Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2015. gada 25. novembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 4.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants) (sk. protokolu)
 5.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 6.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 7.Nesenie teroristu uzbrukumi Parīzē (debates)
 8.Svinīgā sēde
 9.Balsošanas laiks
  9.1.2015. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 8 projekts: pašu resursi un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (A8-0337/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (balsošana)
  9.2.Elastības instrumenta izmantošana steidzamiem budžeta pasākumiem, lai risinātu bēgļu krīzi (A8-0336/2015 - José Manuel Fernandes) (balsošana)
  9.3.ES Solidaritātes fonda izmantošana — avansa maksājumu nodrošināšana 2016. gada budžetā (A8-0335/2015 - Lefteris Christoforou) (balsošana)
  9.4.2016. gada budžeta procedūra - kopīgais projekts (A8-0333/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (balsošana)
  9.5.Nodokļu nolēmumi un citi rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi (A8-0317/2015 - Elisa Ferreira, Michael Theurer) (balsošana)
  9.6.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — atļaujas piešķiršana bis(2-etilheksil)ftalāta (DEHP) izmantošanai (B8-1228/2015) (balsošana)
  9.7.Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas nepieļaušana (A8-0316/2015 - Rachida Dati) (balsošana)
  9.8.ES stratēģiskais satvars par drošību un veselības aizsardzību darbā laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (A8-0312/2015 - Ole Christensen) (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
  10.1.2015. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 8 projekts: pašu resursi un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (A8-0337/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  10.2.Elastības instrumenta izmantošana steidzamiem budžeta pasākumiem, lai risinātu bēgļu krīzi (A8-0336/2015 - José Manuel Fernandes)
  10.3.ES Solidaritātes fonda izmantošana — avansa maksājumu nodrošināšana 2016. gada budžetā (A8-0335/2015 - Lefteris Christoforou)
  10.4.2016. gada budžeta procedūra - kopīgais projekts (A8-0333/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  10.5.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — atļaujas piešķiršana bis(2-etilheksil)ftalāta (DEHP) izmantošanai (B8-1228/2015)
  10.6.Nodokļu nolēmumi un citi rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi (A8-0317/2015 - Elisa Ferreira, Michael Theurer)
  10.7.Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas nepieļaušana (A8-0316/2015 - Rachida Dati)
  10.8.ES stratēģiskais satvars par drošību un veselības aizsardzību darbā laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (A8-0312/2015 - Ole Christensen)
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 13.Vardarbības pret sievietēm novēršana Eiropas Savienībā (debates)
 14.Valletas samitā (2015. gada 11. un 12. novembrī) un G20 samitā (2015. gada 15. un 16. novembrī) gūtie rezultāti (debates)
 15.Stāvoklis Burundi (debates)
 16.Vēlēšanas Mjanmā (debates)
 17.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 18.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 19.Stāvoklis Gruzijā (debates)
 20.Stāvoklis Moldovā (debates)
 21.Izglītības nodrošināšana bērniem ārkārtas situācijās un ieilgušu krīžu gadījumos (debates)
 22.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 23.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (2998 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (10177 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika