Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου - 2014 (συζήτηση)
 4.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  4.1.Αφγανιστάν, ειδικότερα οι δολοφονίες στην επαρχία Zabul
  4.2.Καμπότζη
  4.3.Ελευθερία της έκφρασης στο Μπαγκλαντές
 5.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Προσχώρηση του Ισημερινού στην συμφωνία εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και της Κολομβίας και του Περού (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Νέα στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων 2016-2020 (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Απλούστευση και προσανατολισμός με γνώμονα τις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020 (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  11.1.Αφγανιστάν, ειδικότερα οι δολοφονίες στην επαρχία Zabul (RC-B8-1258/2015, B8-1258/2015, B8-1261/2015, B8-1264/2015, B8-1265/2015, B8-1270/2015, B8-1272/2015, B8-1276/2015)
  11.2.Καμπότζη (RC-B8-1263/2015, B8-1263/2015, B8-1267/2015, B8-1268/2015, B8-1271/2015, B8-1273/2015, B8-1274/2015, B8-1277/2015)
  11.3.Ελευθερία της έκφρασης στο Μπαγκλαντές (RC-B8-1257/2015, B8-1257/2015, B8-1259/2015, B8-1260/2015, B8-1262/2015, B8-1266/2015, B8-1269/2015, B8-1275/2015)
  11.4.Κατάσταση προόδου της αναπτυξιακής ατζέντας της Ντόχα ενόψει της 10ης Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ (B8-1230/2015) (ψηφοφορία)
  11.5.Προσχώρηση του Ισημερινού στην συμφωνία εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και της Κολομβίας και του Περού (B8-1241/2015) (ψηφοφορία)
  11.6.Νέα στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων 2016-2020 (B8-1278/2015, B8-1278/2015, B8-1279/2015, B8-1280/2015, B8-1281/2015, B8-1282/2015, B8-1283/2015) (ψηφοφορία)
  11.7.Εκπαίδευση των παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσεις μεγάλης διάρκειας (B8-1240/2015) (ψηφοφορία)
  11.8.Απλούστευση και προσανατολισμός με γνώμονα τις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020 (B8-1231/2015) (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
  12.1.Κατάσταση προόδου της αναπτυξιακής ατζέντας της Ντόχα ενόψει της 10ης Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ (B8-1230/2015)
  12.2.Προσχώρηση του Ισημερινού στην συμφωνία εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και της Κολομβίας και του Περού (B8-1241/2015)
  12.3.Νέα στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων 2016-2020 (B8-1278/2015, B8-1278/2015, B8-1279/2015, B8-1280/2015, B8-1281/2015, B8-1282/2015, B8-1283/2015)
  12.4.Εκπαίδευση των παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσεις μεγάλης διάρκειας (B8-1240/2015)
  12.5.Απλούστευση και προσανατολισμός με γνώμονα τις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020 (B8-1231/2015)
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1345 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (4520 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου