Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 14 grudnia 2015 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej
 3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 4.Weryfikacja mandatów pełnomocnictw: patrz protokół
 5.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól
 6.Oświadczenie pisemne (art. 136 Regulaminu): Patrz protokól
 7.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 8.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): Patrz protokól
 9.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: Patrz protokól
 10.Składanie dokumentów: patrz protokół
 11.Porządek obrad
 12.W kierunku europejskiej unii energetycznej - Elektroenergetyczne połączenia międzysystemowe w 2020 r. (debata)
 13.Unijny znak towarowy - Ustawodawstwo państw członkowskich odnoszące się do znaków towarowych (debata)
 14.Ochrona ofiar terroryzmu (debata)
 15.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zezwolenie na genetycznie modyfikowaną kukurydzę NK603xT25 (debata)
 16.Wdrożenie europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress (debata)
 17.Strategiczna współpraca między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Europolem w walce z poważną przestępczością i terroryzmem (krótka prezentacja)
 18.Nowa WPRyb: struktura środków technicznych i planów wieloletnich (krótka prezentacja)
 19.Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
 20.Wniosek o zezwolenie: Patrz protokól
 21.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego: Patrz protokól
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 23.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (531 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2237 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności