Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 24 november 2015 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Stand van zaken met betrekking tot de energie-unie (debat)
 4.Verzekeringsbemiddeling (debat)
 5.Stemmingen
  5.1.Intrekking van een aantal rechtshandelingen uit het Schengenacquis (A8-0250/2015 - Claude Moraes) (stemming)
  5.2.Intrekking van bepaalde handelingen uit het Schengenacquis op het gebied van politiële en justitiële samenwerking (A8-0251/2015 - Claude Moraes) (stemming)
  5.3.Intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (A8-0252/2015 - Claude Moraes) (stemming)
  5.4.Toetreding tot de Uitgebreide Commissie van het Verdrag voor de instandhouding van de zuidelijke blauwvintonijn (A8-0318/2015 - Carlos Iturgaiz) (stemming)
  5.5.Verzekeringsbemiddeling (A8-0315/2015 - Werner Langen) (stemming)
  5.6.Vermindering van de ongelijkheden, met bijzondere focus op kinderarmoede (A8-0310/2015 - Inês Cristina Zuber) (stemming)
  5.7.Cohesiebeleid en gemarginaliseerde gemeenschappen (A8-0314/2015 - Terry Reintke) (stemming)
  5.8.De rol van de EU binnen de VN (A8-0308/2015 - Paavo Väyrynen) (stemming)
 6.Stemverklaringen
  6.1.Intrekking van een aantal rechtshandelingen uit het Schengenacquis (A8-0250/2015 - Claude Moraes)
  6.2.Intrekking van bepaalde handelingen uit het Schengenacquis op het gebied van politiële en justitiële samenwerking (A8-0251/2015 - Claude Moraes)
  6.3.Intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (A8-0252/2015 - Claude Moraes)
  6.4.Toetreding tot de Uitgebreide Commissie van het Verdrag voor de instandhouding van de zuidelijke blauwvintonijn (A8-0318/2015 - Carlos Iturgaiz)
  6.5.Verzekeringsbemiddeling (A8-0315/2015 - Werner Langen)
  6.6.Vermindering van de ongelijkheden, met bijzondere focus op kinderarmoede (A8-0310/2015 - Inês Cristina Zuber)
  6.7.Cohesiebeleid en gemarginaliseerde gemeenschappen (A8-0314/2015 - Terry Reintke)
  6.8.De rol van de EU binnen de VN (A8-0308/2015 - Paavo Väyrynen)
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 9.Verklaring van de Voorzitter
 10.Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (debat)
 11.Begrotingsprocedure 2016: gemeenschappelijke tekst (debat)
 12.Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische organisaties (debat)
 13.De ontwikkeling van een duurzame Europese basismetaalindustrie - Antidumpingmaatregelen en de gevolgen daarvan voor de EU-staalindustrie (debat)
 14.Strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020 (debat)
 15.Preventieve maatregelen ter verkleining van de genderkloof bij pensioenen in de EU (debat)
 16.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 17.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (2856 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (9530 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid