Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 25 november 2015 - Strasbourg Reviderad upplaga

11. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
Anföranden på video
Protokoll
 

(Die Sitzung wird um 14.25 Uhr unterbrochen und um 15.00 Uhr wieder aufgenommen.)

 
  
  

VORSITZ: ALEXANDER GRAF LAMBSDORFF
Vizepräsident

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy