Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 15. december 2015 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Henstilling til Euroområdet - Gennemførelse af Europas Økonomiske og Monetære Union (forhandling)
 4.Afstemningstid
  4.1.Ordningen med Det Schweiziske Forbund om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor (A8-0345/2015 - Roberta Metsola) (afstemning)
  4.2.Aftale mellem EU og Dominica om visumfritagelse for kortvarige ophold (A8-0322/2015 - Mariya Gabriel) (afstemning)
  4.3.Aftale mellem EU og Vanuatu om visumfritagelse for kortvarige ophold (A8-0329/2015 - Mariya Gabriel) (afstemning)
  4.4.Aftale mellem EU og Trinidad og Tobago om visumfritagelse for kortvarige ophold (A8-0323/2015 - Mariya Gabriel) (afstemning)
  4.5.Aftale mellem EU og Samoa om visumfritagelse for kortvarige ophold (A8-0320/2015 - Mariya Gabriel) (afstemning)
  4.6.Aftale mellem EU og Grenada om visumfritagelse for kortvarige ophold (A8-0326/2015 - Mariya Gabriel) (afstemning)
  4.7.Aftale mellem EU og Timor-Leste om visumfritagelse for kortvarige ophold (A8-0327/2015 - Mariya Gabriel) (afstemning)
  4.8.Aftale mellem EU og Saint Lucia om visumfritagelse for kortvarige ophold (A8-0321/2015 - Mariya Gabriel) (afstemning)
  4.9.Aftale mellem EU og Saint Vincent og Grenadinerne om visumfritagelse for kortvarige ophold (A8-0325/2015 - Mariya Gabriel) (afstemning)
  4.10.Aftale mellem EU og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse for kortvarige ophold (A8-0324/2015 - Mariya Gabriel) (afstemning)
  4.11.Aftalememorandummet mellem Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked og Eurojust (A8-0353/2015 - Kostas Chrysogonos) (afstemning)
  4.12.Metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI og foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav (A8-0357/2015 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (afstemning)
  4.13.Anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' parlamentariske immunitet (A8-0358/2015 - Evelyn Regner) (afstemning)
  4.14.Anmodning om ophævelse af Stelios Kouloglous parlamentariske immunitet (A8-0356/2015 - Pavel Svoboda) (afstemning)
  4.15.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Ansøgning fra Finland - EGF/2015/005 FI/Computer Programming (A8-0362/2015 - Marco Zanni) (afstemning)
  4.16.EU-varemærke (A8-0354/2015 - Cecilia Wikström) (afstemning)
  4.17.Medlemsstaternes lovgivning om varemærker (A8-0355/2015 - Cecilia Wikström) (afstemning)
  4.18.Kontrol- og håndhævelsesordning for fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav (A8-0294/2015 - Ole Christensen) (afstemning)
  4.19.Suspension af anvendelsen af exceptionelle handelsforanstaltninger for så vidt angår Bosnien-Hercegovina (A8-0060/2015 - Goffredo Maria Bettini) (afstemning)
  4.20.Strategisk samarbejde i bekæmpelsen af grov kriminalitet og terrorisme mellem De Forenede Arabiske Emirater og Europol (A8-0351/2015 - Alessandra Mussolini) (afstemning)
  4.21.På vej til en europæisk energiunion (A8-0341/2015 - Marek Józef Gróbarczyk) (afstemning)
  4.22.Europas elnet gøres klar til 2020 (A8-0330/2015 - Peter Eriksson) (afstemning)
  4.23.Gennemførelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress (A8-0331/2015 - Sven Schulze) (afstemning)
  4.24.En ny fælles fiskeripolitik: strukturen i de tekniske foranstaltninger og de flerårige planer (A8-0328/2015 - Gabriel Mato) (afstemning)
 5.Stemmeforklaringer
  5.1.Ordningen med Det Schweiziske Forbund om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor (A8-0345/2015 - Roberta Metsola)
  5.2.Aftale mellem EU og Dominica om visumfritagelse for kortvarige ophold (A8-0322/2015 - Mariya Gabriel)
  5.3.Aftale mellem EU og Vanuatu om visumfritagelse for kortvarige ophold (A8-0329/2015 - Mariya Gabriel)
  5.4.Aftale mellem EU og Trinidad og Tobago om visumfritagelse for kortvarige ophold (A8-0323/2015 - Mariya Gabriel)
  5.5.Aftale mellem EU og Samoa om visumfritagelse for kortvarige ophold (A8-0320/2015 - Mariya Gabriel)
  5.6.Aftale mellem EU og Grenada om visumfritagelse for kortvarige ophold (A8-0326/2015 - Mariya Gabriel)
  5.7.Aftale mellem EU og Timor-Leste om visumfritagelse for kortvarige ophold (A8-0327/2015 - Mariya Gabriel)
  5.8.Aftale mellem EU og Saint Lucia om visumfritagelse for kortvarige ophold (A8-0321/2015 - Mariya Gabriel)
  5.9.Aftale mellem EU og Saint Vincent og Grenadinerne om visumfritagelse for kortvarige ophold (A8-0325/2015 - Mariya Gabriel)
  5.10.Aftale mellem EU og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse for kortvarige ophold (A8-0324/2015 - Mariya Gabriel)
  5.11.Aftalememorandummet mellem Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked og Eurojust (A8-0353/2015 - Kostas Chrysogonos)
  5.12.Metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI og foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav (A8-0357/2015 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  5.13.Anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' parlamentariske immunitet (A8-0358/2015 - Evelyn Regner)
  5.14.Anmodning om ophævelse af Stelios Kouloglous parlamentariske immunitet (A8-0356/2015 - Pavel Svoboda)
  5.15.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Ansøgning fra Finland - EGF/2015/005 FI/Computer Programming (A8-0362/2015 - Marco Zanni)
  5.16.EU-varemærke (A8-0354/2015 - Cecilia Wikström)
  5.17.Medlemsstaternes lovgivning om varemærker (A8-0355/2015 - Cecilia Wikström)
  5.18.Kontrol- og håndhævelsesordning for fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav (A8-0294/2015 - Ole Christensen)
  5.19.Suspension af anvendelsen af exceptionelle handelsforanstaltninger for så vidt angår Bosnien-Hercegovina (A8-0060/2015 - Goffredo Maria Bettini)
  5.20.Strategisk samarbejde i bekæmpelsen af grov kriminalitet og terrorisme mellem De Forenede Arabiske Emirater og Europol (A8-0351/2015 - Alessandra Mussolini)
  5.21.På vej til en europæisk energiunion (A8-0341/2015 - Marek Józef Gróbarczyk)
  5.22.Europas elnet gøres klar til 2020 (A8-0330/2015 - Peter Eriksson)
  5.23.Gennemførelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress (A8-0331/2015 - Sven Schulze)
  5.24.En ny fælles fiskeripolitik: strukturen i de tekniske foranstaltninger og de flerårige planer (A8-0328/2015 - Gabriel Mato)
 6.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 8.Afgørelse vedtaget om den europæiske grænse- og kystvagtpakke (forhandling)
 9.Resultatet af COP 21 (forhandling)
 10.Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 105, stk. 6, og artikel 106, stk. 4, litra d): se protokollen
 11.Større gennemsigtighed, samordning og konvergens i EU's selskabsbeskatningspolitik (forhandling)
 12.Forbindelserne mellem EU og Kina (forhandling)
 13.Forberedelse til det humanitære verdenstopmøde: udfordringer og muligheder for humanitær bistand (forhandling)
 14.Arbejdskraftsmobilitet (forhandling)
 15.Afgørelse om den europæiske retsakt om tilgængelighed (forhandling)
 16.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 17.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (5058 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (16035 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik