Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 26 november 2015 - Strasbourg Reviderad upplaga

11.6. En ny strategi för djurs välbefinnande för 2016-2020 (B8-1278/2015, B8-1278/2015, B8-1279/2015, B8-1280/2015, B8-1281/2015, B8-1282/2015, B8-1283/2015) (omröstning)
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy