Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 2 decembrie 2015 - BruxellesEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare
 3.Componența Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 4.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 5.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 6.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 7.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 8.Ordinea lucrărilor: consultaţi procesul-verbal
 9.Summitul UE-Turcia (dezbatere)
 10.Decizie adoptată cu privire la pachetul de măsuri privind economia circulară (dezbatere)
 11.Raportul special al Ombudsmanului European privind ancheta din proprie inițiativă OI/5/2012/BEH-MHZ referitoare la Frontex (dezbatere)
 12.Mobilitatea urbană durabilă (dezbatere)
 13.Votare
  13.1.Instituirea unei Comisii speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare, atribuțiile, componența numerică și durata mandatului acesteia (B8-1335/2015) (vot)
  13.2.Desemnarea membrilor Comisiei speciale pentru deciziile fiscale (vot)
  13.3.Acordul dintre UE și Liechtenstein referitor la schimbul automat de informații privind conturile financiare (A8-0334/2015 - Sander Loones) (vot)
  13.4.Raportul special al Ombudsmanului European privind ancheta din proprie inițiativă referitoare la Frontex (A8-0343/2015 - Roberta Metsola, Ska Keller) (vot)
  13.5.Mobilitatea urbană durabilă (A8-0319/2015 - Karima Delli) (vot)
 14.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 15.Anul European pentru Dezvoltare - punere în aplicare și urmări (dezbatere)
 16.Echilibrul de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă (dezbatere)
 17.Situația din Ungaria: măsurile luate ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 10 iunie 2015 (dezbatere)
 18.Protejarea Parcului Național Virunga din Republica Democratică Congo (dezbatere)
 19.Intervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
 20.Explicații privind votul
  20.1.Instituirea unei Comisii speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare, atribuțiile, componența numerică și durata mandatului acesteia (B8-1335/2015)
  20.2.Desemnarea membrilor Comisiei speciale pentru deciziile fiscale
  20.3.Acordul dintre UE și Liechtenstein referitor la schimbul automat de informații privind conturile financiare (A8-0334/2015 - Sander Loones)
  20.4.Raportul special al Ombudsmanului European privind ancheta din proprie inițiativă referitoare la Frontex (A8-0343/2015 - Roberta Metsola, Ska Keller)
  20.5.Mobilitatea urbană durabilă (A8-0319/2015 - Karima Delli)
 21.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 22.Calendarul următoarelor ședințe: consultaţi procesul-verbal
 23.Întreruperea sesiunii
Dezbateri
Ediţie revizuită (1575 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (5483 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate