Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 2 grudnia 2015 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 5.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 6.Składanie dokumentów: patrz protokół
 7.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 8.Porządek obrad: Patrz protokól
 9.Szczyt UE-Turcja (debata)
 10.Decyzja przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym (debata)
 11.Sprawozdanie specjalne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dochodzenia z własnej inicjatywy dotyczącego Frontexu (debata)
 12.Zrównoważona mobilność w miastach (debata)
 13.Głosowanie
  13.1.Utworzenie Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach oraz określenie jej uprawnień, liczebności członków oraz kadencji (B8-1335/2015) (głosowanie)
  13.2.Mianowanie członków Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego (głosowanie)
  13.3.Umowa między UE a Liechtensteinem w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych (A8-0334/2015 - Sander Loones) (głosowanie)
  13.4.Sprawozdanie specjalne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dochodzenia z własnej inicjatywy dotyczącego Frontexu (A8-0343/2015 - Roberta Metsola, Ska Keller) (głosowanie)
  13.5.Zrównoważona mobilność w miastach (A8-0319/2015 - Karima Delli) (głosowanie)
 14.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 15.Wdrażanie i dziedzictwo Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju (debata)
 16.Równowaga płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie (debata)
 17.Sytuacja na Węgrzech: działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. (debata)
 18.Ochrona Parku Narodowego Wirunga w Demokratycznej Republice Konga (debata)
 19.Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
 20.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  20.1.Utworzenie Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach oraz określenie jej uprawnień, liczebności członków oraz kadencji (B8-1335/2015)
  20.2.Mianowanie członków Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego
  20.3.Umowa między UE a Liechtensteinem w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych (A8-0334/2015 - Sander Loones)
  20.4.Sprawozdanie specjalne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dochodzenia z własnej inicjatywy dotyczącego Frontexu (A8-0343/2015 - Roberta Metsola, Ska Keller)
  20.5.Zrównoważona mobilność w miastach (A8-0319/2015 - Karima Delli)
 21.Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół
 22.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 23.Przerwa w obradach
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1575 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (5483 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności