Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 25. november 2015 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Erklæring fra formanden
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 4.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 5.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 6.Modtagne dokumenter: se protokollen
 7.De seneste terrorangreb i Paris (forhandling)
 8.Højtideligt møde
 9.Afstemningstid
  9.1.Forslag til ændringsbudget nr. 8/1015: Egne indtægter og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (A8-0337/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (afstemning)
  9.2.Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetmæssige tiltag i henhold til den europæiske migrationsdagsorden (A8-0336/2015 - José Manuel Fernandes) (afstemning)
  9.3.Anvendelse af EU’s Solidaritetsfond: udbetaling af forskud over budgettet for 2016 (A8-0335/2015 - Lefteris Christoforou) (afstemning)
  9.4.Budgetproceduren 2016 - fælles udkast (A8-0333/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (afstemning)
  9.5.Afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning (A8-0317/2015 - Elisa Ferreira, Michael Theurer) (afstemning)
  9.6.Indsigelse i henhold til artikel 106: meddelelse af tilladelse til anvendelse af di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (B8-1228/2015) (afstemning)
  9.7.Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere (A8-0316/2015 - Rachida Dati) (afstemning)
  9.8.En EU-strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020 (A8-0312/2015 - Ole Christensen) (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
  10.1.Forslag til ændringsbudget nr. 8/1015: Egne indtægter og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (A8-0337/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  10.2.Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetmæssige tiltag i henhold til den europæiske migrationsdagsorden (A8-0336/2015 - José Manuel Fernandes)
  10.3.Anvendelse af EU’s Solidaritetsfond: udbetaling af forskud over budgettet for 2016 (A8-0335/2015 - Lefteris Christoforou)
  10.4.Budgetproceduren 2016 - fælles udkast (A8-0333/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  10.5.Indsigelse i henhold til artikel 106: meddelelse af tilladelse til anvendelse af di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (B8-1228/2015)
  10.6.Afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning (A8-0317/2015 - Elisa Ferreira, Michael Theurer)
  10.7.Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere (A8-0316/2015 - Rachida Dati)
  10.8.En EU-strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020 (A8-0312/2015 - Ole Christensen)
 11.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 13.Bekæmpelse af vold mod kvinder i EU (forhandling)
 14.Resultaterne af topmødet i Valletta den 11.–12. november 2015 og af G20-topmødet den 15.-16. november 2015 (forhandling)
 15.Situationen i Burundi (forhandling)
 16.Valg i Myanmar (forhandling)
 17.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 18.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 19.Situationen i Georgien (forhandling)
 20.Situationen i Moldova (forhandling)
 21.Undervisning for børn i nødsituationer og under langvarige kriser (forhandling)
 22.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 23.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (2998 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (10177 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik