Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 26 november 2015 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Framställningar: se protokollet
 3.Redogörelse för revisionsrättens årsrapport för 2014 (debatt)
 4.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  4.1.Afghanistan, särskilt dödandet i Zabulprovinsen
  4.2.Kambodja
  4.3.Yttrandefriheten i Bangladesh
 5.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 6.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen: se protokollet
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 8.Ecuadors anslutning till handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 9.En ny strategi för djurs välbefinnande för 2016-2020 (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 10.En förenklad och mer resultatinriktad sammanhållningspolitik för 2014–2020 (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 11.Omröstning
  11.1.Afghanistan, särskilt dödandet i Zabulprovinsen (RC-B8-1258/2015, B8-1258/2015, B8-1261/2015, B8-1264/2015, B8-1265/2015, B8-1270/2015, B8-1272/2015, B8-1276/2015)
  11.2.Kambodja (RC-B8-1263/2015, B8-1263/2015, B8-1267/2015, B8-1268/2015, B8-1271/2015, B8-1273/2015, B8-1274/2015, B8-1277/2015)
  11.3.Yttrandefriheten i Bangladesh (RC-B8-1257/2015, B8-1257/2015, B8-1259/2015, B8-1260/2015, B8-1262/2015, B8-1266/2015, B8-1269/2015, B8-1275/2015)
  11.4.Läget för utvecklingsagendan från Doha inför WTO:s tionde ministerkonferens (B8-1230/2015) (omröstning)
  11.5.Ecuadors anslutning till handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru (B8-1241/2015) (omröstning)
  11.6.En ny strategi för djurs välbefinnande för 2016-2020 (B8-1278/2015, B8-1278/2015, B8-1279/2015, B8-1280/2015, B8-1281/2015, B8-1282/2015, B8-1283/2015) (omröstning)
  11.7.Barns utbildning i nödsituationer och utdragna kriser (B8-1240/2015) (omröstning)
  11.8.En förenklad och mer resultatinriktad sammanhållningspolitik för 2014–2020 (B8-1231/2015) (omröstning)
 12.Röstförklaringar
  12.1.Läget för utvecklingsagendan från Doha inför WTO:s tionde ministerkonferens (B8-1230/2015)
  12.2.Ecuadors anslutning till handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru (B8-1241/2015)
  12.3.En ny strategi för djurs välbefinnande för 2016-2020 (B8-1278/2015, B8-1278/2015, B8-1279/2015, B8-1280/2015, B8-1281/2015, B8-1282/2015, B8-1283/2015)
  12.4.Barns utbildning i nödsituationer och utdragna kriser (B8-1240/2015)
  12.5.En förenklad och mer resultatinriktad sammanhållningspolitik för 2014–2020 (B8-1231/2015)
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 14.Inkomna dokument: se protokollet
 15.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 16.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 18.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (1345 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (4520 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy