Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Antradienis, 2015 m. lapkričio 24 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 3.Energetikos sąjungos padėtis (diskusijos)
 4.Draudimo tarpininkavimas (diskusijos)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  5.1.Tam tikrų Šengeno acquis teisės aktų panaikinimas (A8-0250/2015 - Claude Moraes) (balsavimas)
  5.2.Tam tikrų Šengeno acquis teisės aktų, susijusių su policijos bendradarbiavimu ir teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose, panaikinimas (A8-0251/2015 - Claude Moraes) (balsavimas)
  5.3.Tam tikrų teisės aktų, susijusių su policijos bendradarbiavimu ir teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose, panaikinimas (A8-0252/2015 - Claude Moraes) (balsavimas)
  5.4.Narystė Australinių tunų apsaugos konvencijos išplėstinėje komisijoje (A8-0318/2015 - Carlos Iturgaiz) (balsavimas)
  5.5.Draudimo tarpininkavimas (A8-0315/2015 - Werner Langen) (balsavimas)
  5.6.Nelygybės mažinimas ypatingą dėmesį skiriant vaikų skurdui (A8-0310/2015 - Inês Cristina Zuber) (balsavimas)
  5.7.Sanglaudos politika ir marginalizuotos bendruomenės (A8-0314/2015 - Terry Reintke) (balsavimas)
  5.8.ES vaidmuo JT (A8-0308/2015 - Paavo Väyrynen) (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
  6.1.Tam tikrų Šengeno acquis teisės aktų panaikinimas (A8-0250/2015 - Claude Moraes)
  6.2.Tam tikrų Šengeno acquis teisės aktų, susijusių su policijos bendradarbiavimu ir teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose, panaikinimas (A8-0251/2015 - Claude Moraes)
  6.3.Tam tikrų teisės aktų, susijusių su policijos bendradarbiavimu ir teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose, panaikinimas (A8-0252/2015 - Claude Moraes)
  6.4.Narystė Australinių tunų apsaugos konvencijos išplėstinėje komisijoje (A8-0318/2015 - Carlos Iturgaiz)
  6.5.Draudimo tarpininkavimas (A8-0315/2015 - Werner Langen)
  6.6.Nelygybės mažinimas ypatingą dėmesį skiriant vaikų skurdui (A8-0310/2015 - Inês Cristina Zuber)
  6.7.Sanglaudos politika ir marginalizuotos bendruomenės (A8-0314/2015 - Terry Reintke)
  6.8.ES vaidmuo JT (A8-0308/2015 - Paavo Väyrynen)
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 9.Pirmininko pareiškimas
 10.Sprendimai dėl mokesčių ir kitos panašaus pobūdžio ar poveikio priemonės (diskusijos)
 11.2016 metų bendrasis biudžetas: visi skirsniai (diskusijos)
 12.ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija (diskusijos)
 13.Tvarios Europos netauriųjų metalų pramonės plėtra - Antidempingo priemonės ir jų poveikis ES plieno pramonei (diskusijos)
 14.2014–2020 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginė programa (diskusijos)
 15.Prevencinės priemonės, skirtos kovai su vyrų ir moterų pensijų skirtumu ES (diskusijos)
 16.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 17.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (2856 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (9530 kb)
Teisinis pranešimas - Privatumo politika