Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 25. marraskuuta 2015 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 4.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja
 5.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 6.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 7.Pariisissa äskettäin tehdyt terrori-iskut (keskustelu)
 8.Juhlaistunto
 9.Äänestykset
  9.1.Lisätalousarvioesitys nro 8/2015: omat varat ja Euroopan tietosuojavaltuutettu (A8-0337/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (äänestys)
  9.2.Joustovälineen varojen käyttöönotto pakolaiskriisin edellyttämiä välittömiä taloudellisia toimenpiteitä varten (A8-0336/2015 - José Manuel Fernandes) (äänestys)
  9.3.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto ennakkomaksujen maksamiseksi vuoden 2016 talousarviosta (A8-0335/2015 - Lefteris Christoforou) (äänestys)
  9.4.Vuoden 2016 talousarviomenettely: yhteinen teksti (A8-0333/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (äänestys)
  9.5.Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet (A8-0317/2015 - Elisa Ferreira, Michael Theurer) (äänestys)
  9.6.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: luvan myöntäminen di(2-etyyliheksyyli)ftalaatin(DEHP) käytölle (B8-1228/2015) (äänestys)
  9.7.Radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen ennaltaehkäiseminen (A8-0316/2015 - Rachida Dati) (äänestys)
  9.8.Työterveyttä ja työturvallisuutta koskeva EU:n strategiakehys kaudelle 2014–2020 (A8-0312/2015 - Ole Christensen) (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
  10.1.Lisätalousarvioesitys nro 8/2015: omat varat ja Euroopan tietosuojavaltuutettu (A8-0337/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  10.2.Joustovälineen varojen käyttöönotto pakolaiskriisin edellyttämiä välittömiä taloudellisia toimenpiteitä varten (A8-0336/2015 - José Manuel Fernandes)
  10.3.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto ennakkomaksujen maksamiseksi vuoden 2016 talousarviosta (A8-0335/2015 - Lefteris Christoforou)
  10.4.Vuoden 2016 talousarviomenettely: yhteinen teksti (A8-0333/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  10.5.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: luvan myöntäminen di(2-etyyliheksyyli)ftalaatin(DEHP) käytölle (B8-1228/2015)
  10.6.Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet (A8-0317/2015 - Elisa Ferreira, Michael Theurer)
  10.7.Radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen ennaltaehkäiseminen (A8-0316/2015 - Rachida Dati)
  10.8.Työterveyttä ja työturvallisuutta koskeva EU:n strategiakehys kaudelle 2014–2020 (A8-0312/2015 - Ole Christensen)
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 13.Naisiin kohdistuvan väkivallan poistaminen EU:ssa (keskustelu)
 14.Vallettassa 11. ja 12. marraskuuta 2015 pidetyn huippukokouksen ja 15. ja 16. marraskuuta 2015 pidetyn G20-huippukokouksen tulokset (keskustelu)
 15.Burundin tilanne (keskustelu)
 16.Myanmarin vaalit (keskustelu)
 17.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 18.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 19.Georgian tilanne (keskustelu)
 20.Moldovan tilanne (keskustelu)
 21.Lasten koulutus hätätilanteissa ja pitkittyneissä kriiseissä (keskustelu)
 22.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 23.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2998 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (10177 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö