Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 14 december 2015 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 4.Valprövning: se protokollet
 5.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 6.Skriftlig förklaring (artikel 136 i arbetsordningen): se protokollet
 7.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 8.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 9.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner: se protokollet
 10.Inkomna dokument: se protokollet
 11.Arbetsplan
 12.På väg mot en europeisk energiunion - Att rusta Europas elnät för 2020 (debatt)
 13.Gemenskapsvarumärken - Medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (debatt)
 14.Skydd av offer för terrorism (debatt)
 15.Invändning enligt artikel 106: Godkännande av genmodifierad majs NK603xT25 (debatt)
 16.Genomförandet av det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter (debatt)
 17.Strategiskt samarbete inom ramen för bekämpningen av grov brottslighet och terrorism mellan Förenade Arabemiraten och Europol (kortfattad redogörelse)
 18.En ny gemensam fiskeripolitik: strukturen för de tekniska åtgärderna och de fleråriga planerna (kortfattad redogörelse)
 19.Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)
 20.Begäran om tillstånd: se protokollet
 21.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 23.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (531 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2237 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy