Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης (συζήτηση)
 4.Aσφαλιστική διαμεσολάβηση (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Kατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης (A8-0250/2015 - Claude Moraes) (ψηφοφορία)
  5.2.Κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (A8-0251/2015 - Claude Moraes) (ψηφοφορία)
  5.3.Κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (A8-0252/2015 - Claude Moraes) (ψηφοφορία)
  5.4.Προσχώρηση στη διευρυμένη επιτροπή της σύμβασης για τη διατήρηση του τόνου του Νοτίου Ημισφαιρίου (A8-0318/2015 - Carlos Iturgaiz) (ψηφοφορία)
  5.5.Aσφαλιστική διαμεσολάβηση (A8-0315/2015 - Werner Langen) (ψηφοφορία)
  5.6.Μείωση των ανισοτήτων με ειδική εστίαση στην παιδική φτώχεια (A8-0310/2015 - Inês Cristina Zuber) (ψηφοφορία)
  5.7.Πολιτική συνοχής και περιθωριοποιημένες κοινότητες (A8-0314/2015 - Terry Reintke) (ψηφοφορία)
  5.8.Ο ρόλος της ΕΕ εντός των Ηνωμένων Εθνών (A8-0308/2015 - Paavo Väyrynen) (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
  6.1.Kατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης (A8-0250/2015 - Claude Moraes)
  6.2.Κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (A8-0251/2015 - Claude Moraes)
  6.3.Κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (A8-0252/2015 - Claude Moraes)
  6.4.Προσχώρηση στη διευρυμένη επιτροπή της σύμβασης για τη διατήρηση του τόνου του Νοτίου Ημισφαιρίου (A8-0318/2015 - Carlos Iturgaiz)
  6.5.Aσφαλιστική διαμεσολάβηση (A8-0315/2015 - Werner Langen)
  6.6.Μείωση των ανισοτήτων με ειδική εστίαση στην παιδική φτώχεια (A8-0310/2015 - Inês Cristina Zuber)
  6.7.Πολιτική συνοχής και περιθωριοποιημένες κοινότητες (A8-0314/2015 - Terry Reintke)
  6.8.Ο ρόλος της ΕΕ εντός των Ηνωμένων Εθνών (A8-0308/2015 - Paavo Väyrynen)
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Δήλωση της Προεδρίας
 10.Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (συζήτηση)
 11.Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2016: κοινό κείμενο (συζήτηση)
 12.Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης ευρωπαίων πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις (συζήτηση)
 13.Ανάπτυξη βιώσιμης ευρωπαϊκής βιομηχανίας βασικών μετάλλων - Μέτρα αντιντάμπινγκ και τα αποτελέσματά τους στην χαλυβουργία της ΕΕ (συζήτηση)
 14.Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για την περίοδο 2014-2020 (συζήτηση)
 15.Προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις συντάξεις στην ΕΕ (συζήτηση)
 16.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2856 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (9530 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου