Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 2. joulukuuta 2015 - BrysselLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 5.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja
 6.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 7.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 8.Käsittelyjärjestys: ks. pöytäkirja
 9.EU:n ja Turkin huippukokous (keskustelu)
 10.Kiertotalouspaketista tehty päätös (keskustelu)
 11.Erityiskertomus Frontexia koskevasta Euroopan oikeusasiamiehen oma-aloitteisesta tutkinnasta OI/5/2012/BEH-MHZ (keskustelu)
 12.Kestävä kaupunkiliikenne (keskustelu)
 13.Äänestykset
  13.1.Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevän erityisvaliokunnan asettaminen ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittely (B8-1335/2015) (äänestys)
  13.2.Nimitykset veropäätöksiä käsittelevään erityisvaliokuntaan (äänestys)
  13.3.EU:n ja Liechtensteinin sopimus tilejä koskevasta automaattisesta tiedonvaihdosta (A8-0334/2015 - Sander Loones) (äänestys)
  13.4.Erityiskertomus Frontexia koskevasta Euroopan oikeusasiamiehen oma-aloitteisesta tutkinnasta (A8-0343/2015 - Roberta Metsola, Ska Keller) (äänestys)
  13.5.Kestävä kaupunkiliikenne (A8-0319/2015 - Karima Delli) (äänestys)
 14.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 15.Kehitysyhteistyön eurooppalaisen teemavuoden toteutus ja tulokset (keskustelu)
 16.Julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapaino (keskustelu)
 17.Unkarin tilanne: Euroopan parlamentin 10. kesäkuuta 2015 hyväksymän päätöslauselman seuranta (keskustelu)
 18.Virungan kansallispuiston suojeleminen Kongon demokraattisessa tasavallassa (keskustelu)
 19.Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)
 20.Äänestysselitykset
  20.1.Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevän erityisvaliokunnan asettaminen ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittely (B8-1335/2015)
  20.2.Nimitykset veropäätöksiä käsittelevään erityisvaliokuntaan
  20.3.EU:n ja Liechtensteinin sopimus tilejä koskevasta automaattisesta tiedonvaihdosta (A8-0334/2015 - Sander Loones)
  20.4.Erityiskertomus Frontexia koskevasta Euroopan oikeusasiamiehen oma-aloitteisesta tutkinnasta (A8-0343/2015 - Roberta Metsola, Ska Keller)
  20.5.Kestävä kaupunkiliikenne (A8-0319/2015 - Karima Delli)
 21.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 22.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 23.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1575 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (5483 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö