Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 25 november 2015 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Uttalande av talmannen
 3.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 4.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet
 5.Anslagsöverföringar: se protokollet
 6.Inkomna dokument: se protokollet
 7.Terroristattackerna i Paris (debatt)
 8.Högtidligt möte
 9.Omröstning
  9.1.Förslag till ändringsbudget nr 8/2015: egna medel och Europeiska datatillsynsmannen (A8-0337/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (omröstning)
  9.2.Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för omedelbara budgetåtgärder för att hantera flyktingkrisen (A8-0336/2015 - José Manuel Fernandes) (omröstning)
  9.3.Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för att möjliggöra utbetalning av förskott på 2016 års budget (A8-0335/2015 - Lefteris Christoforou) (omröstning)
  9.4.Budgetförfarandet för budgetåret 2016: gemensamt förslag (A8-0333/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (omröstning)
  9.5.Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (A8-0317/2015 - Elisa Ferreira, Michael Theurer) (omröstning)
  9.6.Invändning enligt artikel 106: beviljande av tillstånd för användningen av bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) (B8-1228/2015) (omröstning)
  9.7.Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer (A8-0316/2015 - Rachida Dati) (omröstning)
  9.8.EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014–2020 (A8-0312/2015 - Ole Christensen) (omröstning)
 10.Röstförklaringar
  10.1.Förslag till ändringsbudget nr 8/2015: egna medel och Europeiska datatillsynsmannen (A8-0337/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  10.2.Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för omedelbara budgetåtgärder för att hantera flyktingkrisen (A8-0336/2015 - José Manuel Fernandes)
  10.3.Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för att möjliggöra utbetalning av förskott på 2016 års budget (A8-0335/2015 - Lefteris Christoforou)
  10.4.Budgetförfarandet för budgetåret 2016: gemensamt förslag (A8-0333/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  10.5.Invändning enligt artikel 106: beviljande av tillstånd för användningen av bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) (B8-1228/2015)
  10.6.Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (A8-0317/2015 - Elisa Ferreira, Michael Theurer)
  10.7.Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer (A8-0316/2015 - Rachida Dati)
  10.8.EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014–2020 (A8-0312/2015 - Ole Christensen)
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 13.Avskaffande av våld mot kvinnor i EU (debatt)
 14.Resultatet av toppmötet i Valletta den 11–12 november 2015 och av G20-mötet den 15–16 november 2015 (debatt)
 15.Situationen i Burundi (debatt)
 16.Valet i Myanmar (debatt)
 17.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 18.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 19.Situationen i Georgien (debatt)
 20.Situationen i Moldavien (debatt)
 21.Barns utbildning i nödsituationer och utdragna kriser (debatt)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 23.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (2998 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (10177 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy