Назад 
 Напред 
PVTACRE
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 25 ноември 2015 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Изявление на председателството
 3.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 4.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 5.Трансфер на бюджетни средства
 6.Внасяне на документи: вж. протоколи
 7.Последните терористични нападения в Париж (разискване)
 8.Тържествено заседание
 9.Време за гласуване
  9.1.Проект на коригиращ бюджет № 8 към общия бюджет за 2015 г. Собствени ресурси и Eвропейски надзорен орган по защита на данните (A8-0337/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (гласуване)
  9.2.Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за незабавни бюджетни мерки по европейската програма за миграцията (A8-0336/2015 - José Manuel Fernandes) (гласуване)
  9.3.Мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС, за да се осигури извършването на авансови плащания в рамките на бюджета за 2016 г. (A8-0335/2015 - Lefteris Christoforou) (гласуване)
  9.4.Бюджетна процедура за финансовата 2016 г. - общ проект (A8-0333/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (гласуване)
  9.5.Данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (A8-0317/2015 - Elisa Ferreira, Michael Theurer) (гласуване)
  9.6.Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: разрешаване на използването на диетилхексил фталат (DEHP) (B8-1228/2015) (гласуване)
  9.7.Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на терористични организации (A8-0316/2015 - Rachida Dati) (гласуване)
  9.8.Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014 – 2020 година (A8-0312/2015 - Ole Christensen) (гласуване)
 10.Обяснение на вот
  10.1.Проект на коригиращ бюджет № 8 към общия бюджет за 2015 г. Собствени ресурси и Eвропейски надзорен орган по защита на данните (A8-0337/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  10.2.Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за незабавни бюджетни мерки по европейската програма за миграцията (A8-0336/2015 - José Manuel Fernandes)
  10.3.Мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС, за да се осигури извършването на авансови плащания в рамките на бюджета за 2016 г. (A8-0335/2015 - Lefteris Christoforou)
  10.4.Бюджетна процедура за финансовата 2016 г. - общ проект (A8-0333/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  10.5.Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: разрешаване на използването на диетилхексил фталат (DEHP) (B8-1228/2015)
  10.6.Данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (A8-0317/2015 - Elisa Ferreira, Michael Theurer)
  10.7.Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на терористични организации (A8-0316/2015 - Rachida Dati)
  10.8.Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014 – 2020 година (A8-0312/2015 - Ole Christensen)
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 13.Премахване на насилието срещу жени в ЕС (разискване)
 14.Резултати от срещата на високо равнище от 11 и 12 ноември 2015 г. във Валета и от срещата на върха G20 от 15 и 16 ноември 2015 г. (разискване)
 15.Положението в Бурунди (разискване)
 16.Изборите в Мианмар (разискване)
 17.Състав на Парламента: вж. протокола
 18.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 19.Положението в Грузия (разискване)
 20.Положението в Молдова (разискване)
 21.Образование за деца при извънредни ситуации и продължителни кризи (разискване)
 22.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 23.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2998 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (10177 kb)
Правна информация - Политика за поверителност