Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 25. november 2015 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 4.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 5.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 6.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 7.Äsjased terrorirünnakud Pariisis (arutelu)
 8.Pidulik istung
 9.Hääletused
  9.1.Paranduseelarve projekt nr 8/2015 - omavahendid ja Euroopa Andmekaitseinspektor (A8-0337/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (hääletus)
  9.2.Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine koheste eelarvemeetmete jaoks pagulaskriisi lahendamiseks (A8-0336/2015 - José Manuel Fernandes) (hääletus)
  9.3.ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine, et võimaldada 2016. aasta eelarves ette nähtud ettemaksete tegemist (A8-0335/2015 - Lefteris Christoforou) (hääletus)
  9.4.Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve: ühine tekst (A8-0333/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (hääletus)
  9.5.Maksualased siduvad eelotsused ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmed (A8-0317/2015 - Elisa Ferreira, Michael Theurer) (hääletus)
  9.6.Vastavalt kodukorra artiklile 106 esitatud vastuväide: bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP) kasutamiseks loa andmine (B8-1228/2015) (hääletus)
  9.7.ELi kodanike radikaliseerumise ja terroriorganisatsioonide poolt värbamise ennetamine (A8-0316/2015 - Rachida Dati) (hääletus)
  9.8.ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegiline raamistik aastateks 2014−2020 (A8-0312/2015 - Ole Christensen) (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
  10.1.Paranduseelarve projekt nr 8/2015 - omavahendid ja Euroopa Andmekaitseinspektor (A8-0337/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  10.2.Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine koheste eelarvemeetmete jaoks pagulaskriisi lahendamiseks (A8-0336/2015 - José Manuel Fernandes)
  10.3.ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine, et võimaldada 2016. aasta eelarves ette nähtud ettemaksete tegemist (A8-0335/2015 - Lefteris Christoforou)
  10.4.Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve: ühine tekst (A8-0333/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  10.5.Vastavalt kodukorra artiklile 106 esitatud vastuväide: bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP) kasutamiseks loa andmine (B8-1228/2015)
  10.6.Maksualased siduvad eelotsused ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmed (A8-0317/2015 - Elisa Ferreira, Michael Theurer)
  10.7.ELi kodanike radikaliseerumise ja terroriorganisatsioonide poolt värbamise ennetamine (A8-0316/2015 - Rachida Dati)
  10.8.ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegiline raamistik aastateks 2014−2020 (A8-0312/2015 - Ole Christensen)
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 13.Naistevastase vägivalla kaotamine ELis (arutelu)
 14.Valletta tippkohtumise (11.–12. november 2015) ja G20 tippkohtumise (15.–16. november 2015) tulemused (arutelu)
 15.Olukord Burundis (arutelu)
 16.Valimised Myanmaris (arutelu)
 17.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 18.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 19.Olukord Gruusias (arutelu)
 20.Olukord Moldovas (arutelu)
 21.Laste haridus hädaolukordades ja pikaajalistes kriisides (arutelu)
 22.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 23.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2998 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (10177 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika