Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Torek, 24. november 2015 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 3.Stanje energetske unije (razprava)
 4.Zavarovalno posredovanje (razprava)
 5.Čas glasovanja
  5.1.Razveljavitev nekaterih aktov iz schengenskega pravnega reda (A8-0250/2015 - Claude Moraes) (glasovanje)
  5.2.Razveljavitev nekaterih aktov iz shengenskega pravnega reda s področja policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (A8-0251/2015 - Claude Moraes) (glasovanje)
  5.3.Razveljavitev nekaterih aktov s področja policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (A8-0252/2015 - Claude Moraes) (glasovanje)
  5.4.Pridobitev članstva v razširjeni komisiji Konvencije za ohranitev južnega tuna (A8-0318/2015 - Carlos Iturgaiz) (glasovanje)
  5.5.Zavarovalno posredovanje (A8-0315/2015 - Werner Langen) (glasovanje)
  5.6.Zmanjševanje neenakosti s posebnim poudarkom na revščini otrok (A8-0310/2015 - Inês Cristina Zuber) (glasovanje)
  5.7.Kohezijska politika in obrobne skupnosti (A8-0314/2015 - Terry Reintke) (glasovanje)
  5.8.Vloga Evropske unije v Združenih narodih (A8-0308/2015 - Paavo Väyrynen) (glasovanje)
 6.Obrazložitev glasovanja
  6.1.Razveljavitev nekaterih aktov iz schengenskega pravnega reda (A8-0250/2015 - Claude Moraes)
  6.2.Razveljavitev nekaterih aktov iz shengenskega pravnega reda s področja policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (A8-0251/2015 - Claude Moraes)
  6.3.Razveljavitev nekaterih aktov s področja policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (A8-0252/2015 - Claude Moraes)
  6.4.Pridobitev članstva v razširjeni komisiji Konvencije za ohranitev južnega tuna (A8-0318/2015 - Carlos Iturgaiz)
  6.5.Zavarovalno posredovanje (A8-0315/2015 - Werner Langen)
  6.6.Zmanjševanje neenakosti s posebnim poudarkom na revščini otrok (A8-0310/2015 - Inês Cristina Zuber)
  6.7.Kohezijska politika in obrobne skupnosti (A8-0314/2015 - Terry Reintke)
  6.8.Vloga Evropske unije v Združenih narodih (A8-0308/2015 - Paavo Väyrynen)
 7.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 9.Izjava predsedujočega
 10.Davčna stališča in drugi ukrepi podobne narave ali s podobnim učinkom (razprava)
 11.Proračunski postopek za leto 2016 - skupni predlog (razprava)
 12.Preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani terorističnih organizacij (razprava)
 13.Razvoj trajnostne evropske industrije navadnih kovin - Protidampinški ukrepi in njihov vpliv na jeklarsko industrijo EU (razprava)
 14.Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014-2020 (razprava)
 15.Preprečevalni ukrepi za odpravo razlike v pokojnini med spoloma v EU (razprava)
 16.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 17.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (2856 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (9530 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov