Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 25. listopadu 2015 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 4.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu): viz zápis
 5.Převod prostředků: viz zápis
 6.Předložení dokumentů: viz zápis
 7.Nedávné teroristické útoky v Paříži (rozprava)
 8.Slavnostní zasedání
 9.Hlasování
  9.1.Návrh opravného rozpočtu č. 8/2015: vlastní zdroje a evropský inspektor ochrany údajů (A8-0337/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (hlasování)
  9.2.Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na okamžitá rozpočtová opatření k řešení uprchlické krize (A8-0336/2015 - José Manuel Fernandes) (hlasování)
  9.3.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: výplaty záloh v rámci rozpočtu na rok 2016 (A8-0335/2015 - Lefteris Christoforou) (hlasování)
  9.4.Rozpočtový proces na rok 2016: společný návrh (A8-0333/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (hlasování)
  9.5.Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (A8-0317/2015 - Elisa Ferreira, Michael Theurer) (hlasování)
  9.6.Námitka podle článku 106 jednacího řádu: udělení povolení k používání bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) (B8-1228/2015) (hlasování)
  9.7.Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů do teroristických organizací (A8-0316/2015 - Rachida Dati) (hlasování)
  9.8.Strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020 (A8-0312/2015 - Ole Christensen) (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
  10.1.Návrh opravného rozpočtu č. 8/2015: vlastní zdroje a evropský inspektor ochrany údajů (A8-0337/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  10.2.Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na okamžitá rozpočtová opatření k řešení uprchlické krize (A8-0336/2015 - José Manuel Fernandes)
  10.3.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: výplaty záloh v rámci rozpočtu na rok 2016 (A8-0335/2015 - Lefteris Christoforou)
  10.4.Rozpočtový proces na rok 2016: společný návrh (A8-0333/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  10.5.Námitka podle článku 106 jednacího řádu: udělení povolení k používání bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) (B8-1228/2015)
  10.6.Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (A8-0317/2015 - Elisa Ferreira, Michael Theurer)
  10.7.Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů do teroristických organizací (A8-0316/2015 - Rachida Dati)
  10.8.Strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020 (A8-0312/2015 - Ole Christensen)
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 12.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 13.Odstranění násilí na ženách v EU (rozprava)
 14.Výsledky vrcholné schůzky ve Vallettě ve dnech 11.–12. listopadu 2015 a vrcholné schůzky G20 ve dnech 15.–16. listopadu 2015 (rozprava)
 15.Situace v Burundi (rozprava)
 16.Volby v Myanmaru (rozprava)
 17.Složení Parlamentu: viz zápis
 18.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 19.Situace v Gruzii (rozprava)
 20.Situace v Moldavsku (rozprava)
 21.Vzdělávání dětí v mimořádných situacích a ve vleklých krizích (rozprava)
 22.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 23.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (2998 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (10177 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí