Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 24. november 2015 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Status for energiunionen (forhandling)
 4.Forsikringsformidling (forhandling)
 5.Afstemningstid
  5.1.Ophævelse af visse Schengenretsakter (A8-0250/2015 - Claude Moraes) (afstemning)
  5.2.Ophævelse af visse Schengenretsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager (A8-0251/2015 - Claude Moraes) (afstemning)
  5.3.Ophævelse af visse retsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager (A8-0252/2015 - Claude Moraes) (afstemning)
  5.4.Medlemskab af den udvidede kommission for konventionen om bevarelse af sydlig tun (A8-0318/2015 - Carlos Iturgaiz) (afstemning)
  5.5.Forsikringsformidling (A8-0315/2015 - Werner Langen) (afstemning)
  5.6.Begrænsning af uligheder med særligt fokus på børnefattigdom (A8-0310/2015 - Inês Cristina Zuber) (afstemning)
  5.7.Samhørighedspolitikken og marginaliserede samfundsgrupper (A8-0314/2015 - Terry Reintke) (afstemning)
  5.8.EU's rolle i FN (A8-0308/2015 - Paavo Väyrynen) (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
  6.1.Ophævelse af visse Schengenretsakter (A8-0250/2015 - Claude Moraes)
  6.2.Ophævelse af visse Schengenretsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager (A8-0251/2015 - Claude Moraes)
  6.3.Ophævelse af visse retsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager (A8-0252/2015 - Claude Moraes)
  6.4.Medlemskab af den udvidede kommission for konventionen om bevarelse af sydlig tun (A8-0318/2015 - Carlos Iturgaiz)
  6.5.Forsikringsformidling (A8-0315/2015 - Werner Langen)
  6.6.Begrænsning af uligheder med særligt fokus på børnefattigdom (A8-0310/2015 - Inês Cristina Zuber)
  6.7.Samhørighedspolitikken og marginaliserede samfundsgrupper (A8-0314/2015 - Terry Reintke)
  6.8.EU's rolle i FN (A8-0308/2015 - Paavo Väyrynen)
 7.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 9.Erklæring fra formanden
 10.Afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning (forhandling)
 11.Budgetproceduren 2016 - fælles udkast (forhandling)
 12.Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere (forhandling)
 13.Udvikling af en bæredygtig europæisk industri for uædle metaller - Antidumpingforanstaltninger og deres indvirkning på stålindustrien i EU (forhandling)
 14.En EU-strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020 (forhandling)
 15.Forebyggende foranstaltninger til imødegåelse af den kønsbaserede pensionskløft i EU (forhandling)
 16.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 17.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2856 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (9530 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik