Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι (συζήτηση)
 8.Πανηγυρική συνεδρίαση
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2015: Ίδιοι πόροι και Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (A8-0337/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (ψηφοφορία)
  9.2.Kινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για άμεσα δημοσιονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης (A8-0336/2015 - José Manuel Fernandes) (ψηφοφορία)
  9.3.Kινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για να προβλεφθεί η καταβολή προκαταβολών από τον προϋπολογισμό του 2016 (A8-0335/2015 - Lefteris Christoforou) (ψηφοφορία)
  9.4.Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2016: κοινό κείμενο (A8-0333/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (ψηφοφορία)
  9.5.Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (A8-0317/2015 - Elisa Ferreira, Michael Theurer) (ψηφοφορία)
  9.6.Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: χορήγηση έγκρισης για χρήσεις φθαλικού δι (2-αιθυλoεξυλo) εστέρα (DEHP) (B8-1228/2015) (ψηφοφορία)
  9.7.Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης ευρωπαίων πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις (A8-0316/2015 - Rachida Dati) (ψηφοφορία)
  9.8.Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για την περίοδο 2014-2020 (A8-0312/2015 - Ole Christensen) (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
  10.1.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2015: Ίδιοι πόροι και Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (A8-0337/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  10.2.Kινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για άμεσα δημοσιονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης (A8-0336/2015 - José Manuel Fernandes)
  10.3.Kινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για να προβλεφθεί η καταβολή προκαταβολών από τον προϋπολογισμό του 2016 (A8-0335/2015 - Lefteris Christoforou)
  10.4.Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2016: κοινό κείμενο (A8-0333/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  10.5.Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: χορήγηση έγκρισης για χρήσεις φθαλικού δι (2-αιθυλoεξυλo) εστέρα (DEHP) (B8-1228/2015)
  10.6.Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (A8-0317/2015 - Elisa Ferreira, Michael Theurer)
  10.7.Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης ευρωπαίων πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις (A8-0316/2015 - Rachida Dati)
  10.8.Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για την περίοδο 2014-2020 (A8-0312/2015 - Ole Christensen)
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών στην ΕΕ (συζήτηση)
 14.Αποτελέσματα της συνόδου κορυφής της Βαλέτα στις 11 και 12 Νοεμβρίου 2015 και της συνόδου κορυφής της G 20 στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2015 (συζήτηση)
 15.Κατάσταση στο Μπουρούντι (συζήτηση)
 16.Εκλογές στην Μιανμάρ (συζήτηση)
 17.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Κατάσταση στη Γεωργία (συζήτηση)
 20.Κατάσταση στη Μολδαβία (συζήτηση)
 21.Εκπαίδευση των παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσεις μεγάλης διάρκειας (συζήτηση)
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2998 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (10177 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου