Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 25 november 2015 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 4.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 5.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 6.Ingekomen stukken: zie notulen
 7.Recente terroristische aanslagen in Parijs (debat)
 8.Plechtige vergadering
 9.Stemmingen
  9.1.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2015: eigen middelen en Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (A8-0337/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (stemming)
  9.2.Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de vluchtelingencrisis (A8-0336/2015 - José Manuel Fernandes) (stemming)
  9.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU met het oog op de betaling van voorschotten in het kader van de begroting voor 2016 (A8-0335/2015 - Lefteris Christoforou) (stemming)
  9.4.Begrotingsprocedure 2016: gemeenschappelijke tekst (A8-0333/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (stemming)
  9.5.Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (A8-0317/2015 - Elisa Ferreira, Michael Theurer) (stemming)
  9.6.Bezwaar krachtens artikel 106 van het Reglement: het verlenen van toestemming voor het gebruik van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) (B8-1228/2015) (stemming)
  9.7.Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische organisaties (A8-0316/2015 - Rachida Dati) (stemming)
  9.8.Strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020 (A8-0312/2015 - Ole Christensen) (stemming)
 10.Stemverklaringen
  10.1.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2015: eigen middelen en Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (A8-0337/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  10.2.Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de vluchtelingencrisis (A8-0336/2015 - José Manuel Fernandes)
  10.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU met het oog op de betaling van voorschotten in het kader van de begroting voor 2016 (A8-0335/2015 - Lefteris Christoforou)
  10.4.Begrotingsprocedure 2016: gemeenschappelijke tekst (A8-0333/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  10.5.Bezwaar krachtens artikel 106 van het Reglement: het verlenen van toestemming voor het gebruik van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) (B8-1228/2015)
  10.6.Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (A8-0317/2015 - Elisa Ferreira, Michael Theurer)
  10.7.Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische organisaties (A8-0316/2015 - Rachida Dati)
  10.8.Strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020 (A8-0312/2015 - Ole Christensen)
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 13.Uitbanning van geweld tegen vrouwen in de EU (debat)
 14.Resultaten van de top van Valletta op 11 en 12 november en van de G20-top op 15 en 16 november 2015 (debat)
 15.De situatie in Boeroendi (debat)
 16.Verkiezingen in Myanmar (debat)
 17.Samenstelling Parlement: zie notulen
 18.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 19.De situatie in Georgië (debat)
 20.De situatie in Moldavië (debat)
 21.Onderwijs voor kinderen in noodsituaties en aanhoudende crises (debat)
 22.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 23.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2998 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (10177 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid