Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý, 24. listopadu 2015 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 3.Stav energetické unie (rozprava)
 4.Zprostředkování pojištění (rozprava)
 5.Hlasování
  5.1.Zrušení některých aktů schengenského acquis (A8-0250/2015 - Claude Moraes) (hlasování)
  5.2.Zrušení některých aktů v rámci schengenského acquis v oblasti policejní spolupráce a soudní spolupráce v trestních věcech (A8-0251/2015 - Claude Moraes) (hlasování)
  5.3.Zrušení některých aktů v oblasti policejní spolupráce a soudní spolupráce v trestních věcech (A8-0252/2015 - Claude Moraes) (hlasování)
  5.4.Členství v Rozšířené komisi Úmluvy na ochranu tuňáka modroploutvého (A8-0318/2015 - Carlos Iturgaiz) (hlasování)
  5.5.Zprostředkování pojištění (A8-0315/2015 - Werner Langen) (hlasování)
  5.6.Snižování nerovností se zvláštním zaměřením na dětskou chudobu (A8-0310/2015 - Inês Cristina Zuber) (hlasování)
  5.7.Politika soudržnosti a marginalizované komunity (A8-0314/2015 - Terry Reintke) (hlasování)
  5.8.Úloha EU v rámci OSN (A8-0308/2015 - Paavo Väyrynen) (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
  6.1.Zrušení některých aktů schengenského acquis (A8-0250/2015 - Claude Moraes)
  6.2.Zrušení některých aktů v rámci schengenského acquis v oblasti policejní spolupráce a soudní spolupráce v trestních věcech (A8-0251/2015 - Claude Moraes)
  6.3.Zrušení některých aktů v oblasti policejní spolupráce a soudní spolupráce v trestních věcech (A8-0252/2015 - Claude Moraes)
  6.4.Členství v Rozšířené komisi Úmluvy na ochranu tuňáka modroploutvého (A8-0318/2015 - Carlos Iturgaiz)
  6.5.Zprostředkování pojištění (A8-0315/2015 - Werner Langen)
  6.6.Snižování nerovností se zvláštním zaměřením na dětskou chudobu (A8-0310/2015 - Inês Cristina Zuber)
  6.7.Politika soudržnosti a marginalizované komunity (A8-0314/2015 - Terry Reintke)
  6.8.Úloha EU v rámci OSN (A8-0308/2015 - Paavo Väyrynen)
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 8.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 9.Prohlášení předsednictví
 10.Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (rozprava)
 11.Rozpočtový proces na rok 2016: společný návrh (rozprava)
 12.Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů do teroristických organizací (rozprava)
 13.Rozvoj udržitelného evropského průmyslu základních kovů - Antidumpingová opatření a jejich vliv na ocelářský průmysl EU (rozprava)
 14.Strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020 (rozprava)
 15.Preventivní opatření na snížení rozdílů v důchodech mezi ženami a muži v EU (rozprava)
 16.Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis
 17.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (2856 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (9530 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí