Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
PDF 9530k
Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3. Κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης (συζήτηση)
 4. Aσφαλιστική διαμεσολάβηση (συζήτηση)
 5. Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1. Kατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης (A8-0250/2015 - Claude Moraes) (ψηφοφορία)
  5.2. Κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (A8-0251/2015 - Claude Moraes) (ψηφοφορία)
  5.3. Κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (A8-0252/2015 - Claude Moraes) (ψηφοφορία)
  5.4. Προσχώρηση στη διευρυμένη επιτροπή της σύμβασης για τη διατήρηση του τόνου του Νοτίου Ημισφαιρίου (A8-0318/2015 - Carlos Iturgaiz) (ψηφοφορία)
  5.5. Aσφαλιστική διαμεσολάβηση (A8-0315/2015 - Werner Langen) (ψηφοφορία)
  5.6. Μείωση των ανισοτήτων με ειδική εστίαση στην παιδική φτώχεια (A8-0310/2015 - Inês Cristina Zuber) (ψηφοφορία)
  5.7. Πολιτική συνοχής και περιθωριοποιημένες κοινότητες (A8-0314/2015 - Terry Reintke) (ψηφοφορία)
  5.8. Ο ρόλος της ΕΕ εντός των Ηνωμένων Εθνών (A8-0308/2015 - Paavo Väyrynen) (ψηφοφορία)
 6. Αιτιολογήσεις ψήφου
  6.1. Kατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης (A8-0250/2015 - Claude Moraes)
  6.2. Κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (A8-0251/2015 - Claude Moraes)
  6.3. Κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (A8-0252/2015 - Claude Moraes)
  6.4. Προσχώρηση στη διευρυμένη επιτροπή της σύμβασης για τη διατήρηση του τόνου του Νοτίου Ημισφαιρίου (A8-0318/2015 - Carlos Iturgaiz)
  6.5. Aσφαλιστική διαμεσολάβηση (A8-0315/2015 - Werner Langen)
  6.6. Μείωση των ανισοτήτων με ειδική εστίαση στην παιδική φτώχεια (A8-0310/2015 - Inês Cristina Zuber)
  6.7. Πολιτική συνοχής και περιθωριοποιημένες κοινότητες (A8-0314/2015 - Terry Reintke)
  6.8. Ο ρόλος της ΕΕ εντός των Ηνωμένων Εθνών (A8-0308/2015 - Paavo Väyrynen)
 7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9. Δήλωση της Προεδρίας
 10. Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (συζήτηση)
 11. Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2016: κοινό κείμενο (συζήτηση)
 12. Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης ευρωπαίων πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις (συζήτηση)
 13. Ανάπτυξη βιώσιμης ευρωπαϊκής βιομηχανίας βασικών μετάλλων - Μέτρα αντιντάμπινγκ και τα αποτελέσματά τους στην χαλυβουργία της ΕΕ (συζήτηση)
 14. Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για την περίοδο 2014-2020 (συζήτηση)
 15. Προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις συντάξεις στην ΕΕ (συζήτηση)
 16. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17. Λήξη της συνεδρίασης


  

PRESIDE: RAMÓN LUIS VALCÁRCEL SISO
Vicepresidente

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(Se abre la sesión a las 8.40 horas)

 

2. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  El Presidente. – El punto siguiente en el orden del día es el debate a partir de la Declaración de la Comisión sobre la situación de la Unión de la Energía (2015/2737(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Vice-President of the Commission. Mr President, nine months ago we had a debate in this plenary when I was here to present the Energy Union strategy with a forward-looking climate policy which had just been adopted by the Commission. I was very encouraged by your reactions in this House. This gave the strategy important momentum from the very beginning. Nine months of intensive work and intensive contacts have passed since then.

In the Commission this was very important collective work, involving 14 Commissioners on the Energy Union Project Team. I would like to thank them here in the plenary for this work. We have proved that the new Commission structure works and can deliver.

Last week, we added a new instrument to our energy toolbox: the State of the Energy Union Report. This will become an annual exercise to take stock but also to provide concrete policy guidance for the year ahead. This will allow you – and us – to keep up the momentum and to have a debate every year about all the dimensions of the Energy Union.

Your support and your commitment to this ambitious project are crucial. As co-legislator, you will have to set the legislative framework for the Energy Union and you can carry the debate into your capitals, cities and regions, and to the citizens in your constituencies. As you know very well, their support for the Energy Union will be decisive.

Let me highlight four key messages that need political attention in 2016. The first is to highlight the fact that the EU must remain the leader in the transition to a low-carbon society. COP21 is only days away, where the EU, and notably our chief negotiator Miguel Arias Cañete, will spare no effort to get an ambitious, legally-binding agreement with a built-in review mechanism.

The EU must also continue to lead the way after COP21. The Emissions Trading System (ETS) reform and the new electricity market design must give the right signals for clean and energy—efficient technologies. We will make proposals for a heating and cooling strategy and for the decarbonisation of transport. We will also propose the Effort Sharing Decision in the non-ETS sector. We will present legislation to ensure that we reach the 2030 targets on renewables and energy efficiency, the latter having in mind an EU level of 30%. In parallel, we will further develop our financing instruments, making them more suitable for financing needs at the local level and for energy efficiency needs in the building sector.

My second main message is to highlight the fact that, if we want this fundamental energy transition to be successful, it has to be socially fair and consumer centred. We must empower our consumers, as we explained in the Communication that we discussed with you in plenary in September, together with the rest of the summer package.

But I am also convinced that in 2016 we should pay particular attention to the increasing numbers of the energy poor. When we review our legislation next year, we should make sure that the interests of energy-poor consumers are duly taken into account.

My third message focuses on the geopolitical challenges, because they will not go away in 2016 and we need to be on top of them. We have to keep pushing for the diversification of energy sources, routes and suppliers, especially through an ambitious liquefied natural gas (LNG) strategy which we will present in February. At the same time, we will present a revision of the Security of Gas Supply Regulation and proposals to revise the decision on intergovernmental agreements.

Let me mention another issue to which I want to pay special attention. We have to speed up work on infrastructure projects. I am glad that we have also adopted the second Projects of Common Interest (PCI) list – a list that is more focused, moving from 248 to 195 projects of common interest, and much better aligned to the core objectives of the Energy Union.

Let me also say a word about Nord Stream 3 and 4. I know this is a subject of huge interest and concern to this House, as reflected in President Buzek’s letter sent to Commissioner Arias Cañete and me two weeks ago on behalf of the Committee on Industry, Research and Energy. We have taken note of the plans of commercial companies to build further pipelines connecting Russia and Germany through the Baltic Sea. These pipelines, if built, will have to comply fully with EU law. But let me also state that this project would not give access to a new source of supply and even further increase excess transmission capacity from Russia to the EU.

The EU will only support infrastructure projects that are in line with the core principles of the Energy Union, including the EU’s Energy Security Strategy. Diversification of energy sources, suppliers and routes is crucial for ensuring secure and resilient supplies to European Union citizens and companies. It is for these reasons that the Nord Stream project will not become a project of common interest and will not benefit from EU financing. But let me also clearly say this: Ukraine proved to be a reliable transit partner for Russian gas throughout the last winter, and the EU believes that it is in the interest of all parties that Ukraine remains an important transit country.

Last but not least, my fourth message. With this State of the Energy Union, we are laying the first building blocks of a ‘governance mechanism’ that will bring more transparency and predictability to investors and businesses. The low-carbon and energy-efficient technologies are here, but they need investment. When ready, the governance mechanism will thus be based on three pillars.

The first will be the State of the Energy Union Report with its policy conclusions and country fact sheets, all of which we will further develop in the coming years. In that way we will keep implementation of the Energy Union under close scrutiny. We will keep it regularly on the European agenda through discussion in this Parliament and in different Council formations. It will also allow the European Council to give continued guidance on this issue.

The second pillar will be represented by national energy and climate plans with biannual progress reports, covering all five dimensions, covering the 2021—2030 period, and promoting regional cooperation between Member States. This year we are providing, firstly, guidance and key indicators for the progress reports. Next year we will come with a proposal to ensure that this monitoring and reporting system is firmly anchored in legislation.

The third pillar will be represented by the sector-specific legislation that I mentioned before, in particular to ensure that we reach our 2030 targets.

In all this, we will ensure that this Parliament will play its full part in making the Energy Union happen.

So I think that I can say that we have got off to a good start in 2015, but my promise to you today is that 2016 will be the Energy Union’s ‘year of delivery’.

 
  
MPphoto
 

  Krišjānis Kariņš, PPE grupas vārdā. Komisāra kungs! EPP grupa, protams, atbalsta Komisijas virzīto Enerģētikas savienības izveidošanu. Šis ir mūsu mēģinājums izveidot patiesi brīvu tirgu, palielināt konkurenci enerģētikas jomā visā Eiropas Savienībā, samazinot mūsu importa atkarību, samazinot CO2 izmešus un palielinot mūsu enerģētikas drošību, tātad piegādes drošību. Šajā sakarā es gribu īpaši uzsvērt divas lietas. Pirmkārt, komisāra kungs, jūs runājat par emisijas tirdzniecības sistēmas reformu. Tas ir ļoti svarīgi. Mums Eiropas Savienībā ir jāsamazina CO2 izmeši, taču lūgums jums ir būt ļoti līdzsvarotam, līdzsvarojot gan mūsu mērķi samazināt CO2 izmešus, gan mūsu mērķi saglabāt rūpniecību un darbvietas Eiropas Savienībā. Kā piemēru es varu minēt tērauda industriju. Tērauda industrija kā tāda nav videi draudzīga. To mēs visi zinām, taču mēs Eiropā patērējam un izmantosim tēraudu gan mūsu autoindustrijā, gan celtniecībā, gan citur. Tātad mēs to tāpat kaut kur pirksim. Ja šo industriju “izdzīs” ārpus Eiropas Savienības, mēs nepatērēsim mazāk tērauda, bet, iespējams, to ražos tur, kur vispār nav nekādas kontroles. Tātad, tiecoties samazināt CO2, esiet līdzsvarots, domājot par industriju. Un otra lieta, ko es gribētu uzsvērt, tieši to, ko jūs arī minējāt par Nord Stream cauruļvada paplašināšanas projektu. Es aicinu Komisiju ļoti rūpīgi apskatīties, vai šis projekts vispār ir samērojams ar mūsu mērķiem, izveidojot Enerģētikas savienību, jo mēs redzam, ka tas nepalielinātu mūsu enerģijas piegādes drošību, gluži pretēji — tas palielinātu mūsu atkarību no viena piegādātāja, no Krievijas. Paldies jums par uzmanību.

 
  
MPphoto
 

  Dan Nica, în numele grupului S&D. Domnule comisar, domnule vicepreședinte, vă felicit pentru activitatea și eforturile depuse până în prezent pentru a implementa Uniunea energetică.

Grupul Social-Democrat, prin activitatea parlamentară, este gata să susțină propunerile Comisiei și să lucreze îndeaproape cu celelalte instituții europene pentru a pune în aplicare măsurile necesare pentru o piață internă integrată a energiei.

Economia și societatea noastră se confruntă cu importurile de energie din regiuni instabile, care fac prețurile volatile.

Cheia Uniunii energetice o reprezintă crearea unei piețe energetice sigure, durabile, competitive și la prețuri accesibile, în scopul de a spori competitivitatea la nivel mondial a economiei europene, reducând și armonizând prețurile la energie în Europa și între statele membre.

O piață integrată ar maximiza beneficiile pentru noi industrii și noi tehnologii asigurând în același timp protecția și sprijinul pentru forța de muncă și industriile tradiționale. Subliniez că trebuie să ne asigurăm că obiectivele și țintele propuse nu vor fi îndeplinite în detrimentul industriei europene și al locurilor de muncă.

O piață integrată a energiei trebuie să aducă în primul rând beneficii tangibile consumatorilor.

De aceea este regretabil că piețele de energie electrică și gaze nu au performanța prevăzută. Pe lângă transparența costurilor energiei atât consumatori industriali, cât și cetățenii au nevoie de prețuri mai mici la energie.

De asemenea subliniez, domnule vicepreședinte, importanța interconexiunilor pentru a avea o veritabilă piață internă a energiei electrice.

Și, nu în ultimul rând, noi, social-democrații, susținem abordarea Comisiei privind lupta împotriva sărăciei energetice și protecția consumatorilor vulnerabili.

Dar subliniez că avem nevoie de o abordare europeană integrată. Mult succes pe mai departe, domnule vicepreședinte.

 
  
MPphoto
 

  Evžen Tošenovský, za skupinu ECR. Pane předsedající, energetika jako zásadní otázka pro budoucnost Evropy nesmí zapadnout v kontextu aktuální a dramatické debaty o migraci a terorismu. Jsem proto rád, že Komise (a pan místopředseda Šefčovič osobně) se věnuje energetické unii s plným nasazením. Ovšem i Parlament plní své úkoly a musím ocenit kolegu Gróbarczyka, nyní již ministra v nové polské vládě, který připravil na půdě ITRE vyváženou zprávu.

Dovolte mi několik poznámek. Nejdříve k infrastruktuře. Potřebujeme interkonektory, a proto vítám energetické projekty v rámci CEF schválené minulý týden tak, jak jste je zmiňoval.

Dále krátce k energetické bezpečnosti, která by měla být založena na principu solidarity. Z toho principu ale vybočuje projekt Nordstream II, mnohými oprávněně vnímán jako určité ohrožení. K otázce dekarbonizace je potřeba přistupovat s rozumem, respektovat specifika některých států, zejména těch s vysokým podílem uhlí v energetickém mixu, a jeho význam například pro teplárenství.

A rovněž respektovat jadernou energetiku jako nízkouhlíkový zdroj energie zásadní pro řadu zemí. Musíme se vyvarovat negativních dopadů naší politiky, jako je vysoká cena energie a deindustrializace. Energetická unie naopak musí být impulsem pro otevřený trh s energiemi, který napomůže konkurenceschopnosti členských států a našeho průmyslu.

 
  
MPphoto
 

  Morten Helveg Petersen, on behalf of the ALDE Group. Mr President, I would like to thank the Commission for the excellent work done in this report, which helps to illustrate the scale of the challenge ahead of us.

Europe needs a holistic approach to achieving an energy union. We need integrated solutions in order to get more renewables into the energy mix, cut our carbon footprint and use scarce energy supplies in the most efficient way. Doing so will cut costs for business and make Europe more competitive, reduce energy bills for ordinary citizens and help us innovate to become world leaders in the energy technologies of the future. But many EU countries have back—pedalled on even modest objectives and have then gone on to block efforts to strengthen Europe’s ambition. This cannot continue if we are to deliver on a true energy union.

What I want to emphasise today is that we too, as Parliament, need to step up to this challenge. In the own-initiative report on the Energy Union, which we will hopefully adopt next part-session, we call for Parliament to play an active role in the governance of the Energy Union. But clearly, we can only play this role if we are able to work together to find common ground on the crucial issues which often divide us. This is a priority for me and my Group: looking to find pragmatic approaches, but also approaches that maintain our ambition and determination to deliver the fundamental changes that energy union must deliver over the coming years.

I would again like to thank Vice-President Šefčovič for all the hard work, and clearly I hope that Parliament is also up to the challenge of achieving a true energy union.

 
  
MPphoto
 

  Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, δυστυχώς η πρώτη έκθεση της Επιτροπής για την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης επιβεβαιώνει αυτό που γνωρίζαμε. Ακόμα δεν έχουν πραγματοποιηθεί ουσιαστικές δράσεις για άρση της ενεργειακής απομόνωσης των κρατών από τα ενεργειακά δίκτυα, για ενεργειακή επάρκεια και τροφοδοσία, για αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, για προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ένωσης.

Ιδιαίτερο προβληματισμό, όμως, δημιουργεί η αποτυχία της Επιτροπής να προχωρήσει στην ανάληψη των απαιτούμενων δράσεων για καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας που ταλανίζει όλο και περισσότερους ανθρώπους στην Ευρώπη. Δεν αρκεί πλέον να επισημαίνουμε τα προβλήματα. Ο χρόνος εξαντλείται και οι ανάγκες των λαών απαιτούν - άμεσα - ανάληψη δράσεων. Σημαντικό ρόλο για άρση της ενεργειακής απομόνωσης και διασφάλιση ισότιμης και φθηνής πρόσβασης όλων των ανθρώπων στο αγαθό της ενέργειας, μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν οι εγχώριες πηγές ενέργειας της Ένωσης.

Συνεχίζουμε λοιπόν να ζητάμε από την Επιτροπή να αξιοποιήσει τις προοπτικές που δημιουργούνται με τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στην ανατολική Μεσόγειο, να στηρίξει ενεργειακές επενδύσεις στην περιοχή, να προωθήσει τη δημιουργία ενός μεσογειακού κόμβου φυσικού αερίου με αγωγούς, αλλά και με ανάπτυξη της παραγωγής LNG. Εξίσου σημαντικό είναι να αναπτύξουμε άμεσα ένα ρεαλιστικό, ολοκληρωμένο σχέδιο για τη στήριξη και προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Πάνω απ όλα όμως, χρειάζεται να επαναπροσδιορίσουμε την ενεργειακή μας πολιτική, ώστε στο επίκεντρο να είναι οι ανάγκες και τα συμφέροντα των ανθρώπων, των καταναλωτών και των τοπικών κοινοτήτων.

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes, on behalf of the Verts/ALE Group. Mr President, I would like to address the Commissioner. Yes, you have made some progress over the last nine months by making south-eastern Europe a bit calmer after South Stream was cancelled, bringing Poland back on track on the Gas Interconnector Poland-Lithuania (GIPL) and working with the Baltic countries around the Baltic Sea. I think it is working, with Ukraine, to stabilise the relations with Russia.

So on that front some progress has been made, and a lot of it is to your personal credit. But overall, what you presented last week is weak. It is a paper without a clear vision. I will identify this on three points: one is energy efficiency. “A binding 30% objective for energy efficiency by 2030 is, to me,” said Jean-Claude Juncker last year “the minimum if we want to be credible and forward-looking”. One year later, this is a completely broken promise. In your paper you speak of 27%, and this is not even binding. Can you please explain to us: what is the word of the President of the Commission if one year later it does not count any more? In the modelling exercise you are doing, our call for 40% is not even modelled, which I think is democratically not acceptable to this institution.

On energy efficiency, what is the situation in the world? World investments in renewables have grown by 14%. Europe’s investments in renewables are almost stagnating. Where was the Commission in Spain on the retroactive changes? What concrete proposals have you made for Paris? Jean—Louis Borloo, the former French Minister under the Sarkozy government, is calling for a big plan for Africa, including for reasons of migration. Why do we not go for massive PV deployment in Africa? You have presented nothing this year on renewables but hostility towards renewables.

On ETS: ETS has largely failed over the last ten years. Can you explain to me how we will bring back gas and phase out coal with this weak ETS price? How do you foresee phasing out coal?

Yes, you are discussing Nord Stream at the Commission. But if Nord Stream goes ahead, then we will weaken Ukraine and make Eastern Europe so fragile that we will completely discredit the Energy Union. Please, stand up and be courageous, including on these particular French and German interests in Nord Stream. We need a vision. Do we need another energy crisis before Europe gets its act together? The Commission is active now in the crisis on migration, but unambitious when it comes to energy union.

 
  
MPphoto
 

  Dario Tamburrano, a nome del gruppo EFDD. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Commissario, accogliamo con piacere parte delle sue dichiarazioni e speriamo che certe promesse vengano mantenute. Noi siamo preoccupati per la mancanza di obiettivi vincolanti a livello dei singoli Stati, perché riteniamo che, nel momento in cui questi obiettivi del 27% o del 40% non venissero raggiunti, non ci sarebbe poi in realtà una responsabilità dei singoli Stati; quindi chiediamo che si fissino obiettivi più ambiziosi e più vincolanti.

Vorrei invitare lei e i colleghi a una riflessione, al collegamento che tutti noi conosciamo tra la geopolitica dell'energia e la geopolitica del terrore. Tutti noi siamo, in qualche maniera, responsabili di un modello di sviluppo basato sul fossile. Sappiamo perfettamente che abbiamo alimentato un flusso di ricchezza enorme verso determinati paesi che ora hanno mezzi, uomini e risorse economiche per andare a creare quello che è successo a Parigi solamente la settimana scorsa.

In qualche maniera, noi siamo responsabili del nostro futuro. Quindi credo che obiettivi vincolanti e obiettivi più ambiziosi siano la via europea per la pace e la prosperità: finché dipenderemo da risorse esterne, finché dipenderemo da petrolio e da gas per il nostro sviluppo, noi in qualche maniera, alimenteremo anche la mano del terrore che ci troviamo ogni giorno nelle nostre case.

E c'è un altro discorso che, credo, non venga affrontato: si è parlato di allentare il patto di stabilità per quanto riguarda gli investimenti in sicurezza. Io mi auguro che questi investimenti siano in reale sicurezza, in intelligence sul territorio, perché in realtà il fenomeno sta assumendo l'aspetto di terrorismo interno. Ma, visto che gli obiettivi della transizione energetica sono comunque ambiziosi e hanno bisogno di investimenti, noi riteniamo che il libero mercato e che questo modello economico possano in realtà avere quella visione di lungo periodo necessario ad investimenti che si basino su investimenti privati.

Riteniamo quindi che ci sia bisogno di un new deal, un nuovo investimento, un nuovo quantitative easing per finanziare quella che è la transizione energetica europea, perché la sfida è veramente grande e straordinaria.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Kappel, im Namen der ENF-Fraktion. Herr Präsident, Herr Kommissar Šefčovič! Sie haben es angesprochen, nächste Woche beginnt in Paris die COP 21. Die Europäische Union hat es sich zum Ziel gesetzt, Vorreiter in der Klimapolitik und beim Klimaschutz zu sein. Damit wir diese Vorreiterrolle auch glaubhaft wahrnehmen können, ist es notwendig, dass die Europäische Union die 2030-Ziele einhält. Sie wissen, es sind dies die 40 % Reduktion bei den Treibhausgasen, wenigstens 27 % Anteil an erneuerbarer Energie und ebenfalls eine Verbesserung der Energieeffizienz um mindestens 27 %.

Wir alle wissen, dass diese Veränderungen, dass diese Punkte, diese Maßnahmen zu einer völligen Veränderung des europäischen Strommarkts führen werden. Es ist wahrscheinlich, dass bis zu 50 % der erneuerbaren Energie in die Stromerzeugung einfließt und dass damit den Bemühungen zur Energieunion, dem heutigen Sachstand, den Sie uns erklären, Rechnung getragen wird.

Das reicht aber noch nicht. Was ist zu tun? Neben einem funktionierenden Energiebinnenmarkt brauchen wir eine regionale Zusammenarbeit – Sie sprachen es heute schon an – zehn Prozent Interkonnektivität, Zusammenarbeit der Netzbetreiber, eine Neubewertung von ACER, die Harmonisierung der Förderregelungen für eine effiziente Weiterentwicklung der erneuerbaren Energie, die neue Rolle der Endverbraucher, die Sie auch im Sommerpaket schon berücksichtigt haben – wir sprechen hier von den sogenannten Prosumenten, also Endverbraucher, Unternehmen und Haushalte werden verstärkt einbezogen in die Energieerzeugung, aber auch mehr Mittel für den Netzausbau und für Forschung und Entwicklung – wir sprachen es heute an –, neue Finanzierungsinstrumente, aber auch fast Fast-Track-Verfahren, damit die Leitungen wirklich schnell gebaut werden können.

Das führt mich zum letzten wichtigen Punkt, nämlich der europäischen Energieversorgungssicherheit. Wir sprachen es heute auch schon an: Diversifizierung der Netze, Diversifizierung der Lieferanten, Diversifizierung der Quellen, aber eben auch ein sicheres und stabiles Verbundnetz, weil sonst eine europäische Versorgungssicherheit nicht gegeben ist.

Sie haben jetzt einige gute Vorsätze im Sommerpaket schon festgelegt. Ich sprach den New Deal für die Konsumenten an, es kommt das energy labelling, aber das neue Energiemarktdesign und die Kapazitätsmärkte und, ganz wichtig, die ETS-Reform und hier bitte mit Augenmaß vorgehen. Stahlindustrie wurde angesprochen. Es ist wichtig, dass der Standort Europa wettbewerbsfähig bleibt. Wir wollen Vorreiter in der Klimapolitik sein, aber wir wollen auch der wettbewerbsfähigste Standort der Welt bleiben.

(Die Rednerin ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Frau Kappel! Sie sprachen von einer Vorreiterrolle. Ich frage mal: Was passiert eigentlich, wenn die Europäische Union alleine vorwegreitet und niemand reitet ihr hinterher?

 
  
MPphoto
 

  Barbara Kappel (ENF), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Das ist eine sehr gute Frage, Herr Henkel. Wenn sich Europa nicht verbindlich verpflichtet, die Klimaziele zu erreichen, und verbindliche Vorgaben macht, wird es wahrscheinlich niemand tun. Wir sehen doch, dass weder China noch die USA bereit sind, verbindliche Verpflichtungen einzugehen, und wir sehen genauso, dass die wenigsten Schwellenländer bereit sind, verbindliche Verpflichtungen einzugehen. Das sollte uns dazu führen, dass Europa als größter Geber von Geldern zum Beispiel in der Entwicklungszusammenarbeit das verknüpft mit der verbindlichen Einhaltung und mit der verbindlichen Vorgabe von nationalen Maßnahmenplänen zum Klimaschutz. Es kann tatsächlich nicht sein, dass Europa die einzige Region ist, die sich verpflichtet, und die anderen bleiben unverbindlich.

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI). Elnök Úr, az energiauniós stratégia céljai között szerepel a dekarbonizáció mint az uniós klímapolitikának az eszköze. A fosszilis energiahordozók kiváltására az EU dokumentumaiban egyetlen lehetőség szerepel: a megújuló energia. Ez önmagában megoldást nem jelent. Még maga Šefčovič biztos úr sem tudja azt elérni, hogy akkor fújjon a szél, és akkor süssön a nap, amikor ezt a fogyasztók éppen igénylik. És talán a magas energiaköltséget is figyelembe kell vennünk, hogy ezeknek milyen összegű támogatásra van szüksége. Így nem kellene negligálni a nukleáris energia alkalmazását sem, ami a szén-dioxid-kibocsátás szempontjából tiszta energiának minősül. És felhívom a figyelmet arra, hogy 2014 őszén négy elismert, környezetvédelemre szakosodott amerikai tudós nyílt levéllel állt ki a nukleáris energia hasznosítása mellett.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête (PPE). Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, vous nous avez donné des précisions sur l'Union de l'énergie, ce grand chantier voulu par Jean-Claude Juncker qui doit absolument assurer la sécurité énergétique de l'Union européenne et parallèlement la compétitivité de nos entreprises. Il y aurait beaucoup de chose à dire, mais je vais simplement me concentrer sur 2 points.

Le premier concerne la réalisation de l'objectif d'amélioration de l'efficacité énergétique, à savoir 20 % d'ici 2020. Nous savons que nous aurons beaucoup de mal à l'atteindre, parce que beaucoup d'États membres ne consacrent pas les investissements nécessaires dans ce domaine. Le plan Juncker a cependant permis de financer un certain nombre de projets, notamment en France. On doit insister là-dessus, surtout sur le chauffage et le refroidissement, qui sont les principaux postes de consommation de l'énergie dans l'Union européenne, car on ne peut pas laisser les bâtiments existants, soit 98 % des bâtiments, en dehors de toute amélioration énergétique. J'aimerais donc savoir, Monsieur le Commissaire, ce que vous comptez faire pour réellement entraîner les États membres vers des investissements liés à l'efficacité énergétique.

Deuxièmement, en ce qui concerne les marchés de l'électricité et du gaz, nous constatons qu'ils ne fonctionnent pas bien: manque d'interconnexion, de coopération régionale et d'échanges transfrontaliers. Le marché intérieur a absolument besoin d'être renforcé et intégré. Les énergies renouvelables rendent ce système un peu complexe et, de ce fait, il est important et urgent de répondre à la complexité de la gestion de l'énergie par une réelle stratégie européenne en privilégiant la gestion dite intelligente des réseaux.

Il reste donc beaucoup à faire. Dans la perspective de la réforme du marché du carbone à venir – mon collègue Kariņš en a parlé –, il importe de tenir compte de l'intérêt de notre industrie et de ne pas sacrifier notre base industrielle à une certaine idéologie; il y a lieu de tenir compte d'un juste équilibre et d'éviter les délocalisations. Dans un tel contexte, Monsieur le Commissaire, vous pourrez compter sur notre soutien.

 
  
MPphoto
 

  Matthias Groote (S&D). Herr Präsident! Die Energieunion – das zeigt sich auch heute in der Debatte – ist ein Marathon. Wir sind gerade erst gestartet, und es ist aller Mühe wert, diesen Marathon wirklich bis ans Ziel durchzuführen, denn die Konkurrenzfähigkeit der europäischen Industrie ist oftmals angesprochen worden. Wir haben auf der anderen Seite das Thema Klimaschutz. Uns erwarten höchstwahrscheinlich 200 Millionen Klimaflüchtlinge aus anderen Kontinenten, wenn wir nicht umsteuern, wenn es in Paris nicht eine entscheidende Einigung geben wird. Darum sollten wir die Energieunion als Ganzes sehen.

Ich muss ein Kompliment machen: Der Kommissar ist viel vor Ort, spricht mit Akteuren vor Ort. Es wird nicht nur in Brüssel – im Elfenbeinturm – entschieden und dann werden Gesetze ausgespuckt, sondern vor Ort wird miteinander diskutiert. Das ist sehr positiv. Was aber der Fall sein muss am Ende des Tages – das ist heute auch deutlich geworden in der Debatte: Zum Beispiel im Bereich Energieeffizienz brauchen wir robuste Gesetzgebung, da brauchen wir konkrete Maßgaben. Das kann nicht über Freiwilligkeit gehen, sondern die Industrie und diejenigen, die am Ende des Tages Geld in die Hand nehmen und investieren wollen, brauchen auch Investitionssicherheit. Und darum: Klare Maßgaben und ambitionierte, aber machbare Ziele, sodass dies auch umgesetzt werden kann! Denn dadurch entsteht am Ende des Tages Arbeit. Jede Kilowattstunde, jede Tonne Öl, die wir nicht verbrennen oder in Elektrizität umwandeln müssen, ist gut. Das stärkt die Konkurrenzfähigkeit der europäischen Industrie und sorgt auch dafür, dass die Energiepolitik sozial gestaltet wird.

Nochmal an die Adresse der Mitgliedstaaten, die ja alle ihre eigene Agenda haben: Ich kann alle Mitgliedstaaten nur ermahnen, dass die europäische Energieunion auch der Schlüssel für die nationalen Energieprobleme am Ende des Tages ist. Nur gemeinsam wird ein Schuh daraus. Wir sollten auch mal in die Geschichte zurückblicken: Etwas Ähnliches wie damals die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl sollten wir auch mit der Energieunion anfangen und stricken. Es ist ein Integrationsprojekt.

 
  
MPphoto
 

  Ian Duncan (ECR). Mr President, I think this is what I would term a ‘Goldilocks’ approach to things. It is not too hot, it is not too cold, it seems to occupy that middle ground, and in the middle ground you can disappoint people on either side. I think right now there are many interesting things within this: trying to move ourselves away from dependence upon Russian imports, so the PCIs are vital – I think that is important; the concept of interconnectivity at a regional level – not pan-European in one step, but rather regional, growing from the ground and lifting it up: that is a huge step forward, and I think that will help us make significant progress.

Emissions abatement is also something we must look at, and into that we have to consider CCS – carbon capture and storage – and, indeed, carbon capture and usage. Those two concepts need to be integral. I am very struck just now that we must make sure our energy mix works and delivers. We must again, however, be looking at how to create a level playing field for all our sources of energy, and that will mean, I believe, looking at fossil fuel subsidies as well. There is much to thank from this report but still much again to be done.

 
  
MPphoto
 

  Fredrick Federley (ALDE). Herr talman! Tack vice ordförande Šefčovič för att du är här och tar debatten.

Jag vill börja med att säga att för min del så är det så oerhört tydligt att detta är ett av de områden där vi verkligen behöver mer av Europeiska unionen och där vi behöver mer marknad. Det finns vissa krafter som kritiserar EU och säger att det bara handlar om marknad. Här har vi det tydliga beviset för att vi på energiområdet inte har någon gemensam marknad alls. Ska vi klara klimatet, ska vi klara jobben, ska vi klara industrin, ska vi klara ekonomin och säkerheten, så är det oerhört viktigt att vi får en gemensam energiunion som också är väldigt, väldigt marknadsbaserad.

Tittar vi på det exempel som finns inom EU som är nordpol, som berör de nordiska länderna och de baltiska länderna, så kan vi om vi t.ex. om vi tittar på Estland se hur en gemensam marknad har varit till gagn för ekonomin både för de privata hushållen och för industrin och hur man har kunna minska kostnaden genom ett effektivare energianvändande.

Det bygger också på att vi får en ökad interkonnektivitet som gör att vi kan se till att man i de delar av unionen där vi har ett energiöverskott kan kompensera de delar av unionen där vi har ett energiunderskott. Det gör också att vi får en ökad säkerhet i hela Europeiska unionen.

Jag skulle vilja uppmana kammaren att inte fastna för mycket på detaljer om vad det är vi har på denna marknad sedan. Nu ska vi skapa systemet, säkerheten, reglerna och marknaden. Sedan har vi andra instrument, t.ex. ETS:en, för att se till att vi styr i den riktning vi vill framöver. Men vi klarar inte vare sig jobb, ekonomi eller klimat om vi inte får en gemensam energiunion som är stark, tydlig och marknadsbaserad.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst (GUE/NGL). Herr Präsident! Ich hatte heute früh zu tun, dass ich hier pünktlich erscheine, weil es wieder Grenzkontrollen an der deutsch-französischen Grenze gibt. Angesichts der Tatsache, dass aus den allerverschiedensten Gründen Europa mehr und mehr in seine Fürstentümer zurückfällt, wird es wohl schwer, den Traum einer modernen Energieunion umzusetzen. Auch die Konzepte der Kommission beugen sich vor der Logik der Fürstentümer, sonst würden sie nicht für 35 Jahre ein neues AKW mitfinanzieren, sonst würde man sich nicht um den Kohleausstieg drücken und Fracking wieder hoffähig machen.

Statt Kleinstaaterei brauchen wir die europäische Anerkennung der globalen Realität, dass der Klimawandel mit Halbherzigkeiten nicht aufgehalten werden kann. Notwendig ist klare Vorfahrt der erneuerbaren Energien vor jeder x-beliebigen fossilen. Mit kryptischen 27 % ohne nationale Verbindlichkeiten kommt man da nicht weiter. Wir brauchen keine Gasunion. Wir brauchen eine Energieunion, die Treibhausgase bekämpft, die Klimaschutz tatsächlich zur ersten Priorität macht und Verbraucher vor Energiearmut wirksam schützt. Davon ist die Kommission meilenweit entfernt.

 
  
MPphoto
 

  Peter Eriksson (Verts/ALE). Herr talman! Gracias. Jag pratar svenska, det har jag tänkt göra.

Jag vill tacka kommissionären. Det här är ett väldigt ambitiöst och viktigt arbete som ni har dragit igång i kommissionen. Jag tycker att ni borde kunna göra det med ännu större självförtroende, för det som har hänt de senaste åren på energimarknaden är att vi har fått en revolution. Priserna på den förnybara energin, vindenergin och solenergin har minskat dramatiskt och detta förändrar hela energimarknaden. Särskilt om vi genomför det som kommissionen vill – att få ett bättre sammanlänkat energisystem, där hela Europa kan transportera energin från olika ställen. Det gör att vi kan investera där det är som mest effektivt och få ihop också konkurrenskraftiga priser för framtiden.

Detta ska vi kunna stå upp och tala om som en framtidssäkring av industrin också i framtiden. Därför tycker jag att man borde våga säga, tydligare, att vi måste avveckla kolet. Det som jag är bekymrad över är elefanten i rummet. Ni måste våga vara tydligare på det området, för att få förtroende för det andra.

 
  
MPphoto
 

  Roger Helmer (EFDD). Mr President, we seem to have developed a collective psychosis over electricity generation in Europe. Germany is building coal—fired power stations while we in my country, Britain, are closing them down. Germany is closing its nuclear fleet and France is cutting back, while we in Britain scramble to find Chinese funding for new nuclear capacity. But this is nothing compared to the disaster of our over—commitment to unreliable, intermittent and expensive renewables. We have forced up prices, undermined competitiveness and driven energy—intensive businesses out of Europe altogether, taking their jobs and their investment with them. As our colleague Antonio Tajani has said, we are creating an industrial massacre in Europe.

The issues we are debating today – more flexibility, more interconnectors – may have merit in themselves, but compared to the crisis of competitiveness, we are merely fiddling at the margin. We are debating the wrong issues. As we say in my country: we are barking up the wrong tree.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Luc Schaffhauser (ENF). Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, la Commission s'est trompée. Je ne dis pas que vous vous êtes trompé, je dis que la Commission s'est trompée.

Elle s'est trompée sur la notion de marché de l'énergie. Il s'agit d'un oligopole naturel où il existe des distorsions d'informations, or vous ne prenez pas en compte la notion de puissance, la notion de capacité pour les pointes de consommation. Vous avez également coupé les notions de production et de distribution indispensables au marché de l'énergie, lequel est un oligopole naturel.

Vous vous êtes trompés sur la notion de priorité entre les priorités de l'environnement, les priorités de la concurrence et celles de la sécurité. La sécurité est première. Vous vous vous êtes trompé sur les notions de responsabilité et de solidarité. La responsabilité, évidemment, est première en ce qui concerne les États. Ce sont eux qui sont responsables.

Aujourd'hui, vous vous trouvez confrontés à des États qui agissent seuls. Il s'agit de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Allemagne et de Nord Stream. Sans doute voulez-vous faire une politique de l'énergie sans la France, sans l'Allemagne, sans l'Italie, sans la Grande-Bretagne. Mais avec qui voulez-vous donc la faire?

La Commission s'est trompée sur la notion de sécurité première. Elle était défaillante dans le domaine de la sécurité financière. Elle est défaillante dans le domaine de la sécurité aux frontières. Elle est maintenant de nouveau défaillante dans le domaine de la sécurité énergétique. C'est un échec.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Korwin-Mikke (NI). – Panie Przewodniczący! W wyniku działalności rozmaitych maniaków klimatycznych, którzy niestety opanowali Unię Europejską, mamy energię trzy do czterech razy droższą, niż moglibyśmy mieć, a wylewamy krokodyle łzy nad biednymi, którzy nie mają dostępu do energii elektrycznej. Od czasów Józefa Stalina nie słyszałem tyle o sprawiedliwości społecznej, co usłyszałem tutaj.

Otóż jak mawia kolega Konrad Berkowicz, ludzie biedni mają większy problem niż energia elektryczna. Nie mają dostępu do kobiet. Kobiety nie chcą wiązać się z mężczyznami biednymi.

Pytam się, czy Komisja Europejska chce rozwiązać również i ten problem w ramach sprawiedliwości społecznej? Otóż obawiam się, że to może nastąpić, ponieważ w Polsce panuje o Unii Europejskiej opinia: wymyślcie największe głupstwo, a oni je zrobią.

Poza tym sądzę, że Unia Europejska powinna zostać zniszczona.

 
  
MPphoto
 

  Jerzy Buzek (PPE). Panie Przewodniczący! Panie Wiceprzewodniczący! Dziękujemy za przedstawione sprawozdanie. Dobrze, że co roku Komisja Europejska będzie przedstawiała takie sprawozdanie, bo Parlament Europejski chce mieć wpływ na zarządzanie tym projektem. Pierwsza sprawa, którą Pan poruszył – zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych powinno się odbywać w sposób neutralny technologicznie, bo naszym celem jest zmniejszanie emisji, a nie eliminowanie tego czy innego paliwa. Po drugie, myśl o konsumentach jest bardzo słuszna przy budowie wspólnego rynku energii, ale także naszej firmy energetyczne powinny mieć fair dostęp do rynku i powinny konkurować na nim w sposób zrównoważony.

I sprawa trzecia – dywersyfikowanie źródeł energii, geopolityka. Można powiedzieć, że jeden projekt – rozbudowa Nord Stream – skupia w sobie jak w soczewce powody, dla których potrzebujemy unii energetycznej. Jestem zaniepokojony, że sprawozdanie nie zawiera tak jasnej deklaracji, jaką usłyszeliśmy tutaj miesiąc temu z ust komisarza Ariasa Cañete. Bo jest tam tylko zapis „wsparcie dostaną tylko projekty, które są zgodne z fundamentalnymi zasadami unii energetycznej”. Jakie to są fundamentalne zasady? I czy rozbudowa Nord Stream jest z nimi zgodna? Miesiąc temu Komisja nie miała wątpliwości, że nie jest zgodna i że projekt ten nie uzyska nigdy z Unii Europejskiej wsparcia finansowego ani ustępstw formalnych.

(Mówca zgodził się odpowiedzieć na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” (art. 162 ust. 8 Regulaminu))

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D), Kékkártyás kérdés. Képviselő Úr, én nagy tisztelője vagyok annak a hallatlan munkának, amit Ön személy szerint is végez az európai energetika terén, de kérdezném tisztelettel: vajon Önben vagy az Ön pártjában van annyi bátorság, hogy azt célul kitűzzük, hogy egy meghatározott időre, például 2050-re megszabaduljunk az összes fosszilis energiától, ami egyébként csak a szén-dioxidot bocsájtja ki?

 
  
MPphoto
 

  Jerzy Buzek (PPE), odpowiedź na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. Myślę, że w długiej perspektywie jest to oczywiście możliwe, ale nie powinniśmy tego robić na siłę, za szybko, bo naszym celem jest eliminowanie emisji, a nie konkretnego paliwa. Przy biopaliwach pierwszej generacji popełniliśmy już ten błąd. Pomyliliśmy cele i sposoby realizacji tych celów. Teraz wycofujemy się z biopaliw pierwszej generacji. A więc nie podejmujmy pochopnie podobnych decyzji teraz. Zmniejszamy emisję, a niekoniecznie konkretne paliwa.

 
  
MPphoto
 

  Flavio Zanonato (S&D). Signor presidente, onorevoli colleghi, il Vicepresidente Šefčovič e la sua relazione ci illustrano un'agenda di novità davvero importanti e vorrei dire senza precedenti. Va dato merito a questa Commissione di aver attuato le premesse per il più ambizioso progetto di revisione, aggiornamento e semplificazione della legislazione europea di settore. I principi base di questo disegno, credo, siano ampiamente condivisi in quest'Aula.

L'Unione europea deve rimanere leader nella transizione verso un'economia a bassa emissione di anidride carbonica; questa transizione deve essere socialmente sostenibile e incentrata su vantaggi reali per consumatori e per lo sviluppo dell'industria europea; nel costruire l'Unione dell'energia, l'Europa deve continuare a esercitare appieno il suo ruolo di attore geopolitico oltre i propri confini e, infine, e su questo mi soffermo, occorre che l'Unione dell'energia sia costruita su basi di solida governance.

Su questo punto – la governance – dobbiamo continuare a guardare lontano, dobbiamo pensare a lungo termine. Si può costruire il sistema di governo dell'Unione dell'energia in modo minimale, cioè come regolatore delle decisioni degli Stati membri nella forma dei vari piani nazionali per il clima e l'energia ma è assai più lungimirante che il sistema di governo dell'Unione dell'energia sia impegnativo e attui scelte realmente europee, più che essere la sommatoria delle determinazioni nazionali fatte nelle diverse capitali dell'Europa. E qui si anche trovano le soluzioni ai problemi che finora sono stati posti, perché in questa sede, possono essere affrontati e risolti con una visione continentale.

Va quindi un plauso alla Commissione ma anche un invito schietto e diretto perché la governance sia più vicina all'Europa e anche al nostro Parlamento.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR). Herr Präsident! Herr Vizepräsident, Sie haben einige Ziele hier erklärt, zum Beispiel tragbare Energiekosten, Versorgungssicherheit, die Dekarbonisierung der Wirtschaft, zuverlässige Energiequellen und so weiter. Ist Ihnen eigentlich klar, dass der einsame Beschluss der deutschen Bundesregierung, aus der Kernenergie auszusteigen, gegen alle diese Ziele verstößt? Nicht nur das, es handelt sich auch um einen unsolidarischen Akt, denn die Bundesregierung hatte damals keinen ihrer neun Nachbarn überhaupt konsultiert. Und sie hätte es überhaupt nicht machen können, wenn Frankreich zum Beispiel ähnlich vorgegangen wäre. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns mal darüber im Klaren sind, dass es heute 400 Kernkraftwerke auf der Welt gibt, 70 neue Projekte. Deshalb darf die Kernkraft nicht zu einem Tabu erklärt werden.

Im Übrigen – und jetzt kommt mein bekanntes Ceterum censeo – bin ich der Meinung, dass der Einheits-Euro in Europa nur Zwist und Zwietracht sät und deshalb abgeschafft werden muss.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Klaus Buchner (Verts/ALE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Herr Henkel! Dieser Ausstieg aus der Kernenergie kommt ja nicht aus Jux und Tollerei.

Er kommt als zwei Gründen: Erstens, wie wir jetzt ja an Hinkley Point sehen, ist Kernenergie unbezahlbar. Wir zahlen für Kernenergie weit mehr als für solare Energie auf großen Flächen. Zweiter Punkt: Halten Sie diese Zahl von Toten in der Umgebung der Kernkraftwerke, die klar durch Statistiken belegt ist, für verantwortbar, finden Sie, dass die akzeptabel ist?

 
  
MPphoto
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Erstens möchte ich mal darauf aufmerksam machen, dass Politiker sich nicht angewöhnen sollten, das Geschäft mit der Angst zu betreiben. Das haben Sie gerade wieder hervorragend gemacht.

(Zwischenruf von Klaus Buchner: Tatsachen!)

Ich glaube nicht, dass es in der Nordsee ein Risiko eines Erdbebens gibt und dass ein Tsunami die Elbe und den Rhein hochschwappen könnte, um deutsche, sichere Kernkraftwerke zu beschädigen. Und was die Ansicht über die Kosten der Kernkraft betrifft, so haben Sie völlig recht: Das sollte man in der Tat dem Markt überlassen.

 
  
MPphoto
 

  Philippe De Backer (ALDE). De energie-unie is voor mij een bijzonder goed initiatief om eindelijk werk beginnen te maken van een eengemaakte Europese energiemarkt. We weten immers allemaal dat de 28 kleine nationale netwerken, de 28 aparte nationale regulatoren en de in 28 landen gemaakte verschillende vormen van energiebeleid niet langer houdbaar zijn. Een echte Europese energiestrategie gaat ervan uit dat wij op zijn minst proberen samen te werken en geen beslissingen nemen die een effect hebben op anderen zonder de consequenties daarvan met elkaar door te spreken.

Daarom ben ik echt tevreden en kan ik alleen maar toejuichen dat u ook zorgt voor een systematische opvolging met deze State of the Energy Union. Voor mij is het vooral belangrijk dat we snel werk maken van duidelijk meetbare doelstellingen. Een Europese regulator die dat opvolgt, een open en transparante markt waarop de vrije concurrentie kan spelen en het sterker met elkaar verbinden van onze netwerken om die markt mogelijk te maken.

Investeringszekerheid is daarbij cruciaal, want we moeten snel te werk gaan om die connectiviteit te verbeteren en zeker de projecten van gemeenschappelijk belang, zoals bijvoorbeeld het NEMO-project tussen België en het Verenigd Koninkrijk, moeten prioriteit krijgen. Het is duidelijk dat we, net zoals bij het migratiebeleid of bij het economisch beleid, echt nood hebben aan een Europese aanpak. De versnippering moeten we tegenhouden. Alleen zo kunnen consumenten en bedrijven profiteren van betaalbare, zekere en duurzame energie op de lange termijn.

 
  
MPphoto
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL). Señor Presidente, señor Comisario, le he escuchado con atención y comparto la preocupación de la Comisión sobre la posibilidad de alcanzar el 20 % fijado para la generación de renovables.

Ha dicho usted que tendremos que llevar a cabo y explicar en nuestros países esta estrategia, pero la verdad es que, en el caso de España, esto va a ser muy difícil cuando tenemos un Gobierno que ha destacado por sus recortes retroactivos a la financiación de las renovables o por aplicar un impuesto al sol; un Gobierno que trabaja a favor de los grandes oligopolios, esos mismos que ignora la Unión Europea en su análisis del mercado, especialmente del español: se diría que la Comisión ve un estanque pero no las pirañas que están nadando en él.

Los nuevos interconectores o la liberalización de los precios son contraproducentes cuando se sigue permitiendo a cuatro compañías manipular sus costes marginales o forzar al Estado a subvencionar sus costes ficticios, de las nucleares a los ciclos combinados.

Es necesario, sin duda, otro modelo energético: apostar por el ahorro y la generación local, de las renovables a la mejora tecnológica del carbón. Solo así tendremos un sistema energético eficiente y soberano.

 
  
MPphoto
 

  Bas Eickhout (Verts/ALE). Mr President, I would like to thank Commissioner Šefčovič for pushing the Energy Union, because we know that one of the biggest problems we have in Europe, causing the high energy price, is the fragmented market. That is the real reason why the energy price is so high, and that is exactly what you are trying to address.

But it really is time now – and you also say this in your plan – to act and not only to produce paper. We are looking forward to that, but therein lies the problem. Where is the Commission going to act to make sure that Europe as a whole is moving? A lot has been said about renewables and efficiency. I would like to address one of the biggest problems we have in Europe as well, and that is coal.

Coal is one of the biggest problems we have in Europe, and we are subsidising it: every year coal companies in the EU get EUR 10 billion. So we are giving a lot of subsidies, and within the EU Emissions Trading Scheme (ETS) we are even giving free allowances until 2030. The EU is not leading on coal, and my very clear question to the Commission is this: what are you going to do, specifically, to make sure that our coal dependency goes down?

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Bill Etheridge (EFDD), blue-card question. I notice that you are complaining about high energy prices and you said that was due to a fragmented Europe, and you rail against subsidies to coal. Well, surely one of the main reasons for high energy prices is vast subsidies to renewables and not allowing a free market in energy when – certainly in Britain – we have massive amounts of coal that could be dug up and used. But instead of that, we are having to hit green targets and not dig it up but, in fact, actually to shut down coal production. Surely you reduce prices by giving the market more free rein, rather than following theories about global warming?

 
  
MPphoto
 

  Bas Eickhout (Verts/ALE), blue-card answer. It is always fascinating to hear UKIP talk about these kinds of things as soon as ‘green’ is in it. Why exactly are you not making any point on the huge subsidy plans that are going to nuclear in Hinkley Point? Billions of euros you want to use to subsidise Hinkley nuclear. Is it not about time to start discussing that issue instead of the renewables where the prices go down, where people have own ownership of energy? That is something that you should strive for, instead of just going for centralised nuclear and big subsidies there. It is you who are barking up the wrong tree.

 
  
MPphoto
 

  Rolandas Paksas (EFDD). Rolandas Paksas (EFDD). – Energetikos ataskaitoje mus bandoma įtikinti, kad Europos Sąjunga vis dar bando kalbėti dėl energetikos reikalų vienu balsu, tačiau reali situacija yra visiškai kitokia.

Bendrai pasiryžusi energetikos problemas spręsti Europa iš tiesų nusisuko nuo šio tikslo ir nuo vasaros jau gerokai labiau žiūrima, kaip patenkinti atskirų Europos valstybių interesus.

Ponai, bet juk viešai nustojus kalbėti apie dviejų greičių Europą, problema niekur nedingo. Būtent šita greitesnioji Europa šiandien ir žiūri savo interesų, o ne vieningos energetinės politikos. Pavyzdžiui, susitarimas dėl naujo dujotakio su Rusija Baltijos jūros dugnu – vadinamasis „Nord Stream 2“.

Penkios Europos kompanijos iš Vokietijos, Austrijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos bei Olandijos susitarimus sudarė dar birželio mėnesį. Rugsėjyje pasirašytos sutartys dėl bendros įmonės „New European Pipeline“, kuri įgyvendins daugiau kaip tūkstančio kilometrų ilgio dujotiekio plėtros projektą, įsteigimo.

Argi po tokių sprendimų mes galime kalbėti apie vieningą energetikos rinką Europoje? Kas laikomi kvailiais: Europos Parlamento nariai, Bendrijos valstybių parlamentarai ar visi Bendrijos valstybių gyventojai, kuriems kalbama viena, o daromi visiškai priešinga?

Aš siūlau ir Europos Komisijai, ir Europos Parlamentui kuo greičiau atsiriboti nuo tokių galimų nesusipratimų ir ne tik aiškiai įvardinti Europos prioritetus energetikoje, bet ir jų laikytis.

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Buonanno (ENF). Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questo Parlamento si parla di Unione dell'energia mentre non siamo capaci di fare l'Unione monetaria, non siamo capaci di fare l'Unione per quanto riguarda le questioni del terrorismo, non siamo capaci di fare l'Unione per quanto riguarda l'immigrazione… e noi vogliamo fare l'Unione energetica, dopo che qua dentro la stragrande maggioranza di voi ha criticato e osteggiato Putin e non vuole il trasporto del gas russo in Europa. Adesso, però, Putin fa comodo perché va a combattere l'Isis, mentre qua c'è un branco di codardi che hanno paura dell'Isis.

Per non parlare poi della Germania, che pretende tutto. Lo sapete che il 44% dell'energia elettrica in Germania è ottenuta dal carbone? Forse perché gli piace la Volkswagen? Ma questa Europa è un'Europa che fa schifo. Vergogniamoci di come è fatta quest'Europa! Dobbiamo essere capaci di fare le cose per bene. Invece qui in Parlamento si è solo dei grandi ipocriti: si dicono delle cose e se ne fanno altre.

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης ( NI). Κύριε Πρόεδρε, σήμερα με δεδομένη την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, την εξεύρεση νέων πηγών, τους νέους αγωγούς ποιο είναι το εμπόδιο για να απολαμβάνει ο λαός φτηνή ενέργεια για να έχει θέρμανση το χειμώνα, κλιματισμό το καλοκαίρι, για να έχουν οι εργαζόμενοι στην ενέργεια εργασιακά δικαιώματα, για να μειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση χωρών όπως η Ελλάδα; Το εμπόδιο είναι το κριτήριο της παραγωγής. Το καπιταλιστικό κέρδος. Αυτό υπηρετούν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις της. Για παράδειγμα στην Ελλάδα η ΔΕΗ ετοιμάζει νέες αυξήσεις. Κόβει το ρεύμα σε χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά που αδυνατούν να πληρώσουν.

Στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης με χρονοδιάγραμμα το 2019, η ενέργεια παραδίδεται στους επιχειρηματικούς ομίλους, γεγονός που θα απογειώσει τις ήδη απρόσιτες τιμές σε βάρος των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Αυτή είναι η στρατηγική του κεφαλαίου που υπηρετεί τα κέρδη των μονοπωλίων στο έδαφος σφοδρών ανταγωνισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρατών μελών της, με Ρωσία, Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή τη στρατηγική να βάλουν στο στόχαστρο της πάλης τους οι λαοί, για να την ανατρέψουν, για να ανοίξουν δρόμο ανάπτυξης με βάση τις λαϊκές ανάγκες.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Reul (PPE). Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Verantwortliche Energiepolitik heißt doch wohl, dass wir uns um die Klimafrage genauso kümmern wie um die Frage von Wettbewerbsfähigkeit, um die Frage, welche Auswirkungen das auf Arbeitsplätze hat, welche Auswirkungen das auf die Industrie hat, auf die Einnahmen des Staates über Steuern. Gerade in diesen Zeiten, wo wir über Flüchtlinge reden und Finanzmittel brauchen, ist doch eine realistische Energiepolitik eine, die beide Faktoren berücksichtigt. Insofern, Herr Šefčovič, finde ich es in Ordnung, dass Sie jährlich einen Bericht vorlegen, damit man einfach mal eine Bestandsaufnahme hat, damit wir aufhören damit, dass an jedem Tag jeder einen neuen Plan hat, wohin die Welt sich entwickeln sollte.

Der Wettlauf um höhere Zahlen, höhere Prozentzahlen, neue Visionen und noch was, ist Quark, ist wirklicher Unsinn. Wir brauchen eine realistische Energiepolitik, und das heißt kucken, wie weit die Mitgliedstaaten gekommen sind und was man machen muss. Und dann pragmatisch entscheiden und nicht Traumtänzerei veranstalten. Pragmatisch entscheiden, wie wir das mit dem Netzausbau hinkriegen. Darüber reden wir andauernd, aber was machen wir denn ganz praktisch? Warum baut denn keiner Netze, woran liegt das denn? Vermutlich daran, dass damit nicht genug Geld verdient werden kann. Da muss der Frage doch mal nachgegangen werden, was man da tun kann. Oder die Frage der Förderung erneuerbarer Energie mit zig verschiedenen Töpfen in Europa. Ich finde es gut, dass jetzt mal ein weiterer Schritt gemacht wird zu überlegen, ob man das nicht europaweiter in einer Förderung konzentrieren kann, in einem Mittel, damit die Mittel auch dahin gehen, wo sie möglichst effektiv sind.

Und drittens: Es ist doch eine Stärke, dass die Mitgliedstaaten verschiedene Energiemix-Konzepte haben. Das ist doch keine Schwäche, das ist eine Stärke! Ich bin dagegen, dass wir denen reinreden, nur weil da irgendwelche Traumtänzer unterwegs sind, die sagen: Kernenergie kommt nicht in Frage, Kohle kommt nicht in Frage.

 
  
MPphoto
 

  Theresa Griffin (S&D). Mr President, if properly implemented, the Energy Union strategy will benefit all EU Member States and citizens, who crucially need to be placed at centre stage, especially the energy-poor. I welcome the first stage of the Energy Union report published by the Commission last week, as I am particularly worried by the current situation in the UK. The state of the Energy Union highlights that the UK is failing to hit a 2013 interim target for renewable energy and is in serious danger of failing to meet the binding 2020 target. This is really unacceptable.

The report also rightly claims that the UK needs to assess whether their policies and tools are sufficient and effective in meeting their renewable energy objectives. I am sure I am not alone in thinking that currently they are not. The UK Government policy on renewable energy is regressive, and there is a real danger that the UK will end up buying renewable energy from other countries, rather than growing the green jobs that the UK and our young people so desperately need. The UK Government urgently needs to modify its strategy and develop policy measures to promote energy efficiency – the first fuel – and renewables. This is precisely what the Energy Union is about: building a new, clean and secure energy system which is affordable to all EU citizens.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR). Mr President, the best way to ensure energy security for the whole of Europe and the lowest prices for our citizens is a properly integrated gas and electricity market. I want consumers and businesses in my constituency to be able to buy their energy from any company in the EU. Continued investment in infrastructure is key to securing sustainable and low-cost energy across the EU.

I was pleased to see the Commission approve a number of infrastructure projects within the report, particularly new interconnection capacity between the United Kingdom and Ireland, France and Belgium. I urge the Commissioner to maintain his focus on infrastructure investment and give investors the regulatory certainty they need. Improving inter-connection also increases energy security. I want the European gas market to be so well connected that even if Mr Putin turns off the gas taps, we can supply the whole of the continent, businesses can keep going and no one will go cold in the winter.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Telička (ALDE). Mr President, I would like to thank the Vice-President for his introductory remarks and also for the reassurance that 2016 will be the year of deliveries. We will be happy to provide a helping hand in this respect. But in order to achieve energy union, I believe that we need a reform of the electricity market; and in order to do so, with the new market design, I think we need three elements to be in mutual balance.

The first one is – and we need to pay really extraordinary attention to it – to provide for a secure integration of decentralised and renewable resources into the electro-energetic systems, and also to create appropriate conditions for those consumers that do produce energy for their own private consumption.

The second element is that we need to renew the price signals to investors and thereby secure a sufficient amount and volume of energy resources. The third one would be to make sure that whatever measures we do enact, they will not overburden the end consumer and will not have a negative impact on competitiveness.

One final remark goes outside the market design, and that is Nord Stream. I do appreciate what you have said on Nord Stream 2, but we will still have an infrastructure which, in fact, should always serve the strategic purpose of all EU Member States and the new neighbourhood. In this respect I think that Parliament will be strong in its next message.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). Senhor Presidente, Senhor Comissário, em primeiro lugar queremos lamentar o facto de, no momento em que discutimos este relatório, o mesmo não estar ainda disponível em todas as línguas oficiais da União Europeia, mas apenas e só em alemão, em inglês e em francês. O Senhor Comissário nos dirá por que razão isto sucede, mas talvez seja esta a melhor evidência dos interesses que inspiram o mercado comum da energia e a chamada União da Energia – um projeto à medida dos grandes monopólios europeus do setor. No fundo, estes relatórios não são senão o seu caderno de encargos. São eles a ditar as regras, seja ao nível do desenvolvimento das infraestruturas, seja ao nível da tão ambicionada integração dos mercados.

Sucede que a resposta a questões candentes, como a melhoria da eficiência energética, a diversificação das fontes, a progressão ao nível das renováveis, o aproveitamento sustentável do potencial endógeno de cada país, a segurança do aprovisionamento, entre tantas outras questões, a resposta a estas questões exige o planeamento e o controlo público, democrático, do setor energético, da produção e da distribuição de energia. Esta é a primeira e grande mudança que temos de fazer.

 
  
MPphoto
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE). Manau visi sutiksite, jog vienybė, solidarumas ir kalbėjimas vienu balsu santykiuose su trečiosiomis šalimis privalo būti pamatinis Europos Sąjungos energetikos politikos principas. Šios vertybės turi būti ir kuriamos energetikos sąjungos pagrindu.

Energetikos sąjunga bus stipri tik tada, jei tokie projektai, kaip „Nord Stream 2“ bus įvertinti holistiškai. Ir tai bus daroma prevenciškai, o ne tada, kai dujotiekiai jau bus pastatyti ir pradės veikti, didindami Europos Sąjungos priklausomybę nuo vieno dujų tiekėjo.

Europos Sąjungos piliečiai, ypač Vidurio ir Rytų Europoje, tiki Europos Sąjunga ir jos vienybe. Tokie projektai, kaip „Nord Stream 2“ gali šį tikėjimą rimtai pakirsti.

Tad iš Komisijos, šiuo atveju, tikimės ir reikalaujame skubių ir griežtų veiksmų, kurie patvirtintų, kad Europos energetikos sąjungos vizija nėra tik tušti žodžiai.

 
  
MPphoto
 

  David Coburn (EFDD). Mr President, we in UKIP reject a revision of the damaging EU ETS system. We believe that the EU Commission should recognise that the entire EU energy project has failed, causing higher energy prices in all Member States. Its policy has caused job losses, plant closures and a massive outflow of industry and investment to outside the EU. We oppose this proposal as we believe that neither EU climate policy nor the new Energy Union proposal is a solution to resolve the severe difficulties faced by industries in Europe, and Britain in particular. It is now clear that the EU’s obsessive green energy policy, together with a lack of regulatory coherence, has created great difficulties for all energy industries in Europe.

Europe needs to become competitive – a strange word for you lot – but competitive, improve its resources, create jobs and increase productivity. Currently, unaffordable investment policy is damaging British industry and economy. Brussels must recognise that its energy policy has failed to deliver legal certainty to investors. Whilst threatening the free market system of investment and production, further EU illogical over-regulation will not promote the industrialisation of Europe; it will no doubt announce the end of it.

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI). Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια κρίσιμη περίοδο όσον αφορά τα ενεργειακά της ζητήματα. Σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας αστάθειας οι ευρωπαϊκοί λαοί δεν έχουν την πολυτέλεια να βρίσκονται εξαρτημένοι από καύσιμα τα οποία προέρχονται από τις πιο επικίνδυνες ζώνες του πλανήτη. Είναι γεγονός, πως παρά τη σχετική μείωση των εκπομπών ρύπων στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, τα επίπεδα είναι ακόμα πολύ ψηλά με τις γνωστές καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον.

Αρχικά, θα πρέπει να ενισχυθούν τα κράτη μέλη στα οποία, τα τελευταία χρόνια, έχουν βρεθεί αξιοποιήσιμα κοιτάσματα υδρογονανθράκων, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από τρίτες χώρες και να θωρακισθούμε από τις μεταβολές των τιμών. Στο θέμα του φυσικού αερίου η Ευρώπη, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό ενεργειακά από τη Ρωσία, συνεχίζοντας την αντιρωσική ευρωπαϊκή πολιτική, θέλει να εισάγει μέσω της Ελλάδας, αμερικανικό LNG από σχιστολιθικό αέριο, όπως συμφωνήθηκε σε πολιτικό επίπεδο κατά την πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Αμερική.

Πρέπει να σταματήσει η στείρα αντιπαλότητα με τη Ρωσία και να κοιτάξουμε περισσότερο όσα μας ενώνουν και όχι όσα μπορεί να μας χωρίζουν. Απαιτείται στενότερη συνεργασία των κρατών μελών και στροφή προς εκείνες τις ανανεώσιμες ή ανεξάντλητες πηγές ενέργειας που είναι πραγματικά αξιόπιστες και μπορούν να εγγυηθούν την ενεργειακή αυτονομία και αυτάρκεια, τόσο σε επίπεδο Ένωσης, όσο και σε επίπεδο κρατών.

 
  
MPphoto
 

  András Gyürk (PPE). Elnök Úr, az alapos és jó bizottsági jelentés egyetlen aspektusáról szeretnék szólni, ez a versenyképesség kérdése. Az európai ipar szenved a magas energiaárak és a szabályozási terhek miatt. Az európai gazdaság versenyképességének növeléséhez elengedhetetlen az energiaárak csökkenése. Az alacsony energiaárakon dolgozó versenyképes európai iparhoz vezető út azonban sokszor igen csak rögös. Engedjék meg, hogy Magyarországot említsem példaként, ahol az ipari fogyasztók az OECD-átlag felett fizetnek a gázért, pedig az ország több százmillió eurót fektetett be új infrastruktúrafejlesztésbe az elmúlt években. Három szomszédos országhoz is új összekötőt épített, illetve Ukrajna felé kiépítette a kétirányúsítást.

Magyarország sokat tett tehát a diverzifikációért, ezen keresztül a gáz árának versenyképessé tételéért, mégsem látni az eredményeket. Ennek pedig az az oka, hogy az új infrastruktúra egy része még mindig csak egy irányban, Magyarországról kifelé működik, illetve továbbra sem elérhető új forrás a régióban, nincs diverzifikáció, nincsenek versenyző árak. A megoldás természetesen egyrészről a hiányzó kétirányúsítások megvalósítása, másrészről a horvátországi LNG-terminál megépítése, hogy legyen gázverseny a régióban. A tanulság pedig az, hogy az egységes piac előnyeit csak akkor tudjuk learatni, ha minden szereplő igyekszik hozzájárulni a közös célokhoz. Csak abban az esetben lehet az európai ipar globálisan is versenyképes.

 
  
MPphoto
 

  Martina Werner (S&D). Herr Präsident! Im ersten Jahr der Energieunion hat sich die Kommission ja sehr auf die Zusammenarbeit mit Mitgliedstaaten konzentriert, was auch sehr positiv ist.

Dem Parlament wurden aber nur zwei legislative Vorschläge vorgelegt. Ich hätte mir etwas mehr Elan und Durchsetzungskraft gewünscht, zum Beispiel bei der Festlegung der Energie- und Klimaziele für 2030, zum Beispiel bei den nationalen Energie- und Klimaplänen, die die Mitgliedstaaten ja erstellen müssen bzw. – sagen wir eher – erstellen sollten.

Bislang stehen nur freiwillige Maßnahmen im Mittelpunkt, und ich denke, so werden wir nur schwer der Energieunion näher kommen. Denn Energiediplomatie ersetzt nun mal keine Gesetze. Etwas mehr Durchsetzungskraft hätte ich mir auch hinsichtlich der Diversifizierungsstrategie gewünscht. Für die Gaslieferungen aus Aserbaidschan und Turkmenistan gibt es ja bisher noch keinen politischen Durchbruch.

Meine Frage also: Was hat die Kommission im letzten Jahr für eine stärkere Diversifizierung erreicht? Welche konkreten Alternativen haben wir denn kurzfristig zu russischem Gas? Es ist nämlich immer sehr einfach, das Projekt Nord Stream zu kritisieren. Mir fehlen hier noch die Alternativvorschläge. Mit Russland stehen wir in einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis – mit Höhen und Tiefen, aber das Gas wird geliefert.

Dass sich Russland hier an die Spielregeln in Europa halten muss, das steht dabei natürlich außer Frage. Aber apropos Spielregeln: Diese gelten natürlich auch immer für alle EU-Mitgliedstaaten und nicht nur beim Thema Gasimporte.

 
  
MPphoto
 

  Николай Бареков (ECR). Г-н Комисар, с изумление научих от доклада на Европейската комисия, че Вие включихте освен „Северен поток-2“ и „Турски поток“ като приоритет на Европейската комисия, вместо „Южен поток“, който Вашата Комисия спря.

Защо обрекохте българския народ от най-бедната държава – членка на Европейския съюз, на абсолютна и тотална зависимост от руски и от турски газ едновременно? Каква е гаранцията, че Турция, която ще купува руски газ, няма да го продава на каквито си иска цени на българския, на европейския пазар и то като турски газ? Защо подкрепихте „Северен поток-2“, а не работите, както обещахте, за възобновяването на проекта „Набуко“, който би доставил ирански газ за Европа и за България като алтернатива на руския газ?

Зад гърба на българския народ Германия и г-жа Меркел очевидно много добре се договарят с г-н Путин. Поведението на Комисията наистина е лицемерно и подкопава доверието на гражданите на Европа в Европейската комисия и в изграждането на бъдещ общ енергиен пазар и съюз.

 
  
MPphoto
 

  Nils Torvalds (ALDE). Herr talman! Kommissionär Šefčovič! Och alla våra fyra åhörare uppe på läktaren.

En av energiunionens målsättningar är att frångå en ekonomi som drivs av fossila bränslen. Det kommer i sin tur att kräva en strategisk planering, och just på den punkten når EU inte alltid upp till sina målsättningar. Vi har ganska dåliga erfarenheter från förhandlingarna där rådet inte kunde ställa de konkreta målen.

Kommissionen förbereder just nu ett lagförslagspaket om förnybar och hållbar energi, bioenergi. Det får vi nästa år till behandling.

När vi skrider till åtgärder för att åstadkomma dessa förändringar så vet vi att vi nu redan av tekniska skäl kan införa en inblandningsprocent för bensin, ett s.k. blending mandate på E20, dvs. 20 procents inblandning. Vi kan också införa motsvarande målsättningar på dieselområdet. När vi inför dessa måste vi vara medvetna om att det måste ske i små steg för att industrin på något sätt ska hålla med och så att det inte leder till att vi gör något som sedan i sin tur leder till att Brasilien eller Indonesien råkar ut för ännu större problem med sina skogsområden. Vi behöver alltså konkreta åtgärder och en bestämd politik.

 
  
MPphoto
 

  Lynn Boylan (GUE/NGL). Mr President, it is disappointing that the Commission’s energy strategy is weak in its proposals for a move to a low—carbon economy. We must shift the balance of energy needs to renewables and underline the absolute need for ambitious targets for efficiency. Last week’s State of the Energy Union Report by the Commissioner unfortunately seems to equate energy security with a ramping—up of gas and nuclear. Simply diversifying and changing gas suppliers ignores options which are safer politically and better for the climate. The Commission seems to favour a network of pipelines transporting gas, including via that bastion of human rights, Erdoǧan’s Turkey. The Commissioner speaks of putting energy first, but has already hamstrung ambitious targets and has gone against the principle of mutual respect between the institutions since this Parliament backed a 40% target in October. Perhaps I should not be surprised at the feebleness of the plan for energy and the climate, given that four out of every five meetings of the Climate and Energy Commissioners were with lobbyists for private energy and fossil fuel companies.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  David Coburn (EFDD), blue-card question. Would you agree with me that Professor James Lovelock, the great grandfather of all the Greens, has reluctantly come round to the idea that we must have nuclear energy as a stopgap before we move onto other things? Would you not agree with me that perhaps he was right? I know that the Lefties have given him the same treatment as the late Trotsky (who they seem to have fallen out with as well), but surely Professor Lovelock was right, was he not?

 
  
MPphoto
 

  Lynn Boylan (GUE/NGL), blue-card answer. Absolutely not; I do not support nuclear energy. When we talk about barking up the wrong tree with our UKIP colleagues, I hope there is a tree high enough when the country is sinking due to climate change.

 
  
MPphoto
 

  Indrek Tarand (Verts/ALE). Mr President, I would like to thank the Commissioner for giving us the opportunity to debate the energy issues – the new tool in the kit, Commissioner, as you said. But it is important to be careful that this tool does not turn out to be a toy, and that is why I would like to add my voice also to the chorus of those who have been objecting and criticising Nord Stream.

Because Nord Stream is not so much about diversifying our portfolio and reducing coal production; it is nakedly about cutting off Ukraine first, and then Poland and other countries second, from the supply lines and thereby finishing the whole independence of Ukraine.

So Commissioner and dear colleagues, just as we stopped the stupid French crazy idea to sell Mistral warships to Russia, we must now stop these awkward gas traders.

 
  
MPphoto
 

  Pilar del Castillo Vera (PPE). Señor Presidente, señor Vicepresidente, los consumidores son un actor fundamental para el mercado único de la energía o la Unión de la Energía. Yo voy a referirme a tres áreas fundamentales que pueden contribuir de manera activa.

En primer lugar, la transparencia de precios y costes, porque más información permite una mejor decisión.

En segundo lugar, la interoperabilidad, para lo que los estándares son fundamentales, y la portabilidad, porque elegir o cambiar de suministrador refuerza la competencia en el mercado de la energía, sin los obstáculos no menores que todavía existen para que eso se produzca.

Y, en tercer lugar, la digitalización: primero, para desarrollar redes inteligentes que faciliten más eficiencia en la conexión y la distribución; y, segundo, para incorporar tecnologías digitales que permitan una gestión eficiente del consumo individual.

En suma, un mercado más competitivo, reforzando la información, la interoperabilidad y la portabilidad, junto con la digitalización, determinarán la mejor participación de los consumidores en el mercado europeo de la energía. Sin los consumidores ese desarrollo de la Unión de la Energía será realmente mucho más difícil y quedará falto de un actor, de un elemento fundamental.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D). Nepaisant praeityje priimtų svarbių sprendimų energetikos srityje, dar laukia daug sudėtingų iššūkių, kol bus pasiekta visiška elektros ir dujų tinklų integracija.

Komisijos ataskaitoje pabrėžta Baltijos regiono svarbių projektų svarba, kurie užbaigs Baltijos šalių dujų rinkų izoliaciją. Pasidžiaugta Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalu ir jo vaidmeniu, pirmą kartą istorijoje sukuriant tiekimo alternatyvą Baltijos dujų rinkoje.

Tačiau noriu pažymėti, kad Klaipėdos terminalą Lietuva pasistatė savarankiškai, be tiesioginės Europos Sąjungos paramos. Šis projektas nebuvo įtrauktas į strateginių objektų sąrašą, nors savo esme yra strateginis objektas visam regionui. Bet, aišku, vienai Lietuvai tai brangus projektas, bet Lietuva nenorėjo pagal ankstesnės Komisijos pasiūlymus dar penkiolika metų priklausyti nuo vieno dujų šaltinių iš rytų ir mokėti 30 proc. didesnę kainą, o norėjo didesnio energetinio saugumo ir pasiekė savo. Tai sutampa su energetikos sąjungos tikslais ir teisingumo dėlei turėtų būti numatyta ne tik politinė, bet ir Europinė finansinė parama šiam projektui.

Taip pat noriu paklausti, kodėl Baltijos regionas siekia mažinti priklausomybę nuo dujų iš Rusijos, o dalis Europos Sąjungos vis labiau klampinama į Rusijos dujų tiekimo tinklą?

Komisare, nors teigiate, jog „Nord Stream 2“ yra bendros svarbos projektas, tačiau ir komerciniai projektai privalo atitikti Europos Sąjungos energetinius tikslus. Priklausomybė nuo dujų nereiškia priklausomybę nuo elektros energijos mažinimo. Europos Komisija turėtų teikti pasiūlymus dėl papildomų elektros generavimo pajėgumų vystymo valstybėse narėse, nes kyla klausimas, kad mūsų sukurti tinklai ateityje netaptų keliu dar labiau importuoti iš ... (kalba nebaigta).

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Mam takie wrażenie, że dla Unii Europejskiej najlepszą wspólną polityką energetyczną jest brak wspólnej polityki energetycznej. Spójrzmy na rzeczywistość: w ostatnim czasie informacja o drugiej nitce Nord Streamu – Gazociągu Północnego. I oto mamy sytuację, w której my w Parlamencie możemy tu sobie mówić i mówić o wspólnej unijnej polityce energetycznej, a potem wielkie koncerny robią swoje, mają w nosie to, co my tu mówimy, czy to, co mówi Komisja. Są więc dwie rzeczywistości – to jest jakaś schizofrenia polityczna, chociaż mam takie wrażenie, że te wielkie koncerny są chronione przez niektóre rządy państw członkowskich, na przykład rząd Niemiec. To trzeba po prostu zmienić.

 
  
MPphoto
 

  Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE). Mr President, from the far left to the far right, we are all concerned about jobs and growth in the European Union, and rightly so. Let’s face it: the competitiveness of our industry is also one of the central themes in the whole debate on the Energy Union, and it is obvious that Europe needs cheap, clean and independent energy. Desperately clinging to our fossil past will definitely not create competitiveness in the future. We see that new disruptive technologies are overhauling Europe’s energy system. Prices of solar technology are dropping sharply and energy efficiency is decoupling economic growth from our energy use. Key to affordable energy is giving certainties to investors. Energy infrastructure requires large, risky capital-intensive investments, and only governance arrangements based on EU legal mechanisms can create this stability and predictability.

The current Energy Union is still far away from legislative action based on democratic decision-making. The Energy Union is, unfortunately, based on voluntary submissions from Member States, and the Commission should be more ambitious here. But the main obstacle is again the Member States. They seem to prefer having full ownership of their own national energy policies with expensive pollutive energy systems to being part of a full-scale European approach with astronomical benefits, and the absence of the Council here today is exemplary. Let us care about jobs and growth in Europe and push our Member States towards a true European Energy Union.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Χουντής ( GUE/NGL). Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, μας παρουσιάσατε την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης βασισμένη στο ίδιο αποτυχημένο μοντέλο των ιδιωτικοποιήσεων που δεν μπορούν να εγγυηθούν για τις χώρες μας, ούτε την ενεργειακή ασφάλεια, ούτε τη μείωση του οικονομικού και περιβαλλοντικού κόστους, ούτε και την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. Κύριε Επίτροπε, στην ίδια κατεύθυνση κινείται η απαίτηση της τρόικας στην Ελλάδα, τόσο στο πρώτο μνημόνιο, όσο και στις πρόσφατες συζητήσεις, στις συζητήσεις, που γίνονται τώρα με την ελληνική κυβέρνηση, και που απαιτούν την ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και των ενεργειακών δικτύων. Κάτι που θα πληρώσει ακριβά η ελληνική οικονομία και οι Έλληνες καταναλωτές.

Σας ερωτώ, λοιπόν, κύριε Επίτροπε, γιατί επιμένετε για την ιδιωτικοποίηση των δικτύων μεταφοράς της χώρας, όπως λένε σημερινά δημοσιεύματα, κατά το 66%; Κι’ ακόμα, δεν πρέπει επιτέλους να σταματήσει η Επιτροπή να επιβάλλει τέτοιες καταστροφικές πολιτικές στο όνομα οικονομικών συμφερόντων και γεωπολιτικών επιδιώξεων που είναι σε βάρος του ελληνικού δημόσιου συμφέροντος και των καταναλωτών στην Ελλάδα;

 
  
MPphoto
 

  Peter Liese (PPE). Herr Präsident, Herr Vizepräsident der Kommission, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben in Europa und in den Mitgliedstaaten riesige Probleme, zum Beispiel den Terrorismus und das Flüchtlingsproblem. Da mag sich mancher fragen, warum wir hier das Thema Energie, an erster Stelle die Dekarbonisierung der Energiewirtschaft, diskutieren. Ich glaube, das ist richtig, einmal, weil es viele Gründe gibt, aber weil wir auch direkte Bezüge zu unseren großen Problemen Terrorismus und Flüchtlinge haben. Der Islamische Staat, der Europa bedroht, besitzt heute schon Ölquellen und verkauft das Öl, finanziert damit auch den Terrorismus. Eine starke Quelle der Finanzierung des Islamischen Staats ist ja auch, dass reiche Saudis und reiche Kataris dort das Geld hinliefern. Woher haben die das? Auch weil wir so einen großen Energiehunger haben. Deswegen ist ein Teil – nicht die ganze Strategie, aber ein Teil – der Strategie gegen den Islamischen Staat eben auch, unabhängiger von Importen aus diesem Bereich zu werden.

Wenn ich das Thema Flüchtlinge anspreche, dann ist es sicherlich so, dass wir sehr viel handeln müssen im Bereich des Klimaschutzes, damit wir nicht zu großen Flüchtlingsströmen kommen.

Deswegen ist das, was die Kommission macht, richtig. Ich möchte sie aber ermutigen, noch einen Schritt weiter zu gehen bei der Energieeffizienz, von 27 % höher zu gehen. Und ich möchte sie ermutigen, keinen Schritt ohne das Europäische Parlament zu tun. Alles, was bisher in der Mitentscheidung war, muss auch in der Mitentscheidung bleiben. Da darf es keine neuen Governance-Methoden geben, die das Parlament auslassen.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Herr Liese! Wir sprechen immer von nachhaltiger Energieversorgung, und unter anderem geht es da auch um die lifetime cycle costs, zum Beispiel bei Nuklearanlagen, aber natürlich auch bei fossilen Anlagen.

Wir haben gesehen, dass die Kosten des Imports von fossiler Energie, wenn man es über die gesamte Kostenspanne – von den Flüchtlingen bis zu den Terroristen – betrachtet, natürlich auch externe Kosten beinhaltet, die, wenn wir in die Zukunft schauen, für uns ein großes Problem werden können. Wie stehen Sie dazu?

 
  
MPphoto
 

  Peter Liese (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Ja, ich gehe gerne darauf ein. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir stärker in den Fokus nehmen müssen, dass wir nicht nur die direkten Kosten sehen, sondern auch die indirekten Kosten.

Ich will ein Beispiel nehmen, was die Kommission jetzt beim Thema Energieeffizienz sehr genau berechnen muss. Die Kommission kam bisher zu relativ wenig ambitionierten Zahlen: 27 %, weil sie sehr hohe discount rates einkalkuliert hat. Also sie geht davon aus, dass die Menschen etwas, was über den Lebenszyklus eigentlich sinnvoll wäre, zum Beispiel sein Haus zu isolieren oder eine neue Heizung zu kaufen, nicht machen, weil sie keinen passenden Handwerker finden.

Ich denke, das ist unsere Aufgabe als Politik, die Menschen in die Lage zu versetzen, dass sie über den Zyklus sparen. Wenn Hindernisse bestehen, dann müssen wir diese Hindernisse beseitigen und nicht sagen, das wird schon nicht funktionieren.

 
  
MPphoto
 

  José Blanco López (S&D). Señor Presidente, el plan nacional de reformas de España anunciaba un 17,1 % de cumplimiento en relación con el objetivo del 20 % de energías renovables para el año 2020, pero tanto Eurostat como la Comisión Europea consideran que la cifra real es de un 15,8 %, es decir, un 1,3 % inferior a lo anunciado por el Gobierno.

Sin embargo, lo preocupante es que, habiendo reconocido la necesidad de instalar 8 537 megavatios de energías renovables para cumplir el objetivo del 20 %, el Gobierno español solo ha previsto una subasta de 700 megavatios.

En estas condiciones, no hay tiempo para que las energías renovables alcancen los objetivos fijados. La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia lo considera improbable, teniendo en cuenta que tras el recorte retroactivo no ha habido nuevas inversiones en los años 2014 y 2015.

Señor Comisario, el informe sobre la situación de la Unión de la Energía, presentado hoy, advierte a España sobre la conveniencia de evaluar sus políticas, si son suficientes y eficaces para cumplir los objetivos de las energías renovables.

Por eso, le formulo la siguiente pregunta: ¿Piensa usted esperar al año 2019 para advertir sobre un incumplimiento anunciado o va a tomar alguna medida preventiva para garantizar que España cumpla el objetivo del 20 % de energías renovables para el año 2020?

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση της Επιτροπής όσον αφορά την κατάσταση προόδου της Ενεργειακής Ένωσης και την χώρα μου την Ελλάδα, είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα. Κύριε Επίτροπε, η έκθεση ορθά σημειώνει ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατραπεί σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο τόσο σε ό,τι αφορά την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και για το φυσικό αέριο. Αυτό μπορεί να γίνει, όμως, μόνο εάν η ΔΕΗ ισχυροποιηθεί αντί να απαξιώνεται και ο ΑΔΜΙΕ παραμείνει δημόσια περιουσία με δημόσια διοίκηση.

Ταυτόχρονα, η πατρίδα μου πρέπει να αξιοποιήσει όλα τα ενεργειακά της αποθέματα, δηλαδή τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον ορυκτό μας πλούτο σε Ιόνιο και Αιγαίο και νότια της Κρήτης. Οι πρόσφατες ανακαλύψεις κοιτασμάτων σε Αίγυπτο και Κύπρο ισχυροποιούν αυτή τη στρατηγική. Η κατασκευή το λιγότερο ενός επιπλέον σταθμού LNG είναι ιδιαίτερα σημαντική σε ό τι αφορά την πορεία, ενώ η ενίσχυση των πολλαπλών νότιων ενεργειακών διαδρόμων, οι οποίοι θα διέρχονται απ’ την Ελλάδα, είναι άμεση προτεραιότητα.

Όλα αυτά πρέπει, φυσικά, να γίνουν μακριά από το μακρύ χέρι της τρόικας και των δανειστών, με γνώμονα το όφελος του λαού μας την ευημερία του και την εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας.

 
  
MPphoto
 

  José Inácio Faria (ALDE). Senhor Presidente, Senhor Comissário, caros Colegas, ainda há muito para fazer para que a União para a Energia se materialize em benefícios económicos para as famílias, baixando os custos energéticos e, para as empresas, permitindo-lhes ser mais competitivas no mercado global. O potencial de criação de empregos no setor das energias renováveis e da eficiência energética é também enorme. Não devemos prescindir dele. Vários Estados-Membros fizeram o seu trabalho de casa no que diz respeito ao avanço na integração de energias renováveis. Algumas destas fontes renováveis são já competitivas em termos de custos de geração. Esses mesmos Estados—Membros não podem agora ser penalizados por falta das infraestruturas adequadas de interligação ao mercado interno europeu, que lhe impõe custos desnecessários. A meta de 10 % das interconexões é por isso essencial, tal como é essencial que este objetivo tenha um carácter vinculativo, sobretudo em regiões geográficas onde o nível mínimo de interconexão tem décadas de atraso, como é o caso da Península Ibérica.

Relembro que a falta de interconexões constitui hoje um obstáculo real a mais investimento nas energias limpas. Estamos em vésperas da COP 21 e a Europa necessita de incrementar a aposta na descarbonização da economia.

Senhor Comissário, disse que o começamos bem em 2015, mas que o ano de 2016 será o ano da concretização. Espero, Sr. Comissário, que esse seu desejo seja concretizável e apoio por isso…

(O Presidente retira a palavra ao orador)

 
  
MPphoto
 

  Miloslav Ransdorf (GUE/NGL). Pane předsedající, energetická unie je hlavně věcí energetické bezpečnosti. Já mám čtyři takové krátké poznámky.

První se týká nutnosti diverzifikace zdrojů. Nemůžeme být závislí jenom na určitém omezeném počtu zdrojů a je třeba, abychom se i podíleli na ekonomickém osvojení Sibiře spolu s Ruskou federací a abychom eliminovali závislost na politicky nestabilních oblastech.

Druhá poznámka se týká jaderné energetiky. Energetická bezpečnost Evropské unie nemůže být bez jaderné energetiky a tady je třeba opravdu udělat všechno pro to, aby se podíl jádra zvýšil.

Třetí poznámka se týká interkonektivity. Ukázalo se v době plynové krize v roce 2009, jak klíčová otázka to je. V tomto směru Evropská unie zatím mnoho nepokročila a je třeba opravdu udělat všechno pro to, abychom v té oblasti interkonektivity pokročili.

Čtvrtá poznámka se týká zásobníků. Je třeba mít zásoby zdrojů energie na dobu případné krize, na dobu nepředvídaných událostí. I to je lekce z toho roku 2009.

 
  
MPphoto
 

  Владимир Уручев (PPE). Г-н Председател, колеги, г-н Комисар, похвално е, че Комисията продължава да работи с високо темпо по въпроса за енергийния съюз. Комуникациите от миналата седмица по състоянието на този съюз правят все по-ясни неговите очертания и цели.

Приветствам инициативата на Комисията за конкретни измерими показатели за проследяване на прогреса. Тези показатели обаче не са за изобличаване на отделни държави членки, а за идентифициране на дейностите и регионите, в които трябва да се съсредоточат повече общи усилия за своевременно постигане на целите.

Без съмнение гръбнакът на енергийния съюз е създаването на единен енергиен пазар, който в момента е почти напълно фрагментиран. В тази връзка най-бързи резултати се постигат чрез целенасочено създаване на регионални енергийни пазари.

В тази връзка, отчитайки добрите примери за регионално сътрудничество в Северна Европа, препоръчвам на Комисията да съсредоточи повече внимание към района на Югоизточна Европа, където очевидно са необходими общоевропейски усилия както за елиминиране на съществуващата уязвимост, така и за диверсификацията на източниците и пътищата за доставка на газ в целия Европейски съюз, включително и от собствени източници.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Zorrinho (S&D). Senhor Presidente, Senhor Comissário, na véspera da Cimeira do Clima, em Paris, a União da Energia está a progredir e a fazer o seu caminho. Isto é só por si uma excelente notícia e um motivo para prosseguirmos ainda com mais vigor. A União Europeia e o mundo precisam de uma União da Energia robusta e credível. Temos por isso que avançar em todas as dimensões estratégicas da agenda e temos que envolver os cidadãos europeus num debate que conduzirá a ações concretas que têm impacto concreto nas suas vidas. Este envolvimento precisa de informação clara e transparente. O debate público sobre a diretiva das renováveis tem que ser baseado no acesso livre a toda a informação relevante sobre os custos diretos e indiretos das várias opções. É também importante a melhoria que foi feita na informação sobre estatísticas, preços, disponibilização de informação relevante sobre segurança energética, segurança nuclear, reservas de petróleo, eficiência energética, tendências de consumo.

Nós precisamos, para liderar a transição energética, de inteligência política, de mobilizar os cidadãos, de mobilizar as empresas, de termos flexibilidade regulatória, convergência de esforços entre os 28 países e capacidade de atrair investimento. E aqui, Sr. Comissário, nós vamos ter que ser capazes de mobilizar o Fundo Estratégico para o Investimento, o Fundo Europeu Estratégico para o Investimento. E a resposta terá que ser inequívoca, rápida e adequada às responsabilidades. É muito importante também termos as interligações, porque, sem elas, haverá ilhas energéticas, e, sem mercado único da energia, não haverá união da energia.

 
  
MPphoto
 

  Anneleen Van Bossuyt (ECR). Willen wij de klimaatdoelstellingen halen? Willen wij groene energie? Willen wij onafhankelijk zijn op vlak van energie? Ik denk dat het antwoord is: luid en duidelijk drie keer ja. Maar we moeten ook realistisch zijn. Laten we deze tussentijdse evaluatie dus niet aangrijpen om onszelf op de borst te slaan. Wij hebben nood aan een ambitieus, maar vooral aan een realistisch beleid. Mijn regio, Vlaanderen, doet het goed, maar er zijn ook limieten voor onze kleine en dichtbevolkte regio. Ons potentieel ligt op zee. Maar off shore-windenergie is dan weer erg duur. Wie gaat dat betalen? Gaan wij de rekening opnieuw doorschuiven naar de consument? Eurorealisme betekent ook de juiste prioriteiten weten te kiezen. First things first. En met het oog op 2020 en 2030 is het belangrijk onder meer te benadrukken dat de volatiliteit van hernieuwbare energie vraagt om meer verbindingen tussen de lidstaten en de ontwikkeling van nieuwe opslagmogelijkheden.

 
  
MPphoto
 

  Kaja Kallas (ALDE). Mr President, the main message of this report is very clear: it is that a lot has been done, but also a lot more needs to be done. Vice-President, you rightly point out that the electricity grids and gas pipelines are the backbone of the integrated energy markets, so what is absolutely key in this process is to identify the right projects to be cofinanced and supported from the European Union level. So we should say ‘no’ to all these projects that further protect national energy sovereignty, and ‘yes’ to projects that will improve energy security not only for the countries concerned, but also their neighbouring countries. Balticconnector is a good example of this. It is a gas pipeline between Finland and Estonia that will also improve gas supply for neighbouring countries and decrease our dependence on Russian gas. Another good example is the synchronisation of networks with Central European networks.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). A Uachtaráin, ba mhaith liom cúpla focal a rá ar an ábhar tábhachtach seo agus díriú ar chúpla pointe ach go háirithe.

Firstly, I welcome the proposals from the Commission to date on Energy Union. This is absolutely vital for Europe, particularly the point that we need to utilise our resources within Europe as far as possible. In relation to renewables, these are obviously something that most people would desire, but we need also to create a climate where the fear that has taken place amongst many people in the public can be allayed so that they can see renewables as something environmentally very good – good for our resources and particularly good for them.

Secondly, I also welcome the proposals to diversify supply where we have to import, and particularly the recent proposals on LNG. We have seen the effects in Lithuania, and I am glad that the Commission mentioned a project in my own constituency – Shannon LNG, which has had difficulties up to now, but being part of the European strategy hopefully means it can now get off the ground – because, first of all, LNG diversifies supply and, secondly, it is the ideal mix with renewables. This is particularly true for Shannon, because it is so close to America, and with that market probably coming on stream, this will be vital in the future.

Finally, I would just like to say that I will be representing Parliament in Paris at the COP 21. We need a binding agreement, and an agreement where all the big emitters play their part, because we do not want a situation where we have a result that leads to carbon leakage from Europe.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Poche (S&D). Pane předsedající, já souhlasím se všemi předřečníky, kteří tvrdí, že projekt energetické unie již v letošním roce přinesl řadu pozitivních změn a má jistě hmatatelné výsledky. V příštím roce budou představeny některé vaše klíčové návrhy, například revize směrnice o energetické účinnosti či o účinnosti budov nebo o obnovitelných zdrojích.

Dovolte mi ale, abych zmínil dvě oblasti, kde pokrok dle mého názoru není úplně dostatečný. Za jednu z nich a za jeden z největších problémů energetické unie považuji to, že cena elektrické energie pro koncové spotřebitele je v Evropské unii, možná s výjimkou Japonska, celosvětově absolutně nejvyšší. A já si myslím, že vzhledem k tomu, že to má výrazné důsledky pro řadu průmyslových odvětví, která jsou vystavena silné zahraniční konkurenci, tak by to energetická unie měla změnit. Měla by přispět urychleně k tomu, aby se evropské ceny přiblížily celosvětovému průměru, což by zvýšilo naši konkurenceschopnost a snížilo náklady domácností.

Druhou oblastí, kterou je potřeba zmínit, je to, jakým způsobem bude energetická unie řízena. Jak chceme dosáhnout toho, aby měla skutečné výsledky. Mnoho z těch iniciativ, o kterých diskutujeme, je nezávazných. Například v oblasti energetické účinnosti, která je jednou z našich klíčových priorit a představuje celý pilíř toho projektu. Je to projev nedostatečných ambicí a také politické vůle. Ve stejnou chvíli nám chybí jednotný a přitom komplexní návrh toho, jak bude celý projekt financován a z jakých zdrojů.

 
  
  

VORSITZ: RAINER WIELAND
Vizepräsident

 
  
MPphoto
 

  Jadwiga Wiśniewska (ECR). Panie Przewodniczący! Unia energetyczna to kolejne wcielenie polityki klimatycznej, której konsekwencją jest obniżenie bezpieczeństwa energetycznego, spadek konkurencyjności europejskiego przemysłu, ucieczka emisji, a tym samym wzrost bezrobocia, wzrost ubóstwa energetycznego, którego przyczyną są wysokie ceny energii elektrycznej.

Panie Komisarzu, mówi pan o solidarności energetycznej. Na przykładzie Polski chcę panu tę rzekomą solidarność przedstawić: po pierwsze, unia energetyczna stawia na dekarbonizację, której konsekwencje najsilniej uderzą właśnie w polską gospodarkę opartą na węglu. Po drugie, czy to w trosce o bezpieczeństwo energetyczne i solidarność energetyczną, nie sprzeciwił się pan komisarz wobec Nord Stream-2? Brak takiego sprzeciwu będzie dowodem na to, że zarówno bezpieczeństwo energetyczne, jak solidarność energetyczna jest dla pana tylko pustym hasłem i dowodem na hipokryzję. Priorytetem powinno być ...

(Przewodniczący odebrał mówczyni głos.)

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE). Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Dla mojego kraju unia energetyczna chciałaby być ważnym projektem. To przede wszystkim bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo dostaw, wspólny rynek – to powinien być projekt integracyjny.

Po drugie, mamy politykę klimatyczną. Unia energetyczna nie może być tylko jej przedłużeniem i uzupełnieniem, pomiędzy nimi powinny występować synergie, jednak unia energetyczna podporządkowana w 100% polityce klimatycznej nie wnosi wartości dodanej.

Po trzecie, unia energetyczna musi odzwierciedlać różnice pomiędzy poszczególnymi krajami: chociażby w zakresie koszyka energetycznego, chociażby obecności węgla. Źle byłoby, gdyby narzucała wszystkim jeden model. Powinniśmy natomiast wykorzystać mocne strony poszczególnych państw dla wspólnego dobra. Eliminujmy emisję, a nie paliwa!

Po czwarte, krytykujemy Nord Stream. Dlaczego? Bo nadrzędną zasadą powinno być niewspieranie projektów, które mogą zachwiać wspólnym rynkiem, również w sferze regulacyjnej, bądź też negatywnie wpłynąć na państwa niezaangażowane w dany projekt, na przykład państwa bałtyckie czy sąsiednie, chociażby Ukrainę.

Po piąte, potrzebujemy dywersyfikacji dostaw, infrastruktury likwidującej wyspy energetyczne. Tu chciałbym pokazać model współpracy, chociażby Polski i państw bałtyckich. Polityka energetyczna powinna służyć odbudowie przemysłu, miejsc pracy, ale również powinna być przyjazna dla konsumentów.

 
  
MPphoto
 

  Edouard Martin (S&D). Monsieur le Président, chers collègues, l'Europe de l'énergie est en crise. Nous sommes dans une situation lose-lose. Les prix de gros sont en général trop bas pour donner des perspectives d'investissement aux énergéticiens mais cette tendance ne profite pas au consommateur final, qu'il soit résidentiel ou industriel. Car, au détail, les tarifs se trouvent souvent alourdis de façon variable mais considérable, ce qui pèse sur le pouvoir d'achat des ménages et le bilan des entreprises. S'en remettre au seul marché pour tout résoudre n'aurait pas de sens.

Je ne crois pas que ce soit la main invisible du marché qui puisse multiplier les interconnexions, remplacer nos centrales fossiles par des énergies renouvelables, isoler nos bâtiments ou encore accélérer la recherche et le développement. Le marché seul ne nous garantira pas non plus une place de choix sur le volet industriel de la transition énergétique. J'en veux pour preuve notre faillite collective sur le dossier des panneaux photovoltaïques.

Puisqu'il ne sert à rien d'attendre du marché qu'il déclenche ce mouvement de transition, il faut le stimuler par des impulsions politiques européennes. Le volet de la gouvernance ne sera pas le plus simple à négocier car sans révision des traités comment concilier souveraineté nationale et intérêts paneuropéens? Les plans énergétiques nationaux seraient un pas en avant dans la coordination mais ne répétons pas les erreurs commises avec le Semestre européen et les programmes nationaux de réforme souvent jugés trop bureaucratiques et pas assez démocratiques.

Je souhaite donc sincèrement que cette horlogerie complexe se mette à l'heure des enjeux nouveaux qui nous font face afin de permettre à l'Europe de se détacher enfin de ses dépendances énergétiques externes et de continuer à jouer un rôle premier dans la lutte contre le changement climatique.

 
  
MPphoto
 

  Henna Virkkunen (PPE). Arvoisa puhemies, energiaunionin tavoitteet – omavaraisuuden kasvattaminen, energiariippuvuuden vähentäminen, tuontienergian riippuvuuden vähentäminen, päästöjen leikkaaminen, toimivat markkinat – ovat kaikki äärimmäisen tärkeitä tavoitteita. Haluaisin kuitenkin erityisesti kiinnittää huomiota yhteen sektoriin, jonka komissaari Šefčovič lyhyesti mainitsi tuossa alustuspuheenvuorossaan. Se on liikennesektori. Jos haluamme vähentää öljyriippuvuutta ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä, meidän täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota myös liikenteeseen. Se vastaa kolmanneksesta koko Euroopan energiankulutuksesta, ja tiedämme, että liikenne on hyvin riippuvainen öljystä: 94 prosenttia liikenteestä käyttää edelleen öljyä.

Euroopalla on täydet mahdollisuudet nousta puhtaan liikenteen edelläkävijäksi maailmassa. Se voidaan tehdä hyvin kustannustehokkaalla tavalla. Meillä on tällä hetkellä jo paljon mahdollisuuksia. Meillä on kehittyneet biopolttoaineet, sähkö, vety. Uusia teknologioita syntyy jatkuvasti.

On tärkeää, että asetamme tavoitteita, realistisia tavoitteita, ja kannustamme samalla yrityksiä investoimaan ja kehittämään uusia innovaatioita puhtaan liikenteen saralla. Jos onnistumme tässä, Eurooppa onnistuu kyllä nousemaan maailmassa johtoasemaan ja oma teollisuutemme saattaa hyötyä siitä merkittävästi. Näin ollen kannustan Teitä, komissaari, myös entistä tarmokkaammin tarttumaan nimenomaan liikennesektoriin. Siellä on paljon mahdollisuuksia koko Euroopalle.

(Puhuja suostui vastaamaan sinisen kortin kysymykseen (työjärjestyksen 162 artiklan 8 kohta)).

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D), Întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru”. Domnule președinte, stimată colegă, sigur că suntem de acord că avem nevoie de o Uniune energetică. Întrebarea mea către dumneavoastră este: credeți că în raportul pe care Comisia ni-l prezintă se pune suficient accent pe protejarea consumatorilor vulnerabili prin aplicarea acestei strategii? Nu credeți că ar trebui să fie un fir roșu în pachetul legislativ pentru a nu accentua sărăcia?

 
  
MPphoto
 

  Henna Virkkunen (PPE), vastaus sinisen kortin kysymykseen. Euroopassa olemassa olevat toimivat energiamarkkinat ovat ilman muuta myös kuluttajien etu. Meidän lainsäätäjänä pitää asettaa tavoitteita ja huolehtia siitä, että kilpailu toimii Euroopassa. Rakennamme yhteydet niin, ettei Eurooppaan synny energiasaarekkeita, ja tämä vahvistaa sisäisiä energiamarkkinoita, parantaa kilpailua, lisää avoimuutta ja lisää myös kuluttajien mahdollisuuksia tehdä valintoja energian osalta. Mielestäni nämä ovat tasapainossa toistensa kanssa.

 
  
MPphoto
 

  Miriam Dalli (S&D). Mr President, I would like to commend the Vice-President on the Energy Union tour because, when he was in Malta, I could see at first hand his efforts to bring the Energy Union closer to its citizens.

It is precisely this point: citizens should remain at the heart of the Energy Union. They need to be empowered to make the right decisions, and this goes hand in hand with our fight against energy poverty and also with climate change. With high energy prices, the most vulnerable are always the worst hit. In Malta we know what a difference a significant reduction in electricity prices can make for consumers, whilst it gets the economy going as well.

In this regard, we need a properly-functioning electricity market design which can help consumers control their energy consumption and production alike – one that can integrate properly all market players, including consumers as renewable energy providers, ultimately contributing to climate change action.

If we keep our citizens at the core of our decisions, we can truly make 2016 the key year of delivery.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski (PPE). Panie Przewodniczący! Spróbuję nie powtórzyć zbyt wiele z tego, co powiedziano przez dwie godziny dyskusji na tej sali. Otóż unia energetyczna tym różni się od innych unii, które zakładają się wewnątrz Unii Europejskiej – czyli na przykład unii fiskalnej czy bankowej, że jej znaczenie wykracza daleko poza kwestie gospodarcze. Nie chodzi tylko o konkurencyjność gospodarki, czyli ceny – ceny energii, które też decydują o konkurencyjności gospodarki. Nie chodzi również tylko o ochronę środowiska. Rzeczywiście stawką jest bezpieczeństwo, rzecz niebagatelna w naszych niestabilnych czasach – czyli ciągłość dostaw energii na kontynencie, który jest i będzie zależny od zewnętrznych źródeł pozyskiwania energii. Same okoliczności urodzenia się tej koncepcji, czyli konflikt na Ukrainie, czy wykorzystywanie gazu jako narzędzia szantażu politycznego, świadczą o tym, jak ważne jest bezpieczeństwo. I to ma swój wymiar wewnętrzny, mało kontestowany – tak zwane interconnectivity – techniczna przesłanka solidarności krajów europejskich. I znacznie trudniejszy wymiar zewnętrzny – koordynacja 28 krajów w relacjach z zewnętrznymi dostawcami, przede wszystkim z jednym dostawcą dominującym.

Ale skoro tak, to rzeczywiście miarą również wiarygodność instytucji europejskich będzie odnoszenie się do takich inicjatyw, jak wcześniej South Stream, obecnie Nord Stream. Jest to kwestia nie tylko dywersyfikacji, ale również wiarygodności instytucji europejskich. Życzę powodzenia.

 
  
MPphoto
 

  Jeppe Kofod (S&D). Mr President, to realise the full potential of the Energy Union, both strong regulatory powers and ambitious targets are needed. We need a strong, fully-staffed and powerful ACER that can break down the barriers between Europe’s energy silos and tackle energy bottlenecks. But so far, it seems to me, the Commission has kept us guessing so far as to what, how and when these powers will come to ACER.

ACER is woefully understaffed to fulfil even its present duties, let alone the new task that will follow from the Energy Union. Help has come with the result of the budget compromise. It is a start, but it does not really solve the problem in any meaningful way. I therefore ask the Vice-President once again: what new cross-border regulatory powers is the Commission ready to give ACER?

And finally, a word on energy efficiency: as you know, this Parliament has on several occasions backed a 40% energy efficiency target for 2030. As such, I find it unacceptable that the Commission has apparently now decided to only model for 27-33% energy efficiency for upcoming legislative proposals. If we are to make a real impact – if we are to truly develop an energy union – we have to be both ambitious and visionary. Mr Commissioner, will you ensure that the Commission heeds the call of this Parliament and ensures modelling for a 40% energy efficiency target for 2030?

 
  
MPphoto
 

  Markus Pieper (PPE). Herr Präsident! Europa übertrifft seine ambitionierten CO2-Ziele für 2020. Europa übertrifft die ambitionierten Ausbauziele für die erneuerbaren Energien für 2020. Europa wird auch die Energieeffizienz bis zum Jahr 2020 weitestgehend erreichen. In jedem Fall ist die Europäische Union mit Abstand globaler Vorreiter beim Umwelt- und Klimaschutz. Aber zu welchem Preis?

Wir haben global die höchsten Energiekosten. Wir verunsichern die Industrie durch ständige Eingriffe in das Emissionshandelssystem, was zu Investitionen an anderer Stelle führt. Wir machen Energiegesetzgebung so kompliziert, dass etwa bei der Energieeffizienz viele Länder nicht Schritt halten können.

Herr Präsident, wenn jetzt Vizepräsident Šefčovič sagt, 2016 wird das Jahr der Ereignisse sein – und Klimakommissar Cañete ist die Ungeduld ja anzumerken, für ihn wird 2016 sogar das Jahr der Rechtsvorschriften sein –, dann kann ich nur sagen: Bitte nutzen Sie das, um europäische Umweltziele stärker in Einklang mit der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft zu bringen. Das heißt konkret: Vereinfachen Sie, konzentrieren Sie sich auf das wichtigste CO2-Ziel.

Für die Rechtsvorschriften, die wir dann noch brauchen, müssen wir einen Rahmen setzen, mehr aber auch nicht. Ganz konkret heißt das: Geben wir den erneuerbaren Energien endlich Luft zum Atmen durch eine Harmonisierung der Förderung und durch den Ausbau der Netze und Grenzkoppelstellen. Geben Sie Anreize für Energieeffizienz anstatt den Zwang zur Energieeinsparung, der dann auch grüne Energie treffen würde.

Die Energiewende darf kein Kostentreiber und keine Wachstumsbremse sein.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes (Verts/ALE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Sie sagen hier, die Energiekosten seien hoch in Europa. Für Gas mag das vielleicht noch stimmen, aber bei Strom hatten wir 2008 an der Börse in Leipzig einen Strompreis von 60, 65 Euro. Heute sind wir unter 35, in Skandinavien sind wir bei 25. Auf welche Fakten stützen Sie sich, um zu behaupten, dass der Strombörsenpreis, der ja eigentlich dann auch der Industriepreis ist, …

(Der Präsident entzieht dem Redner das Wort.)

 
  
MPphoto
 

  Markus Pieper (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Im Gegensatz zu Ihnen, lieber Kollege, nehme ich immer das zum Maßstab, was beim Verbraucher ankommt, was die Kilowattstunde im privaten Haushalt kostet, und ich nehme das zum Maßstab, was die Industrie die Kilowattstunde kostet. Ich kann Ihnen da sagen: Im globalen Vergleich sind wir leider Spitzenreiter. Das kann ich Ihnen mit jeder Statistik belegen, und das ist auch ein Ergebnis unserer sehr regulierenden Politik.

 
  
MPphoto
 

  Olle Ludvigsson (S&D). Herr talman! Det är mycket välkommet att vi nu tar steget för att nå en inre marknad för energi och samtidigt uppnå en hållbar situation ur både miljö- och försörjningsperspektiv. Ett av de viktigaste områdena är energieffektivisering för uppvärmning och nedkylning. Det uppvärmningsalternativ som bäst kompletterar satsningar på energieffektivisering är fjärrvärme. Större förbränningsanläggningar har bättre rening och är mer effektiva än de man kan ha i hemmet, så redan där finns det vinster att göra, men det finns också enorma mängder energi av restvärme från t.ex. industriprocesser som kan användas. Detta innebär mindre utsläpp, mindre import och dessutom en möjlighet för industrin att skapa en marknad för energi som annars hade gått till spillo och därmed en bättre konkurrenssituation.

Jag hoppas därför att kommissionen kommer att se fjärrvärme och fjärrkyla som en möjlighet att stärka de ansatser man redan tagit vad gäller energieffektivisering av byggnader.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Belet (PPE). Ik denk dat de energie-unie - ik hoop dat wij het daarover eens zijn - het belangrijkste beleidspakket is van de komende legislatuur. Alle belangrijke beleidsterreinen en beleidsprioriteiten komen hier samen: energie, milieu, economie, klimaat, werkgelegenheid, veiligheid. Het komt hier allemaal samen in dit beleidspakket. En het moet bovenaan onze prioriteitenlijst staan, bovenaan de prioriteitenlijst van de Commissie, daar staat het al, en ook van de Raad. 2016, u hebt het gezegd, commissaris, is inderdaad het jaar van de waarheid. Wij moeten dan grote stappen vooruit zetten op het vlak van het verder uitbreiden van het aandeel van hernieuwbare energie, het verder verlagen van ons energieverbruik en het garanderen van de continuïteit van de gasvoorziening.

Het is ook het jaar van de waarheid voor ons ETS-systeem. De klimaatconferentie in Parijs begint over nauwelijks een week. De voortekenen zijn onverwacht goed. We kijken uit naar een afdwingbaar akkoord, een ambitieus akkoord, uiteraard, en alle sectoren zullen hieraan een bijdrage moeten leveren. Ook onze bedrijven, energie-intensieve bedrijven, zullen een belangrijke bijdrage leveren aan ons hervormd ETS-systeem. Wij rekenen uiteraard op een goede balans zodat zij hun internationale concurrentiekracht kunnen behouden.

Het moet inderdaad, commissaris, - nog een laatste idee - ons streefdoel blijven om dat ETS-systeem te koppelen aan vergelijkbare systemen op andere continenten. Een dergelijk wereldwijd emissiehandelssysteem zou het beste instrument zijn om een koolstofarme productie te garanderen, wereldwijd.

 
  
MPphoto
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE). Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι τα ενεργειακά αποτελούν ζητήματα ύψιστης σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις χώρες μέλη, αλλά πολύ περισσότερο για τους Ευρωπαίους πολίτες. Κλειδί για τα ενεργειακά είναι το ενεργειακό κόστος και είναι πανθομολογούμενο ότι το ενεργειακό κόστος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ υψηλό. Πληρώνουμε πολύ ακριβά την ενέργεια στην Ευρώπη. Για να μπορέσουμε να μειώσουμε το ενεργειακό κόστος, που πρέπει να αποτελεί πρώτο στόχο μας, πρέπει να επέλθει άμεσα απεξάρτηση από τις μονοπωλιακές ενεργειακές καταστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αξιοποιώντας τα πιθανά δικά μας αποθέματα ή κοιτάσματα φυσικού πλούτου, τα οποία υπάρχουν σε πολλές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εγώ, θα σας πω χαρακτηριστικά, ότι είναι η ώρα να αξιοποιήσουμε - και κύριε Επίτροπε, εσείς πρέπει να αναλάβετε και ως αντιπρόεδρος πρωτοβουλίες - τα ενεργειακά αποθέματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί, η δική μου πατρίδα η Κύπρος, είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί χρυσή ευκαιρία η Ευρωπαϊκή Ένωση να επενδύσει και με το σχέδιο Γιούνκερ, αλλά και με άλλες πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση, για το δικό της όφελος πρωτίστως. Θεωρώ ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα αποθέματα, ήδη μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες, κολοσσοί, βρίσκονται εκεί και με αυτό τον τρόπο να μειώσουμε το ενεργειακό κόστος γεγονός που θα είναι προς όφελος και των επιχειρήσεων και των πολιτών.

Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ευθύνη να μειώσει την ενεργειακή φτώχεια. Δεν νοείται να υπάρχει έστω και μια οικογένεια ευρωπαίων χωρίς πρόσβαση στην ενέργεια. Η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σήμερα που το κόστος τους είναι χαμηλό, ιδιαίτερα σε χώρες με συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουν ήλιο, αέρα, βιοκαύσιμα ή και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι επιβεβλημένο καθήκον μας και αυτό πρέπει να πράξουμε, κύριε αντιπρόεδρε.

 
  
 

Catch-the-eye-Verfahren

 
  
MPphoto
 

  Francisco José Millán Mon (PPE). Señor Presidente, es importante que la Unión Europea asegure su aprovisionamiento energético, que depende en más del 50 % del exterior. Para ello necesitamos diversificar nuestras fuentes energéticas y reducir nuestra dependencia de Rusia, por razones obvias.

Nuestras importaciones de energía de los países del sur del Mediterráneo deben ser crecientes. La cooperación energética con estas naciones debe ser prioritaria en la actual revisión de la política europea de vecindad. La energía debe ocupar también un lugar destacado en las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión con los Estados Unidos, para asegurarnos, al menos, el gas natural procedente de ese país. Los puertos de Galicia, la región española de la que procedo, pueden ser una auténtica plataforma europea para el aprovisionamiento del gas natural procedente del otro lado del Atlántico.

Y también necesitamos energía a un precio razonable. De lo contrario, nuestra industria se verá perjudicada por unos costes que le restarán competitividad en un mundo globalizado. Ni Europa, ni su prosperidad, ni el empleo europeo pueden renunciar a su base industrial.

 
  
MPphoto
 

  Costas Mavrides (S&D). Mr President, a lot has been said about energy supply security. The European Union has been blessed with some energy reserves in the eastern Mediterranean, particularly in the exclusive economic zone of the Republic of Cyprus. The Government of Cyprus, acting in line with European Union interests, promotes an energy coalition with Greece and Cyprus from the European Union on one side, and with Israel and Egypt on the other – something that might not be possible if the two (Israel and Egypt) were perceived to be cooperating directly. What is needed now is a more decisive position, a real push with determination from the part of the European Union, in order to secure this model of peaceful co-existence and cooperation between EU Member States and states outside of the European Union. And finally, yesterday we had an announcement: a big British gas group is acquiring a 35% stake in the consortium with Noble, and I would like to get your comment on that, because the European Union needs all its Member States.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). Gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, želio bih ovom prilikom kada govorimo o energetskoj uniji skrenuti vašu pažnju na činjenicu da sam kao izvjestitelj ovog Parlamenta o Jadransko-jonskoj strategiji stavio naglasak, što je usvojeno u ovom Parlamentu, na dvije stvari. Taj dio Europe može doprinijeti jedinstvenom energetskom tržištu prvo s obnovljivim izvorima energije, pogotovo s hidropotencijalom kojeg imamo, pogotovo na Balkanu, ali isto tako i s mogućnošću korištenja sunca i vjetra kao energenata.

Drugi veliki projekt su LNG terminali, kako onaj u Albaniji tako i onaj u Hrvatskoj, s možda malo previše gužve na sjevernom Jadranu, i tu bi bilo vrlo važno da Komisija jasno odluči za koji se LNG terminal želi odlučiti. Vjerujem da je hrvatski LNG terminal na Krku vrlo zanimljiv za čitav niz zemalja koje se mogu snabdijevati plinom iz tog terminala i nadam se da će Europska komisija i dalje podržavati taj projekt.

 
  
MPphoto
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE). Gospodine predsjedniče, potpredsjedniče Šefčović, već godinu dana pratim koliko puno energije i vremena ulažete na to da energetska unija zaživi, na tome vam čestitam, ali ipak bih htio ukazati na još nekoliko činjenica koje bi zapravo mogle poboljšati kako provesti energetsku uniju u život.

Makroregionalni pristup, kolega Jakovčić je maloprije spomenuo Jadransko-jonsku strategiju; imamo tri makroregije u Europi – Baltičku, Dunavsku i Jadransko-jonsku – koje žive i koje mogu zapravo biti jako dobar temelj da se što više energetske učinkovitosti, što više novih izvora energije, umjesto plina koji vidimo da je donekle zašao u slijepu ulicu, implementira u energetskoj uniji.

Izostali su građani u središtu. Govorimo o građanima, ali ne dajemo im snagu. Dakle, kroz bolju regulaciju, kao što govori potpredsjednik Timmermans, osigurati da građani kroz razne energetske kooperative i druge kvalitetne scheme zbilja mogu aktivno doprinositi energetskoj tranziciji u energetsku uniju. Smart grids, smart city, imamo tehnologije, imamo fondove, imamo znanje, zašto čekamo?

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Κύρτσος ( PPE). Κύριε Πρόεδρε, αν κινηθούμε σωστά η Ενεργειακή Ένωση μπορεί να αποτελέσει μια μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία για την Ελλάδα και να συμβάλει στο ξεπέρασμα των γνωστών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας.

Πρώτον, πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες για να περιοριστεί το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας, ιδιαίτερα της ενεργοβόρου, και να ενισχυθεί έτσι η ανταγωνιστικότητά της και να αυξηθούν οι εξαγωγές.

Δεύτερον, πρέπει να εξυγιανθεί και να αναπτυχθεί η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού που αποτελεί, παραδοσιακά, παράγοντα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Τρίτον, πρέπει να απελευθερωθεί γρήγορα και αποτελεσματικά η αγορά της ενέργειας με έναν τρόπο που θα στηρίζεται στην προσέλκυση κεφαλαίων, τη δραστηριοποίηση των Ταμείων Συνοχής και του προγράμματος Γιούνκερ.

Τέλος, μπορεί να γίνουν πολλά στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, αρκεί να λυθούν προβλήματα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

 
  
MPphoto
 

  Victor Negrescu (S&D). Domnule președinte, vreau să vă felicit pentru documentul pe care l-ați elaborat, dar aș fi vrut să fim mai ambițioși. Cred că nu trebuie să construim doar o piață comună în domeniul energiei, trebuie să construim într-adevăr o Uniune energetică.

Acest lucru presupune ca să existe într-adevăr la nivel european un concept și mecanisme care să ajute consumatorii europeni, fie ei privați, fie companii private la nivel european.

Din păcate, trebuie să spun cu tristețe că o țară care este relativ independentă energetic precum România, precum țara mea, nu are foarte multe beneficii. Am crescut prețul energiei pentru consumatorii privați, dar din păcate nu reușim să exportăm pentru că nu există interconectări, pentru că nu există într-adevăr o piață comună în domeniul energiei, iar foarte multe țări încă își protejează, la nivel european, piața.

Am încredere că cunoașteți aceste probleme, cunoașteți nevoia consumatorilor și companiilor private la nivel european de a forma o uniune energetică într-adevăr eficientă, într-adevăr independentă, într-adevăr interconectată și cred că trebuie să găsim mijloacele prin care putem să implementăm o astfel de Uniune în domeniu energiei.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich hätte es vielleicht vorher sagen sollen: Ich habe mehr als doppelt so viele Wortmeldungen, wie ich berücksichtigen kann. Ich bitte um Verständnis, dass ich da eben Kriterien heranziehe. Das betrifft Kollegen, die schon einmal gesprochen haben. Es betrifft auch Kollegen, die aus Fraktionen kommen, wo Redner die Redezeit überzogen haben, so dass ich ihnen das Wort entziehen musste.

Das führt alles dazu, dass man eben nicht mehr Leute beim Catch-the-eye-Verfahren nehmen kann. Deshalb bitte ich um Verständnis, dass ich da eine Linie habe, die ich aber in allen Sitzungen durchhalte.

(Ende des Catch-the-eye-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Vice-President of the Commission. Mr President, honourable Members, firstly I would really like to thank you for a very rich debate which I think truly reflects the complexities and the challenges which we will be facing with our Energy Union project. I would also like to thank you very much for the support you clearly highlight towards the introduction of the State of the Energy Union Report, because I believe that we are equipping ourselves with a very important tool.

We now have a very clear policy marker in the political calendar of the European Union. In the autumn we will have regular debates on how we are progressing with the Energy Union, what we have accomplished over the last year and what the challenges we are facing are and what the plans are for the next period. I think that is very important, because I see this as a very important founding stone of the strong robust governance that this House was calling for when we were introducing the Energy Union strategy.

If you would allow me to react on some of the most frequent questions and topics which have been raised: first, COP 21. This very important – I would say historic – conference will start in only a few days, and I very much thank all of you for the support for the ambitious binding agreement we will all, from the European side, try to achieve in Paris.

I think it is very important to see that all major economies – all the parties to this agreement – will show ambition and will show how decisively we are going to tackle climate change. I believe that Paris will really be a new beginning in this fight, that we will again get new mechanisms which will allow us to learn from the past and to have this five-year periodicity where we can access, compare and act on the figures and results, which will be much more precise than before, because it will be putting much more emphasis on true verification and precise monitoring of the efforts of all parties to that agreement.

When it comes to our Energy Union in Europe, I think that several of you highlighted where the real problems are. First we need to make sure that we have our signals right, and by that I mean signals for carbon pricing – I agree with all of you that current carbon prices are not reflecting the cost and not driving in the necessary innovation we need in our energy and climate policies. Therefore, once again I would like to thank you very much for a very cooperative approach on the market stability reserve.

I believe that it will be the same in the negotiations on the ETS reform, which we presented for the post-2020 period, because I believe that also by these activities we are already making very clear what the European policies are, how serious we are about a transition to the low—carbon economy and what kind of signals we want to send to investors. But when we are speaking about the price signals, we also have to speak about the price signals for electricity. It is quite clear that if you want to bring the investors in, and if we want to highlight how important active consumerism in this respect would be, we need to do much more for demand—side management, the flexibility of our electricity systems, better integration of renewables and giving more powers to consumers to decide if they want to produce the energy, from whom they want to buy and what kind of supply schemes they want to have for their households or for industries. All this is currently being assessed and will be presented to Members in the series of proposals we will be presenting to Parliament next year.

Many of you spoke about energy security. Thank you very much for those strong words, because we are living in a political world, and I think that we also need to send very clear political messages that energy diversification is important, that if we speak about diversification we are talking about the routes but also sources of supply, that we want to have a wider range of energy suppliers and that LNG will play a very important role in this respect.

When it comes to Nord Stream, I would like to assure you that, both with Commissioner Arias Cañete and with the other Commissioners, we are working hand-in-hand on this issue, and we will make sure that any project in Europe, including Nord Stream II, will have to fully comply with all EU laws; that all the proposals would really be verified and assessed with all the vigour which you have seen in the previous approach, which we assessed in a similar way; and that for us the transit route through Ukraine is very important. I think we should see it as a priority, not only for the European Commission, but for the whole Energy Union.

When it comes to the internal energy market, I agree with all of the Members who said that it is high time we finally complete this, and that we complete it from the legislative point of view but also from the point of view of the hardware and software of the internal energy market. Therefore, it is very important that we agree on this new list for this project of common interest.

I would like to make a proposal to you. Let us work on this list much better than before. Let us have regular monitoring and a kind of regular inventory of where we are with this energy infrastructure project. Are we on time? If we see that some projects are struggling, let us analyse why: how can we help these projects take off financially through the feasibility study, through technical assistance or sometimes also through political mediation? This was important for quite a few infrastructure projects mentioned in several of the interventions, because it is important to shorten the time from the current 10 to 12 years; we need to build interconnectors in three to four years, which would bring much more dynamism into our system. We need much more coherence and much closer coordination among our regulators.

Therefore, I very much welcome the support for the new powers for ESA. We would like to present this proposal together with a new electricity market design and also the revision of the directive on renewables in the autumn of this year. We have already allocated, thanks to Members’ support for this as well, more staff for ESA, because we agree that the role of this agency is very important and will be even further increased.

On energy efficiency: the first principle – and I think we are very clear here and we will be discussing with Members this issue on many further occasions – is that we want to operationalise energy efficiency first – when we assess all the legislative proposals next year and when the Member States consider new infrastructure, we will be calling upon them and discussing with them how at first to assess how much energy we can save, what we can do at national level, how we can improve our energy regions to make sure that, if we are progressing in this effort, we will do it on the most cost—efficient basis. We will be very ambitious on this front, and Parliament will see that we will be very ambitious, just as we have been very ambitious until today.

Of course, we want to make sure that all these figures for 2030 line up, that we will deliver. Therefore, we need to make the next year, as several of you highlighted, the year of delivery, where we will put all the key elements on the legislative front on the table for Parliament and the Member States, and the Council, to start the true negotiations on how we will transform the Energy Union proposals into valid legislation. I want to put it on the table also because we want to call upon Member States to start working as early as 2017 on draft national energy and climate plans, to make sure that they also develop their vision for 2030 and that they will tell us how they want to implement all these plans at national level, so we can see if the figures are adding up and if we need some further action to be undertaken. Then we can actually have the process which would make it possible, despite the energy mixes which are decided at national level, to have a common European framework, a common European goal and, I believe, good common European results.

One word, if you allow me, on energy poverty. We deliberately highlighted this as one of the key messages of the state of the Energy Union, because it is true: we have more than 10% of Europeans – more than 50 million European citizens – who are facing energy poverty and have problems paying for energy bills. We have to take action on these issues and equip the people with new skills if they are from the traditional industries and offer them a future in these new low—carbon economies. We need to equip them with new skills, and we will be working very closely on these proposals together with Commissioner Thyssen in the first months of next year.

I see that time is flying, and there were a lot of questions. I would like to conclude by thanking this House and thanking the Members of the European Parliament for this very rich debate and for the many contacts we have had throughout the last nine months, here in Strasbourg and in Brussels. I also very much appreciate all those Members of the European Parliament who joined me on the Energy Union tour across European cities, across European enterprises and in all the citizen dialogues we had together. I very much appreciate this, because this helps us to bring this project to the places where it must be built – in our cities, our villages, our industry. I am very much encouraged by the support and the achievements we had over the nine months, and I can tell you all that I feel full responsibility to deliver on all the ambitious proposals we presented to you in 2016.

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek (ECR). Procedura udzielania głosów z sali jest osobistą kompetencją każdego z prowadzących obrady, która nie podlega żadnej dyskusji, ale nawet osobiste kompetencje podlegają regułom. Ja chcę zwrócić uwagę, że w głosach z sali Pan Przewodniczący udzielił głosu członkom niektórych klubów nawet dwukrotnie, jeżeli nie trzykrotnie – tego nie pamiętam – ale przynajmniej dwukrotnie, tymczasem nasza grupa, trzecia grupa w Parlamencie, nie dostała ani razu głosu. Zwracam na to uwagę.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). Domnule președinte, tot pe procedură vreau să intervin și eu.

Eram pe lista de vorbitori până ieri. Astăzi, eu am venit de la opt jumătate și am stat în sală să ascult raportul și dezbaterea. La ora nouă jumătate m-a anunțat asistentul că nu mai sunt pe lista de vorbitori. M-am înscris pentru „catch the eye”. Nu mi-ați dat cuvântul nici la „catch the eye”. În schimb, ați dat replici la PPE între doi europarlamentari și mulți și-au depășit timpul de vorbire. Nu este corect să gestionați timpul în defavoarea unor alți eurodeputați.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Frau Kollegin Grapini, Herr Kollege Jurek, genau darum geht es.

Es geht um Fairness. Wenn ich die Sitzung leite, werden Sie bemerken, dass ich immer zur gleichen Zeit klopfe und immer zur gleichen Zeit das Wort entziehe, wenn es notwendig ist.

Ich nehme mir die Freiheit, dass ich, wenn ich einem Vertreter der Fraktion das Wort entzogen hab, dann eine Möglichkeit bei Catch-the-eye wegstreiche, denn das Verfahren ist nicht so spontan, wie der Herr Kollege Jurek gesagt hat.

Wir haben weit über zehn Wortmeldungen gehabt, einige haben dann gleich zurückgezogen, und dann muss ich eine Auswahl treffen. Und bei Ihnen war es der Umstand, dass ich einem Vertreter Ihrer Fraktion das Wort entzogen habe, weil es unkollegial ist, wenn man die Redezeit überschreitet. Es geht zulasten aller anderen.

Frau Kollegin Grapini, Ihnen habe ich das Wort beim Catch-the-eye-Verfahren nicht gegeben, weil sie eine blue card hatten. Dafür, dass Sie von Ihrer Fraktion wieder von der Rednerliste genommen worden sind, kann ich nichts, davon weiß ich auch nichts. Das ist die Entscheidung Ihrer Fraktion.

Aber ich treffe die Entscheidung hier, wann und wem ich beim Catch-the-eye-Verfahren das Wort gebe. Im Redeplan sind fünf Minuten vorgesehen – damit fünf Wortmeldungen, mehr kann ich nicht geben. Dann können auch nicht immer alle Fraktionen drankommen. Ich habe keiner Fraktion drei Wortmeldungen gegeben, sondern ich habe den beiden großen Fraktionen zwei Wortmeldungen gegeben.

Die ECR ist dieses Mal nicht zum Zuge gekommen aus den bereits zweimal genannten Gründen.

Die Aussprache ist damit geschlossen.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 162 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Petras Auštrevičius (ALDE), in writing. Since the adoption of the Energy Union Framework Strategy, huge progress has been made towards achieving a genuine Energy Union among Member States. However, lack of unity in political decision-making in terms of external energy supply is threatening the Energy Union’s future, and we need to be extremely cautious about plans such as the Nord Stream II gas pipeline, which would further advance EU’s dependency on Russia. If we want to diversify Europe’s energy sources, Member States need to show a stronger political will to reduce energy dependence from the East as both its political and economic costs are unpredictable. In my opinion, the future of the Energy Union relies on ensuring not only affordable and environmentally friendly but also secure energy for EU citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Simona Bonafè (S&D), per iscritto. Apprezzo l'impegno della Commissione per il raggiungimento degli obiettivi della strategia per l'Unione energetica. Serve lo sviluppo di un'agenda energetica integrata che non sia semplicemente la sommatoria delle posizioni delle capitali europee. Il rafforzamento dell'ACER rappresenta un primo passo in questo senso. Il Vicepresidente Šefčovič ci ha ricordato che dobbiamo migliorare sia il "software" sia l'"hardware" del mercato interno dell'energia. I progetti e gli investimenti massicci nelle infrastrutture sono un pilastro fondamentale del piano, anche a fronte delle sfide geopolitiche con cui ci confrontiamo. Investimenti che saranno possibili anche grazie alla maggiore flessibilità e al FEIS.

Una più forte collaborazione tra UE e Stati membri nella valutazione dei piani energetici nazionali, insieme alle relazioni annuali sullo stato dell'arte dell'Unione energetica, consentirà di perfezionare la strategia. Protagonisti del cambiamento sono anche i cittadini. Supporto in particolare il "new deal" con i consumatori per la lotta alla povertà energetica e per la sfida ad un consumo minore, diversificato e più efficiente delle risorse. Sta iniziando la COP21, irripetibile occasione per il raggiungimento di obiettivi vincolanti sulla decarbonizzazione della società a livello globale: in questo senso una vigorosa leadership europea come quella che stiamo sviluppando sarà fondamentale per il suo successo.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. En los últimos años el precio de la electricidad en el mercado mayorista ha disminuido de forma significativa. Sin embargo, las facturas que reciben los hogares europeos, lejos de reflejar esa caída, son más elevadas. Gran parte de la culpa la han tenido los cánones e impuestos con los que se gravan las facturas que recibimos. Por tanto, conocer qué tipo de cargos impone cada Estado miembro a sus ciudadanos es un paso muy importante para asegurar la transparencia de los costes y del precio de la energía. Por estas razones quisiera centrar la atención en un documento del paquete que ha podido pasar desapercibido: la propuesta de Reglamento relativo a las estadísticas europeas sobre los precios del gas natural y la electricidad. Hasta ahora no existía la obligación de proporcionar a Eurostat datos sobre los precios de la energía que se cobran a los hogares. Gracias a esta propuesta, cuando aprobemos el Reglamento, tendremos los datos para trabajar en pro de una facturación más progresiva que no penalice a los consumidores más vulnerables ni represente un obstáculo a las medidas de eficiencia energética.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. Monsieur le Président, mes chers collègues, l’Union de l’énergie nous offre une opportunité formidable, celle de bâtir un marché commun qui soit au service de nos intérêts communs tout en prenant en compte les réalités nationales. Le prix de l’énergie représente dans certains secteurs un quart, voire un tiers du coût de production. Pourtant, l’Europe produit moins de la moitié de son énergie et a peu de réserves. Assurer les approvisionnements, améliorer l’efficacité énergétique, promouvoir les alternatives bas carbone sont dès lors nos priorités.

Pour autant, nous devons faire des efforts pour que la politique énergétique européenne, aussi ambitieuse soit-elle, demeure créatrice d’emplois et renforce notre compétitivité. Grâce aux investissements dans les nouvelles technologies, la France fait partie des États où les émissions de gaz à effet de serre par habitant sont les plus faibles. Cet effort doit être soutenu partout en Europe. N’oublions pas que c’est la recherche et l’innovation qui feront de nos industries des références mondiales compétitives à l’export. Il nous faut donc davantage mobiliser l’instrument financier Horizon 2020 pour réaliser nos objectifs énergétiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. The Energy Union is an ambitious strategy that will allow the diversification of the European energy supply, in particular Future Aviation Package gas imports, to move away from our dependence on Russia, and should therefore be one of our main priorities. I wish to see a much stronger focus on the citizen in the Energy Union and more measures to tackle energy poverty and help vulnerable consumers have affordable energy. I strongly support the request for a Commission communication and action plan on the state of the Energy Union. I believe that its governance, reporting and national plans on how Member States will meet the targets and other key indicators should be based on a legislative framework, not just on a voluntary basis, in order to ensure targets can be met. Finally, we should ensure that the energy transition is based on energy efficiency, renewable energies and smart infrastructure.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (S&D), na piśmie. Aktualny proces zarządzania energią w UE jest chaotyczny, zdominowany przez priorytet klimatyczny. Ta jednostronność silnie uderza w bezpieczeństwo energetyczne Polski, a także grozi jej ubóstwem energetycznym. Potrzebne jest przewartościowanie dotychczasowej polityki energetycznej, przesadnej, słabo uzasadnionej i naukowo udokumentowanej tzw. europejskiej polityki klimatycznej i oddzielenie jej od realnej polityki energetycznej. Nie można jej kształtować w oparciu o silny lobbing niektórych krajów oraz wielkich korporacji gazowych i finansowych.

Prawdziwa unia energetyczna powinna doprowadzić do takiej zmiany pakietu klimatyczno-energetycznego, która zwalczyłaby nieuczciwą konkurencję pomiędzy państwami członkowskimi. Priorytetem Unii powinno być bezpieczeństwo energetyczne, solidarność zaopatrzenia i walka z ubóstwem energetycznym, modernizacja infrastruktury oraz przejrzystość w negocjowaniu cen energii z krajów trzecich, a także wykorzystywanie lokalnych źródeł energii, w tym węgla. Dekarbonizacja powinna być efektem nie tylko wzrostu udziału OZE, ale przede wszystkim efektywności energetycznej. Właściwe, wskaźnikowe ujęcie wzrostu rzeczywistej efektywności w przyszłym systemie ETS, a także udziału OZE powinno być premiowane proporcjonalnym zmniejszaniem obowiązku zakupu uprawnień do emisji CO2.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Grapini (S&D), în scris. Apreciez inițiativa Comisiei pentru preocuparea de a avea o uniune energetică. Este important să avem norme unitare și o piață a energiei concurențială în UE, dar trebuie să ne asigurăm că indicatorii stabiliți sunt realizabili în toate statele membre. Stadiul de îmbunătățire a infrastructurii energetice este diferit în fiecare stat membru și de aceea volumul de investiții este diferit, la fel ca și timpul de realizare de asemenea.

Țineți cont, domnule Comisar, că vorbim de state care au eficientizări energetice ale clădirilor și mixuri energetice diferite. Apreciez că propuneți să revizuiți cele 248 de proiecte de interes comun privind infrastructura energetică, dar vă propun să țineți cont de situațiile concrete din teren, în special în țările din estul Europei.

Nu văd măsuri concrete care să evite efectele negative în anumite țări în aplicarea strategiei energetice. Pe lângă protejarea consumatorilor vulnerabili trebuie, domnule Comisar, să țineți cont de ritmul pe care îl stabiliți pentru scăderea emisiilor de carbon pentru a nu afecta sectorul transporturilor și, evident, locurile de muncă.

Decarbonizarea energiei este un obiectiv important, dar să nu uităm să fim prudenți să nu dezindustrializăm Uniunea Europeană având în vedere că nu Uniunea Europeană este cel mai mare poluator din lume.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. The interconnectedness of the European electricity market is seeing some real progress. The Baltic States could soon be connected to the Nordic electricity market through the connections to Sweden and Poland that should be completed by December 2015. A true single energy market would also lower the price for the European citizens. Achieving lower prices is a priority for the EPP Group and we expect the EU to deliver on that. Energy security still remains a great concern. The so-called Nord Stream 2 (NS2), presented as a deal between private companies, is clearly a political project, dominated by Russian state monopoly Gazprom. As such it will undermine EU energy security, principles of fair competition and European solidarity. Using Nord Stream 2 will enable Russia to stop sending its gas through Ukraine and increase its hold on Kiev and the economy. As MEPs, we are highly concerned about such back-door energy deals and about the ease with which multinational companies can bypass EU rules on competition and unbundling. In particular, big international energy deals have to be fully transparent and provide for diversity of energy supplies, not increasing dependency on Russian gas. I support the Polish Government’s initiative to stop NS2. In fact, several European countries are against these plans. The EC must scrutinise this project with special care.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), na piśmie. Bezpieczeństwo UE oraz stan środowiska naturalnego w ogromnym stopniu zależą od unijnej strategii energetycznej. Dlatego bardzo cieszę się z postępu prac w ramach unii energetycznej. Jest to kwestia, którą słusznie Unia stawia jako jedno z priorytetowych działań. Musimy pamiętać, że tylko wspólna polityka może przynieść racjonalne i kompleksowe rozwiązania. Stabilna Europa to Europa zabezpieczona energetycznie. Mam nadzieję, że działania w obszarze efektywności i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, polityki klimatycznej, powstającego nowego rynku energetycznego, bezpieczeństwa energetycznego i odpowiedniej infrastruktury dobrze przysłużą się realizacji zamierzonej polityki.

Nie wszystko jednak uda się zapewne osiągnąć, choćby ambitny zamiar uzyskania wskaźników redukcji zanieczyszczeń na poziomie 40% do 2030 r., z uwagi na wciąż dużą emisję gazów cieplarnianych. Pamiętajmy, że nie zawsze podobne regulacje przynoszą wyłącznie pozytywny efekt. Polscy przedsiębiorcy często zmuszani są do dużych dodatkowych inwestycji czy ponoszenia kosztów związanych z różnego rodzaju pozwoleniami, co spowalnia osiągnięcie zamierzonych skutków regulacji. UE musi uwzględnić realny wpływ jej działań na przemysł i usługi w zależności od kraju i zamożności zarówno konkretnych przedsiębiorstw strategicznych, jak i mniejszych przedsiębiorstw, tak by ogólny bilans był w miarę jednolity we wszystkich państwach Unii. Planowane regulacje nie mogą hamować funkcjonowania przemysłu. Tylko solidarne działania, takie jak polityka energetyczna, są w stanie umocnić fundamenty wspólnotowości.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), în scris. Rapoartele anuale prezentate de Comisia Europeană arată că în acest an s-au făcut mai mulți pași înspre consolidarea Uniunii energetice, lucru care va contribui la reducerea dependenței de importuri și a emisiilor de carbon.

Rămân însă de atins mai multe obiective pe termen scurt: reformarea rapidă a sistemului de certificate care să apere interesele industriei europene și să contribuie la evitarea delocalizării acesteia; interoperabilitatea rețelelor europene, protecția consumatorilor vulnerabili și adaptarea prețurilor, digitalizarea rețelelor pentru a spori eficiența energetică.

Comisia trebuie să vină cu o propunere legislativă care să facă viabilă o piață internă integrată a energiei, pe baza cooperărilor regionale transfrontaliere și exploatarea resurselor proprii din sudul Europei, precum și a noilor perspective energetice EastMed (Cipru, Israel, Liban, Egipt). Comisia trebuie să găsească soluții pentru a reduce dependența de monopolul rusesc și să verifice dacă recentul proiect North Stream este compatibil cu regulile europene.

Este nevoie, de asemenea, de o propunere legislativă referitoare la interconectori care să fie favorabilă tuturor statelor membre și regiunilor UE. Europa trebuie să-și administreze în mod inteligent rețelele electrice și de gaz, să facă pașii necesari pentru ca cele 28 de politici energetice existente în prezent să se bazeze pe o guvernanță comună.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. Tisztelt Elnök Úr! A menekültválság forgatagában is elegendő figyelmet kell fordítanunk Európa és benne Magyarország energiabiztonságára. Nem mehetünk el szótlanul amellett, hogy Oroszország – az energiát ismét politikai fegyverként használva – bármikor elzárhatja a földgázcsapokat Ukrajna irányába, ezzel a magyar háztartások téli gázellátását veszélyeztetve. Arról nem is beszélve, hogy a magyar kormány felelőtlen módon csak harmadáig töltötte fel a gáztározókat a téli fűtésszezon előtt. Ez ismét rávilágít arra, hogy az orosz függőség ellen csak az európai szövetség védhet meg. Az oroszokkal kötött különalkuk, milliárdos atomenergia beruházások levét végül a magyar háztartások sokasága issza meg, míg a kormányhoz közelálló kevesek markukat dörzsölik.

A DK következetesen kiáll az európai energiaunió mihamarabbi kialakítása mellett. Meggyőződésünk, hogy a Bizottságnak – az 500 milliós európai közösség nevében – kell tárgyalnia az energetikai megállapodásokat, nem a nemzeti szuverenitásukat féltő tagállami kormányoknak. Nem alapozhatjuk jövőnkét csak az orosz gázra. Az elmúlt öt évben azonban mind a megújuló energiák, mind az energiahatékonyság terén évtizedes lemaradásba kerültünk, az LNG-beruházások késnek. Litvániában például – ahol van alternatíva az orosz gázra – hónapok alatt negyedével csökkentek a fűtésszámlák. Az energiaunió nem fenyegetés szuverenitásunkra nézve, hanem a magyar energiabiztonság, a tartósan alacsony magyar rezsiszámlák letéteményese.

 
  
MPphoto
 
 

  Ева Паунова (PPE), в писмена форма. Първият доклад за състоянието на енергийния съюз показва, че е важно да изградим енергийна стратегия, ориентирана към бъдещето. Един от най-важните елементи на тази дългосрочна стратегия трябва да бъде енергийната ефективност, защото само чрез понижено потребление на енергия Европа може да постигне истинска независимост, което е важно както икономически, така и геополитически.

Приветствам решението на Комисията през 2016 година да излезе с нов план за еко-дизайн, който не само ще подобри кръговата икономика, но и ще спомогне за енергийната ефективност в страните членки. България прие Национална програма за енергийна ефективност на стойност 1 милиард лева. Така не само ще постигнем по-ниски нива на енергийна консумация, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда за гражданите, но също така ще бъде намалена енергийната зависимост от външни източници.

Подобряването на енергийната инфраструктура е друг приоритет за Българското правителство, поради което за нас включването на голям брой проекти в приетия списък с проекти от общ интерес е изключително позитивен сигнал. Призовавам ЕК да продължи последователно да подкрепя тези инфраструктурни проекти в страната и региона до тяхното пълно изпълнение, за да постигнем целите на нашата енергийна политика.

 
  
MPphoto
 
 

  Dariusz Rosati (PPE), in writing. I welcome the fact that the European Commission plans to annually issue a Communication on the State of the Energy Union. Still, when it comes to decarbonisation of the economy, we have to connect it to the R&I pillar of the Energy Union. The main aim of the Energy Union should not be to eliminate any source of energy, especially as we should use indigenous sources, but to lower the CO2 emissions. Hence, the EU should invest in, e.g., clean coal technologies and not treat coal as a ‘purely harming’ energy source. Moreover, I fear that the Commission insufficiently touches upon the ‘elephant in the room’. Knowing that the current Nord Stream capacity is not even fully used, is the extension of Nord Stream not something that the Commission should strongly criticize – not diversifying the energy sources’ country of origin and further reliance on one, non—credible, supplier not serving to guarantee stabilization in the EU’s neighbourhood? The Communication mentions that ‘the EU will only support infrastructure projects that are in line with the core principles of the Energy Union’. I hope that this relatively vague statement will not be further undermined by any actions concerning Nord Stream.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. Europę charakteryzuje duża fragmentaryzacja rynku energetycznego, oraz znaczne różnice w zakresie stanu i możliwości infrastruktury energetycznej i przesyłowej. Mimo czynionych inwestycji na szczeblu unijnym oraz przez same państwa członkowskie, choć sytuacja ulega poprawie, nie jest to jednak poprawa wystarczająca, która miałaby realny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Europy oraz mogła zapewnić dostęp do energii po korzystnych cenach dla konsumentów i przedsiębiorców. Strategie UE kładą często duży nacisk na zmniejszanie emisji, z uwagi na ich wpływ środowiskowy oraz zachodzące zmiany klimatu. Nie powinno się jednak stosować błędnego rozumienia tego celu polityki unijnej, jako dążenia do jak najszybszej eliminacji paliw kopalnych z miksu energetycznego państw członkowskich, gdyż jest to w krótkiej perspektywie niemożliwe. Nadmierne naciski i nakładanie kolejnych ograniczeń na energochłonne branże UE doprowadzić może tylko do obniżenia ich konkurencyjności oraz przeniesienia się produkcji poza granice UE, powodując nie tylko odpływ kapitału, ale również utratę setek tysięcy miejsc pracy. Unia powinna realizować swoje cele w kontekście zmniejszenia emisji w sposób oparty na postępie technologicznym, umożliwiającym lepsze wykorzystanie niektórych zasobów i uwzględnienie alternatywnych rozwiązań w długofalowych strategiach europejskich i krajowych. Nie można tutaj podejmować pochopnych decyzji, które mogłyby osłabić Europę, zablokować rozwój rynku wewnętrznego energii oraz zagrozić statusowi państw tranzytowych, takich jak Polska czy Ukraina.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), písemně. Vítám, že se Komise v první zprávě o stavu energetické unie věnuje kromě strategických otázek bezpečnosti, účinnosti a infrastruktury i neméně důležitým otázkám sociální spravedlnosti v energetickém sektoru a klade celkový důraz na posílení role spotřebitelů. Považuji za důležité, aby plnění ambiciózních klimaticko-energetických cílů bylo v souladu se závazkem, díky kterému budou koncové spotřebitelé zastávat důležitější roli na trzích s energiemi, a to zejména s ohledem na dostupnější ceny. Předložený pracovní dokument týkající se trendů spotřebitelů konstatuje, že trhy s elektřinou a plynem navzdory dosaženému pokroku stále nefungují tak, jak by měly. Sociální demokraté dlouhodobě volají po řešení otázky energetické chudoby a pomoci zranitelným spotřebitelům v otázce cenové dostupnosti energie. Potřebujeme konkrétní opatření, která povedou ke snižování výdajů domácností na energie a k energetickým úsporám domácností, např. prostřednictvím zjednodušení podmínek umožňujících spotřebitelům porovnávat tarify a vybrat si nejvýhodnějšího dodavatele.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Tapardel (S&D), în scris. Din punctul de vedere al energiei, anul 2015 a fost marcat de tensiunile din est, de persistența prețurilor scăzute la petrol, de noile perspective deschise de acordul nuclear cu Iranul, precum și de o scădere continuă a producției interne de combustibili fosili.

Acum 9 luni ne-am lansat într-o strategie-cadru pentru Uniunea energetică, iar astăzi, Comisia ne spune că am înregistrat progrese semnificative spre crearea unei adevărate piețe interne pentru energie și tranziția spre o economie hipocarbonică, sigură și competitivă.

În calitatea mea de membru al Parlamentului European din România, o țară care joacă un rol important în contextul actual al pieței de energie regională din Europa de Sud-Est și în care sectorul energetic are o importanță strategică, atrag atenția asupra câtorva lucruri: trebuie să facem astfel încât energia să se transforme din instrument diplomatic într-un instrument economic, care să deservească micilor și marilor consumatori deopotrivă.

Dimensiunea socială a decarbonizării sistemului energetic este foarte importantă și trebuie abordată cu mare atenție, în condițiile în care tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon va implica o schimbare profundă a multor sectoare ale economiei naționale din state membre precum România, afectând companiile și, implicit, locurile de muncă.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. A União Europeia pretende enfrentar um triplo desafio energético. Com poucas reservas e altamente dependente de importações nesta área, procura garantir a segurança dos seus fornecimentos. O aumento dos preços da energia representa outro desafio. Finalmente, as alterações climáticas exigem a redução das emissões de gases com efeito de estufa. A UE importa mais de 60 % do seu gás e mais de 80 % de seu petróleo. Se não forem adotadas outras soluções, a dependência das importações de energia poderá atingir 70 % daqui a 20 ou 30 anos, contra 53 % hoje. Contudo, esta UE pretende resolver este grave problema estrutural através do mercado, privatizando o setor, impedindo os governos de intervir de forma direta ou indireta, ou até, pasme-se, forçando a existência de um mercado de emissões de carbono que, na prática, nunca funcionou. Pela nossa parte, continuamos convictos de que só o controlo público sobre os setores chaves do setor energético poderá levar a soluções duradouras.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. Evropska unija ima nekaj pomankljivosti, energetska podhranjenost je ena od najbolj usodnih. Lahko bi celo rekli, da energija bolj deli evropsko politično sceno, kot jo povezuje.

Prav na tem področju najbolj pridejo do izraza nacionalni egoizmi, ki so v zadnjem letu pripeljali do tega, da je koncept energetske unije padel v vodo. Vsekakor pa moramo še naprej razvijati koncept energetske skupnosti in vanjo vključiti še druge sosednje države, še posebej Norveško.

Danes se večkrat sliši lažna dilema, češ, ali bomo gradili nizko-ogljično družbo ali pa konkurenčno evropsko industrijo (ki še vse preveč stavi na ogljično energijo). Za evropsko prihodnost je nizkoogljično gospodarstvo nuja (ne alternativa), saj nas bo edino t.i. čista energija rešila odvisnosti od ruskega plina in arabske nafte.

V tranzicijskem času bi morali več staviti na divezifikacijo, na obnovljive in alternativne vire energije. Vendar to je skupni projekt, ki nima notranjih meja.

Ko bo EU »spregovorila z enim glasom« tudi na tem področju in se osvobodila omenjene energetske odvisnosti, bomo tudi na polju politike pomembnejši akter v globalnem merilu.

 

4. Aσφαλιστική διαμεσολάβηση (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über den ergänzenden Bericht von Werner Langen im Namen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung über den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Versicherungsvermittlung (Neufassung) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)) (A8-0315/2015).

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen, Berichterstatter. Herr Präsident! Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Beteiligten, die mitgeholfen haben, dieses größere und länger dauernde Projekt zu Ende zu bringen. Das sind einmal die Kollegen im Parlament, das ist der Rat, das ist aber auch die Kommission, die sich in den Verhandlungen zwischen Rat und Parlament zur Versicherungsvermittlung sehr konstruktiv verhalten hat. Wir haben immerhin dreieinhalb Jahre gebraucht, und wenn dann nach der heutigen Verabschiedung in 24 Monaten die Richtlinie in allen Mitgliedstaaten umgesetzt ist, dann haben wir diesen Punkt der Finanzmarktregulierung auch erfolgreich abgeschlossen.

Ich möchte aber nicht nur danken, sondern die zehn wichtigsten Punkte nennen. Das ist erstens der Anwendungsbereich, der Ausnahmen vorsieht für Kleinversicherungen und für nebenberufliche Vermittlung. Darüber haben wir lange diskutiert, uns lange gestritten. Wir haben einen Pro-rata-Ansatz gewählt und eine Flatrate. Das ist, glaube ich, ein vernünftiger Weg im Anwendungsbereich.

Zweitens, die Registrierung. Die Versicherungen sind dafür verantwortlich, dass sich deren Versicherungsvertreiber ordnungsgemäß registrieren. Es wird eine Anlaufstelle bei EIOPA geben, insbesondere im Hinblick auf die Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit, die für eine bessere Transparenz der Registrierungsstellen in der EU sorgt.

Hinzu kommt der dritte Punkt: die Qualifikationsanforderungen. Im Gegensatz zu dem, was einige Mitgliedstaaten bis zuletzt verfochten haben, ist bei erster Registrierung die Qualifikation im Heimatmitgliedstaat entscheidend und nicht die in dem, in den man gehen muss. Aber bei der Weiterbildung hat der Mitgliedstaat, in dem man tätig ist, ein gewisses Mitspracherecht. Das war heftig umstritten. Die Fortbildungsverpflichtung ist nur gering ausgefallen, aber besser als gar nichts. Und die Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit, das auch abzuprüfen.

Der vierte Bereich sind die Provisionsverbote, die angestrebt wurden, auch hier aus Teilen des Parlaments. Es besteht kein generelles Provisionsverbot oder die Pflicht, den Betrag der Vergütung offenzulegen. Wegen der sehr unterschiedlichen Strukturen der Versicherungsmärkte wurden deshalb den Mitgliedstaaten mehrere Möglichkeiten geschaffen, strengere Informationspflichten festzulegen, bis zur Öffnung, dass auch Provisionsverbote erteilt werden können. Das war eine Forderung des Rates, die wir nicht abwehren konnten.

Der fünfte Punkt ist das Produktinformationsblatt, das Teil unseres Maßnahmenkatalogs zur Verbesserung des Verbraucherschutzes ist. Hier gab es lange Widerstand. Wir haben ein kurz gefasstes Produktinformationsblatt besprochen und beschlossen, für dessen Grundformat EIOPA Vorschläge machen muss.

Der sechste Punkt ist die Produktübersicht und -verwaltung. Hier sind in Anlehnung an die Richtlinie über Märkte und Finanzinstrumente Regeln für die Produktaufsicht und -verwaltung für alle Versicherungsprodukte eingeführt worden. Hier besteht die Gefahr, dass am Ende ein bürokratisches Instrument herauskommt, wenn man EIOPA in dieser Frage nicht bremsen wird.

Siebtens, anlagebasierte Versicherungsprodukte. Hier wurde kein Provisionsverbot und keine Verpflichtung zur unabhängigen Beratung festgelegt, aber die Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit, das einzuführen.

Im Übrigen wurden vergleichbare Regelungen getroffen wie in der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente.

Dann haben wir die Übergangszeiten, Umsetzungsverpflichtung in 24 Monaten. Da gibt es einen neuen Anhang, der die Qualifikationsanforderungen, Kenntnisse für die Vermittlung von Versicherungen vorsieht. Und wir haben außergerichtliche Streitbeilegung übernommen, wie vom Parlament beschlossen.

Insgesamt ist es uns gelungen, den Verbraucherschutz zu stärken. Es ist uns gelungen, einheitliche Regeln im Versicherungsmarkt für den Vertrieb von Versicherungen festzulegen.

Ich möchte nochmals sehr herzlich allen danken, die die Mühe auf sich genommen haben, über drei Jahre mit dem Rat zu verhandeln. Letztendlich ist es uns am letzten Tag der lettischen Ratspräsidentschaft gelungen, insgesamt einen Kompromiss zustande zu bekommen. Vielen Dank!

 
  
  

IN THE CHAIR: ANTONIO TAJANI
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  President. – I want to inform you that during this debate we will not have blue cards. We also need to respect timing because at midday we have the LUX Prize.

 
  
MPphoto
 

  Jonathan Hill, Member of the Commission. Mr President, this directive is very much part of our overall drive to increase transparency and to improve consumer protection. It is going to give citizens more choice; it will make sure that those selling insurance understand the products that they are selling, and that those buying insurance better understand what they are buying. So I am very pleased that we have reached this point today and that I have got the chance to congratulate Werner Langen and the shadow rapporteurs for all their hard work over many months, indeed over many years, as we have heard, in getting this proposal into shape.

The directive builds on national regimes of insurance distribution. It sets out a number of minimum standards for insurance distributors to follow, and it broadens the scope of distributors covered, to include companies that sell insurance as an add-on to their core business, like travel companies or car dealers. It also gives legal certainty to insurance companies that sell their products directly to consumers by clarifying how they can register their distributors and the information that they need to give to customers. As we have heard, there are stronger requirements around training and development, and when a product is packaged with an insurance policy as part of a special offer, it will in future be possible to separate the elements of the package so that you can buy the car or the holiday you want, with or without the extra insurance.

We want people to be clearer about what they are paying for when they buy or invest in an insurance product. So the directive requires greater transparency on fee structures and on any financial incentives that the distributors may have. The requirement for non-life insurance to produce a simple and standardised product information document, which was added by Parliament, is a further strengthening of consumer protection.

The directive also includes stronger requirements for the sale of life insurance products with investment elements. It requires suitability tests to be run to help determine whether a product fits a consumer’s profile, and because products covered by MiFID II and the IDD are often interchangeable, these rules have, as far as possible, been aligned.

There is one small technical point I need to mention for the record. The view of our legal service is that recital 69 of the text is not fully in line with the Common Understanding on Delegated Acts. That said, in the context of a general compromise, the Commission can accept this wording because generally it does adhere to the Common Understanding, in accordance with which the Commission will, of course, continue to act.

This directive ensures a level playing field between different insurance sellers and a more consistent level of consumer protection, in particular by increasing transparency. For me, transparency is essential if we are to legislate in a manner that is proportionate and that avoids unnecessary burdens. By making the right information available, we can help consumers make the right decisions and also encourage responsible behaviour in the sector. The insurance distribution directive is, I believe, an important step in that direction, and that is why I am very pleased today to have the chance to support it.

COMMISSION’S WRITTEN STATEMENT

The wording of the second sentence of recital 69 of the text is not fully in line with the Common Understanding on Delegated Acts because it refers to the need for appropriate contacts with Parliament and Council ahead of the adoption of the delegated act.

In the context of a general compromise, the Commission can nevertheless accept this wording because it generally adheres to the Common Understanding that we remain committed to upholding. The Commission considers transparency in preparation of delegated acts of paramount importance. The Commission will continue to act in accordance with the Common Understanding and particularly declaration 39 in the area of financial services.

 
  
MPphoto
 

  Burkhard Balz, im Namen der PPE-Fraktion. Herr Präsident, Herr Kommissar! Ich möchte zunächst Berichterstatter Werner Langen sehr herzlich für seine wirklich tolle Arbeit danken, ebenso herzlichen Dank auch an die Schattenberichterstatter.

Die Richtlinie stärkt, so finde ich, über alle Vertriebskanäle hinweg den Verbraucherschutz bei Versicherungsprodukten in den Mitgliedstaaten. Die Verbraucher erhalten nun europaweit vor dem Produktkauf eine standardisierte Kurzinformation, und damit wird auch das Wirrwarr unterschiedlicher Informationsblätter in den Mitgliedstaaten endlich beseitigt. Damit werden die Verbraucher in die Lage versetzt, Versicherungsprodukte grenzüberschreitend zu vergleichen. Nicht die reine Masse, nicht die Überfrachtung mit Hunderten Seiten, sondern die Qualität der Information und der Informationsgeber ist entscheidend.

Wir sehen es als sehr positiv an, dass die Qualitätsanforderungen an die Vermittler festgeschrieben werden. Es sollen substanzielle Fortbildungs- und Weiterbildungsstandards für Versicherungsvermittler in allen Mitgliedstaaten greifen. Das ist sicherlich ein wesentlicher Fortschritt.

Wir wollen die Weiterführung von vorhandenen Beratungsmodellen in den Mitgliedstaaten ermöglichen. So sollen der Zugang zur Beratung zu unterschiedlichen Produkten und Produktmodellen und die Transparenz der Vermittler wesentlich sein. Dies ist mit der Richtlinie ebenfalls gelungen. Gleichzeitig haben wir sichergestellt, dass die Verhältnismäßigkeit gewahrt wird. Kleinstversicherungen und die nebenberufliche Vermittlung werden von der Richtlinie ausgenommen. Das ist sachgerecht, denn kein Verbraucher wird vor einer Reise für eine Auslandsversicherung über wenige Euro im Jahr ein langes umfassendes Vermittlungsgespräch führen wollen.

Als Mitgesetzgeber haben wir die Anforderungen festgelegt. Unser Blick geht nun zur europäischen Versicherungsaufsicht EIOPA. EIOPA wollte wieder selbständig tätig werden, doch wird EIOPA hier realisieren müssen, dass der Gesetzgeber die Vorgaben macht. Der ECON-Ausschuss wird sicherlich genau verfolgen, wie die Kommission und EIOPA nun Konkretisierung im Sinne der Mitgesetzgeber umsetzen.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Stihler on behalf of the S&D Group. Mr President, I would like to thank the rapporteur and shadows. The European insurance sector has trillions of euros worth of assets under its management, making it the backbone of our financial industry and an important contributor to GDP. The insurance distribution directive (IDD) is, along with Solvency II, just one piece of the puzzle of updated regulations aimed at strengthening European standards and encouraging cross-border purchases.

A patchwork of national regulations, with some governments gold-plating the measures and others implementing the bare minimum necessary for compliance, has been the case across Europe for some years now. However, the agreement reached on IDD includes substantial achievements in consumer protection, notably on information for consumers, a ban on time practices and the prevention of conflicts of interest.

This agreement includes substantial achievements in consumer protection, which was my priority and my group’s from the get-go. The implementation of this updated regulation will ensure consumers understand the risks, costs and features of all insurance products and that those selling them possess the relevant professionalism and competence.

Part of a review by the Commission in 2008 found that a lack of transparency around remuneration was resulting in too many Commission-driven conflicts of interest in the market. The new directive requires Member States to lay down rules ensuring the intermediaries, insurers and reinsurers do not remunerate or assess the performance of employees in a way that conflicts with their duty to act in the best interests of consumers. Also, before a contract is concluded, an intermediary must disclose to customers the nature and basis – such as a fee, commission, or combination thereof – of the remuneration. This is a huge increase in transparency for the consumer. Insurance and reinsurance distribution can be carried out by insurers and reinsurers as well as intermediaries. So the scope of this regulation has been widened to reflect that. But in specified circumstances, such as ancillary insurance intermediaries, those whose principal activities are not insurance related are excluded from the scope.

Another important achievement of IDD is ensuring that sellers’ professional qualifications match the complexity of the products they sell. Included in the directive is a requirement for at least 15 hours of professional training or development per year, although as part of our compromise with the Council, Member States may allow evidence of continuous training and development through successful completion of an exam.

Under the existing directive, there will be requirements to disclose information to customers before a contract is concluded. So to remain competitive, there is a need for innovation – particularly digital innovation – and this will ultimately lead to huge potential for the provision of cross-border insurance sales. The adoption of IDD is an important step towards this, and I look forward to Parliament endorsing it during the plenary session.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox, on behalf of the ECR Group. Mr President, the Insurance Distribution Directive will enhance consumer protection, increase competition and create a more level playing field between insurance and investment products. I am pleased that we have agreed upon a principle-based approach giving Member States flexibility to implement tougher rules where they see fit to do so.

This is the most sensible way to go about legislating: allowing companies room to ensure they give consumers the best outcomes rather than worrying about tick-box style exercises. The product information document is a good example of this. We have been able to strip out many of the over-prescriptive one-size-fits-all requirements, instead focusing on the information that can actually benefit the consumer.

It was vital to protect consumers’ interest in the wide variety of tied insurance products that currently save them time and money. I am pleased that consumers in my country, for example, will still be able to choose a bank account that includes travel insurance, should they wish to do so. Consumers will also benefit from a move towards aligning insurance distribution more closely with the rules laid out in MiFID II in order to create a level playing field between insurance and investment products. Overall, I am pleased at the final outcome of this report, and I look forward to seeing a positive outcome from its implementation.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Urbán Crespo, en nombre del Grupo GUE/NGL. Señor Presidente, Señorías, cuando se inició la refundición de la Directiva sobre la mediación de los seguros, la Comisión nos vendió varios objetivos que podrían haber sido de interés para acabar con un mercado, el de los corredores de seguros, lleno de abusos y tremendamente opaco.

Asegurar una legislación común sobre los distintos tipos de seguros y garantizar una información completa y transparente para los consumidores son objetivos absolutamente necesarios. Sin embargo, nos tememos que una vez más se favorezca a la gran banca, que es la que centraliza y concentra, cada vez más, las actividades de distribución de seguros.

Es cierto que en algunos aspectos se ha avanzado y esperamos especialmente que, en caso de aplicarse, la nueva Directiva ayude a acabar con los paquetes engañosos o fraudulentos.

Sin embargo, en lo que respecta a los objetivos iniciales, es inaceptable que, si se busca la transparencia en el mercado de cara al consumidor, los corredores puedan seguir cobrando comisiones de forma opaca. Es difícil que un corredor aporte una información objetiva sobre los distintos productos si, a la vez, está recibiendo comisiones de las propias aseguradoras. Además, una vez más, las exigencias de transparencia quedan restringidas a ciertos productos, sin alcanzar al conjunto del mercado.

Está claro que hay actores que temen la transparencia como los vampiros la luz. No amparemos a esos vampiros del mercado de seguros.

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Berichterstatter Langen, das war ja eine schwere Geburt, diese ganze Richtlinie; so etwas Zähes habe ich hier selten erlebt. Man muss schon sagen, die Positionen waren weit auseinander. Die Kommission hatte einen vergleichsweise ambitionierten Vorschlag vorgelegt. Im Parlament gab es sehr unterschiedliche Sichtweisen auf diesen Bericht – genauso im Rat.

Die Versicherungswirtschaft hat die ganze Zeit über darauf bestanden, dass ihre Produkte anders sind als bankbasierte Produkte, obwohl zum Teil die Anbieter und auch die Vertreiber eigentlich identisch sind. So ist es eben jetzt leider so, dass wir mit Abschluss dieser Richtlinie zwar einen Schritt nach vorne machen für mehr Verbraucherschutz im Bereich des Versicherungsvertriebs, für mehr Transparenz und auch für mehr Wettbewerb, dass wir aber trotzdem unterschiedliche Regeln behalten, auch für Produkte, die im direkten Wettbewerb zueinander stehen.

Also wird zum Beispiel eine formgebundene Lebensversicherung unter anderen Vertriebsregeln verkauft als ein Investmentfonds oder ein Bündel von Investmentfonds. Im Sinne fairen Wettbewerbs macht das keinen Sinn. So ist es zum Beispiel so, dass bei den Investmentfonds in Zukunft die Provisionen gegenüber den Verbrauchern offengelegt werden müssen, während es eben im Bereich der Kapitallebensversicherung bei einer Offenlegung der Gesamtkosten bleib, obwohl die gleichen Produkte zum Teil von den gleichen Vertrieblern verkauft werden.

Immerhin konnten wir erreichen, dass jetzt ein delegierter Rechtsakt dafür sorgen wird, dass es zumindest ähnliche Standards geben wird. Es ist wichtig, dass wir darauf achten, dass hier Gleichmäßigkeit in die Regeln hineinkommt. Also ein Fortschritt für mehr Europa und stärkeren Verbraucherschutz. Aber das Parlament war nicht geeint in seinem Eintreten für gleichmäßige Regeln, sodass der Rat hier sehr stark die Feder geführt hat. Aber ein Fortschritt ist es allemal.

 
  
MPphoto
 

  Steven Woolfe, on behalf of the EFDD Group. Mr President, within this Chamber and within the Commission there are people who have genuinely good intentions in trying to create a framework where there is positive transparency in regulations and decency in relation to the protection of consumers in insurance products.

They all come together around a philosophy that there should be a single market with a single rule book and with a single idea that every one thing is exactly the same. Unfortunately, that was a philosophy of the 1940s and the 1950s, and nowadays it is fully recognised that, when you put rules together in one bundle, it only helps the large institutions – the major corporates who have the funding of the large compliance offices and regulators. You always put at depth and in problems the smaller and medium-sized businesses, and this directive will do that again.

 
  
MPphoto
 

  Edouard Ferrand, au nom du groupe ENF. Monsieur le Président, mes chers collègues, une fois n'est pas coutume, nous nous félicitons de ce rapport qui ne reproduit pas les erreurs commises avec la directive MIF II.

Aujourd'hui, ce rapport est très important parce qu'il va permettre le plein exercice des activités des conseillers indépendants en gestion de patrimoine et en intermédiation d'assurance et qu'il donne donc pleine satisfaction à une profession qui était inquiète de son avenir.

Ce rapport conforte l'idée selon laquelle l'intermédiaire indépendant pourra exercer ses activités sans que les banques et les compagnies d'assurance ne puissent l'étouffer et le vassaliser. Ce rapport nous paraît très favorable, mais je pense qu'il faut également mettre l'accent sur le fait que, demain, les grands établissements financiers comme les banques et les compagnies d'assurance devront se soumettre également aux mêmes directives que les intermédiaires en assurance.

Il était temps que le Parlement européen donne justement tous les pouvoirs pour qu'on puisse faire en sorte que cette profession soit largement autorisée, non seulement par les banques et les compagnies d'assurance, mais aussi par les intermédiaires financiers.

Je pense que l'intérêt de ce rapport est de mettre justement en difficulté le lobby des banques et des compagnies d'assurance qui pensait être le seul à pouvoir gérer et organiser cette profession.

Aujourd'hui, les intermédiaires d'assurance ont la possibilité d'exister. Ce sont des professionnels bien formés avec une bonne expérience et qui, je pense, seront tout aussi compétents que les salariés des banques et des compagnies d'assurance.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE). Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Zum Ersten einmal ein aufrichtiges Danke an den Berichterstatter Werner Langen, weil er im Laufe des gesamten Prozesses versucht hat, nicht nur sozusagen von außen ein Thema zu behandeln, sondern im intensiven Dialog mit den Verbraucherschützern, mit den Vermittlern und den unterschiedlichen Kulturen in den Mitgliedstaaten bei der Versicherungsvermittlung in diesem Dialog zu stehen, und daher die Richtlinie praxisnah geworden ist.

Sie hat drei große Vorteile: Auf der einen Seite führt sie zu einem verbesserten Konsumentenschutz, auf der anderen Seite zu mehr Transparenz und auf der dritten Seite berücksichtigt sie die unterschiedlichen Kulturen in den Mitgliedstaaten. Ich habe mich immer für einen verbesserten Konsumentenschutz eingesetzt, auch aus der Sicht der Administrierbarkeit und des fairen Wettbewerbs und des Vertrauensverhältnisses zwischen Vermittler und Kunden.

Zum Zweiten: Die erhöhte Transparenz ist deshalb wichtig, weil wir dafür Sorge tragen müssen, dass es Informationspflichten gibt, damit Kunden unabhängige Entscheidungen treffen und die angebotenen Produkte miteinander vergleichbar sind. Ich bin froh, dass es nicht zu einem generellen, allgemeinen Provisionsverbot kommt, weil das den Wettbewerb verzerrt, den Kulturen widersprochen, dem Konsumenten nichts gebracht, sondern wahrscheinlich sogar den Wettbewerb erschwert und den Preis in die Höhe getrieben hätte. In dem Sinne ein gutes Produkt!

 
  
MPphoto
 

  Olle Ludvigsson (S&D). Herr talman! Jag ser positivt på att detta regelverk nu till slut kommer på plats. Konsumenten har länge haft en svag ställning på försäkringsmarknaden. Missförhållandena har varit uppenbara. Det har varit alltför vanligt att konsumenten blivit stående med fel försäkringsprodukt till ett alldeles för högt pris.

De nya reglerna kommer att medföra markanta förbättringar. Konsumenten kommer att ges tydligare information, en mer gedigen rådgivning och generellt ett starkare skydd. En särskilt viktig bestämmelse är att konsumenten inte ska tvingas köpa sådana försäkringar som erbjuds i paket med en annan vara eller tjänst. Varan eller tjänsten måste kunna köpas utan försäkring. Allt detta är ett värdefullt steg i rätt riktning.

Vad som nu är av avgörande betydelse är att direktivet implementeras ordentligt på den nationella nivån. Regelförändringen måste åtföljas av en genomgripande kulturförändringar på marknaden: Konsumenten måste på allvar börja sättas i centrum.

 
  
MPphoto
 

  Stanisław Ożóg (ECR). Panie Przewodniczący! Cieszy mnie, że w toku negocjacji nad przedmiotowym sprawozdaniem zaszło tak wiele pozytywnych zmian i grupa ECR gotowa jest poprzeć obecny kształt tego projektu. Nowa dyrektywa w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego ma na celu dokonanie skutecznej poprawy regulacji na rynku detalicznych produktów ubezpieczeniowych, zapewnienie niezakłóconej konkurencji oraz ochrony konsumentów i integrację rynku. Uważam, że rozszerzenie zakresu stosowania pierwotnej dyrektywy oraz szereg praktycznych udogodnień przyczyni się do zwiększenia poziomu ochrony ubezpieczających się oraz doprowadzi do zbliżenia systemów prawnych z obszaru całej Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Markus Ferber (PPE). Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen! Es ging im Prinzip darum, zum einen bei der Versicherungsvermittlerrichtlinie die Lücke zu schließen, die sich aus Gesetzgebung in Finanzprodukten ergeben hat, zum anderen aber auch die Konsequenzen aus der Zersplitterung der Versicherungsmärkte durch die IMD1 zu überwinden.

Ich denke, das Zweite wurde hervorragend erreicht. Ein europäisches level playing field – wie das mittlerweile genannt wird –, ein europäisches Regelwerk zu schaffen, das zu einer Einheit des Marktes beiträgt. Bei der Frage des Verbraucherschutzes haben wir als Parlament – und da will ich mich beim Berichterstatter ausdrücklich bedanken – einen sehr ambitionierten Ansatz vertreten. Es war eigentlich mein Interesse, auch als Berichterstatter für die Finanzmarktregulierung, dass wir Kohärenz im Verbraucherschutz bei Finanz- und Versicherungsprodukten haben.

Ich bedauere es sehr, dass die Mitgliedstaaten dazu nicht bereit waren. Sie hatten uns bei der MiFID mehr zugestanden, als sie dann bei der IMD oder IDD, wie sie jetzt heißt, zu geben gewillt waren. Ich hätte mich auch gefreut, wenn die Kommission hier einen etwas engagierteren Beitrag geleistet hätte.

Meine Sorge ist, dass wir jetzt zu Verwässerungseffekten und Substitutionseffekten kommen zwischen Finanzprodukten und Versicherungsprodukten. Ich glaube, das war nicht im Sinne des Gesetzgebers. Ich habe wirklich Sorge, dass wir hier zu einer regulatorischen Arbitrage kommen, und das bedauere ich sehr.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che con questa nuova direttiva sulla distribuzione assicurativa noi compiamo un piccolo ma importante passo avanti per il rafforzamento del mercato unico e l'approfondimento dell'integrazione finanziaria nell'Unione.

È stato naturalmente un parto difficile – si è lavorato tanto e desidero congratularmi con il relatore e con tutto il team negoziale, nonché ringraziare la Commissione per il suo contributo – ma questa difficoltà è anche comprensibile se si tiene conto la specificità e la delicatezza del tema trattato dalla direttiva. E quindi penso che il risultato finale sia positivo e che ci consenta di muoverci verso la creazione di un vero mercato unico dei prodotti assicurativi e ridurre gli oneri di accesso transfrontaliero, allo stesso tempo, individuando principi comuni per rafforzare la trasparenza dei prodotti e la tutela dei consumatori.

La decisione, in primo luogo estende, come è noto, l'applicazione della direttiva, anche la distribuzione diretta, e questo è importante per garantire una coerenza normativa per tutti i canali di vendita e, allo stesso tempo, credo che venga mantenuto un giusto equilibrio tra applicazione delle regole e proporzionalità per i prodotti assicurativi di minore entità, se venduti in via accessoria.

Credo inoltre che siano importanti alcuni risultati conseguiti dal Parlamento: il documento unico standardizzato, che consente al consumatore di ricevere tutte le informazioni rilevanti sul prodotto che si appresta ad acquistare e, soprattutto, vorrei aggiungere questo elemento positivo che riguarda il cross-selling, cioè la possibilità di garantire un'effettiva possibilità di scelta per il consumatore, mettendo fine alle pratiche di tying presenti in alcuni settori assicurativi.

Quindi, complessivamente, si tratta di un risultato importante di cui dobbiamo essere giustamente fieri.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). Elnök Úr, mára a fogyasztóvédelem az EU tevékenységének a központi elemévé vált. Nem volt ez mind így, 5-6 évvel ezelőtt, amikor ezek a piacok éppen az összeomlás szélén voltak a legtöbb fogyasztó védelem nélkül állt. Éppen ezért fontos Langen képviselő úrnak a munkája – amit köszönök –, hogy három év hosszú munka után ezen mérföldkővel sikerül ezt a kérdést megnyugtatóan rendezni. Jelentős lépést teszünk annak érdekében, hogy az átláthatóságot növeljük, a bizalmat fokozzuk, az öngondoskodást is emeljük. A tagállamok is természetesen tették a magukét, újabb és újabb jogszabályok születtek. Most éppen ott tartunk, hogy van 28 különböző jogszabályunk, és én azt gondolom, hogy szükség lenne egy harmonizációs lépésre. Természetesen ennek a harmonizációs lépésnek nem lehet újabb akadályt jelenteni éppen ezen a piacon, hanem támogatólag kell megnyilvánulni.

Vannak az irányelv-módosításnak olyan lépései, ami abszolút egységes támogatás mellett tud megvalósulni, ilyen például a képzés, ilyen például a tájékoztatási követelmények tekintetében az egyetértés. Vannak olyanok is, ahol nem volt meg ez a nagy egyetértés: az átláthatóság, különösen a biztosításközvetítők javadalmazását illető átláthatóság kérdésében. Én nem tudom támogatni azt az elképzelést, ami arról szól, hogy az Európai Bizottság mondja meg, hogy mennyi ez a díj. Azt gondolom, hogy ez nagyon függ a tagállamok kultúrájától, és függ attól, hogy milyen a gazdaságnak a teherbíró képessége. Az átláthatóságot azonban igen, és a jelentést is.

 
  
MPphoto
 

  Romana Tomc (PPE). Najprej seveda iskrene čestitke kolegu Langnu za to zakonodajno poročilo.

Vsak izmed nas je že kdaj imel kakšno slabo izkušnjo z zavarovalnicami. Ko smo iskali primerljive ponudbe, so bile te tako različne kot pri ponudbah različnih avtomobilskih znamk. Recimo, kot primer, ena ponudba vsebuje nekaj, kar druga izključuje.

Prav je, da se bo evropska direktiva dotaknila vseh, ki sodelujejo v zavarovalniškem poslu, od zavarovalnic, ki imajo direktno prodajo, do posrednikov, bank in mediatorjev. Posebej me veseli, da je kolega Langen v tem namenil veliko pozornost tudi malim in srednjim subjektom.

Nova direktiva med drugim določa konec navzkrižni prodaji; to seveda tudi podpiram in zdi se mi prav, da neko posojilo, ki ga sklenemo za osebno zavarovanje, ne sme biti vezano na kakšno drugo zavarovalno polico. Standardni obrazec, ki bo v veljavi od konca leta 2017 naprej, pa bo zagotovil glavne lastnosti in cene zavarovalnega produkta in zagotovil ustrezno primerjavo.

Zavarovalni produkti so skrb vsakega posameznika in pomembno je, da imamo konkurenčen in pregleden trg teh storitev.

 
  
 

Procedura catch-the eye.

 
  
MPphoto
 

  Isabella De Monte (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, la relazione sulla proposta di direttiva sull'intermediazione assicurativa si inserisce nel più ampio spettro di revisione di tutti i mercati finanziari a seguito della crisi. Due sono gli elementi da evidenziare: la costruzione di un mercato unico più coeso e integrato e una maggiore protezione dei consumatori.

Questa direttiva armonizza il mercato assicurativo, permettendo però al legislatore nazionale di applicare dei livelli di tutela superiori. Con questo duplice apporto il cittadino europeo potrà beneficiare di norme comparabili tra i vari paesi ma che riflettono anche la peculiarità del mercato assicurativo dello Stato membro. È altrettanto importante sottolineare che gli intermediari assicurativi hanno già molte incombenze burocratiche che comportano oneri per l'attività d'impresa, senza che in questi anni si si avuto un maggior reddito. Tutela dei consumatori e sostenibilità d'impresa sono due elementi che vanno quindi bilanciati, anche per consentire un'adeguata gestione dei sinistri.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κύριε πρόεδρε, οι καταναλωτές θα πρέπει να απολαύουν το ίδιο επίπεδο προστασίας και να υπάρχουν ισότιμοι όροι ανεξάρτητα από τις διαφορές μεταξύ των διαύλων διανομής. Είναι επίσης αναγκαία η κατάλληλη και επαρκής ενημέρωση των καταναλωτών για οποιοδήποτε ασφαλιστικό προϊόν, ώστε να ενισχυθεί η εσωτερική αγορά. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση προκειμένου να αποφευχθεί η παραπληροφόρηση που μπορεί να προκληθεί από κάποια παραπλανητική διαφήμιση, για παράδειγμα των καταναλωτών, και για το λόγο αυτό χρειάζεται ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής.

Θα πρέπει ακόμα να υπάρχει μέριμνα σε περίπτωση ζημίας των ασφαλισμένων και εμπιστοσύνη για τους καταναλωτές. Γενικότερα, στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση οι διατάξεις για την προστασία των καταναλωτών θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το δίκιο της Ένωσης, ώστε να καλυφθεί το ενδεχόμενο παραπληροφόρησης ή ζημιάς. Εξάλλου, σε περιόδους χρηματοοικονομικής κρίσης που διανύουμε ο ασφαλιστικός τομέας πλήττεται.

Τέλος, στην Ελλάδα χιλιάδες ασφαλισμένοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα κινδυνεύουν με αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, ενώ η τρόικα απαιτεί επανασχεδιασμό του ασφαλιστικού συστήματος.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho più volte affermato, anche in questa sede, che il principio della difesa dei consumatori è un valore cardine. I recenti squilibri dei mercati finanziari hanno evidenziato che le divergenze dei sistemi economici occidentali sono fonte di vulnerabilità. Molto spesso gli eventi indotti riescono a destabilizzare il sistema economico europeo, ingenerando panico nei mercati e perdita di fiducia nei consumatori. Concordo quindi con la proposta di direttiva che armonizza la regolamentazione assicurativa, rendendo più coerente il legame con la disciplina bancaria e rafforzando la resilienza del sistema finanziario europeo, rispetto ad eventi autoindotti ed eteroindotti.

Mi associo nell'intento di aumentare il livello di tutela dei consumatori, con riferimento alle direttive 92 del 2002 e 65 del 2014 sui prodotti d'investimento, cui la presente regolamentazione va assolutamente allineata. Se penso infatti al settore R.C. Auto Italia e Sud Italia, i cui prezzi sono di gran lunga superiori agli altri Paesi, in media 45% in più, mi rafforzo nella convinzione che l'obiettivo di un risparmio sulla polizza, unito alla mitigazione dei fattori distorsivi sulla concorrenza per il settore assicurativo, passi necessariamente per un rafforzamento europeo della protezione dei consumatori nel settore assicurativo, con la creazione di standard comuni in tutta Europa.

 
  
 

(Fine della procedura catch-the-eye).

 
  
MPphoto
 

  Jonathan Hill, Member of the Commission. Mr President, as we have heard, it has been a long gestation, but I think the sense of this debate is that it was worth waiting for. I think there is very broad support for this package of measures. In terms of the themes that were raised, there is a great deal of consistency around the themes of transparency and the importance of proportionality. Here the regime does allow a graduated approach, with a lighter regime for some kinds of business and some businesses in ancillary services excluded altogether.

In terms of the consistency between different pieces of legislation, I think we have made good progress. For instance, all the risks on sale standards are a hundred percent aligned with the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), so that is a step forward. We talked about the importance, obviously, of consumer protection and of citizens being better able to understand risks. Here again, I think we have made big steps forward.

We have also talked about the necessity of making it possible for there to be innovation, particularly in the field of digital services. In that respect, later this year we will be publishing a Green Paper on retail financial services that will look, in particular, at the question of digital financial services and how we can make further progress there. One of the aspects on insurance that I am keen to look at as well is this question of insurance in the car rental market, where again I think we can make progress in making that market more transparent.

So I think this directive will improve transparency. I am very much committed, as we go forward, to striking this right balance between protecting consumers and supporting insurance distribution. Putting in place the level 2 rules for the directive is now the priority. We will work closely with the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) to develop clear and workable implementing rules in line with the directive, and I know that colleagues in the Parliament will help make that work a success.

But for today, I really would just like to thank everyone for their contributions to this debate, and particularly Mr Langen and the shadow rapporteurs for all their hard work over three and a half years. It has been worth it and I think we have made some good progress here with this directive.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen, Berichterstatter. Herr Präsident! Ich möchte die Kommission in Schutz nehmen. Der Kollege Ferber ist jetzt nicht mehr da; er hat gesagt, die Kommission hat nicht in allen Punkten konstruktiv gearbeitet. Ich bin da anderer Meinung und möchte mich ausdrücklich bedanken. Natürlich sind die Märkte zersplittert gewesen, und dort eine einheitliche Regulierung zu finden, das ist nicht so einfach. Wir haben das Optimale dort erreicht, und deshalb herzlichen Dank an die Kommission.

Das Zweite: Der Kollege Giegold hat gesagt, der Rat hat sich durchgesetzt. Herr Kollege, aber nur in den Punkten, bei denen Sie weiter gehen wollten, in den anderen nicht. Dass der Titel verändert wurde, das haben wir ja gemeinsam mitgetragen.

Ich glaube, insgesamt ist es eine vernünftige Regulierung, und sie kommt auch den unterschiedlichen Bedürfnissen der unterschiedlich entwickelten Märkte entgegen. Zum Beispiel haben wir in der Linie der Regelungen in den nordeuropäischen Staaten den Staaten die Möglichkeit eines Provisionsverbots und einer verpflichtenden Beratung gegeben. Aber Herr Giegold war ja neben mir der Einzige, der den Wechsel des Mandats überstanden hat von den früheren Schattenberichterstattern, sodass wir die Kontinuität besser beobachten können.

Herr Woolfe hat gesagt, man muss an die Versicherungsvermittler, die kleinen und mittleren Unternehmen denken. Er hat offensichtlich den Text nicht gelesen. Das war die Ausgangslage für alle unsere Bemühungen: nicht nur die großen Versicherungen zu stärken und deren Willen zu erfüllen, sondern die insgesamt eine Million selbständigen kleinen und mittleren Versicherungsvermittler in der Europäischen Union.

Und zuletzt möchte ich dem Herrn Kommissar in einem Punkt widersprechen, nämlich in der Anmerkung Nummer 69. Sie haben gesagt, Herr Kommissar Hill, dass die Juristischen Dienste Bedenken haben. Ich möchte an die Märzsitzung 2014 erinnern, als es darum ging, delegierte Rechtsakte rechtzeitig zu erhalten. Herr Barnier hat eine Mitteilung von Kommissionspräsident Barroso vorgelesen, wonach die Kommission in Zukunft unabhängig von der Rechtslage delegierte Rechtsakte so frühzeitig übermittelt, dass das Parlament sie prüfen kann und nicht überfahren wird. Ich nehme an, Herr Kommissar, diese Regelung gilt auch für die neue Kommission.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà oggi, martedì 24 novembre 2015.

Passiamo ora all'annuncio del vincitore del Premio LUX e alla sua assegnazione. Come responsabile del premio ringrazio tutti i parlamentari che hanno contribuito alla decisione e tutti i cittadini che hanno partecipato alla votazione per la menzione speciale, che verrà fatta sulla base del consenso espresso dai cittadini.

La votazione si svolgerà al termine dell'assegnazione del Premio LUX.

(La seduta è sospesa alle 12.00)

(dalle 12.00 alle 12.30 il Parlamento sin riunisce in occasione della consegna del Premio LUX)

(La seduta è ripresa alle 12.30)

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO TAJANI
Vicepresidente

 

5. Ώρα των ψηφοφοριών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Presidente. – Passiamo ora al turno di votazioni.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). Senhor Presidente, as medidas de aplicação do Estatuto dos Deputados preveem que o Presidente possa justificar ausências prolongadas dos deputados por motivos de saúde, de gravidez ou de licença de parto, entre outros. Mas, incompreensivelmente, o Estatuto não prevê a possibilidade de substituição temporária do deputado ou deputada, assim estes o desejem e expressem livremente. Esta impossibilidade constitui um injustificado prejuízo, em primeiro lugar para o deputado e para a respetiva força política, mas também para os eleitores, que assim se veem privados de representação, e para o próprio Parlamento, para o seu bom funcionamento. Será admissível, por exemplo, que numa situação de gravidez ou de licença de maternidade de uma deputada resulte este triplo prejuízo? Que exemplo está esta instituição a dar? É esta reflexão que aqui queríamos suscitar para que se possam adotar as medidas necessárias que permitam uma alteração do Estatuto dos Deputados neste domínio.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Grazie onorevole Ferreira per la sua proposta ma bisogna cambiare la regolamentazione. La ringrazio comunque della sua proposta.

 

5.1. Kατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης (A8-0250/2015 - Claude Moraes) (ψηφοφορία)

5.2. Κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (A8-0251/2015 - Claude Moraes) (ψηφοφορία)

5.3. Κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (A8-0252/2015 - Claude Moraes) (ψηφοφορία)

5.4. Προσχώρηση στη διευρυμένη επιτροπή της σύμβασης για τη διατήρηση του τόνου του Νοτίου Ημισφαιρίου (A8-0318/2015 - Carlos Iturgaiz) (ψηφοφορία)

5.5. Aσφαλιστική διαμεσολάβηση (A8-0315/2015 - Werner Langen) (ψηφοφορία)

5.6. Μείωση των ανισοτήτων με ειδική εστίαση στην παιδική φτώχεια (A8-0310/2015 - Inês Cristina Zuber) (ψηφοφορία)

5.7. Πολιτική συνοχής και περιθωριοποιημένες κοινότητες (A8-0314/2015 - Terry Reintke) (ψηφοφορία)

5.8. Ο ρόλος της ΕΕ εντός των Ηνωμένων Εθνών (A8-0308/2015 - Paavo Väyrynen) (ψηφοφορία)
MPphoto
 

  Presidente. – Procediamo ora alle dichiarazioni di voto.

 

6. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων

6.1. Kατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης (A8-0250/2015 - Claude Moraes)
  

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. ‒ Although the measures to repeal old EU legislation only covers Schengen (which the UK is not part of), UKIP will always vote to repeal EU laws. The only people that should create laws are democratically elected and accountable national governments, not unelected bureaucrats in Brussels.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe para derogar determinados actos del acervo de Schengen, ya que parte de esta legislación estaba obsoleta y no venía aplicándose debido al nuevo marco regulador surgido tras el Tratado de Lisboa. A pesar de nuestra oposición al mismo, no tendría sentido votar otra cosa y mantener unas normativas inaplicables.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Malheureusement, contrairement à ce que pourrait laisser entendre le titre de ce rapport, il ne s'agit pas ici de revenir sur l'espace Schengen.

Le texte vise en réalité à apporter des clarifications d'ordre juridique en abrogeant des actes devenus obsolètes, car temporaires ou recyclés dans des actes ultérieurs.

Avec mes collègues du Front national, nous nous sommes toujours opposés à l'espace Schengen au motif qu'il constitue un abandon de souveraineté dangereux. Les derniers événements nous donnent raison: l'espace Schengen est une passoire qui favorise l'immigration de masse et permet aux terroristes d'aller et venir sur le territoire des États membres de l'Union européenne en toute impunité.

Comme il est seulement question dans ce rapport de clarifier certains actes, mais que nous ne souhaitons pas cautionner l'espace Schengen, j'ai choisi de m'abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I voted in favour of this technical repeal, although sadly it is unlikely to cut the regulatory burden as the relevant acts were already obsolete.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette délibération comme le préconisait la commission au fond.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą, kuriuo panaikinami nebeaktualūs teisės aktai.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFDD), in writing. ‒ Although the measures to repeal old EU legislation only covers Schengen (which the UK is not part of), UKIP will always vote to repeal EU laws. The only people that should create laws are democratically elected and accountable national governments, not unelected bureaucrats in Brussels.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenu sur ce texte qui ne change rien: il s'agit simplement d'abroger des actes devenus obsolètes, soit parce qu'ils étaient temporaires soit parce que leur contenu a été repris par des actes ultérieurs. Ces actes étaient relatifs à "l'espace de liberté, de sécurité et de justice" que serait le merveilleux espace Schengen.

Malgré les attentats qui ont frappé la France le 13 novembre dernier, les eurocrates ne sont toujours pas prêts à remettre en cause leur dogme de Schengen. Combien d'attentats, combien de morts faudra-t-il pour qu'ils acceptent de reconnaître leurs erreurs mortifères?

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui vise à la suppression de dispositions liées à l'espace de liberté, de sécurité et de justice qui sont dépassées ou ont été remplacées par des textes plus récents.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Bergeron (EFDD), par écrit. ‒ Les acquis de Schengen constituent aujourd'hui un ensemble informe de décisions et de règlements qui sont jugés pour une grande partie d'entre eux obsolètes en raison soit de leur caractère temporaire soit de leur contenu repris par des actes ultérieurs.

Je soutiens l'initiative conjointe du Conseil, de la Commission et du Parlement d'abroger lesdites dispositions. Cet objectif de transparence du droit de l'Union est en effet un élément essentiel de la stratégie visant à mieux légiférer et à mieux faire accepter les règles européennes comme éléments de substitution aux règles nationales quand il y a lieu.

Pour autant, je reste très sceptique sur ce rapport qui ne va pas assez loin ni au bout de sa logique de refonte d'un système qui montre aujourd'hui toutes ses insuffisances.

Si je devais qualifier ce rapport, je dirais que c'est un cataplasme sur une jambe de bois, tant le système voulu de Schengen, et notamment la suppression des contrôles aux frontières intérieures, porte en lui-même tous les éléments de l'insécurité et du développement des trafics en tous genres: humains, d'armes et de drogues. Abroger seulement certains actes de l'acquis de Schengen n'est pas à mon sens suffisant. Je m'abstiens donc sur ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe en el contexto de la expiración del periodo transitorio establecido en el protocolo n.º 36 sobre la evaluación acervo Schengen y los instrumentos jurídicos, ya que se han detectado una serie de actos que han quedado obsoletos. En el espíritu de «legislar mejor» he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ J'ai préféré m'abstenir sur ce texte qui, s'il s'inscrit dans une certaine logique puisqu'il vise à abroger des actes obsolètes relatifs à Schengen, ne va pas au bout des choses en actant l'obsolescence de Schengen même.

Les actes abrogés par le rapport sont certes enfin reconnus comme dépassés, de par leur caractère temporaire ou bien parce qu'ils ont déjà fait l'objet d'actes ultérieurs. Par souci de transparence, il était donc indispensable d'aller vers leur suppression juridique.

Cependant, le drame des récents attentats à Paris et la fuite des terroristes qui ont pu profiter pleinement de la libre circulation dans l'Union européenne ont, de façon tragique, une nouvelle fois mise à jour la défaillance d'une Europe passoire et la nécessité, plus que jamais impérieuse, de restaurer nos frontières nationales.

Ce rapport du Parlement ne va donc pas, une nouvelle fois, assez loin et l'abstention était donc requise.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ I recenti attentati terroristici di Parigi e le minacce che stanno investendo l'Italia e tutti gli altri Paesi europei sono la riprova che abbiamo bisogno di più sicurezza e maggiori controlli. Schengen non funziona e deve essere profondamente riformato.

Il testo oggetto di voto è, invece, un semplice aggiornamento tecnico delle norme in vigore; per questo motivo non ho inteso sostenerlo col mio voto. Sono convinta che l'accordo di Schengen debba essere radicalmente rivisto e non ci si possa più limitare a piccoli aggiornamenti.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. Varios actos pertenecientes al acervo de Schengen han dejado de ser pertinentes por su carácter temporal o porque su contenido ha sido incorporado en actos sucesivos, si bien no han sido derogados. Se trata de actos que han quedado obsoletos, en concreto once decisiones del Comité Ejecutivo de Schengen cuyo contenido ha sido incorporado en actos sucesivos y el Reglamento (CE) n.º 189/2008 del Consejo, de 18 de febrero de 2008, sobre los ensayos del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II), que agotó sus efectos jurídicos con la entrada en funcionamiento del SIS II el 9 de abril de 2013.

Por ello, he votado a favor de su derogación.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi šio reglamento tikslas yra panaikinti tam tikrą dalį nebeaktualių Šengeno acquis priklausančių Europos Sąjungos teisės aktų.

Atsižvelgiant į tai, kad baigiasi prie Sutarčių pridėtame Protokole dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų nustatytas pereinamasis laikotarpis, Komisija įvertino policijos bendradarbiavimo ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srities Šengeno acquis ir teisinius dokumentus. Nustatyta, kad keletas teisės aktų yra nebeaktualūs, nes jų turinys buvo perkeltas į vėlesnius teisės aktus arba jie buvo laikino pobūdžio.

Pasikonsultavęs su EP Teisės tarnyba ir atsižvelgdamas į Tarybos bendrame požiūryje pasiūlytus pakeitimus dėl šio Komisijos pasiūlymo, Europos Parlamentas siūlo pakeisti teisės akto formą iš sprendimo į reglamentą. Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse, taip pat geriau atitiks pasiūlymo tikslą – panaikinti nebeaktualiais laikomus teisės aktus.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ Az uniós jog átláthatóságának javítása alapvető eleme a jogalkotás minőségének javítását célzó stratégiának, amelynek az uniós intézmények általi végrehajtása folyamatban van. Ezzel összefüggésben helyénvaló hatályon kívül helyezni azokat a jogi aktusokat, amelyek már semmilyen célt sem szolgálnak. A schengeni vívmányok közé tartozó számos jogi aktus már nem releváns, azok ideiglenes jellegéből következően, vagy mivel azok tartalmát későbbi jogi aktusok átvették. A fentiekből következik, hogy szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ 14. junija letos smo obeležili 30. letnico schengenskega sporazuma o prostem pretoku ljudi med državami članicami t.i. schengenskega območja, ki ga nedvomno označujemo za enega največjih dosežkov evropske integracije.

A migrantska kriza, ki smo ji priča zadnje leto, postavlja t.i. Schengen na največjo preizkušnjo doslej. Kaže tudi, da številne določbe sporazuma odlično delujejo v idealnih razmerah, ob obvladljivem številu prehodov meja, medtem ko niti približno niso prilagojene aktualnim kriznim razmeram. V teh se vsaka država znajde po svoje, nenazadnje ji je to s sporazumom tudi naloženo. A tovrstne situacije vodijo v medsebojno obtoževanje med državami članicami schengenskega območja in izpostavljajo države, ki so na schengenski oz. zunanji meji EU. Te države, bodisi zaradi pomanjkanja resursov, bodisi zaradi drugih razlogov, same niso sposobne ustrezno varovati meja, zato je nadgradnja Schengena nujna. V kolikor želi EU ohraniti schengensko območje, mora EU kot celota poskrbeti za varovanje zunanjih oz. schengenskih meja in ne to prepustiti peščici najbolj izpostavljenih držav.

Predlagani sklep o razveljavitvi nekaterih aktov, ki urejajo območje Schengena, je zgolj uskladitvene narave in sem ga seveda podprl. A hkrati je to tudi priložnost za revizijo pravil, ki so nujno potrebne. V nasprotnem primeru bo Schengen postal stvar preteklosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. Podržavam ova Izvješća o stavljanju izvan snage određenih akata jer imaju svoja uporišta u pravnoj legislativi. Svi akti koji se trebaju ukinuti nisu više pravno relevantni, što iz razloga jer su zamijenjeni novim aktima, što iz razloga jer su bili privremene naravi.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Un certain nombre d'actes faisant partie de l'acquis de Schengen ne sont plus pertinents en raison de leur caractère temporaire ou parce que leur contenu a été repris par des actes ultérieurs. Dans un souci de transparence et de "mieux légiférer", il faut les abroger.

Nous considérons bien entendu que Schengen en soi n’est plus pertinent.

Ce rapport ne mettant pas en cause Schengen, je me suis abstenue.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ La Convenzione di Schengen rappresenta un grande passo avanti nel processo di integrazione europea, permettendo la libertà di circolazione delle persone all'interno dell'Unione e il superamento della vecchia gestione frontaliera nazionale. Oggi ci troviamo ad aggiornare la convenzione poiché una serie di atti facenti parte dell'acquis di Schengen non sono più pertinenti a causa della loro natura temporanea, mentre altri sono superati perché il loro contenuto è stato riformulato da atti successivi sebbene non siano stati ancora abrogati.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Un certain nombre d'actes faisant partie de l'acquis de Schengen ne sont plus pertinents en raison de leur caractère temporaire ou parce que leur contenu a été repris par des actes ultérieurs. Dans un souci de transparence, ce rapport préconise de les abroger, notamment afin d'alléger et de simplifier la législation actuelle.

Ces abrogations sont logiques et nous considérons qu'il ne serait pas du tout judicieux de maintenir ces actes en l'état actuel. Néanmoins, nous avons toujours été en faveur de la suppression de l'espace Schengen qui est une véritable passoire pour les migrants clandestins, parmi lesquels se trouvent un certain nombre de djihadistes, en attestent les attentats du vendredi 13 novembre à Paris.

Ne souhaitant pas cautionner la libre circulation des individus au sein de l'Union européenne, je me suis abstenu sur ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Problema obținerii unei clarități și coerențe legislative este una întâmpinată de toate sistemele, de la cele naționale până la cele internaționale.

Desigur că în cadrul Uniunii stringența ei se resimte atât din perspectiva statelor membre cât și a justițiabililor, primele pentru că trebuie să-și armonizeze legislația națională în cadrul unional, iar cei din urmă pentru a beneficia de prevederile unionale, de transparență sau, mai bine-zis, pentru a-și cunoaște drepturile de cetățeni ai Uniunii.

Pentru a realiza această coerență legislativă nu trebuie doar să fim foarte atenți când elaborăm legile, ci și să le urmărim evoluția și aplicarea, să verificăm și să optimizăm procedurile.

Comisia și-a asumat aceste obiective în conformitate cu angajamentele din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare și cu politica sa privind o reglementare adecvată, iar în continuare le va pune în aplicare prin identificarea actelor normative tranzitorii care și-au atins deja finalitatea sau actele normative al căror conținut a fost preluat deja de alte acte normative.

Am votat în favoarea abrogării acestei serii de acte care au fost identificate ca fiind caduce deoarece menținerea lor nu ar face decât să inducă în eroare statele membre și cetățenii.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Voto contrario. Queste tre relazioni a firma del MEP Moraes rispondono all'esigenza di aggiornamento delle norme in vigore attraverso l'abrogazione di una serie di atti facenti parte dell'acquis di Schengen.

Questi testi normativi non sono più pertinenti a causa della loro natura temporanea o perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi che però non li hanno abrogati. Nel merito, questa può essere valutata come una misura positiva ma, visti anche gli sviluppi in corso, specialmente negli ultimi mesi, e la ferma volontà da parte della nostra delegazione di rivedere completamente l'accordo di Schengen, ho votato contro.

Sulle politiche legate a Schengen non possiamo limitarci a semplici aggiornamenti ma occorre procedere a una completa riforma.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'abrogazione di alcuni atti nel settore libertà, sicurezza e giustizia.

Per migliorare la trasparenza del diritto dell'Unione e per dare esecuzione alla strategia attuata dalle istituzioni dell'Unione, nota come "Legiferare meglio", è infatti necessario eliminare dalla legislazione vigente alcuni atti che non hanno più motivo di rimanere in vigore.

In particolare, ci sono alcune norme contenute nell'acquis di Schengen che non sono più pertinenti a causa della loro natura provvisoria oppure perché il loro contenuto è stato trascritto in atti successivi.

Per ragioni di certezza e di chiarezza del diritto è quindi opportuno abrogare quelle decisioni obsolete. Tutti questi elementi sono contenuti nella relazione in oggetto e per questo ho deciso di votare per il suo accoglimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this technical file which is essentially a ‘clean-up’ exercise for redundant pieces of legislation which are either no longer necessary or have been incorporated into other acts or texts. This practice is part of an exercise by the European Commission which it highlighted through its ‘Regulatory Fitness and Performance Programme’ (REFIT) in 2014. The texts in question relate to issuance of Schengen visas, exchange of statistical information, stamping of passports and liaison officers, among others. These texts have since been updated so are no longer needed.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ Although the measures to repeal old EU legislation only covers Schengen (which the UK is not part of), UKIP will always vote to repeal EU laws. The only people that should create laws are democratically elected and accountable national governments, not unelected bureaucrats in Brussels.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report as the acts outlined in it have become irrelevant because they were either temporary by nature or simply succeeded by newer legislation.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ La fine del periodo transitorio previsto dal Protocollo 36 allegato al Trattato impone l'abrogazione di atti obsoleti, sostituiti da altri adottati secondo le procedure descritte nel Trattato di Lisbona. Ho quindi votato a favore dell'abrogazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), γραπτώς. ‒ Η βελτίωση της διαφάνειας του ενωσιακού δικαίου αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της στρατηγικής για τη βελτίωση της νομοθεσίας την οποία εφαρμόζουν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό ενδείκνυται η διαγραφή από την ισχύουσα νομοθεσία των πράξεων που δεν εξυπηρετούν πλέον κανένα σκοπό.

Έτσι στηρίζουμε την έκθεση, πρόταση – απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio voto favorevole sul provvedimento. Nell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2003, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concordato sulla necessità di ridurre il volume del corpus legislativo dell'Unione e semplificarlo, anche attraverso l'abrogazione degli atti obsoleti.

Sulla base del suo esame, in linea con gli impegni di cui all'accordo interistituzionale e con la sua politica in materia di adeguatezza della regolamentazione, la Commissione ha presentato una proposta volta ad abrogare, in quanto obsoleti, 11 decisioni del comitato esecutivo di Schengen perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi, ed il regolamento (CE) n. 189/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008 sulle prove tecniche del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), che ha esaurito il suo effetto giuridico da quando nell'aprile 2013 è stato lanciato il SIS II.

Le misure interessate dalla presente proposta sono obsolete, o perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi, o perché non sono più pertinenti a causa della loro natura temporanea. Abrogare tali misure è quindi conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità Contribuisce inoltre a migliorare la trasparenza della produzione legislativa e a rafforzare il concetto di certezza del diritto.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione poiché condivido l'obiettivo della proposta di regolamento, vale a dire l'abrogazione di una serie di atti obsoleti dell'Unione facenti parte dell'acquis di Schengen.

Inoltre ritengo che migliorare la trasparenza del diritto dell'Unione sia la parte essenziale della strategia "Legiferare meglio" attuata dalle Istituzioni europee.

 
  
MPphoto
 
 

  David Coburn (EFDD), in writing. ‒ Although the measures to repeal old EU legislation only covers Schengen (which the UK is not part of), UKIP will always vote to repeal EU laws. The only people that should create laws are democratically elected and accountable national governments, not unelected bureaucrats in Brussels.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ Os instrumentos do chamado Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça, em particular no que respeita ao acervo de Schengen, foram inicialmente incorporados pelo Tratado de Amesterdão no ordenamento jurídico da União. Progressivamente, muitos foram sendo atualizados, reformulados, reforçados e, em alguns casos, tornaram-se simplesmente obsoletos. Este Regulamento vem assegurar a revogação destes atos e assegurar que, em certos casos, seja assegurado um período de transição.

 
  
MPphoto
 
 

  Jane Collins (EFDD), in writing. – Although the measures to repeal old EU legislation only covers Schengen (which the UK is not part of), UKIP will always vote to repeal EU laws. The only people that should create laws are democratically elected and accountable national governments, not unelected bureaucrats in Brussels.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ In seguito alla valutazione effettuata dalla Commissione europea in merito all'acquis di Schengen", alcuni atti legislativi sono stati definiti obsoleti per la loro natura temporanea o perché il loro contenuto è stato ripreso in normative successive. L'acquis di Schengen è il complesso legislativo delle politiche relative ai controlli delle frontiere esterne, all'asilo, all'immigrazione e alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.

Per migliorare la trasparenza e la certezza del diritto europeo è essenziale ridurre il volume del corpus legislativo comunitario e semplificarlo. Pertanto, approvo la relazione che propone l'abrogazione di undici decisioni adottate dal comitato esecutivo di Schengen e diventate ormai obsolete, e del regolamento che disciplina le prove tecniche del sistema di informazione di Schengen, in quanto tale atto ha esaurito il suo effetto giuridico con l'attuazione del meccanismo stesso.

L'obiettivo della proposta non può essere realizzato efficacemente dai soli Stati membri, ma a livello comunitario attraverso misure di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Sostengo a tale proposito la proposta di modificare il presente atto legislativo in regolamento, in modo tale da renderne obbligatori tutti i suoi elementi e permettere la sua applicazione diretta all'interno degli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ A number of acts that relate to migratory flows have become obsolete after the entry into force of other EU legislative acts such as regulations. Legal certainty and transparency require the deletion of such legislative acts so that citizens may be better advised. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ Nel quadro della scadenza del periodo transitorio di cui al Protocollo 36 sulle disposizioni transitorie, allegato ai trattati, la Commissione ha effettuato una valutazione dell'acquis di Schengen e degli strumenti giuridici nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Un numero di atti sono stati identificati come obsoleti perché il loro contenuto è stato ripreso da atti successivi o perché avevano natura temporanea.

Nell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2003 il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto sulla riduzione del volume e la semplificazione del diritto dell'Unione, anche attraverso l'abrogazione degli atti obsoleti. Quali: 11 decisioni del comitato esecutivo di Schengen perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi, e il regolamento del Consiglio (CE) n. 189/2008 del 18 febbraio 2008, sulle prove della seconda generazione del sistema d'informazione Schengen (SIS II), che ha esaurito la sua efficacia legale una volta che il SIS II è divenuto operativo il 9 aprile 2013.

Il relatore propone anche di modificare il tipo di atto da decisione a regolamento, quindi obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Ho deciso di votare positivamente poiché concordo con le motivazioni poste dal relatore.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe para derogar determinados actos del acervo de Schengen, ya que parte de esta legislación estaba obsoleta y no venía aplicándose debido al nuevo marco regulador surgido tras el Tratado de Lisboa. A pesar de nuestra oposición al mismo, no tendría sentido votar otra cosa y mantener unas normativas inaplicables.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. ‒ A schengeni vívmányok közé tartozó számos jogi aktus már nem releváns, mivel ideiglenes jellegű, vagy tartalmát későbbi jogi aktusok vették át, ugyanakkor az eredeti jogi aktusokat nem helyezték hatályon kívül.

A Bizottság az általa végzett átvilágítás alapján javaslatot terjesztett elő a következő elavult jogi aktusok hatályon kívül helyezéséről: a Schengeni Végrehajtó Bizottság 11 határozata, mert tartalmukat átvették későbbi jogszabályok, valamint a Tanács 2008. február 18-i 189/2008/EK rendelete a Schengeni Információs Rendszer (SIS II) második generációjának teszteléséről (HL L 57., 2013.4.7, 1. o.), amely kimerítette a joghatását, amikor a SIS II 2013. április 9-én megkezdte működését. A jelentést, amely támogatja az elavult jogi aktusok hatályon kívül helyezését, megszavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ Parlament Europejski, Rada i Komisja już w 2003 r. uzgodniły konieczność podjęcia działań mających na celu ograniczenie ilości przepisów unijnych, ich uproszczenie oraz zwiększenie przejrzystości. W celu realizacji tych postulatów Komisja prowadzi m.in. program sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT). Działania programu skupiają się na analizie obowiązujących unijnych aktów prawnych i wyszukiwaniu tych, które zdezaktualizowały się, bądź to przez swój temporalny charakter, bądź przez włączenie ich do innych aktów. W projekcie rozporządzenia ws. uchylenia niektórych aktów prawnych dotyczących przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Komisja wskazuje szereg takich regulacji: 11 decyzji Komitetu Wykonawczego ws. wspólnej polityki wizowej (SCH/Com-ex) oraz jedno rozporządzenie Rady, których dalsze obowiązywanie jest zbędne, ponieważ nie służą już one żadnym celom.

W pełni popieram działania programu REFIT i uważam, że nieaktualne decyzje i rozporządzenie należy uchylić. Cieszę się, że ostatecznie zmieniono formę głosowanego aktu z „decyzji” na „rozporządzenie”, gdyż rozporządzenia odnoszą bezpośrednie skutki w prawie unijnym i nie wymagają dalszych biurokratycznych zabiegów do ich wdrożenia w życie. Pozostaję z nadzieją, że program REFIT będzie przez Komisję kontynuowany, a z prawa unijnego będą usuwane akty zbędne i już nieaktualne.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ As part of the Commission’s policy on regulatory fitness, three related instruments will repeal a number of legal acts in the field of police and judicial cooperation and a number in relation to the Schengen acquis. These acts are no longer legally relevant, either because they have been replaced by more up-to-date legislation or are of a temporary nature. For this reason, I found no objection in supporting this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Dalton (ECR), in writing. ‒ This REFIT proposal relates to certain provisions of the Schengen acquis, to which the United Kingdom does not subscribe. As such, the UK will not be bound by this. Therefore, whilst I welcome the repeal of this obsolete measure, as previously on justice and home affairs matters which do not pertain to the UK, I decided to abstain.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport législatif propose d’abroger certains actes obsolètes de l’acquis de Schengen, relatifs au comité exécutif et aux tests de seconde génération du système d’information de Schengen. Il recommande également de modifier la nature juridique de la proposition de la Commission, d’une décision à un règlement de l’Union, considéré comme plus adéquat pour garantir l’abrogation immédiate et entière de ces actes, dans tous les États membres. Soutenant ces objectifs et ces modifications d'ordre technique, j’ai voté en faveur du rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ces actes étant devenus obsolètes, je soutiens cette mesure d'abrogation car elle participe à une plus grande clarté de la législation européenne dans le domaine de l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ Ces deux rapports avaient pour objet d'abroger divers actes temporaires relatifs à l'espace Schengen dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale notamment.

Opposée à cet espace de libre circulation sans contrôle ni frontière, déraisonné aussi bien sur le plan économique que social et culturel, je me refuse à participer lors de ces questions d'organisation d'un système que je considère comme illégitime et nuisible.

Je me suis donc abstenue lors du vote sur ces deux rapports du socialiste Claude Moraes.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Duncan (ECR), in writing. ‒ These REFIT proposals relate to certain provisions of the Schengen acquis, to which the UK does not subscribe. As such, the UK will not be bound by them. Therefore, whilst I welcome the repeal of obsolete measures, in accordance with our long-standing position on JHA matters which do not pertain to the UK, I will abstain.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Този доклад е част от програмата на Европейската комисия РЕФИТ, чиято цел е да отмени европейски законодателни инструменти, които вече не са валидни за държавите членки. След проведена оценка на актовете в сферата на полицейското и съдебното сътрудничество, ЕК установи няколко инструмента с временен характер или чието съдържание е отразено в последяващи текстове.

Подкрепям програмата РЕФИТ и подкрепих отмяната на някои актове, отнасящи се до достиженията на правото от Шенген. Освен това България не е част от Шенгенското пространство и това прави тези актове невалидни за нея, тъй като не я обвързват правно.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Αφορά στην κατάργηση 11 αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής Σένγκεν και του κανονισμού 189/2008 του Συμβουλίου, λόγω ενσωμάτωσης τους σε μεταγενέστερες πράξεις και της έναρξης επιχειρησιακής λειτουργίας του SIS II, αντίστοιχα, πράγμα τυπικό, αφού οι προηγούμενες αποφάσεις καθίστανται παρωχημένες ή είχαν προσωρινό χαρακτήρα.

Η αλλαγή του τίτλου της πράξης από "απόφαση" σε "κανονισμό", σημαίνει ότι τα κεκτημένα του Σένγκεν είναι δεσμευτικά για τα κράτη - μέλη, βάσει του άρθρου 228 της ΣΛΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Bill Etheridge (EFDD), in writing. – Although the measures to repeal old EU legislation only covers Schengen (which the UK isn’t part of), UKIP will always vote to repeal EU laws. The only people that should create laws are democratically elected and accountable national governments, not unelected bureaucrats in Brussels.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ O presente relatório dá conta dos resultados da avaliação do acervo de Schengen e dos instrumentos jurídicos no domínio da cooperação policial e da cooperação judiciária em matéria penal. Vários atos foram considerados obsoletos, quer em virtude da integração do respetivo conteúdo em atos subsequentes, quer em virtude do seu caráter temporário.

A proposta passa por revogar 11 decisões do Comité Executivo de Schengen, visto que o respetivo conteúdo foi retomado em atos posteriores, e o Regulamento (CE) n.º 189/2008 do Conselho, de 18 de fevereiro de 2008, relativo aos testes da segunda geração do Sistema de Informação de Schengen (SIS II), que cessou de produzir efeitos jurídicos quando o SIS II se tornou operacional em 9 de abril de 2013. Concordo com a proposta de revogação apresentada.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenu sur ce vote parce que je ne prends pas part à des décisions relatives aux textes fédéralistes.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ A Comissão das Liberdades do Parlamento Europeu decidiu enquadrar este relatório no Processo simplificado – Artigo 50.º, n.º 2, do Regimento. O relatório integra um conjunto de três, relativos à revogação de atos do acervo de Schengen e atos no domínio da cooperação policial e da cooperação judiciária em matéria penal.

Vários atos pertencentes ao acervo de Schengen deixaram de ser relevantes devido ao seu caráter temporário ou porque o seu conteúdo foi retomado por atos subsequentes, embora não tenham sido revogados, fazendo com que se considerem obsoletos.

Este relatório tem, por esta razão, uma natureza eminentemente técnica. Facto é que, em termos práticos, entre os atos obsoletos e os que os substituem não existem melhorias substantivas, pelo que, pese embora o acima exposto, reafirmamos a nossa posição crítica de fundo relativamente a Schengen e ao seu acervo. E, bem assim, relativamente à cooperação policial e à cooperação judiciária em matéria penal.

São domínios relativamente aos quais temos vindo a ser críticos face à abordagem da UE e às tentativas de aprofundamento federal, com limitações acrescidas à capacidade de decisão dos Estados-Membros em áreas que vão ao âmago da soberania dos Estados.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Fitto (ECR), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio voto in favore alla suddetta proposta di decisione relativa all’abrogazione di alcuni atti dell’acquis di Schengen. Ritengo questa decisione un avanzamento in termini di trasparenza ed efficienza, atto a produrre una migliore legiferazione e un rinnovato impegno nella risoluzione della crisi dei rifugiati.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ V kontexte proklamovaného zámeru o lepšej tvorbe práva a zjednodušení právnych predpisov Európskej únie, a to aj prostredníctvom zrušenia zastaraných aktov, predmetný návrh Európskej komisie na základe preskúmania ruší zastarané akty a mení formu tohto aktu s rozhodnutia na nariadenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Il voto a queste tre relazioni sarà contrario in quanto non c'è la necessità di rivedere Schengen ma di riformarlo completamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω παρών όσον αφορά την έκθεση για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, διότι ενώ σε πολλά άρθρα της, δίνει στην ΕΕ την δύναμη για επίτευξη της εξωτερικής της πολιτικής, από την άλλη υπάρχουν σημαντικά αρνητικά σημεία που δείχνουν ότι τελικά, η συμμετοχή της σε αυτό το παιχνίδι δεν είναι αυτή που θα έπρεπε προκειμένου να αποτελέσει τον πιο σημαντικό παράγοντα επιρροής για τις παγκόσμιες πολιτικές και γεωπολιτικές αλλαγές που συντελούνται, αφού για άλλη μια φορά είναι δεμένη στο άρμα των ΗΠΑ.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ In the context of the expiry of the transitional period set out in Protocol 36 on transitional provisions, annexed to the Treaties, the Commission has performed an assessment of the Schengen acquis and of the legal instruments in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters. A number of acts have been identified as obsolete because their content has been taken up by subsequent acts or because they are temporary in nature. In the Inter-institutional Agreement of 16 December 2003 the European Parliament, the Council and the Commission agreed on reducing the volume of, and simplifying, Union law, including by repealing obsolete acts. On the basis of its screening and in line with the commitments in the inter-institutional agreement on better law-making and its policy on Regulatory Fitness, the Commission submitted a proposal to repeal as obsolete the following acts:

- 11 decisions of the Schengen Executive Committee because their content had been taken up in subsequent acts, and

- Council Regulation (EC) No 189/2008 of 18 February 2008 on the testing of the second generation Schengen Information System (SIS II), the legal effect of which was exhausted once the SIS II became operational on 9 April 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), in writing. ‒ We from the Fidesz Party (EPP Group) voted in favour of this report on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council repealing certain acts in the Area of Freedom Security and Justice.

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs recommended that the position of the European Parliament adopted at first reading under the ordinary legislative procedure should amend the Commission proposal. With this vote we change the type of act from ‘decision’ to ‘regulation’. In accordance with the Article 288 TFEU, a regulation is binding in its entirety and directly applicable in all Member States and will better serve the purpose of the proposal to repeal the acts deemed to be obsolete.

With this vote we also seek to improve the drafting of the act, including an addition in the title stating that the repealed acts in question are part of the Schengen acquis. We also clarify that Denmark is not bound by the regulation or subject to its application, but that it shall decide, within a period of six months after the Council has decided on this regulation, whether to implement it in its national law.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ Szavazatomat azzal szeretném magyarázni, hogy tudvalevő, hogy a Bizottság az általa végzett átvilágítás alapján, valamint az intézményközi megállapodásban vállalt kötelezettségeivel és a célravezető szabályozásra irányuló politikájával összhangban javaslatot terjesztett elő és arra a megállapításra jutott, hogy számos elavult jogi aktust hatályon kívül kell helyezni. Mindez annak a vizsgálatnak a folyományaként született, melyet az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az átmeneti rendelkezésekről szóló meghatározott átmeneti időszak lejártával összefüggésben a Bizottság végzett a schengeni vívmányok és a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés terén meglévő jogi eszközök tekintetében. A Bizottság megállapítása szerint számos jogi aktus elavult, mert tartalmukat későbbi jogi aktusok átvették, vagy, mert ideiglenes természetűek voltak.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor ante la constatación de que una serie de actos han quedado obsoletos, bien porque su contenido ha sido incorporado a actos sucesivos, bien porque se trataba de actos de carácter temporal.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'abrogazione di alcuni atti nel settore "Libertà, sicurezza e giustizia" di cui il collega Moraes è relatore.

Ritengo, infatti, che una serie di atti rientranti nell'acquis di Schengen siano ormai obsoleti, temporanei o già integrati in norme successive. Per uno snellimento e una maggiore semplificazione della regolamentazione dell'UE è infatti necessario ridurre il corpo legislativo dell'Unione e rendere la burocrazia di piu facile accesso non solo agli addetti ai lavori ma anche ai cittadini europei che vogliano meglio comprendere legislazione comunitaria.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe heute für den Bericht zur Aufhebung bestimmter Rechtsakte aus dem Schengen-Besitzstand gestimmt, da ich eine Fortentwicklung und Aktualisierung des Schengener Übereinkommens gerade in dieser aktuellen Zeit für unabdingbar halte.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Ein Teil der Rechtsakte aus dem Schengen-Besitzstand ist überholt oder nicht mehr aktuell. Entweder wurden die entsprechenden Inhalte in anderen Rechtsakten erneut aufgegriffen, oder sie sind zeitlich befristet. Deshalb ist der Vorschlag der Kommission richtig, diese Rechtsakte aufzuheben. Dies verbessert die Übersichtlichkeit bestehender Vorschriften.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council repealing certain acts in the areas of freedom, security and justice, which aims to revoke measures that are no longer relevant because of their temporary nature or because their content has been taken up by successive acts.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE), por escrito. ‒ Varios actos pertenecientes al acervo de Schengen han dejado de ser pertinentes por su carácter temporal o porque su contenido ha sido incorporado en actos sucesivos, si bien no han sido derogados. Un ejemplo es el Reglamento (CE) nº 189/2008, que agotó sus efectos jurídicos con la entrada en funcionamiento del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) el 9 de abril de 2013. Por razones de seguridad y claridad jurídicas, procede derogar dichos instrumentos jurídicos obsoletos.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Esta derogación está exenta de contenido político y tiene que ver simplemente con la superación, a través de actos sucesivos, de determinadas normativas, que quedan, por tanto, rebasadas o contenidas en otras. Por ello hemos votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this proposal. Improving the transparency of Union law is an essential element of the better law-making strategy that the institutions of the Union are implementing. In that context it is appropriate to remove from the legislation in force those acts which no longer serve any purpose. A number of acts belonging to the Schengen acquis are no longer relevant due to their temporary nature or because their content has been taken up by successive acts, even though they have not been repealed.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. ‒ Mardi 24 novembre, j'ai voté en faveur de trois rapports visant à abroger certains actes de l'acquis de Schengen. Ces textes visent à défaire un certain nombre de mesures juridiques liées à l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que des dispositions juridiques dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, qui sont devenues obsolètes. Les actes ici abrogés ne sont, en effet, plus pertinents du fait de leur caractère temporaire ou du fait que leur contenu a été repris par des actes ultérieurs. Il s'agit ici de faire preuve de cohérence et d'améliorer la transparence du droit de l'Union afin de mieux légiférer dans l'intérêt des citoyens européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ I have voted for the report on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council repealing certain acts in the areas of freedom, security and justice because I believe that improving the transparency of Union law is an essential element of the better law-making strategy that the institutions of the Union are implementing. It is appropriate to remove those acts which no longer serve any purpose so as not to cause any confusion for the implementation.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Δεδομένης της τεχνικής φύσεως αυτής της διαδικασίας «εκκαθάρισης», η οποία συμβάλει και στην νομική σαφήνεια, υπερψηφίζουμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I voted for this report which proposes to change the type of the act from ʽdecision’ to ‘regulation’. A regulation will be binding in its entirety and directly applicable in all Member States and will better serve the purpose of the proposal to repeal the acts deemed to be obsolete. A number of acts have been identified as obsolete because their content has been taken up by successive acts or because they are temporary in nature.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Helmer (EFDD), in writing. ‒ Although the measures to repeal old EU legislation only covers Schengen (which the UK isn’t part of), UKIP will always vote to repeal EU laws. The only people that should create laws are democratically elected and accountable national governments, not unelected bureaucrats in Brussels.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR), schriftlich. ‒ Die Kommission hat in drei Beschlüssen vorgeschlagen, zum Schengen-Besitzstand gehörende Rechtsakte aufzuheben, weil sie entweder zeitlich befristet waren oder inhaltlich in spätere Rechtakte übernommen wurden. Ziel ist es, eine bessere Rechtsetzung zu erreichen, indem man eine größere Transparenz des Unionsrechts erreicht. Wir unterstützen Entbürokratisierung und haben auch im LIBE-Ausschuss dafür gestimmt, dass veraltete Rechtsakte aufgehoben werden. Die ALFA ist für Rechtssicherheit und Rechtsklarheit. Die in den Berichten vorgeschlagenen Maßnahmen sind dazu geeignet, die EU-Rechtsvorschriften zu verringern und das Unionsrecht zu vereinfachen. Diese Anliegen unterstütze ich ausdrücklich und habe daher für den Bericht gestimmt. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass der Euro abgeschafft werden muss, weil er zu Zwist und Zwietracht in Europa führt!

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. ‒ J'ai soutenu la proposition d'abrogation des actes de l'acquis de Schengen dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale devenus obsolètes du fait de leur caractère temporaire ou parce que leur contenu a été repris par des actes ultérieurs.

Il ne s'agit absolument pas de remettre en cause ce qui marche dans Schengen mais de simplifier la réglementation européenne dont j'ai souvent déploré les lourdeurs et les incongruités.

Ce vote me permet cependant de renouveler mon appel au réalisme. Depuis longtemps, mon parti plaide pour une refonte de Schengen afin de nous adapter aux nouvelles réalités et aux nouvelles menaces qui s'affranchissent des frontières nationales.

L'urgence est à un renforcement du contrôle des frontières extérieures et à un contrôle systématique des ressortissants de pays tiers mais aussi des citoyens européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasovao sam za nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o prijedlogu odluke Parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage određenih akata u području slobode, sigurnosti i pravde zbog toga što je sadržaj takvih akata prisutan u novim aktima ili su bili ograničenog važenja. U tom kontekstu podržavam smanjenje i pojednostavljenje pravnih tekstova Unije, što uključuje proceduru stavljanja izvan snage. Stoga, podržavam, u ovom slučaju, stavljanje izvan snage odredbi i pojedinih odluka koje se tiču Schengena. Jasnoća i transparentnost prava u području građanskih sloboda i pravde od ključne je važnosti za funkcioniranje cjelokupnog sustava Unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Contrairement à ce que pourrait laisser entendre le titre de ce rapport, il ne s'agit pas ici de revenir sur l'espace Schengen.

Il s'agit en réalité d'apporter des clarifications d'ordre juridique en abrogeant des actes devenus obsolètes, car temporaires ou recyclés dans des actes ultérieurs.

Avec mes collègues du Front national, nous nous sommes toujours opposés à l'espace Schengen au motif qu'il constitue un abandon de souveraineté dangereux. Les derniers événements nous donnent raison: l'espace Schengen est une passoire qui favorise l'immigration de masse et permet aux terroristes d'aller et venir sur le territoire des États membres de l'Union européenne en toute impunité.

Comme il est seulement question dans ce rapport de clarifier certains actes, mais que nous ne souhaitons pas cautionner l'espace Schengen, je me suis abstenu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. – Although the measures to repeal old EU legislation only covers Schengen (which the UK isn’t part of), UKIP will always vote to repeal EU laws. The only people that should create laws are democratically elected and accountable national governments, not unelected bureaucrats in Brussels.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Ježek (ALDE), písemně. ‒ Návrh Komise na zrušení určitých částí legislativních aktů EU byl podpořen naprostou většinou poslanců včetně mě. Jedná se o pouhou právní aktualizaci, kdy je odstraněno několik opatření dočasné povahy a legislativních aktů, jež pozbyly platnosti. Cílem této aktualizace je větší přehlednost platného práva Evropské unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Claude Moraes sur l’abrogation de certains actes de l'acquis de Schengen. En effet certains actes concernant des mesures juridiques sur l'espace de liberté, de sécurité et de justice avaient un caractère temporaire ou ont été repris dans d'autres actes a posteriori. Il était donc nécessaire de les abroger dans un souci de clarification et de simplification des actes.

Ce rapport a été adopté à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport car il supprime un certain nombre d’actes devenus obsolètes concernant l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Il s’agissait, en effet, d’améliorer la transparence, la clarté et de faire preuve de cohérence pour une meilleure législation européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Dieser Bericht betrifft die Aufhebung bestimmter Rechtsakte in Bezug auf den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. Dabei handelt es sich um Änderungen technischer Natur, und diese Rechtsakte gelten als überholt. Aufgrund prinzipieller Überlegungen zum Schengener Übereinkommen enthalte ich mich der Stimmabgabe.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ These acts are no longer relevant because of their temporary nature or because their content has been taken up by successive acts. Therefore, for reasons of legal certainty and in order to bring acts in the area of freedom, security and justice in line with the Lisbon Treaty, I voted in favour of repealing these acts.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Kölmel (ECR), schriftlich. ‒ Die Kommission hat in drei Beschlüssen vorgeschlagen, zum Schengen-Besitzstand gehörende Rechtsakte aufzuheben, weil sie entweder zeitlich befristet waren oder inhaltlich in spätere Rechtakte übernommen wurden.

Ziel ist es, eine bessere Rechtsetzung zu erreichen, indem man eine größere Transparenz des Unionsrechts erreicht. Im diesem Zusammenhang ist es aus Sicht des Berichterstatters Claude Moraes angezeigt, Rechtsakte, die keinen Nutzen mehr haben, aus dem geltenden Besitzstand zu entfernen. Dies soll nach der Kommission mittels dreier Beschlüsse erreicht werden.

Im Gegensatz zur Kommission empfiehlt der Berichterstatter jeweils, die Art des Rechtsakts von einem Beschluss in eine Verordnung zu ändern.

Claude Moraes hat nach Anhörung des Juristischen Dienstes des Europäischen Parlaments auch zwei weitere obsolete Rechtsakte ermittelt, die zum Schengen-Besitzstand gehören und mittlerweile nicht mehr von Belang sind, weil sie zeitlich befristet waren oder inhaltlich in spätere Rechtakte übernommen wurden.

Die EKR unterstützt das REFIT-Programm im Sinne einer Entbürokratisierung und hat auch im LIBE-Ausschuss dafür gestimmt, dass veraltete Rechtsakte aufgehoben werden.

Die ALFA ist für Rechtsicherheit und Rechtsklarheit. Die in den Berichten vorgeschlagenen Maßnahmen sind dazu geeignet, die EU-Rechtsvorschriften zu verringern und das Unionsrecht zu vereinfachen. Diese Anliegen unterstütze ich ausdrücklich und habe daher für den Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. – Az Európai Parlament a Schengeni Megállapodás túlhaladott rendelkezéseinek pontosítása, jogi letisztázása kapcsán 3 anyagot is napirendre vett ma. Nyilván, mint legfontosabb teendőket a határőrizet kapcsán. Szinte látom a képet: papucsos öregúr a fotelban, kockás plédbe csavarva elégedetten pöfékel pipájából, egy húszéves újságot böngészve, háttal a kandallónak. Eközben a tűzből kipattant jókora parázsról már lángot fogott a szőnyeg, mindjárt ég a függöny, aztán az egész ház.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – In linea con gli impegni presi all'interno dell'accordo inter-istituzionale su una politica della regolamentazione, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione concordano sulla necessità di ridurre il volume del corpus legislativo dell'Unione, semplificandolo e migliorandolo. Nello specifico si tratta dell'abrogazione di 11 decisioni del comitato esecutivo di Schengen e del regolamento (CE) n. 189/2008 del Consiglio, sulle prove tecniche del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

Ho deciso di dare voto favorevole poiché il contenuto di alcune decisioni del comitato esecutivo di Schengen è stato effettivamente ripreso in atti successivi o in ragione della loro natura temporanea.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté pour le rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil abrogeant certains actes liés à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, devenus obsolètes. Dans le but d’améliorer l’efficacité de l’acte, nous avons proposé la modification du type d’acte, de "décision" à "règlement", obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable par les États membres. Par ailleurs, les Républicains et moi-même appelons à une refonte en profondeur des accords de Schengen, inappropriés dans leur forme et leur fonctionnement actuels à la réalité des menaces auxquelles les pays de l’Union doivent aujourd’hui faire face.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ Un certain nombre d'actes faisant partie de l'acquis de Schengen ne sont plus pertinents en raison de leur caractère temporaire ou parce que leur contenu a été repris par des actes ultérieurs. Dans un souci de transparence et de "mieux légiférer", il faut les abroger.

Cependant, les évènements récents démontrent encore une fois que Schengen en soi n’est plus pertinent. Les frontières extérieures ne sont plus gardées, donc le système est caduc. C’est pourquoi je me suis abstenue sur la proposition d’en abroger certains actes seulement.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenu lors de ce vote. Certains textes et actes faisant partie de l'acquis de Schengen ne sont plus pertinents, soit parce qu'ils avaient une vocation purement temporaire, soit parce que des actes ultérieurs les ont remplacés. Les abroger est donc une décision logique, à fins de transparence et d'allègement de la législation.

Néanmoins, nous remettons en cause l'opportunité globale de Schengen. Voter pour aurait donc peut-être envoyé un signal de cautionnement de cette utopie européenne, quand voter contre reviendrait à vouloir maintenir des actes obsolètes. L'abstention était donc le seul choix politique et technique possible.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe para derogar determinados actos del acervo de Schengen, ya que parte de esta legislación estaba obsoleta y no venía aplicándose debido al nuevo marco regulador surgido tras el Tratado de Lisboa. A pesar de nuestra oposición al mismo, no tendría sentido votar otra cosa y mantener unas normativas inaplicables.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Lucke (ECR), schriftlich. ‒ Die Kommission hat in drei Beschlüssen vorgeschlagen, zum Schengen-Besitzstand gehörende Rechtsakte aufzuheben, weil sie entweder zeitlich befristet waren oder inhaltlich in spätere Rechtakte übernommen wurden.

Ziel ist es, eine bessere Rechtsetzung zu erreichen, indem man eine größere Transparenz des Unionsrechts erreicht. Im diesem Zusammenhang ist es aus Sicht des Berichterstatters Claude Moraes angezeigt, Rechtsakte, die keinen Nutzen mehr haben, aus dem geltenden Besitzstand zu entfernen. Dies soll nach der Kommission mittels dreier Beschlüsse erreicht werden.

Im Gegensatz zur Kommission empfiehlt der Berichterstatter jeweils, die Art des Rechtsakts von einem Beschluss in eine Verordnung zu ändern.

Claude Moraes hat nach Anhörung des Juristischen Dienstes des Europäischen Parlaments auch zwei weitere obsolete Rechtsakte ermittelt, die zum Schengen-Besitzstand gehören und mittlerweile nicht mehr von Belang sind, weil sie zeitlich befristet waren oder inhaltlich in spätere Rechtakte übernommen wurden.

Der EKR unterstützt das REFIT-Programm im Sinne einer Entbürokratisierung und hat auch im LIBE-Ausschuss dafür gestimmt, dass veraltete Rechtsakte aufgehoben werden.

Die ALFA ist für Rechtsicherheit und Rechtsklarheit. Die in den Berichten vorgeschlagenen Maßnahmen sind dazu geeignet, die EU-Rechtsvorschriften zu verringern und das Unionsrecht zu vereinfachen. Diese Anliegen unterstütze ich ausdrücklich und habe daher für den Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ U svrhu pojednostavljenja zakona i ukidanja zastarjelih zakona, Komisija je izvršila procjenu schengenske pravne stečevine i pravnih instrumenata. Zaključeno je da mnogi akti više nisu relevantni zbog svoje privremene prirode ili zato što je njihov sadržaj obuhvaćen naknadnim aktima, iako nisu stavljeni izvan snage.

Komisija je podnijela prijedlog za ukidanje 11 odluka Schengenskog izvršnog odbora, te Uredbe Vijeća br. 189/2008. Nakon savjetovanja s pravnom službom Europskog parlamenta, predlaže se i promjena vrste akta iz „odluke” u „propis”, jer su propisi u skladu s čl.288 UFEU-a u cijelosti obvezujući i izravno primjenjivi u svim državama članicama.

Podržala sam izvješće zastupnika Clauda Moraesa, jer smatram da je ukidanjem zastarjelih propisa potrebno da bi se osigurala pravna sigurnost i transparentnost prava Unije koje je ključan element za bolju izradu zakonodavstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), rakstiski. ‒ Kad kāda lieta – šajā gadījumā tiesību akti – vairs nepilda savas funkcijas, pastāv dažādi varianti, kā var rīkoties. Pirmais – modificēt šos tiesību aktus, lai tie atbilstu mūsdienu reālijām un varētu turpināt efektīvi kalpot sākotnēji izvirzīto uzdevumu pildīšanai. Otrais variants – atcelt šos tiesību aktus, ja tie ir jau pavisam novecojuši un nevar turpināt pildīt savas primārās funkcijas. Trešais variants (kurš bieži vien iet kopā un faktiski savstarpēji papildina otro) – pieņemt jaunus tiesību aktus, kuri pārņemtu novecojušo aktu lomu.

Konkrēti šeit piedāvātā regula (bijušais lēmums) bija nepieciešama, lai atceltu 11 lēmumus, kas attiecās uz Šengenas zonas funkcionēšanu, kā arī otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas testiem, kuri tik un tā zaudēja savu spēku vairāk nekā pirms diviem gadiem, stājoties spēkā šai sistēmai. Starp šiem 11 lēmumiem bija tādi, kas attiecās uz vīzu politiku, cīņu pret nelegālo imigrāciju, Šengenas vīzu izdošanu vai apmaiņu ar statistikas informāciju.

Kamēr šīs lietas, bez šaubām, ir ļoti svarīgas un Šengenas zonas funkcionēšanai ļoti nepieciešamas, nemaz nerunājot par pašas Eiropas Savienības darbību robežu aizsardzības jomā, šie visi lēmumi ir novecojuši un aizstāti ar jaunākajiem tiesību aktiem, līdz ar ko vienkārši nebija nekādas jēgas tos turpināt turēt aktīvo tiesisko aktu starpā.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. ‒ Pravidelná revízia právnych predpisov EÚ by mala byť samozrejmou súčasťou legislatívnej činnosti. Niektoré právne predpisy v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti neplnia svoj účel, resp. majú dočasnú povahu, sú zastarané a neslúžia efektívne potrebám skutočnej praxe. Preto navrhnuté zrušenie prispeje k zvýšeniu transparentnosti legislatívy, k jednoduchšej orientácii a v konečnom dôsledku aj jednoduchšej interpretácii noriem v daných oblastiach.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον χώρο της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, διότι είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenu sur ce vote. Nous estimons que l’espace Schengen n’est plus pertinent, d’autant plus au regard des récents événements qui ont démontré son inutilité. Voter pour cette abrogation serait cautionner Schengen, et un vote contre est inutile puisqu’il ne servirait qu’à garder des actes obsolètes et ne remettrait même pas en cause l’espace lui—même. L’abstention est le seul choix valide.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ I supported this proposal. Improving the transparency of Union law is an essential element of the better law-making strategy that the institutions of the Union are implementing. In that context it is appropriate to remove from the legislation in force those acts which no longer serve any purpose.

A number of acts belonging to the Schengen acquis are no longer relevant due to their temporary nature or because their content has been taken up by successive acts, even though they have not been repealed.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Migliorare la trasparenza del diritto dell'Unione è parte sostanziale della strategia "Legiferare meglio" realizzata dalle istituzioni dell'Unione. È utile, quindi, eliminare dalla legislazione in vigore gli atti che non hanno più ragion d'essere in virtu' del fatto che suddetti atti vengono considerati obsoleti perché il loro contenuto viene ripreso in atti successivi o in ragione della loro natura temporanea.

Per tal motivo ho votato a favore della relazione concernente l'abrogazione di alcuni atti dell'acquis di Schengen.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Es handelt sich um einen rein technischen Bericht hinsichtlich der Schengener Rechtsakte. Die gegenwärtige Situation bekräftigt unsere kritische Haltung zu den Schengen-Gesetzen. Der Bericht manifestiert nur die derzeitige Rechtslage. Da er inhaltlich keine Veränderung mit sich bringt, enthalte ich mich meiner Stimme.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Dans ce rapport, la Commission propose d’abroger une douzaine d’actes législatifs obsolètes depuis l’intégration de l’acquis de Schengen directement dans les traités européens. Ainsi, "l'obligation faite aux États Schengen d'échanger des informations statistiques permettant un meilleur contrôle des migrations aux frontières extérieures" est supprimée  car  devenue obsolète depuis l'entrée en vigueur  du règlement (CE) n° 2007/2004  qui a confié à l'agence FRONTEX la gestion et l'analyse de  la situation aux frontières extérieures. Étrange privation dans le contexte actuel! Bien qu'il s'agisse d'un rapport technique visant à "simplifier" le droit de l'Union je vote contre pour marquer mon désaccord avec ces mesures qui ont révélé leur profonde inefficacité. Pas de quoi se réjouir qu’elles soient intégrées aux traités et ainsi rendues encore plus difficiles à changer.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ L'idée n'est pas, dans ce rapport, de revenir sur l'espace Shengen mais d'en clarifier le cadre juridique, en abrogeant des actes devenus obsolètes car temporaires ou recyclés dans des actes ultérieurs.

Le Front national est opposé à l'espace Shengen, outil préjudiciable à notre pays, en témoignent les récents évènements.

Comme il est seulement question dans ce rapport de clarifier certains actes, mais qu'il ne souhaite pas cautionner l'espace Schengen, je m'abstient sur ce vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ A Comissão Europeia procedeu à avaliação do acervo de Schengen e dos instrumentos jurídicos existentes no âmbito da cooperação judiciária e policial em matéria penal, tendo em conta o Protocolo n.º 36 anexo aos Tratados relativo às disposições transitórias. Tratando-se de disposições obsoletas - quer pelo seu carácter exclusivamente temporário, quer pela alteração do seu conteúdo por atos subsequentes -, com vista a proceder a uma simplificação da legislação, com ganhos a nível da certeza e da segurança jurídica, legislar melhor significa a revogação desses mesmos atos. Apresentei, por isso, o meu voto favorável sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que revoga determinados atos no domínio da liberdade, da segurança e da justiça.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of repealing obsolete acts from the Schengen acquis as it will lead to more efficient and transparent EU legislation.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. ‒ Zlepšenie transparentnosti aktov je významným činiteľom pri tvorbe práva Únie. Nariadenia a akty zanikajú v dôsledku svojej dočasnej povahy, alebo prevzatia svojho obsahu do novších nariadení. Pri posúdení schengenshého acquis boli mnohé akty označené ako zastarané, Komisia preto predložila návrh na ich zrušenie. Dokopy sa zrušuje 11 aktov zahrňujúcich aj výmenu informácií, vydávanie schengenských víz, boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu, či overovanie dokladov. Cieľom nariadenia je prijať opatrenia na úrovni Únie, ktoré sú rovnako záväzné v celom rozsahu pre členské štáty. Podporujem preto rozhodnutie zrušiť zastarané a dočasné akty, ktorých obsah je obsolentný, alebo prevzatý do následných aktov.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I have voted in favour of the report on repealing certain acts from the Schengen acquis, which is as part of the Commission policy on Regulatory Fitness. This related instrument will repeal a number of legal acts in the field of police and judicial cooperation and a number in relation to the Schengen Acquis. All of the acts to be repealed are no longer legally relevant either because they have been replaced by a more up-to-date legal act or they are of a temporary nature.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Bizottság a schengeni vívmányokra és a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködésre vonatkozó elemzésében megállapította, hogy a Schengeni Végrehajtó Bizottság 11 határozata elavult, mert tartalmukat átvették későbbi jogszabályok, továbbá elavult a Tanács 2008. február 18-i 189/2008/EK rendelete a Schengeni Információs Rendszer (SIS II) második generációjának teszteléséről, amikor a SIS II 2013. április 9-én megkezdte működését. Javaslatot tett ezért azok hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására.

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésében a tervezetet a Parlamentnek elfogadásra ajánlotta, azzal, hogy javasolja a jogi aktus típusának határozatról rendeletté módosítását, minthogy a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban, és jobban szolgálja a javaslat célját. A tervezetet támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ Un certain nombre d'actes faisant partie de l'acquis de Schengen ne sont plus pertinents en raison de leur caractère temporaire ou parce que leur contenu a été repris par des actes ultérieurs. Dans un souci de transparence et de clarté législative, il est proposé de les abroger.

Toutefois, nous considérons que ce sont les accords de Schengen eux-mêmes qui ne sont plus pertinents. C'est donc leur suppression entière qu'il faut envisager, cette abrogation technique n'appelle pas d'autre position que l'abstention.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ De acordo com a estratégia europeia “Legislar Melhor”, que pressupõe uma maior transparência do direito da União, e tendo como principal objetivo simplificar e tornar mais eficaz a regulamentação europeia, devem ser revogados todos os atos que se tornem obsoletos tanto devido ao seu conteúdo como a nível do seu caráter temporário.

Nesta medida, tornaram-se obsoletos - no âmbito do acervo de Schengen - determinados atos no domínio da liberdade, da segurança e da justiça. O conteúdo de 11 decisões do Comité Executivo de Schengen foi retomado em atos posteriores e o Regulamento (CE) n.º 189/2008 do Conselho, de 18 de fevereiro de 2008, relativo aos testes da segunda geração do Sistema de Informação de Schengen (SIS II), cessou os seus efeitos jurídicos quando este sistema se tornou efetivamente operacional.

Tendo em consideração as diversas alterações tornou-se necessário modificar o tipo de ato de “decisão” para “regulamento”, pois este último tem caráter obrigatório, sendo diretamente aplicável aos Estados-Membros, adequando-se melhor ao objetivo do relatório aqui em questão.

Voto favoravelmente esta proposta, na medida em que a sua aprovação vai ao encontro dos objetivos de clareza e segurança jurídica que devem ser alcançados no âmbito da legislação da União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport est relatif à une proposition concernant la simplification du droit. En effet, la pertinence de certaines dispositions relatives à Schengen a été remise en cause car elles ont été reprises par des actes ultérieurs. Ceci s’inscrit dans une démarche de transparence et dans la cadre de la politique "Mieux légiférer" mise en place par la Commission européenne.

Cependant, si je soutiens cette volonté de simplification et la clarification du droit positif, je condamne l’idée même des accords de Schengen. Or, voter en faveur de ce rapport reviendrait à donner un blanc-seing à l’absence de frontières nationales. Je ne peux donc que voter contre cette proposition qui ne remet aucunement en cause les accords de Schengen.

J’ai donc décidé de m’abstenir lors du vote de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport relatif à l'abrogation de certains actes liés à l'espace de liberté, de sécurité et de justice. L'amélioration de la transparence du droit de l'Union est un élément essentiel de la stratégie visant à mieux légiférer, que les institutions de l'Union mettent actuellement en œuvre. Certaines mesures juridiques ne sont plus pertinentes en raison de leur caractère temporaire ou parce que leur contenu a été repris par des actes ultérieurs. Il convient, par conséquent, de les retirer de la législation en vigueur.

 
  
MPphoto
 
 

  Renaud Muselier (PPE), par écrit. ‒ Je n'ai pas pu voter pour ce rapport mais je soutiens pleinement la position du groupe PPE et de la délégation française d'adopter ce rapport. Un certain nombre d'actes faisant partie de l'acquis de Schengen ne sont plus pertinents en raison de leur caractère temporaire, il convient donc de les abroger.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. ‒ A szabadságon, a biztonságon és a jogi érvényesülésen alapuló térségre vonatkozó, illetve a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén egyes jogi aktusok hatályon kívül helyezéséről szóló javaslatokat támogatom, hiszen fontosnak tartom a törvények átláthatóságát és érthetőségét. Az Európai Uniós jogszabályok aktualitása mindenképpen pozitívumként tekinthető, épp ezért nem szabad elfeledkeznünk az elavult rendeletekről, amelyek már semmilyen célt nem szolgálnak, és azok hatályon kívül helyezéséről.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ I have voted for this report that is adapting the content of certain acts in the area of freedom, security and justice deemed to be obsolete because they have been taken up by successive acts or because they have temporary nature.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), in writing. I voted in favour of this text as it was high time to update the Schengen acquis. Having an unclear or outdated text at this sensitive time was needlessly damaging for the interests of both Member States who are inside and those Members who are yet to join the Schengen area, but should do so soon and would have had trouble, otherwise, with the outdated text.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Der vorliegende Bericht bezieht sich auf einen Vorschlag der Kommission für einen Beschluss zur Aufhebung bestimmter Rechtsakte in Bezug auf den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. Hier handelt es sich um einen rein technischen Bericht, aus diesem Grund habe ich mich meiner Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – J’ai soutenu ce rapport visant à approuver la décision de la Commission d’abroger des actes législatifs rendus obsolètes par l’intégration des acquis de Schengen dans les traités européens. Le présent rapport supprime les actes permettant aux États membres d’échanger des informations statistiques relatives aux flux migratoires aux frontières extérieures, cette mission ayant été transmise à l’agence Frontex après adoption du règlement CE n° 2007/2004. La simplification de la législation européenne est importante et nécessaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin, kuna aja jooksul on mitmed õigusaktid aegunud või on nende sisu üle võetud teistesse aktidesse.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. ‒ Although the measures to repeal old EU legislation only covers Schengen (which the UK isn’t part of), UKIP will always vote to repeal EU laws. The only people that should create laws are democratically elected and accountable national governments, not unelected bureaucrats in Brussels.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Le tematiche che si trovano al centro dei dibattiti attuali hanno portato le istituzioni UE a rivedere la normativa Schengen e a concludere che essa necessita di una semplificazione per poter affrontare al meglio le questioni che riguardano sia il fenomeno migratorio che la minaccia terroristica.

Contribuisco a questi lavori non soltanto rinnovando il mio impegno a collaborare con i colleghi sulla questione, ma anche votando positivamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Ova Uredba izvan snage stavlja 11 akata koje se odnose na regulaciju kontrole ulaska i izlaska iz država članica unutar područja Schengena. S obzirom na to da su ta pitanja regulirana novijim aktima, kao što je npr. razmjena statističkih podataka čega analizu danas provodi FRONTEX, ove odluke su zastarjele. Jedna od takvih uredbi je i Uredba o testovima Schengenskog informacijskog sustava koji se već koriste duže vrijeme.

Podržala sam ovo Izvješće jer smatram da je nužno iz schengenske pravne stečevine ukloniti sve one akte koji više nemaju svrhu postojanja kako bi zakonodavstvo pojednostavili i učinili ga transparentnijim. Upravo je to ključni element strategije za bolju izradu zakonodavstva koju institucije Unije provode.

Iako Republika Hrvatska još uvijek nije članica schengenskog prostora, cilj je Hrvatske da uđe u Schengen. Stoga je i meni kao zastupnici, ali i svim građanima Hrvatske u interesu da pravila pravne stečevine uz schengenski prostor budu svima dostupna i razumljiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. – Ce rapport est relatif à une proposition concernant la simplification du droit. En effet, la pertinence de certaines dispositions relatives à Schengen a été remise en cause car ils ont été repris par des actes ultérieurs. Ceci s’inscrit dans une démarche de transparence et dans le cadre de la politique «Mieux légiférer» mise en place par la Commission européenne.

Cependant, si je soutiens cette volonté de simplification et la clarification du droit positif, je condamne l’idée même des accords de Schengen. Or, voter en faveur de ce rapport reviendrait à donner un blanc-seing à l’absence de frontières nationales. Je ne peux donc que voter contre cette proposition qui ne remet aucunement en cause les accords de Schengen.

J’ai donc décidé de m’abstenir lors du vote de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Podržavam prijedlog Komisije koji se odnosi na ukidanje ukupno 11 odluka Izvršnog odbora Schengena te jedne uredbe Vijeća. Kod odluka se uglavnom radilo o izmjenama u viznoj politici te pitanjima kontrole migracija. Zanimljivo je uočiti kako je u nekoliko slučaja novim uredbama FRONTEX potpuno preuzeo funkciju koju su u starim odlukama imale države članice, primjerice razmjenjivanje statističkih podataka o migracijama te nadzor migracija na vanjskim granicama. Isto tako, Europolu su povjerene zadaće u vezi s razmjenom informacija o borbi protiv nezakonite migracije, a među državama članicama uveden je novi pravni okvir suradnje u pogledu kontrole vanjskih granica, uključujući upućivanje časnika za vezu zaduženih za imigraciju u treće zemlje.

U posljednjih nekoliko mjeseci svjedoci smo naglih i ozbiljnih ugroza schengenske slobodne zone, a umjesto održavanja zajedničkog sigurnosnog okvira, pojedine države članice djeluju na svoju ruku i privremeno suspendiraju schengenski režim u skladu s rastućim strahom javnosti od nekontroliranih migracija. Očekivano je da će se nakon tragičnih događaja u Parizu pojaviti potreba za ponovnom evaluacijom dosadašnjih odredbi o Schengenu i vjerojatnog zaobilaženja pravila od strane pojedinih država članica koje su dio Schengena.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ Radi vjerodostojnosti i transparentosti prava Unije smatram da je potrebno iz zakonodavstva na snazi ukloniti akte koji više ne služe svrsi. Osim novih akata koji svojim stupanje na snagu dovode do potrebe stavljanja starih izvan snage, u skladu s njima uspostavljene su i nove organizacije koje funkcioniraju i koje su preuzele poslove koji bi bili u nadležnosti država članica i drugih organizacija i tijela. Stavljanjem izvan snage brojnih zastarjelih akata Unije iz schengenske pravne stečevine na razini unije omogućuje pravnu sigurnost i jasnoću koju nije moguće postići u dovoljnoj mjeri na razini država članica. Slijedom navedenog smatram opravdanim stavljanje izvan snage svih 11 predloženih odluka te Uredbe vijeća (EZ) br. 189/2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ La strategia "Legiferare meglio" è stata creata al fine di garantire maggiore trasparenza e favorire la certezza del diritto. In base ad essa, gli atti adottati dell'UE che hanno esaurito tutti i loro effetti, o che non sono più pertinenti per il loro carattere temporaneo o perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi, possono essere abrogati. Nel testo di questa relazione si propone di abrogare alcuni atti concernenti il settore "Libertà, sicurezza e giustizia" i quali sono diventati obsoleti perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi. Per tutto ciò, ho deciso di votare in favore dell'abrogazione di questi atti normativi.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Pospíšil (PPE), písemně. ‒ Jsem velmi rád, že kromě neustálého přijímání nových legislativních norem se Evropský parlament na této schůzi odhodlal také k rušení aktů, které již nejsou třeba. Věřím, že se toto pomyslné okénko, kdy se věnujeme revizi unijní legislativy, bude opakovat i na dalších našich jednáních.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté pour abroger ce texte car il était devenu obsolète juridiquement. Nous devons adopter des textes clairs pour renforcer efficacement notre espace de liberté, de sécurité et de justice.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ A presente proposta da Comissão prevê a revogação de um conjunto de atos pertencentes ao acervo de Schengen, que se tornaram obsoletos, quer em virtude da integração do respetivo conteúdo em atos subsequentes, quer em razão do seu carácter temporário. Neste caso em particular, está em causa a revogação de onze decisões do Comité Executivo de Schengen e o Regulamento (CE) n.° 189/2008, de 18 de fevereiro de 2008, relativo aos testes da segunda geração do sistema de Informação de Schengen.

Tendo em vista o final do período de transição estabelecido no Protocolo n.° 36, anexo aos Tratados e considerando os objetivos de simplificação e redução do volume de legislação inscritos na estratégia "Legislar melhor", votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ Although the measures to repeal old EU legislation only covers Schengen (which the UK isn’t part of), UKIP will always vote to repeal EU laws. The only people that should create laws are democratically elected and accountable national governments, not unelected bureaucrats in Brussels.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Relaciona-se apenas com a revogação de atos obsoletos (a maior parte relacionada com vistos, passaportes e troca de informação).

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ Varios actos pertenecientes al acervo de Schengen han dejado de ser pertinentes por su carácter temporal o porque su contenido ha sido incorporado en actos sucesivos, si bien no han sido derogados. Se trata de actos que han quedado obsoletos, en concreto once decisiones del Comité Ejecutivo de Schengen cuyo contenido ha sido incorporado en actos sucesivos y el Reglamento (CE) n.º 189/2008 del Consejo, de 18 de febrero de 2008, sobre los ensayos del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II), que agotó sus efectos jurídicos con la entrada en funcionamiento del SIS II el 9 de abril de 2013.

Por ello, he votado a favor de su derogación.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ Dans le contexte de l'expiration de la période transitoire fixée dans le protocole n° 36 sur les dispositions transitoires, annexé aux traités, la Commission européenne a procédé à une évaluation de l'acquis de Schengen et des instruments juridiques dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.

Un certain nombre d'actes ont été identifiés comme obsolètes du fait que leur contenu a été repris par des actes ultérieurs ou en raison de leur caractère temporaire.

La Commission a présenté une proposition visant à abroger, en raison de leur obsolescence, les décisions du comité exécutif SCH/Com-ex 14 (lutte contre le trafic de stupéfiants) et 52 (mémento de coopération policière), la déclaration du comité exécutif SCH/Com-ex décl. 13, rév. 2 (enlèvement de mineurs) et la décision 2008/173/JAI du Conseil du 18 février 2018 relative aux essais du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). J'ai donc soutenu ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ Após análise por parte da Comissão, verificou-se que existe um conjunto de atos jurídicos relacionados com o “Acervo de Schengen”- espaço de liberdade, segurança e justiça - que já não são relevantes devido à sua natureza temporária ou porque o seu conteúdo foi replicado em atos subsequentes.

O objetivo do presente relatório passa, então, por revogar um certo número de medidas jurídicas relativamente a essas matérias, que foram identificadas como obsoletas.

Nessa medida, tratando-se de um relatório eminentemente técnico e tendo em conta que estão em causa questões de segurança e certeza jurídicas, atribuí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce texte qui propose de modifier le type d'acte législatif pour que cette décision devienne un règlement; de plus, un ajout dans le titre précise que les actes abrogés en question font partie de l'acquis de Schengen.

Ainsi, le règlement permettra d'abroger onze décisions du comité exécutif de Schengen, en raison du fait que leur contenu a été repris par des actes ultérieurs, ainsi que le règlement de 2008 relatif aux essais du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), qui a épuisé ses effets juridiques lorsque le SIS II est devenu opérationnel le 9 avril 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio voto a favore della relazione relativa all'abrogazione di alcuni atti dell'acquis di Schengen in quanto concordo con la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di aggiornare e semplificare il diritto dell'Unione europea e di eliminare una serie di atti ritenuti obsoleti. Nello specifico la relazione abroga 11 decisioni del comitato esecutivo di Schengen e il regolamento (CE) n. 189/2008 del 18 febbraio 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Esta derogación está exenta de contenido político y tiene que ver simplemente con la superación, a través de actos sucesivos, de determinadas normativas, que quedan, por tanto, rebasadas o contenidas en otras. Por ello hemos votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe para derogar determinados actos del acervo de Schengen, ya que parte de esta legislación estaba obsoleta y no venía aplicándose debido al nuevo marco regulador surgido tras el Tratado de Lisboa. A pesar de nuestra oposición al mismo, no tendría sentido votar otra cosa y mantener unas normativas inaplicables.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (ECR), per iscritto. ‒ Con il voto di oggi il Parlamento abroga 11 decisioni del comitato esecutivo di Schengen e il regolamento (CE) n. 189/2008 del Consiglio sulle prove tecniche del sistema d'informazione SIS II, un sistema che contribuisce ad aumentare la sicurezza e a facilitare la libera circolazione nello spazio Schengen.

Questi atti sono divenuti obsoleti in quanto il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi. Ho deciso pertanto di votare a favore di questa decisione.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing. ‒ I voted in favour of this as it repeals European Union acts.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ This co-decision decision makes sense within the Commission’s policy on regulatory fitness and cutting down on unnecessary parts of the body of EU law. The repeal of this act was not politically motivated, and I am glad to see that it was passed unanimously in committee.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Súhlasím s tým, že Komisia napĺňa svoje predsavzatie zjednodušovať právne predpisy EÚ prostredníctvom rušenia zastaraných právnych aktov. V tomto kontexte vykonala Komisia aj posúdenie právnej úpravy Schengenského priestoru a právnych nástrojov v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach. Keďže dospela k záveru, že mnohé akty boli už zastarané a ich obsah bol prevzatý do následných aktov alebo mali dočasný charakter, je možné len podporiť jej návrh na ich zrušenie.

Tým sa dosiahne zrušenie 11 rozhodnutí Schengenského výkonného výboru, pretože ich obsah sa prevzal do následných aktov. A takisto dôjde k zrušeniu nariadenia Rady o skúškach Schengenského informačného systému druhej generácie, keďže tento systém bol už medzičasom spustený. Zjednodušovanie právneho systému je v súčasnej situácii nevyhnutné, jednak pre jeho prebujnenosť a neprehľadnosť, ako aj pre zvyšovanie dôveryhodnosti občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Starbatty (ECR), schriftlich. ‒ Die Kommission hat in drei Beschlüssen vorgeschlagen, zum Schengen-Besitzstand gehörende Rechtsakte aufzuheben, weil sie entweder zeitlich befristet waren oder inhaltlich in spätere Rechtakte übernommen wurden.

Ziel ist es, eine bessere Rechtsetzung zu erreichen, indem man eine größere Transparenz des Unionsrechts erreicht. Im diesem Zusammenhang ist es aus Sicht des Berichterstatters Claude Moraes angezeigt, Rechtsakte, die keinen Nutzen mehr haben, aus dem geltenden Besitzstand zu entfernen. Dies soll nach der Kommission mittels dreier Beschlüsse erreicht werden.

Im Gegensatz zur Kommission empfiehlt der Berichterstatter jeweils, die Art des Rechtsakts von einem Beschluss in eine Verordnung zu ändern.

Claude Moraes hat nach Anhörung des Juristischen Dienstes des Europäischen Parlaments auch zwei weitere obsolete Rechtsakte ermittelt, die zum Schengen-Besitzstand gehören und mittlerweile nicht mehr von Belang sind, weil sie zeitlich befristet waren oder inhaltlich in spätere Rechtakte übernommen wurden.

Der EKR unterstützt das REFIT-Programm im Sinne einer Entbürokratisierung und hat auch im LIBE-Ausschuss dafür gestimmt, dass veraltete Rechtsakte aufgehoben werden.

Die ALFA ist für Rechtsicherheit und Rechtsklarheit. Die in den Berichten vorgeschlagenen Maßnahmen sind dazu geeignet, die EU-Rechtsvorschriften zu verringern und das Unionsrecht zu vereinfachen. Diese Anliegen unterstütze ich ausdrücklich und habe daher für den Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Z hľadiska právnej istoty a zrozumiteľnosti je žiaduce, aby obsolentné právne normy, teda zastarané a nepoužívané nariadenia a rozhodnutia v daných oblastiach, boli zrušené, a zároveň sa tak vytvoril priestor pre zlepšenie transparentnosti práva Únie, jeho prehľadnosti a efektívnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Podržavam ovaj prijedlog jer je poboljšanje transparentnosti prava Unije ključni element strategije za bolju izradu zakonodavstva koju institucije Unije provode. Također, smatram da bi se iz zakonodavstva trebali ukloniti akti s područja slobode, sigurnosti i pravde koji su na snazi i ne služe svrsi.

Odluka Izvršnog odbora SCH/Com-ex (98) 18 rev kojom je utvrđeno da je postupak koji moraju slijediti schengenske države koje imaju ozbiljne poteškoće u dobivanju propusnica za repatrijaciju nezakonitih migranata te mogućnost da se na razini Unije istraži potreba za drugim, više obvezujućim mjerama protiv trećih zemalja je zastarjela jer je Unija s velikim brojem trećih zemalja sklopila sporazume o ponovnom prihvatu u kojima su utvrđeni obveze i postupci koje tijela trećih zemalja i država članica moraju ispunjavati u odnosu na repatrijaciju stranih državljana koji nezakonito borave u Uniji.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report. A number of acts adopted in recent decades have exhausted all their effects. They are no longer relevant because of their temporary nature or because their content has been taken up by successive acts. For reasons of legal certainty it is necessary to revoke the measures in question in order to bring acts in the area of freedom, security and justice in line with the Lisbon Treaty.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Cilj ovog zakonodavnog prijedloga jest opozvati zastarjele zakonske mjere u području slobode, sigurnosti i pravosuđa.

U lipnju 2014. godine Europska komisija u suradnji s policijom i pravosudnim tijelima započela je s procjenom pravne stečevine i pravnih instrumenata vezanih za područje kriminala.

Komisija je sada završila procjenu, te odlučila kako mnogi akti više nisu relevantni zbog svoje privremene prirode ili zato što je njihov sadržaj obuhvaćen naknadnim aktima, iako nisu stavljeni izvan snage. Sukladno tome, Komisija predlaže Europskom parlamentu i Vijeću, povlačenje 12 akata usvojenih u području slobode, sigurnosti i pravosuđa.

Podržavam ovaj prijedlog, jer smatram kako se ukidanjem zastarjelih propisa osigurava pravna sigurnost i transparentnost prava Unije, što je ključan element za bolju izradu zakonodavstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Sulík (ECR), písomne. ‒ Návrh som podporil, keďže jeho cieľom je zjednodušenie legislatívy bez zmeny jej účinkov. Vítam všetky podobné aktivity, ktorých výsledkom je väčšia prehľadnosť legislatívy a v ideálnom prípade aj nižšia regulačná záťaž.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Svoboda (PPE), písemně. ‒ Podpořil jsem legislativní usnesení Evropského parlamentu, které v důsledku vyslovuje souhlas s návrhem rozhodnutí EP a Rady o zrušení některých aktů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Zrušení těchto aktů nijak nesouvisí s bojem proti terorismu či s řešením migrační krize. Týká se pouze zrušení nyní již nadbytečných předpisů, které nadále již nemají žádný význam, jako je např. nařízení o testování druhé generace Schengenského informačního systému (SIS II). Testování tohoto SIS II již proběhlo a systém je nyní v provozu.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. ‒ As the UK is outside of the Schengen area and this proposal does not impact the UK in any way, I have abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Στα πλαίσια του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου, η Επιτροπή δήλωσε ότι διεξήγαγε “screening” του κεκτημένου στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Στόχος ήταν να εντοπιστούν πράξεις οι οποίες θα μπορούσαν να καταργηθούν, στο πλαίσιο της λήξης της μεταβατικής περιόδου που τέθηκε από τις Συνθήκες.

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των νομικών πράξεων στο χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, και πρότεινε τρεις προτάσεις που αφορούν την κατάργηση είκοσι περίπου νομικών μέτρων.

Υπερψηφίσαμε, λοιπόν, τις εν λόγω εκθέσεις που σχετίζονται με τις πιο πάνω πράξεις, καθώς συμβάλλουν στην νομική σαφήνεια υποδεικνύοντας ποιες πράξεις θεωρούνται ξεπερασμένες λόγω του προσωρινού τους χαρακτήρα, αλλά και του γεγονότος ότι έχουν αντικατασταθεί από μεταγενέστερες πράξεις στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Támogattam a javaslatot, mert kiemelt fontosságúnak tartom az Európai Unió jogalkotásának jó minőségét és transzparenciáját. A schengeni megállapodás hatálya alá tartozó szabályozás esetében ez különösen aktuális szempont, a most jelentkező új kihívásoknak (például terrorizmus) való megfelelés érdekében. Mint a jelentés is rámutat, a hatályon kívül helyezni javasolt jogi aktusok, illetve azok egyes elemei a jogalkotás által kitűzött átmeneti időszak elteltével történt felülvizsgálat során vagy elavultnak bizonyultak, vagy szerepüket időközben átvette egy újabb jogszabály, illetőleg részben eleve átmenetinek szánt rendelkezéseket tartalmaztak.

A javasolt módosítások figyelemmel vannak arra a speciális jogviszonyra is, amellyel az EU a schengeni megállapodás hatálya alá tartozó együttműködésében egyrészt egyes tagállamokkal (Dánia, Egyesült Királyság), másrészt egyes nem tagállamokkal (Izland, Norvégia, Svájc, Liechtenstein) érvényesít.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Tapardel (S&D), în scris. ‒ Având ca scop eficientizarea și transparentizarea modului în care se aplică legislația europeană, Comisia Europeană și-a propus, la un anumit interval de timp, reevaluarea necesității anumitor acte legislative.

Raportul pe care l-am votat astăzi vizează retragerea din vigoare a 11 acte din domeniul cooperării polițienești și judiciare din acquis-ul Schengen, considerate ca fiind caduce din cauza caracterului temporar sau a faptului că obiectivele acestora au fost preluate de acte care le succed.

Abrogarea acestor acte nu poate fi îndeplinită la nivelul fiecărui stat membru, motiv pentru care măsura va fi realizată la nivelul Uniunii.

Consider că retragerea legislației caduce nu poate decât să eficientizeze bunul mers al aplicării legislației pe teritoriul statelor membre, drept pentru care am votat în favoarea acestui raport.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du texte du collègue Moraes. L'amélioration de la transparence du droit de l'Union est un élément essentiel de la stratégie visant à mieux légiférer, que les institutions de l'Union mettent actuellement en œuvre. Dans ce contexte, il convient de retirer de la législation en vigueur les actes qui n'ont plus de raison d'être.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of repealing certain acts in the Area of Freedom, Security and Justice. An assessment by the Commission found that a number of acts belonging to it are no longer relevant because their content has been taken up by subsequent acts or because they are of a temporary nature. The proposal should take the form of a regulation. It suggests repealing eleven decisions of the Schengen Executive Committee and Council Regulation (EC) No 189/2008 on the testing of the second generation Schengen Information System (SIS II), the legal effect of which was exhausted once the SIS II became operational in April 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Podržala sam uredbu kojom se određeni akti iz schengenske pravne stečevine stavljaju izvan snage, što smatram potrebnim kako bi se ukinuli zastarjeli akti kojima je prošlo prijelazno razdoblje postavljeno Ugovorom o funkcioniranju Europske unije ili su zamijenjeni novim aktima.

Smatram da je ukidanje tih akata osobito korisno kako bi se u zakonodavstvu Europske unije izbjegla preklapanja zakonskih odredbi. S ciljem pojednostavljenja zakonodavstva, ovom uredbom ukidaju se Odluke o: viznoj politici, razmjeni statističkih podataka, izdavanju schengenskih viza, dokazima u okviru sporazuma o ponovnom prihvatu, radnoj skupini, poteškoćama u dobivanju propusnica, stavljanju pečata, borbi protiv nezakonite imigracije, savjetnicima za isprave te časnicima za vezu, kao i Uredba Vijeća o testovima SIS-a II.

Držim da navedenim prijedlozima Europska komisija ispunjava ciljeve REFIT programa kojima se želi osigurati usklađenost i učinkovitost propisa, stoga sam podržala ovu uredbu.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Poročilo o predlogu sprememb Evropskega parlamenta k predlogu Komisije o uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi nekaterih aktov iz schengenskega pravnega reda sem podprla, saj menim, da je potrebno razveljaviti nekatere zastarele akte schengenskega pravnega reda in jih nadomestiti z novimi, učinkovitejšimi akti. Dandanes se med drugim soočamo z množičnimi migracijami, kar predstavlja velik izziv za celotno Evropo, predvsem pri izvajanju schengenskega sporazuma. Ker je trenutno stanje skrb vzbujajoče in je zagotavljanje varnosti ljudi vprašljivo, je nujno potreben dober, moderniziran informacijski sistem za nadzor zunanjih meja in učinkovitejša izmenjava podatkov med državami članicami, kar bi omogočalo boljše spremljanje migracije na zunanjih mejah in preprečevalo nedovoljene migracije.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Esta derogación está exenta de contenido político y tiene que ver simplemente con la superación, a través de actos sucesivos, de determinadas normativas, que quedan, por tanto, rebasadas o contenidas en otras. Por ello hemos votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. ‒ Schengen is a fundamental pillar of our political project. I hope that in the coming months and years we are able to protect it and fund our external borders better in order to maintain what has been beyond any doubt, one of the greatest success of our European project.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Un certain nombre d'actes faisant partie de l'acquis de Schengen ne sont plus pertinents en raison de leur caractère temporaire ou parce que leur contenu a été repris par des actes ultérieurs. Dans un souci de transparence et de «mieux légiférer», il faut les abroger.

Voter contre ce texte n’a pas de sens, puisque cela reviendrait à garder des actes obsolètes alors que ce rapport ne met pas en cause Schengen. J'opte donc pour l'abstention.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ Az uniós jog átláthatóságának javítása alapvető eleme a jogalkotás minőségének javítását célzó stratégiának, amelynek végrehajtása folyamatban van az uniós intézményekben. Ezzel összefüggésben a hatályos jogszabályok közül helyénvaló eltávolítani azokat, amelyeknek már semmilyen célt sem szolgálnak. Ezért támogattam szavazatommal a javaslatot.

 
  
MPphoto
 
 

  Traian Ungureanu (PPE), în scris. ‒ Legislația Uniunii Europene cuprinde o serie de acte care nu mai sunt aplicate. Aceste acte nu mai sunt relevante datorită caracterului lor temporar sau deoarece conținutul lor a fost preluat de acte ulterioare. În vederea îmbunătățirii transparenței și pentru asigurarea unui grad mai ridicat de securitate juridică pentru cetățenii europeni, asemenea acte sunt retrase din acquis-ul legislativ al Uniunii.

Având în vedere acest aspect și ținând cont de expirarea perioadei de tranziție prevăzută de Protocolul nr. 36 anexat la tratate, Comisia a realizat o evaluare a acquis-ului Schengen. În urma acestei evaluări, Comisia a propus abrogarea a 11 decizii ale Comitetului Executiv Schengen și ale Regulamentului privind testele Sistemului de Informații Schengen din a doua generație (SIS II), care și-a epuizat efectele juridice în momentul în care SIS II a început să funcționeze, la 9 aprilie 2013. Deciziile Comitetului Executiv se refereau, printre altele, la politica în materie de vize, schimbul de informații statistice, aplicarea ștampilelor pe pașapoarte, combaterea imigrației ilegale, lupta împotriva imigrației ilegale.

Rezoluția legislativă a Parlamentului European sprijină abrogarea acestor acte caduce.

Am votat în favoarea acestei rezoluții.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Esta derogación está exenta de contenido político y tiene que ver simplemente con la superación, a través de actos sucesivos, de determinadas normativas, que quedan, por tanto, rebasadas o contenidas en otras. Por ello hemos votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the resolution on a proposal for a decision of the European Parliament and of the Council repealing certain acts in the Area of Freedom Security and Justice because I believe improving the transparency of Union law is an essential element of the better law- making strategy that the institutions of the Union are implementing. In this context, it is appropriate to repeal those acts which no longer serve any purpose. A number of acts belonging to the Schengen acquis are no longer relevant due to their temporary nature or because their content has been taken up by subsequent acts.

Since the objective of this regulation, namely the repeal of a number of obsolete Union acts belonging to the Schengen acquis, cannot be sufficiently achieved by the Member States, but rather can be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union (TEU). In accordance with the principle of proportionality, as set out in that article, this regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Hablamos de la derogación de once decisiones del Comité Ejecutivo de Schengen cuyo contenido ya ha sido incorporado a actos sucesivos y de la derogación del Reglamento (CE) n.º 189/2008, de 18 de febrero de 2008, sobre los ensayos del Sistema de Información Schengen II (SIS II), que dejó de tener efectos jurídicos tras la puesta en marcha de dicho sistema. Mediante ello se pretende derogar estos actos obsoletos y avanzar en la simplificación de la legislación europea de un modo acertado, por lo que creo necesario votar a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe para derogar determinados actos del acervo de Schengen, ya que parte de esta legislación estaba obsoleta y no venía aplicándose debido al nuevo marco regulador surgido tras el Tratado de Lisboa. A pesar de nuestra oposición al mismo, no tendría sentido votar otra cosa y mantener unas normativas inaplicables.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik stemde vandaag voor de intrekking van een aantal rechtshandelingen uit het Schengen-acquis. Uit een onderzoek van de Europese Commissie blijkt immers dat enkele van deze bepalingen niet meer up-to-date zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Vários atos pertencentes ao acervo de Schengen - troca de informações estatísticas, emissão de vistos Schengen, meios de prova e indícios no âmbito dos acordos de readmissão, task force, dificuldades na obtenção de um salvo-conduto, aposição de carimbo no passaporte, combate à imigração ilegal, combate à imigração ilegal, consultores em documentação, agentes de ligação e testes SIS II - deixaram de ser relevantes devido ao seu carácter temporário ou porque o seu conteúdo foi retomado por atos subsequentes, embora não tenham sido revogados, fazendo com que se considerem obsoletos.

Pese embora a índole técnica deste documento, ele trata um conjunto de matérias de natureza política às quais foram já tomadas determinadas posições.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Es handelt sich um einen rein technischen Bericht hinsichtlich der Schengener Rechtsakte. Die gegenwärtige Situation bekräftigt unsere kritische Haltung zu den Schengen-Gesetzen. Der Bericht manifestiert nur die derzeitige Rechtslage. Da er inhaltlich keine Veränderung mit sich bringt, enthalte ich mich meiner Stimme.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniele Viotti (S&D), per iscritto. ‒ Mi sono pronunciato a favore della relazione perché credo sia di fondamentale importanza assicurare la trasparenza nel processo legislativo europeo. Condivido la strategia "Legiferare Meglio" sviluppata dalle istituzioni europee e in particolare l'azione di semplificazione normativa messa in atto.

Una serie di atti all'interno dell'acquis di Schengen sono ormai obsoleti o non hanno semplicemente più ragione di esistere in quanto nati come norme temporanee. In altri casi le norme sono state superate da una legislazione successive. Per tale motivo condivido l'abrogazione del complesso di atti che non hanno più ragion d'essere.

 
  
MPphoto
 
 

  Udo Voigt (NI), schriftlich. ‒ Eine Reihe der im Bericht aufgeführten Weiterentwicklungen des Schengen-Besitzstandes stellt faktisch keine „Weiterentwicklung“ im Sinne eines vollwertigen Grenzregimes der EU-Mitgliedstaaten dar, sondern im Gegenteil eine Aushöhlung, zum Beispiel dort, wo die Umsetzung von „Schengen-Besitzständen“ der nachweislich völlig überforderten Europäischen Grenzschutzagentur Frontex anheimgestellt wird. Aus meiner Sicht besteht deshalb keine Veranlassung, ursprünglich im Schengen-Abkommen kodifizierte Regelungen aufzuheben.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (ECR), schriftlich. ‒ Rechtsakte, die keinen Nutzen mehr haben, können guten Gewissens aufgehoben werden. Deswegen habe ich für diese Entschließung gestimmt. Mehrere Rechtsakte des Schengen-Besitzstands sind mittlerweile nicht mehr von Belang, weil sie entweder von den nationalen Regierungen sowieso nicht beachtet werden, zeitlich befristet waren oder inhaltlich in spätere Rechtsakte übernommen wurden. Dazu gehören die folgenden Bereiche: Visapolitik, Austausch von statistischen Informationen, Erteilung von Schengen-Visa, Beweismittel im Rahmen von Rückübernahmeübereinkommen, Task-Force, Schwierigkeiten bei der Beschaffung eines Laissez-passer, Abstempelung von Pässen, Bekämpfung illegaler Einwanderung, Dokumentenberater, Verbindungsbeamte und SIS-II-Prüfung. Viel Vertrauen habe ich nicht in die EU und ihre Institutionen, die über den Schengen-Besitzstand wachen, und die derzeitige Asylkrise zeigt, dass wir den politischen Institutionen nicht vertrauen dürfen. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat auch im Hinblick auf den Schengen-Besitzstand wissentlich geltendes EU-Recht gebrochen und die derzeitige Asylkrise provoziert. Wozu sollen wir eigentlich noch über Rechtsakte abstimmen, wenn die CDU-CSU-SPD-geführte Bundesregierung diese EU-Rechtsakte sowieso missachtet?

 
  
MPphoto
 
 

  Θεόδωρος Ζαγοράκης ( PPE), γραπτώς. ‒ Υποστήριξα τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, όπως άλλωστε και η πλειοψηφία των συναδέλφων της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία και βελτιώνει την πράξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne. ‒ Veľké množstvo právnych predpisov Európskej únie a neustály vývoj, ktorý vyžaduje rýchlu reakciu často spôsobujú, že právne predpisy, ktoré už v praxi nemajú svoje uplatnenie, pretože pominula situácia, pre ktorú boli vytvorené, prípadne boli zastarané a ich úlohu prebrali iné právne predpisy, sú aj naďalej formálne v platnosti. Toto môže spôsobovať právnu neistotu a chaos pri pokuse orientovať sa v európskej legislatíve. Preto podporujem program Európskej komisie REFIT, v rámci ktorého sa Komisia postupne zameriava na jednotlivé oblasti právnych predpisov a navrhuje zrušenie tých, ktoré už z vyššie uvedených dôvodov nie sú potrebné. Keďže v oblasti Schengenského práva sa ich vyskytlo niekoľko, túto, ako aj dve ďalšie správy o zrušení nepotrebných právnych aktov som podporila.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. ‒ Vários atos pertencentes ao acervo de Schengen - troca de informações estatísticas, emissão de vistos Schengen, meios de prova e indícios no âmbito dos acordos de readmissão, task force, dificuldades na obtenção de um salvo-conduto, aposição de carimbo no passaporte, combate à imigração ilegal, combate à imigração ilegal, consultores em documentação, agentes de ligação e testes SIS II - deixaram de ser relevantes devido ao seu carácter temporário ou porque o seu conteúdo foi retomado por atos subsequentes, embora não tenham sido revogados, fazendo com que se considerem obsoletos.

Pese embora a índole técnica deste documento, ele trata um conjunto de matérias de natureza política contra as quais nos pronunciámos. Não estamos, contudo, de acordo com os atos subsequentes por continuarem a política de repressão e securitização.

Pelo exposto, o voto de abstenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Za Zakonodajno resolucijo Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi nekaterih aktov iz schengenskega pravnega reda iz področja svobode, varnosti in pravice (COM(2014)0713 – C8-0277/2014 – 2014/0337(COD)) sem glasoval, ker je v skladu z načelom pravne varnosti in prispeva k izboljšanju preglednosti prava Unije, da se razveljavijo pravni akti, ki nimajo več pravnega učinka ali pa je njihova vsebina povzeta v poznejših aktih. Prav tako sem glasoval za to, da se spremeni vrsta pravnega akta iz "Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta" v "Uredbo Evropskega Parlamenta in Sveta" ter se tako omogoči, da v skladu s členom 288 PDEU ta postane neposredno veljavna v vseh državah članicah.

 

6.2. Κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (A8-0251/2015 - Claude Moraes)
  

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. ‒ Although the measures to repeal old EU legislation only covers Schengen (which the UK isn’t part of), UKIP will always vote to repeal EU laws. The only people that should create laws are democratically elected and accountable national governments, not unelected bureaucrats in Brussels.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe para derogar determinados actos en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal, ya que los actos en cuestión estaban obsoletos y no venían aplicándose debido al nuevo marco regulador que apareció tras el Tratado de Lisboa. A pesar de nuestra oposición al mismo, no tendría sentido votar otra cosa y mantener unas normativas inaplicables.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Comme pour l'autre rapport Moraes (66 - A8-0250/2015), ce texte abroge des actes qui font partie de "l'acquis de Schengen" et qui ne sont plus pertinents aujourd'hui en raison de leur caractère temporaire ou de la reprise de leur contenu dans des actes ultérieurs.

Néanmoins, le Front national s'est toujours opposé à l'acquis de Schengen et il n'est pas question pour nous de le cautionner. C'est pourquoi je me suis abstenue sur ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I voted in favour of this technical repeal, although sadly it is unlikely to cut the regulatory burden as the relevant acts were already obsolete.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette délibération comme le préconisait la commission au fond.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą, kuriuo panaikinami nebeaktualūs teisės aktai.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFDD), in writing. ‒ Although the measures to repeal old EU legislation only covers Schengen (which the UK isn’t part of), UKIP will always vote to repeal EU laws. The only people that should create laws are democratically elected and accountable national governments, not unelected bureaucrats in Brussels.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenu sur ce texte qui ne change rien: il s'agit simplement d'abroger des actes devenus obsolètes, soit parce qu'ils étaient temporaires soit parce que leur contenu a été repris dans des actes ultérieurs. Ces actes portaient sur la coopération policière et judiciaire... que Bruxelles se refuse à renforcer.

Malgré les attentats qui ont frappé la France le 13 novembre dernier, les eurocrates ne sont toujours pas prêts à remettre en cause leur dogme de Schengen. Combien d'attentats, combien de morts faudra-t-il pour qu'ils acceptent de reconnaître leurs erreurs mortifères?

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J'ai approuvé ce rapport qui vise à la suppression de certaines dispositions de l'acquis Schengen dans le domaine de la coopération judiciaire ou policière en matière pénale qui sont dépassées ou ont été remplacées par d'autres textes plus récents.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe en el contexto de la expiración del periodo transitorio establecido en el protocolo número 36 sobre evaluación acervo Schengen y los instrumentos jurídicos ya que se han detectado una serie de actos han quedado obsoletos. El ámbito de la cooperación policial y judicial en material penal es muy importante y es fundmental mejorar la redacción del acto en vigor

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Encore un rapport parlementaire qui, partant d'une bonne intention, n'ose pas aller jusqu'au bout de son raisonnement initial!

Ce texte de M. Moraes visait en effet l'abrogation d'actes obsolètes dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale dans le cadre de l'acquis de Schengen.

S'il est louable de vouloir exécuter une mise à jour juridique pour que le cadre législatif corresponde à la réalité et que les doublons soient évités, force est de constater que l'acte le plus obsolète de tous — Schengen — n'est toujours pas remis en cause!

Les récentes attaques terroristes à Paris et les nouvelles mesures de sécurité prises à Bruxelles ont malheureusement fait surgir la réalité dans la douleur puisqu'au moins trois des djihadistes en cause ont pu se servir de l'absence totale de frontières pour venir perpétrer leurs méfaits voire, pour l'un d'entre eux, fuir à sa guise.

Face à ce manque de réalisme, et malgré les quelques efforts de bons sens menés par le Parlement, j'ai donc dû m'abstenir sur ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ I recenti attentati terroristici di Parigi e le minacce che stanno investendo l'Italia e tutti gli altri Paesi europei sono la riprova abbiamo bisogno di più sicurezza e maggiori controlli. Schengen non funziona e deve essere profondamente riformato.

Il testo oggetto di voto è, invece, un semplice aggiornamento tecnico delle norme in vigore; per questo motivo non ho inteso sostenerlo col mio voto. Sono convinta che l'accordo di Schengen debba essere radicalmente rivisto e non ci si possa più limitare a piccoli aggiornamenti.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ Varios actos adoptados en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal, y pertenecientes al acervo de Schengen, han dejado de ser pertinentes por su carácter temporal o porque su contenido ha sido incorporado en actos sucesivos, si bien no han sido derogados. Se trata de actos que han quedado obsoletos, entre ellos las Decisiones del Comité Ejecutivo SCH/Com-ex (93) 14 (lucha contra el tráfico de estupefacientes) y (98) 52 (vademécum policial), la Declaración del Comité Ejecutivo SCH/Com-ex (97) decl. 13, 2.ª rev (rapto de menores) y la Decisión 2008/173/JAI del Consejo, de 18 de febrero de 2008, relativa a los ensayos del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II), por haber quedado obsoletas.

Por ello, he votado a favor de su derogación.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, kuriame pritariama tam tikrų teisės aktų panaikinimui, susijusių su policijos bendradarbiavimu ir teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose (Šengeno acquis). Atsižvelgiant į tai, kad baigiasi prie Sutarčių pridėtame Protokole dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų nustatytas pereinamasis laikotarpis, Komisija įvertino Šengeno acquis ir teisės aktus, susijusius su policijos bendradarbiavimu ir teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose. Nustatyta, kad keletas teisės aktų yra nebeaktualūs, nes jų turinys buvo perkeltas į vėlesnius teisės aktus arba jie yra laikino pobūdžio.

Vadovaudamasis atitinkamu Tarybos bendrame požiūryje pasiūlytu pakeitimu, kuriam pritarė Komisija, Europos Parlamentas siūlo į panaikintų teisės aktų sąrašą įtraukti Vykdomojo komiteto sprendimą dėl Susitarimo dėl bendradarbiavimo atliekant procesinius veiksmus, kai yra pažeistos kelių eismo taisyklės. Priežastis, dėl kurios reikia panaikinti šį sprendimą, yra susijusi su tuo, kad šis susitarimas niekada neįsigaliojo ir nei viena valstybė narė nepateikė deklaracijos dėl susitarimo taikymo tarp valstybių, kurios yra jį ratifikavusios. Be to, jis negali būti laikomas Šengeno acquis vidaus aktu, nes jo nesudarė ne tik valstybės narės, bet ir dvi trečiosios valstybės (Islandija ir Norvegija).

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ Az uniós jog átláthatóságának javítása alapvető eleme a jogalkotás minőségének javítását célzó stratégiának, amelynek az uniós intézmények általi végrehajtása folyamatban van. Ezzel összefüggésben a hatályos jogszabályok közül helyénvaló hatályon kívül helyezni azokat, amelyek már semmilyen célt sem szolgálnak. A büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területére vonatkozóan elfogadott és a schengeni vívmányok közé tartozó számos jogi aktus már nem releváns, azok ideiglenes jellegéből következően, vagy mivel azok tartalmát későbbi jogi aktusok átvették. A néppárti delegációval összhangban szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Tako kot prejšnje poročilo o predlogu sklepa o razveljavitvi nekaterih aktov, ki izhajajo iz schengenskega sporazuma, sem podprl tudi to poročilo. Pri njem gre za razveljavitev zastarelih aktov s področja policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, ki jih je Komisija v oceni schengenskega pravnega reda s teh dveh področij prepoznala kot obsoletne. Njihovo vsebino so namreč povzeli poznejši akti ali pa so bili navedeni akti le začasne narave.

Zaradi takojšnje uveljavitve sprememb pozdravljam tudi namero poročevalca, da se sklep o razveljavitvi uveljavi kot uredba, saj se ta uporablja neposredno v vseh državah članicah EU.

Schengenski sporazum je eden največjih dosežkov EU in strinjam se, da morajo biti predpisi, ki izhajajo iz njega, v skladu s pravnim redom EU, izjemno pomembno pa je tudi njihovo neposredno izvajanje. Žal smo na to področje v zadnjem času pozabili, kar lahko močno vpliva na varnost evropskih državljanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Il s’agit ici de l'abrogation d'actes adoptés dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale et faisant partie de l'acquis de Schengen. Dans un souci de transparence et de «mieux légiférer», il faut les abroger. Toutefois, Schengen n'étant pas remis en cause, je me suis abstenue.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ La libertà di circolazione delle persone all'interno dell'Unione è un grande traguardo del processo di integrazione europea. Con questo atto di aggiornamento della Convenzione di Schengen, noi intendiamo mantenere fermo il riconoscimento del valore di quel percorso ma anche di ridurre il corpus legislativo dell'Unione tramite l'abrogazione di atti che oggi risultano obsoleti essendo già stati ripresi da successivi accordi e da convenzioni europee.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Un certain nombre d'actes faisant partie de l'acquis de Schengen dans le domaine de la coopération policière et judiciaire ne sont plus pertinents en raison de leur caractère temporaire ou parce que leur contenu a été repris par des actes ultérieurs.

Dans un souci de transparence, ce rapport préconise de les abroger notamment afin d'alléger et de simplifier la législation actuelle.

Ces abrogations sont logiques et nous considérons qu'il ne serait pas du tout judicieux de maintenir ces actes en l'état actuel. Néanmoins nous avons toujours été en faveur de la suppression de l'espace Schengen, qui est une véritable passoire pour les migrants clandestins, parmi lesquels se trouvent un certain nombre de djihadistes, en attestent les attentats du vendredi 13 novembre à Paris.

Ne souhaitant pas cautionner la libre circulation des individus au sein de l'Union européenne, je me suis abstenu sur ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ În contextul exercitării tot mai intense a dreptului cetățenilor la liberă circulație, devine o realitate faptul că multe dintre faptele care pot intra în sfera infracțională se pot produce parțial pe teritoriul mai multor state membre, ceea ce face necesară cooperarea judiciară a acestor state în vederea descoperirii faptelor și a persoanelor implicate, a administrării probatoriului și a altor aspecte ce țin de impunerea sancțiunilor.

Importanța acestei comunicări și colaborări a autorităților tuturor statelor membre s-a dovedit pe parcursul încheierii mai multor acte normative și angajamente în cadrul Uniunii, iar eforturile Comisiei, ale Consiliului și ale Parlamentului European s-au resimțit și din perspectiva cetățenilor, aceștia fiind într-o mai mare siguranță indiferent unde s-ar afla pe teritoriul Uniunii.

Salut această inițiativă de a se reduce supralegiferarea și încărcătura sistemului legislativ, având în vedere incertitudinea pe care o pot crea astfel de maculaturi legislative dacă sunt menținute.

În conformitate cu articolul 288 din TFUE, regulamentele sunt obligatorii în toate elementele lor și direct aplicabile în toate statele membre, forma de regulament servind astfel mai bine scopului propunerii, acela de a abroga actele considerate caduce. Tocmai de aceea am votat în favoarea acestui raport.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Queste tre relazioni a firma del MEP Moraes rispondono all'esigenza di aggiornamento delle norme in vigore, attraverso l'abrogazione di una serie di atti facenti parte dell'acquis di Schengen.

Questi testi normativi non sono più pertinenti a causa della loro natura temporanea o perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi che però non li hanno abrogati. Nel merito, questa può essere valutata come una misura positiva ma, visti anche gli sviluppi in corso, specialmente negli ultimi mesi, e la ferma volontà da parte della nostra delegazione di rivedere completamente l'accordo di Schengen, ho votato contro.

Sulle politiche legate a Schengen non possiamo limitarci a semplici aggiornamenti, ma occorre procedere a una completa riforma.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'abrogazione di alcuni atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale.

La Commissione, durante una valutazione dell'acquis di Schengen e degli strumenti giuridici nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, ha individuato alcune disposizioni ormai obsolete, in quanto il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi o in ragione della loro natura meramente provvisoria. Propone quindi la loro abrogazione, nonché l'eliminazione dell'accordo di cooperazione nella contestazione delle infrazioni stradali, il quale tra l'altro non è mai neanche entrato in vigore.

Le istituzioni europee concordano sulla necessità di ridurre e semplificare il volume del corpus legislativo dell'Unione, anche attraverso l'abrogazione degli atti obsoleti. Il presente testo propone azioni efficaci in tal senso e per questo ho deciso di votare in favore del suo accoglimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this technical report, which is part of the ‘regulatory fitness’ programme. The Commission identifies acts which can be repealed in the context of expiry of the transitional period set out in the treaties. These acts are no longer relevant because of their temporary nature or because their context has been taken up by successive acts. The texts in question relate to police cooperation in criminal matters but are no longer being used.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ Although the measures to repeal old EU legislation only covers Schengen (which the UK isn’t part of), UKIP will always vote to repeal EU laws. The only people that should create laws are democratically elected and accountable national governments, not unelected bureaucrats in Brussels.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report because we need to update our legislation in order for it to remain applicable and in line with the constantly changing trends. Outdated legislation can often pose serious problems and we cannot allow this, especially in the area of security.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ In ragione della fine del periodo transitorio previsto dal Protocollo 36 allegato al Trattato, è stata sottoposta al voto l'abrogazione di atti obsoleti, sostituiti da altri adottati all'interno del nuovo quadro istituzionale. Il voto favorevole riguarda l'abrogazione di atti dell'acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale.

 
  
MPphoto
 
 

  Caterina Chinnici (S&D), per iscritto. ‒ L'abrogazione di una serie di atti dell'acquis di Schengen – relativi al settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale – fa parte della strategia europea "Legiferare meglio", attraverso la quale la Commissione intende rivedere la legislazione vigente, migliorarla e renderla più efficace per raggiungere gli obiettivi politici che l'Unione si pone.

Nell'ambito di tale strategia rientra anche l'abrogazione di decisioni diventate nel corso del tempo obsolete perché temporanee o perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi, come nel caso del regolamento sulle prove tecniche del nuovo sistema d'informazione SIS II, che ha esaurito il suo effetto giuridico a seguito dell'entrata in funzione del regolamento (CE) n. 189/2008 previsto per tale sistema.

Condivido pertanto la relazione votata oggi in plenaria che abroga 11 decisioni del comitato esecutivo Schengen e concordo con il relatore sull'opportunità di modificare, rispetto alla proposta originaria, oltre alle decisioni anche il regolamento sopra richiamato sia per ragioni di certezza di diritto sia allo scopo di garantire una immediata produzione di effetti in tutti gli Stati membri.

Questi i motivi per i quali ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), γραπτώς. ‒ Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η κατάργηση ορισμένων άνευ αντικειμένου πράξεων της Ένωσης στο τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις που υπάγονται στο κεκτημένο του Σένγκεν δεν μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δεν μπορεί να εγκρίνει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

Ως εκ τούτου στηρίζουμε θετικά την Έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato favorevolmente il provvedimento. Nell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2003, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concordato sulla necessità di ridurre il volume del corpus legislativo dell'Unione e semplificarlo, anche attraverso l'abrogazione degli atti obsoleti.

Sulla base del suo esame, in linea con gli impegni di cui all'accordo interistituzionale e con la sua politica in materia di adeguatezza della regolamentazione, la Commissione ha presentato una proposta volta ad abrogare, in quanto obsolete, le decisioni del comitato esecutivo in merito alla lotta al traffico di stupefacenti e al manuale di polizia, la dichiarazione del comitato esecutivo in merito alla sottrazione di minori e la decisione 2008/173/GAI del Consiglio sulle prove tecniche del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

Il Parlamento europeo ha proposto di includere nell'elenco degli atti abrogati la decisione del comitato esecutivo per l'accordo di cooperazione nella contestazione delle infrazioni stradali. La razionalizzazione dell'acquis legislativo contribuirà a migliorare la trasparenza della produzione legislativa e a rafforzare il concetto di certezza del diritto.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa proposta perché il voto era un mero passaggio formale di un più ampio disegno ormai quasi completamente realizzato. A livello giuridico, si tratta di un tassello fondamentale, che non avrebbe senso negare. A livello pratico, è l'accettazione di un processo che dura ormai da decenni e che non può essere cancellato da un gruppo di terroristi.

 
  
MPphoto
 
 

  David Coburn (EFDD), in writing. ‒ Although the measures to repeal old EU legislation only covers Schengen (which the UK isn’t part of), UKIP will always vote to repeal EU laws. The only people that should create laws are democratically elected and accountable national governments, not unelected bureaucrats in Brussels.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ Os instrumentos da chamada Área de Liberdade, Segurança e Justiça, em particular no que respeita ao acervo de Schengen, foram inicialmente incorporados pelo Tratado de Amesterdão no ordenamento jurídico da União. Progressivamente, muitos foram sendo atualizados, reformulados, reforçados e, em alguns casos, tornaram-se simplesmente obsoletos. Este Regulamento vem assegurar a revogação destes atos e assegurar que, em certos casos, seja assegurado um período de transição.

 
  
MPphoto
 
 

  Jane Collins (EFDD), in writing. – Although the measures to repeal old EU legislation only covers Schengen (which the UK isn’t part of), UKIP will always vote to repeal EU laws. The only people that should create laws are democratically elected and accountable national governments, not unelected bureaucrats in Brussels.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Accolgo con favore la relazione sulla proposta di abrogazione di alcuni atti obsoleti in ambito di cooperazione di polizia e giudiziaria. È opportuno eliminare dalla legislazione in vigore gli atti che non hanno più motivo di essere applicati a causa del loro carattere temporaneo e della loro ripresa o sostituzione nella normativa successiva.

Gli atti legislativi concernenti l'organizzazione e la cooperazione delle forze di polizia e giudiziarie in merito alle operazioni dirette a contrastare il traffico di stupefacenti e a vigilare contro la sottrazione dei minori sono state oggetto di legislazione più recente rispetto alle decisioni adottate dal comitato esecutivo di Schengen, che risultano di conseguenza inappropriate e obsolete.

Perciò è necessario aggiornare il corpus legislativo dell'Unione europea, garantendo in tal modo più trasparenza e chiarezza del diritto comunitario in ambito di cooperazione di polizia e giudiziaria. In proposito, sostengo la proposta di modificare il presente atto legislativo in regolamento, al fine di assicurarne l'applicazione diretta e ineluttabile negli ordinamenti nazionali.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ A number of acts that are part of the Schengen acquis and certain legal instruments for the field of police and judicial cooperation in criminal matters have been identified as unnecessary due to their temporary nature and the redundant nature of the acts. The Commission’s proposal to repeal legislative acts which are no longer applicable helps to improve transparency and legal certainty for citizens. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ Nel quadro della scadenza del periodo transitorio di cui al Protocollo 36 sulle disposizioni transitorie, allegato ai trattati, la Commissione ha effettuato una valutazione dell'acquis di Schengen e degli strumenti giuridici nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Un numero di atti sono stati identificati come obsoleti perché il loro contenuto è stato ripreso da atti successivi o perché avevano natura temporanea.

Nell'accordo del 16 dicembre 2003 il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto sulla riduzione del volume e la semplificazione del diritto dell'Unione, anche attraverso l'abrogazione degli atti obsoleti, quali: decisione del Comitato esecutivo SCH / Com-ex (93) 14 e (98) 52, dichiarazione SCH / Com-ex (97) decl. 13 rev 2 e decisione 2008/173/ GAI del Consiglio, sulle prove tecniche della seconda generazione sistema d'informazione Schengen (SIS II).

In relazione alla cooperazione nella contestazione delle infrazioni al codice della strada, la ragione deriva dal fatto che questo accordo non è mai entrato in vigore. Inoltre, non può essere considerato come un atto interno a Schengen in quanto non è stato concluso solo tra gli Stati membri dell'UE, ma anche con due Paesi terzi (Islanda e Norvegia). Per le ragioni espresse sopra ho deciso di votare positivamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe para derogar determinados actos en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal, ya que los actos en cuestión estaban obsoletos y no venían aplicándose debido al nuevo marco regulador que apareció tras el Tratado de Lisboa. A pesar de nuestra oposición al mismo, no tendría sentido votar otra cosa y mantener unas normativas inaplicables.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. ‒ A büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területére vonatkozóan elfogadott és a schengeni vívmányok közé tartozó számos jogi aktus már nem releváns, mivel ideiglenes jellegű, vagy tartalmát későbbi jogi aktusok vették át, ugyanakkor az eredeti jogi aktusokat nem helyezték hatályon kívül.

A 2003. december 16-i intézményközi megállapodás keretében az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság megállapodott egymással az uniós jogszabályok számszerű csökkentésében és egyszerűsítésében, amelyre többek között az elavult jogszabályok hatályon kívül helyezése útján kerül sor.

A Bizottság az általa végzett átvilágítás alapján javaslatot terjesztett elő a Végrehajtó Bizottság (kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemről szóló) SCH/Com-ex (93) 14 és a (98) 52 (rendőrségi kézikönyvről szóló) elavulttá vált határozatainak, illetve a Végrehajtó Bizottság (kiskorúak jogellenes elviteléről szóló) SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2 elavulttá vált nyilatkozatának és a Tanács a Schengeni Információs Rendszer (SIS II) második generációjának teszteléséről szóló 2008/173/IB, illetve a SCH/Com-ex (98) 52 határozat (a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem) elavulttá vált határozatának hatályon kívül helyezésére. A jelentést, amely támogatja az elavult jogi aktusok hatályon kívül helyezését, megszavaztam, mert hozzájárul az uniós jogszabályok számszerű csökkentéséhez és egyszerűsítéséhez.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ Instytucje Unii Europejskiej powinny dbać o jak najlepsze stanowienie prawa, w tym o zagwarantowanie jego przejrzystości. Niestety często można zaobserwować niechlujność legislacyjną polegającą na braku derogacji aktów, których dalsze obowiązywanie po wprowadzeniu nowych jest zbędne lub braku abrogacji aktów, które wyczerpały już swoje skutki prawne. W ocenie dorobku Schengen oraz instrumentów prawnych w obszarze współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych Komisja dostrzegła szereg aktów prawnych, które powinny być na podstawie wspomnianych kryteriów uchylone. Między innymi była to decyzja SCH/Com-ex (93) 14, deklaracja SCH/Com-ex (97) dekl. 13 rev 2 oraz decyzja SCH/Com-ex (98) 52, z których ostatnia została włączona do nowego aktu, natomiast materia dwóch pierwszych została uregulowana wyczerpująco w nowszych aktach prawnych. Projekt rozporządzenia PE ws. uchylenia niektórych aktów prawnych w ramach dorobku Schengen w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości poza wspomnianymi przeze mnie aktami zakładał uchylenie decyzji Rady 2008/173/WSiSW, która wyczerpała swoje skutki prawne w 2013 r. oraz decyzji SCH/Com-ex (99) 11 rev. 2 przyjmującej porozumienie, które nigdy nie weszło w życie i pozostawało w systemie prawnym właściwie bez mocy obowiązującej. Wierząc, że w ten sposób przyczynię się do zwiększenia przejrzystości prawa unijnego i ograniczenia obowiązywania zbędnych przepisów zagłosowałem za przyjęciem projektu rozporządzenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ This vote pertains to the repeal of a number of legal acts in the field of police and judicial cooperation in criminal matters which are no longer relevant to European legislation, or are temporary in nature. These were repealed on the basis of the Commission’s REFIT policy, which aims at making EU law simpler and more effective. For this reason I supported this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Dalton (ECR), in writing. ‒ This REFIT proposal relates to certain provisions of the Schengen acquis, to which the United Kingdom does not subscribe. As such, the UK will not be bound by this. Therefore, whilst I welcome the repeal of this obsolete measure, as previously on justice and home affairs matters which do not pertain to the UK, I decided to abstain.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport législatif propose d’abroger certains actes obsolètes dans le domaine de la coopération judiciaire et policière en matière de criminalité. Ces actes concernent le comité exécutif et les tests de seconde génération du système d’information de Schengen.

Il recommande également de modifier la nature juridique de la proposition de la Commission, en la faisant passer d’une décision à un règlement de l’Union, considéré comme plus adéquat pour garantir l’abrogation immédiate et entière de ces actes dans tous les États membres. Soutenant ces objectifs et ces modifications d'ordre technique, j’ai voté en faveur du rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ces actes étant devenus obsolètes, je soutiens cette mesure d'abrogation car elle participe à une plus grande clarté de la législation européenne dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale à la suite de l'adoption du traité de Lisbonne.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ Ces deux rapports avaient pour objet d'abroger divers actes temporaires relatifs à l'espace Schengen dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale notamment.

Opposée à cet espace de libre circulation sans contrôle ni frontière irraisonné aussi bien sur le plan économique que social et culturel, je me refuse à participer à ces questions d'organisation d'un système que je considère comme illégitime et nuisible.

Je me suis donc abstenue lors du vote sur ces deux rapports du socialiste Claude Moraes.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Duncan (ECR), in writing. ‒ These REFIT proposals relate to certain provisions of the Schengen acquis, to which the UK does not subscribe. As such, the UK will not be bound by them. Therefore, whilst I welcome the repeal of obsolete measures, in accordance with our long-standing position on JHA matters which do not pertain to the UK, I will abstain.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Този доклад е част от програмата на Европейската комисия РЕФИТ, чиято цел е да отмени европейски законодателни инструменти, които вече не са валидни за държавите членки. След проведена оценка на актовете в сферата на полицейското и съдебното сътрудничество, ЕК установи няколко инструмента с временен характер или чието съдържание е отразено в последяващи текстове.

Подкрепям програмата РЕФИТ и подкрепих отмяната на някои актове в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, защото смятам, че е необходимо намаляване на обема и опростяване на правото на Съюза, включително и чрез отмяна на неактуални актове.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Αφορά στην κατάργηση, ως παρωχημένων, πράξεων της Εκτελεστικής Επιτροπής Σένγκεν, για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, της απαγωγής ανηλίκων, του συστήματος SIS II, του αστυνομικού εγχειριδίου και των διαδικασιών για παραβάσεις του ΚΟΚ.

Για τα συγκεκριμένα, και μόνο, η αλλαγή του τύπου της πράξης από "απόφαση" σε "κανονισμό", εξυπηρετεί καλύτερα τους σκοπούς της πρότασης, που είναι η κατάργηση των πράξεων που είναι παρωχημένες.

 
  
MPphoto
 
 

  Bill Etheridge (EFDD), in writing. – Although the measures to repeal old EU legislation only covers Schengen (which the UK isn’t part of), UKIP will always vote to repeal EU laws. The only people that should create laws are democratically elected and accountable national governments, not unelected bureaucrats in Brussels.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ O presente relatório dá conta dos resultados da avaliação do acervo de Schengen e dos instrumentos jurídicos no domínio da cooperação policial e da cooperação judiciária em matéria penal. Vários atos foram considerados obsoletos, quer em virtude da integração do respetivo conteúdo em atos subsequentes, quer em virtude do seu caráter temporário.

A proposta prevê revogar as decisões obsoletas do Comité Executivo SCH/Com-ex (93) 14 (combate ao tráfico de droga) e do Comité Executivo SCH/Com-ex (98) 52 (vade-mécum da cooperação policial), bem como a Declaração do Comité Executivo SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev 2 (rapto de menores) e a Decisão 2008/173/JAI do Conselho, de 18 de fevereiro de 2008, relativa aos testes de segunda geração do Sistema de Informação de Schengen (SIS II). É ainda sugerida a revogação da Decisão do Comité Executivo SCH/Com-exe (99) 11 rev 2 sobre o acordo de cooperação em matéria de infrações rodoviárias. O motivo para revogar esta decisão é o facto de o referido acordo nunca ter entrado em vigor e de nenhum dos Estados-Membros ter apresentado uma declaração nos termos do artigo 20.º, n.º 3, relativamente à aplicação desse acordo entre os Estados-Membros que o ratificaram. Concordo com a proposta de revogação apresentada.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenu sur ce vote parce que le texte de référence est un texte fédéraliste que je ne reconnais pas.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ A Comissão das Liberdades do Parlamento Europeu decidiu enquadrar este relatório no Processo simplificado – Artigo 50.°, n.° 2, do Regimento. O relatório integra um conjunto de três, relativos à revogação de atos do acervo de Schengen e atos no domínio da cooperação policial e da cooperação judiciária em matéria penal.

Vários atos pertencentes ao acervo de Schengen deixaram de ser relevantes devido ao seu caráter temporário ou porque o seu conteúdo foi retomado por atos subsequentes, embora não tenham sido revogados, fazendo com que se considerem obsoletos.

Este relatório tem, por esta razão, uma natureza eminentemente técnica. Facto é que, em termos práticos, entre os atos obsoletos e os que os substituem não existem melhorias substantivas, pelo que, pese embora o acima exposto, reafirmamos a nossa posição crítica de fundo relativamente a Schengen e ao seu acervo. E, bem assim, relativamente à cooperação policial e à cooperação judiciária em matéria penal.

São domínios relativamente aos quais temos vindo a ser críticos face à abordagem da UE e às tentativas de aprofundamento federal, com limitações acrescidas à capacidade de decisão dos Estados-Membros em áreas que vão ao âmago da soberania dos Estados.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Fitto (ECR), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio voto in favore alla suddetta proposta di decisione relativa all'abrogazione di alcuni atti dell'acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, la cui semplificazione porterebbe un esito positivo agli impegni assunti nell'accordo inter-istituzionale "Legiferare meglio".

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Il voto a queste tre relazioni sarà contrario in quanto non c'è la necessità di rivedere Schengen ma di riformarlo completamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Υπερψηφίζω την παρούσα έκθεση καθώς η αλλαγή του τύπου της πράξης από "απόφαση" σε "κανονισμό", εξυπηρετεί καλύτερα τους σκοπούς της πρότασης, που είναι η κατάργηση των πράξεων που είναι παρωχημένες.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ In the context of the expiry of the transitional period set out in Protocol 36 on transitional provisions annexed to the Treaties, the Commission has performed an assessment of the Schengen acquis and of the legal instruments in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters. A number of acts have been identified as obsolete because their content has been taken up by subsequent acts or because they are of a temporary nature.

In the Inter-institutional Agreement of 16 December 2003 Parliament, the Council and the Commission agreed on reducing the volume of, and simplifying, Union law, including by means of repealing obsolete acts. On the basis of its screening and in line with the commitments in the inter-institutional agreement on better law-making and the its policy on Regulatory Fitness, the Commission submitted a proposal to repeal as obsolete decisions of the Executive Committee SCH/Com-ex (93) 14 (combating drug trafficking) and (98) 52 (police handbook), Declaration of the Executive Committee SCH/Com—ex (97) decl. 13 rev 2 (abduction of minors) and Council Decision 2008/173/JHA of 18 February 2018 on the tests of the second generation Schengen Information System (SIS II).

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), in writing. ‒ We from the Fidesz party (EPP Group) voted in favour of this report on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council repealing certain acts in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters.

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs recommended that the position of the European Parliament adopted at first reading under the ordinary legislative procedure should amend the Commission proposal. With this vote we change the type of act from ‘decision’ to ‘regulation’. In accordance with the Article 288 TFEU a regulation is binding in its entirety and directly applicable in all Member States and will better serve the purpose of the proposal to repeal the acts deemed to be obsolete.

The new text will improve the drafting of the act, including an addition in the title specifying that the repealed acts in question belong to the Schengen acquis, and adapting the recitals to the UK’s position after the expiry of the transitional period set out in Protocol No 36 to the Treaties.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam a jelentést, melyben a Tanács által az általános megközelítésében javasolt és a Bizottság által elfogadott vonatkozó módosítással összhangban az előadó javasolja, hogy a visszavont jogi aktusok közé vegyék fel a Végrehajtó Bizottság közúti közlekedési szabályok megsértésével kapcsolatos eljárásokban folytatandó együttműködésre vonatkozó megállapodásról szóló határozatát is. Továbbá, tekintettel a Tanács által a Bizottság javaslatához fűzött módosításokra, az Európai Parlament Jogi Szolgálatával folytatott konzultációt követően az előadó javasolja a jogi aktus típusának határozatról rendeletté módosítását. Az EUMSZ 288. cikke szerint a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban, és jobban szolgálja a javaslat célját, vagyis az elavultnak tekintett jogi aktusok hatályon kívül helyezését.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor en el contexto de la expiración del período transitorio establecido en el Protocolo n.º 36 sobre las disposiciones transitorias, anejo a los Tratados. La Comisión ha llevado a cabo una evaluación del acervo de Schengen y de los instrumentos jurídicos en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal. Se ha detectado así que una serie de actos han quedado obsoletos, bien porque su contenido ha sido incorporado a actos sucesivos, bien porque se trataba de actos de carácter temporal.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe heute für den Bericht zur Aufhebung bestimmter Rechtsakte aus dem Schengen-Besitzstand im Bereich der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen gestimmt, da ich eine Fortentwicklung und Aktualisierung des Schengener Übereinkommens gerade in dieser aktuellen Zeit für unabdingbar halte.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Ein Teil der Rechtsakte aus dem Schengen-Besitzstand im Bereich der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit sind überholt oder nicht mehr aktuell. Entweder wurden ihre Inhalte in anderen Rechtsakten erneut aufgegriffen, oder sie sind zeitlich befristet. Deshalb ist der Vorschlag der Kommission richtig, diese Rechtsakte aufzuheben. Dies verbessert die Übersichtlichkeit bestehender Vorschriften.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report, which aims to revoke measures that are no longer relevant because of their temporary nature or because their content has been taken up by successive acts.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE), por escrito. ‒ Varios actos adoptados en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal, y pertenecientes al acervo de Schengen, han dejado de ser pertinentes por su carácter temporal o porque su contenido ha sido incorporado en actos sucesivos, si bien no han sido derogados. Por razones de seguridad y claridad jurídicas, procede derogar dichos instrumentos jurídicos obsoletos.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Esta derogación está exenta de contenido político y tiene que ver simplemente con la superación, a través de actos sucesivos, de determinadas normativas, que quedan, por tanto, rebasadas o contenidas en otras. Por ello hemos votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted for this proposal. Improving the transparency of Union law is an essential element of the better law-making strategy that the institutions of the Union are implementing. In that context it is appropriate to remove from the legislation in force those acts which no longer serve any purpose. A number of acts adopted in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters, and belonging to the Schengen acquis, are no longer relevant due to their temporary nature or because their content has been taken up by successive acts, even though they have not been repealed.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. ‒ Mardi 24 novembre, j'ai voté en faveur de trois rapports visant à abroger certains actes de l'acquis de Schengen.

Ces textes visent à défaire un certain nombre de mesures juridiques liées à l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que des dispositions juridiques dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, qui sont devenues obsolètes.

Les actes ici abrogés ne sont en effet plus pertinents du fait de leur caractère temporaire ou du fait que leur contenu a été repris par des actes ultérieurs. Il s'agit ici de faire preuve de cohérence et d'améliorer la transparence du droit de l'Union afin de mieux légiférer dans l'intérêt des citoyens européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ I have voted for the report on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council repealing certain acts in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters. I believe that if acts adopted in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters, and belonging to the Schengen acquis, are no longer relevant due to their temporary nature or because their content has been taken up by successive acts, they should be repealed.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Δεδομένης της τεχνικής φύσεως αυτής της διαδικασίας «εκκαθάρισης», η οποία συμβάλει και στην νομική σαφήνεια, υπερψηφίζουμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I chose to support this report as a number of acts have been identified as obsolete because their content has been taken up by successive acts or because they are temporary in nature. In changing the acts type from ‘decision’ to ‘regulation’ it will allow the act to be binding in its entirety which will better serve the purpose of the proposal to repeal the acts deemed to be obsolete. The report also contains several amendments which will improve the drafting of the act.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Helmer (EFDD), in writing. ‒ Although the measures to repeal old EU legislation only covers Schengen (which the UK isn’t part of), UKIP will always vote to repeal EU laws. The only people that should create laws are democratically elected and accountable national governments, not unelected bureaucrats in Brussels.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR), schriftlich. ‒ Die Kommission hat in drei Beschlüssen vorgeschlagen, zum Schengen-Besitzstand gehörende Rechtsakte aufzuheben, weil sie entweder zeitlich befristet waren oder inhaltlich in spätere Rechtakte übernommen wurden. Ziel ist es, eine bessere Rechtsetzung zu erreichen. Ich habe dafür gestimmt. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass der Euro abgeschafft werden muss, weil er zu Zwist und Zwietracht in Europa führt!

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. ‒ J'ai soutenu la proposition d'abrogation des actes de l'acquis de Schengen dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale devenus obsolètes du fait de leur caractère temporaire ou parce que leur contenu a été repris par des actes ultérieurs.

Il ne s'agit absolument pas de remettre en cause ce qui marche dans Schengen, mais de simplifier la réglementation européenne dont j'ai souvent déploré les lourdeurs et les incongruités.

Ce vote me permet cependant de renouveler mon appel au réalisme. Depuis longtemps, mon parti plaide pour une refonte de Schengen afin de nous adapter aux nouvelles réalités et aux nouvelles menaces qui s'affranchissent des frontières nationales.

Il est urgent de mettre en place un renforcement du contrôle des frontières extérieures et un contrôle systématique des ressortissants de pays tiers mais aussi des citoyens européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. ‒ Whilst this report is primarily technical in nature, it notes that the UK took the decision to withdraw from police and judicial cooperation. At a time when international cooperation in combatting criminal behaviour is increasingly important, it is shameful that this decision was taken.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o prijedlogu odluke Parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage određenih akata u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima zbog toga što je neophodno osigurati da pravo Europske unije bude što jasnije i učinkovitije u korist svih građana, ali i dotičnih nadležnih tijela. Smatram da se ostarjeli akti moraju staviti izvan snage što prije moguće kako bi se osigurala izvjesnost i dosljednost pravne stečevine, osobito kada je riječ o kaznenim stvarima. Pojednostavljenje prava doprinosi također povećaju transparentnosti koja je europskim institucijama potrebna, te stoga podržavam ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport abroge des actes qui font partie de "l'acquis de Schengen" et qui ne sont plus pertinents aujourd'hui en raison de leur caractère temporaire ou de la reprise de leur contenu dans des actes ultérieurs.

Avec mes collègues du Front national, nous nous sommes toujours opposés à l'acquis de Schengen, qu'il n'est pas question pour nous de cautionner.

Je me suis abstenu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. – Although the measures to repeal old EU legislation only covers Schengen (which the UK isn’t part of), UKIP will always vote to repeal EU laws. The only people that should create laws are democratically elected and accountable national governments, not unelected bureaucrats in Brussels.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Ježek (ALDE), písemně. ‒ Návrh Komise na zrušení určitých částí legislativních aktů EU byl podpořen naprostou většinou poslanců včetně mě. Jedná se o pouhou právní aktualizaci, kdy je odstraněno několik opatření dočasné povahy a legislativních aktů, jež pozbyly platnosti. Cílem této aktualizace je větší přehlednost platného práva Evropské unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Claude Moraes sur l’abrogation de certains actes de l'acquis de Schengen dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.

En effet certains actes concernant des mesures juridiques sur l'espace de liberté, de sécurité et de justice en matière pénale avaient un caractère temporaire ou ont été repris dans d'autres actes a posteriori. Dans un souci de clarification et de simplification, il était utile d'abroger ces actes.

Ce rapport a été adopté à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport qui abroge certains actes déjà présents dans d’autres textes ou expirés, relevant de la coopération judiciaire et policière en matière pénale.

Il s’agissait en effet d’améliorer la transparence, la clarté et de faire preuve de cohérence pour une meilleure législation européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Dieser Bericht betrifft die Aufhebung bestimmter Rechtsakte aus dem Schengen-Besitzstand im Bereich der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen. Dabei handelt es sich um Änderungen technischer Natur, da diese Rechtsakte mittlerweile als überholt gelten. Aufgrund prinzipieller Überlegungen zum Schengener Abkommen enthalte ich mich der Stimmabgabe.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ These acts are no longer relevant because of their temporary nature or because their content has been taken up by successive acts. Therefore, for reasons of legal certainty and in order to bring acts in the area of freedom, security and justice in line with the Lisbon Treaty, I voted in favour of repealing these acts.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Kölmel (ECR), schriftlich. ‒ Die Kommission hat in drei Beschlüssen vorgeschlagen, zum Schengen-Besitzstand gehörende Rechtsakte aufzuheben, weil sie entweder zeitlich befristet waren oder inhaltlich in spätere Rechtakte übernommen wurden.

Ziel ist es, eine bessere Rechtsetzung zu erreichen, indem man eine größere Transparenz des Unionsrechts erreicht. Im diesem Zusammenhang ist es aus Sicht des Berichterstatters Claude Moraes angezeigt, Rechtsakte, die keinen Nutzen mehr haben, aus dem geltenden Besitzstand zu entfernen. Dies soll nach der Kommission mittels dreier Beschlüsse erreicht werden.

Im Gegensatz zur Kommission empfiehlt der Berichterstatter jeweils, die Art des Rechtsakts von einem Beschluss in eine Verordnung zu ändern.

Claude Moraes hat nach Anhörung des Juristischen Dienstes des Europäischen Parlaments auch zwei weitere obsolete Rechtsakte ermittelt, die zum Schengen-Besitzstand gehören und mittlerweile nicht mehr von Belang sind, weil sie zeitlich befristet waren oder inhaltlich in spätere Rechtakte übernommen wurden.

Die EKR unterstützt das REFIT-Programm im Sinne einer Entbürokratisierung und hat auch im LIBE-Ausschuss dafür gestimmt, dass veraltete Rechtsakte aufgehoben werden.

Die ALFA ist für Rechtsicherheit und Rechtsklarheit. Die in den Berichten vorgeschlagenen Maßnahmen sind dazu geeignet, die EU-Rechtsvorschriften zu verringern und das Unionsrecht zu vereinfachen. Diese Anliegen unterstütze ich ausdrücklich und habe daher für den Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur du rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil abrogeant certains actes de l'acquis de Schengen dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, devenus obsolètes.

Dans le but d’améliorer l’efficacité de l’acte, nous avons proposé la modification du type d’acte, de «décision» à «règlement», obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable par les États membres. Par ailleurs, Les Républicains et moi-même appelons à une profonde refonte des accords de Schengen, inadaptés dans leur forme et leur fonctionnement actuels à la réalité des menaces auxquelles les pays de l’Union doivent aujourd’hui faire face.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Nell'accordo inter-istituzionale del 16 dicembre 2003, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concordato sulla necessità di ridurre il volume del corpus legislativo dell' Unione e di semplificarlo, anche attraverso l'abrogazione degli atti obsoleti. Nello specifico si tratta dell' abrogazione di alcuni atti dell'acquis di Schengen concernente il settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale. In considerazione di quanto previsto all'interno dell'accordo "Legiferare meglio", ho deciso votare favorevolmente la proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ Un certain nombre d'actes faisant partie de l'acquis de Schengen ne sont plus pertinents en raison de leur caractère temporaire ou parce que leur contenu a été repris dans des actes ultérieurs.

Il s’agit ici d'actes adoptés dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale et faisant partie de l'acquis de Schengen. Dans un souci de transparence et de «mieux légiférer», il faut les abroger.

Cependant, les évènements récents démontrent encore une fois que Schengen en soi n’est plus pertinent. Les frontières extérieures ne sont plus gardées, donc le système est caduc. C’est pourquoi je me suis abstenue sur la proposition d’en abroger certains actes seulement.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe para derogar determinados actos en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal, ya que los actos en cuestión estaban obsoletos y no venían aplicándose debido al nuevo marco regulador que apareció tras el Tratado de Lisboa. A pesar de nuestra oposición al mismo, no tendría sentido votar otra cosa y mantener unas normativas inaplicables.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Lucke (ECR), schriftlich. ‒ Die Kommission hat in drei Beschlüssen vorgeschlagen, zum Schengen-Besitzstand gehörende Rechtsakte aufzuheben, weil sie entweder zeitlich befristet waren oder inhaltlich in spätere Rechtakte übernommen wurden.

Ziel ist es, eine bessere Rechtsetzung zu erreichen, indem man eine größere Transparenz des Unionsrechts erreicht. Im diesem Zusammenhang ist es aus Sicht des Berichterstatters Claude Moraes angezeigt, Rechtsakte, die keinen Nutzen mehr haben, aus dem geltenden Besitzstand zu entfernen. Dies soll nach der Kommission mittels dreier Beschlüsse erreicht werden.

Im Gegensatz zur Kommission empfiehlt der Berichterstatter jeweils, die Art des Rechtsakts von einem Beschluss in eine Verordnung zu ändern.

Claude Moraes hat nach Anhörung des Juristischen Dienstes des Europäischen Parlaments auch zwei weitere obsolete Rechtsakte ermittelt, die zum Schengen-Besitzstand gehören und mittlerweile nicht mehr von Belang sind, weil sie zeitlich befristet waren oder inhaltlich in spätere Rechtakte übernommen wurden.

Der EKR unterstützt das REFIT-Programm im Sinne einer Entbürokratisierung und hat auch im LIBE-Ausschuss dafür gestimmt, dass veraltete Rechtsakte aufgehoben werden.

Die ALFA ist für Rechtsicherheit und Rechtsklarheit. Die in den Berichten vorgeschlagenen Maßnahmen sind dazu geeignet, die EU-Rechtsvorschriften zu verringern und das Unionsrecht zu vereinfachen. Diese Anliegen unterstütze ich ausdrücklich und habe daher für den Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Komisija je izvršila procjenu schengenske pravne stečevine i pravnih instrumenata na području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim pitanjima u svrhu procjene i pojednostavljivanja zakona, te utvrdila da je niz djela zastarjelo.

Komisija je podnijela prijedlog za ukidanjem odluka Izvršnog odbora o suzbijanju trgovine drogom i policijskog priručnika, Deklaracije Izvršnog odbora o otmici maloljetnika i Odluke Vijeća 2008/173. Izvjestitelj predlaže ukidanje i Sporazuma o suradnji u postupcima za kaznena djela u cestovnom prometu, budući da isti nikada nije stupio na snagu te promjenu vrste akta iz „odluke” u „propis”.

Podržala sam izvješće zastupnika Claudea Moraesa jer smatram da je ukidanje zastarjelih propisa potrebno kako bi se osigurala jednostavnost sustava.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), rakstiski. ‒ Tāpat kā gadījumā ar pirmo no trim šodienas balsojumiem par konkrētu novecojušu tiesību aktu atcelšanu, šeit ir grūti nepiekrist Eiropas Komisijas sākotnējam priekšlikumam par dažu lēmumu un vienas deklarācijas atcelšanu. Kamēr šie tiesību akti, piemēram, par narkotiku tirdzniecības apkarošanu vai nepilngadīgo nolaupīšanu, attiecas uz dažādiem Šengenas zonas funkcionēšanas aspektiem un viennozīmīgi ir absolūti nepieciešami drošības garantēšanai gan uz mūsu robežām, gan Eiropas Savienības iekšienē, tie ir novecojuši un ne tikai nepilda savas funkcijas, bet vispār kā pašsvars turpina atrasties ES likumdošanas bāzē. Gadījumā ar lēmumu par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, ko referents papildus pievienojis šim sarakstam, ir tā, ka tas vispār spēkā pilnībā nestājās, kaut gan jau pagājis diezgan daudz laika.

Gribētos vēl atzīmēt, ka starpiestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu, Komisiju un Padomi par Eiropas Savienības tiesību apjoma samazināšanu un pakāpenisku vienkāršošanu ar veco aktu atcelšanu, kurš darbojas jau gandrīz 12 gadus, ir viens no galvenajiem Kopienas pārvaldības struktūras racionalizēšanas mehānismiem. Līdz ar to var tikai apsveikt, ka šis nolīgums turpina funkcionēt arī mūsdienās, radot vismaz daļēju līdzsvaru attiecībā uz pastāvīgi pieaugošo ES tiesību aktu daudzumu un to savstarpējo pārklāšanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. ‒ Návrhom sa rušia predpisy v oblasti boja proti obchodovaniu s drogami, únosov maloletých, dopravných priestupkov, policajná príručka a skúšky Schengenského informačného systému druhej generácie. Dôvodom rušenia je zastaralosť a dočasnosť predpisov, pričom problematika niektorých aktov už bola prevzatá do novších predpisov.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenu sur ce vote. Comme pour le vote précédent, nous estimons que l’espace Schengen n’est plus pertinent, d’autant plus au regard des récents événements qui ont démontré son inutilité.

Voter pour cette abrogation serait cautionner Schengen, et un vote contre est inutile puisqu’il ne servirait qu’à garder des actes obsolètes et ne remettrait même pas en cause l’espace lui-même.

L’abstention est le seul choix valide.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ I voted for this proposal. Improving the transparency of Union law is an essential element of the better law-making strategy that the institutions of the Union are implementing. In that context it is appropriate to remove from the legislation in force those acts which no longer serve any purpose.

A number of acts adopted in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters, and belonging to the Schengen acquis, are no longer relevant due to their temporary nature or because their content has been taken up by successive acts, even though they have not been repealed.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Favorevole alla relazione riguardante l'abrogazione di alcuni atti dell'acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziari in materia penale.

La Commissione ha compiuto una valutazione dell'acquis di Schengen e degli strumenti giuridici nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, in seguito alla quale, determinati atti vengono, dunque, identificati come, non più pertinenti.

L'obiettivo del presente regolamento è, infatti, l'abrogazione di suddetti atti obsoleti, dell'Unione europea nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale e facenti parte dell'acquis di Schengen, in quanto, il loro contenuto viene ripreso in atti successivi anche se non sono stati abrogate.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Es handelt sich um einen rein technischen Bericht hinsichtlich der Schengener Rechtsakte. Die gegenwärtige Situation bekräftigt unsere kritische Haltung zu den Schengen-Gesetzen. Der Bericht manifestiert nur die derzeitige Rechtslage. Da er inhaltlich keine Veränderung mit sich bringt, enthalte ich mich meiner Stimme.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Dans ce rapport, la Commission propose d’abroger un certain nombre d’actes législatifs dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale rendus obsolètes principalement depuis l’intégration de l’acquis de Schengen directement dans les traités européens.

Ces actes couvrent notamment l'entraide judiciaire en matière pénale entre États, la lutte contre le trafic de drogue ou encore le partage d'informations et de renseignements entre les autorités douanières, mais aussi le plus controversé Système d’Information Schengen.

Clé de voûte du système de tri des migrants entré en fonction en 2013, ce programme de fichage de tout entrant dans l’Union, semblable à la version nord—américaine qui l’a inspiré, est déjà un gouffre financier pour les résultats qu’on connaît dans la lutte contre le terrorisme.

Rappelons en outre que 6 des 7  meurtriers de Paris étaient des Européens et non des étrangers. Bien qu'il s'agisse d'un rapport technique visant à «simplifier» le droit de l'Union, je vote contre pour marquer mon désaccord avec ces mesures inefficaces.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Comme pour l'autre rapport Moraes (66 - A8-0250/2015), ce texte abroge des actes qui font partie dudit ''acquis de Schengen" et qui ne semblent plus pertinents, en raison de leur caractère temporaire ou de leur recyclage dans des actes ultérieurs.

Néanmoins, le Front national s'est toujours opposé à l'espace Schengen et il n'est pas question d'en cautionner les modifications juridiques. C'est pourquoi la députée s'abstient sur ce dossier.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ A Comissão Europeia procedeu à avaliação do acervo de Schengen e dos instrumentos jurídicos existentes no âmbito da cooperação judiciária e policial em matéria penal, tendo em conta o Protocolo n.º 36 anexo aos Tratados relativo às disposições transitórias. Tratando-se de disposições obsoletas - quer pelo seu carácter exclusivamente temporário, quer pela alteração do seu conteúdo por atos subsequentes -, com vista a proceder a uma simplificação legislação, com ganhos a nível da certeza e segurança jurídicas, legislar melhor significa a revogação desses mesmos atos.

Apresentei, por isso, o meu voto favorável sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que revoga determinados atos no domínio da cooperação policial e da cooperação judiciária em matéria penal.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this regulation as the repealing of obsolete acts will allow for better efficiency and cohesion in the EU with regards to police cooperation and judicial matters.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. ‒ Európske inštitúcie uzavreli dohodu o znížení množstva právnych predpisov Únie s cieľom zvýšenia transparentnosti a zjednodušenia tvorby práva. Z tohto dôvodu sa na základe nariadenia zrušujú zastarané akty, ktorých obsah bol dočasný alebo prevzatý do následných aktov. Konkrétne v predmetnom návrhu ide o akty schengenského acquis v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, ktorý Komisia predložila v súlade s dohodou o lepšej tvorbe práva. S predloženým návrhom teda plne súhlasím a hlasujem za jeho prijatie.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I have voted in favour of the report on repealing certain acts from the Schengen acquis, which is essential in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters. As part of the Commission policy on Regulatory Fitness, this related instrument will repeal a number of legal acts in the field of police and judicial cooperation and a number in relation to the Schengen Acquis. All of the acts to be repealed are no longer legally relevant either because they have been replaced by a more up-to-date legal act or because they are of a temporary nature.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Bizottság az előző pontban említett elemzésében megállapította, hogy a Schengeni Végrehajtó Bizottság (kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemről szóló) SCH/Com-ex (93) 14 és a (98) 52 (rendőrségi kézikönyvről szóló) határozata, illetve a Bizottság (kiskorúak jogellenes elviteléről szóló) SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2 nyilatkozata elavulttá vált, mert tartalmukat későbbi jogi aktusok átvették. Elavulttá vált továbbá a Tanácsnak a Schengeni Információs Rendszer (SIS II) második generációja teszteléséről szóló 2008/173/IB határozata, mert a SIS II 2013. április 9-én megkezdte működését. Javaslatot tett ezért ezek hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására.

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésében a tervezetet a Parlamentnek elfogadásra ajánlotta, azzal, hogy a visszavont jogi aktusok közé vegyék fel a Végrehajtó Bizottság közúti közlekedési szabályok megsértésével kapcsolatos eljárásokban folytatandó együttműködésre vonatkozó megállapodásról szóló határozatát is. Ez a határozat soha nem lépett hatályba, és egyetlen tagállam sem tett a 20. cikk (3) bekezdése értelmében nyilatkozatot a megállapodásnak az azon tagállamok közötti alkalmazására vonatkozóan, amelyek azt megerősítették. A jelentés javasolja továbbá a jogi aktus típusának határozatról rendeletté módosítását, minthogy a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban, és jobban szolgálja a javaslat célját. A tervezetet támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport appelle les mêmes remarques et la même position d'abstention que la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil abrogeant certains actes liés à l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ Em matéria de cooperação policial e de cooperação judiciária em matéria penal, no domínio do acervo de Schengen, e tendo em vista a expiração do período de transição estabelecido no Protocolo n.º 36 relativo às disposições transitórias, anexo aos Tratados, diversos atos foram considerados obsoletos.

Considera-se essencial a revogação deste tipo de atos, nomeadamente as decisões do Comité Executivo SCH/Com-ex (93) 14, relativa ao tráfico de estupefacientes, do Comité Executivo SCH/Com-ex (98) 52 sobre o vade-mécum da cooperação policial, a Declaração do Comité Executivo SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev. 2 relativa ao rapto de menores e a Decisão 2008/173/JAI do Conselho, de 18 de fevereiro de 2008, referente aos testes de segunda geração do Sistema de Informação de Schengen (SIS II), pois estes tinham apenas caráter temporário ou o seu conteúdo foi retomado por instrumentos legislativos subsequentes.

Concordo com a proposta aqui referida, bem como de denominar o ato jurídico de “regulamento” ao invés de “decisão”, na medida em que a transparência legislativa e a segurança jurídica devem ser asseguradas pelas instituições europeias, tendo assim o referido ato caráter obrigatório e sendo diretamente aplicável aos Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport, comme le précédent, concerne la simplification par abrogation de certaines mesures qui pourraient porter à confusion.

Il s’agit ici de dispositions adoptées dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale et faisant partie de l’acquis de Schengen.

M’opposant absolument aux accords de Schengen, mais soutenant cette démarche de simplification, j’ai décidé de m’abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport relatif à l'abrogation de certains actes dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.

L'amélioration de la transparence du droit de l'Union est un élément essentiel de la stratégie visant à mieux légiférer, que les institutions de l'Union mettent actuellement en œuvre.

Certaines mesures juridiques ne sont plus pertinentes en raison de leur caractère temporaire ou parce que leur contenu a été repris par des actes ultérieurs. Il convient par conséquent de les retirer de la législation en vigueur.

 
  
MPphoto
 
 

  Renaud Muselier (PPE), par écrit. ‒ Je n'ai pas pu voter pour ce rapport, mais je soutiens pleinement la position du groupe PPE et de la délégation française consistant à adopter ce rapport.

Un certain nombre d'actes adoptés dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale et faisant partie de l'acquis de Schengen ne sont plus pertinents en raison de leur caractère temporaire. Il convient donc de les abroger.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ I have voted for this report, which will abolish the Decision of the Executive Committee SCH/Com-ex (99) 11 rev. 2 on the Agreement on cooperation in proceedings for road traffic offences, taking into consideration the fact that this agreement has never entered into force.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), in writing. I supported this decision to repeal the outdated acts concerning police cooperation and judicial cooperation in criminal matters from the Schengen acquis, as the application of those lateral protocols was already mostly taken into account through newer and better formulated documents.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Der Bericht bezieht sich auf einen Vorschlag der Kommission für einen Beschluss zur Aufhebung bestimmter Rechtsakte im Bereich der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen. Hier handelt es sich um einen rein technischen Bericht, aus diesem Grund habe ich mich meiner Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – J’ai soutenu ce rapport visant à approuver la décision de la Commission d’abroger des actes législatifs rendus obsolètes par l’intégration des acquis de Schengen dans les traités européens.

Il s’agit ici de retirer du droit de l’Union des actes régissant les relations en matière pénale entre États membres, puisqu’ils ont été conçus comme des dispositions transitoires ou que leur contenu a été retranscrit dans des actes ultérieurs, et notamment dans le traité de Lisbonne en 2009.

L’abrogation des actes obsolètes est nécessaire dans un souci de simplification de la législation européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin, kuna aja jooksul on mitmed õigusaktid aegunud või on nende sisu üle võetud teistesse aktidesse.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. ‒ Although the measures to repeal old EU legislation only covers Schengen (which the UK isn’t part of), UKIP will always vote to repeal EU laws. The only people that should create laws are democratically elected and accountable national governments, not unelected bureaucrats in Brussels.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Ribadisco la mia fiducia nell'importanza della semplificazione dell'acquis Schengen. In particolare, accolgo con favore le decisioni prese nel settore di cooperazione di polizia e giudiziaria: il lavoro svolto dalla commissione parlamentare LIBE, anche con missioni da parte di alcuni dei colleghi nei luoghi più colpiti dal fenomeno migratorio (mi riferisco anche al Sud Italia), ha messo in luce la necessità di focalizzarsi su questo aspetto particolare della politica di gestione delle frontiere. Voto positivamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Ovom Uredbom ukidaju se akti koji reguliraju policijsku i pravosudnu suradnju u kaznenim pitanjima među državama članicama Schengenskog prostora. Situacije u kojima jedan roditelj nezakonito odvede dijete preko granice ili kada država članica odbije suradnju u borbi protiv trgovine drogom, jasno su obuhvaćene naknadnim aktima, stoga zastarjeli akti koji pripadaju Schengenskoj pravnoj stečevini više nemaju smisla te ih je potrebno opozvati. Suglasna sam i s ukidanjem Odluke Vijeća o testovima Schengenskog Informacijskog sustava 2 koji se već ionako nalazi u fazi korištenja.

Podržala sam ovo Izvješće jer smatram da je nužno opozvati sve one akte koji više nemaju svrhu. Pravna sigurnost u primjeni pravne stečevine koja se postiže i opozivanjem zastarjelih akata ključni je element strategije za bolju izradu zakonodavstva koju institucije Unije provode kako bi dokumente Europske unije pojednostavili i učinili ih transparentnima.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. – Ce rapport, comme le précédent, concerne la simplification par abrogation de certaines mesures qui pourraient porter à confusion. Il s’agit ici de dispositions adoptées dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale et faisant partie de l’acquis de Schengen.

M’opposant absolument aux accords de Schengen, mais soutenant cette démarche de simplification, j’ai décidé de m’abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Podržavam prijedlog Komisije kojim se stavlja izvan snage sedam Zajedničkih akcija Vijeća koje se odnose na borbu protiv organiziranog kriminala, ovisnosti o drogama i trgovine drogama te na suradnju u području javnog poretka i sigurnosti. Najvažnije ovlasti dodijeljene su Europolu, koji je postao nadležan za osnaživanje međusobne suradnje između tijela kaznenog progona država članica u sprečavanju i borbi protiv terorizma, te za savjetovanje nadležnih tijela država članica o istražnim postupcima. Izvan snage je stavljen i Europski dokazni nalog kao instrument suradnje u kaznenim stvarima budući da se među 26 država članica primjenjuje Europski istražni nalog. U ovim je područjima izrazito važno utvrđivanje zajedničkih pravila i sigurnosnog okvira budući da su trgovina drogom i organizirani kriminal i dalje velike prijetnje europskoj sigurnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ Europska unija kao nadnacionalna unija kojoj su države članice prepustile ostvarivanje određenih suverenih prava, ima pravo i dužnost u svrhu ostvarenja svojih ciljeva izvršavati sve obveze koje iz toga proizlaze. Zakonodavna uloga je u tom smislu jedna od najvažnijih, obzirom da pravo EU-a velikim dijelom ima direktan utjecaj na nacionalno pravo država članica.

U svom izvješću o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage određenih akata u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima, kolega Claudea Moraes opravdano naglašava kako je ključni element strategije za bolju izradu zakonodavstva poboljšanje transparentnosti prava Unije i da je u tom smislu potrebno ukloniti one akte koji su na snazi, ali više ne služe svrsi, odnosno nisu relevantni zbog svoje pravne prirode ili zato što je njihov sadržaj obuhvaćen naknadnim aktima. One odluke i deklaracije koje su u tom smislu zastarjele, treba radi zahtjeva pravne sigurnosti i jasnoće staviti izvan snage.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ La Commissione europea ha effettuato una valutazione dell'acquis di Schengen e degli strumenti giuridici nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale. A seguito di questa valutazione una serie di atti normativi sono stati identificati come obsoleti perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi.

In questa relazione viene proposta l'abrogazione delle seguenti disposizioni normative: decisione SCH/Com-ex (93) 14 (lotta contro il traffico degli stupefacenti); dichiarazione SCH/Com-ex (97) 13 2a rev. (sottrazione di minori); decisione SCH/Com-ex (98) 52 (vademecum di polizia); decisione SCH/Com-ex (99)11 2a rev. (infrazioni stradali) e la decisione 2008/173/GAI del Consiglio (prove tecniche del SIS II).

Voto favorevolmente perché l'abrogazione di tali misure è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Pospíšil (PPE), písemně. ‒ Velmi mne potěšilo, jak již jsem uvedl u předcházejícího bodu, že se zde dnes nevěnujeme pouze přijímání nových norem, ale konečně se Evropský parlament odhodlal k rušení aktů, které jsou již v unijním právním řádu nadbytečné. Doufejme, že nejde o ojedinělý výstřel, ale že budeme podobně prosekávat pomyslnou legislativní džungli i nadále.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté pour abroger ce texte car il était devenu obsolète juridiquement. Nous devons adopter des textes clairs pour renforcer efficacement notre espace de liberté, de sécurité et de justice.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ A presente proposta da Comissão prevê a revogação de um conjunto de atos pertencentes ao acervo de Schengen, adotados no domínio da cooperação policial e judiciária em matéria penal, que se tornaram obsoletos, seja em virtude da integração do respetivo conteúdo em atos subsequentes, seja em razão do seu carácter temporário.

Neste caso em particular, está em causa a revogação das decisões obsoletas do Comité Executivo SCH/Com-ex (93) 14 (combate ao tráfico de droga) e do Comité Executivo SCH/Com-ex (98) 52 (vade-mécum da cooperação policial), bem como a Declaração do Comité Executivo SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev 2 (rapto de menores) e a Decisão 2008/173/JAI do Conselho, de 18 de fevereiro de 2008, relativa aos testes de segunda geração do Sistema de Informação de Schengen (SIS II). Tendo em vista a expiração do período de transição estabelecido no Protocolo n.° 36, anexo aos Tratados, e considerando os objetivos de simplificação e de redução do volume de legislação inscritos na estratégia "Legislar melhor", votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ Although the measures to repeal old EU legislation only covers Schengen (which the UK isn’t part of), UKIP will always vote to repeal EU laws. The only people that should create laws are democratically elected and accountable national governments, not unelected bureaucrats in Brussels.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Relaciona-se apenas com a revogação de atos obsoletos, quer em virtude da integração do respetivo conteúdo em actos subsequentes, quer em virtude do seu carácter temporário.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ Varios actos adoptados en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal y pertenecientes al acervo de Schengen han dejado de ser pertinentes por su carácter temporal o porque su contenido ha sido incorporado en actos sucesivos, si bien no han sido derogados. Se trata de actos que han quedado obsoletos, entre ellos las Decisiones del Comité Ejecutivo SCH/Com-ex (93) 14 (lucha contra el tráfico de estupefacientes) y (98) 52 (vademécum policial), la Declaración del Comité Ejecutivo SCH/Com-ex (97) decl. 13, 2.ª rev. (sustracción de menores) y la Decisión 2008/173/JAI del Consejo, de 18 de febrero de 2008, relativa a los ensayos del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II), por haber quedado obsoletas. Por ello, he votado a favor de su derogación.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ Dans le contexte de l'expiration de la période transitoire fixée dans le protocole n° 36 sur les dispositions transitoires, annexé aux traités, la Commission européenne a procédé à une évaluation de l'acquis de Schengen et des instruments juridiques dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Un certain nombre d'actes ont été identifiés comme obsolètes du fait que leur contenu a été repris dans des actes ultérieurs, ou en raison de leur caractère temporaire.

Dans l'accord interinstitutionnel du 16 décembre 2003, le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont convenus de simplifier législation de l'Union et de réduire son volume, notamment en abrogeant les actes devenus obsolètes.

La Commission a présenté une proposition visant à abroger, en raison de leur obsolescence, les actes suivants: 11 décisions du comité exécutif de Schengen en raison du fait que leur contenu a été repris dans des actes ultérieurs, et le règlement (CE) n° 189/2008 du Conseil du 18 février 2008 relatif aux essais du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), qui a épuisé ses effets juridiques lorsque le SIS II est devenu opérationnel le 9 avril 2013.

J'ai voté en faveur de ce rapport qui vient approuver la proposition de l'exécutif européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ O presente relatório do Colega Claudio Moraes diz respeito a uma proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que revoga determinados atos no domínio da cooperação policial e judiciária em matéria penal.

Tal proposta vem no seguimento de uma avaliação feita pela Comissão ao acervo em matéria de cooperação policial e judiciária em matéria penal, que identificou alguns atos suscetíveis de serem revogados. Não havendo quaisquer óbices à sua aprovação e tendo em conta a conveniência de eliminar da legislação em vigor atos que deixaram de ter utilidade, votei em sentido favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce texte, qui propose de modifier le type d'acte législatif pour que cette décision devienne un règlement; de plus, un ajout dans le titre précise que les actes abrogés en question font partie de l'acquis de Schengen.

En effet, un règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre; il servira ainsi plus efficacement la proposition d'abroger les actes jugés obsolètes, étant donné que leur contenu a été repris dans des actes ultérieurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio inerente l'abrogazione di alcuni atti dell'acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale perché ritengo obsolete le decisioni del comitato esecutivo SCH/Com-ex (93) 14 (lotta al traffico di stupefacenti) e (98) 52 (manuale di polizia), la dichiarazione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (97) decl 13 2a rev. (sottrazione di minori) e la decisione 2008/173/GAI del Consiglio, del 18 febbraio 2018, sulle prove tecniche del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Esta derogación está exenta de contenido político y tiene que ver simplemente con la superación, a través de actos sucesivos, de determinadas normativas, que quedan, por tanto, rebasadas o contenidas en otras. Por ello hemos votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe para derogar determinados actos en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal, ya que los actos en cuestión estaban obsoletos y no venían aplicándose debido al nuevo marco regulador que apareció tras el Tratado de Lisboa. A pesar de nuestra oposición al mismo, no tendría sentido votar otra cosa y mantener unas normativas inaplicables.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (ECR), per iscritto. ‒ Con il voto di oggi il Parlamento abroga alcuni atti dell'acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giuridica in materia penale che sono divenuti obsoleti. Il loro contenuto è stato, infatti, ripreso in atti successivi o ha esaurito il suo effetto giuridico. Ho deciso pertanto di votare a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing. ‒ I voted in favour of this as it repeals European Union acts.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ This is the second of three instruments which we voted to repeal. Just like the previous one which was more generally titled ʽRepealing certain acts from the Schengen acquisʼ (A8-0250/2015), it was not politically motivated and makes sense in legislative terms.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Komisia napĺňa svoje predsavzatie zjednodušovať právne predpisy EÚ prostredníctvom rušenia zastaraných právnych aktov. V tomto kontexte vykonala Komisia aj posúdenie právnej úpravy Schengenského priestoru a právnych nástrojov v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach. Keďže dospela k záveru, že mnohé akty boli už zastarané a ich obsah bol prevzatý do následných aktov alebo mali dočasný charakter, je možné len podporiť jej návrh na ich zrušenie.

Dosiahne sa tým zrušenie zastaraných rozhodnutí výkonného výboru o boji proti obchodovaniu s drogami, o policajnej príručke, ako aj vyhlásenia výkonného výboru o únosoch maloletých. Do zoznamu zrušených aktov bude zaradené aj rozhodnutie o dohode o spolupráci v konaniach v dopravných priestupkoch, keďže táto dohoda nikdy nenadobudla účinnosť. Okrem toho dôjde k technickým úpravám schengenského acquis, keď sa druh aktu zmení z „rozhodnutia“ na „nariadenie“ alebo sa doplní názov spresňujúci, že zrušené akty patria do tejto úpravy. Aj keď ide takéto technické zmeny, sú dôležité pre celkovú konzistentnosť právneho systému.

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Starbatty (ECR), schriftlich. ‒ Die Kommission hat in drei Beschlüssen vorgeschlagen, zum Schengen-Besitzstand gehörende Rechtsakte aufzuheben, weil sie entweder zeitlich befristet waren oder inhaltlich in spätere Rechtakte übernommen wurden.

Ziel ist es, eine bessere Rechtsetzung zu erreichen, indem man eine größere Transparenz des Unionsrechts erreicht. Im diesem Zusammenhang ist es aus Sicht des Berichterstatters Claude Moraes angezeigt, Rechtsakte, die keinen Nutzen mehr haben, aus dem geltenden Besitzstand zu entfernen. Dies soll nach der Kommission mittels dreier Beschlüsse erreicht werden.

Im Gegensatz zur Kommission empfiehlt der Berichterstatter jeweils, die Art des Rechtsakts von einem Beschluss in eine Verordnung zu ändern.

Claude Moraes hat auch zwei weitere obsolete Rechtsakte nach Konsultation des Juristischen Dienstes des Europäischen Parlaments ermittelt, die zum Schengen-Besitzstand gehören und mittlerweile nicht mehr von Belang sind, weil sie zeitlich befristet waren oder inhaltlich in spätere Rechtakte übernommen wurden.

Der EKR unterstützt das REFIT-Programm im Sinne einer Entbürokratisierung und hat auch im LIBE-Ausschuss dafür gestimmt, dass veraltete Rechtsakte aufgehoben werden.

Die ALFA ist für Rechtsicherheit und Rechtsklarheit. Die in den Berichten vorgeschlagenen Maßnahmen sind dazu geeignet, die EU-Rechtsvorschriften zu verringern und das Unionsrecht zu vereinfachen. Diese Anliegen unterstütze ich ausdrücklich und habe daher für den Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Záujem právnej istoty a prehľadnosti právneho poriadku Únie je aktuálne nemenej dôležitým elementom i v oblasti kooperácie členských štátov na úrovni polície a súdnictva v trestných veciach. Podporujem preto zrušenie obsolentných právnych aktov, ktoré časom stratili relevanciu svojej ďalšej existencie.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Podržavam ovaj prijedlog jer mnogi akti doneseni na području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima više nisu relevantni zbog svoje privremene prirode. Nadalje, odlukom Izvršnog odbora SCH/Com-ex (98) 52 donesen je Schengenski priručnik o prekograničnoj policijskoj suradnji koji pomaže državama članicama u izvršavanju prekograničnih aktivnosti. Smatram da je ova odluka zastarjela nakon što je sadržaj priručnika uključen u noviji ažurirani katalog preporuka za pravilnu primjenu schengenske pravne stečevine i najbolje prakse. Stoga podržavam prijedlog da se te zastarjele odluke i izjave stave izvan snage radi pravne sigurnosti i jasnoća. Ovaj prijedlog trebao bi staviti izvan snage mnoge zastarjele akte Unije u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima i ne može se ostvariti na razini država članica već samo na razini Unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report. A number of acts adopted in recent decades have exhausted all their effects. They are no longer relevant because of their temporary nature or because their content has been taken up by successive acts. For reasons of legal certainty it is necessary to revoke the measures in question in order to bring acts in the area of freedom, security and justice in line with the Lisbon Treaty.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Mnogi akti doneseni u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima, koji pripadaju schengenskoj pravnoj stečevini, više nisu relevantni zbog svoje privremene prirode ili zato što je njihov sadržaj obuhvaćen naknadnim aktima.

Komisija je podnijela prijedlog za ukidanjem odluka Izvršnog odbora o suzbijanju trgovine drogom i policijskog priručnika, Deklaracije Izvršnog odbora o otmici maloljetnika i Odluke Vijeća 2008/173. Izvjestitelj predlaže ukidanje i Sporazuma o suradnji u postupcima za kaznena djela u cestovnom prometu, budući da isti nikada nije stupio na snagu, te promjenu vrste akta iz odluke u uredbu, jer su uredbe u skladu s čl. 288 UFEU-a u cijelosti obvezujuće i izravno primjenjive u svim državama.

Podržavam prijedlog o ukidanju akata u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima, koji pripadaju schengenskoj pravnoj stečevini jer predstavlja dobru strategiju za bolju izradu zakonodavstva koju provode institucije Unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi nekaterih aktov s področja policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah.

Podpiram razveljavitev zastarelih aktov bodisi, ker so bili le začasne narave bodisi, ker niso več relevantni.

Ker razveljavitve aktov s področja policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah ne morejo sprejeti države članice same, moramo na ravni Evropske unije sprejeti uredbo, ki bo vse omenjene akte tudi razveljavila.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay