Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

Μια νέα ΚΑΠ: διάρθρωση τεχνικών μέτρων και πολυετών σχεδίων (A8-0328/2015 - Gabriel Mato)
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Στην έκθεση υπάρχουν ορισμένα θετικά στοιχεία όπως η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στον καθορισμό της περιφερειακής πολιτικής αλιείας, η βελτίωση των αλιευτικών πρακτικών και εργαλείων, η βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων και ο συντονισμός μεταξύ κρατών μελών στη δημιουργία σχεδίων διαχείρισης και καθορισμού των τεχνικών μέτρων. Εντούτοις δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τα τεράστια προβλήματα και τις διακρίσεις που παρατηρούνται στον τομέα της αλιείας, ιδίως για τους ψαράδες μικρότερης κλίμακας, από την εφαρμογή της ΚΑΠ και από την ολοένα διευρυμένη εναρμόνιση των εθνικών πολιτικών με το κοινοτικό κεκτημένο που ευνοούν την κερδοφορία και την ανάπτυξη πρωτίστως των μεγαλοεπιχειρήσεων. Τα σημαντικά αυτά θέματα δεν αναφέρονται, ούτε προωθούνται μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Για τους λόγους αυτούς αποφασίσαμε να τηρήσουμε αποχή.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου