Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 24. november 2015 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Energialiidu olukord (arutelu)
 4.Kindlustusvahendus (arutelu)
 5.Hääletused
  5.1.Schengeni acquis' teatavate õigusaktide kehtetuks tunnistamine (A8-0250/2015 - Claude Moraes) (hääletus)
  5.2.Politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonna Schengeni acquis' teatavate õigusaktide kehtetuks tunnistamine (A8-0251/2015 - Claude Moraes) (hääletus)
  5.3.Politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonna teatavate õigusaktide kehtetuks tunnistamine (A8-0252/2015 - Claude Moraes) (hääletus)
  5.4.Siniuim-tuuni kaitse konventsiooni laiendatud komisjoni liikmeks saamine (A8-0318/2015 - Carlos Iturgaiz) (hääletus)
  5.5.Kindlustusvahendus (A8-0315/2015 - Werner Langen) (hääletus)
  5.6.Ebavõrdsuse ja eelkõige laste vaesuse vähendamine (A8-0310/2015 - Inês Cristina Zuber) (hääletus)
  5.7.Ühtekuuluvuspoliitika ja marginaliseeritud kogukonnad (A8-0314/2015 - Terry Reintke) (hääletus)
  5.8.ELi roll ÜROs (A8-0308/2015 - Paavo Väyrynen) (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
  6.1.Schengeni acquis' teatavate õigusaktide kehtetuks tunnistamine (A8-0250/2015 - Claude Moraes)
  6.2.Politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonna Schengeni acquis' teatavate õigusaktide kehtetuks tunnistamine (A8-0251/2015 - Claude Moraes)
  6.3.Politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonna teatavate õigusaktide kehtetuks tunnistamine (A8-0252/2015 - Claude Moraes)
  6.4.Siniuim-tuuni kaitse konventsiooni laiendatud komisjoni liikmeks saamine (A8-0318/2015 - Carlos Iturgaiz)
  6.5.Kindlustusvahendus (A8-0315/2015 - Werner Langen)
  6.6.Ebavõrdsuse ja eelkõige laste vaesuse vähendamine (A8-0310/2015 - Inês Cristina Zuber)
  6.7.Ühtekuuluvuspoliitika ja marginaliseeritud kogukonnad (A8-0314/2015 - Terry Reintke)
  6.8.ELi roll ÜROs (A8-0308/2015 - Paavo Väyrynen)
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 9.Presidentuuri avaldus
 10.Maksualased siduvad eelotsused ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmed (arutelu)
 11.Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve: ühine tekst (arutelu)
 12.ELi kodanike radikaliseerumise ja terroriorganisatsioonide poolt värbamise ennetamine (arutelu)
 13.Euroopa jätkusuutliku mitteväärismetallide tööstuse väljaarendamine - Dumpinguvastased meetmed ja nende mõju ELi terasetööstusele (arutelu)
 14.ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegiline raamistik aastateks 2014−2020 (arutelu)
 15.Ennetavad meetmed soolise pensionilõhe vähendamiseks ELis (arutelu)
 16.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 17.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (2856 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (9530 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika