Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 15 декември 2015 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протоколи
 3.Препоръки за еврозоната - Завършване на Европейския икономически и паричен съюз (разискване)
 4.Време за гласуване
  4.1.Договореността с Конфедерация Швейцария относно реда и условията за нейното участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (A8-0345/2015 - Roberta Metsola) (гласуване)
  4.2.Споразумение между ЕС и Доминиканската общност за премахването на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0322/2015 - Mariya Gabriel) (гласуване)
  4.3.Споразумение между ЕС и Вануату за премахването на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0329/2015 - Mariya Gabriel) (гласуване)
  4.4.Споразумение между ЕС и Тринидад и Тобаго за премахването на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0323/2015 - Mariya Gabriel) (гласуване)
  4.5.Споразумение между ЕС и Самоа за премахването на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0320/2015 - Mariya Gabriel) (гласуване)
  4.6.Споразумение между ЕС и Гренада за премахването на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0326/2015 - Mariya Gabriel) (гласуване)
  4.7.Споразумение между ЕС и Източен Тимор за премахването на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0327/2015 - Mariya Gabriel) (гласуване)
  4.8.Споразумение между ЕС и Сейнт Лусия за премахването на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0321/2015 - Mariya Gabriel) (гласуване)
  4.9.Споразумение между ЕС и Сейнт Винсънт и Гренадини за премахването на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0325/2015 - Mariya Gabriel) (гласуване)
  4.10.Споразумение между ЕС и Обединените арабски емирства за премахването на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0324/2015 - Mariya Gabriel) (гласуване)
  4.11.Меморандум за разбирателство между Службата за хармонизация във вътрешния пазар и Евроюст (A8-0353/2015 - Kostas Chrysogonos) (гласуване)
  4.12.Методи и процедура за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и мерки за удовлетворяване на потребностите от парични средства (A8-0357/2015 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (гласуване)
  4.13.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Георгиос Кирцос (A8-0358/2015 - Evelyn Regner) (гласуване)
  4.14.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Стелиос Кулоглу (A8-0356/2015 - Pavel Svoboda) (гласуване)
  4.15.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Финландия — EGF/2015/005 FI/компютърно програмиране) (A8-0362/2015 - Marco Zanni) (гласуване)
  4.16.Търговска марка на ЕС (A8-0354/2015 - Cecilia Wikström) (гласуване)
  4.17.Законодателства на държавите членки относно търговските марки (A8-0355/2015 - Cecilia Wikström) (гласуване)
  4.18.Схема за контрол и изпълнение в североизточната част на Атлантическия океан (A8-0294/2015 - Ole Christensen) (гласуване)
  4.19.Спиране на прилагането на изключителните мерки по отношение на Босна и Херцеговина (A8-0060/2015 - Goffredo Maria Bettini) (гласуване)
  4.20.Стратегическо сътрудничество в борбата срещу тежката престъпност и тероризма между Обединените арабски емирства и Европол (A8-0351/2015 - Alessandra Mussolini) (гласуване)
  4.21.Към постигане на Европейски енергиен съюз (A8-0341/2015 - Marek Józef Gróbarczyk) (гласуване)
  4.22.Подготвяне на европейската електроенергийна мрежа за 2020 г. (A8-0330/2015 - Peter Eriksson) (гласуване)
  4.23.Прилагане на Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ (A8-0331/2015 - Sven Schulze) (гласуване)
  4.24.Нова обща политика в областта на рибарството: структура на техническите мерки и многогодишните планове (A8-0328/2015 - Gabriel Mato) (гласуване)
 5.Обяснение на вот
  5.1.Договореността с Конфедерация Швейцария относно реда и условията за нейното участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (A8-0345/2015 - Roberta Metsola)
  5.2.Споразумение между ЕС и Доминиканската общност за премахването на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0322/2015 - Mariya Gabriel)
  5.3.Споразумение между ЕС и Вануату за премахването на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0329/2015 - Mariya Gabriel)
  5.4.Споразумение между ЕС и Тринидад и Тобаго за премахването на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0323/2015 - Mariya Gabriel)
  5.5.Споразумение между ЕС и Самоа за премахването на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0320/2015 - Mariya Gabriel)
  5.6.Споразумение между ЕС и Гренада за премахването на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0326/2015 - Mariya Gabriel)
  5.7.Споразумение между ЕС и Източен Тимор за премахването на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0327/2015 - Mariya Gabriel)
  5.8.Споразумение между ЕС и Сейнт Лусия за премахването на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0321/2015 - Mariya Gabriel)
  5.9.Споразумение между ЕС и Сейнт Винсънт и Гренадини за премахването на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0325/2015 - Mariya Gabriel)
  5.10.Споразумение между ЕС и Обединените арабски емирства за премахването на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0324/2015 - Mariya Gabriel)
  5.11.Меморандум за разбирателство между Службата за хармонизация във вътрешния пазар и Евроюст (A8-0353/2015 - Kostas Chrysogonos)
  5.12.Методи и процедура за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и мерки за удовлетворяване на потребностите от парични средства (A8-0357/2015 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  5.13.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Георгиос Кирцос (A8-0358/2015 - Evelyn Regner)
  5.14.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Стелиос Кулоглу (A8-0356/2015 - Pavel Svoboda)
  5.15.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Финландия — EGF/2015/005 FI/компютърно програмиране) (A8-0362/2015 - Marco Zanni)
  5.16.Търговска марка на ЕС (A8-0354/2015 - Cecilia Wikström)
  5.17.Законодателства на държавите членки относно търговските марки (A8-0355/2015 - Cecilia Wikström)
  5.18.Схема за контрол и изпълнение в североизточната част на Атлантическия океан (A8-0294/2015 - Ole Christensen)
  5.19.Спиране на прилагането на изключителните мерки по отношение на Босна и Херцеговина (A8-0060/2015 - Goffredo Maria Bettini)
  5.20.Стратегическо сътрудничество в борбата срещу тежката престъпност и тероризма между Обединените арабски емирства и Европол (A8-0351/2015 - Alessandra Mussolini)
  5.21.Към постигане на Европейски енергиен съюз (A8-0341/2015 - Marek Józef Gróbarczyk)
  5.22.Подготвяне на европейската електроенергийна мрежа за 2020 г. (A8-0330/2015 - Peter Eriksson)
  5.23.Прилагане на Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ (A8-0331/2015 - Sven Schulze)
  5.24.Нова обща политика в областта на рибарството: структура на техническите мерки и многогодишните планове (A8-0328/2015 - Gabriel Mato)
 6.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 7.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 8.Решение, прието във връзка с пакета от мерки за европейската гранична и брегова охрана (разискване)
 9.Резултати от 21-вата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 21) (разискване)
 10.Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 105, параграф 6 и член 106, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността): вж. протокола
 11.Внасяне на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза (разискване)
 12.Отношенията между ЕС и Китай (разискване)
 13.Подготовка за Световната среща на върха по хуманитарните въпроси: предизвикателства и възможности за предоставянето на хуманитарна помощ (разискване)
 14.Трудова мобилност (разискване)
 15.Решение, прието във връзка с Европейския акт за достъпност (разискване)
 16.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 17.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (5058 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (16035 kb)
Правна информация - Политика за поверителност