Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 26 listopada 2015 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Petycje: patrz protokół
 3.Przedstawienie rocznego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego za rok 2014 (debata)
 4.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  4.1.Afganistan, w szczególności zabójstwa w prowincji Zabul
  4.2.Kambodża
  4.3.Wolność słowa w Bangladeszu
 5.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 6.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu: Patrz protokól
 7.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 8.Przystąpienie Ekwadoru do Umowy o handlu zawartej między UE i jej państwami członkowskimi a Kolumbią i Peru (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 9.Strategia dotycząca dobrostanu zwierząt na lata 2016–2020 (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 10.Uproszczenie polityki spójności na lata 2014-2020 i ukierunkowanie jej na wyniki (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 11.Głosowanie
  11.1.Afganistan, w szczególności zabójstwa w prowincji Zabul (RC-B8-1258/2015, B8-1258/2015, B8-1261/2015, B8-1264/2015, B8-1265/2015, B8-1270/2015, B8-1272/2015, B8-1276/2015)
  11.2.Kambodża (RC-B8-1263/2015, B8-1263/2015, B8-1267/2015, B8-1268/2015, B8-1271/2015, B8-1273/2015, B8-1274/2015, B8-1277/2015)
  11.3.Wolność słowa w Bangladeszu (RC-B8-1257/2015, B8-1257/2015, B8-1259/2015, B8-1260/2015, B8-1262/2015, B8-1266/2015, B8-1269/2015, B8-1275/2015)
  11.4.Stan negocjacji dauhańskiej agendy rozwoju w kontekście 10. konferencji ministerialnej WTO (B8-1230/2015) (głosowanie)
  11.5.Przystąpienie Ekwadoru do Umowy o handlu zawartej między UE i jej państwami członkowskimi a Kolumbią i Peru (B8-1241/2015) (głosowanie)
  11.6.Strategia dotycząca dobrostanu zwierząt na lata 2016–2020 (B8-1278/2015, B8-1278/2015, B8-1279/2015, B8-1280/2015, B8-1281/2015, B8-1282/2015, B8-1283/2015) (głosowanie)
  11.7.Edukacja dzieci w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie przedłużających się kryzysów (B8-1240/2015) (głosowanie)
  11.8.Uproszczenie polityki spójności na lata 2014-2020 i ukierunkowanie jej na wyniki (B8-1231/2015) (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  12.1.Stan negocjacji dauhańskiej agendy rozwoju w kontekście 10. konferencji ministerialnej WTO (B8-1230/2015)
  12.2.Przystąpienie Ekwadoru do Umowy o handlu zawartej między UE i jej państwami członkowskimi a Kolumbią i Peru (B8-1241/2015)
  12.3.Strategia dotycząca dobrostanu zwierząt na lata 2016–2020 (B8-1278/2015, B8-1278/2015, B8-1279/2015, B8-1280/2015, B8-1281/2015, B8-1282/2015, B8-1283/2015)
  12.4.Edukacja dzieci w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie przedłużających się kryzysów (B8-1240/2015)
  12.5.Uproszczenie polityki spójności na lata 2014-2020 i ukierunkowanie jej na wyniki (B8-1231/2015)
 13.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 14.Składanie dokumentów: patrz protokół
 15.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 16.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 17.Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokól
 18.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (1345 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (4520 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności