Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 2. detsember 2015 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 5.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 6.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 7.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 8.Tööplaan (vt protokoll)
 9.ELi ja Türgi tippkohtumine (arutelu)
 10.Ringmajanduse paketi suhtes vastu võetud otsus (arutelu)
 11.Euroopa Ombudsmani eriaruanne agentuuri Frontex käsitleva omaalgatusliku uurimise OI/5/2012/BEH-MHZ kohta (arutelu)
 12.Säästev linnaline liikumiskeskkond (arutelu)
 13.Hääletused
  13.1.Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni moodustamine, volitused, liikmete arv ja ametiaeg (B8-1335/2015) (hääletus)
  13.2.Maksualaste siduvate eelotsuste erikomisjoni liikmete nimetamine (hääletus)
  13.3.ELi–Liechtensteini leping finantskontode andmete automaatse vahetamise kohta (A8-0334/2015 - Sander Loones) (hääletus)
  13.4.Euroopa Ombudsmani eriaruanne agentuuri Frontex käsitleva omaalgatusliku uurimise kohta (A8-0343/2015 - Roberta Metsola, Ska Keller) (hääletus)
  13.5.Säästev linnaline liikumiskeskkond (A8-0319/2015 - Karima Delli) (hääletus)
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 15.Euroopa arenguaasta rakendamine ja pärand (arutelu)
 16.Sooline tasakaal börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas (arutelu)
 17.Olukord Ungaris ning Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsiooni järelmeetmed (arutelu)
 18.Kongo Demokraatlikus Vabariigis asuva Virunga rahvuspargi kaitse (arutelu)
 19.Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
 20.Selgitused hääletuse kohta
  20.1.Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni moodustamine, volitused, liikmete arv ja ametiaeg (B8-1335/2015)
  20.2.Maksualaste siduvate eelotsuste erikomisjoni liikmete nimetamine
  20.3.ELi–Liechtensteini leping finantskontode andmete automaatse vahetamise kohta (A8-0334/2015 - Sander Loones)
  20.4.Euroopa Ombudsmani eriaruanne agentuuri Frontex käsitleva omaalgatusliku uurimise kohta (A8-0343/2015 - Roberta Metsola, Ska Keller)
  20.5.Säästev linnaline liikumiskeskkond (A8-0319/2015 - Karima Delli)
 21.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 22.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 23.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1575 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (5483 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika