Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Trečiadienis, 2015 m. lapkričio 25 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Pirmininko pareiškimas
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokola)
 4.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis) (žr. protokola)
 5.Asignavimų perkėlimas (žr. protokolą)
 6.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 7.Neseniai įvykdyti teroristiniai išpuoliai Paryžiuje (diskusijos)
 8.Iškilmingas posėdis
 9.Balsuoti skirtas laikas
  9.1.Taisomojo biudžeto Nr. 8 projektas. Nuosavi ištekliai ir Europos duomenų apsaugos pareigūnas (A8-0337/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (balsavimas)
  9.2.Lankstumo priemonės mobilizavimas skubioms biudžeto priemonėms, skirtoms pabėgėlių krizei spręsti, finansuoti (A8-0336/2015 - José Manuel Fernandes) (balsavimas)
  9.3.ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas, kad iš 2016 m. biudžeto būtų skirta lėšų avansams mokėti (A8-0335/2015 - Lefteris Christoforou) (balsavimas)
  9.4.2016 metų bendrasis biudžetas: visi skirsniai (A8-0333/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (balsavimas)
  9.5.Sprendimai dėl mokesčių ir kitos panašaus pobūdžio ar poveikio priemonės (A8-0317/2015 - Elisa Ferreira, Michael Theurer) (balsavimas)
  9.6.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį. Leidimo naudoti bis(2-etilheksil)ftalatą (DEHP) suteikimas (B8-1228/2015) (balsavimas)
  9.7.ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija (A8-0316/2015 - Rachida Dati) (balsavimas)
  9.8.2014–2020 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginė programa (A8-0312/2015 - Ole Christensen) (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
  10.1.Taisomojo biudžeto Nr. 8 projektas. Nuosavi ištekliai ir Europos duomenų apsaugos pareigūnas (A8-0337/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  10.2.Lankstumo priemonės mobilizavimas skubioms biudžeto priemonėms, skirtoms pabėgėlių krizei spręsti, finansuoti (A8-0336/2015 - José Manuel Fernandes)
  10.3.ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas, kad iš 2016 m. biudžeto būtų skirta lėšų avansams mokėti (A8-0335/2015 - Lefteris Christoforou)
  10.4.2016 metų bendrasis biudžetas: visi skirsniai (A8-0333/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  10.5.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį. Leidimo naudoti bis(2-etilheksil)ftalatą (DEHP) suteikimas (B8-1228/2015)
  10.6.Sprendimai dėl mokesčių ir kitos panašaus pobūdžio ar poveikio priemonės (A8-0317/2015 - Elisa Ferreira, Michael Theurer)
  10.7.ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija (A8-0316/2015 - Rachida Dati)
  10.8.2014–2020 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginė programa (A8-0312/2015 - Ole Christensen)
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 13.Smurto prieš moteris panaikinimas ES (diskusijos)
 14.Valetos aukščiausio lygio susitikimo (2015 m. lapkričio 11–12 d.) ir G 20 aukščiausio lygio susitikimo (2015 m. lapkričio 15–16 d.) rezultatai (diskusijos)
 15.Padėtis Burundyje (diskusijos)
 16.Rinkimai Mianmare (diskusijos)
 17.Parlamento sudėtis (žr. protokola)
 18.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokola)
 19.Padėtis Gruzijoje (diskusijos)
 20.Padėtis Moldovoje (diskusijos)
 21.Vaikų švietimas ekstremaliųjų situacijų ir užsitęsusių krizių atvejais (diskusijos)
 22.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 23.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (2998 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (10177 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika