Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 2 декември 2015 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Състав на Парламента: вж. протокола
 4.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 5.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 6.Внасяне на документи: вж. протоколи
 7.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 8.Ред на работа: вж. протокола
 9.Среща на високо равнище ЕС - Турция (разискване)
 10.Решение, прието във връзка с пакета за кръговата икономика (разискване)
 11.Специален доклад на Европейския омбудсман относно проверка по собствена инициатива OI/5/2012/BEH-MHZ на Frontex (разискване)
 12.Устойчива градска мобилност (разискване)
 13.Време за гласуване
  13.1.Създаване на специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие, нейните правомощия, числен състав и срок на мандата (B8-1335/2015) (гласуване)
  13.2.Назначения в специалната комисия относно данъчните постановления (гласуване)
  13.3.Споразумение между ЕС и Лихтенщайн относно автоматичния обмен на информация за финансови сметки (A8-0334/2015 - Sander Loones) (гласуване)
  13.4.Специален доклад на Европейския омбудсман по проверка по собствена инициатива относно Frontex (A8-0343/2015 - Roberta Metsola, Ska Keller) (гласуване)
  13.5.Устойчива градска мобилност (A8-0319/2015 - Karima Delli) (гласуване)
 14.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 15.Изпълнение и наследство от Европейската година за развитие (разискване)
 16.Баланс между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия (разискване)
 17.Положението в Унгария: последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 10 юни 2015 г. (разискване)
 18.Защита на националния парк „Вирунга“ в Демократична република Конго (разискване)
 19.Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)
 20.Обяснение на вот
  20.1.Създаване на специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие, нейните правомощия, числен състав и срок на мандата (B8-1335/2015)
  20.2.Назначения в специалната комисия относно данъчните постановления
  20.3.Споразумение между ЕС и Лихтенщайн относно автоматичния обмен на информация за финансови сметки (A8-0334/2015 - Sander Loones)
  20.4.Специален доклад на Европейския омбудсман по проверка по собствена инициатива относно Frontex (A8-0343/2015 - Roberta Metsola, Ska Keller)
  20.5.Устойчива градска мобилност (A8-0319/2015 - Karima Delli)
 21.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протоколи
 22.График на следващите заседания: вж. протокола
 23.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (1575 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (5483 kb)
Правна информация - Политика за поверителност