Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 2. december 2015 - BruseljPregledana izdaja
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 3.Sestava Parlamenta: gl. zapisnik
 4.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 5.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika): gl. zapisnik
 6.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 7.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev): gl. zapisnik
 8.Razpored dela: gl. zapisnik
 9.Vrh EU - Turčija (razprava)
 10.Sklep, sprejet v zvezi s svežnjem o krožnem gospodarstvu (razprava)
 11.Posebno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic o preiskavi na lastno pobudo OI/5/2012/BEH-MHZ v zvezi z agencijo Frontex (razprava)
 12.Trajnostna mobilnost v mestih (razprava)
 13.Čas glasovanja
  13.1.Ustanovitev posebnega odbora za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat (B8-1335/2015) (glasovanje)
  13.2.Imenovanja v posebni odbor za davčna stališča (glasovanje)
  13.3.Sporazum med EU in Lihtenštajnom o avtomatični izmenjavi podatkov o finančnih računih (A8-0334/2015 - Sander Loones) (glasovanje)
  13.4.Posebno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic o preiskavi na lastno pobudo OI/5/2012/BEH-MHZ v zvezi z agencijo Frontex (A8-0343/2015 - Roberta Metsola, Ska Keller) (glasovanje)
  13.5.Trajnostna mobilnost v mestih (A8-0319/2015 - Karima Delli) (glasovanje)
 14.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 15.Izvajanje in dediščina evropskega leta za razvoj (razprava)
 16.Uravnotežena zastopanost spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi (razprava)
 17.Razmere na Madžarskem: nadaljnje ukrepanje na osnovi resolucije Evropskega parlamenta z dne 10. junija 2015 (razprava)
 18.Varstvo narodnega parka Virunga v Demokratični republiki Kongo (razprava)
 19.Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)
 20.Obrazložitev glasovanja
  20.1.Ustanovitev posebnega odbora za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat (B8-1335/2015)
  20.2.Imenovanje članov Posebnega odbora za davčna stališča
  20.3.Sporazum med EU in Lihtenštajnom o avtomatični izmenjavi podatkov o finančnih računih (A8-0334/2015 - Sander Loones)
  20.4.Posebno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic o preiskavi na lastno pobudo OI/5/2012/BEH-MHZ v zvezi z agencijo Frontex (A8-0343/2015 - Roberta Metsola, Ska Keller)
  20.5.Trajnostna mobilnost v mestih (A8-0319/2015 - Karima Delli)
 21.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: glej zapisnik
 22.Datum naslednjih sej: gl. zapisnik
 23.Prekinitev zasedanja
Razprave
Pregledana izdaja (1575 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (5483 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov