Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2066(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0317/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0317/2015

Συζήτηση :

PV 24/11/2015 - 10
CRE 24/11/2015 - 10

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2015 - 9.5
CRE 25/11/2015 - 9.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0408

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

10.6. Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (A8-0317/2015 - Elisa Ferreira, Michael Theurer)
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). Herr Präsident! Erst einmal möchte ich mein Kompliment loswerden an den zuständigen Ausschuss, der einen hervorragenden Bericht abgegeben hat. Viele waren sich ja vorneweg nicht einig, ob dieser Bericht dann überpolitisiert wird. Also ein gutes Ergebnis! Ich möchte nochmal sagen, auch ich bin wirklich daran interessiert, dass wir, wenn es um Steuern und Steuergerechtigkeit geht, die Problematik weiterverfolgen. Ich freue mich auch auf eine weitere Arbeit dieses Ausschusses, und ich freue mich auch auf weitere Ergebnisse.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). Mr President, firstly I must say that I think you always do a very good job in the Chair. I would much prefer a ‘Speedy Gonzales’ type of Vice—President than a dithering slowcoach, which we occasionally have as well, but I will not go into details.

Referring to this explanation of vote, regretfully – and unusually for us in Fine Gael in the EPP – we voted against our Group on a certain number of measures, and also against the final report, which is unusual. We did so because this is a very strong issue for our country, and we also think that the report goes overboard in, as they say, calling on the Commission, etcetera, to do certain things when certain investigations are going on right now.

Tax is a national competence. This has been recognised in various referendums we have had. We think, in particular, that trying to move to the Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) is not in our interest and, therefore, we voted against the report. There are many good measures in it, but overall we think it is leaning in the wrong direction.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). Varu pievienoties kolēģiem, ka tiešām Jūsu darbības stils ir ļoti korekts, bet, runājot par lietas būtību, par nodokļu nolēmumiem, gribu paziņot, ka efektīva, taisnīga nodokļu aplikšanas politika ir jebkuras valsts ekonomiskās stabilitātes stūrakmens.

Skaidrs, ka — kamēr pasaulē pastāv valstis, kuras dabas resursu bagātības dēļ varēja gandrīz pilnībā likvidēt nodokļu slogu, — Eiropas Savienībā tas nav iespējams.

Šeit mūsu dalībvalstīm ir jākorelē, kolēģi, starp visdažādākajiem nodokļu tipiem: ienākumu, sociālo, korporatīvo, akcīzes, vienotas likmes, progresīvo nodokli, pievienotās vērtības nodokli, vairākiem citiem. Bet skaidrs, ka jebkuram cilvēkam ir tiesības strādāt un saņemt atalgojumu, ar kuru pēc attiecīgo nodokļu samaksas pietiktu, lai būtu iespējams pilnībā segt visus nepieciešamos izdevumus: uz pārtiku, mājokli, dažādām ģimenei nepieciešamām lietām utt.

Tas pats attiecas arī uz uzņēmumiem, lai tiem pietiktu resursu gan samaksāt nodokļus, gan strādnieku algas utt. Bet izejot no augstāk teiktā, varu paziņot, ka dokuments ir pietiekami labs, un es atbalstu to.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). Pane předsedající, já jsem se zdržel u této zprávy, nepodpořil jsem ji. A tím důvodem je to, co už také někteří moji předřečníci naznačili. Pro mě osobně je problém prosadit společný daňový základ u přímé daně, konkrétně u daně z příjmu právnické osoby.

Já jsem sem kandidoval za středopravicovou stranu v České republice, která ve svém programu měla jasně napsáno, že nebude usilovat o sjednocování sazeb a základů daní u přímých daní. Tedy musím dodržet a chci dodržet slib vůči svým voličům a zachovat a podporovat autonomii u přímých daní, autonomii jednotlivých daňových systémů. Já se stále domnívám, že zdravá konkurence jednotlivých daňových systémů v jednotlivých státech Evropské unie je přínosná. Samozřejmě nemůže mít podobu nekalé soutěže či daňového dumpingu, tak jak to dělaly některé země typu Lucemburska.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). Mr President, the main constraint on a government wishing to raise taxes is international competition. You can raise your tax up to a certain point and then the money begins to flee to friendlier jurisdictions. It is a reality that is becoming more and more true as modern technology facilitates capital movement globally.

We can complain about it, we can try and legislate against it, but we cannot stop it. The only way in which we can tackle the loss of revenue as a result of tax avoidance is by making our own tax regime more attractive, which brings me to the fundamental argument against tax harmonisation. The more you centralise, the more you make it a uniform rate, the more you take away that constraint and allow governments to help themselves to more and more without any oversight.

Hands up anybody in this Chamber who thinks that harmonised taxes will be harmonised downwards?

 
  
MPphoto
 

  Jonathan Arnott (EFDD). Mr President, essentially this to me shows that there are two honest positions in terms of membership of the European Union. You either take the federalist approach and recognise that, for everything that the European Union tries to do as a whole, it requires then to harmonise taxation, it requires then greater powers, greater centralisation, and you embrace that. It is an honest position. It is not a position that I personally share.

The other honest position is to say that actually, that is not what the United Kingdom requires; that we are better as an independent, self-governing nation, as the world’s fifth largest economy; that we want to be good neighbours with Europe: we want to trade with Europe but we do not want European government. Those two positions are honest.

What I find very difficult is the third way: this idea that we can somehow be in Europe but act as a brake pedal on Europe. That is not fair on the UK; it is not fair on the rest of Europe either. We need to be honest: are we in or are we out?

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. ‒ The motion calls on the Commission to act and, in particular, to progress the Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) by which the EU intends to harmonise taxes across the EU and thereby prohibit beneficial tax competition between Member States, and for this reason UKIP voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor del informe final de la Comisión TAXE, originado a raíz del escándalo conocido como «LuxLeaks», porque supone un gran paso adelante en la lucha contra el fraude y la elusión fiscales, siempre que el Consejo siga las recomendaciones del documento aprobado, y que contiene los siguientes elementos principales:

a) no limitación del intercambio automático de información a las resoluciones tributarias consideradas «transfronterizas»;

b) obligatoriedad de realizar informes país por país por parte de las multinacionales;

c) posibilidad de sancionar a los Estados y empresas que participan en prácticas tributarias perniciosas;

d) reclamación a la Comisión para que se tomen las medidas legislativas necesarias al objeto de introducir la Base Común del Impuesto de Sociedades, incluyendo el elemento de consolidación;

e) protección de los denunciantes de irregularidades empresariales;

f) lista europea de paraísos fiscales;

g) reforma del Grupo del Código de Conducta.

El informe también critica que el Consejo haya excluido a la Comisión del sistema de intercambio automático de información en el marco de la revisión de la Directiva de 2011.

Como socialista, esta materia es una prioridad absoluta.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ El trabajo de la Comisión TAXE ha servido para demostrar que los acuerdos fiscales presentaban una violación de las normas de competencia, además de evidenciar la complicidad de los señores Juncker y Dijsselbloem en este escándalo.

El informe, sin embargo, recoge tan solo parcialmente nuestra demandas. Por un lado, se denuncian las prácticas de elusión fiscal y se pide a la Comisión ambición en sus propuestas de transparencia y armonización fiscal. Pero muchas de estas peticiones no van más allá de las buenas intenciones y no se investigan adecuadamente los lazos entre las multinacionales culpables de elusión fiscal, los Estados miembros y la Comisión, por falta de documentos y de voluntad política. Es por ello que he decidido abstenerme.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson and Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing. – We voted against this report which I believe is an attack on Member States tax sovereignty. The European Parliament’s special TAXE Committee report was an elaborate PR stunt which was weak on matters of importance such as the need for full transparency while simultaneously attacking the principal of national sovereignty on taxation matters.

It is my belief, that it does not serve the interests of the ordinary Irish citizen to have our sovereignty relinquished through any attempted tax harmonisation.

The report provided an opportunity for parliament to demand transparency and accountability in both the European and International Taxation system, but the majority of MEPs rejected measures that would have facilitated this.

Instead, they adopted a number of disconcerting provisions which fundamentally undermine taxation sovereignty.

Sinn Féin want tax fairness and transparency to be placed at the centre of any Taxation Legislation and this extends to ensuring that a more equitable Corporate Tax System is implemented. But all matters relating to the setting of Tax Rates must remain a matter of national competency and the European Parliament has no right to attempt to attack sovereignty in this way.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerolf Annemans (ENF), schriftelijk. ‒ Ik heb mij van stemming over dit TAXE-verslag onthouden, en wel om de volgende reden. Ja, multinationals moeten belastingen betalen. Het kan niet zijn dat kleine en middelgrote ondernemingen en werknemers alle lasten dragen. ‘Ja’ dus aan transparantie om belastingontduiking tegen te gaan en alle lidstaten voor hun verantwoordelijkheid te plaatsen.

Echter, ik zeg tegelijk ‘neen’ tegen een supranationale belastingunie. Dit TAXE-verslag, met zijn CCCTB (gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag) is sowieso een eerste stap richting zo’n eengemaakt Europees belastingsysteem. Op dat moment haak ik af. De oplossing voor het tegengaan van schadelijke belastingpraktijken ligt bij de vergadering van staats- en regeringsleiders, niet bij de Commissie.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ Als Reaktion auf die öffentliche Debatte rund um Verfahren zu verbindlichen Steuerauskünften in den Mitgliedstaaten bzw. der Luxleaks-Affäre um Steuervorteile für Konzerne in Luxemburg hatte das Europäische Parlament einen Sonderermittlungsausschuss (TAXE) eingerichtet. In dem im Plenum verabschiedeten Bericht fordert das EU-Parlament ein schärferes Vorgehen und ein härteres Durchgreifen gegen Steuervermeidung. Der effektive Steuersatz einiger multinationaler Unternehmen für die in europäischen Hoheitsgebieten erzielten Gewinne liegt bei nahezu null Prozent. Dass dies gegenüber mittleren und kleinen Unternehmen ungerecht ist, erklärt sich von selbst und schadet. Ich begrüße daher die Forderung nach einer gemeinsamen Bemessungsgrundlage für die Körperschaftssteuer sowie nach mehr Transparenz bei den bisher geheimen Vereinbarungen zwischen EU-Ländern und multinationalen Unternehmen. Damit verbunden ist auch die Forderung, dass multinationale Unternehmen aller Branchen künftig in ihren Jahresabschlüssen eine Reihe aggregierter Informationen aufgeschlüsselt nach Mitgliedstaat und Drittland, in denen eine Niederlassung besteht, offenlegen müssen. Da diese länderspezifische Berichterstattung jedoch für KMU unzumutbar wäre, freue ich mich, dass das Parlament einen Änderungsantrag der EVP angenommen hat, welcher für KMU eine Befreiung von dieser Verpflichtung vorsieht.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ La commission TAXE a rendu son rapport final sur les rescrits fiscaux et autres mesures d'optimisation fiscale agressive dans l'Union européenne. Ses travaux, à la suite de Luxleaks, ont permis plus généralement une prise de conscience sur les montages de certaines multinationales peu scrupuleuses leur permettant d'échapper à tout impôt ou presque. Le préjudice pour les finances publiques des États membres est important : 10 à 15 milliards d'euros par an pour la France par exemple. La plupart de ces montages étant illégaux, il convient de trouver de nouvelles formes de réglementation.

Ce texte formule des recommandations aux États membres et à la Commission qui s'articulent autour de la mise en œuvre de mesures de transparence et de la limitation des possibilités de rescrits et autres mesures similaires touchant la concurrence fiscale, dès lors qu'elles s'avèrent déloyales.

Au final, le rapport témoigne d'une prise de conscience, mais ne préjuge en rien des dispositions qui seront prises. Sur la directive échange de rescrits, corollaire du travail de TAXE, la position du Conseil du 6 octobre dernier s'est avérée décevante. J'ai donc voté pour, malgré quelques réserves.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui a pour objectif de lutter contre la fraude fiscale. Je suis favorable au principe selon lequel les multinationales doivent payer leurs impôts là où elles réalisent leurs bénéfices. J'estime qu'à l'heure actuelle, la concurrence fiscale des entreprises – qui incite à une planification fiscale agressive et à l'évasion fiscale, sans aucun cadre commun – est néfaste. Outre la perte de revenus publics, je considère inéquitable que les grandes entreprises paient très peu d'impôts sur leurs bénéfices alors que les citoyens et les PME doivent payer le prix plein.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (S&D), por escrito. He votado a favor del informe final de la Comisión TAXE, originado a raíz del escándalo conocido como «LuxLeaks», porque supone un gran paso adelante en la lucha contra el fraude y la elusión fiscales, siempre que el Consejo siga las recomendaciones del documento aprobado, y que contiene los siguientes elementos principales:

a) no limitación del intercambio automático de información a las resoluciones tributarias consideradas «transfronterizas»;

b) obligatoriedad de realizar informes país por país por parte de las multinacionales;

c) posibilidad de sancionar a los Estados y empresas que participan en prácticas tributarias perniciosas;

d) reclamación a la Comisión para que se tomen las medidas legislativas necesarias al objeto de introducir la Base Común del Impuesto de Sociedades, incluyendo el elemento de consolidación;

e) protección de los denunciantes de irregularidades empresariales;

f) lista europea de paraísos fiscales;

g) reforma del Grupo del Código de Conducta.

El informe también critica que el Consejo haya excluido a la Comisión del sistema de intercambio automático de información en el marco de la revisión de la Directiva de 2011.

Como socialista, esta materia es una prioridad absoluta.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą, kuriuo siekiama rasti būdus, kaip užkirsti kelią agresyviam mokesčių planavimui. Siūlyme išdėstytos rekomendacijas dėl kovos su agresyviu pelno mokesčio planavimu ir slėpimu. Pritariu siūlymui įpareigoti tarptautines bendroves skelbti savo finansinius duomenis pagal veiklos šalis, įvesti bendrą konsoliduotą pelno mokesčio bazę, viešinti ES valstybių ir minėtų bendrovių mokestinius susitarimus ir kartu geriau apsaugoti informatorius. Pritariu, kad tarptautinės įmonės turėtų mokėti mokesčius toje valstybėje, kurioje sukuriama prekių ir paslaugų vertė.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFDD), in writing. ‒ The motion calls on the Commission to act and, in particular, to progress the Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) by which the EU intends to harmonise taxes across the EU and thereby prohibit beneficial tax competition between Member States, and for this reason UKIP voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport crucial dans la lutte contre l’évasion fiscale des multinationales.

Ce texte met le doigt sur trois mesures indispensables pour garantir l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale des multinationales.

1. Tous les rescrits des multinationales, sans exception, doivent pouvoir être analysés et vérifiés. Les ministres des finances proposent de ne pas contrôler les rescrits de plus de 5 ans, cela n'a aucun sens. En outre, le Parlement européen propose de contrôler les rescrits nationaux et internationaux. Le Conseil européen oublie les rescrits internationaux.

2. Les règles ne sont efficaces que s'il existe des sanctions. Le Parlement européen propose de sanctionner. Le Conseil ne prévoit aucune sanction.

3. On ne peut pas être juge et partie. Le Conseil des ministres des finances souhaite être l'organe de référence chargé de vérifier et de réguler les rescrits fiscaux. Or, c'est à la Commission d'endosser ce rôle pour garantir plus d'équité.

Le Parlement, en votant ce rapport, a pris des engagements fort en faveur de la lutte contre l'évasion fiscale. Il est essentiel maintenant que le Conseil et la Commission fassent de même.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ Quiero agradecer a la Comisión Especial TAXE la labor ejercida durante todos estos meses para que hoy pudiéramos votar este informe tan importante. El Parlamento ha llevado a cabo un extenso plan de trabajo y reuniones con comparecencias muy importantes para intentar esclarecer lo que se vino a llamar el «caso LuxLeaks». Espero que, con la aprobación de este informe y las disposiciones de la misma, la Comisión Europea nos presente ciertas medidas para acordar con el Consejo a fin de eliminar los problemas que hasta ahora hemos conocido en material fiscal

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport, à la suite du scandale LuxLeaks, a permis une prise de conscience générale sur les montages de certaines multinationales peu scrupuleuses leur permettant d'échapper à tout impôt ou presque. On estime le préjudice jusqu’à 15 milliards d’euros par an uniquement pour la France.

Le mandat de la commission TAXE va être prolongé de 6 mois pour permettre de consulter certains documents confidentiels mais nous avons à nous prononcer aujourd’hui sur le rapport final pour lequel je suis en faveur.

Ce texte adresse des recommandations aux États et à la Commission notamment en matière de transparence et de limitation des possibilités d’optimisation fiscale. On vise par exemple les rescrits fiscaux luxembourgeois, le régime des sociétés mère/fille et de l'imposition des revenus de brevets aux Pays-Bas ou encore que le taux d'IS Irlandais.

Je soutiens globalement ce texte, notamment pour des mesures de sanction à l’encontre des multinationales qui pratiquent cette fraude. Je suis aussi favorable à la protection renforcée des lanceurs d'alerte. Je pense aussi qu’une meilleure coopération entre les États va dans le bon sens.

Mais je ne soutiens pas une harmonisation européenne des taux d’IS car je reste attachée à la souveraineté des États en matière fiscale.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ La relazione, che ho sostenuto con il mio voto favorevole, identifica le modalità attraverso le quali moltissime multinazionali hanno evaso o eluso la tassazione dovuta ai paesi ospitanti, arrecando gravi danni all'economia e a tutta la collettività.

La relazione dimostra, inoltre, molto chiaramente la responsabilità e il pieno coinvolgimento in questo scandalo di Jean-Claude Juncker che attualmente ricopre, in maniera secondo me inaccettabile, la carica di Presidente della Commissione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. He votado a favor del informe final de la Comisión TAXE, originado a raíz del escándalo conocido como «LuxLeaks», porque supone un gran paso adelante en la lucha contra el fraude y la elusión fiscales, siempre que el Consejo siga las recomendaciones del documento aprobado, y que contiene los siguientes elementos principales:

a) no limitación del intercambio automático de información a las resoluciones tributarias consideradas «transfronterizas»;

b) obligatoriedad de realizar informes país por país por parte de las multinacionales;

c) posibilidad de sancionar a los Estados y empresas que participan en prácticas tributarias perniciosas;

d) reclamación a la Comisión para que se tomen las medidas legislativas necesarias al objeto de introducir la Base Común del Impuesto de Sociedades, incluyendo el elemento de consolidación;

e) protección de los denunciantes de irregularidades empresariales;

f) lista europea de paraísos fiscales;

g) reforma del Grupo del Código de Conducta.

El informe también critica que el Consejo haya excluido a la Comisión del sistema de intercambio automático de información en el marco de la revisión de la Directiva de 2011.

Como socialista, esta materia es una prioridad absoluta.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, kuriame pateikiami sprendimai dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių. „LuxLeaks“ atkreipė visuomenės ir žiniasklaidos dėmesį į šias problemas, atskleisdamas abejonių keliančią apmokestinimo praktiką, kurią vienoje konkrečioje valstybėje narėje skatina apskaitos įmonės. Komisijos tyrimai ir Europos Parlamento darbas, atliktas dalyvaujant jo specialiajam komitetui, parodė, kad tai buvo ne vienintelis atvejis, bet Europoje ir už jos ribų plačiai paplitusi praktika, kai imamasi mokestinių priemonių siekiant sumažinti tam tikrų didelių korporacijų bendrus mokestinius įsipareigojimus, kad kitų šalių (kai kuriose iš jų taikomos griežto taupymo priemonės) sąskaita būtų dirbtinai padidinta nacionalinė mokesčio bazė. Tokie veiksmai, dėl kurių dažnai prarandamas ryšys tarp vietos, kurioje vertė sukuriama, ir vietos, kurioje apmokestinamas pelnas, neapsiriboja išankstiniais sprendimais dėl mokesčių, bet apima įvairią žalingą mokesčių praktiką, kurią taiko nacionaliniai mokesčių administratoriai ES viduje ir už jos ribų. Taigi, Europos Parlamentas ragina Komisiją taikyti visas turimas priemones, siekiant skatinti remtis labiau koordinuotu požiūriu išsivysčiusių šalių atžvilgiu, kad būtų skatinama labiau laikytis abipusiškumo principo mokesčių srityje, visų pirma keičiantis informacija su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, įsigaliojus Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo aktui.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ A kiüresedett államkasszák és az igazságos teherviselés egyre inkább az adócsalás és adóelkerülés elleni harc fokozásának összehangolására készteti az Európai Unió tagállamait. Úgy látszik, hogy az EP-ben állandóvá vált a téma, hiszen ennek megerősítése végett új szakbizottságot is felállított. E bizottság első előterjesztése e jelentés. Mint mindannyian látjuk, a hosszú ideig tartó gazdasági válság járulékos következménye az, hogy az EU-ban és globálisan is megnőtt az igény az eltitkolt jövedelmek feltárására, ami az Európai Bizottság becslése szerint minden évben tízmilliárdokkal rövidíti meg a tagállamok bevételeit.

A válság miatt szükségessé vált költségvetési kiigazítások és az igazságos teherviselés igénye a jelek szerint növeli az adóügyekben hagyományosan vonakodó uniós tagállamok készségét az adócsalás és adómegkerülés elleni lépések fokozására és összehangolására. Szavazatommal támogattam e jelentést, hiszen úgy vélem, hogy továbbra is el kell kötelezni magunkat adócsalási ügyekben már előterjesztett uniós javaslatok elfogadásának felgyorsítása és a már elfogadott intézkedések végrehajtása mellett.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. Podržavam Izvješće o porezima i ostalim mjerama slične prirode ili učinka.

To je završno izvješće Posebnog odbora za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka. Nakon deset mjeseci istrage o poreznim odlukama i ostalim mjerama te rasprave, predstavljeni su zaključci i preporuke u završnom Izvješću.

Tu je sada novi program za poreznu pravdu. Nakon gotovo deset mjeseci istrage, nalaza i preporuka, izlazi se s ciljem poboljšanja porezne koordinacije i suradnje u EU-u u borbi protiv agresivnog poreznog planiranja.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Si nous partageons le constat fait dans ce rapport, selon lequel il existe:

- de nombreuses failles dans les systèmes fiscaux des pays européens qui permettent aux multinationales de se livrer avec succès à l’exercice de l’optimisation fiscale;

- de trop nombreux rescrits fiscaux;

- de trop nombreuses disparités entre États membres;

nous ne pouvons pas accepter certaines de ses recommandations, notamment concernant l’harmonisation des taux de l’IS, même si nous sommes favorables aux recommandations de l’OCDE en la matière, aux sanctions à l’égard des multinationales qui ont fraudé, et aux lanceurs d’alerte.

Nous restons favorables au principe d’unanimité en matière fiscale, et regardons positivement l’incitation à la coopération entre États voisins en matière fiscale, telle que préconisée par ce texte.

Pour toutes ces raisons je vote pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport vise à lutter contre l'optimisation fiscale que pratiquent les grandes multinationales afin de réduire massivement les impôts dont elles doivent s'acquitter. Les failles des législations nationales, que les grands groupes exploitent sans scrupule, créent un préjudice financier pour les États membres qui, dans le cas de la France, s'élève à plus de 10 milliards d'euros par an.

Pour cela, ce rapport invite les États à renforcer leur coopération en matière d'échange de données afin de détecter plus rapidement les entreprises qui se livrent à ces montages fiscaux irréguliers. Par ailleurs, il est recommandé aux États membres de mettre en place des mesures de transparence et la limitation des possibilités de rescrits. Enfin, le rapport prévoit d'harmoniser les bases de l'impôt sur les sociétés afin de concentrer la concurrence sur les taux et de mieux encadrer les prix de transfert entre les filiales d'une même entreprise.

Nous approuvons dans la quasi-totalité les mesures dévoilées dans ce rapport même si nous considérons que ce projet reste peu ambitieux. En revanche, nous nous opposons formellement à l'harmonisation du taux d'IS qui limite les leviers budgétaires des États membres dans le cadre d'une politique conjoncturelle. J'ai donc voté pour ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Raportul comisiei speciale a Parlamentului privind aranjamentele fiscale și investigațiile Comisiei a scos la iveală faptul că activități care urmăresc reducerea datoriilor fiscale globale ale anumitor companii este o practică des întâlnită la nivelul statelor membre.

Subliniez faptul că restructurarea bugetelor naționale în urma crizei economice a redus semnificativ personalul administrațiilor fiscale și a favorizat evaziunea și eludarea obligațiilor fiscale.

În egală măsură, diferența tot mai mare dintre ratele de impozitare legale și cele efective în cazul companiilor multinaționale confirmă faptul că derogările acordate de statele membre de la regimul fiscal contribuie la creșterea deficitului bugetar pe termen lung.

Din păcate, lipsa de convergență a sistemelor fiscale din UE încurajează regimurile naționale preferențiale și creează cadre legislative favorabile abuzurilor.

M-am exprimat în favoarea acestui raport, deoarece consider că o politică fiscală coordonată între statele membre poate asigura condiții echitabile firmelor în cadrul pieței interne.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ La relazione contiene un'analisi approfondita del "modus operandi" attraverso il quale sono state consentite a una vasta pluralità di società multinazionali pratiche di elusione e/o evasione fiscale. E altresì pregresse responsabilità di personaggi attualmente di rilievo nelle istituzioni europee (Juncker).

Indica alcune, anche se non sufficienti, misure atte a impedirle, proponendo – tra l'altro – una copertura a chi fornisce informazioni su dette pratiche, giornalisti compresi. Voto positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor del informe final de la Comisión TAXE, originado a raíz del escándalo conocido como «LuxLeaks», porque supone un gran paso adelante en la lucha contra el fraude y la elusión fiscales, siempre que el Consejo siga las recomendaciones del documento aprobado, y que contiene los siguientes elementos principales:

a) no limitación del intercambio automático de información a las resoluciones tributarias consideradas «transfronterizas»;

b) obligatoriedad de realizar informes país por país por parte de las multinacionales;

c) posibilidad de sancionar a los Estados y empresas que participan en prácticas tributarias perniciosas;

d) reclamación a la Comisión para que se tomen las medidas legislativas necesarias al objeto de introducir la Base Común del Impuesto de Sociedades, incluyendo el elemento de consolidación;

e) protección de los denunciantes de irregularidades empresariales;

f) lista europea de paraísos fiscales;

g) reforma del Grupo del Código de Conducta.

El informe también critica que el Consejo haya excluido a la Comisión del sistema de intercambio automático de información en el marco de la revisión de la Directiva de 2011.

Como socialista, esta materia es una prioridad absoluta.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de la commission spéciale TAXE qui avait été mise en place à la suite des révélations du scandale de LuxLeaks. L'objectif de cette commission était de mettre en lumière la concurrence effrénée et déloyale entre les États membres dans le domaine fiscal et d'y apporter des solutions. Le rapport appelle à davantage de convergence fiscale entre les États membres de l'Union européenne et à plus de transparence.

La concurrence fiscale déloyale qui sévit entre les États membres profite trop souvent aux grandes entreprises multinationales aux dépens des PME et des citoyens européens. En ce sens, il est primordial que les entreprises payent leurs impôts dans le pays où l'activité économique est réalisée. Je considère que ce rapport constitue une étape essentielle vers la nécessaire harmonisation fiscale au sein de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Dopo attenta riflessione e discussione in Aula, ho votato positivamente sulla relazione sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto.

Credo fermamente nella necessità di garantire i principi di trasparenza e tutela del risparmio. Ho già più volte segnalato che la mancata armonizzazione fiscale tra gli Stati membri comporta fenomeni di concorrenza e dumping fiscali che alterano pesantemente la competizione economica ed il corretto funzionamento del mercato unico.

La realtà risiede nella circostanza della difficile coesistenza di 28 diversi regimi di tassazione delle società e la difficoltà di un'armonizzazione della base imponibile per l'imposta societaria. A queste ed a molte altre istanze risponde la proposta di direttiva e la relazione, alla quale ho dato il mio voto positivo, consapevole della necessità di eliminare al più presto le asimmetrie tra i sistemi fiscali e migliorare la cooperazione all'interno dell'UE, posto che queste criticità gravano sugli altri contribuenti, compresi le PMI e i cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted against this report which I believe is an attack on Member States tax sovereignty. The European Parliament’s special TAXE Committee report was an elaborate PR stunt which was weak on matters of importance such as the need for full transparency while simultaneously attacking the principal of national sovereignty on taxation matters.

It is my belief, that it does not serve the interests of the ordinary Irish citizen to have our sovereignty relinquished through any attempted tax harmonisation.

The report provided an opportunity for parliament to demand transparency and accountability in both the European and International Taxation system, but the majority of MEPs rejected measures that would have facilitated this.

Instead, they adopted a number of disconcerting provisions which fundamentally undermine taxation sovereignty.

Sinn Féin want tax fairness and transparency to be placed at the centre of any Taxation Legislation and this extends to ensuring that a more equitable Corporate Tax System is implemented. But all matters relating to the setting of Tax Rates must remain a matter of national competency and the European Parliament has no right to attempt to attack sovereignty in this way.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ The motion calls on the Commission to act and, in particular, to progress the Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) by which the EU intends to harmonise taxes across the EU and thereby prohibit beneficial tax competition between Member States, and for this reason UKIP voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I firmly believe in tax transparency and the fight against tax fraud, but this does not mean the mandatory introduction of a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB). The EU is not a homogenous area and not all regions in the EU face the same economic realities, be it for their domestic market size, geographical realities or resources. While the report did contain some useful points on transparency, which we supported, we are of the view that questions of tax of the nature of CCCTB must remain an issue of national competence since they reflect the different economies of Member States. We are convinced that a one-size-fits all approach is not the right way forward for Europe as inevitably it would be the EU’s smaller economies, such as Malta, that would bear the disproportionate brunt of such policies.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ A seguito delle rivelazioni di Luxleaks, il Parlamento europeo ha deciso di istituire una commissione temporanea allo scopo di approfondire la questione tassazione e accordi fiscali. Purtroppo questa commissione non è una commissione di inchiesta e non mira a evidenziare la chiara responsabilità politica di Juncker, come confermato anche dalle recenti rivelazioni dello Spiegel che non fanno altro che ribadire nuovamente quanto tutti sanno, ma che nessuno vuole ammettere circa l'operato dell'ex premier lussemburghese. È stato chiaro sin dall'inizio quali sarebbero state le difficoltà di questa commissione nello svolgere il proprio mandato. Ad esempio, tutti gli accordi fiscali dovrebbero essere pubblici e verificabili anche dai cittadini europei. Alla luce di quanto esposto, la delegazione M5S Europa ha deciso di astenersi.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), in writing. – I endorse the conclusions reported by the Special Committee on Tax Rulings, set up to probe into the tax-dodging scandals revealed in last year’s Lux Leaks. The amount we lose to tax evasion every year has been estimated to be in the region of the whole budget of the EU. Those who constantly bang on about fiscal consolidation and the need for balanced budgets should bear this in mind when faced with the inevitable budget shortfalls, with the actual ordinary taxpayers ending up on the losing side, as usual. We are only talking about a modicum of transparency and minimum standards to avoid the most egregious practices that lead us down a race to the bottom, punishing working people first and foremost. Yet, getting information from the Commission, Member States and corporations has been like pulling teeth. Many champions of austerity on the right of this Parliament have been denouncing the conclusions as punitive. But the punishment has been inflicted on the most vulnerable, whereas the multinationals with the will and resources to dodge tax have been getting away with effective rates which are a joke, and that, in many instances, is an understatement.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), γραπτώς. ‒ Η έκθεση εμπεριέχει θετικά στοιχεία όσον αφορά την πάταξη της φοροδιαφυγής και της ύπαρξης φορολογικής διαφάνειας.

Όμως, στο ζήτημα για την επιβολή ενιαίου φορολογικού εταιρικού συντελεστή σε όλες τα κράτη μέλη εκφράζουμε την έντονη διαφωνία και αντίδραση μας. Στην ΕΕ δεν είναι όλα ενοποιημένα και υπάρχουν τεράστιες διαφοροποιήσεις σε πολλά ζητήματα και ιδιαίτερα σε θέματα πληροφοριών. Άλλωστε, η κάθε χώρα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και η όποια ισοπέδωση στο φορολογικό τομέα, ουσιαστικά αδικεί και υπονομεύει τις χώρες που επένδυσαν και αναδείχθηκαν στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Με το ίδιο λανθασμένο σκεπτικό για ενιαίο φορολογικό συντελεστή στην ΕΕ, πρέπει να επιβληθεί ενιαίος συντελεστής ΦΠΑ, ενιαίες φορολογίες και τιμές σε καταναλωτικά αγαθά και άλλοι πολλοί παραλογισμοί.

Στην οικονομία δεν μπορείς να επιβάλλεις ισοπεδωτικές ρυθμίσεις που στο τέλος θα οδηγήσουν σε στρεβλώσεις και ανυπολόγιστες ζημιές σε κάποιες οικονομίες.

Πιστεύω ότι η ΕΕ δεν νομιμοποιείται να επιβάλει τέτοιες πολιτικές που όχι μόνον δεν είναι υποβοηθητικές για την ανάπτυξη των οικονομιών, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν την εικόνα ότι η ΕΕ εφαρμόζει ανελεύθερα μέτρα στην οικονομία. Ο καθορισμός των φορολογικών συντελεστών είναι υπόθεση και δικαίωμα των χωρών μελών και πιστεύω εσφαλμένα γίνεται προσπάθεια ανατροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η έκθεση TAXE περιέχει ορισμένες θετικές προτάσεις για τη βελτίωση της φορολογικής δικαιοσύνης στην Ευρώπη και ως ένα βαθμό καταδεικνύει τις αρνητικές επιπτώσεις των πολιτικών λιτότητας που ακολουθήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Παρότι, όμως, διακρίνονται θετικά στοιχεία στη τελική μορφή της έκθεσης, απείχα από τη ψηφοφορία για συγκεκριμένους λόγους.

Αν και η ευθύνη για το φορολογικό ντάμπινγκ στην Ευρώπη δεν έχει τεκμηριωθεί πλήρως, η έκθεση δεν επιζητά την παράταση της τρέχουσας εντολής, ενώ δεν υπάρχει ακόμα πρόσβαση σε απαραίτητα έγγραφα. Η πλειοψηφία των ιδιωτικών επιχειρήσεων δεν ανταποκρίθηκε στην ΤΑΧΕ παρά μόνο μετά από συνεχείς προσκλήσεις, ενώ δεν υφίσταται ακόμη η δυνατότητα δημιουργίας νομικής βάσης για την επιβολή κυρώσεων εις βάρος ιδιωτών. Επιπλέον, προφανείς είναι οι αντιφάσεις του Προέδρου Γιουνγκέρ κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στην ΤΑΧΕ.

Παράλληλα, δεν πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα στα βασικά ζητήματα που αφορούν την TAXE, πέρα από όσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ήδη. Είναι σημαντικό οι φορολογικές αποφάσεις να δημοσιοποιούνται και να αλλάξει η νομοθεσία στα θέματα φορολογικού απορρήτου. Εξάλλου, δεν υπήρξε σαφής δέσμευση για διεύρυνση της φορολογικής βάσης και θεωρώ πως η ενδιάμεση περίοδος που προβλέπεται πριν από την ολοκλήρωση της ενοποίησης δεν θα καταφέρει να περιορίσει τον φορολογικό ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών-μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Mi sono espresso a favore del provvedimento in esame. Il cosiddetto scandalo "LuxLeaks", alla fine del 2014 ha portato alla luce pratiche fiscali controverse esistenti in molti Stati membri.

Il clamore pubblico suscitato ha portato alla costituzione di una commissione speciale sui provvedimenti fiscali e altre misure, che è stata istituita nel mese di febbraio 2015, per far luce su sistemi fiscali in tutti gli Stati membri dell'UE, al fine di esaminare le modalità per porre fine a pratiche fiscali sleali e al fine di combattere la frode fiscale in Europa.

Con la presente relazione, il Parlamento europeo ribadisce che le multinazionali in tutti i settori devono indicare in modo chiaro e comprensibile nel loro bilancio, ripartito per Stato membro e per paese terzo nel quale hanno uno stabilimento, una serie di informazioni aggregate, compreso il loro risultato economico prima delle imposte, le imposte su conto economico, il numero di dipendenti, le attività detenute e le informazioni di base sulle decisioni fiscali (paese per paese). Infine, si sottolinea esplicitamente che le PMI che non sono multinazionali sono esenti da tali obblighi.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione perché ho apprezzato l'obiettivo dell'equità del prelievo fiscale.

Tuttavia, ho delle forti perplessità in merito a quanto molti colleghi hanno provato ad affermare leggendo questa relazione: cercare di sfuggire ad uno Stato che prende in imposte molto più di ciò che dà per i servizi pubblici è quanto meno naturale. Allo stesso tempo, è comprensibile cercare di attirare investimenti facendo leva sull'attrattività fiscale, soprattutto grazie ad una maggiore efficienza delle macchine pubbliche di alcuni (altri) paesi.

Mi auguro quindi che si possa giungere ad una cooperazione che permetta di pagare il giusto nel posto giusto, e non di dover perdere tempo con diversivi che non producono nessun beneficio economico ai territori.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ The Irish EPP Delegation regrettably voted against this report. While there are many positive aspects in this report, overall we believe that Parliament has gone beyond its mandate in relation to tax matters in this instance. Taxation is a national competence and this is clearly not respected in the report. Member States should have full power to set their corporate tax rates and the consolidation of corporation taxes across the EU is clearly a form of tax rate harmonisation. The EU’s competence on tax matters is to ensure that corporate tax systems are fair and transparent; if these conditions are fulfilled, tax competition should be considered a positive thing for Europe

 
  
MPphoto
 
 

  David Coburn (EFDD), in writing. ‒ The motion calls on the Commission to act and, in particular, to progress the Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) by which the EU intends to harmonise taxes across the EU and thereby prohibit beneficial tax competition between Member States, and for this reason UKIP voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Birgit Collin-Langen (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für den Bericht gestimmt, denn wir brauchen eine vollständige Aufklärung sämtlicher „auffälliger“ Unternehmenssteuerpraktiken der betroffenen Mitgliedstaaten. Dazu zählt für mich auch der verpflichtende Ad-hoc-Informationsaustausch der nationalen Steuervorbescheide, damit zukünftig ein fairer Steuerwettbewerb ermöglicht werden kann.

Steuerdeals führen am Ende zu Steuerausfällen und zu einer Steuererhöhung für alle anderen Steuerzahler. Daher sind wir Mitglieder des Europäischen Parlaments als Vertreter unserer Bürgerinnen und Bürger in der Pflicht, unseren Anteil im Kampf gegen illegale Praktiken der Steuervermeidung und Steuerflucht zu leisten.

 
  
MPphoto
 
 

  Jane Collins (EFDD), in writing. – The motion calls on the Commission to act and, in particular, to progress the Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) by which the EU intends to harmonise taxes across the EU and thereby prohibit beneficial tax competition between Member States, and for this reason UKIP voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della presente relazione con la quale il Parlamento europeo ribadisce la volontà di porre fine alla pianificazione fiscale aggressiva da parte delle multinazionali e di adottare una nuova serie di politiche fiscali e di garantire un sistema fiscale equo, basato sul principio dell'imposizione nel paese in cui vengono generati gli utili, evitando così distorsioni del mercato interno e pratiche di concorrenza sleale.

Altresì, mi compiaccio dell'impegno della Commissione volto a promuovere lo scambio automatico di informazioni fiscali, quale futura norma europea e internazionale per la trasparenza.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ I firmly believe in tax transparency and the fight against tax fraud, but in my view that does not mean the mandatory introduction of a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB). The EU is not a homogenous area and not all regions in the EU face the same economic realities, be it for their domestic market size, geographical realities or resources. While the report did contain some useful points on transparency, which our delegation supported, we are of the view that questions of tax of the nature of CCCTB must remain an issue of national competence since they reflect the different economies of Member States. We are convinced that a one-size-fits all approach is not the right way forward for Europe as inevitably it would be the EU’s smaller economies, such as Malta, that would bear a disproportionate brunt of such policies.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ Il Parlamento europeo ha deciso di istituire una commissione speciale allo scopo di approfondire la questione tassazione e accordi fiscali.

Il testo della relazione è stato piuttosto soddisfacente, in quanto numerosi punti elencati come necessari sono gli stessi che noi sosteniamo da tempo, come ad esempio un country-by-country reporting pubblico e comprensibile, una CCCTB piena da realizzare nell'immediato, uno scambio automatico ed esaustivo tra gli Stati membri in materia di accordi fiscali. È presente nel testo anche una dura critica all'operato di alcuni paesi UE che non si sono mai dimostrati cooperativi, come del resto la stessa Commissione europea che si è appiattita sulle posizioni del Consiglio. Anche le multinazionali, principali responsabili e beneficiarie di questi accordi, sono attaccate per il loro comportamento.

Il testo approvato in commissione TAXE a fine ottobre è quindi buono, anche se si è stati troppo morbidi sulla questione trasparenza, poiché a nostro avviso tutti gli accordi fiscali dovrebbero essere pubblici e verificabili anche dai cittadini europei. Per i motivi citati, che non credo siano di poca rilevanza, mi esprimo con l'astensione.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ El trabajo de la Comisión TAXE ha servido para demostrar que los acuerdos fiscales presentaban una violación de las normas de competencia, además de evidenciar la complicidad de los señores Juncker y Dijsselbloem en este escándalo.

El informe, sin embargo, recoge tan solo parcialmente nuestra demandas. Por un lado, se denuncian las prácticas de elusión fiscal y se pide a la Comisión ambición en sus propuestas de transparencia y armonización fiscal. Pero muchas de estas peticiones no van más allá de las buenas intenciones y no se investigan adecuadamente los lazos entre las multinacionales culpables de elusión fiscal, los Estados miembros y la Comisión, por falta de documentos y de voluntad política. Es por ello que he decidido abstenerme.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ Attraverso la pratica delle decisioni anticipate in materia fiscale, le autorità fiscali di uno Stato membro forniscono ad una società le modalità con cui sarà calcolata l'imposta sul reddito societario e, sulla base di tale decisione, le società scelgono il paese più vantaggioso dal punto di vista fiscale.

Questa pratica diffusa nell'Unione europea arreca un danno alla concorrenza nel mercato unico europeo e ai bilanci degli Stati membri e gli effetti negativi hanno una ricaduta sui contribuenti europei, incluse le piccole e medie imprese. La risoluzione del Parlamento condanna questa pratica di pianificazione fiscale aggressiva delle multinazionali e chiede alla Commissione e agli Stati membri di porre fine a questa situazione.

Ho votato a favore della risoluzione, perché ritengo che le misure proposte per arginare tale pratica ampiamente diffusa in tutti gli Stati membri possano essere efficaci; in particolare, si chiede una maggiore trasparenza e lo scambio completo di informazioni in materia fiscale, una semplificazione delle procedure amministrative presso le autorità tributarie, la creazione di una base imponibile obbligatoria comune per l'imposta sulle società, sanzioni per le multinazionali che si appoggiano a paradisi fiscali.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ The Report makes recommendations regarding an improvement in transparency related to the taxation measures applying in EU Member States. I agree with these recommendations and fully support measures designed to promote full transparency in national tax treatments.

However, the report also proposes measures that implicitly or explicitly would introduce tax convergence and harmonisation on an EU-wide basis. This goes against the interests of smaller economies of the EU, which lack the endowments of the larger economies. Their flexibility in policy-making is already constrained, among others, by the convergence in VAT rates, state aid rules, the single currency and the six pack/two pack rules applied to their budgets. Reducing the tax flexibility of such economies would further increase these disparities, which is unfair, dysfunctional and unacceptable.

Tax competition should remain part of the limited array of decision tools available to national economies. For these reasons, I voted against the Report.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Dalton (ECR), in writing. ‒ This report recommends direct taxation and tax harmonisation powers for the EU.

I do not think that taxation is an EU competence and cannot support a report which is proposing this.

Therefore I voted against this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport d’initiative présente les recommandations du Parlement européen pour renforcer la lutte contre la planification fiscale agressive et l'évasion fiscale. Suite au scandale "LuxLeaks" fin 2014, ayant mis au jour l’existence de pratiques fiscales controversées dans certains États membres, le Parlement européen a répondu aux interrogations des citoyens par la mise en place d’une commission spéciale temporaire dédiée au régime fiscal en février 2015 (commission TAXE).

Jugeant qu’il est inéquitable que les grandes entreprises paient très peu d'impôts sur leurs bénéfices alors que les petites et moyennes entreprises et les citoyens doivent payer le prix plein, le rapport suggère d'exiger des multinationales l'établissement de rapports sur les données financières pays par pays, et d'introduire une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés. Le Parlement appelle d'ailleurs à rendre les accords fiscaux des États membres avec ces entreprises plus transparents.

Soutenant ces objectifs et considérant que les travaux de cette commission ont permis d’accélérer les réflexions sur la lutte contre l’évasion fiscal, j’ai voté en faveur du rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Face à la crise économique et fiscale qui secoue l'Europe depuis plusieurs années, il est important que l'UE s'engage pour la mise en place d'une fiscalité européenne qui ne favorise pas un pays au détriment d'un autre. C'est pourquoi, j'ai voté en faveur de ce rapport qui va permettre de demander aux multinationales de payer leurs impôts là où elles réalisent leurs profits.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio De Masi (GUE/NGL), in writing. ‒ GUE/NGL welcomes the substance of the report by the Special Committee on Tax Rulings and Other Measures Similar in Nature or Effect (TAXE). It contains useful proposals for greater tax justice and reflects the negative impact of austerity on tax fairness. Despite our many contributions to the report’s final shape, we abstained in today’s vote for the following reasons:

political responsibility for tax dumping in the EU has not been fully established and the report does not call for the necessary prolongation of the current mandate; access to documents by the Council, the Commission and Member States remained unsatisfactory; multinational corporations only responded after repeated invitations to TAXE, no legal base for sanctions could be established yet and they could not be interrogated thoroughly. Moreover, contradictions by the Commission President, Jean-Claude Juncker, during his testimony to TAXE were not followed up.

Substance-wise, core issues lack ambition beyond what the Commission has proposed already. Tax rulings should be made public and tax secrecy laws adjusted. We welcome the idea of consolidating the tax base. However, we miss a clear commitment to broadening the tax base and we criticise the interim period before consolidation which allows for cross-border loss/profit offsetting and no further backstops to prevent tax competition between EU countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella De Monte (S&D), per iscritto. ‒ La tax ruling è una delle prime importanti risposte delle istituzioni europee allo scandalo Luxleaks.

È stato il Parlamento europeo l'istituzione a spendersi maggiormente attraverso le commissioni ECON e TAXE per denunciare questo scandalo. Infatti, dato che nel mercato unico europeo vi è una libera circolazioni dei capitali, si dovrebbe superare l'attuale regime di riscossione prettamente nazionale al fine di permette un opportuno scambio di informazioni tra le autorità competenti. Con questa relazione il Parlamento chiede agli Stati membri a rivedere anche quell'insieme di leggi che a livello nazionale permettono dei regimi fiscali favorevoli rendendo questi Stati di fatto dei "paradisi fiscali".

Queste operazioni in un momento di crisi finanziaria e di difficoltà economica per molte famiglie europee sono inaccettabili. Le tasse devono essere pagate negli Stati in cui si compiono le proprie attività, non in quelle in cui vi è un migliore trattamento fiscale. Il Parlamento chiede con forza che la solidarietà tra gli Stati membri venga rispettata, e che si possa tornare ad un regime di fiducia tra Stati e industria e cittadini attraverso un corpus di leggi che armonizzi il fisco degli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. ‒ À la suite du scandale du LuxLeaks, le Parlement européen a mis en place une commission spéciale pour enquêter sur les pratiques d'évasion et de fraude fiscale des entreprises dans l'Union européenne.

Un état des lieux sérieux et exhaustif des méthodes utilisées par les multinationales a été dressé et plusieurs recommandations pour lutter contre ces pratiques contraires au principe d’égalité devant l’impôt ont été avancées.

Car cette question ne concerne pas seulement le Luxembourg mais bien d’autres pays européens qui ont accordé, à la carte, des avantages fiscaux hors du commun à telle ou telle entité, voire à des États, conduisant à des distorsions de concurrence fiscale malvenues. Une réponse est possible: l’harmonisation fiscale au sein de la zone euro.

 
  
MPphoto
 
 

  Angélique Delahaye (PPE), par écrit. ‒ Suite aux révélations du scandale LuxLeaks, une commission spéciale a été créée au Parlement européen: la commission TAXE. J'ai voté pour son rapport final relatif aux rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet. Ce texte soutient la constitution d'une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS). Ainsi, les entreprises devront payer des taxes proportionnellement à leurs profits dans tous les pays européens où elles sont actives.

De plus, à l'égard de nos positions historiques et des attentes des citoyens européens, j'ai voté en faveur d'une extension des enquêtes de la commission en matière d'aides d'États et de prix de transferts pour les entreprises citées dans les LuxLeaks. De même je suis pour l'introduction du mécanisme de rapport d'activités pays par pays pour les multinationales, à l'instar de l'OCDE et de l'Assemblée nationale française. Enfin, je pense qu'il est essentiel de protéger les lanceurs d'alerte.

 
  
MPphoto
 
 

  Andor Deli (PPE), írásban. ‒ A kiüresedett államkasszák és az igazságos teherviselés egyre inkább az adócsalás és adóelkerülés elleni harc fokozásának összehangolására készteti az Európai Unió tagállamait. Úgy látszik, hogy parlamentünkben állandóvá vált a téma, hiszen ennek megerősítése végett új szakbizottságot is felállíthattunk, s ennek első „terméke” végre valahára plenáris napirendünkön is helyet követelt most magának. Mint mindannyian látjuk, a hosszú ideig tartó gazdasági válság járulékos következménye az, hogy az EU-ban és globálisan is megnőtt az igény az eltitkolt jövedelmek feltárására, ami az Európai Bizottság becslése szerint minden évben tízmilliárdokkal rövidíti meg a tagállamok bevételeit.

A válság miatt szükségessé vált költségvetési kiigazítások és az igazságos teherviselés igénye a jelek szerint növeli az adóügyekben hagyományosan vonakodó uniós tagállamok készségét az adócsalás és adómegkerülés elleni lépések fokozására és összehangolására. Úgy látom, hogy párhuzamosan a különböző nemzetközi fórumokon – mint az OECD és G20 – is határozottan fel kell lépnünk továbbá annak érdekében, hogy mások is kövessék Európa példáját, és senki ne csúszhasson ki az adócsalás és az adóelkerülés elleni globális szintű erőfeszítéseik alól. Szavazatommal támogattam e jelentést, hiszen úgy vélem, hogy továbbra is el kell kötelezni magunkat a már adócsalási ügyekben előterjesztett uniós javaslatok elfogadásának felgyorsítása és már elfogadott intézkedések végrehajtása mellett.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Paul Denanot (S&D), par écrit. ‒ J’ai soutenu en plénière le rapport intermédiaire présenté par la commission TAXE sur les moyens de lutter contre les pratiques d’optimisation fiscale mises à jour par le scandale du LuxLeaks. Ce texte est loin d’être parfait mais il a l’avantage de maintenir la pression, y compris médiatique, sur les multinationales (qui ont refusé d’être auditionnées) et les États qui se livrent à des opérations d’entourloupe fiscale d’envergure et s’assoient sur les règles de la concurrence "libre et non faussée" dont ils se font les chantres par ailleurs.

Ce rapport pose par ailleurs les bonnes questions sur la transparence, le rôle et la protection des lanceurs d’alerte, la séparation des activités de conseil au public et au privé. Il esquisse des solutions en matière de répartition de l’assiette commune consolidée d’impôt sur les sociétés, dont une partie des revenus pourrait revenir au budget de l’Union européenne en tant que ressource propre. Il réclame la réforme du groupe "code conduite", lieu de coopération en matière de fiscalité des entreprises qui devrait prévoir une présence politique plus forte, le rendant responsable devant le Parlement européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Duncan (ECR), in writing. ‒ The report contains direct taxation and tax harmonisation powers for the EU that I cannot support. Too few of the UK delegation’s amendments were taken on board. We had tried to emphasise the benefits of fair tax competition, emphasised the important role of state aid rules acting as a deterrent in Member States’ compliance, underlined the fact that issues relating to direct taxation are a national prerogative and that changes to Council unanimity rules would require changes to the treaty. In addition, the ECR tried to make the report a bit softer by mitigating the alleged misconducts by MNCs and Member States. However the final report does not reflect our amendments.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Похвално е желанието ни да ограничим данъчните и други финансови измами. Притеснителното за мен, от една страна, е че редица членки не пожелаха да отговорят на въпросите на Комисията, както и това че почти всички мултинационални корпорации са отказали да участват в заседанията на Комисията. Това ме навежда на мисълта, че тези компании имат явно нежелание да участват в приемането на нови правила.

Другото, което ми прави неприятно впечатление, е че предложенията за изменения, направени от нашата група, както и тези, които подкрепихме, внесени от колегите от ЕНП и АЛДЕ, не бяха приети.

Също така се притеснявам, че всичките предложени мерки или няма да бъдат спазвани от определени държави – членки на Съюза, или ако бъдат спазвани, те ще засегнат само МСП, които са основните данъкоплатци, а няма да засегнат МНК, които в най-голяма степен са тези, които имат армии от адвокати, финансисти и счетоводители, търсещи непрекъснато вратички в законите, за да спестят данъци на техните работодатели.

Също така съм обезпокоен от това, че ако ние затегнем мерките прекалено много, редица сегашни големи данъкоплатци в ЕС ще изнесат фирмите си в т.нар. офшорни зони, което вместо да помогне за по-голяма събираемост, ще намали парите на Съюза. Ето защо не подкрепям доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Αν και η έκθεση περιέχει πολλά θετικά στοιχεία όσον αφορά την εξασφάλιση ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος, στην πραγματικότητα υπάρχουν σημεία και προτάσεις κατευθυντήριων γραμμών που σκοπό έχουν οι μεγάλες εταιρείες να συνεχίσουν να φοροδιαφεύγουν και να υφίστανται περισσότερα φορολογικά βάρη οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δεν είναι δικτυωμένες όπως οι πολυεθνικές. Οι πολυεθνικές αγνόησαν προσκλήσεις να καταθέσουν στοιχεία που ζητήθηκαν από την ΤΑΧΕ και δεν κατέστη δυνατό να θεσπιστεί νομική βάση για την επιβολή κυρώσεων. Για όλους τους παραπάνω λόγους αλλά και επειδή η θέσπιση κοινής φορολογίας σε όλη την Ένωση, θα συνιστούσε απαράδεκτη εκχώρηση της Εθνικής Κυριαρχίας, καταψηφίζω την έκθεση στο σύνολό της. Η λύση είναι η κατάργηση της Ενιαίας Αγοράς και η θέσπιση της υποχρέωσης των Εταιρειών να δημιουργούν θυγατρικές στις χώρες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν, οι οποίες θα φορολογούνται επιτόπου.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. ‒ A kiüresedett államkasszák és az igazságos teherviselés egyre inkább az adócsalás és adóelkerülés elleni harc fokozásának összehangolására készteti az Európai Unió tagállamait. Úgy látszik, hogy Parlamentünkben állandóvá vált a téma, hiszen ennek megerősítése végett új szakbizottságot is felállíthattunk, s ennek első „terméke” végre valahára plenáris napirendünkön is helyet követelt most magának.

Mint mindannyian látjuk, hogy hosszú ideig tartó gazdasági válság járulékos következménye az, hogy az az EU-ban és globálisan is megnőtt az igény az eltitkolt jövedelmek feltárására, ami az Európai Bizottság becslése szerint minden évben tízmilliárdokkal rövidíti meg a tagállamok bevételeit. A válság miatt szükségessé vált költségvetési kiigazítások és az igazságos teherviselés igénye a jelek szerint növeli az adóügyekben hagyományosan vonakodó uniós tagállamok készségét az adócsalás és adómegkerülés elleni lépések fokozására és összehangolására.

Úgy látom, hogy párhuzamosan a különböző nemzetközi fórumokon, mint az OECD és a G20, is határozottan fel kell lépnünk továbbá annak érdekében, hogy mások is kövessék Európa példáját, és senki ne csúszhasson ki az adócsalás és az adóelkerülés elleni globális szintű erőfeszítéseik alól. Szavazatommal támogattam e jelentést, hiszen úgy vélem, hogy továbbra is el kell kötelezni magunkat a már adócsalási ügyekben előterjesztett uniós javaslatok elfogadásának felgyorsítása és már elfogadott intézkedések végrehajtása mellett.

 
  
MPphoto
 
 

  Bill Etheridge (EFDD), in writing. – The motion calls on the Commission to act and, in particular, to progress the Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) by which the EU intends to harmonise taxes across the EU and thereby prohibit beneficial tax competition between Member States, and for this reason UKIP voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Fredrick Federley (ALDE), skriftlig. ‒ Förslaget hanterar frågor om hur bolag som har verksamhet i flera länder hanterar bolagsskatt och i vilken mån medlemsländerna rapporterar om statsstöd kopplat till bolagsskatt. Det är viktigt att ha transparens i de här frågorna och jag har därför valt att rösta för förslaget som helhet. Jag röstade däremot nej till de förslag som rör en gemensam skattebas.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ Um sistema fiscal justo, baseado no princípio da tributação no Estado-Membro onde os lucros são gerados, a apresentação pelas multinacionais de informação financeira país por país, a introdução de uma matéria coletável comum consolidada do imposto sobre as sociedades, a criação de uma definição comum a nível da UE de paraísos fiscais e a proteção de denunciantes são algumas das ações propostas pelo Parlamento Europeu.

A maior parte das grandes empresas multinacionais que operam na Europa pagam taxas efetivas de 5%, por vezes inferiores a este valor, mesmo nos países em que a taxa nominal do imposto ronda os 30% e mais. O Parlamento Europeu quer que as empresas multinacionais de todos os setores divulguem, nas suas demonstrações financeiras, discriminadas por Estado-Membro e por país terceiro em que tenham estabelecimentos, uma série de informações agregadas, incluindo os lucros ou perdas antes de impostos, os impostos sobre lucros ou perdas, o número de trabalhadores, os ativos detidos e informações básicas sobre decisões fiscais (apresentação de relatórios por país). Esta informação deve ser colocada à disposição do público, eventualmente sob a forma de um registo central ao nível da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonás Fernández (S&D), por escrito. He votado a favor del informe final de la Comisión TAXE, originado a raíz del escándalo conocido como «LuxLeaks», porque supone un gran paso adelante en la lucha contra el fraude y la elusión fiscales, siempre que el Consejo siga las recomendaciones del documento aprobado, y que contiene los siguientes elementos principales:

a) no limitación del intercambio automático de información a las resoluciones tributarias consideradas «transfronterizas»;

b) obligatoriedad de realizar informes país por país por parte de las multinacionales;

c) posibilidad de sancionar a los Estados y empresas que participan en prácticas tributarias perniciosas;

d) reclamación a la Comisión para que se tomen las medidas legislativas necesarias al objeto de introducir la Base Común del Impuesto de Sociedades, incluyendo el elemento de consolidación;

e) protección de los denunciantes de irregularidades empresariales;

f) lista europea de paraísos fiscales;

g) reforma del Grupo del Código de Conducta.

El informe también critica que el Consejo haya excluido a la Comisión del sistema de intercambio automático de información en el marco de la revisión de la Directiva de 2011.

Como socialista, esta materia es una prioridad absoluta.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. Je me suis abstenu sur cette délibération, parce qu'elle ne prend pas assez en compte l'établissement de mesures de transparence.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Sempre afirmámos que a livre circulação de capitais provocaria o agravamento da erosão e da elisão fiscais, e facilitaria a transferência de lucros, o que lesaria os cofres públicos.

A criação do mercado único provou ser benéfica para as multinacionais e prejudicial para os trabalhadores e as PME.

Em nome da competitividade e da atração de investimento estrangeiro, os Estados-Membros concorrem entre si. As multinacionais, numa busca incessante do lucro, auxiliadas por grandes consultoras e com a conivência dos responsáveis políticos, ditam as regras do jogo.

O “Luxleaks” e as investigações da Comissão TAXE mostraram que, enquanto os governos desenhavam decisões e legislações fiscais que permitiam às multinacionais minimizar a sua taxa de imposto e as incentivavam à transferência de lucros, em nome do cumprimento dos PEC e quejandos, da necessidade de receitas fiscais, da estabilidade e da tranquilidade dos mercados financeiros, ditavam políticas ditas de austeridade (agravamento dos impostos sobre o trabalho, a diminuição da progressividade dos impostos diretos e cortes na despesa pública).

O relatório hoje votado peca por não ter tornado públicas as decisões fiscais antecipadas que foram tomadas, por não quantificar a dimensão destas decisões, o seu impacto nas receitas fiscais dos diferentes Estados-membros e por ser brando relativamente aos responsáveis políticos por estas decisões.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Fitto (ECR), per iscritto. ‒ Ho votato contro la relazione sulle decisioni anticipate in materia fiscale poiché determinate pratiche fiscali dovrebbero essere gestite all'interno degli Stati membri; inoltre vi è il reale rischio che una risposta collettiva dell'Unione europea per combattere l'evasione fiscale metterebbe l'Unione stessa in una posizione sfavorevole rispetto agli altri competitors globali.

 
  
MPphoto
 
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), in writing. ‒ GUE/NGL welcomes the substance of the TAXE Committee report. It contains useful proposals for greater tax justice and reflects the negative impact of austerity on tax fairness. Despite our many contributions to the report’s final shape, we abstain in today's vote for the following reasons:

Political responsibility for tax dumping in the EU has not been fully established and the report does not call for the necessary prolongation of the current mandate. Access to documents remained unsatisfactory by Council, Commission and Member States. Multinational corporations have only responded after repeated invitations to TAXE, no legal base for sanctions could be established yet and they could not be interrogated thoroughly. Moreover, contradictions of the President of the EU Commission, Jean-Claude Juncker, during his testimony to TAXE, were not followed up.

Substance-wise, core issues lack ambition beyond what the EU Commission has proposed already. Tax rulings should be made public and tax secrecy laws adjusted. We welcome the idea of consolidation of the tax base. However, we miss a clear commitment to broaden the tax base and we criticise the interim period before consolidation which allows for cross border loss/profit offsetting and no further backstops to prevent tax competition between EU countries."

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Mnohé členské štáty zaviedli alebo majú v úmysle zaviesť opatrenia na riešenie otázky vyhýbania sa plateniu daní, najmä v súvislosti s obmedzením odpočítateľnosti úrokov, pravidlami proti zneužívaniu, lepším vymedzením pojmu stáleho sídla. Bez kooperatívneho prístupu jednostranné opatrenia prijímané členskými štátmi proti narúšaniu základu dane môžu prispieť k zvýšeniu zložitosti, vytváraniu nových nesúladov v dôsledku toho viac príležitostí pre daňové úniky v rámci vnútorného trhu. Najnovší návrh Európskej komisie má za cieľ pokročiť smerom k lepšej koordinácii daňových systémov členských štátov s ohľadom na posilnenie vnútorného trhu, riešenie dvojitého zdanenia alebo dvojitého nezdanenia a zachovanie práva členských štátov na účinné vyberanie daní.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto a favore di questa relazione che contiene un'analisi delle pratiche attraverso le quali è stato consentito a una vasta pluralità di società multinazionali di operare pratiche di elusione e/o evasione fiscale. In questo quadro è indubbio il ruolo dello scandalo legato al Lussemburgo e al Presidente Juncker.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Αν και η έκθεση περιέχει πολλά θετικά στοιχεία όσον αφορά την εξασφάλιση ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος, στην πραγματικότητα, υπάρχουν σημεία και προτάσεις κατευθυντήριων γραμμών που σκοπό έχουν οι μεγάλες εταιρείες να συνεχίσουν να φοροδιαφεύγουν και να υφίστανται περισσότερα φορολογικά βάρη οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δεν είναι δικτυωμένες όπως οι πολυεθνικές. Οι πολυεθνικές αγνόησαν προσκλήσεις να καταθέσουν στοιχεία που ζητήθηκαν από την ΤΑΧΕ και δεν κατέστη δυνατό να θεσπιστεί νομική βάση για την επιβολή κυρώσεων. Για όλους τους παραπάνω λόγους, αλλά και επειδή η θέσπιση κοινής φορολογίας σε όλη την Ένωση, θα συνιστούσε απαράδεκτη εκχώρηση της Εθνικής Κυριαρχίας, καταψηφίζω την έκθεση στο σύνολό της. Η λύση είναι η κατάργηση της Ενιαίας Αγοράς και η θέσπιση της υποχρέωσης των Εταιρειών να δημιουργούν θυγατρικές στις χώρες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν, οι οποίες θα φορολογούνται επιτόπου.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ I welcome the final report of the Special Committee on tax rulings that, after 10 months of investigations on tax rulings and other harmful practices, many hearings and committee delegations, presents the TAXE Committee findings and recommendations. In particular, I welcome the call on the Commission to speed up the presentation of legislative modifications for the prompt establishment of a compulsory EU-wide Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) with a short and concrete deadline in order to introduce the ‘consolidation’ element. I support mandatory and public country-by-country reporting, automatic and mandatory exchange of information regarding all tax rulings that are still valid, registered in a central directory to which the Commission has full access; and a common European list of tax havens, ‘independently of their location’ based on comprehensive, transparent, robust, objectively verifiable and commonly accepted indicators.

Finally, we have a new agenda for tax justice, which will allow major improvements in tax coordination and cooperation in the EU to fight aggressive tax planning.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam e jelentést, hiszen úgy vélem, hogy továbbra is el kell kötelezni magunkat a már adócsalási ügyekben előterjesztett uniós javaslatok elfogadásának felgyorsítása és a már elfogadott intézkedések végrehajtása mellett. A válság miatt szükségessé vált költségvetési kiigazítások és az igazságos teherviselés igénye a jelek szerint növeli az adóügyekben hagyományosan vonakodó uniós tagállamok készségét az adócsalás és adómegkerülés elleni lépések fokozására és összehangolására. A különböző nemzetközi fórumokon – mint az OECD és G20 – is határozottan fel kell lépnünk továbbá annak érdekében, hogy mások is kövessék Európa példáját, és senki ne csúszhasson ki az adócsalás és az adóelkerülés elleni globális szintű erőfeszítéseik alól.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ Támogattam a jelentést, kiváltképpen annak az átláthatóságra vonatkozó prioritásai tekintetében. Úgy gondolom, az Unió az adózás átláthatósága tekintetében példává és globális vezetővé válhat, de ehhez célzott és hatékony intézkedések szükségesek.

Szorgalmazom, hogy a multinacionális vállalatok nyilvános elszámoltathatóságának növelése céljából az átláthatóság és az adóigazgatások vizsgálatai támogatásának kritikus jelentőséget tulajdonítsanak.

Fontosnak tartom továbbá, hogy az átláthatóság erős visszatartó hatással rendelkezhet és megváltoztathatja a magatartást, a szabályokat be nem tartó cégek hírnévkockázata és az illetékes hatóságoknak történő információszolgáltatás révén egyaránt, amely hatóságok ezt követően korrektív intézkedéseket és szankciókat fogadhatnak el.

Véleményem szerint egyensúlyt kell teremteni az átláthatóság igénye és az érzékeny kereskedelmi érdekek védelmének szükségessége, valamint az adatvédelmi szabályok betartása között.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor teniendo presente que la UE debe avanzar hacia una sistema fiscal europeo que permita eliminar las distorsiones en esta importante materia entre los Estados miembros. Debemos evitar que las empresas, mayormente multinacionales, así como los particulares, se beneficien de las distorsiones existentes para evitar pagar los impuestos que les correspondería. Del mismo modo, las autoridades fiscales de los Estados miembros comparten muy poca información fiscal entre ellas, lo cual perjudica la lucha contra la evasión fiscal.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor del informe final de la Comisión TAXE, originado a raíz del escándalo conocido como «LuxLeaks», porque supone un gran paso adelante en la lucha contra el fraude y la elusión fiscales, siempre que el Consejo siga las recomendaciones del documento aprobado, y que contiene los siguientes elementos principales:

a) no limitación del intercambio automático de información a las resoluciones tributarias consideradas «transfronterizas»;

b) obligatoriedad de realizar informes país por país por parte de las multinacionales;

c) posibilidad de sancionar a los Estados y empresas que participan en prácticas tributarias perniciosas;

d) reclamación a la Comisión para que se tomen las medidas legislativas necesarias al objeto de introducir la Base Común del Impuesto de Sociedades, incluyendo el elemento de consolidación;

e) protección de los denunciantes de irregularidades empresariales;

f) lista europea de paraísos fiscales;

g) reforma del Grupo del Código de Conducta.

El informe también critica que el Consejo haya excluido a la Comisión del sistema de intercambio automático de información en el marco de la revisión de la Directiva de 2011.

Como socialista, esta materia es una prioridad absoluta.

 
  
MPphoto
 
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. He votado a favor del informe final de la Comisión TAXE, originado a raíz del escándalo conocido como «LuxLeaks», porque supone un gran paso adelante en la lucha contra el fraude y la elusión fiscales, siempre que el Consejo siga las recomendaciones del documento aprobado, y que contiene los siguientes elementos principales:

a) no limitación del intercambio automático de información a las resoluciones tributarias consideradas «transfronterizas»;

b) obligatoriedad de realizar informes país por país por parte de las multinacionales;

c) posibilidad de sancionar a los Estados y empresas que participan en prácticas tributarias perniciosas;

d) reclamación a la Comisión para que se tomen las medidas legislativas necesarias al objeto de introducir la Base Común del Impuesto de Sociedades, incluyendo el elemento de consolidación;

e) protección de los denunciantes de irregularidades empresariales;

f) lista europea de paraísos fiscales;

g) reforma del Grupo del Código de Conducta.

El informe también critica que el Consejo haya excluido a la Comisión del sistema de intercambio automático de información en el marco de la revisión de la Directiva de 2011.

Como socialista, esta materia es una prioridad absoluta.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. – Mi congratulo con la collega Ferreira per l'importante risultato conseguito con la relazione della commissione speciale TAXE avviata dal Parlamento europeo. Il Gruppo S&D, fin dall'inizio dei lavori della commissione speciale, ha avuto un ruolo molto importante nel sottolineare le priorità per politica europea più equa e trasparente in materia di fisco.

Lo scandalo di paradisi fiscali e i frequenti fenomeni di elusione devono cessare: l'Europa non può tollerare che in alcuni Stati membri permangano meccanismi così distorsivi per il mercato unico e per il nostro modello sociale. Con la relazione della commissione CRIS si avanzano proposte molto concrete che ora auspichiamo la Commissione voglia cogliere, anche in virtù degli impegni precisi assunti dal Presidente Juncker in questo senso davanti al Parlamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della risoluzione del PE sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto perché ritengo che le proposte formulate dalla commissione speciale TAXE in materia di trasparenza e coordinamento di tax ruling, sulla base comune imponibile, sulla protezione degli informatori, e infine sulla relazione country-by-country siano quanto mai opportune e necessarie affinché si affrontino in maniera concreta e precisa problemi annosi come l'evasione ed elusione fiscale nell'UE, e conseguentemente le multinazionali paghino imposte eque e soprattutto laddove i profitti sono generati.

Siamo davanti ad un paradosso, che la commissione TAXE ha ben evidenziato, da una parte le multinazionali che si dicono disponibili a pagare le tasse e in cambio rivendicano un level playing field, e dall'altro la necessità di creare delle regole uguali in tutta l'UE. Pertanto, concordo pienamente con le conclusioni della TAXE, secondo cui la sintesi di questo paradosso dovrà essere trovata nella revisione del regime fiscale delle imprese nell'UE, nella riforma sostanziale del quadro d'imposizione delle società, attraverso la creazione di una base imponibile per l'imposta delle società (CCCTB), mediante strumenti legislativi appropriati e azioni efficaci per contrastare il dumping fiscale praticato da molti Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), na piśmie. Przyjęte w dniu dzisiejszym (24.11.2015) sprawozdanie miało na celu z jednej strony opisanie kontroli podatkowej w państwach członkowskich UE, a z drugiej udzielenie zaleceń w tej sprawie. Był to rezultat 6 miesięcy intensywnych prac komisji TAXE obejmujących wysłuchania ekspertów, a także delegacje do wielu państw członkowskich, których celem było wyjaśnienie, jak interpretować i stosować krajowe ustawodawstwo podatkowe.

Biorąc pod uwagę, że oszustwa podatkowe oraz unikanie opodatkowania powodują każdego roku w UE straty dla budżetu rzędu biliona euro, konkretne kwestie związane z erozją bazy podatkowej osób prawnych i praktykami agresywnego planowania podatkowego były szczegółowo badane na szczeblu międzynarodowym.

Globalizacja i cyfryzacja gospodarki całkowicie zmieniły sposób funkcjonowania rynków. Obecnie większość dużych firm ma charakter transgraniczny, wymagający międzynarodowych zasad podatkowych, zaś modele opodatkowania osób prawnych zostały stworzone w pierwszej połowie XX wieku, kiedy takie rodzaje działalności miały ograniczony zakres. Niedopasowanie przepisów krajowych i luki prawne ułatwiają uchylanie się od płacenia podatków.

Podsumowując, niezbędne jest zarówno zaostrzenie krajowych środków służących zwalczaniu nadużyć podatkowych w państwach członkowskich, jak i spójne stanowisko UE wobec tego zjawiska.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Gemeinsam mit meinen Kollegen der EVP-Fraktion setze ich mich dafür ein, dass Unternehmen zukünftig in den Ländern Ihre Steuern zahlen, in denen die wirtschaftliche Aktivität tatsächlich stattfindet. Dazu ist es wichtig, dass wir zukünftig über einen besseren Austausch von Steuerdaten verfügen. Nur so können einheitlich geltende Standards entwickelt werden. Solange die Mitgliedstaaten hier nicht enger zusammenarbeiten, wird es auch weiterhin potenzielle Steuerschlupflöcher für findige Unternehmen geben. Erneut zeigt sich, dass uns gemeinsames Handeln in Europa stärker macht.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the TAXE report, because the work of the TAXE Committee has shown that tax evasion and aggressive tax avoidance is a problem across Europe. It costs billions every year: billions that should be invested in schools, hospitals and public services. For too long, both governments and multinational corporations have been involved in a race to the bottom on tax – a race in which ordinary people are the losers. This report sets out a number of bold recommendations to stop these dreadful practices once and for all. Now it is time for EU governments – and especially the Tory UK government – to listen to the will of the people and to end tax fiddling for good.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE), in writing. ‒ First of all, I would like to thanks the special committee for the elaboration of this report following the Lux Leaks scandal that highlighted questionable tax practices allowing 340 big companies to realize big tax savings. I supported this report that puts forwards recommendations to avoid aggressive tax practices and distortion of competition.

I however condemn the fact that several documents that were asked by the special committee were never disclosed; I therefore voted in favour of a six-month extension of its mandate to allow the committee to complete its work. I also supported amendments calling for full access to the documents of the Code of Conduct group and for the creation of a public register of companies at EU level in order to prevent aggressive and harmful tax practices and fraud and improve transparency.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Goddyn (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport constitue la conclusion de la commission spéciale sur le scandale des rescrits fiscaux, plus connu sous le nom de l'affaire du "LuxLeaks". Pendant des décennies, des pays comme le Luxembourg ont permis à des multinationales, notamment dans l'économie numérique ou la finance, de délocaliser leurs bénéfices afin d'échapper à tout ou partie de l'impôt. La France a ainsi subi un manque à gagner d'environ 10 à 15 milliards par an.

Le Front national a toujours soutenu au Parlement européen les textes permettant de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Nous avons ainsi entériné la fin du secret bancaire avec la Suisse au 1er janvier 2018 et nous avons voté les rapports permettant de lutter contre l’optimisation fiscale agressive.

C'est dans cette continuité que j'ai voté en faveur du rapport final sur les rescrits fiscaux. Celui-ci prévoit notamment des recommandations aux États membres et à la Commission en matière de transparence et de concurrence fiscale. La France étant l'un des pays de l'Union les moins compétitifs fiscalement, les mesures les plus contraignantes ne nous causeront pas préjudice...

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Celebro la parte más importante de este informe, que contiene propuestas útiles para una mayor justicia fiscal y refleja el impacto negativo de la austeridad sobre esta. Sin embargo, me he abstenido en esta votación por las siguientes razones: la responsabilidad por el hundimiento de los sistemas fiscales en Europa no se ha atribuido completamente, y el informe no pide la prolongación necesaria del mandato actual; el acceso a documentos sigue siendo insatisfactorio por parte del Consejo, la Comisión y los Estados miembros. Las corporaciones multinacionales solo han respondido después de múltiples invitaciones a la comisión, no se ha establecido una base legal para las sanciones y no han podido ser interrogadas a fondo; además, las contradicciones en el discurso de Jean-Claude Juncker no han sido esclarecidas.

En lo sustancial, el informe no va más allá de las propias propuestas de la Comisión. Las resoluciones fiscales deberían hacerse públicas y las leyes de secreto fiscal deberían ajustarse. Doy la bienvenida a la idea de una consolidación de la base fiscal. Sin embargo, echo en falta un compromiso claro para ampliar la base fiscal y critico el periodo de transición antes de la consolidación.

 
  
MPphoto
 
 

  Beata Gosiewska (ECR), na piśmie. ‒ Głosowałam przeciwko sprawozdaniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach, ponieważ nie jestem zwolenniczką wprowadzenia wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania. Nie zgadzam się w szczególności z paragrafem 170, który podważa zasadę jednomyślności w Radzie, ponieważ uważam, że w kwestii polityki podatkowej każde państwo członkowskie powinno mieć prawo weta. Ubolewam nad tym, że Parlament Europejski przyjął sprawozdanie, które wkracza w kompetencje państw członkowskich, zmierzając w kierunku harmonizacji prawa podatkowego w Unii Europejskiej. Jednolite przepisy w tej sferze są niepotrzebne i szkodliwe dla konkurencyjności państw członkowskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the TAXE report, because the work of the TAXE Committee has shown that tax evasion and aggressive tax avoidance is a problem right across Europe. It costs billions every year: billions that should be invested in schools, hospitals and public services. For too long, both governments and multinational corporations have been involved in a race to the bottom on tax – a race in which ordinary people are the losers. This report sets out a number of bold recommendations to stop these dreadful practices once and for all. Now it is time for EU governments – and especially the Tory UK government – to listen to the will of the people and do something to end tax fiddling for good.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Ce rapport est issu des travaux de la commission TAXE qui, après neuf mois, émet un certain nombre de propositions très intéressantes. J’ai donc voté en sa faveur et j’espère que ses préconisations seront suivies d’effets dans les meilleurs délais.

La concurrence fiscale déloyale qui se pratique aujourd’hui en Europe est aberrante à bien des égards. La règle de l’unanimité qui s’applique sur ces questions est tout à fait dommageable. Elle permet à quelques pays d’en tirer un avantage au détriment du plus grand nombre. Elle permet surtout aux multinationales de réduire leurs impôts de façon scandaleuse. Face à cette situation la commission TAXE recommande notamment la réalisation de l’ACCIS – assiette commune consolidée d’impôt sur les sociétés – qui permettrait d’avoir un système commun pour calculer l'assiette de l'impôt des sociétés.

Avec la publication d'informations pays par pays (CBCR), il s’agit d’obliger les entreprises cotées en Bourse à rendre publiques des informations sur leurs activités et les impôts qu’elles paient dans tous les pays où elles sont implantées. Sont également cités l’échange automatique d’informations, la rédaction de listes de paradis fiscaux et la protection des lanceurs d’alerte.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ I have voted for the report on tax rulings and other measures similar in nature or effect because after the Lux Leaks revelations, legitimate questions were raised from the media and from citizens, also given the complexity of this topic. This report tries to provide clear answers to these questions.

 
  
MPphoto
 
 

  Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson och Marita Ulvskog (S&D), skriftlig. Vi svenska socialdemokrater röstade ja till TAXE-betänkandet. Vi ser detta som en offensiv och delvis visionär text som driver debatten framåt i frågor om skatteflykt och aggressiv skatteplanering. Alla rekommendationer kan eller bör kanske inte realiseras i närtid, men det är ändå nyttigt att det nu etableras en tydlig och konkret agenda.

Viktigt att betona i sammanhanget är att själva skattesatserna på detta område i allt väsentligt måste fortsätta vara en nationell angelägenhet. Det måste vara upp till medlemsländerna själva att avgöra hur höga skattesatserna behöver vara för att säkra tillräckliga intäkter i de offentliga budgetarna.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. He votado a favor del informe final de la Comisión TAXE, originado a raíz del escándalo conocido como «LuxLeaks», porque supone un gran paso adelante en la lucha contra el fraude y la elusión fiscales, siempre que el Consejo siga las recomendaciones del documento aprobado, y que contiene los siguientes elementos principales:

a) no limitación del intercambio automático de información a las resoluciones tributarias consideradas «transfronterizas»;

b) obligatoriedad de realizar informes país por país por parte de las multinacionales;

c) posibilidad de sancionar a los Estados y empresas que participan en prácticas tributarias perniciosas;

d) reclamación a la Comisión para que se tomen las medidas legislativas necesarias al objeto de introducir la Base Común del Impuesto de Sociedades, incluyendo el elemento de consolidación;

e) protección de los denunciantes de irregularidades empresariales;

f) lista europea de paraísos fiscales;

g) reforma del Grupo del Código de Conducta.

El informe también critica que el Consejo haya excluido a la Comisión del sistema de intercambio automático de información en el marco de la revisión de la Directiva de 2011.

Como socialista, esta materia es una prioridad absoluta.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. ‒ A kiüresedett államkasszák és az igazságos teherviselés egyre inkább az adócsalás és adóelkerülés elleni harc fokozásának összehangolására készteti az Európai Unió tagállamait. Az Európai Parlamentben állandóvá vált a téma, hiszen ennek megerősítése céljából új szakbizottságot is felállíthattunk, s ennek első „terméke” plenáris napirendünkön is helyet követelt most magának. Mint mindannyian látjuk, hogy hosszú ideig tartó gazdasági válság járulékos következménye az, hogy az EU-ban és globálisan is megnőtt az igény az eltitkolt jövedelmek feltárására, ami az Európai Bizottság becslése szerint minden évben tízmilliárdokkal rövidíti meg a tagállamok bevételeit.

A válság miatt szükségessé vált költségvetési kiigazítások és az igazságos teherviselés igénye a jelek szerint növeli az adóügyekben hagyományosan vonakodó uniós tagállamok készségét az adócsalás és adómegkerülés elleni lépések fokozására és összehangolására. Úgy látom, hogy párhuzamosan a különböző nemzetközi fórumokon – mint az OECD és G20 – is határozottan fel kell lépnünk továbbá annak érdekében, hogy mások is kövessék Európa példáját, és egy ország se csúszhasson ki az adócsalás és az adóelkerülés elleni globális szintű erőfeszítések alól. Szavazatommal támogattam e jelentést, hiszen úgy vélem, hogy továbbra is el kell kötelezni magunkat a már adócsalási ügyekben előterjesztett uniós javaslatok elfogadásának felgyorsítása és a már elfogadott intézkedések végrehajtása mellett.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η ΕΕΑ/ΒΠΑ είναι σύμφωνη με την ουσία της έκθεσης της επιτροπής TAXE, η οποία περιέχει χρήσιμες προτάσεις για μεγαλύτερη φορολογική δικαιοσύνη και αναδεικνύει την αρνητική επίδραση της λιτότητας στη φορολογική δικαιοσύνη. Παρ' όλα αυτά, απέχουμε από τη σημερινή ψηφοφορία για τους εξής λόγους:

Η πολιτική ευθύνη για το φορολογικό ντάμπιγκ στην ΕΕ δεν έχει πλήρως αποδοθεί και η έκθεση δεν ζητεί την παράταση της παρούσας εντολής της επιτροπής. Η πρόσβαση σε έγγραφα του Συμβουλίου, της Επιτροπής και των κρατών μελών δεν ήταν ικανοποιητική. Οι πολυεθνικές εταιρίες ανταποκρίθηκαν μόνο μετά από επανειλημμένες κλήσεις της TAXE και καμιά νομική βάση για κυρώσεις δεν δημιουργήθηκε και ως εκ τούτου οι εταιρίες δεν ανακρίθηκαν επαρκώς. Επίσης, αντιφάσεις στις δηλώσεις του Ζαν-Κλόντ Γιούνκερ κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του δεν διευκρινιστήκαν.

Σε ότι αφορά την ουσία, στα κύρια ζητήματα η έκθεση δεν προτείνει μέτρα πέραν αυτών που πρότεινε ήδη η Επιτροπή. Οι φορολογικές αποφάσεις πρέπει να δημοσιοποιούνται και οι νόμοι περί φορολογικής μυστικότητας να προσαρμοστούν. Δεν υπάρχει δε δέσμευση για προσπάθεια μεγέθυνσης της βάσης του εταιρικού φόρου.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ While I welcome the report on Tax Rulings and other Measures similar in Nature or effect as it deals with many important tax issues, I voted against mandatory CCCTB. CCCTB should be optional. Furthermore, I do not support the EP perspective on the unanimity rule on Taxation matters. Ireland secured a protocol in a recent referendum guaranteeing the unanimity in Tax matters and I fully support this position. The Commission have already launched a public consultation to help identify the key measures for inclusion in the relaunch of the CCCTB proposal. Ireland maintains a strong position that tax is an issue for Member States and I will examine the Commission’s new proposal when it is published with that in mind.

The report overall has a lot of very positive aspects, in particular that whistle-blowers whose revelations promote the public interest should be better protected, increased transparency, Taxpayer Identification Number (TIN) and the simplification of the tax system.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ The Irish EPP Delegation regrettably voted against this report. While there are many positive aspects in this report, overall we believe that Parliament has gone beyond its mandate in relation to tax matters in this instance. Taxation is a national competence and this is clearly not respected in the report. Member States should have full power to set their corporate tax rates and the consolidation of corporation taxes across the EU is clearly a form of tax rate harmonisation. The EU’s competence on tax matters is to ensure that corporate tax systems are fair and transparent; if these conditions are fulfilled, tax competition should be considered a positive thing for Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR), schriftlich. ‒ Das Europäische Parlament reagierte auf die Luxleaks-Enthüllungen mit der Einsetzung eines Sonderausschusses zur Rolle und Wirkung von Steuervorbescheiden. Ich habe die Gründung dieses Sonderausschusses unterstützt und für den Bericht gestimmt. Die ALFA setzt sich dafür ein, dass alle Unternehmen und alle Bürger nach ihrer Leistungsfähigkeit besteuert werden und diese Steuern auch tatsächlich entrichten. Wir brauchen im Steuerrecht einen funktionierenden europäischen Ordnungsrahmen. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass der Euro abgeschafft werden muss, weil er zu Zwist und Zwietracht in Europa führt!

 
  
MPphoto
 
 

  György Hölvényi (PPE), írásban. ‒ A kiüresedett államkasszák és az igazságos teherviselés egyre inkább az adócsalás és adóelkerülés elleni harc fokozásának összehangolására készteti az Európai Unió tagállamait. A Parlamentben állandóvá vált a téma, új szakbizottság is alakult az ilyen ügyek vizsgálatára. A hosszú ideig tartó gazdasági válság egyik következménye, hogy Európában és globálisan is megnőtt az igény az eltitkolt jövedelmek feltárására. Az Európai Bizottság becslése szerint az adóelkerülés és adócsalás minden évben tízmilliárdokkal rövidíti meg a tagállamok bevételeit. A válság miatt szükségessé vált költségvetési kiigazítások és az igazságos teherviselés igénye növeli az adóügyekben hagyományosan vonakodó uniós tagállamok készségét az adócsalás és adómegkerülés elleni lépések fokozására és összehangolására.

Ennek érdekében hallatnunk kell a hangunkat a különböző nemzetközi fórumokon is, mint az OECD és a G20. Határozottan fel kell lépnünk továbbá annak érdekében, hogy mások is kövessék Európa példáját, és senki ne csúszhasson ki az adócsalás és az adóelkerülés elleni globális szintű erőfeszítéseik alól. Úgy vélem, hogy továbbra is el kell kötelezni magunkat az adócsalási ügyekben előterjesztett uniós javaslatok elfogadásának felgyorsítása és az elfogadott intézkedések végrehajtása mellett. Mindezek miatt szavazatommal támogattam a jelentést.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Honeyball (S&D), in writing. ‒ Labour MEPs voted in favour of the TAXE report, because the work of the TAXE Committee has shown that tax evasion and aggressive tax avoidance is a problem right across Europe. It costs billions every year: billions that should be invested in schools, hospitals and public services. For too long, both governments and multinational corporations have been involved in a race to the bottom on tax – a race in which ordinary people are the losers. This report sets out a number of bold recommendations to stop these dreadful practices once and for all. Now it is time for EU governments – and especially the Tory UK government – to listen to the will of the people and do something to end tax fiddling for good.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (S&D), in writing. ‒ I am proud to be a supporter of the Tax Justice campaign and, as this Parliament’s longstanding rapporteur on Corporate Social Responsibility, have always argued that the fair payment of tax and transparent reporting of doing so is an integral obligation for responsible business. Corporate tax evasion costs the UK GBP 9 billion a year, with small and medium sized businesses paying 30% more tax than their multinational counterparts. This is unfair and wrong. I am proud to have helped win European rules requiring transparent payments by extractive companies, and hope today’s vote will be a staging post towards establishing full country-by-country reporting for corporate tax payments, which the European Council has promised. I am very disappointed that one of the Conservative MEPs for my own East of England constituency voted against today’s measures. He should explain why our small businesses have to pay taxes that big business doesn't; and why his party which says it is pro-business refuses to back action which creates a fairer business environment for all?

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. ‒ While this Report suggests a number of positive measures, I remain of the view that Member States should retain full competence over decisions concerning taxation and I disagree with the notion that the EU should have tax powers. I therefore I voted against all text concerning the Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) including paragraphs 29, 97, 114, 116, 117, 118. On the other hand, I voted in favour of protecting Whistleblowers (Paragraph 143, Amendment 21) and supported the call for the Commission ‘to fully implement the EU Ombudsman’s recommendations regarding the composition of expert groups’ (Paragraph 127). Moreover I welcome measures to increase transparency regarding the activities of multinational companies is essential for ensuring tax administrations are able to effectively combat BEPS (Paragraph 135). The positive aspects in the report allowed me, on balance, to support it in the final vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), în scris. ‒ Efectele negative ale evaziunii fiscale a companiilor multinaționale sunt suportate de toți ceilalți contribuabili, inclusiv întreprinderile mici și mijlocii.

Prin urmare, trebuie stabilit un cadru juridic cuprinzător pentru impozitul pe profit echitabil în Europa.

În raportul comisiei speciale spunem clar ce așteptăm de la statele membre și Comisia Europeană: un pachet cuprinzător împotriva planificării fiscale agresive. Toate companiile trebuie să plătească taxe în țările în care sunt obținute profiturile.

Timp de mulți ani, companiile multinaționale și-au redus taxele prin oferte preferențiale în diferite state membre. Prin urmare, impozitele care sprijină serviciile noastre de sănătate, educație și infrastructură au fost plătite aproape exclusiv de IMM-uri și cetățeni. Această situație a devenit de nesuportat, în mod deosebit în perioade de reduceri bugetare dure ale cheltuielilor de asistență socială.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za Izvješće o odlukama o porezima i ostalim mjerama slične prirode ili učinka jer smatram da su se modeli oporezivanja promijenili i modernizirali, posebno u današnjem vremenu globalizacije i digitalizacije ekonomije. Izvješće ističe kako je potrebno donijeti uravnoteženu i pravednu poreznu politiku koja će biti sastavni dio strukturne reforme u državama članicama s čime se potpuno slažem jer mislim da nacionalna i međunarodna pravila u području oporezivanja trebaju ići ukorak s razvojem poslovnog okruženja.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Le rapport final de la commission TAXE sur les rescrits fiscaux et autres mesures d'optimisation fiscale agressive dans l'UE, faisant suite au scandale LuxLeaks, a permis plus généralement une prise de conscience sur les montages de certaines multinationales leur permettant d'échapper à tout impôt ou presque. Le préjudice pour les finances publiques des pays membres serait lourd, de l'ordre de 10 à 15 milliards d'euros par an pour la France par exemple.

La plupart de ces montages étant illégaux, il convient de trouver de nouvelles formes de réglementations. Ce texte formule des recommandations aux États membres et à la Commission qui s'articulent autour de l'implémentation de mesures de transparence et de la limitation des possibilités de rescrits et autres mesures similaires touchant la concurrence fiscale, dès lors qu'elles s'avèrent déloyales. Au final, le rapport témoigne d'une prise de conscience mais ne préjuge en rien des dispositions qui seront prises. Sur la directive échange de rescrits, corollaire du travail de TAXE, la position du Conseil du 6 octobre dernier s'est avérée décevante.

Malgré quelques réserves donc, j'ai voté pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. – The motion calls on the Commission to act and, in particular, to progress the Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) by which the EU intends to harmonise taxes across the EU and thereby prohibit beneficial tax competition between Member States, and for this reason I voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Jáuregui Atondo (S&D), por escrito. He votado a favor del informe final de la Comisión TAXE, originado a raíz del escándalo conocido como «LuxLeaks», porque supone un gran paso adelante en la lucha contra el fraude y la elusión fiscales, siempre que el Consejo siga las recomendaciones del documento aprobado, y que contiene los siguientes elementos principales:

a) no limitación del intercambio automático de información a las resoluciones tributarias consideradas «transfronterizas»;

b) obligatoriedad de realizar informes país por país por parte de las multinacionales;

c) posibilidad de sancionar a los Estados y empresas que participan en prácticas tributarias perniciosas;

d) reclamación a la Comisión para que se tomen las medidas legislativas necesarias al objeto de introducir la Base Común del Impuesto de Sociedades, incluyendo el elemento de consolidación;

e) protección de los denunciantes de irregularidades empresariales;

f) lista europea de paraísos fiscales;

g) reforma del Grupo del Código de Conducta.

El informe también critica que el Consejo haya excluido a la Comisión del sistema de intercambio automático de información en el marco de la revisión de la Directiva de 2011.

Como socialista, esta materia es una prioridad absoluta.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Ježek (ALDE), písemně. ‒ Rok po zveřejnění skandálu známého jako „LuxLeaks“ byla plénu Evropského parlamentu předložena zpráva obsahující návrhy pro Evropskou komisi k zamezení únikům a krácení daní nadnárodních společností v Evropské unii. Kontroverzní praktiky, proti kterým se tímto EP vymezil, narušují hospodářskou soutěž na vnitřním trhu a snižují příjmy státních rozpočtů. Mezi kroky diskutované ve zvláštním výboru pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem patří efektivnější výměna informací mezi finančními úřady členských států či harmonizace způsobu výpočtu korporátní daně (nikoli její sazby). Jako člen dotyčného výboru se problematikou dlouhodobě zabývám, a proto jsem tuto zprávu podpořil.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de mes collègues Elisa Ferreira et Michael Theurer sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet. Ce rapport fait suite au travail d'information sur les pratiques fiscales des États membres envers les entreprises. Le rapport souligne le manque de volonté des États membres pour s'attaquer aux pratiques fiscales déloyales et rappelle que la transparence doit être de mise mais ne doit pas désavantager les entreprises européennes. Une harmonisation des pratiques au sein des États membres reste donc nécessaire.

Le rapport a été adopté à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport car il vise à rendre les impôts sur les sociétés plus justes en Europe. Il est en effet important que les multinationales payent leurs impôts là où elles réalisent leurs bénéfices sans que ne soit organisée une concurrence fiscale entre États membres. Ce rapport invite les États à se mettre d’accord sur une assiette commune consolidée de l’impôt sur les sociétés, sur des définitions communes concernant les termes fiscaux et sur une plus grande transparence des rescrits fiscaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Diesem Bericht stimme ich zu. Er fordert ein transparenteres level playing field bei der Vermittlung von Versicherungen, dem Angebot und den Informationen sowie die bessere Berücksichtigung von Änderungen des Geschäftsverhaltens von Versicherungen und Rückversicherern. Ziel ist es, den Verbrauchern trotz der Unterschiede zwischen den Vertriebskanälen das gleiche Schutzniveau zugutekommen zu lassen. Um zu gewährleisten, dass das gleiche Schutzniveau gilt und dass die Verbraucher in den Genuss vergleichbarer Standards, insbesondere im Bereich der Offenlegung von Informationen, kommen, sind gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen den Vertreibern von ausschlaggebender Bedeutung. Der Bericht stellt das durch einige technische Maßnahmen sicher und würde ermöglichen, Versicherungsschutz dort zu kaufen, wo er die besten Konditionen bietet, und nicht gezwungenermaßen in dem Land, wo man sich aufhält.

 
  
MPphoto
 
 

  Krišjānis Kariņš (PPE), rakstiski. ‒ Izvairīšanās no nodokļu nomaksas pilnā apmērā, nodokļu novirzīšanas shēmas un agresīva nodokļu plānošana bija, ir un būs viens no lielākajiem Eiropas Savienības izaicinājumiem. Eiropas Savienības dalībvalstis ir zaudējušas milzīgus naudas līdzekļus šo negodīgo nodokļu darījumu dēļ, un tas ir pamatīgi traucējis godīgai konkurencei. Es atbalstu, ka lielajām starptautiskajām korporācijām jāmaksā nodokļi tajā dalībvalstī, kur tās veic saimniecisko darbību un gūst peļņu, nevis likumīgi novirzot šo peļņu uz citām dalībvalstīm, kuras piešķir šiem uzņēmumiem nodokļu atlaides. Es pilnībā atbalstu valstu tiesības konkurēt nodokļu jomā, tomēr šai konkurencei ir jābūt godīgai. Piekrītu, ka dalībvalstīm ir vairāk jākoordinē savi nodokļu likumi, lai neradītu robus, kurus izmantotu uzņēmumi, lai samazinātu maksājamo nodokli.

Atkārtoju, ka atbalstu godīgu konkurenci starp Eiropas Savienības valstīm nodokļu jomā un uzskatu, ka nodokļu likumdošanai ir jāpaliek valstu ziņā. Diemžēl ziņojums sastāv no priekšlikumiem, kas iedragātu dalībvalstu suverenitāti šajā jomā, un tādēļ balsojumā es atturējos. Katrai dalībvalstij šobrīd ir tiesības veidot pašai savu nodokļu politiku, un šīs tiesības ir jāsaglabā. Uzskatu, ka noteikti punkti šajā ziņojumā apdraud dalībvalstu suverenitāti attiecībā uz nodokļu jautājumiem un līdz ar to varētu negatīvi ietekmēt līdz šim piekopto praksi. Latvijai ir jābūt iespējai noteikt nodokļus tā, lai veicinātu uzņēmējdarbību un piesaistītu investīcijas.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I strongly supported the report, as it calls on multinational companies in Europe to publish information on their profits, taxes and activities in every country in which they operate. Labour MEPs have been calling for this measure for years, as it will allow governments and citizens alike to see where multinationals make their money and where they pay their taxes. The report also calls for greater action to be taken against tax havens, by agreeing a common definition of the term and then applying sanctions against those companies which make use of them in order to avoid paying tax.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Kölmel (ECR), schriftlich. ‒ Das Europäische Parlament hat auf die Luxleaks-Enthüllungen mit der Einsetzung eines Sonderausschusses zur Rolle und Wirkung von Steuervorbescheiden reagiert. Ich unterstütze diesen Bericht: Die ALFA setzt sich dafür ein, dass alle Unternehmen und alle Bürger nach ihrer Leistungsfähigkeit besteuert werden und diese Steuern auch tatsächlich entrichten. Wir brauchen im Steuerrecht einen funktionierenden europäischen Ordnungsrahmen.

Im abgestimmten Bericht werden Maßnahmen wie eine gemeinsame Bemessungsgrundlage bei der Körperschaftssteuer und der automatische Austausch von Informationen über Steuervorbescheide gefordert. Diese Maßnahmen sind dazu geeignet, den Wettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten transparenter und die Spielregeln klarer zu gestalten. Die Maßnahmen werden helfen, Diskriminierung im Bereich des internationalen Steuerrechts zu erschweren. Sie stellen sowohl zwischen den Mitgliedstaaten als auch zwischen den Unternehmen gerechte Wettbewerbsbedingungen wieder her.

Der Steuerwettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten bleibt dabei erhalten. Er hilft, staatliche Akteure in ihrem Ausgabenverhalten zu zähmen, bindet sie an die Wünsche der Steuerzahler und spornt sie zu Innovation an. Das Recht der Staaten, völlig autonom über die Höhe der Steuersätze zu entscheiden, wird nicht eingeschränkt. Aber die Steuergerechtigkeit würde durch die Maßnahmen erheblich verbessert werden, zum Wohle der Bürger und des Mittelstandes.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. ‒ A kiüresedett államkasszák és az igazságos teherviselés egyre inkább az adócsalás és adóelkerülés elleni harc fokozásának összehangolására készteti az Európai Unió tagállamait. Úgy látszik, hogy Parlamentünkben állandóvá vált a téma, hiszen ennek megerősítése végett új szakbizottságot is felállíthattunk, s ennek első „terméke” végre valahára plenáris napirendünkön is helyet követelt most magának.

Mint mindannyian látjuk, hogy hosszú ideig tartó gazdasági válság járulékos következménye az, hogy az az EU-ban és globálisan is megnőtt az igény az eltitkolt jövedelmek feltárására, ami az Európai Bizottság becslése szerint minden évben tízmilliárdokkal rövidíti meg a tagállamok bevételeit. A válság miatt szükségessé vált költségvetési kiigazítások és az igazságos teherviselés igénye a jelek szerint növeli az adóügyekben hagyományosan vonakodó uniós tagállamok készségét az adócsalás és adómegkerülés elleni lépések fokozására és összehangolására.

Úgy látom, hogy párhuzamosan a különböző nemzetközi fórumokon, mint az OECD és a G20, is határozottan fel kell lépnünk továbbá annak érdekében, hogy mások is kövessék Európa példáját, és senki ne csúszhasson ki az adócsalás és az adóelkerülés elleni globális szintű erőfeszítéseik alól. Szavazatommal támogattam e jelentést, hiszen úgy vélem, hogy továbbra is el kell kötelezni magunkat a már adócsalási ügyekben előterjesztett uniós javaslatok elfogadásának felgyorsítása és már elfogadott intézkedések végrehajtása mellett.

 
  
MPphoto
 
 

  Stelios Kouloglou (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted abstention for this report, because I am not in the position to support it even if some of our amendments were included in the report. One main problem is that this report does not give explanations on the political responsibilities of top EU officials. Furthermore, the document was not accessible while many Member States and multinational companies did not comply with information requested by the EP’s TAXE Committee. Even if this report goes a step forward, I cannot fully support it.

 
  
MPphoto
 
 

  Merja Kyllönen (GUE/NGL), in writing. – GUE/NGL welcomes the substance of the TAXE Committee report. It contains useful proposals for greater tax justice and reflects the negative impact of austerity on tax fairness. Despite our many contributions to the report's final shape, we abstain in today’s vote for the following reasons:

Political responsibility for tax dumping in the EU has not been fully established and the report does not call for the necessary prolongation of the current mandate. Access to documents remained unsatisfactory by Council, Commission and Member States. Multinational corporations have only responded after repeated invitations to TAXE, no legal base for sanctions could be established yet and they could not be interrogated thoroughly. Moreover, contradictions of the President of the EU Commission, Jean-Claude Juncker, during his testimony to TAXE were not followed up.

Substance-wise, core issues lack ambition beyond what the EU Commission has proposed already. Tax rulings should be made public and tax secrecy laws adjusted. We welcome the idea of consolidation of the tax base. However, we miss a clear commitment to broaden the tax base and we criticise the interim period before consolidation which allows for cross border loss/profit offsetting and no further backstops to prevent tax competition between EU countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Come sappiamo, non esiste una definizione condivisa a livello internazionale di ruling fiscali, salvo un riferimento della Commissione, che li definisce comunicazione, accordo o qualsiasi altro strumento o azione con effetti analoghi.

Ho deciso di sostenere questo provvedimento poiché la funzione di tali decisioni dovrebbe essere quella di fornire certezza giuridica al contribuente riducendo il rischio finanziario per le imprese oneste. Purtroppo, il loro utilizzo è invece connesso a dinamiche di elusione dell'imposta sulle società che ha un impatto diretto sui bilanci nazionali e sulla ripartizione dell'onere fiscale tra categorie di contribuenti.

Accolgo con favore l'operato della commissione speciale competente in materia, ma ritengo anche di vitale importanza un impegno costante di tutti gli Stati membri, nonché delle Istituzioni europee, al fine d'impedire pratiche fiscali dannose e promuovendo una più equa ed efficace tassazione delle società nell'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. ‒ J’ai approuvé le rapport présenté par la commission spéciale TAXE, présidée par mon collègue Alain Lamassoure, proposant plusieurs recommandations indispensables pour répondre au problème des dispositions fiscales avantageuses négociées entre États et entreprises (rescrits fiscaux), qui participent à l’érosion des bases fiscales et nuisent à l’état des finances publiques des États membres. J’ai également voté le paragraphe 142 du rapport, afin de demander à la Commission de proposer la création d’un cadre législatif assurant la protection des lanceurs d’alerte.

De même, j’ai soutenu l'appel à la commission à mettre en place un certain nombre d'instruments propres à assurer à ces derniers cette sécurité juridique et financière, sans pour autant approuver l'idée de création d'organes européens spécifiques pouvant s'avérer dispendieux. Je considère en effet que la mise en place d’un cadre législatif protégeant les lanceurs d’alerte tout en assurant le respect des "secrets d’affaires" revêt une grande importance. J'ai voulu également que ces instruments puissent s'avérer réactifs et efficaces, en soutenant l'idée d'un mécanisme de protection pour les lanceurs d'alerte qui se tourneraient vers le public en l'absence de réaction des autorités compétentes dans un délai d’un mois après avoir été averties de la situation.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), par écrit. ‒ Après le scandale LuxLeaks, portant sur l'évasion fiscale pratiquée par les multinationales avec la complicité des gouvernements et des administrations fiscales de certains États européens, le Parlement a créé une commission spéciale TAXE.

Nos inquiétudes, sur la portée du mandat, la limitation des pouvoirs d’enquête et la volonté d’utiliser celle-ci pour blanchir les responsables ont été confirmées.

La responsabilité politique de l'Union européenne dans le dumping fiscal n'a pas été établie. Celle des États a été biffée du rapport final par des amendements de la droite. Enfin, les réponses de la Commission ou de certaines entreprises ont été parcellaires ou absentes.

Cependant, le rapport qui nous a été présenté contient des propositions utiles et rend compte de l'impact négatif de l'austérité sur la justice fiscale. Nous voulions donc un prolongement de cette commission afin de faire toute la lumière sur ces pratiques. Mais cela a gêné les groupes conservateurs, socialistes et libéraux. Tout a alors été fait pour clore cette commission après l'adoption de son premier rapport.

Je me suis donc abstenu car je refuse d'être associé à une manœuvre pour enterrer un dossier aussi fondamental que la justice fiscale et je soutiens la poursuite des travaux d'investigation.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté pour la résolution sur les rescrits fiscaux et autres mesures d'optimisation fiscale agressive dans l'Union. Les travaux de la commission TAXE, à la suite de l’affaire LuxLeaks, ont permis plus généralement une prise de conscience sur les montages de certaines multinationales peu scrupuleuses leur permettant d'échapper à tout impôt ou presque, en exploitant les failles dans la législation des États membres ou en profitant de leurs différences. Le préjudice pour les finances publiques des pays membres est lourd, et serait de l'ordre de 10 à 15 milliards d'euros par an pour la France.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ El trabajo de la Comisión TAXE ha servido para demostrar que los acuerdos fiscales presentaban una violación de las normas de competencia, además de evidenciar la complicidad de los señores Juncker y Dijsselbloem en este escándalo.

El informe, sin embargo, recoge tan solo parcialmente nuestra demandas. Por un lado, se denuncian las prácticas de elusión fiscal y se pide a la Comisión ambición en sus propuestas de transparencia y armonización fiscal. Pero muchas de estas peticiones no van más allá de las buenas intenciones y no se investigan adecuadamente los lazos entre las multinacionales culpables de elusión fiscal, los Estados miembros y la Comisión, por falta de documentos y de voluntad política. Es por ello que he decidido abstenerme.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Lucke (ECR), schriftlich. ‒ Das Europäische Parlament reagierte auf die Luxleaks-Enthüllungen mit der Einsetzung eines Sonderausschusses zur Rolle und Wirkung von Steuervorbescheiden. Ich habe die Gründung dieses Sonderausschusses unterstützt und für den Bericht gestimmt. Die ALFA setzt sich dafür ein, dass alle Unternehmen und alle Bürger nach ihrer Leistungsfähigkeit besteuert werden und diese Steuern auch tatsächlich entrichten. Wir brauchen im Steuerrecht einen funktionierenden europäischen Ordnungsrahmen.

Im abgestimmten Bericht werden Maßnahmen wie eine gemeinsame Bemessungsgrundlage bei der Körperschaftssteuer und der automatische Austausch von Informationen über Steuervorbescheide gefordert. Diese Maßnahmen sind geeignet, den Wettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten transparenter und die Spielregeln klarer zu gestalten. Die Maßnahmen werden helfen, Diskriminierung im und durch das internationale Steuerecht zu erschweren. Sie stellen faire Wettbewerbsbedingungen wieder her, und zwar zwischen den Mitgliedstaaten genauso wie zwischen den Unternehmen.

Der Steuerwettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten bleibt dabei erhalten. Er hilft, staatliche Akteure in ihrem Ausgabenverhalten zu zähmen, bindet sie an die Wünsche der Steuerzahler und spornt sie zu Innovation an. Das Recht der Staaten, völlig autonom über die Höhe der Steuersätze zu entscheiden, wird nicht eingeschränkt. Aber die Steuergerechtigkeit würde durch die Maßnahmen erheblich verbessert werden – zum Wohle der Bürger und des Mittelstandes.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Jsem proti daňové harmonizaci v podobě společného konsolidovaného základu daně firem. Návrh „podporuje co nejrychlejší zavedení úplného a povinného společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob“.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Potrebno je uspostaviti konsenzus među državama članicama kako bi se ostavilo manje prostora za porezne prijevare. Članice trebaju primjenjivati unutarnje porezne zakone upotpunjene poreznim sporazumima uz nadzor Unije. Kao posljedica poreznih prijevara, procjenjuje se gubitak Unije od oko bilijarde eura potencijalnih poreznih prihoda odnosno globalni godišnji gubitak preko 50 milijardi eura u nacionalnim proračunima.

Sprječavanje utaje poreza i izbjegavanje poreza zahtjeva suradnju poreznih tijela država članica. Sukladno tome, Hrvatska je EU-u dostavila zatražene podatke u 2015. Za rješavanje zajedničkih izazova kao što je utaja poreza među državama članicama sve je potrebniji usklađeni pristup na razini EU-a.

Potrebno je provoditi nadzor kako bi se osiguralo da nacionalne porezne politike budu u skladu s politikama EU-a. U tom kontekstu važno je kreirati posebno osiguranje da poduzeća u jednoj državi nemaju nepoštenu prednost pred konkurentima u drugim državama, te osigurati poštovanja načela nediskriminacije i slobodnog kretanja na jedinstvenom tržištu.

Slijedom toga, podržala sam izvješće zastupnice Elise Ferreire i zastupnika Michaela Theurera.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. ‒ Špekulácie, daňové raje, daňové úniky, podvody, špekulatívne presuny kapitálu pripravia každého obyvateľa Európy o stovky eur ročne. Európske štáty strácajú viac ako tisíc miliárd eur ročne. Individuálna daňová politika znevýhodňuje ostatné ekonomiky. Riešením sú spoločné postupy. Ak krajina nebude spolupracovať, musí zasiahnuť Komisia.

Daňové systémy členských krajín, čo do vymedzenia základu dane a výšky daňovej sadzby, sú značne rozdielne. Aj keď oblasť daňovej politiky spadá prioritne do kompetencie jednotlivých štátov, cezhraničné obchodovanie, voľný pohyb kapitálu a pracovnej sily, globalizácia a digitalizácia obchodu a trhu si budú vyžadovať, aby niektoré zásadné otázky daňovej politiky boli nastavené zo strany EÚ. Súčasťou štrukturálnych zmien v členských štátoch a EÚ preto musí byť aj spravodlivá, vyvážená a transparentná reforma daňových systémov.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE), schriftlich. ‒ Hat sich die Arbeit des TAXE-Sonderausschusses gelohnt? Ich habe an allen Anhörungen teilgenommen – von Gewerkschaftsvertretern, Wirtschaftsverbänden, den Big-Four- Wirtschaftsprüfungsunternehmen bis zu Journalisten, die eine wesentliche Rolle bei der Veröffentlichung von umstrittenen Steuerpraktiken gespielt haben. Wir haben ein wenig Licht ins Dunkel der Steuervermeidungspolitiken von Unternehmen und Mitgliedstaaten bringen können. Die Kosten zu Lasten ehrlicher Steuerzahler und der kleinen und mittelständischen Unternehmen betragen mindestens 70 Milliarden Euro.

Also heißen unsere Forderungen zu Recht: Handlungsrahmen für fairen Steuerwettbewerb müssen geschaffen und Schlupflöcher für multinationale Unternehmen geschlossen werden. Qualifiziertes Fachpersonal in Steuerverwaltungen muss dafür gewonnen werden, dass diese ihrer Kontrollpflicht gerecht werden. Wir brauchen klare Transparenzvorschriften, um Interessenkonflikte auszuräumen. Endlich scheint eine Einigung über den Grundsatz in Sicht, dass Unternehmen ihre Gewinne dort versteuern, wo diese erwirtschaftet werden. Eine verantwortliche Steuerstrategie muss Teil jeder Corporate-Social-Responsibility-Berichterstattung werden. Ein Erfolg für die EVP ist die Ausnahme für kleine und mittelständische Unternehmen bei der Offenlegung von Rechenschaftsberichten, die künftig länderspezifisch abgefasst werden sollen. Ich stimme dem Vorhaben zu, dass unser Mandat als Sonderausschuss verlängert wird, weil uns etliche Dokumente bisher vorenthalten wurden. Der heute verabschiedete Zwischenbericht kann nur ein erster Schritt sein auf dem Weg zu mehr Steuergerechtigkeit in der EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Απέχω από την ψηφοφορία σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος, διότι δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη, καθώς και για τους λόγους που ανέφερα αναλυτικά στην ομιλία μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 24/11/2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté pour. Il s’agissait ici du rapport rendu par la commission TAXE, commission spéciale du Parlement, qui souhaitait auditionner les multinationales suite au scandale LuxLeaks. Cette commission a pris conscience des agissements des multinationales peu scrupuleuses qui exploitent des failles légales du système de législation des États membre et qui arrivent ainsi à échapper à tout impôt ou presque. Les auditions ayant eu lieu tardivement, il a été suggéré de reconduire le mandat de cette commission pour 6 mois supplémentaires.

Le rapport de la commission suggère des mesures de sanction à l’encontre des multinationales et de leurs conseils coupables de fraudes, il propose la refonte du code de conduite sur la fiscalité et demande une protection renforcée des lanceurs d’alerte. En revanche nous restons fermement opposés à la proposition d’une harmonisation des taux pour les impôts directs.

Malgré tout, ce rapport témoigne d’une prise de conscience et va dans le bon sens.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Mi esprimo a favore della relazione sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto.

I 28 sistemi fiscali in vigore nell'Unione europea sono notevolmente diversi, sia per quanto concerne la base imponibile sia per le aliquote; i regimi preferenziali nazionali e il suddetto quadro fiscale non coordinato a livello UE è dovuto alla mancanza di cooperazione tra gli stati membri, cosa che ha delle ripercussioni pesanti su tutto il territorio dell'Unione, proprio perché gli Stati membri non tengono conto delle conseguenze che le misure fiscali hanno su altri paesi. Risulta quindi fondamentale elaborare una politica fiscale equa quale parte integrante della politica degli Stati membri per avere una situazione fiscale armonizzata.

Considerando che i ruling fiscali interessano poi una vasta gamma di pratiche negli Stati membri, che vanno da politiche ad hoc a un'applicazione chiaramente definita della legge, si sottolinea inoltre che una minore imposizione delle società in alcuni Stati membri può garantire un gettito fiscale relativamente più elevato rispetto a quello garantito da aliquote fiscali più alte.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ I voted for this report and support its basic message that multinationals should pay fair tax and pay their taxes where they make their profits.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písemně. ‒ Dnes jsme hlasovali o zprávě, která se zabývá daňovými rozhodnutími a opatřeními souvisejícími. Je to přibližně rok, co byl v souvislosti se skandálem Luxleaks ustaven zvláštní vyšetřovací výbor v Evropském parlamentu. Ustavení tohoto výboru stejně jako prodloužení jeho mandátu jsem podpořil. Ze statistik vyplývá, že EU přichází na daních o 1 bilion EUR ročně, což zhruba odpovídá ročnímu HDP Španělska, tedy páté největší ekonomiky EU. Je to tedy alarmující číslo. Jsem přesvědčen o nutnosti společné unijní spolupráce v této oblasti. Musíme spolupracovat při boji s daňovými úniky, daňovými podvody, daňovými ráji i agresivním daňovým plánováním. Hlasovaná zpráva však počítá i s harmonizací daní a fiskálních politik v EU. Na to si nemyslím, že by členské státy byly připraveny. Daňové otázky a fiskální politika by podle mého názoru měly i nadále zůstat v plné kompetenci jednotlivých členských států. Z tohoto důvodu jsem se při konečném hlasování zdržel.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. ‒ Voto favorevolmente alla proposta in materia fiscale poiché è anch'essa rivolta ad arginare la crisi economica attuale.

Lo scandalo LuxLeaks, da un lato, e la pianificazione fiscale aggressiva da parte delle multinazionali dall'altro, rappresentavano un obiettivo prioritario dell'agenda politica degli Stati membri, dell'UE, dell'OCSE e del G20. Nonostante ciò non sono stati compiuti, ad oggi, evidenti progressi. La relazione degli onorevoli Ferreira e Theurer intende far osservare come, in tale contesto, molti paesi abbiano finalmente introdotto misure volte a combattere l'elusione fiscale, riguardanti in particolare la limitazione della deducibilità degli interessi, le norme antiabuso, misure volte ad un'eventuale esclusione dagli appalti pubblici delle società che adottano comportamenti scorretti, nonché la pubblicazione di meccanismi di pianificazione fiscale volti a far riacquistare al sistema tributario una maggiore credibilità.

Contestualmente, si auspica certamente un approccio cooperativo, in mancanza del quale si darebbe adito ad ulteriori opportunità di elusione fiscale nel mercato interno.

 
  
MPphoto
 
 

  Emmanuel Maurel (S&D), par écrit. ‒ Avec l’adoption du rapport de la commission spéciale TAXE, le Parlement européen n’achève pas un cycle, mais doit au contraire ouvrir une nouvelle étape de volontarisme pour la justice fiscale. L’inégalité des entreprises face à l’impôt et la concurrence déloyale des États en la matière ont trop longtemps échappé aux priorités de l’Union européenne.

Ce texte pose sur la table de réels projets pour lutter contre ces pratiques et simplifier la fiscalité en Europe. L’ACCIS, cette base commune consolidée d’imposition, constitue l’arme principale contre les montages d’évitement fiscal. Également, le texte réaffirme la ferme position du Parlement européen sur la transparence: les rescrits des États doivent être échangés tant qu’ils sont encore valides et la Commission doit y avoir accès; et les multinationales doivent se conformer à une publication d'informations pays par pays complète et publique.

Les institutions de l’UE ont désormais l’opportunité et le devoir de poursuivre leur activité dans le sens de ce chemin ouvert par la commission TAXE. Le Conseil, surtout, porte la responsabilité de donner force de loi aux propositions que nous faisons. Impliqué depuis le départ dans le travail de la commission, j’ai voté avec enthousiasme – et espoir – ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Der Bericht enthält einige vernünftige Vorschläge, jedoch zielt er letzten Endes auf eine weitere Zentralisierung der EU ab. Daher enthalte ich mich meiner Stimme.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. ‒ The Irish EPP delegation regrettably voted against this report. While there are many positive aspects in this report, overall we believe that Parliament has gone beyond its mandate in relation to tax matters in this instance. Taxation is a national competence and this is clearly not respected in the report. Member States should have full power to set their corporate tax rates and the consolidation of corporation taxes across the EU is clearly a form of tax rate harmonisation. The EU’s competence on tax matters is to ensure that corporate tax systems are fair and transparent; if these conditions are fulfilled, tax competition should be considered a positive thing for Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ À la suite de l'affaire LuxLeak, concernant les révélations de fraude fiscale opérée par le Luxembourg, une commission spéciale a été mise en place. Le rapport qui nous est soumis est le résultat de ses travaux. Le rapport "souligne l'écart croissant entre les taux d'imposition légaux et effectifs, en particulier dans le cas des entreprises exerçant leurs activités à l'échelle mondiale" et demande "que l'échange automatique d'informations s'applique à tous les rescrits délivrés par ou pour le compte du gouvernement ou de l'administration fiscale d'un État membre ou de ses entités territoriales ou administratives".

Mais au-delà des belles promesses, je constate que le rôle effectif de M. Juncker dans la mise en place de ces mécanismes de rescrits fiscaux est largement passé sous silence dans le rapport, et ce malgré des réponses très vague lors de son audition. De plus, de nombreuses multinationales ont refusé de répondre aux députés concernant leurs pratiques fiscales: Amazon, HSCBC, Mc Donalds, Philip Morris...

Aussi je m'abstiens sur ce rapport et demande la requalification de la commission spéciale TAXE en commission d'enquête ou a minima la prolongation du mandat de la commission spéciale afin qu'elle puisse poursuivre ses travaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ La commission TAXE a rendu son rapport final sur les rescrits fiscaux et autres mesures d'optimisation fiscale agressive dans l'UE. Ses travaux, à la suite de l'affaire LuxLeaks, ont permis plus généralement une prise de conscience sur les montages de certaines multinationales peu scrupuleuses leur permettant d'échapper à tout impôt ou presque. Le préjudice pour les finances publiques des pays membres serait lourd, de l'ordre de 10 à 15 milliards d'euros par an pour la France, par exemple. La plupart de ces montages étant illégaux, il convient de trouver de nouvelles formes de réglementations.

Ce texte formule des recommandations aux États membres et à la Commission qui s'articulent autour de l'implémentation de mesures de transparence et de la limitation des possibilités de rescrits et autres mesures similaires touchant la concurrence fiscale, dès lors qu'elles s'avèrent déloyales. Au final, le rapport témoigne d'une prise de conscience mais ne préjuge en rien des dispositions qui seront prises. Sur la directive échange de rescrits, corollaire du travail de TAXE, la position du Conseil du 6 octobre dernier s'est avérée décevante. Malgré certaines réserves donc, je vote favorablement.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ Uma das principais prioridades de política fiscal a nível da UE deve ser a promoção de uma maior cooperação entre as administrações fiscais no que diz respeito ao controlo e ao combate à fraude e à concorrência fiscal nociva.

Apresentei o meu voto favorável relativamente ao relatório sobre decisões fiscais antecipadas e outras medidas de natureza ou efeitos similares, que prevê, entre outras medidas, o reforço da troca de informações (sempre que um acordo fiscal seja celebrado entre um país e uma empresa, será automaticamente comunicado à Comissão Europeia e aos outros países).

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. We do need better tax transparency tools and better progress in our fight against tax fraud, but that does not mean the mandatory introduction of a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB). Not every state in the EU faces the same economic realities, be it for their domestic market size, geographical realities or resources.

While the report did contain some useful points on transparency, which I supported, questions of tax of the nature of CCCTB must remain an issue of national competence since they reflect the different economies of Member States.

A one-size-fits all approach and the CCCTB is not the right way forward for Europe as inevitably it would be the EU’s smaller economies, such as Malta, that would bear the disproportionate brunt of such policies. I therefore could not support the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. ‒ Globalizácia hospodárstva mení spôsob, akým jednotlivé trhy fungujú. Väčšina spoločností má v súčasnosti nadnárodný charakter a štruktúru, čím je prekročený rámec vnútroštátnych daňových predpisov. Je potrebné zaviesť spravodlivú daňovú politiku v rámci štrukturálnych reforiem členských štátov. Nekoordinovaný daňový rámec je výsledkom nedostatočnej spolupráce medzi členskými štátmi. Zlepšenie by mohlo nastať automatickou a systematickou výmenou informácií, súčasný rámec monitorovania však nie je účinný, pretože sa nedodržiavajú stanovené požiadavky. Nesúlad medzi daňovými systémami na globálnej úrovni je dôvodom narúšania základu dane a výsledkom sú značné daňové úniky. Zdôrazňujem, že opatrenia iba na úrovni Únie nebudú dostatočné na riešenie týchto otázok. Vítam záväzok Komisie presadiť automatickú výmenu informácií ako budúci európsky a medzinárodný štandard transparentnosti.

Cieľom daňových rozhodnutí by malo byť poskytovanie právnej istoty, zlepšenie transparentnosti a zvýšenie spolupráce medzi členskými štátmi v daňovej politike na úrovni Únie. Zastávam názor, že členským štátom má zostať plná právomoc stanovovať svoje sadzby dane z príjmov právnických osôb. Trvám však na tom, že daňová konkurencia v EÚ a voči tretím krajinám by mala prebiehať v jasnom rámci pravidiel s cieľom zaručiť spravodlivú konkurenciu medzi spoločnosťami na vnútornom trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ As far as taxation at EU level is concerned, I have always been in favour of transparency, coordination and exchange of information, including on an automatic basis. I will always agree with recommendations and fully support measures targeting abuse, enhancing transparency and addressing instances of harmful tax competition in the area of corporate taxation as promulgated by international standards. At the same time, I am not in favour of a move towards an EU—wide basis to introduce tax convergence and harmonisation in direct tax matters. It is important to keep in mind that small economies do not face the same economic realities and domestic market size, geographical proximity or resources as big ones and they therefore need a certain latitude in tax policy otherwise a one-size-fits all approach can place them in a disadvantaged position. I also have reservations about the mandatory CCCTB provisions and a financial transaction tax. In this context, I voted against this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság a luxemburgi feltételes adómegállapításokról nyilvánosságra került, „LuxLeaks” néven ismertté vált botrány nyomán jött létre. A különbizottság jelentésében azt javasolja, hogy a Parlament mondja ki: az Európai Bizottság nem töltötte be az Európai Unióról szóló Szerződés 17. cikkének (1) bekezdésében meghatározott, a Szerződések őreként rá háruló szerepet, mivel nem járt el ebben az ügyben és nem tette meg a szükséges lépéseket a tagállamok értesítése és kötelezettségeik betartatása érdekében, noha bizonyítékokkal rendelkezett arról, hogy nem teljesítik a kötelezettségeiket. Javasolja továbbá kimondani, hogy a Bizottság megszegte a Lisszaboni Szerződés 108. cikke szerinti, a belső piac működésével összefüggő kötelezettségeit azzal, hogy korábban nem indított vizsgálatot az állami támogatásokkal kapcsolatban. Az előterjesztést támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ Le FN a voté en faveur de ce rapport d'initiative, non pour donner un blanc-seing à l'action de l'Union en matière fiscale, mais pour signifier une volonté de mettre fin à l'optimisation fiscale agressive pratiquée impunément par certaines multinationales qui profitent de la complaisance de certains États européens, au détriment des finances publiques d'autres États comme la France (manque à gagner estimé: 15 milliards d'euros par an).

La commission spéciale TAXE a dû faire face à la mauvaise volonté de la Commission européenne, dont le Président Juncker est le principal responsable du scandale LuxLeaks, de certains États ainsi que des multinationales qui ont souvent éludé les questions et demandes de documents. Il faut que les pays européens progressent vers plus de collaboration. L'implémentation des mesures de l'OCDE contre les BEPS (Accis, contrôle des prix de transfert, etc.) doit ainsi être accueillie favorablement afin de relocaliser l'impôt là où sont générés les bénéfices. Toutefois, la lutte légitime contre l'optimisation agressive ne saurait être le moyen d'imposer une union fiscale, qui mettrait fin au principe d'unanimité en la matière et retirerait une partie de la souveraineté des États.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ A globalização e a digitalização da economia alteraram radicalmente a cadeia de valor global e a forma como os mercados funcionam, sendo que a maior parte das grandes empresas possui atualmente uma estrutura transnacional que precisa de ir além das regras fiscais nacionais.

Voto a favor do presente relatório, que defende novas regras financeiras para o comércio transnacional, um maior controlo dos sistemas fiscais nacionais e novas regras para evitar que determinados Estados-Membros disponibilizem uma fiscalidade mais reduzida, mas que poderá gerar mais lucros.

Entendo ainda que o combate ao planeamento fiscal agressivo das empresas multinacionais tem ocupado um lugar de destaque na agenda política dos Estados-Membros, da UE, da OCDE e do G20, sendo fundamental adotar a posição de princípio segundo a qual uma empresa tem de pagar impostos onde opera e não onde possui a sua sede fiscal, evitando-se, assim, subterfúgios financeiros legais, mas não éticos, das empresas.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport fait suite à l’instauration de la commission TAXE sur les rescrits fiscaux et autres mesures d’optimisation fiscale agressive dans l’UE à la suite du scandale LuxLeaks, qui a révélé l’attitude peu scrupuleuse de multinationales abusant de l’optimisation fiscale par des montages comptables pour éviter l’impôt, avec la complicité des autorités luxembourgeoises (au premier rang desquelles, l’actuel président de la Commission européenne).

Au total, ce sont presque 10 à 15 milliards d’euros par an de recettes fiscales pour la France qui se sont envolés.

Ce texte recommande l’adoption de mesures de transparence (publication d'informations pays par pays) et la limitation des possibilités de rescrits, ou l’adoption d’une assiette fiscale commune (ACCIS) pour concentrer la concurrence fiscale sur les taux. Il reprend globalement les propositions sur la BEPS de l’OCDE.

Si certaines recommandations sont critiquables (assiette commune consolidée) en ce qu'elles marquent un pas de plus dans l’européanisation des politiques fiscales (au détriment du caractère bilatéral des conventions), ce rapport doit davantage être vu comme une prise de conscience. Dans ces conditions, j’ai décidé de voter pour ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport de la commission spéciale sur les rescrits fiscaux qui vise à obliger les entreprises à s’acquitter de leur juste part d’impôts dans les pays où elles réalisent des bénéfices. Ce texte recommande notamment la fixation d’une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés à l'échelle européenne afin de mettre un terme à la concurrence fiscale déloyale à laquelle se livrent les États membres et qui permet notamment aux multinationales d’éviter l’impôt. Je soutiens fermement cette mesure car elle contribuera à lutter efficacement contre l’évasion fiscale à grande échelle, insupportable au regard des contribuables qui s’acquittent avec difficulté de leurs propres impôts.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ Con l'adozione di questa relazione intendiamo sottolineare la necessità di una politica fiscale bilanciata ed equa, quale parte integrante delle riforme strutturali negli Stati membri. Occorrerà predisporre risorse sufficienti per operare con efficacia ai fini della prevenzione e individuazione della pianificazione fiscale aggressiva, dell'evasione fiscale e dell'elusione fiscale, come pure della lotta contro tali pratiche, che generano una sostanziale erosione della base imponibile.

Politica fiscale e politica di concorrenza devono essere considerate due facce della stessa medaglia nel mercato interno. Spesso la mancanza di volontà politica per conseguire una convergenza delle politiche fiscali nazionali induce gli Stati membri ad optare per un approccio bilaterale, mentre un approccio comune sarebbe più efficace. In mancanza di un approccio cooperativo, le misure unilaterali contribuiscono a una maggiore complessità, dando luogo a nuove asimmetrie e, di conseguenza, ad ulteriori opportunità di elusione fiscale nel mercato interno.

Chiediamo, quindi, un approccio coordinato e la promozione di una maggiore reciprocità. Invitiamo gli Stati membri a rispettare il principio della tassazione degli utili nel territorio in cui sono generati e la Commissione ad assolvere il suo compito di custode dei Trattati garantendo il pieno rispetto del diritto UE e del principio di leale cooperazione tra Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ The Special Committee on tax rulings by Member States was set up in February 2015 to shed light on all Member States’ tax rulings and examine ways to end unfair tax practices and combat tax evasion in the European Union. I have voted for this report that seeks transparency on tax rulings.

 
  
MPphoto
 
 

  Luděk Niedermayer (PPE), písemně. ‒ Podpořil jsem zprávu, protože jsem přesvědčen, že problém v oblasti daňových rozhodnutí je třeba řešit, ale lituji toho, že se do zprávy dostalo nemálo nezdůvodněných, neracionálních a nefunkčních návrhů prosazených levicovými poslanci, které bohužel význam zprávy znehodnocují. Příkladem jsou návrhy na vytváření nových institucí, a tedy nové administrativní zátěže, v podobě evropského orgánu odpovědného za shromažďování citlivých obchodních informací a provádění vyšetřování či celoevropského fondu na ochranu informátorů.

 
  
MPphoto
 
 

  Андрей Новаков (PPE), в писмена форма. ‒ Докладът дава пример скандала „Люкслийкс“, който привлече вниманието на обществото и медиите към въпросите, свързани с намаляването на основата за облагане с корпоративен данък и агресивното данъчно планиране, разкривайки съмнителни данъчни практики.

Подчертава, че избягването на данъци от някои МНК може да доведе до близки до нулеви ефективни данъчни ставки за печалбите.

Признава, че по повод на икономическата криза и вследствие на скандала „Люкслийкс“ опитите за справяне с агресивното данъчно планиране на МНК заемат едно от първите места в политическата програма на държавите членки.

Докладът призовава Комисията да изпълни задължението си на пазител на Договорите, като гарантира, че законодателството на ЕС и принципът за лоялно сътрудничество между държавите членки се спазват изцяло. Призовава също така и за разследване на ролята на финансовите институции в оказването на помощ за вредните данъчни практики. Аз подкрепям резолюцията.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Der Bericht über Steuervorbescheide und andere Maßnahmen ähnlicher Wirkung oder Art fordert die Kommission auf, die bestehenden Mechanismen und die vorhandenen Ressourcen der Wettbewerbspolitik neu zu bewerten und zu stärken. Dabei sollen vor allem Diskrepanzen zwischen Steuersystemen beseitigt werden. Ich habe mich bei diesem Bericht meiner Stimme enthalten, da neben den zwar sehr technischen, aber durchaus sinnvollen Vorschlägen die Kompetenzen der Mitgliedstaaten sehr beschnitten werden sollen.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Hiljutised maksuskandaalid on tõestanud, et korporatsioonid eiravad maksustamisreegleid ja liikmesriigid ei teosta piisavalt järelevalvet maksukohustuste üle. Maksustamisel tuleb tagada võrdsed võimalused kõikidele ettevõtetele.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. ‒ Pažymėtina, kad šiuo metu vienas labiausiai aistras kurstančių politinių klausimų yra lengvatiniai mokesčių susitarimai. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad trūkstant politinės valios užtikrinti nacionalinės fiskalinės politikos konvergenciją valstybės narės skatinamos rinktis dvišalį metodą, nors bendras metodas būtų veiksmingesnis.

Visų pirma reikia užtikrinti išsamų, skaidrų ir veiksmingą automatinį keitimąsi informacija mokesčių klausimais bei apsvarstyti pasiūlymą dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės. Tik įgyvendinus šias pagrindines sąlygas bus galima tinkamai pažaboti pelno bei sąnaudų perkėlimą ir užkirsti kelią panašiems skandalams kaip LuxLeaks.

Manau, kad yra tikslinga pereiti prie tvirtesnio valstybių narių pelno mokesčio sistemų koordinavimo. Tačiau labai svarbu užtikinti, kad būtų išsaugoma valstybių teisė taikyti veiksmingą apmokestinimą. Taipogi priimant sprendimus, susijusius su mokesčių klausimais, Europos Sąjungos Taryboje turėtų būti atsižvelgiama į vienbalsiškumo reikalavimą.

Atsižvelgiant į tai, jog buvo ribojama prieiga prie tam tikrų dokumentų ir sukuriamos kitos kliūtys, manau, kad reikėtų pratęsti šio laikinojo komiteto veiklą, kad būtų nuodugniau tiriama politinė atsakomybė už minėtus atvejus.

 
  
MPphoto
 
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης ( NI), γραπτώς. ‒ Η επιτροπή ΤΑΧ Rulings στο πρόσφατο πόρισμά της, πίσω από τις γνωστές διαπιστώσεις για τα ευνοϊκά καθεστώτα φορολόγησης πολυεθνικών μονοπωλιακών ομίλων, αποκρύπτει την αμείλικτη πραγματικότητα: ότι η φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή και το συνολικό καθεστώς φοροασυλίας που απολαμβάνουν νόμιμα τα μονοπώλια είναι νομοτελειακή συνέπεια του καπιταλιστικού συστήματος και της φύσης της ΕΕ, ως διακρατικής ένωσης του κεφαλαίου.

Η ελευθερία κίνησης του κεφαλαίου κατοχυρώνεται με τις ιδρυτικές συνθήκες της ως υπέρτατη αρχή και αποτελεί τη βάση της "νομιμότητας" των φορολογικών προνομίων του. Οι αναφορές στη μειωμένη φορολογία των μεγάλων ομίλων συνιστούν πρόκληση, καθώς όλο το πόρισμα διατρέχεται από την αγωνία του να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα/κερδοφορία των επιχειρήσεων.

Διατυπώνονται προτάσεις για τη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών, ενώ επικροτείται το ότι οι συντελεστές φορολόγησης των εταιρικών κερδών στην ΕΕ, το διάστημα 1995-2014, έπεσαν από το 35% στο 23%, και ότι τα κρατικά έσοδα των 28 κρατών μελών από τον φόρο των εταιρειών ήταν μόλις το 2,6% του ΑΕΠ της ΕΕ, στοιχείο που δείχνει το μέγεθος της φοροληστείας των εργατικών - λαϊκών εισοδημάτων. Να γιατί τα μονοπώλια και η εξουσία τους που στηρίζονται από την ΕΕ και τα αστικά κράτη πρέπει να ανατραπούν, για να γίνει ο λαός ιδιοκτήτης του πλούτου που παράγει.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. ‒ The motion calls on the Commission to act and, in particular, to progress the Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) by which the EU intends to harmonise taxes across the EU and thereby prohibit beneficial tax competition between Member States, and for this reason UKIP voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Ringrazio i relatori per l'ottimo lavoro svolto ed auspicando una sempre maggiore trasparenza in tema di legislazione e regole fiscali ho deciso di accordare il mio voto favorevole alla relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Paunova (PPE), in writing. EUR 1 trillion a year: that is how much tax evasion and tax avoidance is costing European tax payers every year. I support the report that urges for better tax ruling measures among EU and, in particular, the special focus that is made on multinationals’ preferential tax treatment. If multinationals are treated in the same way as domestic firms, this would help entrepreneurship activities, which I am promoting and fully supporting as a MEP.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Izvješće o odlukama o porezima i ostalim mjerama slične prirode ili učinka sadrži preporuke o prihvatljivim poreznim praksama te poziva države članice na njihovo uvođenje i pridržavanje. Iako postoji razvijena kultura plaćanja poreza, barem u razvijenijim članicama Unije, javljaju se slučajevi izbjegavanja plaćanja poreza korištenjem tzv. „kreativnog računovodstva” što dovodi do problema erozije porezne osnovice i premještanja dobiti. Protiv toga se treba snažno boriti.

U Hrvatskoj već niz godina imamo problema s naplatom poreza što značajno utječe na deficit nacionalnog proračuna i ovo izvješće je jedan od koraka u promjeni takvog stanja. Pridružujem se članovima Posebnog odbora u pozivu državama članicama da poštuju načelo oporezivanja dobiti u mjestu gdje se ona generira jer je to jedini ispravan način. Zalažem se i za transparentnost i javnu dostupnost financijskih izvještaja multinacionalnih korporacija i vjerujem u skoro uspostavljanje zajedničke konsolidirane osnovice poreza na dobit.

Također, pridružujem se pozivu Komisiji da donese nove smjernice o državnim potporama iz razloga što se mi u Hrvatskoj često susrećemo s problemom njihova definiranja, a time i (ne)mogućnošću njihove dodjele. Smatram ovo izvješće jednim cjelovitim prikazom trenutnog stanja i dobrom smjernicom za uspostavu pravednijeg sustava oporezivanja na unutarnjem tržištu EU-a i stoga ću ga podržati.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. – Ce rapport fait suite à l’instauration de la commission TAXE sur les rescrits fiscaux et autres mesures d’optimisation fiscale agressive dans l’UE à la suite du scandale LuxLeaks, qui a révélé l’attitude peu scrupuleuse de multinationales abusant de l’optimisation fiscale par des montages comptables pour éviter l’impôt, avec la complicité des autorités luxembourgeoises (au premier rang desquelles, l’actuel président de la Commission européenne).

Au total, ce sont presque 10 à 15 milliards d’euros par an de recettes fiscales pour la France qui se sont envolés.

Ce texte recommande l’adoption de mesures de transparence (publication d'informations pays par pays) et la limitation des possibilités de rescrits, ou l’adoption d’une assiette fiscale commune (ACCIS) pour concentrer la concurrence fiscale sur les taux. Il reprend globalement les propositions sur la BEPS de l’OCDE.

Si certaines recommandations sont critiquables (assiette commune consolidée) en ce qu'elles marquent un pas de plus dans l’européanisation des politiques fiscales (au détriment du caractère bilatéral des conventions), ce rapport doit davantage être vu comme une prise de conscience. Dans ces conditions, j’ai décidé de voter pour ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Nakon deset mjeseci istrage o poreznim procedurama, došlo je do novih spoznaja koje bi mogle poboljšati poreznu koordinaciju i suradnju u EU-u. S&D skupina je svojim zalaganjem za transparentnost, zaštitu građana od štetnih poreznih praksi i oštrije sankcioniranje onih odgovornih za iste uspjela doprinijeti značaju izvješća. Posebno smo istaknuli potrebu uspostave zajedničke konsolidirane korporativne porezne osnovice za cijelu EU razinu, te uvođenja obvezujuće i automatske razmjene informacija među državama članicama o svim važećim poreznim presudama i procedurama registriranima u središnjem direktoriju, što nije dočekano s entuzijazmom među pojedinim skupinama u EP-u. Smatramo da treba utvrditi zajednički europski popis poreznih rajeva na temelju transparentnih, razumljivih, objektivno provjerljivih i općeprihvaćenih pokazatelja kojima bi pristup imali i građani. Sve se više javlja nužda za adekvatnom zaštitom zviždača i stvaranjem neovisnog tijela za prikupljanje informacija i provođenje istraga, a naš je prijedlog i da se formira zajednički europski fond za zviždače. EU nema kvalitetan zakonski okvir koji propisuje sankcije za tvrtke, banke i financijske savjetnike uključene u ilegalne prakse izbjegavanja plaćanja poreza ili agresivnog poreznog planiranja, što je nedopustivo, premda neki članovi EP-a vjeruju da bi trebalo izbjeći 'stupove srama'. No borbi protiv poreznih prijevara i malverzacija i treba pristupiti odlučno i radikalno.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ Prema procjenama u EU-u se godišnje gubi bilijarda eura potencijalnih poreznih prihoda zbog kombiniranog učinka poreznih prijevara, utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza, a globalni godišnji gubici u nacionalnim proračunima uzrokovani izbjegavanjem poreza procjenjuju se na najmanje 50 milijardi eura.

Iako svaka država ima interes da se koristi svojim nacionalnim zakonodavstvom u kombinaciji s mrežom poreznih sporazuma kako bi se promovirala kao zemlja za ulaganje slažem se da je potrebno uspostaviti konsenzus među svim državama članica jer agresivno porezno planiranje, štetni porezni režimi i porezne prijevare nailaze na plodno tlo u zamršenom i nekooperativnom okruženju. Smatram da borba protiv utaje i izbjegavanja poreza zahtijeva veću otvorenost poreznih tijela i tješnju suradnju te je od ključne važnosti spremnost država članica da dostavljaju potrebne podatke na zahtjev tijela EU-a.

Hrvatska spada u države koje su dostavile tražene odgovore po ovom pitanju i to 7. srpnja 2015. S obzirom da je Hrvatska zemlja u razvoju negativni učinci štetnih poreznih praksi pogađaju je više nego zemlje u razvoju. Stoga, zemlje u razvoju pa tako i Hrvatska, očekuju po ovom pitanju zaštitu od strane EU-a kako bi ostvarile jednake uvjete kada je riječ o ubiranju poreza na dobit koji im pripada.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Poc (S&D), písemně. ‒ Hlasoval jsem pro zprávu o daňových rozhodnutích a jiných opatřeních podobných svojí povahou nebo účinkem, jelikož jsem přesvědčen o tom, že musí být učiněna přítrž daňovým podvodům a agresivnímu daňovému plánování. V Evropské unii je na základě daňových podvodných aktivit, úniků a aktivit stínové ekonomiky ročně ztracen až 1 bilion EUR potencionálních daňových příjmů. Tato situace není akceptovatelná a férová jak pro běžné občany, tak ani pro malé a střední podniky. Ty jsou nuceny nést daňovou zátěž namísto velkých nadnárodních korporací, jež dokáží na základě současných neprůhledných systémů obcházet předpisy a vyhýbat se placením daní. Podpořil jsem konkrétněji povinné a veřejné podávání zpráv o jednotlivých zemích. Tedy systém, který by byl k dispozici daňovým správám a obsahoval podrobnější informace. Hlasoval pro větší koordinaci členských zemí, do jejichž kompetence přímé zdanění náleží, a které musí ustanovit společný rámec a přístup k nalezení řešení, jak více propojit místa, kde je vytvářena hodnota a kde jsou zdaněny zisky. Rovněž jsem svým hlasem vyzval Komisi, aby začala pracovat na právní ochraně informátorů, jejichž role byla klíčová právě při vypuknutí skandálu Luxleaks. Podpořil jsem roli Komise také v sankcionování členských zemí a společností v případě, že se budou dopouštět a účelně zamlčovat škodlivé daňové praktiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ Dopo lo scandalo LuxLeaks, scoppiato il 5 novembre 2014, nell'ambito del quale sono state divulgate pratiche fiscali discutibili promosse da società di revisione contabile in un determinato Stato membro, si è arrivati a smascherare il ricorso a intese segrete che prevedevano complesse strutture finanziarie volte a ottenere drastici sgravi fiscali.

Occorre, quindi, elaborare una politica fiscale bilanciata ed equa quale parte integrante delle riforme strutturali negli Stati membri. Pertanto, si è reso necessario trovare un accordo sull'obbligatorietà per le multinazionali di dichiarare i profitti ottenuti nei diversi Stati e su una base imponibile comune. Ho votato a favore di questa relazione affinché possano prevalere comportamenti trasparenti e rispettosi della legge.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté pour le rapport Ferreira/Theurer de la commission spéciale TAXE, présidée par Alain Lamassoure, à la suite de son travail d'information sur les rescrits fiscaux et pratiques fiscales administratives dommageables d'imposition des sociétés en Europe. Cette commission spéciale a été lancée après le scandale LuxLeaks. Il était temps que l'Europe remplace l'inaction des États membres. Des actes concrets devront suivre les objectifs ambitieux portés par cette commission parlementaire. Les sommes concernées sont si énormes que, ramenées dans le budget des États membres, elles pourraient permettre de contribuer aux politiques de relance à la hauteur de nos ambitions.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ The motion calls on the Commission to act and, in particular, to progress the Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) by which the EU intends to harmonise taxes across the EU and thereby prohibit beneficial tax competition between Member States, and for this reason UKIP voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Este é um relatório que apela a que os Estados-Membros e as instituições da UE, que partilham a responsabilidade política pela situação atual, ponham termo a uma concorrência fiscal prejudicial e cooperem plenamente a fim de eliminar tanto as disparidades entre os sistemas fiscais, como todas as medidas que criam as condições para a elisão fiscal em grande escala por parte de muitas empresas multinacionais.

Durante muitos anos, as grandes multinacionais puderam reduzir as suas contribuições fiscais através de vantajosas negociações com diferentes Estados—Membros. Daí resultou que a fatura fiscal que suporta os serviços de saúde e a educação, por exemplo, acabasse por ser suportada maioritariamente pelas PME e pelo cidadão médio, excluídos destas ofertas fiscais desleais. Não são casos isolados, há uma prática sistemática e organizada que é, pelo menos, tolerada pelos Estados.

Este círculo vicioso tem de ser quebrado através de um reforço da transparência, do controlo e das sanções. Um ano depois do escândalo LuxLeaks, o Parlamento Europeu aprova um relatório que pretende pôr fim a uma prática inaceitável e injusta para com todos os contribuintes honestos, decisão pertinente numa altura em que se exigem cortes orçamentais nos serviços sociais.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor del informe final de la Comisión TAXE, originado a raíz del escándalo conocido como «LuxLeaks», porque supone un gran paso adelante en la lucha contra el fraude y la elusión fiscales, siempre que el Consejo siga las recomendaciones del documento aprobado, y que contiene los siguientes elementos principales:

a) no limitación del intercambio automático de información a las resoluciones tributarias consideradas «transfronterizas»;

b) obligatoriedad de realizar informes país por país por parte de las multinacionales;

c) posibilidad de sancionar a los Estados y empresas que participan en prácticas tributarias perniciosas;

d) reclamación a la Comisión para que se tomen las medidas legislativas necesarias al objeto de introducir la Base Común del Impuesto de Sociedades, incluyendo el elemento de consolidación;

e) protección de los denunciantes de irregularidades empresariales;

f) lista europea de paraísos fiscales;

g) reforma del Grupo del Código de Conducta.

El informe también critica que el Consejo haya excluido a la Comisión del sistema de intercambio automático de información en el marco de la revisión de la Directiva de 2011.

Como socialista, esta materia es una prioridad absoluta.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ Le vote concernant le rapport de la commission spéciale sur les rescrits fiscaux, auquel j’ai apporté mon soutien, était très attendu, tant ce sujet a crispé l’opinion publique. Pour rappel, le scandale LuxLeaks, qui a vu le jour le 5 novembre 2014, a permis de prendre conscience de l’ampleur des accords secrets destinés à ce que les entreprises obtiennent des réductions d’impôts drastiques.

Or, rappelons tout de même que c’est grâce à ces impôts qu’un État peut mener une politique sociale inclusive, soutenir les investissements nécessaires pour notre société, permettre aux jeunes de bénéficier du meilleur système éducatif possible, etc.

Il m’apparaissait dès lors important à l’époque de mettre sur pied une commission spéciale au Parlement européen pour faire la lumière sur ces pratiques fiscales critiquables et, surtout, proposer des recommandations en vue notamment de mettre fin à une concurrence fiscale dommageable entre États membres. À ce titre, je tiens à rappeler ma volonté de voir arriver rapidement sur les bancs du Parlement une proposition pour une assiette commune consolidée pour l’impôt des sociétés. Il s’agirait là d’un premier pas vers davantage d’union fiscale dans une Europe qui souffre de son fédéralisme inachevé.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ As práticas fiscais levadas a cabo em alguns Estados-Membros da União Europeia são bastante controversas e suscitaram um debate sobre a sua natureza e legitimidade à escala europeia. Por isso, foi criada, há alguns meses, no Parlamento Europeu uma comissão especial temporária de decisões fiscais e foram adotadas outras medidas que tinham por intuito terminar com práticas fiscais desleais e lutar contra a evasão fiscal na Europa.

Para além disso, parece-me importante salientar, entre outras medidas referidas no relatório, que os impostos sobre os lucros das empresas passem a ser calculados através de métodos comuns, por forma a não repetir situações passadas e a evitar novos casos controversos. Por considerar globalmente positivas as medidas constantes do relatório, votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J'ai soutenu ce rapport qui a été adopté par la commission TAXE, commission spéciale qui avait été créée en février dernier à la suite du scandale LuxLeaks.

Après neuf mois de travail, ce rapport émet plusieurs recommandations en matière fiscale afin de répondre notamment à la surenchère de certains États concernant les avantages fiscaux offerts aux multinationales. La concurrence fiscale ne doit plus avoir lieu dans l'opacité, ni dans l'injustice.

Le rapport recommande ainsi l'introduction au plus vite d'une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) au niveau européen, permettant de mettre un terme aux régimes préférentiels.

Il appelle également les États membres à partager systématiquement leurs rescrits fiscaux et autres informations fiscales qui ont des conséquences sur les autres États membres.

Enfin, notons également que le rapport demande à la Commission de faire une proposition législative concernant la protection des lanceurs d'alerte.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio voto a favore della risoluzione del Parlamento europeo concernente le decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto, in quanto ritengo necessario contrastare i reati di evasione e di elusione fiscale nell'Unione europea.

L'obiettivo principale della relazione è soprattutto quello di incrementare la trasparenza e l'equità fiscale in modo però da non porre le imprese europee in svantaggio competitivo. Il Parlamento sostiene l'introduzione della CCCTB (base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società) e la rendicontazione paese per paese per le aziende multinazionali di numerose informazioni come i profitti, le tasse pagate e gli accordi fiscali.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Celebro la parte más importante de este informe, que contiene propuestas útiles para una mayor justicia fiscal y refleja el impacto negativo de la austeridad sobre esta. Sin embargo, me he abstenido en esta votación por las siguientes razones: la responsabilidad por el hundimiento de los sistemas fiscales en Europa no se ha atribuido completamente, y el informe no pide la prolongación necesaria del mandato actual; el acceso a documentos sigue siendo insatisfactorio por parte del Consejo, la Comisión y los Estados miembros. Las corporaciones multinacionales solo han respondido después de múltiples invitaciones a la comisión, no se ha establecido una base legal para las sanciones y no han podido ser interrogadas a fondo; además, las contradicciones en el discurso de Jean-Claude Juncker no han sido esclarecidas.

En lo sustancial, el informe no va más allá de las propias propuestas de la Comisión. Las resoluciones fiscales deberían hacerse públicas y las leyes de secreto fiscal deberían ajustarse. Doy la bienvenida a la idea de una consolidación de la base fiscal. Sin embargo, echo en falta un compromiso claro para ampliar la base fiscal y critico el periodo de transición antes de la consolidación.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ El trabajo de la Comisión TAXE ha servido para demostrar que los acuerdos fiscales presentaban una violación de las normas de competencia, además de evidenciar la complicidad de los señores Juncker y Dijsselbloem en este escándalo.

El informe, sin embargo, recoge tan solo parcialmente nuestra demandas. Por un lado, se denuncian las prácticas de elusión fiscal y se pide a la Comisión ambición en sus propuestas de transparencia y armonización fiscal. Pero muchas de estas peticiones no van más allá de las buenas intenciones y no se investigan adecuadamente los lazos entre las multinacionales culpables de elusión fiscal, los Estados miembros y la Comisión, por falta de documentos y de voluntad política. Es por ello que he decidido abstenerme.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing. ‒ I voted against this report as it calls for more tax harmonisation across the EU, which I am against. Nation states should manage their own affairs in relation to taxes.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report from the TAXE Committee. Aggressive tax avoidance and evasion is a problem across the EU, as the committee has shown. Billions of pounds every year are not being applied where they should; the individuals who are involved in this activity are taking all the advantages of being a part of a society and not contributing their fair share. This is billions which could be invested in schools, hospitals and public services, and for too long, governments and multinational corporations have been involved in a race to the bottom on tax, which makes ordinary people who do pay their taxes the losers at the expense of the super-rich. It is now time for the governments of the EU – especially the Tory government of the UK – to listen to the will of the people and actually do something to end this completely unreasonable practice.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne. ‒ Nadnárodné spoločnosti v súčasnosti často zneužívajú platné legislatívne úpravy daňovej politiky na úpravu svojich zdaniteľných ziskov a zníženie celkového daňového zaťaženia. Je dôležité proti týmto praktikám bojovať. Súčasne však nesmie byť táto situácia zneužitá na presadzovanie spoločnej daňovej politiky EÚ, ktorá je výhradnou kompetenciou členských štátov. Z tohto dôvodu som musel hlasovať pri uznesení o daňových rozhodnutiach a ďalších opatreniach podobného charakteru alebo účinku proti tomuto návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Nedávny škandál LuxLeaks namieril pohľad verejnosti na spôsoby agresívneho daňového plánovania veľkých nadnárodných spoločností. Odhalenia, že korporácie využívajú daňové operácie, ktoré im umožňujú, aby neplatili takmer žiadne dane, síce nie je nové, ale po tomto škandále bolo možné poukázať na konkrétne spoločnosti a konkrétne praktiky. Z toho dôvodu zriadil Európsky parlament špeciálny vyšetrovací výbor, ktorý teraz prišiel so svojou správou, v ktorej sú obsiahnuté všetky najdôležitejšia opatrenia, ako predchádzať takýmto pochybným daňovým operáciám.

Som presvedčená, že existujúce modely zdaňovania právnických osôb, ktoré vznikli ešte v prvej polovici 20. storočia, nie sú vhodné pre dnešné globalizované a digitalizované hospodárstvo, pretože väčšina veľkých spoločností má dnes nadnárodnú štruktúru. Podporujem preto návrhy, ktoré by podľa výsledkov vyšetrovania mali viesť k obmedzovaniu krátenia daní právnických osôb. Komisia by mala v prvom rade uzavrieť legislatívnu podobu spoločného konsolidovaného základu dane pre korporácie na celoeurópskej úrovni. Rovnako je potrebné, aby vznikol centrálny register na výmenu informácií o daňových rozhodnutiach jednotlivých krajín a európsky zoznam daňových rajov. V neposlednom rade by mala európska legislatíva lepšie chrániť informátorov, pretože len vďaka nim je možné takéto prípady odhaľovať.

Verím, že práca výboru bude pokračovať, pretože obchádzanie daňových povinností je problémom, s ktorým sa v globalizovanom svete budeme stretávať pravidelne.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Poročilo odbora o davčnih stališčih je odgovor na številne primere vprašljivih davčnih praks nekaterih držav članic, ki so bili razkriti v preteklem letu. Te davčne prakse so nedvomno negativno vplivale na druge države, med katerimi so tudi take, ki morajo izvajati varčevalne ukrepe.

Preseneča me, da države članice v praksi niso spoštovale stare zaveze, da se bodo med seboj obveščale o davčnih praksah, ki bi lahko vplivale na drugo državo. Še več, v nekaterih primerih so prav s pomočjo izrabljanja sivih področij davčnih sistemov prispevale k izkrivljanju konkurence na evropskem notranjem trgu.

Spodbujanje privlačnega poslovnega okolja in privabljanje naložb je v današnjem času vsekakor zelo pomembno. Vendar pa je manipulacija davčnih sistemov za ta namen nedopusten ukrep.

Poročilo med drugim zahteva, da multinacionalke javno objavljajo vsa svoja davčna stališča, vključno z informacijami o svojem poslovanju, ter predlaga evropsko skupno konsolidirano davčno osnovo, da se izognemo izkoriščanju razlik med davčnimi sistemi držav članic, zato sem ga pri glasovanju podprl.

 
  
MPphoto
 
 

  Renato Soru (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax rulings), ovvero le pratiche fiscali messe in essere da grandi società multinazionali per mantenere artificialmente bassi i contributi versati al fisco. Gli otto mesi di lavoro della commissione TAXE hanno permesso di analizzare le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva, considerate distorsive della concorrenza, attuate dalle multinazionali in alcuni Stati membri. Si è perciò reso necessario proporre un quadro giuridico volto a ristabilire la giustizia fiscale, assicurando che le multinazionali forniscano dati disaggregati "paese per paese" relativi ai profitti fatti, alle imposte pagate e ai sussidi ricevuti dagli Stati, e adempiano agli oneri fiscali nei luoghi in cui realizzano i profitti.

Per il gruppo S&D, la lotta contro le pratiche fiscali scorrette è una priorità politica: le multinazionali che per anni hanno beneficiato di accordi favorevoli negoziati in vari Stati membri devono partecipare come gli altri contribuenti alla spesa pubblica per servizi e infrastrutture. Tra le nostre proposte incluse nella relazione, ricordo in particolare il rilancio del progetto di una base imponibile comune per l'imposta sulle società, lo scambio automatico di informazioni sui tax ruling ed il supporto al piano di raccomandazioni del gruppo di lavoro dell'OCSE sulla tassazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Starbatty (ECR), schriftlich. ‒ Das Europäische Parlament reagierte auf die Luxleaks-Enthüllungen mit der Einsetzung eines Sonderausschusses zur Rolle und Wirkung von Steuervorbescheiden. Die ALFA setzt sich dafür ein, dass alle Unternehmen und alle Bürger nach ihrer Leistungsfähigkeit besteuert werden und diese Steuern auch tatsächlich entrichten. Wir brauchen im Steuerrecht einen funktionierenden europäischen Ordnungsrahmen.

Im abgestimmten Bericht werden Maßnahmen wie eine gemeinsame Bemessungsgrundlage bei der Körperschaftssteuer und der automatische Austausch von Informationen über Steuervorbescheide gefordert.

Der Steuerwettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten bleibt dabei bisher erhalten. Er ist aus meiner Sicht ein zentrales liberales Element. Steuerwettbewerb hilft, staatliche Akteure in ihrem Ausgabenverhalten zu zähmen, bindet sie an die Wünsche der Steuerzahler und spornt sie zu Innovation an.

Obwohl der Steuerwettbewerb bisher über die Steuersätze erhalten bleibt, habe ich die Befürchtung, dass die Kommission diesen ersten Schritt zur Steuerharmonisierung in Zukunft missbrauchen könnte. Sollte sie später nach der Bemessungsgrundlage auch die Steuersätze harmonisieren, dann wäre der Steuerwettbewerb aufgehoben. Daher habe ich gegen diesen Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Musíme urobiť všetko pre to, aby bol boj proti daňovým únikom a podvodom čo najúčinnejší, no zároveň musíme rovnako dôrazne odmietnuť každý pokus o obmedzenie daňovej suverenity členských štátov. Utrpela by tým veľmi celá európska ekonomika.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. Podržavam ovo izvješće jer je važno zadržati trgovačka društva u Europi te u nju privući nova, ali to ne bi smjelo poprimiti oblik potencijalno štetnih poreznih mehanizama. Stoga je važno usmjeriti se u prvom redu na poticanje ulaganja i stvaranje dodatne gospodarske aktivnosti zbog reakcija na slične mjere pokrenute u susjednim zemljama ili ispravak onoga što se smatra postojećim nejednakostima među državama članicama.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the TAXE report because the work of the TAXE Committee has shown that tax evasion and aggressive tax avoidance is a problem across Europe. It costs billions every year: billions that should be invested in schools, hospitals and public services. For too long, both governments and multinational corporations have been involved in a race to the bottom on tax – a race in which citizens are the losers. This report sets out a number of bold recommendations to stop these dreadful practices once and for all. Now it is time for EU governments – and especially the Tory UK government – to listen to the will of the people and do something to end tax fiddling for good.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ U skandalu LuxLeaks objavljeni su povjerljivi dokumenti o više od 500 privatnih poreznih dogovora između luksemburške porezne uprave i više od 300 multinacionalnih korporacija u razdoblju od 2002. do 2010. godine, te je otkriveno koliko su bili rašireni tajni dogovori o složenim financijskim konstrukcijama s ciljem drastičnih smanjenja poreza.

LuxLeaks se nije pokazao kao jedini primjer problema svoje vrste, stoga je Komisija donijela paket o poreznoj transparentnosti u području automatske razmjene informacija među državama članicama u vezi s njihovim odlukama o porezima iz ožujka 2015., te akcijski plan za pošten i učinkovit sustav poreza na dobit u EU-u iz lipnja 2015. godine. Komisija naglašava kako se ti tekstovi mogu smatrati samo prvim koracima u pravom smjeru i da je hitno potreban dosljedan okvir zakonskih uredbi i administrativne koordinacije u korist malih i srednjih poduzeća, kao i onih multinacionalnih korporacija koje pomažu u stvaraju istinskog gospodarskog rasta.

Budući da se ovaj prijedlog zalaže za jednaka prava prema svima onima koji pošteno plaćaju svoj udio poreza, u potpunosti mu dajem svoju podršku.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Sulík (ECR), písomne. ‒ Návrh som nepodporil, pretože nesúhlasím s krokmi, ktoré uľahčujú alebo dokonca priamo vedú k harmonizácii daní v Európskej únii. Skutočná konkurencia medzi daňovými systémami je pre konkurencieschopnosť Európskej únie nevyhnutná.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za poročilo o davčnih stališčih in drugih ukrepih podobne narave ali s podobnim učinkom.

Vsi si želimo bolj učinkovito, pravično in transparentno davčno politiko. Končati moramo s praksami nepravične davčne konkurence.

Pozdravljam, da poročilo poudarja, da je treba oblikovati uravnoteženo in pravično davčno politiko kot sestavni del strukturnih reform v državah članicah.

Potrebujemo boljše sodelovanje med državami članicami v smislu boljšega usklajevanja ukrepov in izmenjavanja informacij.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ Αν και η έκθεση περιέχει πολλά θετικά στοιχεία όσον αφορά την εξασφάλιση ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος, στην πραγματικότητα, υπάρχουν σημεία και προτάσεις κατευθυντήριων γραμμών που σκοπό έχουν οι μεγάλες εταιρείες να συνεχίσουν να φοροδιαφεύγουν και να υφίστανται περισσότερα φορολογικά βάρη οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δεν είναι δικτυωμένες όπως οι πολυεθνικές. Οι πολυεθνικές αγνόησαν προσκλήσεις να καταθέσουν στοιχεία που ζητήθηκαν από την ΤΑΧΕ και δεν κατέστη δυνατό να θεσπιστεί νομική βάση για την επιβολή κυρώσεων. Για όλους τους παραπάνω λόγους, αλλά και επειδή η θέσπιση κοινής φορολογίας σε όλη την Ένωση, θα συνιστούσε απαράδεκτη εκχώρηση της Εθνικής Κυριαρχίας, καταψηφίζουμε την έκθεση στο σύνολό της. Η λύση είναι η κατάργηση της Ενιαίας Αγοράς και η θέσπιση της υποχρέωσης των Εταιρειών να δημιουργούν θυγατρικές στις χώρες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν, οι οποίες θα φορολογούνται επιτόπου.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. ‒ A válság miatt szükségessé vált költségvetési kiigazítások és az igazságos teherviselés igénye a jelek szerint növeli az adóügyekben hagyományosan vonakodó uniós tagállamok készségét az adócsalás és adómegkerülés elleni lépések fokozására és összehangolására. A különböző nemzetközi fórumokon – mint az OECD és G20 – is határozottan fel kell lépni annak érdekében, hogy mások is kövessék Európa példáját, és senki ne csúszhasson ki az adócsalás és az adóelkerülés elleni globális szintű erőfeszítéseik alól.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam a feltételes adómegállapításokról szóló jelentést, amely egy fontos mérföldkő a vállalati adócsalás elleni küzdelmünkben.

A jelentés részletes és világos iránymutatást ad a tagállamok és a Bizottság számára, hogy milyen eszközökkel szorítható vissza a multinacionális vállalatok adókikerülése. Az országonkénti jelentés, a nemzeti feltételes adómegállapításokra vonatkozó információk megosztása, az adóparadicsomokról készített feketelista, a közös konszolidált adóalap és egységes adózási definíciók meghatározása mind olyan javaslat, mely hozzájárul egy átlátható adózási rendszer megteremtéséhez és biztosítja azt, hogy ezentúl ne szinte kizárólag csak a kkv-k, illetve az állampolgárok viseljék az adóterheket.

Örömmel vettem, hogy a jelentés egyértelműen kimondja, hogy az adókat abban a tagállamban kell befizetni, ahol a nyereség termelődik, elkerülve ezzel a tisztességtelen versenyt. Egy átfogó jogszabályi keret létrehozására van szükség Európában a társasági adózás kapcsán, melyek középpontjában ennek az elvnek kell állnia.

Komoly munka van e részletekbe menő, alapos jelentés mögött. Amennyiben az európai kormányok elkötelezik magukat és megfelelő módon veszik át ajánlásainkat, azzal végleg beszüntethetjük az adópaktumok gyakorlatát Európában.

 
  
MPphoto
 
 

  Dario Tamburrano (EFDD), per iscritto. ‒ Mi sono astenuto nel voto finale della relazione presentata dalla commissione speciale istituita dal Parlamento europeo che voleva approfondire la questione tassazione e accordi fiscali segretamente concessi tra il 2002 e il 2010 dal governo lussemburghese alle aziende multinazionali (scandalo Luxleaks).

Noi chiediamo da tempo di far chiarezza ai responsabili e beneficiari di questi accordi e alle banche coinvolte di chiarire le motivazioni addotte per evitare o aggirare milioni di euro di tasse. La situazione europea è paradossale: abbiamo milioni di cittadini che sono soffocati dalle tasse in conseguenza delle politiche di austerity, e dall'altra i paradisi fiscali (agevolati dall'assenza di dogane) che creano situazioni di concorrenza sleale tra Stati membri.

L'attuale Presidente della Commissione Juncker è stato il cardine dell'intero sistema lussemburghese. Sebbene la relazione votata presenti caratteristiche positive e condivisibili, purtroppo 1) non fa alcun riferimento alle responsabilità politiche di Juncker (ex primo ministro del Lussemburgo, nonché suo ministro delle Finanze per quasi 20 anni) e 2) la commissione speciale è stata troppo morbida sulla questione della trasparenza; per noi tutti gli accordi fiscali dovrebbero essere pubblici e verificabili anche dai cittadini europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Tapardel (S&D), în scris. ‒ Integrarea europeană este un proces complex aflat în plină desfășurare.

O componentă esențială a acesteia, pe lângă componenta politică și monetară, este dimensiunea fiscală. Sistemele de taxare ale statelor membre sunt încă mult prea diferite pentru a avea un sistem coerent la nivelul Uniunii. Acest lucru generează decalaje de dezvoltare și de standarde de viață între statele membre.

Din aceste motive este nevoie de o mai mare armonizare a politicilor fiscale la nivel european. Acest proces nu este posibil fără realizarea unor monitorizări în cazul fiecărui stat membru, realizate de actori independenți și imparțiali, a căror activitate nu trebuie să fie afectată de interesele actorilor statali în cauză.

În urma monitorizărilor, vor fi emise recomandări în vederea stabilirii unui nivel minim și a unui nivel maxim al taxării la nivelul UE. În același timp, va fi realizată o bază de date comprehensivă a „paradisurilor fiscale” și va fi reglementată mai eficient combaterea evaziunii fiscale intracomunitare.

Statele sau actorii comerciali care nu vor respecta aceste reglementări vor trebui să suporte consecințele și să plătească sancțiunile stabilite de instituțiile europene. Astfel, se vor genera noi venituri ale Uniunii, care vor putea fi folosite pentru dezvoltarea statelor membre.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ Je veux qu'on fasse toute la lumière sur l'affaire LuxLeaks. Le scandale LuxLeaks, qui a éclaté le 5 novembre 2014 avec la publication, par le Consortium international des journalistes d'investigation, de près de 28 000 pages de documents confidentiels établissant plus de 500 arrangements fiscaux privés entre l'administration fiscale luxembourgeoise et plus de 300 entreprises multinationales entre 2002 et 2010, a révélé l'étendue du recours à des accords secrets faisant appel à des structures financières complexes destinées à obtenir des réductions d'impôt drastiques. Dans de nombreux cas, les filiales luxembourgeoises, dont le chiffre d'affaires s'élève à plusieurs centaines de millions d'euros, ne maintiennent qu'une faible présence et n'exercent qu'une activité économique réduite au Luxembourg.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this report that answers some of the questions that emerged in the wake of the LuxLeaks scandal. Breaking out in November 2014, it revealed private tax arrangements between the Luxembourg tax administration and more than 300 multinational corporations, which allowed them to achieve major tax reductions. The report makes several recommendations, based on the investigation by the European Commission and by Parliament’s Special Committee. Following a critical overview of corporate tax practices in the Member States, it calls on them to adopt concrete measures to prevent tax fraud. Among them is simplification of tax systems, respect of the principle of profits taxation in the place they are generated, creation of an EU legislative framework for tax competition in the EU, coordination on advance tax rulings, increasing transparency by extensive country-by-country reporting system available to tax authorities.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabelle Thomas (S&D), par écrit. ‒ Le scandale du LuxLeaks, qui a éclaté il y a près d'un an, démontre que les multinationales bénéficient d'avantages fiscaux qui entravent le financement de la puissance publique et rompent l'égalité devant l'impôt.

Le Parlement européen s'est mobilisé. Nous préconisons la création d'une obligation d'information comptable, pays par pays, pour les multinationales. Nous proposons également la création d'une "assiette commune consolidée" pour que les critères de taxation soient harmonisés à l'échelle européenne. Nous demandons une totale transparence des rescrits fiscaux, c'est-à-dire les cadeaux et rabais accordés par les États membres aux compagnies, et nous exigeons une plus grande protection des lanceurs d'alertes, qui ont notamment rendu public le scandale des pratiques luxembourgeoises.

Je soutiens fermement ce rapport, car il permet des avancées concrètes pour mettre fin à la fraude et à l'évasion fiscales.

C'est une grande avancée, mais nous devons poursuivre vers une taxe européenne sur les multinationales, seul instrument capable de mettre définitivement un terme au dumping fiscal en Europe. Alors que le budget européen est en crise et atteint les limites du cadre financier pluriannuel, ces ressources supplémentaires lui sont indispensables pour que nous puissions faire face aux défis qui nous sont posés.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdemar Tomaševski (ECR), raštu. E. Ferreira ir M. Theurer deputatų ataskaita verta paramos dėl kelių priežasčių. Klausimai, susiję su taip vadinamos juridinių asmenų mokesčių bazės netaisyklingumais bei agresyvaus mokesčių planavimo praktika yra žinomi ir analizuojami tarptautiniame lygmenyje jau bent kelis dešimtmečius. LuxLeaks afera atkreipė visuomenės ir žiniasklaidos dėmesį į šiuos klausimus, atskleisdama diskusines mokesčių praktikas, propaguojamas konkrečios valstybės narės audito įmonių. Komisijos tyrimas ir specialaus parlamento komiteto atliktas darbas parodė, kad tai yra ne pavienis incidentas, mokestinių priemonių naudojimas siekiant sumažinti kai kurias bendras didelių įmonių mokestines prievoles tam, kad tokiu būdu dirbtinai padidintų nacionalinę mokesčių bazę kitų šalių nenaudai, tarp kurių atsirado valstybės, vykdančios taupymo politiką. Tai smerktina praktika, plačiai paplitusi Europoje ir už jos ribų. O tai reikalauja stiprios reakcijos iš Europos Parlamento pusės, kadangi šios praktikos pateikimas į viešąją priežiūrą turėtų būti demokratinės kontrolės elementas.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Odbor TAXE uspostavljen je s ciljem ispitivanja praksi pri apliciranju za državne potpore Unije te porezne zakone povezane sa poreznim presudama i ostalim sličnim mjerama. Konkretno, Odbor je odgovor Europskog parlamenta na LuxLeaks aferu, u kojoj je otkriveno da su mnoge multinacionalne kompanije od strane države Luxemburg dobile nepošteno povoljne porezne aranžmane.

U potpunosti sam suglasna s prijedlogom da se sve države članice trebaju boriti protiv široko raširenih problema utaje poreza te izbjegavanja plaćanja poreza, međutim, za razliku od izvjestitelja, ne slažem se s tim da se navedeno treba provoditi na razini Unije nego se snažno zalažem za zadržavanje nacionalnog suvereniteta u segmentu porezne politike u rukama individualnih država članica Unije, kako je to definirano i u temeljnom Ugovoru kroz pravilo jednoglasne odluke u Vijeću.

Kompromis postignut u Odboru nije izbalansiran te zadire u princip supsidijarnosti iz razloga što se zalaže za harmonizaciju poreza te još neke prijedloge koji nikako ne mogu dobiti moju potporu, kao što su obvezni zajednički konsolidirani porez za multinacionalne korporacije, definicija minimalne stope poreza, oštra kritika jednoglasnog odlučivanja u Vijeću po pitanjima poreza itd.

Stoga sam glasovala suzdržano.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Poročilo o davčnih stališčih in drugih ukrepih podobne narave ali s podobnim učinkom sem podprla, saj je nujno potrebno oblikovati davčno prihodnost Evrope in spremeniti davčni sistem tako, da se bodo davki plačevali tam, kjer dejansko nastajajo dodana vrednost in dobiček, poleg tega je nujna tudi harmonizacija davčnih osnov. Ta resolucija je pomemben korak naprej v boju proti davčnim utajam in nudi preglednost transakcij, saj avtomatska izmenjava podatkov postane obvezna.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Celebro la parte más importante de este informe, que contiene propuestas útiles para una mayor justicia fiscal y refleja el impacto negativo de la austeridad sobre esta. Sin embargo, me he abstenido en esta votación por las siguientes razones: la responsabilidad por el hundimiento de los sistemas fiscales en Europa no se ha atribuido completamente, y el informe no pide la prolongación necesaria del mandato actual; el acceso a documentos sigue siendo insatisfactorio por parte del Consejo, la Comisión y los Estados miembros. Las corporaciones multinacionales solo han respondido después de múltiples invitaciones a la comisión, no se ha establecido una base legal para las sanciones y no han podido ser interrogadas a fondo; además, las contradicciones en el discurso de Jean-Claude Juncker no han sido esclarecidas.

En lo sustancial, el informe no va más allá de las propias propuestas de la Comisión. Las resoluciones fiscales deberían hacerse públicas y las leyes de secreto fiscal deberían ajustarse. Doy la bienvenida a la idea de una consolidación de la base fiscal. Sin embargo, echo en falta un compromiso claro para ampliar la base fiscal y critico el periodo de transición antes de la consolidación.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrike Trebesius (ECR), schriftlich. ‒ Das Europäische Parlament reagierte auf die Luxleaks-Enthüllungen mit der Einsetzung eines Sonderausschusses zur Rolle und Wirkung von Steuervorbescheiden. Ich habe die Gründung dieses Sonderausschusses unterstützt und für den Bericht gestimmt. Die ALFA setzt sich dafür ein, dass alle Unternehmen und alle Bürger nach ihrer Leistungsfähigkeit besteuert werden und diese Steuern auch tatsächlich entrichten. Wir brauchen im Steuerrecht einen funktionierenden europäischen Ordnungsrahmen.

Im abgestimmten Bericht werden Maßnahmen wie eine gemeinsame Bemessungsgrundlage bei der Körperschaftssteuer und der automatische Austausch von Informationen über Steuervorbescheide gefordert. Diese Maßnahmen sind geeignet, den Wettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten transparenter und die Spielregeln klarer zu gestalten. Die Maßnahmen werden helfen, Diskriminierung im und durch das internationale Steuerecht zu erschweren. Sie stellen faire Wettbewerbsbedingungen wieder her, und zwar zwischen den Mitgliedstaaten genauso wie zwischen den Unternehmen.

Der Steuerwettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten bleibt dabei erhalten. Er hilft, staatliche Akteure in ihrem Ausgabenverhalten zu zähmen, bindet sie an die Wünsche der Steuerzahler und spornt sie zu Innovation an. Das Recht der Staaten, völlig autonom über die Höhe der Steuersätze zu entscheiden, wird nicht eingeschränkt. Aber die Steuergerechtigkeit würde durch die Maßnahmen erheblich verbessert werden – zum Wohle der Bürger und des Mittelstandes.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. ‒ Last year we discovered that about 340 multinationals had secured privileged deals with Luxemburg in order to avoid paying taxes on their activities all over Europe. Other Member States have done similar deals. Our committee has made several proposals to fight this situation, taking into account the weak state of our finances.

Dear colleagues, what multinationals do not pay, SMEs should not compensate with a higher tax burden.

Simplification of our tax systems, a Common Corporate Tax Base to ensure fair competition and much higher transparency criteria in corporate financial statements – these are all fundamental reforms we need.

It is disappointing that some Member States like Spain have been so reluctant to make public tax ruling and multinationals privileges.

We Catalans also want a new state to lead in this fight for a more fair and reformed tax system that does not give privileges to multinationals against SMEs and citizens, putting at risk our welfare state.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Sur les propositions de la commission TAXE, je soutiens l'harmonisation des bases de l'impôt sur les sociétés, afin de concentrer la concurrence sur les taux. J'appuie aussi l'obligation de publication d'informations par pays ainsi que le principe de non double imposition comme celui de la taxation minimale.

Je soutiens les mesures de sanctions à l'encontre des multinationales qui ont fraudé ainsi que la refonte du code de conduite sur la fiscalité, groupe de travail qui devait dès 1998 identifier et éliminer les pratiques fiscales déloyales, et qui a été un échec complet.

Je suis également favorable à la protection renforcée des lanceurs d'alerte. En revanche, je reste fermement opposée à une harmonisation des taux pour les impôts directs.

Je reste attachée au principe d'unanimité en matière fiscale, garant de la souveraineté des États.

Au final, le rapport témoigne d'une prise de conscience mais ne préjuge en rien des dispositions qui seront prises.

Je choisis donc de voter pour ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Mihai Ţurcanu (PPE), în scris. ‒ Practicile de planificare fiscală agresivă și erodarea bazei de impozitare pentru întreprinderi au fost cunoscute și analizate la nivel internațional de câteva decenii.

Însă scandalul LuxLeaks, izbucnit în noiembrie 2014, a adus aceste aspecte în atenția publicului și a mass-mediei, dezvăluind practici fiscale îndoielnice promovate de firme de consultanță dintr-un anumit stat membru.

Aceste comportamente fiscale duc la separarea locului în care este creată valoarea și a locului în care este impozitat profitul. Mai mult, nu se limitează la decizii fiscale, ci cuprind o gamă largă de practici fiscale neprielnice, aplicate de administrații fiscale naționale ale Uniunii Europene, dar și din afara acesteia.

Am votat în favoarea acestei rezoluții deoarece monitorizarea publică este o practică ce face parte din exercitarea controlului democratic, iar aceste practici pot persista atâta timp cât rămân nedezvăluite.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ 2014. november 5-én, az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciumának köszönhetően kitört Luxleaks-botrány – amelynek során mintegy 28 000 oldalnyi, a luxemburgi adóigazgatás és több mint 300 multinacionális vállalat között a 2002 és 2010 közötti időszakban létrejött, 500-nál több magánjellegű adómegállapodást rögzítő bizalmas dokumentum került nyilvánosságra – fényt derített a drasztikus mértékű adókedvezmények megszerzése céljából kialakított, bonyolult pénzügyi struktúrákkal jellemzett titkos egyezségek alkalmazásának elterjedtségére.

Miután az adóelkerülések és adócsalások ellen érdemben fel kell lépni, ezért támogattam a jelentést, ahogyan a TAXE-bizottság munkájának folytatását is.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Celebro la parte más importante de este informe, que contiene propuestas útiles para una mayor justicia fiscal y refleja el impacto negativo de la austeridad sobre esta. Sin embargo, me he abstenido en esta votación por las siguientes razones: la responsabilidad por el hundimiento de los sistemas fiscales en Europa no se ha atribuido completamente, y el informe no pide la prolongación necesaria del mandato actual; el acceso a documentos sigue siendo insatisfactorio por parte del Consejo, la Comisión y los Estados miembros. Las corporaciones multinacionales solo han respondido después de múltiples invitaciones a la comisión, no se ha establecido una base legal para las sanciones y no han podido ser interrogadas a fondo; además, las contradicciones en el discurso de Jean-Claude Juncker no han sido esclarecidas.

En lo sustancial, el informe no va más allá de las propias propuestas de la Comisión. Las resoluciones fiscales deberían hacerse públicas y las leyes de secreto fiscal deberían ajustarse. Doy la bienvenida a la idea de una consolidación de la base fiscal. Sin embargo, echo en falta un compromiso claro para ampliar la base fiscal y critico el periodo de transición antes de la consolidación.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the resolution on tax rulings and other measures similar in nature or effect. The resolution calls on Member States and EU institutions, which share the political responsibility for the current situation, to put an end to harmful tax competition and fully cooperate in order to eliminate mismatches – and refrain from creating further mismatches – between tax systems and harmful tax measures which create the conditions for massive tax avoidance by MNCs and tax base erosion within the internal market. I also agree with the call on Member States to notify the Commission and other Member States about any relevant changes to their corporate taxation law that could have an impact on their effective tax rates or on any other Member State’s tax revenue. I think it is necessary to stress that the Member States that play a pivotal role in facilitating tax avoidance should take responsibility and lead the efforts to improve tax cooperation within the EU, therefore I supported the resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Hablamos de un informe que trata un tema de gran importancia a día de hoy en Europa como es el fraude fiscal o la necesidad de reducir la denominada brecha fiscal entre países. Es importante seguir avanzando en la transparencia y en el intercambio de información sobre resoluciones fiscales, aspectos que este informe trata con acierto. Por ello considero necesario votar a favor de dicho informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Valenciano (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor del informe final de la Comisión TAXE, originado a raíz del escándalo conocido como «LuxLeaks», porque supone un gran paso adelante en la lucha contra el fraude y la elusión fiscales, siempre que el Consejo siga las recomendaciones del documento aprobado, y que contiene los siguientes elementos principales:

a) no limitación del intercambio automático de información a las resoluciones tributarias consideradas «transfronterizas»;

b) obligatoriedad de realizar informes país por país por parte de las multinacionales;

c) posibilidad de sancionar a los Estados y empresas que participan en prácticas tributarias perniciosas;

d) reclamación a la Comisión para que se tomen las medidas legislativas necesarias al objeto de introducir la Base Común del Impuesto de Sociedades, incluyendo el elemento de consolidación;

e) protección de los denunciantes de irregularidades empresariales;

f) lista europea de paraísos fiscales;

g) reforma del Grupo del Código de Conducta.

El informe también critica que el Consejo haya excluido a la Comisión del sistema de intercambio automático de información en el marco de la revisión de la Directiva de 2011.

Como socialista, esta materia es una prioridad absoluta.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Valli (EFDD), per iscritto. ‒ Se questo è il risultato di 8 mesi di indagini volte a far luce sullo scandalo Luxleaks e individuare azioni incisive per contrastare l'inaccettabile fenomeno dell'elusione e abuso fiscale da parte delle grandi società multinazionali e le pratiche di concorrenza sleale tra Stati, sono convinto che le attese e le domande dei cittadini europei siano rimaste in gran parte senza risposta.

Sebbene le raccomandazioni della relazione TAXE contengano importanti contromisure di lotta all'elusione, come il country-by-country reporting pubblico esteso a tutte le multinazionali, l'introduzione di una base comune consolidata per l'imposta sulle società e misure essenziali di tutela per i whistelblower, tuttavia siamo ancora ben lontani dal raggiungimento della piena trasparenza, che rappresenta il primo passo per porre fine a questo problema.

La relazione infatti non solo rinuncia a denunciare le innegabili responsabilità politiche di chi ha avallato e favorito queste pratiche anche grazie a un regime di totale segretezza, ma continua a tenere cittadini, giornalisti investigativi e società civile totalmente all'oscuro del trattamento privilegiato riservato ai gruppi multinazionali attraverso i tax ruling conclusi con i governi, che rimarranno accessibili alle sole autorità fiscali.

Per questi motivi, pur riconoscendo che alcuni importanti passi in avanti sono stati compiuti, non ho potuto votare a favore di questa relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ El trabajo de la Comisión TAXE ha servido para demostrar que los acuerdos fiscales presentaban una violación de las normas de competencia, además de evidenciar la complicidad de los señores Juncker y Dijsselbloem en este escándalo.

El informe, sin embargo, recoge tan solo parcialmente nuestra demandas. Por un lado, se denuncian las prácticas de elusión fiscal y se pide a la Comisión ambición en sus propuestas de transparencia y armonización fiscal. Pero muchas de estas peticiones no van más allá de las buenas intenciones y no se investigan adecuadamente los lazos entre las multinacionales culpables de elusión fiscal, los Estados miembros y la Comisión, por falta de documentos y de voluntad política. Es por ello que he decidido abstenerme.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. ‒ This is a report that I very strongly supported, because the work of the TAXE committee has shown that tax evasion and aggressive tax avoidance is a problem right across Europe and can therefore only be properly met with a pan-European response. It costs the nations of Europe billions every year: billions that could and should be invested in schools, hospitals and public services. For too long, both governments and multinational corporations have been involved in a race to the bottom on tax – a race in which ordinary people and the services we all use are the losers. This report sets out a number of bold recommendations to stop these dreadful practices once and for all. It is not enough to simply talk a good game about clamping down on loopholes and ending morally-dubious tax practices, it is now time for EU governments – and especially the Tory UK Government – to listen to the will of the people and do something to end tax fiddling for good.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik stemde voor dit verslag dat enkele aanbevelingen inhoudt die de Commissie en de Bijzondere Commissie van het Europees Parlement hebben opgesteld in de nasleep van het LuxLeaks-schandaal. Het verslag roept immers ertoe op een evenwichtig, eerlijk en transparant fiscaal beleid te voeren.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. ‒ Après les révélations de l'affaire LuxLeaks, le Parlement européen a mis en place une commission spéciale pour enquêter sur les pratiques d'évasion fiscale des multinationales.

Si je ne peux que me féliciter que l'on enquête enfin sur ces pratiques, les conclusions ne sont pas vraiment à la hauteur des enjeux, malgré un certain nombre d'éléments positifs: reconnaissance de la responsabilité de plusieurs pays dans la mise en place de régimes fiscaux agressifs favorisant ces pratiques, reconnaissance de la nécessité de faire payer aux multinationales leurs impôts là où elles réalisent leurs bénéfices et pour ce faire, publication des données fiscales des entreprises.

Sans surprise, cette enquête s'est heurtée à la résistance des principaux acteurs. Les responsabilités spécifiques de certains responsables politiques, comme MM. Juncker et Dijsselbloem, sont bien évidemment occultées. Rien non plus sur le fait que plusieurs États membres et multinationales ont refusé de se conformer aux demandes de la commission.

Pire encore, le PPE et le S&D ont tout fait pour mettre un terme à la commission spéciale. Un accord a finalement été trouvé, grâce à la mobilisation des groupes Verts et GUE/NGL, pour la mise en place d'une nouvelle commission d'enquête mais dont les pouvoirs vont être réduits.

J'ai donc choisi de m'abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Estas práticas destinadas a contornar as autoridades fiscais nacionais por forma a drenar lucros para territórios onde não são tributados, tal como os paraísos fiscais, estão profundamente associadas ao atual processo de integração europeia que tem na livre circulação de capitais uma das suas traves-mestras e na globalização a sua principal consequência.

Não fosse a divulgação de sucessivos escândalos fiscais num momento em que os povos europeus sofrem na pele os efeitos das políticas de austeridade, provavelmente ainda estaríamos a conviver com estes crimes em total impunidade. Foi, portanto, a indignação da opinião pública o verdadeiro motor que propulsionou todo este plano de boas intenções.

O relatório hoje em discussão está ainda incompleto. Lutámos, nestes meses, contra diversos obstáculos. Continuamos sem acesso a documentos de grande importância para uma correta avaliação e apuramento dos factos. Todos os dias surgem novos elementos que implicam altos responsáveis europeus e que obrigaram a um prolongamento do mandato da Comissão TAXE. Por ser um relatório incompleto, abstemo-nos, na convicção de que o trabalho vai continuar, confrontando as instituições europeias com as suas responsabilidades, mas também com o seu plano de ação anunciado em junho último, que pouco ou nada avançou.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Der Bericht enthält einige vernünftige Vorschläge, jedoch zielt er letzten Endes auf eine weitere Zentralisierung der EU ab. Daher enthalte ich mich meiner Stimme.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniele Viotti (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di una relazione che definisce in modo chiaro gli strumenti da mettere in atto per rendere più efficiente la giustizia fiscale.

Vengono previste misure che miglioreranno il coordinamento fiscale e la cooperazione in Europa per combattere, attraverso la trasparenza e un codice di condotta in materia di tassazione, la pianificazione fiscale aggressiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Udo Voigt (NI), schriftlich. ‒ Die Bekämpfung der Steuerflucht multinationaler Unternehmen kann nur in europaweiter Zusammenarbeit erfolgen, um Steueroasen wirksam auszutrocknen.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (ECR), schriftlich. ‒ Der Entschließung des Europäischen Parlaments über Steuervorbescheide und andere Maßnahmen ähnlicher Art oder Wirkung habe ich nicht zugestimmt.

Die EU hat keine Kompetenz auf dem Gebiet des Steuerrechts. Und das ist gut so. Wie üblich versuchen die Institutionen kollektiv, einen Skandal auf Ebene der Mitgliedstaaten (Luxleaks) dafür zu nutzen, ihre Kompetenzen ungebührlich auszuweiten. Die Kommission legt daher flugs einen Vorschlag für ein EU-weites Körperschaftssteuerrecht vor, das Parlament diskutiert zu Themen, die es nichts angehen. Das alles unter einem Präsidenten Juncker, der in seiner alten Funktion verantwortlich für den Skandal war, in seiner neuen aber nichts davon wissen will.

Ich kann guten Gewissens sagen: Die stabilste Schranke für den Erhalt einer wenigstens rudimentär wettbewerbsfähigen EU ist der Steuerwettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten. Er erhält die Vielfalt Europas und erlaubt es dem Hochsteuerkontinent, international steuerlich wettbewerbsfähig zu sein. Hoffen wir, dass wenigstens der Rat sich einer weiteren Steuerkompetenzverlagerung auf die EU verweigert.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Ward (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the TAXE report, because the work of the TAXE Committee has shown that tax evasion and aggressive tax avoidance is a problem right across Europe. It costs billions every year in lost revenue: public money that should be invested in schools, hospitals and public services. For too long, both governments and multinational corporations have been involved in a race to the bottom on tax – a race in which ordinary people are the losers. This report sets out a number of bold recommendations to stop these cynical practices once and for all. Now it is time for EU governments – and especially the Tory UK government – to listen to the will of the people and do something to end tax fiddling for good.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the TAXE report, because the work of the TAXE Committee has shown that tax evasion and aggressive tax avoidance is a problem right across Europe. It costs billions every year: billions that should be invested in schools, hospitals and public services. For too long, both governments and multinational corporations have been involved in a race to the bottom on tax – a race in which ordinary people are the losers. This report sets out a number of bold recommendations to stop these dreadful practices once and for all. Now it is time for EU governments – and especially the Tory UK government – to listen to the will of the people and do something to end tax fiddling for good.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. ‒ Slovensko je krajina, ktorá na jednej strane trpí daňovými únikmi veľkých firiem, no na druhej strane má slabú infraštruktúru, takže musí investorom ponúknuť daňové zvýhodnenia, aby tu vytvorili pracovné miesta. Náš záujem sa preto nachádza v prieniku medzi eliminovaním daňových únikov a podvodov a zachovaním daňovej suverenity členských štátov. Preto podporujem zjednotenie daňovej terminológie v EÚ, rovnako ako zavedenie povinnosti pre nadnárodné spoločnosti, aby poskytovali údaje o zisku a daniach za každú krajinu, v ktorej pôsobia. Rozhodnutia o ich zdaňovaní v jednotlivých štátoch nesmie byť predmetom tajomstva. Mám však pochybnosti o potrebe zavedenia spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb – domnievam sa, že takémuto kroku by mala predchádzať odborná diskusia o jeho dopadoch na menej rozvinuté členské štáty.

 
  
MPphoto
 
 

  Θεόδωρος Ζαγοράκης ( PPE), γραπτώς. ‒ Υπερψήφισα την έκθεση για τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling», καθώς θα πρέπει να δοθεί ένα τέλος στον φορολογικό ανταγωνισμό που ευνοεί τις πολυεθνικές εταιρείες. Οι απώλειες εσόδων για πολλά κράτη είναι πραγματικά τεράστιες και θα πρέπει άμεσα να υπάρξουν πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τη στιγμή που εκατομμύρια απλοί πολίτες, αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καλούνται να πληρώσουν δυσβάσταχτους φόρους, είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι μεγάλες εταιρείες καταλήγουν να μην πληρώνουν σχεδόν καθόλου φόρους.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Zahradil (ECR), písemně. ‒ Podporuji boj proti daňovým únikům a jsem si vědom toho, že je třeba odhalovat nekalé daňové praktiky podniků a přijmout nezbytná opatření. Ostatně máme rok od vypuknutí aféry LuxLeaks, která odhalila nekalé lucemburské praktiky transferu daní, a to v období, kdy byl Jean-Claude Juncker, současný předseda Evropské komise, ministr financí a premiér Lucemburska. Díky němu se firmy vyhnuly placení miliard EUR na daních a nás, členské státy a občany EU, tak okradl o značné částky ve formě odvodu daně z příjmu. Nicméně boj proti daňový únikům nesmí být využíván k další hlubší integraci EU, například ve formě zavedení společného konsolidovaného základu podnikové daně, které je riskantním krokem směrem k jednotné daňové politice EU. Členské státy si musí určovat daňovou politiku samy.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Zalba Bidegain (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe ya que considero que las empresas multinacionales deben pagar los impuestos donde generan el beneficio. La actual competencia en materia tributaria conduce a prácticas agresivas de planificación y evasión fiscal. No tener un marco regulatorio a nivel comunitario es perjudicial para los ciudadanos europeos. No es justo que las grandes compañías en ocasiones paguen impuestos reducidos sobre sus ganancias, mientras que los ciudadanos y las pymes sí pagan su parte. La transparencia es esencial para garantizar que todos siguen las mismas reglas de juego.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Zanni (EFDD), per iscritto. ‒ A seguito delle rivelazioni di Luxleaks dello scorso anno, il Parlamento ha deciso di istituire una commissione speciale per approfondire la questione tassazione e accordi fiscali.

L'esito del lavoro è riassunto in questa relazione, dove si analizza la situazione attuale e si delineano raccomandazioni per il futuro. Il testo finale è piuttosto soddisfacente, in quanto numerosi punti elencati come necessari sono gli stessi che sostengo da tempo: un country-by-Country reporting pubblico e comprensibile, una CCCTB piena da realizzare nell'immediato, uno scambio automatico ed esaustivo tra gli Stati membri in materia di accordi fiscali.

È presente nel testo anche una dura critica all'operato di alcuni paesi che non si sono mai dimostrati cooperativi, come del resto la stessa Commissione che si è appiattita sulle posizioni del Consiglio; anche le multinazionali, principali responsabili e beneficiarie di questi accordi, sono attaccate per il loro comportamento. Il testo approvato è quindi buono, prevedendo anche tutele adeguate per i whistleblower e sottolineando il ruolo negativo delle società di consulenza e delle banche. Quello che manca è però un riferimento chiaro alle responsabilità politiche; inoltre, è troppo morbido sulla questione trasparenza, poiché, a mio avviso, tutti gli accordi fiscali dovrebbero essere pubblici e verificabili dai cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberts Zīle (ECR), rakstiski. ‒ Balsojumā atbalstīju Eiropas Parlamenta Īpašās komitejas nodokļu nolēmumu jautājumos sagatavoto gala ziņojumu par taisnīgāku uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības dalībvalstīs. Ņemot vērā toreiz vēl Luksemburgas premjerministra Žana Kloda Junkera īstenoto valsts nodokļu politiku, kas aizklāti tika veidota kā paradīze lielajiem uzņēmumiem, šobrīd Eiropas Komisijas prezidentam ir iespēja parādīt savu neitralitāti arī attiecībā pret savu valsti. Obligāta prasība lielajiem uzņēmumiem ziņot par ikkatrā dalībvalstī gūto peļņu un maksātajiem nodokļiem ierobežos konkurences kropļošanu, kas nav savienojama ar Eiropas vienotā tirgus mehānismu. Diemžēl dažkārt šādas nodokļu politiku kropļojošas iniciatīvas ir nākušas arī no Latvijas nevalstiskajām organizācijām. Vienlaikus vēlos uzsvērt, ka šis ziņojums neleģitimizē centienus veidot vispārēju kopīgu ES nodokļu sistēmu, jo labklājība un uzkrātais kapitāls, no kā attiecīgi izriet arī nodokļu politikas vadlīnijas, objektīvu apstākļu dēļ dalībvalstu vidū ir ļoti dažāds. Turklāt nav pieņemami, ka nodokļu kontekstā mazie un vidēji uzņēmumi Eiropas līmenī līdz šim ir nostādīti sliktākās pozīcijās nekā lielie uzņēmumi.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne. ‒ Správu zaoberajúcu sa prípadmi výhodných daňových dohôd, ktoré sa vyskytli medzi Luxemburskom a veľkými nadnárodnými spoločnosťami, som nepodporila. Hoci odsudzujem praktiky, pri ktorých štáty s cieľom zvýšenia vlastnej atraktivity pre nadnárodné spoločnosti, a tým aj zvýšenia vlastnej konkurenčnej výhody v daňovej súťaži, uzatvárajú dohody s veľkými spoločnosťami, odmietam však podporiť myšlienku, že na zabránenie takýmto praktikám je potrebná harmonizácia daní na európskej úrovni zahŕňajúca povinnú konsolidovanú daň z príjmu právnických osôb či spoločnú definíciu minimálnej daňovej sadzby.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Zorrinho (S&D), por escrito. ‒ Votei a favor da proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre decisões fiscais antecipadas e outras medidas de natureza ou efeitos similares (2015/20667INI), porque inclui avanços muito significativos no crucial combate à fiscalidade agressiva, que põe em causa o mercado único, a transparência competitiva e o financiamento do modelo social europeu.

O relatório evidencia o excelente trabalho desenvolvido pela Comissão Especial sobre acordos fiscais e outras medidas de natureza ou efeitos similares, e em particular dos seus correlatores, Elisa Ferreira e Michael Theurer. Identifica ainda que, mais do que a não harmonização de taxas, é a não harmonização de critérios para o cálculo da matéria tributável e a ausência da troca de informações entre os Estados—Membros sobre estas matérias que criam as condições para uma elisão fiscal intolerável e para uma competitividade agressiva entre os Estados—Membros, o que resulta num jogo de soma negativa para o interesse da União.

Considero ainda que o trabalho desta comissão deve ser prosseguido, tendo em conta, sobretudo, a informação a que não foi possível aceder durante a sua vigência.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. ‒ A fraude e a evasão fiscal, destinadas a contornar as autoridades fiscais nacionais por forma a drenar lucros para territórios onde não são tributados, tais como os paraísos fiscais, estão profundamente associadas ao processo de integração europeia, que tem na livre circulação de capitais uma das suas traves mestras e na globalização a sua principal consequência.

Não fosse a divulgação de sucessivos escândalos fiscais num momento em que os povos europeus sofrem na pele os efeitos das políticas de austeridade, provavelmente ainda estaríamos a conviver com estes crimes em total impunidade.

Por este ser um relatório incompleto, abstivemo-nos.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Za resolucijo Evropskega parlamenta o davčnih odločbah in drugih ukrepih podobne narave ali s podobnim učinkom sem glasoval, ker menim, da je nujno, da se uvedejo dodatni ukrepi za boj proti izogibanju davkom na nacionalni ravni v okviru EU in OECD, saj lahko neusklajeni odzivi povzročijo dodatna neskladja in priložnosti za davčno izogibanje. Priporočila resolucije so v skladu z načelom lojalnega sodelovanja med državami članicami, opredeljenega v Pogodbi o Evropski uniji, saj je za preprečevanje erozije davčne osnove nujno usklajeno sodelovanje držav članic in ne enostranska uvedba preferencialnih režimov, da bi privabili naložbe.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου