Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 14. detsember 2015 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 4.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 5.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 6.Kirjalik deklaratsioon (kodukorra artikkel 136) (vt protokoll)
 7.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 8.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 9.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 10.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 11.Tööplaan
 12.Euroopa energialiidu suunas - Euroopa elektrivõrgu tugevdamine 2020. aastaks (arutelu)
 13.ELi kaubamärk - Kaubamärke käsitlevad liikmesriikide õigusaktid (arutelu)
 14.Terrorismiohvrite kaitse (arutelu)
 15.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud maisile NK603xT25 loa andmine (arutelu)
 16.Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress” rakendamine (arutelu)
 17.Araabia Ühendemiraatide ja Europoli vaheline raskete kuritegude ja terrorismi vastases võitluses tehtav strateegiline koostöö (lühiettekanne)
 18.Uus ühine kalanduspoliitika: tehniliste meetmete struktuur ja mitmeaastased kavad (lühiettekanne)
 19.Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
 20.Loataotlus (vt protokoll)
 21.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (vt protokoll)
 22.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 23.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (531 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2237 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika