Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 2 december 2015 - BrusselHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Samenstelling Parlement: zie notulen
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 5.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 6.Ingekomen stukken: zie notulen
 7.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 8.Regeling van de werkzaamheden: zie notulen
 9.Topconferentie EU-Turkije (debat)
 10.Besluit over het pakket inzake de circulaire economie (debat)
 11.Speciaal verslag van de Europese Ombudsman betreffende het onderzoek op eigen initiatief naar Frontex (OI/5/2012/BEH-MHZ) (debat)
 12.Duurzame stadsmobiliteit (debat)
 13.Stemmingen
  13.1.De instelling, de bevoegdheden, het aantal leden en de duur van het mandaat van de Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect​ (B8-1335/2015) (stemming)
  13.2.Benoemingen in de Bijzondere Commissie fiscale rulings (stemming)
  13.3.Overeenkomst EU-Liechtenstein inzake de automatische uitwisseling van gegevens over financiële rekeningen (A8-0334/2015 - Sander Loones) (stemming)
  13.4.Speciaal verslag van de Europese Ombudsman betreffende het onderzoek op eigen initiatief naar Frontex (OI/5/2012/BEH-MHZ) (A8-0343/2015 - Roberta Metsola, Ska Keller) (stemming)
  13.5.Duurzame stadsmobiliteit (A8-0319/2015 - Karima Delli) (stemming)
 14.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 15.Tenuitvoerlegging en resultaten van het Europees jaar voor ontwikkeling (debat)
 16.Man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen (debat)
 17.De situatie in Hongarije: follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 10 juni 2015 (debat)
 18.Bescherming van het Virunga National Park in de Democratische Republiek Congo (debat)
 19.Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)
 20.Stemverklaringen
  20.1.De instelling, de bevoegdheden, het aantal leden en de duur van het mandaat van de Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect​ (B8-1335/2015)
  20.2.Benoemingen in de Bijzondere Commissie fiscale rulings
  20.3.Overeenkomst EU-Liechtenstein inzake de automatische uitwisseling van gegevens over financiële rekeningen (A8-0334/2015 - Sander Loones)
  20.4.Speciaal verslag van de Europese Ombudsman betreffende het onderzoek op eigen initiatief naar Frontex (OI/5/2012/BEH-MHZ) (A8-0343/2015 - Roberta Metsola, Ska Keller)
  20.5.Duurzame stadsmobiliteit (A8-0319/2015 - Karima Delli)
 21.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 22.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 23.Onderbreking van de zitting
Debatten
Herziene uitgave (1575 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (5483 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid