Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 24 november 2015 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Läget avseende energiunionen (debatt)
 4.Försäkringsförmedling (debatt)
 5.Omröstning
  5.1.Upphävande av vissa rättsakter inom Schengenregelverket (A8-0250/2015 - Claude Moraes) (omröstning)
  5.2.Upphävande av vissa rättsakter inom Schengenregelverket på området polissamarbete och rättsligt samarbete i straffrättsliga frågor (A8-0251/2015 - Claude Moraes) (omröstning)
  5.3.Upphävande av vissa rättsakter på området för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (A8-0252/2015 - Claude Moraes) (omröstning)
  5.4.Medlemskap i den utvidgade kommissionen för konventionen för bevarande av sydlig tonfisk (A8-0318/2015 - Carlos Iturgaiz) (omröstning)
  5.5.Försäkringsförmedling (A8-0315/2015 - Werner Langen) (omröstning)
  5.6.Att minska ojämlikhet, med särskilt fokus på barnfattigdom (A8-0310/2015 - Inês Cristina Zuber) (omröstning)
  5.7.Sammanhållningspolitiken och marginaliserade befolkningsgrupper (A8-0314/2015 - Terry Reintke) (omröstning)
  5.8.EU:s roll i FN (A8-0308/2015 - Paavo Väyrynen) (omröstning)
 6.Röstförklaringar
  6.1.Upphävande av vissa rättsakter inom Schengenregelverket (A8-0250/2015 - Claude Moraes)
  6.2.Upphävande av vissa rättsakter inom Schengenregelverket på området polissamarbete och rättsligt samarbete i straffrättsliga frågor (A8-0251/2015 - Claude Moraes)
  6.3.Upphävande av vissa rättsakter på området för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (A8-0252/2015 - Claude Moraes)
  6.4.Medlemskap i den utvidgade kommissionen för konventionen för bevarande av sydlig tonfisk (A8-0318/2015 - Carlos Iturgaiz)
  6.5.Försäkringsförmedling (A8-0315/2015 - Werner Langen)
  6.6.Att minska ojämlikhet, med särskilt fokus på barnfattigdom (A8-0310/2015 - Inês Cristina Zuber)
  6.7.Sammanhållningspolitiken och marginaliserade befolkningsgrupper (A8-0314/2015 - Terry Reintke)
  6.8.EU:s roll i FN (A8-0308/2015 - Paavo Väyrynen)
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 9.Uttalande av talmannen
 10.Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (debatt)
 11.Budgetförfarandet för budgetåret 2016: gemensamt förslag (debatt)
 12.Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer (debatt)
 13.Att utveckla en hållbar europeisk industri för basmetaller - Antidumpningsåtgärder och deras inverkan på EU:s stålindustri (debatt)
 14.EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014–2020 (debatt)
 15.Förebyggande åtgärder för att ta itu med pensionsklyftan mellan kvinnor och män i EU (debatt)
 16.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 17.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (2856 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (9530 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy