Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 25. novembra 2015 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vyhlásenie Predsedníctva
 3.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 5.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 6.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 7.Nedávne teroristické útoky v Paríži (rozprava)
 8.Slávnostná časť schôdze
 9.Hlasovanie
  9.1.Návrh opravného rozpočtu č. 8/2015: vlastné zdroje a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (A8-0337/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (hlasovanie)
  9.2.Mobilizácia nástroja flexibility na okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy (A8-0336/2015 - José Manuel Fernandes) (hlasovanie)
  9.3.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci rozpočtu na rok 2016 (A8-0335/2015 - Lefteris Christoforou) (hlasovanie)
  9.4.Rozpočtový postup na rok 2016 – spoločný text (A8-0333/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (hlasovanie)
  9.5.Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (A8-0317/2015 - Elisa Ferreira, Michael Theurer) (hlasovanie)
  9.6.Námietka podľa článku 106: udelenie povolenia na používanie bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP) (B8-1228/2015) (hlasovanie)
  9.7.Predchádzanie radikalizácii a získavaniu európskych občanov teroristickými organizáciami (A8-0316/2015 - Rachida Dati) (hlasovanie)
  9.8.Strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2014 – 2020 (A8-0312/2015 - Ole Christensen) (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
  10.1.Návrh opravného rozpočtu č. 8/2015: vlastné zdroje a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (A8-0337/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  10.2.Mobilizácia nástroja flexibility na okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy (A8-0336/2015 - José Manuel Fernandes)
  10.3.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci rozpočtu na rok 2016 (A8-0335/2015 - Lefteris Christoforou)
  10.4.Rozpočtový postup na rok 2016 – spoločný text (A8-0333/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  10.5.Námietka podľa článku 106: udelenie povolenia na používanie bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP) (B8-1228/2015)
  10.6.Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (A8-0317/2015 - Elisa Ferreira, Michael Theurer)
  10.7.Predchádzanie radikalizácii a získavaniu európskych občanov teroristickými organizáciami (A8-0316/2015 - Rachida Dati)
  10.8.Strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2014 – 2020 (A8-0312/2015 - Ole Christensen)
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 13.Odstránenie násilia páchaného na ženách v EÚ (rozprava)
 14.Výsledok samitu vo Vallette z 11. a 12. novembra 2015 a samitu G20 z 15. a 16. novembra 2015 (rozprava)
 15.Situácia v Burundi (rozprava)
 16.Voľby v Mjanmarsku (rozprava)
 17.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 18.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 19.Situácia v Gruzínsku (rozprava)
 20.Situácia v Moldavsku (rozprava)
 21.Vzdelanie pre deti v núdzových situáciách a dlhotrvajúcich krízach (rozprava)
 22.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 23.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2998 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (10177 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia