Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Pirmdiena, 2015. gada 14. decembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 4.Pilnvaru pārbaude (sk. protokolu)
 5.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants) (sk. protokolu)
 6.Rakstiska deklarācija (Reglamenta 136. pants) (sk. protokolu)
 7.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 8.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana) (sk. protokolu)
 9.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 10.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 11.Darba kārtība
 12.Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību - Eiropas elektrotīkla sagatavošana 2020. gadam (debates)
 13.ES preču zīme - Dalībvalstu tiesību akti attiecībā uz preču zīmēm (debates)
 14.Terorisma upuru aizsardzība (debates)
 15.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — ģenētiski modificētas kukurūzas NK603xT25 atļaušana (debates)
 16.Eiropas Progresa mikrofinansēšanas instrumenta īstenošana (debates)
 17.Apvienoto Arābu Emirātu un Eiropola stratēģiska sadarbība cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu (īss izklāsts)
 18.Jauna KZP — tehnisko pasākumu un daudzgadu plānu struktūra (īss izklāsts)
 19.Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)
 20.Pieprasījums piešķirt atļauju (sk. protokolu)
 21.Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti (sk. protokolu)
 22.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 23.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (531 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (2237 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika