Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 2. decembra 2015 - BruselRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 4.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 5.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 6.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 7.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 8.Program práce: pozri zápisnicu
 9.Samit EÚ-Turecko (rozprava)
 10.Prijaté rozhodnutie o balíku opatrení týkajúcich sa obehového hospodárstva (rozprava)
 11.Osobitná správa európskej ombudsmanky o vyšetrovaní z vlastného podnetu OI/5/2012/BEH-MHZ v súvislosti s Frontexom (rozprava)
 12.Udržateľná mestská mobilita (rozprava)
 13.Hlasovanie
  13.1.Zriadenie, pôsobnosť, zloženie a funkčné obdobie osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (B8-1335/2015) (hlasovanie)
  13.2.Vymenovanie do osobitného výboru pre daňové rozhodnutia (hlasovanie)
  13.3.Dohoda medzi EÚ a Lichtenštajnskom o automatickej výmene informácií o finančných účtoch (A8-0334/2015 - Sander Loones) (hlasovanie)
  13.4.Osobitná správa európskej ombudsmanky o vyšetrovaní z vlastného podnetu v súvislosti s Frontexom (A8-0343/2015 - Roberta Metsola, Ska Keller) (hlasovanie)
  13.5.Udržateľná mestská mobilita (A8-0319/2015 - Karima Delli) (hlasovanie)
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 15.Implementácia Európskeho roka rozvoja a jeho odkaz (rozprava)
 16.Rodová vyváženosť medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze (rozprava)
 17.Situácia v Maďarsku: kroky prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 (rozprava)
 18.Ochrana Národného parku Virunga v Konžskej demokratickej republike (rozprava)
 19.Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
 20.Vysvetlenia hlasovania
  20.1.Zriadenie, pôsobnosť, zloženie a funkčné obdobie osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (B8-1335/2015)
  20.2.Vymenovanie do osobitného výboru pre daňové rozhodnutia
  20.3.Dohoda medzi EÚ a Lichtenštajnskom o automatickej výmene informácií o finančných účtoch (A8-0334/2015 - Sander Loones)
  20.4.Osobitná správa európskej ombudsmanky o vyšetrovaní z vlastného podnetu v súvislosti s Frontexom (A8-0343/2015 - Roberta Metsola, Ska Keller)
  20.5.Udržateľná mestská mobilita (A8-0319/2015 - Karima Delli)
 21.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 22.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 23.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (1575 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (5483 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia