netto al bilancio dell'organizzazione mondiale. Il rafforzamento dell'UE all'interno dell'ONU è un passo nella giusta direzione, anche perché consolida alcune delle acquisizioni più importanti introdotte dal trattato di Lisbona.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted against this report as it sought to call and support for the EU as a single entity to have a more significant role in dictating foreign policy, whilst decreasing the influence of Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this report. The UK’s place on the UN Security Council, and our ability to act independently on the Security Council in the interests of the British people, is a corner stone of British security and of our position on the global stage.

This report seeks to impede that ability, primarily with the ultimate goal of giving the EU a permanent seat on the Security Council and by the assertion that, until this goal is reached, the UK must represent EU common positions decided by the High Representative and other Member States on the Security Council. UKIP believe that the British Government is elected by the British people to defend their interests on the global stage, not those of the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ Although the rapporteur is right to point out the great involvement of the EU within the UN, our shared rights and numerous commitments, I voted against the report because it also seeks to justify abortion, which is against my beliefs and my conscience, and I could therefore not agree with it.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ La relazione del collega Väyrynen sostiene un processo di riforma delle Nazioni Unite che permetta all'UE di assumere maggior rilievo sia nel Consiglio di sicurezza (CdS) che in Assemblea generale, considerate anche tutte le facoltà garantite all'Unione nel quadro ONU e rifacendosi alla proposta del seggio UE in un Consiglio di sicurezza allargato.

Ai fini della riforma dell'ONU si avanzano proposte su tre ordini di misure: una maggiore rappresentatività e un ruolo più incisivo per l'Assemblea generale, accompagnati da una riforma del CdS che ne amplifichi le responsabilità in qualità di governo mondiale; la maggiore trasparenza e il rispetto della parità di genere per tutte le Istituzioni ONU, a partire dal Segretario generale; la trasformazione del Consiglio economico e sociale – o ECOSOC – in organo responsabile dello sviluppo sostenibile.

Sulle proposte di riforma del CdS, ed in particolare sull'istituto del veto, è fatto invito ai membri permanenti di non opporre il veto nei casi di genocidio o di crimini contro l'umanità. Per quanto riguarda la figura del Segretario generale si auspica la soluzione che il prossimo sia una donna, fatto che sarebbe senza precedenti nella storia delle Nazioni Unite. Il mio voto a questa relazione è stato positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), in writing. – As part of a progressive agenda, I support the reform of the UN system as a means of strengthening the efficiency of the organisation and to better promote the EU’s foreign policy goals. The EU must play an active role within the United Nations and contribute to effective multilateralism with a view to providing global solutions to global problems. This report sends a strong message about the need to reform the Security Council and our Socialist Group wishes the next elected Secretary-General of the United Nations to be a woman in order to tackle gender—based discrimination in this opaque process of selection.

 
  
MPphoto
 
 

  Caterina Chinnici (S&D), per iscritto. ‒ L'Unione europea è tra le principali organizzazioni regionali. La sua attività è pienamente conforme ai principi della Carta dell'ONU: ai sensi degli articoli 3 e 21 TUE, l'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni volte ad assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali, e pone tra gli obiettivi della sua azione esterna, la pace, la sicurezza, lo sviluppo e i diritti umani globali.

Si tratta di sfide tra loro connesse che possono essere affrontate solo attraverso un'azione forte e coerente dell'intera comunità internazionale. Decisivo in tal senso può essere il ruolo della politica estera dell'Unione, quale attore unitario e autorevole nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite. Ciò è particolarmente vero per la difesa della pace e della sicurezza, per la soluzione dei conflitti regionali e dei "malfunzionamenti" degli Stati e, naturalmente, per la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, alla proliferazione delle armi da fuoco, esplosivi, e di armi di distruzione di massa.

Sarebbe utile, quindi, una riforma del sistema ONU al fine di attribuire all'Unione un seggio permanente all'interno di un Consiglio di sicurezza allargato. Nella prospettiva che si possa procedere in questa direzione ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), γραπτώς. ‒ Μέσα από την έκθεση καλείται η ΕΕ να προωθήσει και να στηρίξει την τήρηση των αρχών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ.

Ζητείται από την ΕΕ να προωθήσει στα φόρα του ΟΗΕ την έγκριση εμπορικών πολιτικών που παρέχουν αποτελεσματικά κίνητρα για την τήρηση των αρχών αυτών. Για παράδειγμα μέσω της θέσπισης όρων για τις δημόσιες συμβάσεις.

Καλείται ακόμη η ΕΕ να ενισχύσει τον ρόλο και τη συμμετοχή της στις ρυθμιστικές ομάδες εργασίας των οργάνων του ΟΗΕ.

Το περιεχόμενο της έκθεσης είναι πολύ σημαντικό και την αντιμετωπίζουμε θετικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio voto a favore della relazione sul ruolo dell'UE nell'ambito delle Nazioni Unite. L'Unione europea e i suoi Stati membri condividono e promuovono i valori e i principi della Carta delle Nazioni Unite (articolo 21, paragrafo 1 TUE). Il Parlamento europeo pertanto accoglie con favore l'importante contributo dell'UE allo sviluppo e agli aiuti umanitari in tutto il mondo e ricorda che l'UE è diventata un vero e proprio attore internazionale con lo status di "osservatore privilegiato" presso le Nazioni Unite e che l'UE si è impegnata a sostenere attivamente una riforma complessiva del sistema dell'ONU, al fine di rafforzare la propria legittimità e la propria rappresentanza regionale.

Il Parlamento sottolinea in particolare la propria convinzione che il Consiglio di sicurezza debba essere riformato e l'importante obiettivo a lungo termine dell'UE di avere un seggio in un Consiglio di sicurezza allargato. Il Parlamento europeo ribadisce il suo invito al VP/AR per la politica estera e di sicurezza a cercare posizioni comuni dell'Unione europea sulle questioni di competenza del Consiglio di sicurezza e sostiene l'obiettivo di istituire a livello multilaterale un regime di tutela degli investimenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione dell'onorevole Paavo Väyrynen circa il ruolo dell'UE nell'ambito delle Nazioni Unite giacché mi trovo in linea con quanto spiegato e analizzato nella relazione. Gli obiettivi e i punti di forza dell'UE risiedono nella sicurezza e nella pace, aspetti connessi a uno sviluppo dei diritti umani globali. In quest'ambito c'è da considerare che la forza dell'UE sta proprio nella sua potenzialità di mobilitare le risorse nell'intero ventaglio degli ambiti diplomatici, economici e relativi allo sviluppo umanitario. L'Unione europea nei rapporti internazionali dovrebbe essere in grado di garantire integrità e mobilitazioni in favore della pace conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite del 1975. Con queste premesse l'UE e i suoi Stati membri svolgono un ruolo attivo e contribuiscono ai lavori del sistema ONU in formati e modi diversi.

 
  
MPphoto
 
 

  David Coburn (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this report. The UK’s place on the UN Security Council, and our ability to act independently on the Security Council in the interests of the British people, is a corner stone of British security and of our position on the global stage.

This report seeks to impede that ability, primarily with the ultimate goal of giving the EU a permanent seat on the Security Council and by the assertion that, until this goal is reached, the UK must represent EU common positions decided by the High Representative and other Member States on the Security Council. UKIP believe that the British Government is elected by the British people to defend their interests on the global stage, not those of the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ O sistema das Nações Unidas é o principal fórum mundial na governação à escala global, sendo um palco por excelência da promoção dos valores e interesses da União Europeia e dos seus Estados-Membros.

Os novos desafios e problemas da União estão indissociavelmente ligados aos desideratos e sistema da ONU, na medida em que carecem de respostas globais, e os problemas globais carecem, também, de respostas europeias. A instabilidade na segurança da UE (conflitos na Ucrânia, Síria, expansão do EI), os problemas no desenvolvimento e na ajuda humanitária, os desafios no ambiente e nas mudanças climáticas não são resolúveis por si só, sem uma resposta global, com o apoio da comunidade internacional, sob os auspícios da ONU.

Porém, o lugar devido à UE, na panorâmica de ator internacional de relevo, não tem o seu reconhecimento devido no sistema de governação da ONU, devendo-se aspirar ao seu reforço e aumento da sua própria influência e dos seus Estados-Membros.

Reformas na racionalização das suas estruturas, métodos de trabalho, orçamento e até o poder do seu Conselho de Segurança devem ser efetuadas, sendo lamentável o seu bloqueio em situações de genocídio e crimes contra a humanidade.

De frisar a importância de maior cooperação entre a UE e as agências da ONU da Ajuda Humanitária.

 
  
MPphoto
 
 

  Jane Collins (EFDD), in writing. – UKIP voted against this report. The UK’s place on the UN Security Council, and our ability to act independently on the Security Council in the interests of the British people, is a corner stone of British security and of our position on the global stage.

This report seeks to impede that ability, primarily with the ultimate goal of giving the EU a permanent seat on the Security Council and by the assertion that, until this goal is reached, the UK must represent EU common positions decided by the High Representative and other Member States on the Security Council. UKIP believe that the British Government is elected by the British people to defend their interests on the global stage, not those of the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa importante relazione che acquista ancora più valore oggi a causa della situazione che stiamo vivendo, generata dai recenti attacchi terroristici. Condivido le proposte avanzate. Innanzitutto è necessario procedere a una riforma dell'ONU, sia a livello di organi interni, sia per ciò che attiene gli obiettivi e gli strumenti. Inoltre, è fondamentale che l'Unione acquisti maggior peso all'interno di questo sistema, coordinandosi in maniera più incisiva con gli Stati membri e aumentando la propria influenza attraverso il suo ruolo di osservatore privilegiato. Ritengo altresì importante migliorare gli strumenti di allarme precoce per rafforzare la prevenzione, come pure rafforzare il ruolo della Corte penale internazionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Birgit Collin-Langen (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für den Bericht gestimmt, denn gerade in Anbetracht der bestehenden und neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen (Flüchtlingsfrage, IS) können wir in der EU Lösungen nicht allein und isoliert finden. Es bedarf einer gemeinsamen Lösung aller Staaten. Nur gemeinsam mit den Vereinten Nationen werden wir Frieden, Sicherheit und Fortschritt in der Welt und in Europa fördern können. Daher muss die EU innerhalb der Generalversammlung eine wichtigere Rolle spielen.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ The EU and its Member States play an important role in continuing to foster peace, security, good governance and human rights. The EU is committed to the support of a comprehensive reform of the UN system to strengthen the institution, also through measures such as enhanced mediation capabilities, early warning tools, and achievable mandates for peacebuilding and peacekeeping operations. The amendment introducing paragraph 22a is however symptomatic of how reports include positions on issues which are within State competence, such as that of abortion on which I voted against. It was only because this amendment passed that I also voted against the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ Ante el aumento de guerras y conflictos armados, tengo el pleno convencimiento de que, ahora más que nunca, urge sentar las bases de un nuevo orden internacional a través de una reforma de la ONU, a fin de que esta cuente con mecanismos efectivos para defender el Derecho internacional, los derechos humanos y el multilateralismo a escala mundial.

Si bien coincido con el informe en la necesidad de una reforma de la ONU que refuerce su legitimidad y la dote de un funcionamiento más transparente y democrático, no comparto la orientación dada por el ponente a esta reforma. Este propone reforzar la cooperación entre las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a fin de aumentar la sumisión de los Estados a las organizaciones del sistema capitalista a nivel internacional.

Además, el informe sostiene que la UE desempeña actualmente un papel de promoción de la paz y de prevención de conflictos y gestión de crisis en el mundo, por lo que debería tener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Sin duda, esto supondría un menoscabo de la soberanía de los Estados miembros de la UE. Por estos motivos he votado en contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della risoluzione sul rafforzamento del ruolo dell'UE nel sistema delle Nazioni Unite perché ritengo che molti dei problemi che l'Unione europea si trova a fronteggiare in materia di pace e sicurezza, ambiente e sviluppo sostenibile, immigrazione e diritti umani, commercio internazionale e crescita economica necessitino di soluzioni globali. Pertanto, ritengo che l'UE debba lavorare attraverso attività efficaci e coordinate che rafforzino la propria influenza e quella degli Stati membri all'interno del sistema delle Nazioni Unite, che costituisce il principale forum mondiale per migliorare la governance globale e rappresenta il miglior forum in cui promuovere i valori e gli interessi dell'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. ‒ Az Európai Unió külpolitikájának elveit és céljait az Európai Unióról szóló szerződés 21. cikke rögzíti, és e célok szorosan kapcsolódnak az ENSZ céljaihoz. Az EUSZ 21. cikke kifejezetten előírja az ENSZ Alapokmánya és a nemzetközi jog elveinek tiszteletben tartását Az Unió szerte a világon jelentős mértékben hozzájárul a fejlesztési és humanitárius segélyekhez; emlékeztet arra, hogy az Unió és tagállamai együttesen a világ legnagyobb adományozói a fejlesztési és humanitárius segélyek terén.

Mivel a jelentés rámutat arra, hogy a Szerződésbe foglalt külpolitikai célok jobb megvalósítása érdekében az Uniónak törekednie kell az ENSZ-rendszeren belüli globális kormányzás megerősítésére és saját és tagállamai befolyásának növelésére, továbbá mivel emlékeztet az Unió azon kötelezettségvállalására, hogy támogatja az ENSZ-rendszer átfogó reformját e rendszer legitimitásának, regionális képviseletének, átláthatóságának, elszámoltathatóságának és napjaink összetett, sokrétű kihívásaira való reagálási képességének erősítése érdekében, a jelentést támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ The report in question deals with the European Union’s specific role within the United Nations, as a separate entity to its Member States. The report aims at putting forward suggestions to better the EU’s foreign policy in these aspects – at a crucial point in time where the EU must take on a central role in international affairs. I support such changes as I believe that the EU must play an active role within the organisation by projecting its values and contributing in providing global solutions to global problems. I am also satisfied that the report sends a strong message about the need to reform the Security Council and that it expresses its wish to see a woman elected as Secretary-General of the United Nations.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Dalton (ECR), in writing. ‒ I voted against this report because it calls for a single, permanent European Union seat on the United Nations Security Council. Two Member States of the European Union, France and the United Kingdom, already have permanent seats on the United Nations Security Council and I do not believe either country should be forced to give up its seat to the European Union. The Security Council is entirely composed of sovereign nation states and there is no precedent or purpose in a supranational body taking up a seat on the council.

For myself personally, and the British Government, it is of fundamental importance that the United Kingdom, a founder member of the United Nations, retains its permanent seat on the Security Council. With its strong commitment to upholding international law, the United Kingdom has led moves for reform to make the UN more effective and efficient in delivering peace and security. The UN desperately needs reform and undermining the national sovereignty of key UN members will only hinder significant positive progress.

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica Dăncilă (S&D), în scris. ‒ Susțin întru totul inițiativa de a convinge Uniunea Europeană să susțină o femeie pentru postul de Secretar General al ONU, inițiativă care prevede că UE va susține o femeie la următoarele alegeri pentru funcția de Secretar General al ONU. În acest fel am putea asista la o premieră mondială, prin alegerea unei femei pentru o funcție de prestigiu și anvergură globală.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Danti (S&D), per iscritto. ‒ L'Unione europea rappresenta un pilastro centrale del sistema dell'ONU e ha già ampiamente dimostrato negli anni il positivo contributo che può fornire alle attività delle Nazioni Unite. La cooperazione convinta e costante tra l'Unione europea e le Nazioni Unite è riuscita in questi anni a rafforzare i principi del multilateralismo nel mondo. La necessità di una maggiore cooperazione con l'ONU e del rafforzamento della voce dell'UE all'ONU è stata più volte sottolineata all'interno delle istituzioni dell'Unione.

Anche alla luce delle nuove crisi mondiali e delle tante sfide della governance globale, l'UE deve lavorare per rafforzare ancora di più l'azione dell'ONU e rendere più efficace il processo decisionale dell'intero sistema delle Nazioni Unite, sfruttando al meglio i partenariati con agenzie, fondi, programmi, commissioni e comitati specializzati delle Nazioni Unite e svolgendo un ruolo più coordinato all'interno dell'Assemblea generale.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport d’initiative souligne l’importance du rôle d’observateur de l’Union à l’ONU, ainsi que des différents droits que ce statut lui accorde, tels que celui de proposer des textes et des amendements ou de soulever des motions de procédure lors des assemblées.

Ce texte rappelle tout d’abord l’attachement de l’Union et de ses États membres aux valeurs et principes de la Charte des Nations Unies, qu’ils ont pour rôle de défendre dans le cadre de l’action extérieure. Il rappelle également le rôle de l’Union en tant que premier contributeur au développement et à l’aide humanitaire.

Les propositions de ce rapport portent sur la réforme du Conseil de sécurité, dont la composition et le fonctionnement ne reflètent plus l’équilibre des puissances actuelles, en vue d'améliorer les instruments de prévention et d’alerte précoce de l’ONU. Le rapport vise surtout à promouvoir une position commune européenne grâce à l’action de la vice-présidente et Haute Représentante de l’Union. Pour ces raisons, j’ai soutenu ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J'ai soutenu ce rapport car il est important que l'Union puisse jouer un rôle accru, aux côtés des États membres, au sein de l'Assemblée générale de l'ONU. L'Union, qui défend la démocratie et les droits de l'homme et promeut la paix et la sécurité, est effectivement un contributeur incontournable de l'aide humanitaire et de l'aide au développement dans le cadre des programmes des Nations unies.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. ‒ Face aux conflits armés, à l'instabilité régionale et aux fléaux écologiques ou sanitaires mondiaux, il est nécessaire d'améliorer le fonctionnement interne des Nations unies. En particulier, pourquoi ne pas imaginer que s'agissant de crimes contre l’humanité, il ne devrait y avoir ni droit de veto, ni blocage.

Il faut aussi améliorer la collaboration entre les puissances comme l’ONU et l’Union européenne. Pour ce faire, la présence de l'Union européenne au sein des instances internationales doit également être renforcée et elle doit si possible parler d'une seule voix sur les questions internationales.

 
  
MPphoto
 
 

  Andor Deli (PPE), írásban. ‒ Az Unió nemzetközi szintű fellépése a demokrácia, a jogállamiság, az egyenlőség, a szolidaritás, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok egyetemes és oszthatatlan voltának és az emberi méltóság tiszteletben tartásának elveire épül, amint ezt az Unióról szóló szerződés 21. cikke is rögzíti. A ma elfogadott jelentés emlékeztet arra, hogy az EU külpolitikájának elvei és céljai szorosan kapcsolódnak az ENSZ céljaihoz. Kiemeli, hogy az EU előtt álló kihívások globális megoldásokat, a globális problémák pedig uniós fellépést igényelnek. Éppen ezért céljainak eléréséhez globális partnerekre van szüksége, nevezetesen a béke és a biztonság és a terrorizmus terjedésének megakadályozása terén.

Az Uniónak tehát továbbra is törekednie kell az ENSZ-en belüli globális kormányzás megerősítésére és a Biztonsági Tanács megreformálására, annak érdekében, hogy az új világhelyzetet jobban tükrözze. Az Európát sújtó migrációs és menekültválság vonatkozásában szavazatommal támogattam a jelentést, mely – többek között – felhívja az Uniót és az ENSZ-t arra, hogy az eddiginél is szorosabban együttműködve kezeljék a válságot, és – egyebek mellett – segítsék a migráció kiindulópontjául szolgáló országok gazdasági helyzetének az orvoslását és ezek fenntartható fejlesztését. Tekintettel az ENSZ küszöbön álló párizsi Éghajlat-változási Konferenciájára, szavazatommal azt is támogattam, hogy az EU és az ENSZ fokozzák erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy ezen csúcstalálkozón jogilag kötelező erejű megállapodás szülessen.

 
  
MPphoto
 
 

  Mark Demesmaeker (ECR), schriftelijk. – De N-VA-delegatie stemde voor dit verslag. We moeten realistisch zijn, de Europese Unie zal in de nabije toekomst geen zetel in de Veiligheidsraad toebedeeld krijgen. Toch zijn we fervent voorstander van een grotere rol voor de Unie binnen de Verenigde Naties. Onze delegatie meent dan ook dat het Europees Parlement en andere EU-instellingen op termijn moeten streven naar een EU-zetel in de Veiligheidsraad. Het hoogste VN-orgaan moet immers meer representatief worden zodat de realiteit van het begin van de 21ste eeuw beter weerspiegeld wordt.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. – Az Unió nemzetközi szintű fellépése a demokrácia, a jogállamiság, az egyenlőség, a szolidaritás, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok egyetemes és oszthatatlan voltának és az emberi méltóság tiszteletben tartásának elveire épül, amint ezt az Unióról szóló szerződés 21. cikke is rögzíti. A ma elfogadott jelentés emlékeztet arra, hogy az EU külpolitikájának elvei és céljai szorosan kapcsolódnak az ENSZ céljaihoz. Kiemeli, hogy az EU előtt álló kihívások globális megoldásokat, a globális problémák pedig uniós fellépést igényelnek. Éppen ezért céljainak eléréséhez globális partnerekre van szüksége, nevezetesen a béke és a biztonság és a terrorizmus terjedésének megakadályozása terén.

Az Uniónak tehát továbbra is törekednie kell az ENSZ-en belüli globális kormányzás megerősítésére és a Biztonsági Tanács megreformálására, annak érdekében, hogy az új világhelyzetet jobban tükrözze. Az Európát sújtó migrációs és menekültválság vonatkozásában szavazatommal támogattam a jelentést, mely – többek között – felhívja az Uniót és az ENSZ-t arra, hogy az eddiginél is szorosabban együttműködve kezeljék a válságot, és – egyebek mellett – segítsék a migráció kiindulópontjául szolgáló országok gazdasági helyzetének az orvoslását és ezek fenntartható fejlesztését. Tekintettel az ENSZ küszöbön álló párizsi Éghajlat-változási Konferenciájára, szavazatommal azt is támogattam, hogy az EU és az ENSZ fokozzák erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy ezen a csúcstalálkozón jogilag kötelező erejű megállapodás szülessen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Duncan (ECR), in writing. ‒ I will vote against this report due to the inclusion of a demand for a single EU seat on the United Nations Security Council. This is a red line issue given the United Kingdom’s permanent status on the UNSC.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Аз не подкрепих този доклад, защото не смятам, че той е насочен във вярната посока, а именно на международно сътрудничество и координация. Дали ЕС да има място в един разширен състав на ООН е въпросът, който се поставя тук и докладчикът смята, че такова място трябва да бъде отредено на нашия Съюз. Аз обаче смятам, че това е Съюз, който трябва да си сътрудничи, основан на идеята за мир, но не и да се превръща във федерална държава, която да има собствено управление. Суверенността на държавите членки трябва да бъде запазена, което означава, че ЕС не е и не може да бъде държава и няма как да бъде представена като пълноправен член на Съвета за сигурност на ООН, но определено може да работи за координация между държавите членки и международното сътрудничество.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Αποχή, διότι ενώ σε πολλά άρθρα του, δίνει στην ΕΕ την δύναμη για υλοποίηση της εξωτερικής της πολιτικής, από την άλλη υπάρχουν σημαντικά αρνητικά σημεία που δείχνουν ότι τελικά η συμμετοχή της σε αυτό το παιχνίδι δεν είναι αυτή που θα έπρεπε, ώστε να αποτελέσει τον πιο σημαντικό παράγοντα επιρροής για τις παγκόσμιες πολιτικές και γεωπολιτικές αλλαγές που συντελούνται, αφού για ακόμη μια φορά είναι δεμένη στο άρμα των ΗΠΑ.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. ‒ Az Unió nemzetközi szintű fellépése a demokrácia, a jogállamiság, az egyenlőség, a szolidaritás, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok egyetemes és oszthatatlan voltának és az emberi méltóság tiszteletben tartásának elveire épül, amint ezt az Unióról szóló szerződés 21. cikke is rögzíti. A ma elfogadott jelentés emlékeztet arra, hogy az EU külpolitikájának elvei és céljai szorosan kapcsolódnak az ENSZ céljaihoz. Kiemeli, hogy az EU előtt álló kihívások globális megoldásokat, a globális problémák pedig uniós fellépést igényelnek. Éppen ezért céljainak eléréséhez globális partnerekre van szüksége, nevezetesen a béke és a biztonság és a terrorizmus terjedésének megakadályozása terén.

Az Uniónak tehát továbbra is törekednie kell az ENSZ-en belüli globális kormányzás megerősítésére és a Biztonsági Tanács megreformálására, annak érdekében, hogy az új világhelyzetet jobban tükrözze. Az Európát sújtó migrációs és menekültválság vonatkozásában szavazatommal támogattam a jelentést, mely – többek között – felhívja az Uniót és az ENSZ-t arra, hogy az eddiginél is szorosabban együttműködve kezeljék a válságot, és – egyebek mellett – segítsék a migráció kiindulópontjául szolgáló országok gazdasági helyzetének az orvoslását és ezek fenntartható fejlesztését. Tekintettel az ENSZ küszöbön álló párizsi Éghajlat-változási Konferenciájára, szavazatommal azt is támogattam, hogy az EU és az ENSZ fokozzák erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy ezen csúcstalálkozón jogilag kötelező erejű megállapodás szülessen.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE), por escrito. La UE y sus Estados miembros comparten los valores y principios de la Carta de las Naciones Unidas y tienen un papel crucial en la promoción de estos principios, así como los objetivos de las Naciones Unidas. Asimismo la UE y sus Estados miembros desempeñan un papel activo y contribuyen a las Naciones Unidas en diferentes formas y formatos, contribuciones que deberían ser más visibles.

En este sentido, como miembro del Framework del PE para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tengo la oportunidad de contribuir en esta relación de la UE con las Naciones Unidas, así como de obtener una visión de primera mano sobre aspectos importantes que pueden ayudar y dinamizar esta colaboración. Concretamente, y en el ámbito de la aplicación de CRPD en la UE, el Comité de las Naciones Unidas presentó en septiembre sus “Observaciones finales”. Con ellas se continúa un diálogo constructivo en el que las partes van identificando las distintas cuestiones a mejorar por la UE a fin de adaptar sus políticas y medidas a la CRPD. Esta dinámica de colaboración es representativa de cómo la UE y las Naciones Unidas pueden aprovechar sus sinergias.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ A conceção da União Europeia está ligada à paz, à segurança, ao desenvolvimento e aos direitos humanos à escala mundial e os desafios com que se depara carecem de respostas globais que, por sua vez, carecem de ações europeias.

A UE promove um sistema internacional baseado no reforço da cooperação multilateral e na boa governação mundial e está empenhada num multilateralismo autêntico, com as Nações Unidas no seu centro. Empenho esse que se apoia na convicção de que, para responder eficazmente às crises, aos desafios e às ameaças globais, a comunidade internacional necessita de um sistema multilateral eficaz, fundado em direitos e valores universais.

Ora, para melhor atingir os seus objetivos em matéria de política externa, a UE deve aspirar ao reforço da governação global no interior do sistema da ONU e ao aumento da sua própria influência e dos seus Estados-Membros nesse mesmo sistema. Votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este relatório é inaceitável, pelo seu conteúdo, pelos seus objetivos.

Só uma leitura muito enviesada da Carta das Nações Unidas pode considerar que a União Europeia partilha os seus valores e princípios, como faz este relatório. Que dizer então da participação direta nas agressões militares levadas a cabo contra países soberanos, violando a sua independência e integridade territorial, como aconteceu nos casos do Iraque, da Líbia ou da Síria, entre outros?

Este relatório carreia uma visão inaceitável sobre a forma como a UE deve agir no seio da ONU e, em particular, no seio da sua Assembleia-Geral – órgão do qual a UE não deve sequer fazer parte, dada a natureza quer do órgão quer da própria UE.

Não podemos aceitar a proposta de que a UE integre o Conselho de Segurança, nem que, em geral, se introduzam mudanças no quadro institucional da ONU para o alinhar com os interesses da UE (ou seja, das potências que a comandam) em matéria de política externa.

É inaceitável a tentativa de forçar a submissão de Estados soberanos às posições da UE, previamente determinadas, nas discussões na ONU.

Este relatório é um expoente das mais desbragadas pulsões federalistas no seio da UE. Obviamente votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), in writing. ‒ I reject the approach of this report which believes the EU should use the UN for achieving its foreign policy goals. Therefore I voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Európska únia presadzuje hodnoty ochrany ľudských práv, bezpečnosti a koná v záujme zachovania mieru, predchádzania konfliktom a posilňovania medzinárodnej bezpečnosti, a to v súlade so zásadami Charty OSN, ako aj cieľmi Parížskej charty pre novú Európu. Sme súčasne vedúcim aktérom v rôznych politických oblastiach, ktoré sú prepojené. Usilujeme sa o udržateľnosť životného prostredia, posilňujeme základ sociálnej súdržnosti a veríme, že ľudstvo spájajú spoločné hodnoty a záujmy. Rešpektujeme systém OSN ako hlavné globálne fórum na zlepšenie globálnej správy a ako najefektívnejšiu formu na presadzovanie hodnôt a záujmov Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Il ruolo dell'UE nelle Nazioni Unite va completamente rivisto. Mi auguro che alcuni Stati membri possano denunciare questa ipocrisia, gli scandali e i giochi di potere fatti. Il come è stato gestito tutto il caso dell'IS ne è la prova.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω παρών όσον αφορά την έκθεση σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ εντός των Ηνωμένων Εθνών, για την καλύτερη επίτευξη των στόχων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, διότι ενώ σε πολλά άρθρα του δίνει στην ΕΕ την δύναμη για υλοποίηση της εξωτερικής της πολιτικής, από την άλλη υπάρχουν σημαντικά αρνητικά σημεία που δείχνουν ότι τελικά η συμμετοχή της σε αυτό το παιχνίδι δεν είναι αυτή που θα έπρεπε προκειμένου να αποτελέσει τον πιο σημαντικό παράγοντα επιρροής για τις παγκόσμιες πολιτικές και γεωπολιτικές αλλαγές που συντελούνται, αφού για άλλη μια φορά είναι δεμένη στο άρμα των ΗΠΑ.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ Today we are called to face unforeseen, dramatic events that are already changing the world forever. The number of humanitarian emergencies has never been higher and the refugee crisis represents the ultimate test for the cohesion of the European Union. In order to deal effectively and successfully with these transnational issues, it is fundamental that we strengthen cooperation with the UN institutions, making sure that our values are promoted, our ambitions are commonly shared and our engagements are mutually respected.

We should therefore push for the establishment of a high-level dialogue on the implementation of the Sustainable Development Goals. In order to achieve them, further cooperation is required in the areas of education, health, climate action, food and nutrition, water, sanitation and hygiene, child protection, gender equality, social inclusion, humanitarian aid, migration, human rights, non-discrimination on all ground, good governance and democracy building.

In particular, I would like to underline that one of our main priorities should be the protection of children and of women, whose protection is crucial for the achievement of sustainable and equitable development for all.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. ‒ Az Unió nemzetközi szintű fellépése a demokrácia, a jogállamiság, az egyenlőség, a szolidaritás, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok egyetemes és oszthatatlan voltának és az emberi méltóság tiszteletben tartásának elveire épül, amint ezt az Unióról szóló szerződés 21. cikke is rögzíti. A ma elfogadott jelentés emlékeztet arra, hogy az EU külpolitikájának elvei és céljai szorosan kapcsolódnak az ENSZ céljaihoz. Kiemeli, hogy az EU előtt álló kihívások globális megoldásokat, a globális problémák pedig uniós fellépést igényelnek. Éppen ezért céljainak eléréséhez globális partnerekre van szüksége, nevezetesen a béke és a biztonság és a terrorizmus terjedésének megakadályozása terén.

Az Uniónak tehát továbbra is törekednie kell az ENSZ-en belüli globális kormányzás megerősítésére és a Biztonsági Tanács megreformálására, annak érdekében, hogy az új világhelyzetet jobban tükrözze. Az Európát sújtó migrációs és menekültválság vonatkozásában szavazatommal támogattam a jelentést, mely – többek között – felhívja az Uniót és az ENSZ-t arra, hogy az eddiginél is szorosabban együttműködve kezeljék a válságot, és – egyebek mellett – segítsék a migráció kiindulópontjául szolgáló országok gazdasági helyzetének az orvoslását és ezek fenntartható fejlesztését. Tekintettel az ENSZ küszöbön álló párizsi Éghajlat-változási Konferenciájára, szavazatommal azt is támogattam, hogy az EU és az ENSZ fokozzák erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy ezen a csúcstalálkozón jogilag kötelező erejű megállapodás szülessen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ Üdvözlöm, hogy az Unió és tagállamai különböző módokon és formákban aktívan részt vállalnak az ENSZ-rendszer munkájában és közreműködnek benne, amit láthatóbbá kellene tenni. Továbbá azt is, hogy az Unió szerte a világon jelentős mértékben hozzájárul a fejlesztési és humanitárius segélyekhez; emlékeztet arra, hogy az Unió és tagállamai együttesen a világ legnagyobb adományozói a fejlesztési és humanitárius segélyek terén. Fontosnak tartom kiemelni, hogy az Unió valódi nemzetközi szereplővé vált, és hogy ennek megfelelően kiemelt megfigyelői státusza van az ENSZ-ben.

Ahhoz, hogy jobban elérhetőek legyenek az uniós külpolitikai célok az ENSZ-en belül, az Uniónak nagyobb láthatóságot és politikai befolyást maga után vonó, megerősített szerepet kell játszania, lehetővé téve, hogy a Közgyűlés 2011. május 3-i határozatával összhangban jobban végrehajtsa nemzetközi kötelezettségeit. Véleményem szerint támogatni kell az ENSZ-rendszeren belül a parlamentek és regionális közgyűlések szerepét is.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor del informe completamente convencido de la necesidad de avanzar hacia una mayor integración de la política exterior europea. La UE ya dispone del estatuto de «observador privilegiado» en las Naciones Unidas, con derecho a intervenir en las reuniones de la Asamblea General, pero los Estados miembros deben coordinarse más y mejor para transmitir ante el mundo la política exterior común de la UE. La UE debe actuar como un auténtico actor global en el seno de las Naciones Unidas y debe seguir esforzándose por aumentar su influencia y su visibilidad en la escena internacional.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. – L'Unione europea è l'esempio storico di integrazione e cooperazione regionale di maggiore successo nel mondo. Il contributo ideale e concreto alla pace nel mondo che l'Europa può dare deve essere rafforzato con ogni mezzo, soprattutto in considerazione delle tante crisi globali oggi aperte. Condivido pertanto l'impianto della relazione del collega Vayrinen, che per conto della commissione per gli affari esteri ha presentato un testo molto ambizioso e comprensivo di punti di grande interesse. Ritengo importante ribadire, come fa la risoluzione, che l'UE dovrebbe cercare di rafforzare la governance globale all'interno del sistema delle Nazioni Unite e aumentare la propria influenza e quella degli Stati membri all'interno di tale sistema. L'Unione europea deve sostenere attivamente una riforma globale del sistema delle Nazioni Unite, al fine di rafforzarne la legittimità, la rappresentatività regionale e la trasparenza, la responsabilità e l'efficacia nel rispondere alle complesse e articolate sfide odierne. Sono certo che il lavoro dell'Alto rappresentante Federica Mogherini sarà all'altezza di questo importante obiettivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato convintamente a favore della risoluzione sul ruolo dell'Unione Europea nell'ambito delle Nazioni Unite – come meglio raggiungere gli obiettivi di politica estera dell'Unione, perché ritengo che l'UE sia un attore fondamentale nel contesto internazionale e svolga un ruolo predominante per garantire e sostenere i processi di pace, stabilità e sicurezza globali.

Non vi è dubbio, infatti, che gli obiettivi della politica esterna dell'UE siano strettamente collegati a quelli dell'ONU e che quest'ultima rappresenti per l'UE il più importante foro di governance mondiale e di risoluzione dei conflitti e delle controversie.

Il quadro internazionale è oggi sempre più instabile e focolai di tensione, se non veri e propri conflitti, si registrano in svariate parti del mondo. La situazione in Ucraina orientale, la guerra civile in Siria, l'avanzare di organizzazioni terroristiche quali l'ISIS o Boko Haram rappresentano minacce globali che devono essere affrontate e risolte sotto l'egida dell'ONU.

Credo, infine, che il problema della sostenibilità ambientale ponga una problematica seria per le generazioni future e non sia ormai più rimandabile. Auspico quindi, in occasione della Conferenza ONU sul clima (COP21), una proficua cooperazione tra l'UE e l'ONU in modo da garantire il raggiungimento di un accordo vincolante e universale.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe heute gegen den nicht gesetzgebenden Initiativbericht über das Thema „Die Rolle der EU innerhalb der Vereinten Nationen: Wie können die außenpolitischen Ziele der EU besser verwirklicht werden?“ gestimmt, da ich den dort vertretenen Ansatz für falsch halte, um die Rolle der EU in den UN zu stärken. Ich bin überzeugt: Wir brauchen ein stärker pragmatisches Handeln statt ideologischer Positionen, um weltweit mehr zu erreichen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Viele europäische Herausforderungen müssen international gelöst werden. Deshalb muss zukünftig weiter eng mit den Vereinten Nationen zusammengearbeitet werden. Hierzu bedarf es einer stärkeren Positionierung der EU innerhalb der Vereinten Nationen. Ebenfalls sind umfassende Reformen nötig, um den neuen Herausforderungen eines sich verändernden Weltbilds gerecht zu werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report given that the EU needs to play a more significant and coherent role within the UN. States should honour their promises to provide humanitarian aid and a coherent and coordinated approach should be adopted across EU and UN institutions to the refugee crisis. These and other recommendations detailed in the report are crucial to strengthen the organisation and achieve EU foreign policy goals.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE), in writing. ‒ The EU and its Member States share the values of the UN Charter and play a crucial role in promoting these principles and the Millennium Goals. In an increasingly unstable security environment, EU needs global partners to achieve its foreign policy goals, in particular in the fight against organised crime, human trafficking, terrorism and regional conflicts, but also to improve access to education, healthcare and the promotion of human rights.

I therefore welcome this resolution that recalls the commitment of the EU in supporting a comprehensive reform of the UN system to strengthen its legitimacy, regional representations, effectiveness and accountability and that puts forwards recommendations in order to better achieve EU foreign policy goals within the UN.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me he abstenido en la votación de este informe sobre el papel de la UE en el seno de las Naciones Unidas. El informe contiene referencias positivas a la importancia de las Naciones Unidas a la hora de abordar problemas de alcance internacional en diversos ámbitos, desde la ayuda humanitaria hasta la seguridad y la paz, pasando por los bienes públicos globales. Sin embargo, el informe llama a fortalecer el papel de la UE en las Naciones Unidas, lo que consideramos contradictorio con el principio de multilateralismo y de representación democrática de todos los Estados en el seno de la organización, principio que constituye uno de sus valores fundamentales.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ Together with my EPLP colleagues, I support the reform of the UN system as a means of strengthening the efficiency of the organisation and to better promote the EU’s foreign policy goals. I voted in favour of this report because I believe that the EU must play an active role within the organisation, project its values and contribute to effective multilateralism with a view to providing global solutions to global problems. I am confident that this report will send a strong message about the need for reform in the Security Council and, importantly, I believe that we need to see women elected to the post of Secretary-General of the United Nations.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport car il vise à renforcer le rôle de l’Union européenne (UE) au sein des Nations unies. En plus des 28 États membres qui la composent, dont la France qui est membre de droit du Conseil de sécurité, l’Union jouit en effet du statut d'"observateur privilégié" aux Nations unies. Ce statut donne la possibilité à sa Haute Représentante aux affaires étrangères de prendre la parole aux séances de l'Assemblée générale, de soumettre des propositions et des amendements, de présenter des motions d'ordre et de diffuser des documents.

Je regrette cependant que l’UE, par manque d’une vraie stratégie commune en matière de défense et de relations internationales, ne s’affirme pas plus au sein de l’ONU et qu’elle n’y soit pas plus visible. Elle devrait pourtant y avoir une position de leadership claire en ce qui concerne les crises migratoire ou sécuritaire, ou encore en ce qui concerne la situation au Moyen-Orient. Je suis en effet très inquiète de la passivité de l’ONU face aux crises que connait actuellement notre continent, qui ne concernent pas uniquement l’Europe mais bien toute la communauté internationale.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ I believe that in order to better achieve its foreign policy goals the EU should strengthen global governance inside the UN system and to increase its own and its Member States’ influence within that system. Also, the EU should play enhanced role in the General Assembly.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. ‒ Az Unió nemzetközi szintű fellépése a demokrácia, a jogállamiság, az egyenlőség, a szolidaritás, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok egyetemes és oszthatatlan voltának és az emberi méltóság tiszteletben tartásának elveire épül, amint ezt az Unióról szóló szerződés 21. cikke is rögzíti. A ma elfogadott jelentés emlékeztet arra, hogy az EU külpolitikájának elvei és céljai szorosan kapcsolódnak az ENSZ céljaihoz. Kiemeli, hogy az EU előtt álló kihívások globális megoldásokat, a globális problémák pedig uniós fellépést igényelnek. Éppen ezért céljainak eléréséhez globális partnerekre van szüksége, nevezetesen a béke és a biztonság és a terrorizmus terjedésének megakadályozása terén.

Az Uniónak tehát továbbra is törekednie kell az ENSZ-en belüli globális kormányzás megerősítésére és a Biztonsági Tanács megreformálására, annak érdekében, hogy az új világhelyzetet jobban tükrözze. Az Európát sújtó migrációs és menekültválság vonatkozásában szavazatommal támogattam a jelentést, mely – többek között – felhívja az Uniót és az ENSZ-t arra, hogy az eddiginél is szorosabban együttműködve kezeljék a válságot, és – egyebek mellett – segítsék a migráció kiindulópontjául szolgáló országok gazdasági helyzetének az orvoslását és ezek fenntartható fejlesztését. Tekintettel az ENSZ küszöbön álló párizsi Éghajlat-változási Konferenciájára, szavazatommal azt is támogattam, hogy az EU és az ENSZ fokozzák erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy ezen a csúcstalálkozón jogilag kötelező erejű megállapodás szülessen.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Μέσα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων επιχειρείται το τελευταίο διάστημα, μέσα από εκθέσεις και συζητήσεις, να προωθηθεί η ιδέα της ΕΕ ως παγκόσμιου παίκτη σε πολιτικό επίπεδο. Αυτή η έκθεση εντάσσεται στο εν λόγω πλαίσιο. Μέσα από την παρουσίαση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η περιοχή προωθείται από τη μια η αναγκαιότητα, όπως το αντιλαμβάνεται η έκθεση, του συντονισμού της δράσης των ΚΜ της ΕΕ στα πλαίσια του ΟΗΕ και από την άλλη η θέση για έδρα της ΕΕ στο Συμβούλιο Ασφαλείας, θέσεις με τις οποίες διαφωνούμε.

Προωθείται, επίσης, μέσα στην έκθεση η ιδέα ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος θα πρέπει να έχει την ευθύνη συντονισμού των κρατών μελών και ότι αυτά θα πρέπει να τοποθετούνται με βάση την εξωτερική πολιτική και τα συμφέροντα της ΕΕ.

Η έκθεση έχει και αρκετά θετικά σημεία, όπως η κριτική στην επιλογή του Γ.Γ. του Οργανισμού, αλλά και στην παρουσίαση ζητημάτων που χρήζουν παγκόσμιων λύσεων και συνεργασίας μεταξύ όλων.

Δεδομένων των θετικών αλλά και αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην έκθεση, θα απέχουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ Focusing on the role of the European Union within the United Nations system and on how to better achieve EU foreign policy goals within the UN, I voted in favour of this report as it contains a number of excellent recommendations and objectives in line with the stated foreign policy objectives of the EU. The report paves the way for an annual process in which the European Parliament can address the global challenges in a more meaningful and comprehensive way, as it calls on us to organise its work in the same way as the Commission, encouraging all committees whose remit covers policies that have an external and global dimension to forward their opinions to the Committee on Foreign Affairs, which has responsibility for the VP/HR report.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I decided to support this report due to the fact that the EU and its Member States have a crucial role to play in promoting the shared values and principles of the UN, as well as the goals of the UN, through the external action of the European Union. The EU is committed to actively supporting a comprehensive reform of the UN system in order to strengthen its legitimacy, its regional representation and its transparency, accountability and effectiveness. It is important to improve preventive and early-warning tools and enhanced UN mediation capabilities, with coherent and achievable mandates for peacebuilding and peacekeeping operations.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Helmer (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this report. The UK’s place on the UN Security Council, and our ability to act independently on the Security Council in the interests of the British people, is a corner stone of British security and of our position on the global stage.

This report seeks to impede that ability, primarily with the ultimate goal of giving the EU a permanent seat on the Security Council and by the assertion that, until this goal is reached, the UK must represent EU common positions decided by the High Representative and other Member States on the Security Council. UKIP believe that the British Government is elected by the British people to defend their interests on the global stage, not those of the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR), schriftlich. ‒ Der Initiativbericht zielt darauf ab, die Rolle der Europäischen Union innerhalb der Vereinten Nationen klar zu definieren. Dabei wird auf Artikel 21 des Vertrags über die Europäische Union Bezug genommen, welcher als gemeinsame außenpolitische Ziele der EU-Mitgliedstaaten die Wahrung bzw. Förderung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechten sowie der Einhaltung der weiteren in der Charta der Vereinten Nationen aufgeführten Grundsätze aufführt. Der Bericht führt richtigerweise auf, dass der Sicherheitsrat dringend reformiert werden muss, um eine gute Handlungsfähigkeit zu erhalten, da er in seiner derzeitigen Zusammensetzung keine geografisch ausgewogene Interessenvertretung darstellt, sondern nach wie vor die geopolitischen Verhältnisse von 1945 abbildet. So befürworte ich einen ständigen Sitz Deutschlands im Sicherheitsrat, da heute Deutschland als drittgrößter Beitragszahler an die Vereinten Nationen erheblich weniger Einflussmöglichkeiten auf die Vereinten Nationen und insbesondere den Sicherheitsrat als die fünf Vetomächte hat. Auch weitere Reformen der Vereinten Nationen sind notwendig. Allerdings fordert der Bericht einen ständigen Sitz der EU im Sicherheitsrat, obschon die EU kein Staat sondern eine internationale Organisation ist und als solche nach heute gültigen Bestimmungen nicht Mitglied der Vereinten Nationen sein kann. Aus diesem Grund habe ich den Bericht abgelehnt. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass der Euro abgeschafft werden muss, weil er zu Zwist und Zwietracht in Europa führt!

 
  
MPphoto
 
 

  György Hölvényi (PPE), írásban. ‒ Az Unió nemzetközi szintű fellépése a demokrácia, a jogállamiság, az egyenlőség, a szolidaritás, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok egyetemes és oszthatatlan voltának és az emberi méltóság tiszteletben tartásának elveire épül. Ezt az Unióról szóló szerződés 21. cikke is rögzíti. A ma elfogadott jelentés emlékeztet arra, hogy az EU külpolitikájának elvei és céljai szorosan kapcsolódnak az ENSZ céljaihoz. Kiemeli, hogy az EU előtt álló kihívások globális megoldásokat, a globális problémák pedig uniós fellépést igényelnek. Éppen ezért céljainak eléréséhez globális partnerekre van szüksége a béke és a biztonság és a terrorizmus terjedésének megakadályozása terén.

Az Uniónak továbbra is törekednie kell az ENSZ-en belüli globális kormányzás megerősítésére és a Biztonsági Tanács megreformálására, annak érdekében, hogy az az új világhelyzetet jobban tükrözze. Az Európát sújtó migrációs és menekültválság vonatkozásában szavazatommal támogattam a jelentést, mely – többek között – felhívja az Uniót és az ENSZ-t arra, hogy az eddiginél is szorosabban együttműködve kezeljék a válságot, és – egyebek mellett – segítsék a migráció kiindulópontjául szolgáló országok gazdasági helyzetének az orvoslását és ezek fenntartható fejlesztését.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (S&D), in writing. ‒ Labour MEPs voted for this report, reflecting our deep commitment to supporting multilateralism in the world, and to back an active European Union role in the United Nations in pursuit of objectives for conflict resolution, human rights, international development and the fight against climate change.

However, the European Parliamentary Labour Party voted against the sentence which suggested there should be a single EU seat in the UN Security Council. We strongly support UN reform – including of the Security Council – to reflect today’s reality and to support a fairer balance between developed, emerging and developing countries. But we do not believe that has to be achieved at the expense of the loss of my own country’s permanent seat, which British Labour has always sought to use for the very same objectives which we support for the European role.

Euro-sceptics in Britain want to mislead our public by saying that we have to choose between promoting our own country’s interests and our country’s enthusiastic participation in the European Union.

The UN is just one example of where this is a false choice. We can do both.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. ‒ This House is voting on this report at a time of great tension internationally. The ongoing civil war in Syria is directly linked to events in Paris and Brussels and today’s downing of a Russian jet will only heighten tensions. The United Nations remains a vital part of international diplomacy and it is crucial that the EU and all its Member States continue to engage through the UN as situations develop.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), in writing. ‒ I support the reform of the UN as a means of strengthening the efficiency of the organisation. The EU must play an active role within the organisation, project its values and contribute to providing global solutions to global problems.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za Izvješće ulozi EU-a u okviru UN-a – kako na bolji način ostvariti ciljeve vanjske politike EU-a, s obzirom da je to vrlo važna tema osobito u situaciji kad se dešavaju velike promjene, nestabilnost i nesigurnost u europskom okruženju koje utječu i na sigurnosnu situaciju unutar EU-a. Treba naglasiti da su načela i ciljevi vanjske politike EU-a sadržani u članku 21. Ugovora o Europskoj uniji te su usko povezani s načelima i ciljevima UN-a.

EU pod okriljem UN-a preko zajedničke vanjske i sigurnosne politike te zajedničke sigurnosne i obrambene politike aktivno sudjeluje u promicanju svjetskog mira, sigurnosti i napretka. EU i države članice daju najveći financijski doprinos općem proračunu UN-a i njegovu pružanju humanitarne i službene razvojne pomoći te mirovnim operacijama. Kako bi na bolji način EU ostvario ciljeve svoje vanjske politike u obliku u kojem su navedeni u Ugovoru, treba raditi na jačanju globalnog upravljanja unutar sustava UN-a i povećati svoj utjecaj u njemu.

Potrebno je ponovno naglasiti zahtjev Unije da UN pojednostavi svoje strukture, proračun i radne metode, zatim da se reformira Vijeće sigurnosti UN-a kako bi se bolje odrazila svjetska stvarnost i bolje rješavali sigurnosni izazovi.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport s'inscrit dans la continuité de l’abandon de la souveraineté des États membres. D’une part, il propose de contraindre les États membres, dont ceux qui ont un droit de veto au Conseil de sécurité, à coordonner leur action. D’autre part, il promeut un alignement de la position des États membres sur les intérêts de l’UE, en proposant la création d’un siège de l’UE au Conseil de sécurité, et l’obligation pour les États de défendre les positions de l’UE au sein du Conseil de sécurité, ainsi que de tenir les autres États membres informés de leurs intentions et positions. En définitive, l’UE doit parler d’une seule et même voix aux Nations unies.

Ce rapport ambitionne également de «refaire le monde» depuis Bruxelles. En effet, quand ses dispositions n’exigent pas que le prochain Secrétaire général soit une femme et lutte contre les discriminations au sein du personnel de l’ONU, elles demandent expressément à ce que le Conseil de sécurité prenne plus en compte les droits LGBT, ou alors impose une tolérance zéro pour la peine de mort dans le monde.

Enfin, le texte émet une disposition qui résume le non-sens de ce texte: l’introduction du principe de réfugié climatique dans le droit international.

J’ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Ježek (ALDE), písemně. ‒ Tuto zprávu jsem podpořil z důvodu potřeby posílení role Evropské unie v řešení globálních problémů. O nepostradatelnosti skutečného zapojení Organizace spojených národů do řešení současné migrační krize a do boje proti terorismu není pochyb. Je proto žádoucí, aby byl na její půdě slyšet jednotný a rozhodný hlas Evropské unie, k čemuž navrhuje konkrétní kroky i tato zpráva.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Paavo Väyrynen sur le rôle de l'Union européenne au sein des Nations unies. Le texte rappelle l'engagement de l'Union européenne et de ses États membres envers les principes de la Charte des Nations unies sur la scène internationale. Il appelle également à une réforme du système des Nations unies à laquelle participe l'Union en tant qu'observateur privilégié. Cette réforme est nécessaire pour renforcer la légitimité, la responsabilité et l’efficacité des Nations unies.

Ce rapport a été adopté à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL), in writing. ‒ EH Bildu supports multilateralism and in particular international cooperation within the framework of the UN. We support the efforts within the UN for a reform which should focus on democratising the existing structures, such as reform of the UN Security Council, the establishment of a less opaque process for selecting the UN Secretary-General, and gender mainstreaming within UN bodies, and to make clear the role of the EU in the UN.

We welcome some contributions introduced in the report, such as the promotion of equity and non-discrimination, the first UN Security Council Meeting on LGBTI rights, which is a significant step toward the consecution of it, and the inclusion of the safeguard of the right to asylum.

However, we reject the approach of the report according to which the EU should use the UN to achieve its foreign policy goals. Moreover we do not agree with maintaining the decision-making structures of the World Bank and the IMF. Therefore EH Bildu abstained on the final vote of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport qui rappelle le rôle clé que joue l’Union dans le système des Nations unies, partageant les valeurs et les objectifs de cette organisation. Ce rapport rappelle notamment la contribution majeure de l'Union à l'aide humanitaire et au développement à travers le monde. Il insiste sur le soutien qu’apporte l’Union européenne à une refonte de l’ONU afin d'obtenir un système plus légitime, plus responsable et plus efficace.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Dem Bericht zum Thema „Die Rolle der EU innerhalb der Vereinten Nationen: Wie können die außenpolitischen Ziele der EU besser verwirklicht werden?“ stimme ich nicht zu. Zwar enthält der Bericht gewisse positive Aspekte, aber er bleibt in seiner Gesamtheit abzulehnen. Die darin aufgezeichneten Bestrebungen sind mit den politischen Vorgaben und Idealen unserer Fraktion und unserer Partei nicht zu vereinbaren.

 
  
MPphoto
 
 

  Rikke Karlsson (ECR), par écrit. ‒ Une fois encore, l’Union tente peu à peu de prendre la place des États souverains au sein d’une organisation internationale, comme elle l’a fait à l’OMC notamment.

L’UE n’a en réalité pas de politique étrangère propre, elle n’est pas un État et n’a pas à le devenir, quoiqu’elle possède la personnalité juridique, faute de peuple européen unique. L’Europe est un continent riche de ses vingt-huit nations, qui, jusqu’à preuve du contraire, n’entendent pas fusionner en une seule, mais coopérer autant que possible dans le respect de leurs identités respectives. Au sein de l’Assemblée générale des Nations unies comme du Conseil de sécurité, seuls les représentants et diplomates de nos nations ont légitimement leur place.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I supported the report, as it inter alia analyses and sets out the EU approach to the role of the EU within the UN, detailing reforms to be carried out within the UN with the aim of strengthening the organisation and better achieving EU foreign policy goals. It also calls for the EU to play a more significant and coherent role within the UN, for states to honour their promises to provide humanitarian aid and for a coherent and coordinated approach across EU and UN institutions to the refugee crisis.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Kölmel (ECR), schriftlich. ‒ Der Initiativbericht des Abgeordneten Paavo Väyrynen (EVP) zielt darauf ab, die Rolle der Europäischen Union innerhalb der Vereinten Nationen klar zu definieren. Dabei wird auf Artikel 21 des Vertrags über die Europäische Union Bezug genommen, welcher als gemeinsame außenpolitische Ziele der EU-Mitgliedstaaten die Wahrung bzw. Förderung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechten sowie der Einhaltung der weiteren in der Charta der Vereinten Nationen aufgeführten Grundsätze aufführt. Der Bericht führt richtigerweise auf, dass der Sicherheitsrat dringend reformiert werden muss, um eine gute Handlungsfähigkeit zu erhalten, da er in seiner derzeitigen Zusammensetzung keine geografisch ausgewogene Interessenvertretung darstellt, sondern nach wie vor die geopolitischen Verhältnisse von 1945 abbildet. So befürworte ich einen ständigen Sitz Deutschlands im Sicherheitsrat, da heute Deutschland als drittgrößter Beitragszahler an die Vereinten Nationen erheblich weniger Einflussmöglichkeiten auf die Vereinten Nationen und insbesondere den Sicherheitsrat als die fünf Vetomächte hat. Auch weitere Reformen der Vereinten Nationen sind notwendig. Allerdings fordert der Bericht einen ständigen Sitz der EU im Sicherheitsrat, obschon die EU kein Staat, sondern eine internationale Organisation ist und als solche nach heute gültigen Bestimmungen nicht Mitglied der Vereinten Nationen sein kann. Aus diesem Grund habe ich den Bericht abgelehnt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. ‒ Az Unió nemzetközi szintű fellépése a demokrácia, a jogállamiság, az egyenlőség, a szolidaritás, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok egyetemes és oszthatatlan voltának és az emberi méltóság tiszteletben tartásának elveire épül, amint ezt az Unióról szóló szerződés 21. cikke is rögzíti. A ma elfogadott jelentés emlékeztet arra, hogy az EU külpolitikájának elvei és céljai szorosan kapcsolódnak az ENSZ céljaihoz. Kiemeli, hogy az EU előtt álló kihívások globális megoldásokat, a globális problémák pedig uniós fellépést igényelnek. Éppen ezért céljainak eléréséhez globális partnerekre van szüksége, nevezetesen a béke és a biztonság és a terrorizmus terjedésének megakadályozása terén.

Az Uniónak tehát továbbra is törekednie kell az ENSZ-en belüli globális kormányzás megerősítésére és a Biztonsági Tanács megreformálására, annak érdekében, hogy az új világhelyzetet jobban tükrözze. Az Európát sújtó migrációs és menekültválság vonatkozásában szavazatommal támogattam a jelentést, mely – többek között – felhívja az Uniót és az ENSZ-t arra, hogy az eddiginél is szorosabban együttműködve kezeljék a válságot, és – egyebek mellett – segítsék a migráció kiindulópontjául szolgáló országok gazdasági helyzetének az orvoslását és ezek fenntartható fejlesztését. Tekintettel az ENSZ küszöbön álló párizsi Éghajlat-változási Konferenciájára, szavazatommal azt is támogattam, hogy az EU és az ENSZ fokozzák erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy ezen a csúcstalálkozón jogilag kötelező erejű megállapodás szülessen.

 
  
MPphoto
 
 

  Stelios Kouloglou (GUE/NGL), in writing. ‒ The UN is the first level for putting international relations on a legal base. The report gives a strategic orientation for the participation of the EU within the UN system. The EU should actively support a reform of the UN in order to strengthen its legitimacy, accountability and effectiveness. Another positive aspect of the report is the will to reform also the UN Security Council. However, the questions of an EU seat and EU peace enforcing operations remain unsolved. Therefore, I abstained from the vote on this report, since I cannot fully support it.

 
  
MPphoto
 
 

  Илхан Кючюк (ALDE), в писмена форма. ‒ Подкрепих доклада, защото Европейският съюз е глобален актьор и трябва да играе водеща роля в опазването на световния мир, сигурността, развитието и правата на човека. Европейският съюз, със своята уникална структура, разполага със сериозен набор от инструменти, които могат да бъдат имплементирани в рамките на ООН, за да задава световния дневен ред.

Считам, че трябва да продължим да бъдем водещ световен фактор в борбата с бедността, да насърчаваме устойчивия икономически, социален и екологичен напредък на развиващите се страни, защото това е гарант за дълготраен мир и стабилност. Необходимо е да продължим да имаме водеща позиция за подкрепа на операциите на ООН в области от взаимен интерес, и по-специално в защитата на цивилни граждани, и особено на жени и деца, засегнати от въоръжени конфликти. Всички тези наши цели могат да бъдат постигнати, само когато ЕС разполага със солидни партньори на световната сцена, с които тясно да си сътрудничи за справяне с глобалните предизвикателства.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabrielius Landsbergis (PPE), raštu. ‒ Europos Sąjunga išties turi didelį ir dar ne visai išnaudojamą globalaus veikėjo potencialą. ES vaidina svarbų vaidmenį skatinant demokratizaciją, žmogaus teisių bei laisvių gynimą, ekonomines, politines, socialines reformas įvairiose pasaulio vietose. Esant stipriai lyderystei, ryžtingai ginanti tarptautines teises ir normas 28 valstybių bendrija yra didelė vertybė šiuolaikiniame pasaulyje.

Pažymėtina, kad būtina Jungtinių Tautų Saugumo tarybos reforma, pradedant nuo to, kad būtų panaikinta veto teisė toms narėms, kurios yra agresorės pažeidžiant tarptautinės teisės normas. Žinojimas, kad agresija prieš kitų valstybių suverenitetą ir nepriklausomybę automatiškai atima teisę agresoriui trukdyti konflikto sprendimui ir teisingumo atstatymui, veiktų kaip rimta prevencija. Taip pat veto teisė neturėtų būti taikoma sprendžiant klausimus dėl tarptautinės teisės draudžiamų ir senaties termino neturinčių nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Ho votato favorevolmente quest'importante proposta di risoluzione sul ruolo dell'UE nell'ambito delle Nazioni Unite. Viste le crescenti sfide dello scenario internazionale, ritengo di fondamentale importanza il dialogo tra l'UE e le Nazioni Unite. In questo contesto, la norma in esame propone dei mezzi per il rilancio del ruolo dell'Assemblea generale e una riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. In particolare, questa proposta chiede che siano migliorati gli strumenti internazionali che possono essere attivati e adoperati sotto l'egida delle Nazioni Unite in tema di allarme precoce e operazioni di pacificazione e di "peace keeping". Da parte sua, l'UE, tenendo anche conto delle recenti atrocità e violazioni dei diritti umani perpetrate da alcuni gruppi estremisti e terroristi, deve offrire un sostegno concreto alle operazioni di costruzione e di mantenimento della pace e rafforzare i suoi sforzi di mediazione nella risoluzione dei conflitti.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur du rapport sur le rôle de l’Union européenne au sein des Nations unies. En effet, je considère qu’il est important d’accroître l’influence internationale de l’Union en coordonnant plus efficacement les politiques extérieures des États membres et en renforçant la coopération entre l’Union et les Nations unies.

Toutefois, je me suis abstenue sur le paragraphe 14 du rapport, car j’estime qu’une éventuelle réforme du Conseil de sécurité de l’ONU par la mise en place d’un Conseil de sécurité élargi comprenant un siège pour l’Union européenne ne saurait s’envisager qu’à long terme et sans que les présences de la France et du Royaume-Uni en tant que membres permanents ne soient remises en cause.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre la résolution sur le rôle de l'Union européenne au sein des Nations unies. Premièrement, comme le nom l’indique, l’organisation des Nations unies est une instance où les Nations sont représentées, et non pas des organisations supranationales comme l’Union européenne.

Le fait que l’UE soit devenue un acteur au sein de l’Assemblée générale de l’ONU est en soi plutôt paradoxal. Il est donc difficile de prendre au sérieux la volonté exprimée dans le paragraphe 14 du rapport d’obtenir un siège au sein d'un Conseil de sécurité élargi. En outre, le rapport veut obliger les États membres à défendre les positions de l’Union européenne au sein du Conseil de sécurité, ce qui va à l’encontre de la souveraineté nationale.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Ante el aumento de guerras y conflictos armados, tengo el pleno convencimiento de que, ahora más que nunca, urge sentar las bases de un nuevo orden internacional a través de una reforma de la ONU, a fin de que esta cuente con mecanismos efectivos para defender el Derecho internacional, los derechos humanos y el multilateralismo a escala mundial.

Si bien coincido con el informe en la necesidad de una reforma de la ONU que refuerce su legitimidad y la dote de un funcionamiento más transparente y democrático, no comparto la orientación dada por el ponente a esta reforma. Este propone reforzar la cooperación entre las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a fin de aumentar la sumisión de los Estados a las organizaciones del sistema capitalista a nivel internacional.

Además, el informe sostiene que la UE desempeña actualmente un papel de promoción de la paz y de prevención de conflictos y gestión de crisis en el mundo, por lo que debería tener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Sin duda, esto supondría un menoscabo de la soberanía de los Estados miembros de la UE. Por estos motivos he votado en contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Lucke (ECR), schriftlich. ‒ Der Initiativbericht des Abgeordneten Paavo Väyrynen (EVP) zielt darauf ab, die Rolle der Europäischen Union innerhalb der Vereinten Nationen klar zu definieren. Dabei wird auf Artikel 21 des Vertrags über die Europäische Union Bezug genommen, welcher als gemeinsame außenpolitische Ziele der EU-Mitgliedstaaten die Wahrung bzw. Förderung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechten sowie der Einhaltung der weiteren in der Charta der Vereinten Nationen aufgeführten Grundsätze aufführt. Der Bericht führt richtigerweise auf, dass der Sicherheitsrat dringend reformiert werden muss, um eine gute Handlungsfähigkeit zu erhalten, da er in seiner derzeitigen Zusammensetzung keine geografisch ausgewogene Interessenvertretung darstellt, sondern nach wie vor die geopolitischen Verhältnisse von 1945 abbildet. So befürworte ich einen ständigen Sitz Deutschlands im Sicherheitsrat, da heute Deutschland als drittgrößter Beitragszahler an die Vereinten Nationen erheblich weniger Einflussmöglichkeiten auf die Vereinten Nationen und insbesondere den Sicherheitsrat als die fünf Vetomächte hat. Auch weitere Reformen der Vereinten Nationen sind notwendig. Allerdings fordert der Bericht einen ständigen Sitz der EU im Sicherheitsrat, obschon die EU kein Staat, sondern eine internationale Organisation ist und als solche nach heute gültigen Bestimmungen nicht Mitglied der Vereinten Nationen sein kann. Aus diesem Grund habe ich den Bericht abgelehnt.

 
  
MPphoto
 
 

  Krystyna Łybacka (S&D), na piśmie. ‒ Poparłam sprawozdanie w sprawie roli Unii Europejskiej w ONZ. Komisja Kultury i Edukacji przygotowała opinię do tego sprawozdania. Jako członek tej Komisji w swoich poprawkach zwróciłam uwagę na edukację jako ważny instrument realizacji celów polityki zagranicznej UE, takich jak: budowanie pokoju i stabilności na świecie, długotrwały rozwój, dialog międzykulturowy i zwalczanie ubóstwa zarówno w UE, jak i na całym świecie. W tym kontekście kluczowe jest zwiększenie współpracy między UE a ONZ mającej na celu wspieranie edukacji dla wszystkich, poprawianie dostępu do edukacji, podnoszenie jej jakości oraz umacnianie systemów edukacyjnych na świecie.

W ślad za sprawozdaniem należy także zapewnić współpracę między UE a ONZ w zakresie edukacji w ramach programów ratunkowych w razie kryzysu humanitarnego, konfliktów zbrojnych lub klęsk żywiołowych.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Evropská unie nemůže mít žádnou roli v OSN, protože není stát a nemá zde hovořit za státy, které zde reprezentovány již jsou.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Budućnost Europske unije usko je povezana s mirom u svijetu, sigurnošću te razvojem i poštivanjem ljudskih prava. Izazovi s kojima se suočavamo zahtijevaju globalna rješenja i veću podršku međunarodnih organizacija i partnera.

Odnos EU-a i UN-a trenutačno nije zadovoljavajući, iako države članice izdvajaju velika financijska sredstva za opći proračunu UN-a, njihove mirovne operacije, kao i pružanje humanitarne i razvojne pomoći. Uz to, EU je potpisnik više od 50 multilateralnih sporazuma i Konvencija UN-a kao jedini sudionik koji nije država. Iz tog razloga, EU je zaslužila poseban status unutar UN-a, kako bi dobila veći značaj u vanjskoj politici, te se pozicionirala kao jedinstveni međunarodni dionik.

Podržala sam izvješće zastupnika Paavoa Väyrynena, jer smatram da bi bolja suradnja EU-a i UN-a doprinijela ostvarenju ciljeva vanjske politike EU-a, posebno u pogledu borbe protiv terorizma s kojim se Europa trenutačno suočava. UN-ovo jednoglasno usvajanje Francuske rezolucije o borbi protiv terorizma, predstavlja korak naprijed u međunarodnoj suradnji, za stvaranje sigurne Europe i očuvanja europskih vrijednosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. ‒ Od roku 1974 je EÚ stálym pozorovateľom na Valnom zhromaždení OSN. Má štatút pozorovateľa vo väčšine špecializovaných agentúr OSN. Tým sa zvyšuje vzájomná prepojenosť politík oboch subjektov a ich hodnotové ciele najmä v oblasti bezpečnosti, mieru a ochrany ľudských práv. Zároveň je EÚ spolu so svojimi členskými štátmi najväčším finančným prispievateľom OSN.

Udalosti posledných mesiacov, konflikt na Ukrajine, situácia na Blízkom východe, v Sýrii, terorizmus Islamského štátu a ďalšie globálne problémy vyžadujú prehodnotenie a posilnenie postavenia Európskej únie vo vzťahu k OSN a zároveň reformu samotnej OSN. Musí sa stať akčnou a flexibilnou organizáciou s transparentnými orgánmi a ich voľbou, s transparentnými politikami, transparentným financovaním a jeho dôslednou kontrolou zo strany EÚ a všetkých členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. – Poskytovanie pomoci členským krajinám EÚ musí mať transparentné, zrozumiteľné, čo najjednoduchšie a zároveň kontrolovateľné a monitorovateľné pravidlá. Ak má byť pomoc účinná, musí byť včasná a flexibilná. Podporujem prijatie opatrení na zjednodušení pravidiel, ktoré posilnia právnu istotu súčasne na strane EÚ aj na strane prijímateľov, členských štátov, miest, obcí a malých a stredných podnikateľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ εντός του ΟΗΕ - τρόποι για την καλύτερη επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, διότι δεν είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ I welcome this report and would stress the view that free and fair trade in itself is the most useful tool in helping developing countries to help themselves. It points out the major impact that trade and investment can have on the sustainable development of least advanced poor countries and on fighting poverty and combating human rights violations where it is tailored accordingly, carried out with long-term objectives, clearly targeted, framed within clear performance rules, and connected with counterbalancing measures for transition periods, for instance through specific programmes for trade preferences, trade sanctions, regulation of trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture, inhuman or degrading treatment and punishment, and certification systems regulating trade in conflict minerals. It calls, therefore, for the EU to develop ambitious, efficient and active trade policy measures for promoting the UN’s Sustainable Development Goals (SDGs) and the Millennium Development Goals (MDGs); believes, with regard to the conclusion of the Doha Development Round, that the UN can use its unique position in the multilateral agenda to ensure that those talks are a success for developing countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ La relazione sul "ruolo dell'Unione europea nell'ambito delle Nazioni Unite – come meglio raggiungere gli obiettivi di politica estera dell'Unione" mi trova favorevole.

Il sistema delle Nazioni Unite ha come obiettivo quello di migliorare la governance globale e rappresenta il miglior forum dove poter promuovere i valori dell'Unione europea. A sua volta l'Unione europea condivide e promuove i valori e gli obiettivi della Carta dell'ONU, ad esempio attraverso la promozione della pace, della sicurezza e del progresso (si pensi alla politica estera e di sicurezza comune – PESC – e alla politica di sicurezza e difesa comune – PSDC), favorendo il progresso economico, sociale e ambientale dei paesi in via di sviluppo, combattendo le ineguaglianze sociali e alimentari e la povertà e fornendo assistenza umanitaria.

Inoltre, l'Unione, insieme ai suoi Stati, costituisce il principale contributo finanziario del bilancio generale dell'ONU. Risulta allora opportuno incrementare gli sforzi comuni tra UE e Nazioni Unite, promuovendo i valori condivisi e sostenendo i governi, società civili e popolazioni nei paesi più poveri. Con una maggiore e più intensa cooperazione tra UE-ONU si potrà agevolare la partecipazione della società civile al processo politico, migliorare la vita delle generazioni future e garantire uno sviluppo equo e sostenibile per tutti.

 
  
MPphoto
 
 

  Emmanuel Maurel (S&D), par écrit. ‒ À l’instar de la France, l’Union européenne est l’une des plus fidèles alliées du système onusien. Face à la crise actuelle du multilatéralisme, le rapport Vayrynen avance à la fois des propositions de réformes institutionnelles de l’ONU et des prises de position bienvenues en matière de politique étrangère de l’UE. Sur le plan institutionnel, le texte reprend une position défendue de longue date par la France: le droit de veto ne devrait pas être utilisé par les membres du Conseil de sécurité en cas de génocide ou de crime contre l’humanité.

Sur le fond, le rapport Väyrynen s’affiche en faveur de la tenue d’un moratoire sur la peine de mort et d’une meilleure application du traité sur la non—prolifération nucléaire. Par ailleurs, à l’heure où les déplacements de population liés au changement climatique se multiplient (montée des eaux, sècheresses…), le texte ouvre la porte à la rédaction d’une définition internationale des «réfugiés climatiques». Enfin, sur le plan commercial, j’ai veillé – en tant que rapporteur du groupe socialiste sur ce texte en commission INTA – à ce que le rapport soutienne la fin de l’arbitrage privé des différends entre investisseurs et États et à ce que le Parlement s’engage en faveur d’un cour internationale publique.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Der Bericht enthält einige positive Punkte. Jedoch scheint der Bericht vordergründig eine weitere Zentralisierung der EU vorantreiben zu wollen. Zudem ist es fraglich, ob die bisher vertretenen Länder ihren Sitz behalten können, wenn die EU einen eigenen Sitz bekommen sollte. Daher lehne ich diesen Bericht ab.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Ce rapport annuel sur le rôle de l’UE à l’ONU propose quelques réformes pour rendre plus «transparente» l’organisation mondiale, et notamment la désignation de son Secrétaire général. Il s’agit surtout de renforcer la place de l’UE dans le système onusien au regard de sa «contribution à la paix et à la sécurité dans le monde» et à terme d’obtenir pour l’UE un siège comme celui que possèdent les États membres.

Des propositions complètement hypocrites et bien maigres au regard des enjeux actuels, alors qu'il aurait été possible de s’engager par exemple en faveur d’un soutien aux peuples en lutte contre Daesh. Le rapport demande même à la France de se plier aux volontés de l’UE au sein du Conseil de sécurité. Il prône l’intégration de l’OMC, du FMI — et de la future cour internationale d’arbitrage du projet d’accord transatlantique (GMT) — dans l’ONU sans modification de leur fonctionnement oligarchique, ce qui ne ferait que mutiler la légitimité de l’ONU et inviter davantage les multinationales à la table des négociations.

Je vote contre et je dénonce le vote des députés français qui participent à cet affaiblissement de l’organisation internationale pour la paix.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport s'inscrit dans la continuité de l’abandon de la souveraineté des États membres orchestré par l'UE. D’une part, il propose de contraindre les États membres, dont ceux qui ont un droit de veto au Conseil de sécurité, à coordonner leur action, d’autre part, il promeut un alignement de la position des États membres sur les intérêts de l’UE, en proposant la création d’un siège de l’UE au Conseil de sécurité, et l’obligation pour les États de défendre les positions de l’UE au sein du conseil de sécurité, ainsi que de tenir les autres États membres informés de leurs intentions et positions.

En définitive, l’objectif assumé est que l'UE parle d’une seule et même voix aux Nations unies. Dans la continuité de sa ligne politique, la députée vote naturellement contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ Apresentei o meu voto favorável à proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre a importância e o papel da UE no âmbito das Nações Unidas.

Partilha de valores, princípios, objetivos, a UE e as Nações Unidas partilham desafios que não podem ser enfrentados sem uma resposta global.

São definidos caminhos para a UE alcançar objetivos em matéria de política externa no âmbito das Nações Unidas, seja em termos de visibilidade, no que respeita ao reforço do peso político, seja através de uma coordenação mais eficaz com as agências das Nações Unidas.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), schriftelijk. – Het Europees Parlement vraagt in dit verslag om het bijzondere partnerschap dat de EU en de VN op een aantal terreinen delen, uit te breiden en te versterken. We staan voor een aantal wereldwijde uitdagingen, zoals de toenemende onveiligheid, de klimaatuitdaging, epidemieën, migratie en de vrijwaring van de mensenrechten, die allemaal een sterk, eensluidend, mondiaal en collectief antwoord vereisen. Om beter en doeltreffender te anticiperen op die huidige en toekomstige uitdagingen mag de VN, als wereldorganisatie, een aantal hervormingen niet uit de weg gaan, ook niet de hervorming van de VN—Veiligheidsraad.

Deze is nog steeds samengesteld op basis van de geostrategische evenwichten van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Ondertussen zijn de machtsverhoudingen wel gewijzigd, zijn nieuwe economieën ontstaan, zijn grote naties uiteengevallen, hebben andere multinationale organisaties aan belang gewonnen. Een herschikking van de VN—Veiligheidsraad op basis van die nieuwe geostrategische evenwichten is dus wenselijk en een permanente vertegenwoordiging van de EU in dit orgaan is aanbevolen. Een moderne VN—Veiligheidsraad zal ook sneller, alerter en politieker moeten optreden bij conflicten en veiligheidsproblemen.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. ‒ Vzhľadom na to, že budúcnosť Európskej únie je spojená s celosvetovým mierom a bezpečnosťou, vítam správu o úlohe EÚ v rámci OSN, považujem totiž za potrebné uvažovať ako lepšie plniť ciele EÚ v oblasti zahraničnej politiky. V situácii, keď je bezpečnosť Únie ohrozená v dôsledku veľkého počtu dlhodobých alebo novovznikajúcich bezpečnostných výziev, považujem za prioritu predovšetkým jasne si pomenovať primárne ciele. A tými sú po aktuálnych udalostiach v Paríži a ďalších hrozbách naprieč EÚ bezpochyby najmä konflikty v Sýrii a Iraku a vzostup teroristickej organizácie ISIS, ako aj konflikt na východnej Ukrajine. Ide o vážne globálne problémy, ktoré si vyžadujú globálnu reakciu, pri ktorej únia potrebuje podporu medzinárodných partnerov. Bez mieru totiž nebude možné napĺňať žiadne ďalšie, a to akokoľvek dôležité ciele. O to viac je preto pre budúcnosť dôležitá podpora prevencie v rámci systému OSN tak, aby sa včasné varovania premenili na okamžité opatrenia, čo prináša reálnu šancu predísť ukrutnostiam páchaných na obyvateľstve, a napomôcť tak splneniu záväzku únie obhajovať dodržiavanie humanitárnych zásad, ľudských práv a práva týkajúceho sa utečencov.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I have voted in favour of this report, which states that the EU must play an active role within the organisation, project its values, and contribute to effective multilateralism with a view of providing global solutions to global problems. The report sends a strong message about the need of reforming the Security Council and expresses its wish to see a woman elected as Secretary-General of the United Nations. However, I have never supported paragraphs guaranteeing women the right to sexual and reproductive health and safe abortion.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Külügyi Bizottság jelentése az EU külpolitikai céljai elérésének ENSZ-en belüli előmozdítására tesz javaslatokat. Tekintettel arra, hogy az EU külpolitikai céljait helyeslem, a jelentés azok érvényesítésére tett javaslatait pedig ésszerűnek tartom, a jelentés elfogadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ Os princípios e objetivos da União Europeia em matéria de política externa estão consagrados no artigo 21.º do Tratado da União Europeia e têm uma relação estreita com os princípios e objetivos das Nações Unidas. Importa salvaguardar que o futuro da União Europeia se encontra relacionado com a paz, a segurança, o desenvolvimento e os direitos humanos à escala global, devendo a Europa contribuir ativamente para a construção de respostas globais.

Voto favoravelmente o presente relatório com vista a melhor atingir o reforço da governação global no interior do sistema da ONU e o aumento da sua própria influência e dos seus Estados-Membros nesse mesmo sistema.

Entendo ainda que a UE deve desempenhar um papel mais significativo na Assembleia Geral e que será necessário reformar o Conselho de Segurança, por forma a melhor refletir a nova realidade mundial e responder mais eficazmente aos desafios atuais e futuros em matéria de segurança.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport sur le rôle de l’Union européenne au sein des Nations unies est un nouveau coup de boutoir sur la souveraineté des États membres. En effet, il considère que les problématiques mondiales doivent appeler une intervention européenne coordonnée en accroissant l’influence de l’UE notamment à l’Assemblée générale des Nations unies et au Conseil de sécurité, où il est question de l’adoption d’un siège unique de l’UE.

Ainsi, il est prévu un mécanisme pour contraindre les États membres, dont ceux qui ont un droit de veto au Conseil de sécurité, à coordonner leur action. Il veut également obliger les États membres permanents ou non permanents à défendre les positions de l’UE au sein Conseil de sécurité de l’ONU.

Le rapport rappelle que la CEDH est un exemple pour les progrès des droits de l’homme alors même que, selon la Commission, celle-ci ne s’applique plus en Grèce étant donné qu’elle est placée sous l’empire des mémorandums. Il introduit en outre le principe de «réfugié climatique» dans le droit international.

Bref, ce texte est un alignement de perles plus européistes les unes que les autres. J’ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport relatif au rôle de l'Union européenne au sein des Nations unies. Je soutiens les mesures de ce texte qui appellent l’Union à renforcer son rôle dans cette enceinte internationale, notamment pour favoriser la croissance économique, réduire la pauvreté et protéger l’environnement.

Ce rapport rappelle que l’Union est le premier contributeur au budget de l’aide humanitaire, de l’aide publique au développement ainsi que des opérations de maintien de la paix des Nations unies. Il appelle une réforme approfondie du système de l’ONU afin de renforcer sa légitimité, sa responsabilité et son efficacité.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ Tenuto conto dell’importanza delle Nazioni Unite come la più rilevante e comprensiva assemblea per il miglioramento e la definizione della governance globale, non posso che accogliere con favore una proposta che miri a un suo miglioramento in termini di funzionamento. I recenti fatti di Parigi, la deriva della situazione siriana e la perdurante grave instabilità che affligge il Medio Oriente rendono, infatti, evidente la necessità di un efficace approccio multilaterale alle questioni globali sotto l'egida dell’ONU.

Un modello di cooperazione internazionale più forte ed efficiente è, infatti, coerente con la politica estera europea e ne favorirebbe il raggiungimento degli obiettivi. Considerato il primario ruolo giocato sul piano internazionale, soprattutto con i paesi confinanti, appoggio la previsione di un seggio permanente dell'UE in un Consiglio di sicurezza riformato. In questa prospettiva, ricordando le previsioni del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite circa la promozione e l'inclusione delle organizzazioni regionali, chiediamo un rafforzamento del ruolo dell'Unione europea e delle organizzazioni omologhe sia in seno all'ONU che nella più generale governance globale. Visto il mio impegno politico, le battaglie personali condotte in materia e la coerenza con i valori dell'Unione europea, condivido l'augurio che il prossimo Segretario generale dell'ONU sia una donna.

 
  
MPphoto
 
 

  Renaud Muselier (PPE), par écrit. ‒ Je n'ai pas pu voter pour ce rapport mais je soutiens pleinement la position du groupe PPE et de la délégation française consistant à adopter ce rapport. Il souligne que l'Union et ses États membres partagent les valeurs et les principes de la Charte des Nations unies et jouent un rôle essentiel dans la promotion de ces principes et des objectifs des Nations unies.

Le rapport se réjouit de ce que l'Union et ses États membres participent activement et contribuent aux travaux du système des Nations unies de différentes manières et sous différentes formes, tout en estimant qu'elles devraient être plus visibles. Il permet aussi de rappeler la contribution majeure de l'Union à l'aide humanitaire et au développement à travers le monde, et rappelle que l'Union et ses États membres sont conjointement le premier pourvoyeur au monde d'aide humanitaire et d'aide au développement.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ I have voted for this report that should improve the EU’s prosperity, better protect its security and ensure that its governments comply with global rules, not only to safeguard Europe’s prosperity and security but also with the intention of spreading respect for democracy, human rights, and the rule of law.

 
  
MPphoto
 
 

  Момчил Неков (S&D), в писмена форма. – Културата е важен елемент във външните дипломатически отношения на ЕС, защото има заслугата да стимулира диалогa и взаимното разбирателство. Отстоявам позицията, че тя трябва да бъде съществен компонент от политическия диалог с трети държави и да се интегрира систематично в проектите и програмите за развитие.

Ситуацията с бежанците и атентатите в Париж правят още по-очевидна необходимостта от засилване на сътрудничеството между ЕС и ООН. Затова защитавам тезата, че на културата трябва да ѝ бъде отредено по-видимо и ярко място в Целите на хилядолетието за устойчиво развитие и след 2015 г.

Аз споделям виждането, че за да се изгради по-солидна връзка между ЕС и ЮНЕСКО, трябва да мислим извън рамката на финансовата помощ и съвместното управление на проекти. Смятам, че е необходимо да положим основите на перманентен диалог и да задълбочим сътрудничеството в областта на образованието и културата в дългосрочна перспектива. Точно затова призовах за установяването на годишен структурен диалог на високо ниво, за да сме способни да посрещаме общите предизвикателства по по-устойчив начин.

 
  
MPphoto
 
 

  Liadh Ní Riada (GUE/NGL), in writing. ‒ We voted against this report as it sought to call and support for the EU as a single entity to have a more significant role in dictating foreign policy, whilst decreasing the influence of Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), in writing. I voted in favour of this report as it highlights some major points concerning the current nature of the United Nations Organisation which I think, if reformed, would be beneficial to the EU in particular and the whole world in general. The fact that, taken together, the Union is a major economic, political and military actor in the world, with two nuclear powers, a large population and immense political power, reflects, I believe, the outdated nature of the UN Security Council. The UN needs a deep and comprehensive reform, streamlining the UNSC, but also the rules of the UNGA, the coordination between its bodies, more tools for its key tasks (for example preventing genocides) and better accountability and transparency of its institutions to its members. The EU needs to be an integral part of this reform, if not an outright leader.

 
  
MPphoto
 
 

  Luděk Niedermayer (PPE), písemně. ‒ Podpořil jsem zprávu o úloze EU v rámci OSN, která mimo jiné připomíná dlouhodobý cíl EU získat křeslo v rozšířené Radě bezpečnosti a vyzývá k celoevropské diskusi o této reformě. V situaci zvyšujících se bezpečnostních rizik vyvstává naléhavá potřeba hledat způsoby, jak zajistit stabilitu v regionálním i celosvětovém měřítku a silnější roli v těchto stabilizačních snahách. V našem zájmu proto je usilovat o společný postoj EU v záležitostech spadajících do pravomoci Rady bezpečnosti a zlepšit stávající mechanismy spolupráce s cílem zajistit, aby členské státy EU, které jsou členy Rady bezpečnosti, hájily na tomto fóru společné postoje EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Der Bericht beinhaltet zwar einige positive Punkte, doch letztlich habe ich ihm die Zustimmung verweigert. Es kann nicht angehen, der Europäischen Union auch auf internationalem Niveau noch mehr Kompetenzen zuzuweisen und den Einfluss der Nationalstaaten (gerade auf Ebene der UN) noch weiter abzubauen.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. ÜRO peab olema maailmas rahu edendaja ja probleemide lahendaja ning EL peab töötama selle nimel, et tema hääl oleks ÜROs selgemini kosta.

Samas on oluline viia läbi ÜRO Julgeolekunõukogu reform, leida lahendus veto liigsele kasutamisele inimsusevastase kuritegude puhul ja muuta läbipaistvamaks ÜRO peasekretäri valimine, et ÜRO saaks tõhusamalt olla see koht, kus tegelikult ka kriise lahendada oleks võimalik.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. ‒ Europos Sąjungos vaidmuo turi būti stiprinamas JT, kadangi ji yra patikimiausia partnerė, ginanti Jungtinių Tautų principus, žmogaus teises ir vystymosi tikslus. ES ir JT strateginė partnerystė yra gili ir pastaraisiais metais drauge dirbdamos taikai ir saugumui pasaulyje ES ir JT žengė svarbius žingsnius.

Siekiant veiksmingiau spręsti dabartines ir būsimas saugumo problemas, manau, kad yra tikslinga reformuoti Saugumo Tarybą. Dėl naujai kylančių ir vis didesnių iššūkių JT turi imtis naujų funkcijų ir todėl reikėtų persvarstyti šios organizacijos valdymo ir finansavimo sąlygas. Pažymėtina, kad ES turėtų būtų suteikta vieta padidintoje Saugumo Taryboje. Būtina stiprinti ES veiksmų derinimą ir savo vaidmenį bei dalyvavimą JT organų reguliavimo darbo grupėse. Europos Sąjunga kartu su savo valstybėmis narėmis yra pagrindinė finansinės paramos JT biudžetui teikėja. Todėl labai svarbu užtikrinti didesnį ES veiksmų ir paramos matomumą visuose daugiašaliuose forumuose ir vietoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this report. The UK’s place on the UN Security Council, and our ability to act independently on the Security Council in the interests of the British people, is a corner stone of British security and of our position on the global stage.

This report seeks to impede that ability, primarily with the ultimate goal of giving the EU a permanent seat on the Security Council and by the assertion that, until this goal is reached, the UK must represent EU common positions decided by the High Representative and other Member States on the Security Council. UKIP believe that the British Government is elected by the British people to defend their interests on the global stage, not those of the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Il Presidente Schulz, in occasione della cerimonia di commemorazione delle vittime di Parigi tenutasi al Parlamento europeo a Bruxelles, ha affermato che l'Europa ha bisogno di essere unita ora più che mai in nome dei suoi valori, primo tra tutti la pace, il suo più grande successo. Perché ciò si realizzi, la sua credibilità e il suo peso sul piano internazionale devono essere prioritari. Noi tutti auspichiamo un ruolo importante, determinante, dell'UE nell'ambito delle Nazioni Unite. Solo cosi potremo vincere sfide globali come quelle del terrorismo, della migrazione, della costruzione di un solido equilibrio internazionale. Voto positivamente e vi invito a fare ugualmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Paunova (PPE), in writing. I voted in favour of the role of the EU within the UN report, because it is an important step towards enhancing the ongoing cooperation between the two bodies. The EU and its Member States play an essential role and contribute to the work of the UN system in various ways and formats and this role needs to be strengthened further.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), in writing. ‒ The foreign affairs perspective of the EU should not be the weakest link in the Union. In the current crisis, the Union should endeavour a truly functioning common foreign affairs policy aimed at ensuring security, empowering internal cohesion, the EU’s global identity and effectively developing our neighbourhood as well as driving democracy, peace and mediation processes around the world. In this sense, a stronger impact of EU decisions should be well reflected and integrated into UN’s global role.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Europska unija i UN dijele zajedničke vrijednosti sadržane u Povelji o Ujedinjenim narodima i Ugovoru o EU-u. Očuvanje međunarodnog mira i sigurnosti ključno je u trenucima kad smo svjedoci tragičnih terorističkih napada, kako u Europskoj uniji – nedavni u Parizu, pa tako i na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi.

Najnovija zbivanja u Siriji i Iraku, milijuni izbjeglica i migrantska kriza pokazuju da je važno imati sustav temeljen na univerzalnim pravilima i vrijednostima kojim bi se moglo odgovoriti na globalne krize, izazove i prijetnje te da njegov rad mora biti koordiniran i uz međunarodnu pomoć.

Odgovorni smo se zajednički boriti protiv trgovine ljudima i suzbijati širenje i financiranje terorističkih skupina sprečavanjem i onemogućavanjem novačenja, organiziranja, prijevoza i opremanja terorističkih boraca te financiranja njihovih putovanja i aktivnosti.

Unatoč tome što EU i države članice daju najveći financijski doprinos općem proračunu UN-a i njegovu pružanju humanitarne i službene razvojne pomoći te mirovnim operacijama, EU i UN moraju se jače usredotočiti na iskorjenjivanje siromaštva koje predstavlja veliki izazov za održivi razvoj cijelog svijeta. Gospodarska, socijalna i ekološka održivost doprinose miru i sigurnosti. Također, potrebno je ojačati napore za iskorjenjivanje iskorištavanja radnika, posebno žena i djece.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. – Ce rapport sur le rôle de l’Union européenne au sein des Nations unies est un nouveau coup de boutoir sur la souveraineté des États membres. En effet, il considère que les problématiques mondiales doivent appeler une intervention européenne coordonnée en accroissant l’influence de l’UE, notamment à l’Assemblée générale des Nations unies et au Conseil des sécurité, où il est question de l’adoption d’un siège unique pour l’UE.

Ainsi, il est prévu un mécanisme pour contraindre les États membres, dont ceux qui ont un droit de veto au Conseil de sécurité, à coordonner leur action. Il veut également obliger les États membres permanents ou non permanents à défendre les positions de l’UE au sein du Conseil de sécurité de l’ONU. Il rappelle que la CEDH est un exemple pour le progrès des droits de l’homme alors même que, selon la Commission, celle-ci ne s’applique plus en Grèce étant donné qu’elle est placée sous l’empire des mémorandums.

Il introduit en outre le principe de «réfugié climatique» dans le droit international. Bref, ce texte est un alignement de perles plus européistes les unes que les autres. J’ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Dva su temeljna cilja ovog izvješća: utvrditi važnost jedinstvene uloge Unije unutar Ujedinjenih naroda te važnost daljnjeg osnaživanja i reforme UN-a kao temeljnog globalnog prostora za multilateralizam i zajedničko rješavanje problema. Europska Unija ne može samostalno i bez partnera vanjskopolitički djelovati u suvremenom svijetu suočenim s rizicima poput terorizma, organiziranog kriminala, širenja oružja za masovno uništenje, itd. U tom smislu pohvalni su napori ka aktivnijem surađivanju i sudjelovanju Unije u radu UN-a kao i višegodišnje napredovanje Unije u smislu uspostave međunarodnog ugleda i formiranja jedinstvenog i prepoznatljivog identiteta kao međunarodnog aktera.

EU mora osnažiti promociju vlastitih vanjskopolitičnih interesa unutar UN-a kroz inzistiranje na njegovoj reformi u smjeru revitalizacije rada Opće skupštine, reforme Vijeća sigurnosti, povećanja transparentnosti, djelotvornosti i legitimiteta, itd. Posebno su važni uspjesi da se u izvješće uvrste važna pitanja ljudskih prava, rodna ravnopravnost, neproliferacija oružja masovnog uništenja te moratorij na smrtnu kaznu. Ipak, daljnji pomaci su nužni u zaštiti prava na siguran pobačaj žrtvama ratnog silovanja i zaštiti prava žena uopće.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ Za ostvarenje ciljeva vanjske politike Europske unije svakako je važan položaj EU-a unutar Ujedinjenih naroda. Oba međunarodna tijela dijele jednaka temeljna načela i zajedničke vrijednosti koje bi trebale biti osnova djelovanja svake od tih institucija, ali i njihovog zajedničkog djelovanja. Prije svega valja napomenuti kako se radi o institucijama sui generis te složenost njihovog institucijskog ustroja obilježava njihov odnos i mogućnost suradnje. Europska unija ima poseban promatrački status u UN-u, pravo sudjelovanja u raspravama, podnošenja prijedloga i amandmana. Na taj se način želi ostvariti bolja povezanost i stvaranje uistinu zajedničke vanjske i sigurnosne politike kako bi uloga Unije dobila veći značaj u vanjskoj politici. Važno je istaknuti da članice EU-a kolektivno najviše pridonose proračunu UN-a financijski, ali i stavljanjem na raspolaganje ljudskog kapitala i tehničkog znanja čime se ostvaruje inicijativa „Jedinstvene provedbe” (jedan vođa, jedan proračun, jedan program). Čvrsto i stabilno partnerstvo EU-a i UN-a ključno je za rad UN-a u okviru svih triju stupova (mir i sigurnost, ljudska prava te održivi razvoj), kao i uloga EU-a kao aktivnog globalnog dionika.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Poche (S&D), in writing. ‒ I am pleased by the result of the vote on the report for how the EU can better achieve it foreign policy goals within the UN. It is important to recognise that the two organisations share many of the same values and principles, and that the Member States of the EU can help to promote the goals. However, I do agree that the UN should publish regular overviews of compliance with obligations in order to help ensure that UN member states honour their humanitarian aid promises. In addition, I also call on the EU and the UN to increase their efforts to reach an ambitious and legally binding agreement at the Paris Climate Conference. With these two small steps, I believe that our two great organisations can accomplish great things in the near future, and that we can all continue to make the world a better place.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ L'UE è impegnata a favore di un multilateralismo incentrato su un'Organizzazione delle Nazioni Unite forte ed efficace. Tale impegno è fondato sulla convinzione che, per essere in grado di rispondere alle crisi, alle sfide e alle minacce globali, la comunità internazionale ha bisogno di un sistema multilaterale efficiente, basato su norme e valori universali. Per meglio cooperare con l'ONU, l'UE dovrebbe cercare di rafforzare la propria influenza. Nell'ambito dell'Assemblea generale, ad esempio, l'UE dovrebbe svolgere un ruolo più incisivo al fine di ottenere maggiore visibilità e autorevolezza politica.

Il Parlamento europeo, attraverso questa relazione, intende sottolineare l'importanza di rilanciare il lavoro dell'Assemblea generale ed è convinto che il Consiglio di sicurezza debba essere riformato. Il Parlamento chiede, inoltre, il miglioramento degli strumenti di allarme precoce e una maggiore capacità di mediazione delle Nazioni Unite, con mandati coerenti e realizzabili per le operazioni di mantenimento della pace. Auspico che l'Unione europea possa avere un unico rappresentante comune in seno al Consiglio di sicurezza e pertanto ho votato a favore di questa risoluzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ Dans ce rapport nous rappelons que l'Union européenne, d'une part, et ses États membres, d'autre part, jouent un rôle essentiel au sein des Nations unies et de ses organes.

La France en particulier, à travers ses activités, son budget ou les valeurs que nous partageons. Nous souhaitons une réforme approfondie du système onusien pour renforcer son efficacité. Tout cela m'a poussé à voter favorablement.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ O relator entende que o ambiente de segurança da União Europeia (EU) é cada vez mais instável e volátil devido ao elevado número de problemas em matéria de segurança. Neste sentido, a UE necessita de parceiros globais para alcançar os objetivos da sua política externa, nomeadamente em matéria de paz e segurança, terrorismo, criminalidade organizada, conflitos regionais, colapso do Estado e proliferação de armas de destruição maciça.

O sistema das Nações Unidas é o principal fórum mundial para melhorar a governação mundial e, como tal, representa o melhor fórum para promover os valores e interesses da UE. Tal enquadramento determina que, para atingir os seus objetivos, tal como consagrados no Tratado, a UE deve aspirar ao reforço da governação global no interior do sistema da ONU e ao aumento da sua própria influência e dos seus Estados-Membros.

A posição adotada no presente relatório reafirma a importância de revitalizar o trabalho da Assembleia Geral, em geral, e o trabalho da UE sob os auspícios das Nações Unidas, em particular. Posto o que precede, votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this report. The UK’s place on the UN Security Council, and our ability to act independently on the Security Council in the interests of the British people, is a corner stone of British security and of our position on the global stage.

This report seeks to impede that ability, primarily with the ultimate goal of giving the EU a permanent seat on the Security Council and by the assertion that, until this goal is reached, the UK must represent EU common positions decided by the High Representative and other Member States on the Security Council. UKIP believe that the British Government is elected by the British people to defend their interests on the global stage, not those of the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Riquet (ALDE), par écrit. ‒ Le rapport d’initiative sur le rôle de l’Union européenne au sein des Nations unies et les meilleurs moyens de remplir les objectifs de l’Union en matière de politique étrangère énonce des propositions ambitieuses afin de renforcer notre poids au sein de cette instance mondiale.

Le rapport souligne la nécessité de renforcer le rôle de l’Union européenne au sein de l’Assemblée générale des Nations unies, et plus particulièrement au sein du Conseil économique et social en y incluant, notamment, les enjeux relatifs aux questions environnementales.

Restant convaincu que les liens entre l’Union européenne et les Nations unies doivent être consolidés, aujourd’hui plus que jamais, dans un contexte mondial instable, j’ai voté en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. ‒ J’ai apporté mon soutien à cette résolution.

L’Union européenne et les Nations unies font face à des défis communs: la recherche de la paix et de la sécurité, la prévention des conflits, la lutte contre le terrorisme, la promotion des droits de l’homme, l’action en faveur du développement durable, la défense d’un système international fondé sur le multilatéralisme. Dès lors, l’Union doit apporter via sa politique étrangère sa contribution à la résolution de ces défis, tout en promouvant ses intérêts et valeurs.

L’Union doit par exemple agir en faveur du développement de la gouvernance mondiale au sein des Nations unies et accroître son influence et celle de ses États membres au sein de ce système. Elle doit obtenir un siège au sein d'un Conseil de sécurité élargi. Elle doit œuvrer pour un renforcement des capacités de médiation des Nations unies et demander à ce que les missions de maintien de la paix soient fondées sur des mandats cohérents.

Il est de la responsabilité de l’Union d’être à la hauteur du rôle qu'elle entend occuper, car il faut bien comprendre que si l’Union échoue face à cet impératif, ce sera son modèle même qui sera mis en péril.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe sobre el papel de la UE en el seno de las Naciones Unidas y las reformas que pueden emprenderse para fortalecer esta organización y alcanzar mejor los objetivos de política exterior de la UE.

Apoyo la reforma del sistema de Naciones Unidas como medio para reforzar su eficiencia y promover los objetivos de política exterior de la UE. La UE debe desempeñar un papel activo dentro de la organización, fomentar sus valores y contribuir a un multilateralismo eficaz para aportar soluciones globales a los problemas globales. En este sentido, nos sumamos a la petición para que la UE tenga un asiento permanente en el Consejo de Seguridad.

Las enmiendas socialistas han enriquecido el informe con referencias a los derechos humanos, la igualdad de género, los derechos LGTBI, la no proliferación de las armas nucleares, la responsabilidad de proteger y la moratoria sobre la pena de muerte. También hacemos un llamamiento para que la UE participe activamente en el debate sobre la definición jurídica del término «refugiado climático» y expresamos nuestro deseo de que la siguiente persona elegida para el puesto de secretario general de las Naciones Unidas sea una mujer.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ Dans ce rapport que j'ai voté hier le Parlement rappelle que l'Union et ses États membres partagent les valeurs et les principes de la Charte des Nations unies et jouent un rôle essentiel dans la promotion de ses principes et objectifs dans le cadre de l'action extérieure de l'Union.

Le texte adopté se réjouit aussi de ce que l'Union et ses États membres participent activement et contribuent aux travaux du système des Nations unies de différentes manières et sous différentes formes, tout en estimant qu'elles devraient être plus visibles. Il se félicite également de la contribution majeure de l'Union à l'aide humanitaire et au développement à travers le monde, rappelant au passage que l'UE est le premier pourvoyeur au monde d'aide humanitaire et d'aide au développement.

Le texte rappelle en outre que l'Union est devenue un véritable acteur international et jouit par conséquent d'un statut d'"observateur privilégié" aux Nations unies. Il rappelle enfin que l'Union s'est engagée à soutenir activement une réforme approfondie du système des Nations unies en vue de renforcer sa légitimité, sa représentation régionale, sa transparence, sa responsabilité et son efficacité.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ Enquanto importante ator mundial, a UE tem um papel extremamente relevante no seio das organizações multilaterais, devendo portanto contribuir para o assegurar da paz, segurança, desenvolvimento e o cumprimento dos direitos humanos à escala mundial.

Os problemas da UE carecem de respostas globais na mesma medida em que os problemas globais carecem de ações europeias concretas. A UE e a ONU têm desenvolvido trabalho conjunto no sentido de dar resposta a aspetos chave que não só assegurem o presente como protejam as gerações futuras.

Neste âmbito, são exemplo o reforço do trabalho nos países em vias de desenvolvimento e de diversas empresas internacionais que contribuem igualmente neste sentido, a luta contra a violência, a igualdade de género, o combate à corrupção, as alterações climáticas e a gestão adequada das vagas de refugiados.

Contudo, subscrevo ainda as considerações tecidas pelo relator quanto à necessidade de revitalizar a Assembleia Geral e reformular o Conselho de Segurança da ONU. Considero, por isso, essencial manter e reforçar o diálogo e a cooperação entre a UE e a ONU, de modo a que se possam alcançar os objetivos delineados pela União em termos de política externa e, por isso, votei favoravelmente este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ Je me suis prononcée en faveur de ce rapport qui suggère des moyens pour l'Union européenne de mieux remplir ses objectifs en matière de politique étrangère au sein des Nations unies. Comme le précise l'article 21, paragraphe 1 du traité de l'UE, l'Union européenne et les États membres partagent les valeurs et principes de la charte de l'ONU.

Il est nécessaire de rappeler que l'Union européenne contribue activement aux travaux des Nations unies; et ce grâce aux droits qui découlent de son statut d'observateur privilégié. Si l'Union européenne est en mesure de prendre la parole dans l'ensemble des réunions de l'ONU, mais également de proposer des amendements et de soumettre des résolutions, les institutions de l'Union présentes au sein du système ONU ne jouissent que d'une très faible visibilité.

J'ai soutenu ce rapport, également, parce qu'il rappelle que l'Union s'est engagée à soutenir activement une réforme du système des Nations unies afin de consolider sa légitimé et son efficacité ainsi que de renforcer son autorité.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione concernente il ruolo dell'Unione europea nell'ambito delle Nazioni Unite al fine di garantire e migliorare la sicurezza e la difesa di tutti i cittadini europei. Concordo con la volontà dell'Unione europea di ricoprire un ruolo sempre più importante nei processi di pace e di democrazia nel mondo. Con tale testo il Parlamento europeo riafferma che l'Unione intera sostiene di apportare una profonda riforma del sistema dell'ONU al fine di rinforzarne la legittimità, la rappresentanza regionale, la trasparenza, la responsabilità e l'efficacia. Il Parlamento sottolinea in particolare che occorre rilanciare i lavori dell'Assemblea generale e convincere i membri a una riforma del Consiglio di sicurezza.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (ENF), per iscritto. ‒ Mi sono astenuto perché ritengo che, all'interno di un pur doveroso e urgente processo di riforma delle Nazioni Unite, andrebbe riconosciuto un maggior peso decisionale ai singoli Stati membri e non all'Unione europea in quanto tale.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me he abstenido en la votación de este informe sobre el papel de la UE en el seno de las Naciones Unidas. El informe contiene referencias positivas a la importancia de las Naciones Unidas a la hora de abordar problemas de alcance internacional en diversos ámbitos, desde la ayuda humanitaria hasta la seguridad y la paz, pasando por los bienes públicos globales. Sin embargo, el informe llama a fortalecer el papel de la UE en las Naciones Unidas, lo que consideramos contradictorio con el principio de multilateralismo y de representación democrática de todos los Estados en el seno de la organización, principio que constituye uno de sus valores fundamentales.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Ante el aumento de guerras y conflictos armados, tengo el pleno convencimiento de que, ahora más que nunca, urge sentar las bases de un nuevo orden internacional a través de una reforma de la ONU, a fin de que esta cuente con mecanismos efectivos para defender el Derecho internacional, los derechos humanos y el multilateralismo a escala mundial.

Si bien coincido con el informe en la necesidad de una reforma de la ONU que refuerce su legitimidad y la dote de un funcionamiento más transparente y democrático, no comparto la orientación dada por el ponente a esta reforma. Este propone reforzar la cooperación entre las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a fin de aumentar la sumisión de los Estados a las organizaciones del sistema capitalista a nivel internacional.

Además, el informe sostiene que la UE desempeña actualmente un papel de promoción de la paz y de prevención de conflictos y gestión de crisis en el mundo, por lo que debería tener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Sin duda, esto supondría un menoscabo de la soberanía de los Estados miembros de la UE. Por estos motivos he votado en contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ I and my Labour colleagues and sister parties support the reform of the UN system as a means of strengthening the efficiency of the organisation and to better promote the EU’s foreign policy goals. I voted in favour of this report because I believe that the EU must play an active role within the organisation, project its values and contribute to effective multilateralism with a view to providing global solutions to global problems.

I am confident that this report will send a strong message about the need for reform in the Security Council and, importantly, I believe that we need to see women elected as the Secretary-General of the United Nations.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne. ‒ Hlasoval som proti správe Väyrynen z dôvodu kolegiality s mojimi britskými kolegami, ktorých stále miesto v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov by bolo ohrozené a rovnako som toho názoru, že spravodajca posunul správu za rámec pôvodne stanovený v rámci vyjednávania vo výboroch.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Od prijatia Lisabonskej zmluvy sa začala EÚ aktívne zúčastňovať na činnosti OSN. Pozícia vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku bola vytvorená aj na ten účel, aby mala EÚ možnosť vystupovať na medzinárodných fórach jednotne. Súhlasím preto s presvedčením, že EÚ by mala naďalej predstavovať model účinného multilaterálneho spôsobu riadenia, ku ktorému by mala smerovať aj reformná agenda OSN. Je vhodné zdôrazniť, že silné partnerstvo týchto dvoch medzinárodných organizácií dlhodobo stavia na troch pilieroch – mier a bezpečnosť, ľudské práva a udržateľný rozvoj. Sú to práve tieto oblasti, v ktorých sa EÚ a OSN môžu vzájomne dopĺňať.

Neoddeliteľnou súčasťou pôsobnosti OSN je aj kultúra, medzikultúrny a medzináboženský dialóg. EÚ by preto mala vo svojich externých vzťahoch prisúdiť kultúre strategickejšiu úlohu, keďže ide zároveň o jednu z jej základných hodnôt. Práve na fórach ako je OSN by mala EÚ presadzovať činnosti zamerané na zachovanie ohrozeného kultúrneho dedičstva či na boj proti nedovolenému obchodovaniu s kultúrnymi statkami. Vítam preto upevnenú spoluprácu medzi EÚ a UNESCO, ktorá by mohla viesť k prijímaniu spoločných opatrení aj nad rámec finančnej pomoci a spoločného riadenia projektov. Nemôžeme zabúdať, že kultúrny rozmer je pre úspešné rozvojové politiky podporujúce budovanie udržateľných spoločností nevyhnutný.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Zaradi vse večje svetovne soodvisnosti je sodelovanje med EU in ZN izjemno pomembno. Poročilo globlje analizira omenjeno sodelovanje in ugotavlja, da EU in njene države članice spoštujejo vrednote in načela iz ustanovne listine ZN. Poleg tega pa imajo države članice tudi ključno vlogo pri spodbujanju načel in ciljev ZN, predvsem prek mednarodnega sodelovanja in odnosov. Strinjam se, da EU potrebuje partnerje na svetovni ravni, ki bi ji pomagali doseči cilje svoje zunanje politike, zlasti na področju miru in varnosti, terorizma, organiziranega kriminala, regionalnih konfliktov, neizpolnjevanja obveznosti držav in širjenja orožja za množično uničevanje. Poročilo opozarja, da bi si EU za boljše uresničevanje ciljev svoje zunanje politike morala prizadevati za okrepitev svetovnega upravljanja v okviru sistema ZN in za povečanje svojega vpliva v mednarodnem okviru. Menim, da bi EU in njene države članice morale imeti osrednjo vlogo v razvojni agendi za obdobje po letu 2015 ter sodelovati z ZN in vsemi ostalimi deležniki, da bi se sprejele ambiciozne zaveze za doseganje prihodnjih ciljev trajnostnega razvoja. Ker se zavedam, da je prihodnost EU povezana s svetovnim mirom, varnostjo, razvojem in človekovimi pravicami ter da moramo vedno stremeti k čim boljšemu mednarodnemu sodelovanju, sem na plenarnem zasedanju glasoval za sprejetje poročila.

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Starbatty (ECR), schriftlich. ‒ Der Initiativbericht des Abgeordneten Paavo Väyrynen (EVP) zielt darauf ab, die Rolle der Europäischen Union innerhalb der Vereinten Nationen klar zu definieren. Dabei wird auf Artikel 21 des Vertrags über die Europäische Union Bezug genommen, welcher als gemeinsame außenpolitische Ziele der EU-Mitgliedstaaten die Wahrung bzw. Förderung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechten sowie der Einhaltung der weiteren in der Charta der Vereinten Nationen aufgeführten Grundsätze aufführt. Der Bericht führt richtigerweise auf, dass der Sicherheitsrat dringend reformiert werden muss, um eine gute Handlungsfähigkeit zu erhalten, da er in seiner derzeitigen Zusammensetzung keine geografisch ausgewogene Interessenvertretung darstellt, sondern nach wie vor die geopolitischen Verhältnisse von 1945 abbildet. So befürworte ich einen ständigen Sitz Deutschlands im Sicherheitsrat, da heute Deutschland als drittgrößter Beitragszahler an die Vereinten Nationen erheblich weniger Einflussmöglichkeiten auf die Vereinten Nationen und insbesondere den Sicherheitsrat als die fünf Vetomächte hat. Auch weitere Reformen der Vereinten Nationen sind notwendig. Allerdings fordert der Bericht einen ständigen Sitz der EU im Sicherheitsrat, obschon die EU kein Staat, sondern eine internationale Organisation ist und als solche nach heute gültigen Bestimmungen nicht Mitglied der Vereinten Nationen sein kann. Aus diesem Grund habe ich den Bericht abgelehnt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ OSN ako organizácia na globálnej úrovni založená na princípoch celosvetového mieru, bezpečnosti a ľudských práv, predstavuje zároveň i priestor na presadzovanie hodnôt a záujmov EÚ. Únia si svoju úlohu musí plniť i na pôde OSN, keďže máme všetci spoločnú zodpovednosť za dodržiavanie medzinárodného práva a svetový vývoj.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Štětina (PPE), písemně. ‒ Tuto zprávu jsem podpořil proto, že ve stále nestabilnějším světě je důležité, aby k zajištění své obrany a globální stability EU využila všechny mechanismy a prostředky, které jsou jí k dispozici. OSN je nejdůležitější mezinárodní organizace, avšak EU zde nemá plnohodnotné členství. Zastoupení v Radě bezpečnosti OSN Francií a Velkou Británií, tedy dvěma členskými státy EU, není ideální. V době, kdy EU čelí bezprostřednímu ohrožení jak z východu, tak z jihu, si nemůžeme dovolit nejednotnou evropskou zahraniční politiku, natož s různými akcenty. Členské státy EU nejsou dostatečně silné na to, aby samostatně čelily hrozbám Ruska či IS. Naše společné snažení, které má stejné cíle, je nutné koordinovat a harmonizovat v jeden evropský hlas, který nebude možné ignorovat. Proto se musíme zaměřit hlavně na reformu Rady bezpečnosti OSN, kde by EU měla být zastoupena. Také by EU měla mít vyšší status ve Valném shromáždění OSN, než je status pozorovatele. Prozatím je alespoň třeba prostřednictvím Vysoké představitelky EU Mogheriniové zajistit, aby v OSN členské státy Unie co nejvíce spolupracovaly.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Podržavam ovo izvješće kojim Parlament podsjeća da EU i njezine države članice dijele vrijednosti i načela povelje Ujedinjenih naroda, kao što je navedeno u članku 21. (1) UEU i imaju ključnu ulogu u promicanju tih načela kao i ciljeva UN-a, vanjskim djelovanjem Unije. Izvješće potvrđuje činjenicu da EU i njezine države članice igraju aktivnu ulogu i doprinose radu UN-a, razvoju te humanitarnim akcijama pomažu širom svijeta. Kako bi na bolji način ostvarila ciljeve svoje vanjske politike u obliku u kojem su navedeni u Ugovoru, EU treba raditi na jačanju globalnog upravljanja unutar sustava UN-a i povećati svoj utjecaj u tom sustavu kao i sustavu država članica. Obveza EU-a je da aktivno podupire sveobuhvatnu reformu sustava UN-a radi jačanja njegova legitimiteta, regionalne zastupljenosti, transparentnosti, odgovornosti i djelotvornosti u odgovaranju na složene i višeslojne izazove današnjice.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ I supported this resolution, which has the aim of strengthening the UN and better achieving the aims of EU foreign policy. I support the call for the EU to play a more significant and coherent role within the UN, and for states to honour their promises to provide humanitarian aid. However, I opposed the enlargement of the Security Council.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Budućnost Europske unije usko je povezana s globalnim mirom, sigurnošću, razvojem i ljudskim pravima. Međutim, izazovi s kojima se Europska unija suočava, zahtijevaju globalna rješenja i veću podršku međunarodnih partnera.

Odnos Europske unije i UN-a trenutno nije na zavidnoj razini, iako Unija i države članice daju najveći financijski doprinos općem proračunu UN-a, mirovnim operacijama, kao i pružanju humanitarne i razvojne pomoći. Uz to, Europska unija kao najveći trgovinski blok na svijetu, ima veliku ulogu u bilateralnim i multilateralnim trgovinskim sporazumima i konvencijama UN-a, kao jedini sudionik koji nije država. Iz tog razloga, Europskoj uniji je potreban poseban status unutar UN-a. Važno je imati na umu kako je sustav UN-a glavni svjetski forum za poboljšanje globalnog upravljanja te predstavlja najbolji forum za promicanje vrijednosti i interesa Europske unije.

U potpunosti podržavam stajalište Vijeća, jer smatram kako bi bolja suradnja Europske unije i UN-a doprinijela ostvarenju ciljeva vanjske politike unije, a posebno u pogledu mira i sigurnosti, terorizma, organiziranog kriminala, regionalnih sukoba, državnih neuspjeha.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Sulík (ECR), písomne. ‒ Hlasoval som proti návrhu, keďže nesúhlasím s niektorými jej výzvami, ako je napríklad výzva na dosiahnutie ambicióznych klimatických cieľov, a rovnako nesúhlasím ani s vyzdvihovaním „významného prínosu“ EÚ k rozvojovej a humanitárnej pomoci na svete.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za poročilo o vlogi Evropske unije v Združenih narodih – kako bolje uresničiti cilje zunanje politike EU.

Kot nadomestna članica Odbora za proračunski nadzor sem glasovala za pobudo, v kateri smo poudarili potrebo po izboljšanju učinkovitosti, odgovornosti, uspešnosti in preglednosti Organizacije združenih narodov, predvsem v zvezi z uporabo sredstev EU.

V pobudi smo prav tako poudarili, da mora EU poskrbeti za večjo prepoznavnost finančnih sredstev EU.

Evropska unija in države članice so namreč največji finančni donator v proračunu Organizacije združenih narodov.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Svoboda (PPE), písemně. ‒ Hlasoval jsem pro přijetí zprávy o úloze EU v rámci OSN: jak lépe dosáhnout cílů EU v zahraniční politice, jelikož je v dnešní době důležité reflektovat roli a možnosti EU jako celku v OSN. EU sdílí s OSN stejné hodnoty a podílí se na realizaci cílů OSN zásadním způsobem, mnohdy je vůdčím prvkem, jako například v oblasti příspěvků na humanitární pomoc, avšak to neznamená, že by nebylo možno posílit roli EU ve strukturách OSN. Toto posílení ale především předpokládá, že EU bude schopna v rámci své společné zahraniční a bezpečnostní politiky dosáhnout jasného konsensu, který poté bude také jednotně šířit a umožní vysoké představitelce tuto pozici prezentovat a zastupovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η έκθεση πραγματεύεται τον ρόλο της ΕΕ εντός του συστήματος του ΟΗΕ και τις δυνατότητες αναβάθμισής του, με σκοπό την επίτευξη του σχηματισμού κοινής εξωτερικής πολιτικής και προώθησης του ηγετικού ρόλου της Ε.Ε στη παγκόσμια σκακιέρα.

Η προσπάθεια που αναπτύσσεται στην έκθεση για ενδυνάμωση της Ε.Ε με τον τρόπο που τίθεται μας βρίσκει κάθετα αντίθετους καθώς συνεπάγεται αποδυνάμωση της κυριαρχίας των κρατών-μελών της. Δυστυχώς αυτό που επιδιώκεται είναι η Ε.Ε να μετατραπεί σε εκφραστή της εξωτερικής πολιτικής όλων των Κρατών-Μελών όπου θα καθορίζει και θα περιορίζει παράλληλα τις πολιτικές των κρατών. Η Ε.Ε έχοντας τον συντονιστικό ρόλο της εξωτερικής πολιτικής θα είναι υπεύθυνη για την «συμμόρφωση» των Κρατών-Μελών προς τις κατευθυντήριες γραμμές της.

Η θέση της Ε.Ε σε κύρια ζητήματα όπως το ουκρανικό και τις ρωσικές κυρώσεις, το παλαιστινιακό και την συμφωνία εμπορίου με το Ισραήλ και κυρίως τις παλινδρομήσεις στο ζήτημα του κυπριακού προβλήματος και της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας, μας καθιστά βέβαιους ότι η εξέλιξη μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής στα πλαίσια της σημερινής Ε.Ε, σημαίνει ποδηγέτηση της κυριαρχίας των Κρατών Μελών και επέκταση των ενδο-ιμπεριαλιστικών αντιθέσεων. Επομένως δεν μπορούμε να στηρίξουμε μια τέτοια προσέγγιση.

Ωστόσο, δεν καταψηφίσαμε την έκθεση καθώς θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική και αναγκαία την προώθηση της συνεργασίας της ΕΕ με τον ΟΗΕ σε όλα τα θέματα.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. ‒ Az Európai Unió nemzetközi szintű fellépése a demokrácia, a jogállamiság, az egyenlőség, a szolidaritás, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok egyetemes és oszthatatlan voltának és az emberi méltóság tiszteletben tartásának elveire épül, amint ezt az Európai Unióról szóló szerződés 21. cikke is rögzíti. A ma elfogadott jelentés emlékeztet arra, hogy az EU külpolitikájának elvei és céljai szorosan kapcsolódnak az ENSZ céljaihoz. Kiemeli, hogy az EU előtt álló kihívások globális megoldásokat, a globális problémák pedig uniós fellépést igényelnek. Éppen ezért céljainak eléréséhez globális partnerekre van szüksége, nevezetesen a béke és a biztonság és a terrorizmus terjedésének megakadályozása terén.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását, mert az meggyőző érvekkel támasztja alá azt az igényt, hogy az Európai Unió végre tényleges nemzetközi súlyának és jelentőségének megfelelő helyet foglaljon el az ENSZ-ben, annak szervezeti felépítése és globális tevékenysége szempontjából egyaránt. Úgy vélem, itt az ideje, hogy – amint arra a jelentés utal – az Európai Külügyi Szolgálat segítségével az EU tagállamai egységesebben és markánsabban érvényesítsék álláspontjukat és az Unió érdekeit a nemzetközi élet legfontosabb kérdéseiben. Egyetértek azzal, hogy ennek érdekében fel kell gyorsítani az ENSZ – még a hidegháborús feltételeket idéző – működési és szervezeti reformját, különös tekintettel a Biztonsági Tanács reformjára, ezen belül a vétójoggal való visszaélés lehetőségének kiküszöbölésére, különösen az egyetemes emberi jogok megsértését érintő ügyekben.

Bízom benne, hogy az EP állásfoglalása is hozzájárul ahhoz, hogy hosszabb távon az EU is elfoglalhassa helyét egy kibővített BT-ben. Véleményem kialakításánál a jelentés fontos erényeként vettem figyelembe azt is, hogy sürgeti a nők egyenjogúságának fokozottabb érvényesítését a világszervezet működésében és szervezetében, beleértve a Főtitkár megválasztásának elveit és gyakorlatát is. Fontosnak tartottam továbbá, hogy az EP részéről e dokumentum keretében is sürgetjük, hogy a parlament a Bizottságéval azonos súllyal vehessen részt az EU globális szerepének alakításában.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Szejnfeld (PPE), na piśmie. ‒ Przyszłość Unii Europejskiej jest związana z globalnym pokojem, bezpieczeństwem, rozwojem i prawami człowieka, których gwarantem jest Organizacja Narodów Zjednoczonych. Od kilku lat Unia nie tylko przez swoje państwa członkowskie, ale także samodzielnie może artykułować swoje potrzeby i obawy, a także zgłaszać projekty i poprawki na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. To prawo wymaga jednak, by państwa UE, a szczególnie te zasiadające w Radzie Bezpieczeństwa, koordynowały swoje stanowiska w ramach ONZ. Jest to szczególnie ważne obecnie, kiedy konflikt na Ukrainie, w Syrii czy rosnąca w siłę organizacja terrorystyczna ISIS, stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszego kontynentu i całego globu.

Ważne jest ponadto, by UE i jej instytucje w sposób jasny i zdecydowany apelowały o podejmowanie globalnych rozwiązań dla globalnych problemów, ponieważ w obecnym świecie żaden kraj samodzielnie nie jest w stanie uporać się z powstającymi zagrożeniami. Dlatego też zdecydowałem się zagłosować za dokumentem Parlamentu Europejskiego w kwestii roli UE w Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Tapardel (S&D), in writing. ‒ The EU and its Member States are collectively the single largest financial contributor to the UN system, with contributions amounting to 35% of the UN regular budget, and 36.8% of the UN peacekeeping budgets. Moreover, the EU and its Member States provide about half of all the voluntary contributions to UN funds and programmes. Based on these figures I believe that the EU needs to play a prominent role in reforming the UN system to make it more democratic, efficient and transparent.

I welcome the proposals in the current text. I particularly support the call to reform the UN security system with the objective of granting the EU a permanent seat. That will give the EU the opportunity to play an active role within the UN in a way that reflects our soft power.

I also welcome the support of my colleagues for my initiative to promote gender equality within the UN system, by asking the EU to support a female candidate for the role of the UN Secretary General in the upcoming elections.

This comprehensive text will help us define the role that the EU can play, by leading a systematic reform of the UN system. Therefore I voted in favour of it.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ Pour mieux remplir ses objectifs en matière de politique étrangère, l'Union devrait s'efforcer de développer la gouvernance mondiale dans le cadre du système des Nations unies et d'accroître son influence ainsi que celle de ses États membres au sein de ce système.

L'Union s'est engagée à soutenir activement une réforme approfondie du système des Nations unies en vue de renforcer la légitimité et la représentativité régionale de celui-ci ainsi que d'améliorer la transparence, la justification et l'efficacité de l'action menée pour répondre aux enjeux complexes et protéiformes d'aujourd'hui!

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this report which focuses on better achieving the EU foreign policy goals within the UN and sets out certain recommendations. I think that under the current circumstances, we cannot afford fragmented security across the EU, and therefore actions must be taken consistently at EU level. In this perspective, I supported provisions which emphasise that the EU must play an enhanced role in the General Assembly of the UN and in the Security Council, reaffirming the long—term objective of an EU seat. In order to be more active within the UN, I also supported provisions calling on Parliament to be more proactive as regards its cooperation with the VP/HR and carefully communicate all positions having an external or global dimension.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrizia Toia (S&D), per iscritto. ‒ Ritengo che, al fine di raggiungere tutti gli ambiziosi obiettivi di politica estera, l'Unione europea dovrebbe cercare di rafforzare la governance globale all'interno del sistema delle Nazioni Unite, aumentando la propria influenza e quella degli Stati membri all'interno di tale organismo. Un'Europa che parla con una sola voce, anche nei consessi internazionali, è più forte e può contribuire in maniera determinante alla soluzione dei tanti conflitti che affliggono varie zone del mondo.

È necessario sostenere attivamente una riforma globale del sistema delle Nazioni Unite al fine di rafforzarne la legittimità, la rappresentatività regionale e la trasparenza, la responsabilità e l'efficacia nel rispondere alle complesse e articolate sfide odierne. Tutto questo passa attraverso una rivitalizzazione del ruolo dell'Assemblea generale e la riforma del Consiglio di sicurezza, ancora troppo poco rappresentativi dei mutamenti geopolitici in atto.

 
  
MPphoto
 
 

  László Tőkés (PPE), írásban. ‒ Az Unió nemzetközi szintű fellépése a demokrácia, a jogállamiság, az egyenlőség, a szolidaritás, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok egyetemes és oszthatatlan voltának és az emberi méltóság tiszteletben tartásának elveire épül, amint ezt az Unióról szóló szerződés 21. cikke is rögzíti. A ma elfogadott jelentés emlékeztet arra, hogy az EU külpolitikájának elvei és céljai szorosan kapcsolódnak az ENSZ céljaihoz. Kiemeli, hogy az EU előtt álló kihívások globális megoldásokat, a globális problémák pedig uniós fellépést igényelnek. Éppen ezért céljainak eléréséhez globális partnerekre van szüksége, nevezetesen a béke és a biztonság és a terrorizmus terjedésének megakadályozása terén.

Az Uniónak tehát továbbra is törekednie kell az ENSZ-en belüli globális kormányzás megerősítésére és a Biztonsági Tanács megreformálására, annak érdekében, hogy az új világhelyzetet jobban tükrözze. Az Európát sújtó migrációs és menekültválság vonatkozásában szavazatommal támogattam a jelentést, mely – többek között – felhívja az Uniót és az ENSZ-t arra, hogy az eddiginél is szorosabban együttműködve kezeljék a válságot, és – egyebek mellett – segítsék a migráció kiindulópontjául szolgáló országok gazdasági helyzetének az orvoslását és ezek fenntartható fejlesztését. Tekintettel az ENSZ küszöbön álló párizsi Éghajlat-változási Konferenciájára, szavazatommal azt is támogattam, hogy az EU és az ENSZ fokozzák erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy ezen csúcstalálkozón jogilag kötelező erejű megállapodás szülessen.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdemar Tomaševski (ECR), raštu. ‒ Kaip žinoma, ES ir jos valstybės narės pripažįsta Jungtinių Tautų Chartiją. Tačiau principai ir išorinės ES politikos tikslai yra glaudžiai susiję su JT principais ir tikslais, o Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnyje aiškiai kviečiama laikytis Chartijos ir tarptautinės teisės principų. Valstybės narės taip pat sudaro didžiausią finansinį įnašą į bendrąjį Jungtinių Tautų biudžetą bei teikiamą JT humanitarinę pagalbą, oficialią plėtros pagalbą ir taikos operacijų palaikymą. Šie duomenys turėtų įpareigoti ES vaidinti svarbų vaidmenį šioje svarbiausioje tarptautinėje organizacijoje. Ataskaitoje yra įrašas, kuris nulėmė mano paramą nuomonei, kurią pateikė europarlamentaras I. Väyrynen. Jis primena, kad reikia derinti ir stiprinti JT pastangas kovoje su darbuotojų išnaudojimu, ypač moterų ir vaikų, bei socialinio dempingo atvejų naikinime, kuris kelia grėsmę socialiniam vystymuisi. Šiandienos pasaulyje tai yra labai svarbus dalykas.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Izvjestitelj stavlja fokus na ideju reformiranja strukture Ujedinjenih naroda na način da se formalizira struktura dvostrukog upravljanja - s jedne strane Vijeće sigurnosti te s druge Vijeće održivog razvoja, koje bi koordiniralo sva područja djelovanja Ujedinjenih naroda, osim sigurnosti.

Iako je navedeni prijedlog neproporcionalan temi izvješća (koja nije usmjerena na reforme unutar samog sustava Ujedinjenih naroda), činjenica je da Europska unija i države članice daju najveći financijski doprinos općem proračunu Ujedinjenih naroda.

U svijetlu nedavnih terorističkih napada i prijetnji sigurnosti s kojima se Europa svakodnevno suočava, Uniji je više nego ikada do sada potrebna podrška međunarodnih partnera; stoga držim opravdanim poziv izvjestitelja da Europska unija i države članice pojačaju svoj politički utjecaj u strukturama ove organizacije jer bi kroz navedeni proces bilo omogućeno i bolje izvršavanje međunarodnih obveza.

Također, podržavam poziv izvjestitelja na pojednostavljivanje struktura, proračuna i radnih metoda unutar organizacije Ujedinjenih naroda, što se posebice odnosi na reformu nefunkcionalnog i često kritiziranog Ekonomsko-socijalnog vijeća; u smjeru gospodarske, socijalne, ekološke i razvojne učinkovitosti.

Stoga sam glasovala za.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Poročilo o vlogi Evropske unije v Združenih narodih – kako bolje uresničiti cilje zunanje politike EU sem podprla, ker menim, da bi tesnejše sodelovanje EU in OZN prineslo več ugodnih posledic. Najbolj ključno je zagotovo zagotavljanje miru, zato je pomembno, da krepimo tovrstna prizadevanja tako doma kot tudi širše.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me he abstenido en la votación de este informe sobre el papel de la UE en el seno de las Naciones Unidas. El informe contiene referencias positivas a la importancia de las Naciones Unidas a la hora de abordar problemas de alcance internacional en diversos ámbitos, desde la ayuda humanitaria hasta la seguridad y la paz, pasando por los bienes públicos globales. Sin embargo, el informe llama a fortalecer el papel de la UE en las Naciones Unidas, lo que consideramos contradictorio con el principio de multilateralismo y de representación democrática de todos los Estados en el seno de la organización, principio que constituye uno de sus valores fundamentales.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. ‒ The EU and its Member States share the values and principles of the UN Charter as stated in Article 21(1) of the Treaty on European Union and have a crucial role in promoting those principles as well as the goals of the UN, through the external action of the European Union.

The EU needs global partners if it is to succeed in achieving its foreign policy goals, notably in the fields of peace and security, terrorism, organised crime, regional conflicts, state failures and the proliferation of weapons of mass destruction.

The EU within the UN system must be reinforced and the EU should speak more often with one voice, especially in these days where the EU is confronted with crucial and fundamental international challenges that know no borders.

 
  
MPphoto
 
 

  Mihai Ţurcanu (PPE), în scris. ‒ Am votat în favoarea Raportului referitor la rolul UE în cadrul ONU, întrucât ONU este principala organizație mondială pentru îmbunătățirea guvernanței globale și cadrul optim pentru promovarea valorilor și intereselor UE.

Principiile și obiectivele politicii externe a Uniunii Europene sunt strâns legate de cele ale ONU, acestea fiind fondate pe respectarea principiilor Cartei ONU și a dreptului internațional.

Într-un context din ce în ce mai instabil, din cauza numărului mare de provocări de securitate la adresa UE, precum conflictele din estul Ucrainei, Siria și Irak și ascensiunea organizației teroriste ISIS și amenințarea teroristă din Africa, este nevoie de răspunsuri la nivel global, întrucât UE nu poate soluționa aceste amenințări de una singură, ci are nevoie de sprijinul partenerilor internaționali.

Așadar, pentru a contribui mai bine la îndeplinirea obiectivelor sale de politică externă, UE trebuie să depună eforturi în vederea întăririi guvernării globale în cadrul sistemului ONU și să crească influența sa și cea a statelor sale membre în cadrul acestui sistem. În acest sens, raportul subliniază nevoia unei reforme ample a sistemului ONU, cu scopul de a consolida legitimitatea, responsabilitatea și eficacitatea UE în acest cadru.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ Az Európai Unió jövője összekapcsolódik a globális békével, biztonsággal, fejlődéssel és az emberi jogokkal. Az Unió előtt álló kihívások globális megoldásokat, a globális problémák pedig uniós fellépést igényelnek. Ezért támogattam a javaslatot.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me he abstenido en la votación de este informe sobre el papel de la UE en el seno de las Naciones Unidas. El informe contiene referencias positivas a la importancia de las Naciones Unidas a la hora de abordar problemas de alcance internacional en diversos ámbitos, desde la ayuda humanitaria hasta la seguridad y la paz, pasando por los bienes públicos globales. Sin embargo, el informe llama a fortalecer el papel de la UE en las Naciones Unidas, lo que consideramos contradictorio con el principio de multilateralismo y de representación democrática de todos los Estados en el seno de la organización, principio que constituye uno de sus valores fundamentales.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. – Ragina ES valstybes nares labiau paremti taikos kūrimo ir taikos palaikymo operacijas ir ES stiprinti savo tarpininkavimo pastangas sprendžiant konfliktus, atsižvelgdamas į kai kurių ekstremistų ir teroristų grupuočių įvykdytus naujausius žiaurius išpuolius ir žmogaus teisių pažeidimus. JT turėtų stiprinti savo veiklą visais su žmonių gerove susijusiais klausimais

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the resolution on the role of the EU within the UN – how to better achieve EU foreign policy goals – because I agree that in order to better achieve its foreign policy goals as enshrined in the Treaty the EU should strive to strengthen global governance inside the UN system and to increase its own and its Member States’ influence within that system.

The resolution recalls the EU’s commitment to actively support a comprehensive reform of the UN system in order to strengthen its legitimacy, its regional representation, and its transparency, accountability and effectiveness in responding to the complex, multi-faceted challenges of today and stresses in particular the importance of revitalising the work of the General Assembly.

As I am also a member of the AFET Committee in the European Parliament, the role of the EU in foreign policy is one of my main topics of interest and this is another reason for supporting this resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ El informe resalta que la UE y sus Estados miembros comparten los valores y principios de la Carta de las Naciones Unidas, consagrados en el artículo 21 del TUE. Asimismo, en dicho informe el Parlamento acoge con satisfacción el hecho de que la UE y sus Estados miembros desmpeñen un papel activo y sean los mayores contribuyentes al sistema de las Naciones Unidas. El informe destaca la importancia creciente de la UE en el seno de las Naciones Unidas y la voluntad de que se lleve a cabo una reforma integral de dicha organización. Por todo ello, he estimado necesario votar a favor de dicho informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ Ante el aumento de guerras y conflictos armados, tengo el pleno convencimiento de que, ahora más que nunca, urge sentar las bases de un nuevo orden internacional a través de una reforma de la ONU, a fin de que esta cuente con mecanismos efectivos para defender el Derecho internacional, los derechos humanos y el multilateralismo a escala mundial.

Si bien coincido con el informe en la necesidad de una reforma de la ONU que refuerce su legitimidad y la dote de un funcionamiento más transparente y democrático, no comparto la orientación dada por el ponente a esta reforma. Este propone reforzar la cooperación entre las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a fin de aumentar la sumisión de los Estados a las organizaciones del sistema capitalista a nivel internacional.

Además, el informe sostiene que la UE desempeña actualmente un papel de promoción de la paz y de prevención de conflictos y gestión de crisis en el mundo, por lo que debería tener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Sin duda, esto supondría un menoscabo de la soberanía de los Estados miembros de la UE. Por estos motivos he votado en contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik stemde voor dit verslag omdat het mijn overtuiging is dat de positie van de EU binnen de VN versterkt moet worden en men in Europa op internationaal niveau vaker met één stem moet spreken. Dit geldt des te meer in deze onzekere tijden waarbij we in Europa geconfronteerd worden met wereldwijde uitdagingen die we enkel kunnen oplossen als we met één eensgezind Europees antwoord komen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. ‒ Depuis 2011, l'UE jouit en tant que telle du statut d'"observateur privilégié" au sein des Nations unies et n'y est plus seulement représentée par l'intermédiaire de ses États membres.

Cette résolution entend donc dégager des orientations quant à cette participation.

Certaines pistes de réformes sont d'ailleurs intéressantes comme la réforme du processus de désignation du Secrétaire général, trop opaque jusqu'à présent; la remise en cause du droit de veto des membres du Conseil de sécurité dans les cas de génocides et de crimes contre l'humanité ou encore la mise en place d’un instrument contraignant sur les multinationales en matière de droits de l'homme, tel que proposé par l'Équateur.

Mais, à l'inverse, établir un régime de protection des investissements dans le système onusien — les tristement célèbres "mécanismes d'arbitrage" du TTIP ou du CETA — ou encore la mise en place d'une coordination entre l'OMC et l'ONU afin de "promouvoir une stratégie en matière de commerce et d'investissement" n'ont pas leur place dans l'enceinte multilatérale fondée sur les droits et les valeurs universels, et participent d'une dérive ultralibérale bien connue. Je me suis donc abstenue sur ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este relatório parte de um princípio que é, no mínimo, duvidoso, e que consiste na ideia que a União Europeia partilha os valores e princípios da Carta das Nações Unidas. Mas então, o que dizer das agressões militares ativamente promovidas e levadas a cabo contra países soberanos, violando a sua independência e integridade territorial, como aconteceu nos casos do Iraque, da Líbia ou da Síria, entre outros?

Em contrapartida, este relatório não aborda questões fundamentais em que a UE poderia ter um papel relevante nas Nações Unidas. Citemos dois exemplos. Primeiro, a discussão sobre a instituição de um Quadro Multilateral para a renegociação das dívidas soberanas, uma questão da maior importância para vários Estados-Membros da UE. Que faz a UE? Boicota a discussão e o seu resultado. Segundo, a resolução sobre o direito à água e ao saneamento, encarado como um direito humano. Que faz a UE? Boicota a resolução e persiste no caminho da privatização da água, que vem sendo prosseguido em vários países, nalguns casos em resultado de imposições da própria UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Der Bericht enthält einige positive Punkte. Jedoch scheint der Bericht vordergründig eine weitere Zentralisierung der EU vorantreiben zu wollen. Zudem ist es fraglich, ob die bisher vertretenen Länder ihren Sitz behalten können, wenn die EU einen eigenen Sitz bekommen sollte. Daher lehne ich diesen Bericht ab.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniele Viotti (S&D), per iscritto. ‒ L'Unione europea ha una responsabilità primaria nella promozione della pace e della sicurezza attraverso la sua politica di sicurezza e gioca un ruolo decisivo all'interno delle Nazioni Unite. Tuttavia, appare sempre più evidente la necessità di una riforma che permetta all'organizzazione di agire in modo efficace per la proiezione dei suoi valori sui nuovi scenari globali. Per tale motivo, mi sono espresso a favore della relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Udo Voigt (NI), schriftlich. ‒ Der Bericht schwächt die Stimme der europäischen Mitgliedstaaten bei den Vereinten Nationen zugunsten weltfremder EU-Institutionen. Hohe Positionen bei der EU dürfen nicht über Quotenregeln vergeben werden, hier dürfen einzig Leistungsprinzip und Qualifikation gelten.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (ECR), schriftlich. ‒ Wozu den Mond anbellen? Das Europäische Parlament übt sich als „Ankündigungsorgan“. Deswegen lehne ich diese Entschließung ab. Die EU ist innerhalb der Vereinten Nationen bereits durch eine Vielzahl von Akteuren vertreten: den Präsidenten des Europäischen Rates, die „EU-Außenministerin“, die Europäische Kommission. Die Mitgliedstaaten haben ihre Ständigen Vertreter, von denen zwei (Frankreich und das Vereinigte Königreich) darüber hinaus ständige Mitglieder mit Vetorecht im Sicherheitsrat sind. Außerdem sind die Mitgliedstaaten bereits durch die Verträge dazu gezwungen, ihre Positionen und Tätigkeiten in allen internationalen Foren abzustimmen. Damit haben sie de facto ihre außenpolitische Eigenverantwortlichkeit und die Ausgestaltung ihrer Beziehungen im UNO-System bereits abgeschafft. Das Ziel, die EU möge anstelle der bislang 28 Mitgliedstaaten sprechen und entscheiden und mittelfristig sogar Frankreich und Großbritannien im Sicherheitsrat ersetzen, lehne ich ab. Dieses Anliegen ist eine Leerbuchung und ein potenzieller Spaltpilz der Mitgliedstaaten.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Wałęsa (PPE), in writing. ‒ I have voted in favour of the report on the role of the European Union within the United Nations in regard to how to better achieve EU foreign policy goals. Due to the fact that the future of the EU is highly dependent on human rights development, security and global peace, I think it is important to strengthen the EU role within the UN. The UN is indeed a forum in which we can promote our biggest interests and values.

The report lists several ways on how to contribute to the UN work system so that it can have a positive impact on our society. The first interesting idea that brought my attention is to reform the Security Council. The reason for it is that such a reform will contribute to the better reflection of the new world reality and will cause the SC to be more effective in overcoming future challenges. Moreover, provisions of the report focus on enhancing both EU coordination and cooperation in fields such as humanitarian aid and development.

All of the above will hopefully strengthen our position in UN and therefore globally.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of the report on the role of the EU within the UN. In this report, Parliament recalls that the EU and its Member States share the values and principles of the UN Charter (as stated in Article 21(1) TEU) and have a crucial role in promoting those principles as well as the goals of the UN, through the external action of the Union. Parliament welcomes the fact that the EU and its Member States play an active part and contribute to the work of the UN system in different ways and formats. The report recalls the EU’s commitment to actively support a comprehensive reform of the UN system in order to strengthen its legitimacy, its regional representation, and its transparency, accountability and effectiveness.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. ‒ Určite je správne, že Európska únia je zastúpená v štruktúrach OSN. Mám však určité pochybnosti o tom, či veľké diplomatické ambície Komisie, podporované aj väčšinou v tomto Parlamente, nie sú predčasné.

Ak by existovala zhoda členských štátov v tom, že chcú splynúť v jednej veľkej federácii a stať sa súčasťami väčšieho štátneho celku, potom by samozrejme bolo logické vytvoriť diplomatický aparát, ktorý by ho reprezentoval. Kým však takáto zhoda nie je, budeme sa musieť v konkrétnych situáciách neustále pýtať, koho záujmy vlastne európska diplomacia presadzuje na medzinárodnom fóre.

Obliekli sme si kabát, hoci nohavice ešte visia na vešiaku. Netešme sa, že je to veľmi pekný a teplý kabát, pretože bez nohavíc v ňom nakoniec aj tak prechladneme.

 
  
MPphoto
 
 

  Θεόδωρος Ζαγοράκης ( PPE), γραπτώς. ‒ Συνέβαλα στην σύνταξη της σχετικής γνωμοδότησης της επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, στην επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ασφαλώς και υποστήριξα την συγκεκριμένη έκθεση πρωτοβουλίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomáš Zdechovský (PPE), písemně. ‒ Podpořil jsem tuto zprávu, jelikož jasně vykresluje pozici EU jako silného a důležitého hráče v systému OSN, s čímž naprosto souhlasím. Skrze silnou pozici EU jsou posilovány i pozice jednotlivých členských států, tedy i samotné České republiky. Zpráva také dle mého názoru správně označuje potřebu reformy OSN směrem k její větší legitimitě, transparentnosti a efektivnosti, k čemuž se EU zavázala pomoci.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. ‒ A vertente imperialista da UE e as aspirações a ter um papel dominador no contexto político mundial estão bem patentes neste relatório.

De forma absolutamente abjeta, procura-se uma colagem dos princípios e valores da UE aos das Nações Unidas. Proclama-se a prossecução da paz, omitindo o cariz agressor e belicista que a UE e muitos dos seus Estados-Membros têm assumido, promovendo a guerra em países como o Iraque, a Líbia, a Síria ou o Afeganistão. Proclama-se o contributo para a erradicação da pobreza e o fomento da democracia, quando sabemos bem que os apoios são muitas vezes consagrados num quadro de imperativo alinhamento, ou seja imposição, com as estratégias políticas e valores “democráticos” da UE.

Propõe-se, sem qualquer pudor, a maior preponderância da UE enquanto organismo no seio das Nações Unidas, a sua influência e papel na governação global no interior do sistema da ONU, nomeadamente, na Assembleia Geral, e a tomar lugar no Conselho de Segurança, que rejeitamos. O documento configura, no essencial, uma estratégia para tomar de assalto as Nações Unidas e para que esta organização passe a ser um instrumento da política externa da UE. Votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. – Le dichiarazioni di voto sono concluse.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου